highest

listen to the pronunciation of highest
Englisch - Türkisch
azami
en üstün
en yüksek

Japonya'daki en yüksek dağ hangisidir? - Which is the highest mountain in Japan?

Daha yüksek eğitim kalitesi, en yüksek uluslararası standartlara cevap vermelidir. - The quality of higher education must answer to the highest international standards.

en fazla
high
yüksek

Everest dağı dünyanın en yüksek tepesidir. - Mount Everest is the world's highest peak.

Firma, yüksek kaliteli ürünleriyle bilinmektedir. - The firm is known for its high-quality products.

highest and best use
(Çevre) en yüksek ve en iyi kullanım
highest bid
(Ticaret) en yüksek fiyat
highest speed
(Bilgisayar) en yüksek hız
highest bid
en fazla teklif
highest performance
eniyi performans
highest sum
azami meblağ
highest sum
en yüksek toplam
highest class of mollusca (biology)
Mollusca en yüksek sınıf (biyoloji)
highest degree
en yüksek

Üniversite ona en yüksek dereceyi bahşetti. - The university conferred its highest degree on him.

highest in quality
kalitesi en yüksek
highest ranking student of the department
bölüm birincisi
highest sum
en yüksek toplam, azami meblâğ
highest, prime, leading
Asal, önde gelen yüksek
highest bid
en yüksek teklif
highest bidder
en fazla artıran
highest bidder
(Ticaret) en yüksek teklifi veren kimse
highest bidder
(Ticaret) en fazla arttıran
highest id
(Bilgisayar) en büyük kimlik numarası
highest no effect level
en yüksek etkisiz düzey
highest rank
en üst seviye
highest tidal level
(Çevre) en yüksek gel-git seviyesi
highest wave
(Askeri) maksimum dalga
high
{i} zirve

Guadalupe Zirvesi ne kadar yüksek? - How high is Guadalupe Peak ?

Hisse senetleri yeni bir zirve yaptı. - Stocks hit a new high.

high
{i} yüksek yer

Kar, ülkenin yüksek yerlerinde ulaşımı engelledi. - Snow prevented the transport in high places of the country.

Tom'un yüksek yerlerde arkadaşları var. - Tom has friends in high places.

high
bayat
high
necip
high
yüksekte

Benim için arar mısın? Telefon çok yüksekte. - Could you dial for me? The telephone is too high.

Bir kartal havada yüksekte süzülüyordu. - An eagle was soaring high up in the air.

high
yüksek nokta

Stok geçen temmuz ayında yüksek noktaya ulaştı. - The stock reached its high point last July.

Dünyadaki en yüksek nokta neresi? - Where is the highest point on earth?

high
yükseğe/yüksekte
high
{s} önemli

İsrail, dünyadaki en önemli yüksek teknoloji merkezlerinden biri haline gelmiştir. - Israel has become one of the most important high-tech centers in the world.

Yüksek ateş, bu hastalığın önemli bir belirtisidir. - High fever is a prominent symptom of this disease.

high
argo esrar tesiri altında olma
high
semada
high
tam/bayat/yüksek
high
{i} lise

Babam, bir lisede İngilizce öğretiyor. - My father teaches English at a high school.

Japon lise öğrencileri yılda 35 hafta okula gider. - Japanese high school students go to school 35 weeks a year.

high
{i} büyük vites
high
{s} ileri
high
on high gökte
high
{i} yüksek basınçlı bölge
high
{s} sarhoş
high
uyuşturucu etkisi altında
high
{s} coğr. kutuplara
high
büyük

Her nasılsa, Japon lisem hakkında en fazla fark ettiğim şey öğrenciler tarafından öğretmenlerine gösterilen büyük saygıydı. - What I most noticed about my Japanese high school, however, was the great respect shown by students toward their teachers.

Yüksek yen değerinin nasıl üstesinden gelineceği büyük bir sorundur. - How to overcome the high value of the yen is a big problem.

high
üst

Yüksek yen değerinin nasıl üstesinden gelineceği büyük bir sorundur. - How to overcome the high value of the yen is a big problem.

Tom ve Mary yüksek verimli üstten yüklemeli bir çamaşır makinesi aldı. - Tom and Mary bought a high-efficiency top-loading washer.

high
azgın (deniz)
high
taşkın (neşe)
high
barometrenin yüksek olduğu bölge
high
kabarmak
high
(Havacılık) antisiklon
high
direnmek
high
rekor

ABD işsizlik oranı 2009 yılında rekor kırdı. - The US unemployment rate hit a record high in 2009.

Fransız işsizliği bir rekor yükseklikte. - French unemployment is at a record high.

high
çok

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

Bu arabanın fiyatı çok yüksek. - The price of this car is very high.

high
(Ticaret) en yüksek değer
high
(Argo) kafası güzel
high
dolgun (ücret)
high
sert (rüzgar)
high
öfkelenmek
high
fahiş (fiyat)
high
ulu

Ben, ulusal hükümetten herhangi bir yardım almamızın çok olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's highly unlikely that we'll ever get any help from the national government.

O, ulusal lise boks şampiyonası yarışmasına girdi. - He entered the national high school boxing championship competition.

high
pikap
high
yüksek derece

Üniversite ona en yüksek dereceyi bahşetti. - The university conferred its highest degree on him.

Bu iş yüksek derecede yetenek gerektiriyor. - This work calls for a high degree of skill.

high
hayranlık uyandırıcı
high
(zaman) tam
high
esrik
high
uçmuş
high
(yiyecek) bayat
high
yüksek çekit
high
yükseğe

Hiçbir kuş gereğinden çok yükseğe uçmaz, eğer ki kendi kanatlarıyla uçuyorsa. - No bird soars too high if he soars with his own wings.

Bir ödül kazanmak için yeterince yükseğe zıplamadı. - He didn't jump high enough to win a prize.

high
büyük heyecan
high
coşku
high
mutluluk
high
doruk

Fiyatlar on üç yılın doruk noktasına çıktı. - Prices have reached a 13-year high.

Everest dağının doruk noktası dünyada en yüksek noktadır. - The peak of mount Everest is the highest spot in the world.

high
uçuşta
High
(Muzik) ince

Daha yukarıya giderken hava incelir. - As you go up higher, the air becomes thinner.

Ne kadar yükseğe gidersek hava o kadar incelir. - The higher we go up, thinner the air becomes.

at the highest stage
En yüksek aşamada
excellent, of the highest order
En yüksek düzenin mükemmel
top-level
üst düzey
high
(Askeri) YÜKSEK: 25.000-50.000 (kol-kadem) arasındaki yükseklik
high
{s} lüks (yaşantı)
high
üstün

Bu tekne üstün kaliteli alüminyum ve yüksek güçlü demir ile yapılır. - This boat is made with high grade aluminum and high strength iron.

Egzosfer atmosferin en üst tabakasıdır. 10.000 kilometreye kadar termosferin üstünden uzanır. - The exosphere is the highest layer of the atmosphere. It extends from the top of the thermosphere up to 10,000 kilometers.

high
{s} aşırı
high
{s} neşeli
high
{s} yüce
high
uyuşturucu almış
high
{s} kibirli, kendini beğenmiş
high
{i} uçma

Hiçbir kuş gereğinden çok yükseğe uçmaz, eğer ki kendi kanatlarıyla uçuyorsa. - No bird soars too high if he soars with his own wings.

high
{s} soylu
high
lüks içinde

Onlar lüks içinde yaşıyorlar. - They're eating high on the hog.

Milli piyangoyu kazanırsam, lüks içinde yaşayabilirim. - If I win the lottery, I'll be able to live high on the hog.

high
{s} kokmuş (et)
high
yukarı

Biz yukarıya giderken hava incelir. - As we go up higher, the air becomes thinner.

Caddenin yukarısındaki lisede Fransızca öğretirim. - I teach French at the high school up the street.

high
{s} esrarın etkisinde
high
{s} şiddetli

Şiddetli rüzgarlar yüksek profilli araçlar için seyahati tehlikeli yapıyorlar. - Gusty winds are making travel hazardous for high profile vehicles.

high
{s} müz. tiz, yüksek perdeden
high
adv.yükseğe: adj.yüksek,yüksek
in the highest degree
tamamen
in the highest degree
son derece
search radius rounded to next highest whole number
(Askeri) bir sonraki en yüksek tamsayıya yuvarlanmış arama yarıçapı
the highest point of the sky
ayyuk
Englisch - Englisch
Most high
highest and most significant; "his highest achievement
approaching or constituting a maximum; "maximal temperature"; "maximum speed"; "working at peak efficiency"
highmost
highest bid
largest monetary offer
highest credit
largest amount of credit granted to a client
highest death toll
largest number of people killed
highest scorer
player that scored the most points in a game (Sports)
highest-ever ranking
with the highest rank that has ever been granted
Highest.
top-level
high
Being elevated in position or status, a state of being above many things
high
In a pitch of great frequency

I certainly can't sing that high.

high
A large area of elevated atmospheric pressure; an anticyclone
high
In or to an elevated position

How high above land did you fly?.

high
A period of euphoria, from excitement or from an intake of drugs

That pill gave me a high for a few hours, before I had a comedown.

high
To be under the influence of a mood affecting drug; stoned
high
The maximum atmospheric temperature recorded at a particular location, especially during one 24-hour period
high
In or at a great value

Costs have grown higher this year again.

high
Of greater frequency, or with more rapid wave oscillations

The note was too high for her to sing.

high
{a} tall, lofty, loud, dear
high
{n} a high place
high
{a} alto
High
hey
High
hi
High
heyh
High
jo
High
heygh
High
hy
at the highest level
at the top, at the peak
high
If a food or other substance is high in a particular ingredient, it contains a large amount of that ingredient. Don't indulge in rich sauces, fried food and thick pastry as these are high in fat. low
high
To rise; as, the sun higheth
high
Of great strength, force, importance, and the like; strong; mighty; powerful; violent; sometimes, triumphant; victorious; majestic, etc
high
The highest execution price of a trade that day, or on the last trading day
high
If someone has high principles, they are morally good. He was a man of the highest principles
high
Possessing a characteristic quality in a supreme or superior degree; as, high i
high
Of noble birth; illustrious; as, of high family
high
{s} tall, lofty, elevated; expensive, costly; excited, elated; high-pitched; strong, powerful; important, serious; exalted, superior; under the influence of drugs, intoxicated (Slang)
high
Costly; dear in price; extravagant; as, to hold goods at a high price
high
as, a high wind; high passions
high
If you refer to the highs and lows of someone's life or career, you are referring to both the successful or happy times, and the unsuccessful or bad times
high
To hie
high
The high hand is simply the best hand
high
The highest price of the day for a particular futures contract
high
If something is high, it is a long way above the ground, above sea level, or above a person or thing. I looked down from the high window In Castel Molo, high above Taormina, you can sample the famous almond wine made there. low High is also an adverb. being able to run faster or jump higher than other people. If something is high up, it is a long way above the ground, above sea level, or above a person or thing. We saw three birds circling very high up
high
in high dudgeon: see dudgeon come hell or high water: see hell to be high time: see time. High Plateau high blood pressure Aswan High Dam High Commission Court of High Court of Admiralty high jump high place high school high seas high definition television high rise building high speed steel high energy physics United Nations High Commissioner for Refugees Office of the
high
full or quite) noon; high (i
high
low
high
The high hand is simply the best hand When playing a high-low split game, one is said to "win the high" when one has the best hand, while another player wins the low In seven card stud, the player with the strongest up cards is said to be high, and is usually first to act on fourth and subsequent streets
high
adj [{referring to numbers} big (Taxes are ~ in Canada )] tinggi 2 adj [tall (There are many ~ buildings in the city )] tinggi 3 adv [above/up in the air (The airplane flew ~ over the mountains )] timggi
high
Very abstract; difficult to comprehend or surmount; grand; noble
high
(values etc) refers to values usually higher (larger) than the median in the distribution Often we will also say upper or use the abreviation HI, eg HI adjacent value, upper hinges etc See also low(er)
high
If someone has a high reputation, or people have a high opinion of them, people think they are very good in some way, for example at their work. She has always had a high reputation for her excellent short stories People have such high expectations of you. low
high
a state of sustained elation; "I'm on a permanent high these days"
high
Usually the high price for a security over a 52 week period
high
A ball that hits more to the center of the headpin, often leaving a split Same as "heavy"
high
volley ball
high
(literal meanings) being at or having a relatively great or specific elevation or upward extension (sometimes used in combinations like `knee-high'); "a high mountain"; "high ceilings"; "high buildings"; "a high forehead"; "a high incline"; "a foot high"
high
Exalted in social standing or general estimation, or in rank, reputation, office, and the like; dignified; as, she was welcomed in the highest circles
high
The stock price has moved up or down by more than 20 percent in a month in at least 8 of the past 24 months All IPO stocks automatically get this risk rating for the first 12 months of trading
high
In meteorology it is synonymous with "area of high pressure" and refers to a maximum of atmospheric pressure in two dimensions--closed isobars in the synoptic surface chart; or a maximum of height (closed contours) in the constant-pressure chart Since a high is, on the synoptic chart, always associated with anticyclonic circulation, the term is used interchangeably with anticyclone
high
happy and excited and energetic slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana) (literal meanings) being at or having a relatively great or specific elevation or upward extension (sometimes used in combinations like `knee-high'); "a high mountain"; "high ceilings"; "high buildings"; "a high forehead"; "a high incline"; "a foot high"
high
Boosts or cuts frequencies in the high (treble) half of the frequency spectrum (1 KHz - 20 KHz) A "shelving" control, it tends to make more extreme changes at higher frequencies (20 KHz) and less extreme changes at lower frequencies (1 KHz)
high
a forward gear with a gear ratio giving high vehicle velocity for a given engine speed
high
a state of altered consciousness induced by alcohol or narcotics; "they took drugs to get a high on"
high
Strong-scented; slightly tainted; as, epicures do not cook game before it is high
high
Regarded as raised up or elevated; distinguished; remarkable; conspicuous; superior; used indefinitely or relatively, and often in figurative senses, which are understood from the connection Elevated in character or quality, whether moral or intellectual; preëminent; honorable; as, high aims, or motives
high
extensive, thorough scholarship, etc
high
standing above others in quality or position; "people in high places"; "the high priest"; "eminent members of the community"
high
Tall, lofty, at a great distance above the ground (at high altitude)
high
Of the side of the levels that originates or creates the low; eternal, bright, powerful, decisive
high
in or to a high position, amount, or degree; "prices have gone up far too high"
high
If you say that something is a high priority or is high on your list, you mean that you consider it to be one of the most important things you have to do or deal with. The Labour Party has not made the issue a high priority Economic reform is high on the agenda. low
high
deep or vivid) color; high (i
high
at a great altitude; "he climbed high on the ladder"
high
emphasis If you say that you were left high and dry, you are emphasizing that you were left in a difficult situation and were unable to do anything about it. Schools with better reputations will be flooded with applications while poorer schools will be left high and dry
high
happy and excited and energetic
high
a lofty level or position or degree; "summer temperatures reached an all-time high"
high
an air mass of higher than normal pressure; "the east coast benefits from a Bermuda high"
high
A high sound or voice is close to the top of a particular range of notes. Her high voice really irritated Maria. low
high
If something reaches a high of a particular amount or degree, that is the greatest it has ever been. Traffic from Jordan to Iraq is down to a dozen loaded lorries a day, compared with a high of 200 a day Sales of Russian vodka have reached an all-time high. low
high
complete) pleasure; high (i
high
Elevated above any starting point of measurement, as a line, or surface; having altitude; lifted up; raised or extended in the direction of the zenith; lofty; tall; as, a high mountain, tower, tree; the sun is high
high
A high is a feeling or mood of great excitement or happiness
high
You use high to talk or ask about how much something upright measures from the bottom to the top. an elegant bronze horse only nine inches high Measure your garage: how high is the door?
high
used of the smell of game beginning to taint
high
upward, to a higher altitude; to a high degree; extravagantly
high
The 'high' is the highest price for the period (so far)
high
You can use high to indicate that something is great in amount, degree, or intensity. The European country with the highest birth rate is Ireland Official reports said casualties were high Commercialisation has given many sports a higher profile. low High is also an adverb. He expects the unemployment figures to rise even higher in coming months. You can use phrases such as `in the high 80s' to indicate that a number or level is, for example, more than 85 but not as much as
high
far up toward the source; "he lives high up the river"
high
The centre of an area with high atmospheric pressure
high
Someone who is high in a particular profession or society, or has a high position, has a very important position and has great authority and influence. Was there anyone particularly high in the administration who was an advocate of a different policy? corruption in high places. Someone who is high up in a profession or society has a very important position. His cousin is somebody quite high up in the navy
high
In a high manner; in a high place; to a great altitude; to a great degree; largely; in a superior manner; eminently; powerfully
high
intense) heat; high (i
high
If your spirits are high, you feel happy and excited. Her spirits were high with the hope of seeing Nick in minutes rather than hours. low
high
{i} high point, highest point; high gear (in an automobile); high pressure system (Meteorology); state of euphoria produced by drugs or alcohol (Slang); state of great excitement, high spirits
high
used of sounds and voices; high in pitch or frequency
high
an area of high pressure with winds moving clockwise It often brings fine weather
high
If someone is high on drink or drugs, they are affected by the alcoholic drink or drugs they have taken. He was too high on drugs and alcohol to remember them
high
the highest price for a particular futures contract on a given day
high
A high gear is one in which the pedals move slowly compared to the speed of the wheels High gears are achieved by using large chainwheels and small rear sprockets High gears are for going fast, when the terrain permits The rider must push much harder on the pedals in a high gear, so high gears are not suitable for lower-speed riding, due to the great strain that hard, slow pedaling puts on the joints
high
If you aim high, you try to obtain or to achieve the best that you can. You should not be afraid to aim high in the quest for an improvement in your income
high
rich or spicy) seasoning; high (i
high
Of a quantity or value, great or large
high
slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana)
high
A period of euphoria due to an intake of drugs
high
emphasis If you say that you looked high and low for something, you are emphasizing that you looked for it in every place that you could think of
high
used of sounds and voices; high in pitch or frequency at a great altitude; "he climbed high on the ladder"
high
You can use high to describe something that is advanced or complex. Neither Anna nor I are interested in high finance
high
An area of high barometric pressure, with its attendant system of winds; an anticyclone
high
how much up -- "An elevator nine feet high, six feet deep, and five feet wide " (260)
high
If the quality or standard of something is high, it is very good indeed. His team were of the highest calibre
high
When a river is high, it contains much more water than usual. The waters of the Yangtze River are dangerously high for the time of year. low
high
This is the highest cash sale for a given period This value is adjusted after capital structure changes
high
a high place; "they stood on high and observed the coutryside"; "he doesn't like heights"
high
a public secondary school usually including grades 9 through 12; "he goes to the neighborhood highschool"
high
Arrogant; lofty; boastful; proud; ostentatious; used in a bad sense
high
If you say that something came from on high, you mean that it came from a person or place of great authority. Orders had come from on high that extra care was to be taken during this week
high
The highest price that was paid for a stock during a certain period For example, the high for the day was $80, but the high for the year was $120
high
An elevated place; a superior region; a height; the sky; heaven
high
greater than normal in degree or intensity or amount; "a high temperature"; "a high price"; "the high point of his career"; "high risks"; "has high hopes"; "the river is high"; "he has a high opinion of himself"
high
An area of high pressure, usually accompanied by anticyclonic and outward wind flow Also known as an anticyclone
high
Acute or sharp; opposed to grave or low; as, a high note
high
The highest price of the day of trading for a particular stock or commodity
high
in a rich manner; "he lives high"
high
The highest card dealt or drawn
high
The highest value of the security during the current day's trading By checking this in relation to the low, you can get an idea of how much the stock is fluctuating
high
in a rich manner; "he lives high
high
Something that is high extends a long way from the bottom to the top when it is upright. You do not use high to describe people, animals, or plants. a house, with a high wall all around it Mount Marcy is the highest mountain in the Adirondacks. high-heeled shoes The gate was too high for a man of his age to climb. low High is also an adverb. wagons packed high with bureaus, bedding, and cooking pots
high
People of rank or high station; as, high and low
high
a lofty level or position or degree; "summer temperatures reached an all-time high" a high place; "they stood on high and observed the coutryside"; "he doesn't like heights" a state of altered consciousness induced by alcohol or narcotics; "they took drugs to get a high on" a state of sustained elation; "I'm on a permanent high these days" an air mass of higher than normal pressure; "the east coast benefits from a Bermuda high" happy and excited and energetic slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana) (literal meanings) being at or having a relatively great or specific elevation or upward extension (sometimes used in combinations like `knee-high'); "a high mountain"; "high ceilings"; "high buildings"; "a high forehead"; "a high incline"; "a foot high" greater than normal in degree or intensity or amount; "a high temperature"; "a high price"; "the high point of his career"; "high risks"; "has high hopes"; "the river is high"; "he has a high opinion of himself" used of sounds and voices; high in pitch or frequency at a great altitude; "he climbed high on the ladder" far up toward the source; "he lives high up the river" in or to a high position, amount, or degree; "prices have gone up far too high" in a rich manner; "he lives high
to the highest bidder
to the person that offers the most money
highest
Favoriten