beat

listen to the pronunciation of beat
Englisch - Türkisch
dayak atmak
dövmek

Herkes bizi dövmek istiyor. - Everyone wants to beat us.

O beni dövmekten vazgeçmeyecek. - She won't stop beating me.

yenmek

Tom'u yenmek imkansızdır. - Tom is impossible to beat.

Onları yenmek için, çok sıkı antrenman yaparız. - In order to beat them, we practice very hard.

darbe
vuruş
{i} çarpma

Benim kalbim hızlı çarpmaya başladı. - My heart began to beat fast.

{i} atış

Kalbinizin atışını hissedin! - Feel your heart beat!

Senin kalp atışını duyabiliyorum. - I can hear your heart beating.

{f} atmak (kalp)
{f} (kalp) atmak
ses

John yüksek sesle davulları çalıyordu. - John was beating the drums loudly.

Müzisyen davulunu yüksek sesle çaldı. - The musician beat his drums loudly.

tokmaklamak
hırpalamak
atım
hesabını görmek
atmak kalp
mağlup etmek
yol açmak
ıslatmak
şaşırtmak
dayak

Muhafızlar Tom'u neredeyse dayaktan öldürecekler. - The guards almost beat Tom to death.

Dayak yemek ister misin? - You want to get beaten up?

oymak
haklamak
çarpmak
ütmek
yürek atışı
köteklemek
bileğini bükmek
çalım atmak
hayret ettirmek
okşamak
ifadesini almak
marizlemek
alt etmek
tempo

Tom davulu yavaş bir tempoda çaldı. - Tom beat the drum at a slow tempo.

Ritmi hissedin ve tempoyu takip edin. - Feel the rhythm and follow the beat.

vurmak
çok yorgun
(kalp/nabız) atmak
vurma

Ben hiç Tom'a vurmadım. - I've never beaten Tom.

Tom kızına vurmaya başladı. - Tom began to beat his daughter.

leşi çıkmış
çalkalamak
hippi
devriye bölgesi
ritm

Ritmi hissedin ve tempoyu takip edin. - Feel the rhythm and follow the beat.

Bu şarkının güzel bir ritmi var. - This song has a nice beat.

çırpmak

Yumurtaları çırpmak için karıştırıcı kullanacak mısın? - Are you going to use the blender to beat the eggs?

Devriye polisi
{f} vur, çarp
{i} sürgün avı
darbeden ileri gelen ses
birbirine yakın iki sesin meydana getirdigi ritmik çatlşma sesi
{i} vurma sesi
{s} çok yorgun, pestili çıkmış
yenilmiş
{s} bitkin
{i} müz. tempo
{f} volta vurmak
{i} üstünlük
{f} yenmek, galip gelmek
{i} serseri
leşi çık
mağlup
çok kulla
{f} (beat, --en)
{i} titreşim
{f} açmak (yol)
{i} haberi önce yayınlama (gazete)
{s} asi
(Nükleer Bilimler) vuru

Bir eşek sahibi olan her çiftçi ona vurur. - Every farmer who owns a donkey beats it.

Yağmur pencerelere vuruyordu. - The rain was beating against the windows.

{i} darbe sesi
{i} ritim
ilginç bir haberin rakip gazeteden evvel neşri
beating
dövme

Tom Mary'yi dövmeye devam etti. - Tom kept beating Mary.

Karını dövmeyi bıraktın mı? - Have you stopped beating your wife?

beating
dayak atma
beating
{i} dayak

Tom babasından acımasız bir dayak yedi. - Tom received a brutal beating from his father.

Tom geçen hafta dayak yemiş. - Tom took a beating last week.

beating
kötek
beaten
{s} dövülmüş

Kurban dövülmüş ve ölüme terkedilmiş. - The victim had been beaten up and left for dead.

Leyla dövülmüş gibi görünüyordu. - Layla looked like she had been beaten.

beat up
hırpalamak
beat into
öğretmek
beat it
(Konuşma Dili) toz olmak
beat it
(Konuşma Dili) tüymek
beat it
(Konuşma Dili) sıvışmak
beat it
(Konuşma Dili) fıymak
beat it
(Konuşma Dili) savuşmak
beat a retreat
geri çekilmek
beat a retreat
ricat etmek
beat about
rota değiştirmek
beat about
endişeyle aramak
beat about the bush
bin dereden su getirmek
beat about the bush
lafı ağzında gevelemek
beat all hollow
tamamen yenmek
beat down
fiyatı indirmeye ikna etmek
beat down
azaltmak
beat down
indir
beat down
indirmek
beat frequency
darbe frekansı
beat frequency oscillator
darbe frekansı osilatörü
beat generation
asi gençlik
beat into
kafasına sokmak
beat it
defol!
beat it
siktir git!
beat off
bertaraf etmek
beat off
defetmek
beat off
püskürtmek
beat one's breast
dizini dövmek
beat ones brain
kafa patlatmak
beat out
(ateş) vurarak söndürmek
beat sb black-and-blue
eşek sudan gelinceye kadar dövmek
beat the air
boşuna uğraşmak
beat the air
havanda su dövmek
beat the bushes
aramak
beat the living daylights out of
pöstekisini sermek
beat the rap
cezadan kurtulmak
beat the rap
yırtmak
beat time
tempo tutmak
beat to a pulp
öldüresiye dövmek
beat up
döverek yaralamak
beat up
pataklamak
beat up recruits
acemi asker toplamak
beat with a hammer
balta ile vur
beat a carpet
Bir hali beat
beat a dead horse
(deyim) Boşa kürek çekmek, boşa çabalamak
beat a retreat
1. geri çekilmek. 2. vazgeçmek
beat about
hakkında yendi
beat about, around the bush
lâfı ağzında gevelemek, bin dereden su getirmek
beat about/around the bush
k. dili bin dereden su getirmek
beat around the bush
Lafı eveleyip gevelemek
beat around the bush
(deyim) lafı dolandırmak; ağzında gevelemek
beat cop
Devriye polisi
beat feast
Tempolu müzik şöleni
beat in
yendi
beat it
Kaybol! Defol! Toz ol!
beat me to it
benden önce söyledi
beat me to it
benden önce davrandı
beat of
yendi
beat of drum
davulun beat
beat on
Doğum yendi
beat one's brain out
(deyim) Çözülmesi zor bir konu üzerinde kafa patlatmak, kafa yormak
beat oneself up
Kendini kahretmek
beat poets
beat şairleri
beat recession
durağanlığı yenmek
beat s.o. black and blue
birini dövüp çürükler içinde bırakmak
beat sb to a pulp
öldüresiye dövmek
beat someone to it
başkasından önce söylemek
beat someone to it
başkasından önce davranmak
beat the bushes
(deyim) Her yeri iyice aramak
beat the carpet
hali dövmek
beat the crap
feci şekilde dövmek
beat the drum
davul çalmak
beat the odds
(deyim) Gayret gösterip, bir şeyin olmama ihtimalini ya da aleyhinize sonuçlanma ihtimalini ortadan kaldırmak
beat to death
Öldüresiye dövmek
beat to the punch
yumruk dövmek
beat up
çalkala
beat up on
kadar dövmek
beat with a stick
sopalamak
beat you up
size yendi
beat/bang/hit one´s head against a stone wall
k. dili boşuna uğraşmak, haybeye kürek çekmek
beat down
bastırmak
beaten
{s} aşınmış
beaten
yenilmek

Tom tarafından yenilmek umurumda değil. - I don't mind being beaten by Tom.

beaten
çekiçlenmiş
beat down
sermek
beat up
(Dilbilim) yenmek
beaten
marizlenmek
beaten
mağlup olmak
beaten
çarpma
beaten
vurularak biçimlendirilmiş
beaten
yenik
beating
vurarak
beating
mariz
beating
(Tıp) vuru

Yağmur pencerelere vuruyor. - The rain is beating against the windows.

Yağmur pencerelere vuruyordu. - The rain was beating against the windows.

beating
döğüş
beating
(Kanun) kaba dayak
beating
(Kanun) müessir fiil
beatable
vurulabilir
beaten
(metal) vurularak biçimlendirilmiş
beaten
{f} vur

Ben hiç Tom'a vurmadım. - I've never beaten Tom.

Hiç köpeğine vurdun mu? - Have you ever beaten your dog?

beaten
mağlup
beaten
(yol) ayak izleriyle belirginleşmiş
beating
yenilgi

İşçiler iş krizinde mali yenilgi alıyorlar. - Workers are taking a financial beating in the employment crisis.

beating
{f} vur

Yağmur pencerelere vuruyor. - The rain is beating against the windows.

Yağmur pencerelere vuruyordu. - The rain was beating against the windows.

be beat
beat
beat off
Çavuşu tokatlamak, mastürbasyon yapmak
beaten
dayak yemiş
beating
dövüş
beats
döver
the beat
beat
Beat it
argo Defol!
beat down
vurmak (güneş vb.)
beat down
(Fiili Deyim ) 1- çiğnemek , ezmek 2- fiyatı indirmek
beat down
bardaktan boşanırcasına yağmak
beat down
fiyat kırmak
beat down
düşürmek
beat down
yere sermek
beat it
defolup gitmek
beat it
(Fiili Deyim ) tüymek ,sıvışmak , cızlamı çekmek
beat it
defolmak
beat off
savuşturmak
beat off
{k} kovmak, defetmek
beat out
çalmak (tamtam vb.)
beat out
dövmek
beat out
çekiçlemek
beat out
vura vura söndürmek
beat up
tekme tokat girişmek
beat up
dövmek
beat up
çırpmak
beat up
toplamak [ask.]
beat up
(Fiili Deyim ) 1- yumurtayı çırpmak 2- dayak atmak
beatable
{s} dövülebilir
beatable
(sıfat) dövülebilir
beaten
{s} dövme
beaten
yenilmiş/dövülmüş
beaten
beat vur/döv/yen
beaten
çiğnenmiş, üzerinden geçilmiş (patika, yol v.b.)
beaten
dövülmüş, dövme (metal)
beaten
{s} çiğnenmiş
beaten
çırpılmış (yumurta v.b.)
beaten
f., bak. beat. s
beating
{i} sopa
beating
beat vur/dön/yen
beating
{i} pataklama (Argo)
beating
{i} vuruş
Englisch - Englisch
In haggling for a price: of a buyer, to persuade the seller to reduce a price

He wanted $50 for it, but I managed to beat him down to $35.

The interference between two tones of almost equal frequency
Past participle of beat

Thomas Limbrick, who was only nine years of age, said he lived with his mother when Deborah was beat: that his mother throwed her down all along with her hands; and then against a wall.

To sail to windward using a series of alternate tacks across the wind
To hit; to knock; to pound; to strike

As soon as she heard the news, she went into a rage and beat the wall with her fists until her knuckles bled.

The instrumental portion of a piece of hip-hop music
In newspapering, the primary focus of a reporter's stories (such as police/courts, education, city government, business etc.)
A rhythm
(impersonal): It beats X Y = X cannot understand Y, where Y is an indirect question

said by Fred Dibnah): It beats me how she keeps tabs on everybody.

A pause with the camera focused on one shot, often a character's face (often used in screenplays/teleplays)
To indicate by beating or drumming

to beat a retreat; to beat to quarters.

A beatnik
To win against; to defeat or overcome; to do better than, outdo, or excel (someone) in a particular, competitive event

I just can't seem to beat the last level of this video game.

To mix food in a rapid fashion. Compare whip

Beat the eggs and whip the cream.

A pulse on the beat level, the metric level at which pulses are heard as the basic unit. Thus a beat is the basic time unit of a piece
fabulous

Her makeup was beat!.

A small part of a dramatic play
The route of a patrol by a guard or officer as in walk the beat
A pulsation or throb
exhausted

After the long day, she was feeling completely beat.

To strike or pound repeatedly, usually in some sort of rhythm

He danced hypnotically while she beat the atabaque.

The form beat is used in the present tense and is the past tense
{v} to strike, throb, outdo, conquer, rouse, thrash, pound, measure time in singing, sail in a zigzag form
{n} the sound of a drum, a stroke, a motion
A beat or beat cop is a police officer who walks, rides, cycles, or drives in a specific neighborhood, known as a “beat.” Because the officer routinely patrols in the same area, he or she becomes well-known in the community, creating a positive relationship between law enforcement and the community
To exercise severely; to perplex; to trouble
See Beat, v
Unit of measurement of rhythmic pulse of music
To strike repeatedly; to lay repeated blows upon; as, to beat one's breast; to beat iron so as to shape it; to beat grain, in order to force out the seeds; to beat eggs and sugar; to beat a drum
move rhythmically; "Her heart was beating fast"
A regular subdivision of time that forms the basis for the pulse
A heavy stress or accent in a line of poetry The number of beats or stresses in a line usually determines the meter of the line See meter
a regular rate of repetition; "the cox raised the beat"
A transient grace note, struck immediately before the one it is intended to ornament
If you beat someone in a competition or election, you defeat them. In yesterday's games, Switzerland beat the United States two-one She was easily beaten into third place
In music, a beat is a unit of measurement. The number of beats in a bar of a piece of music is indicated by two numbers at the beginning of the piece. It's got four beats to a bar. see also upbeat, downbeat
An attempt to knock the opponent's blade aside or out of line by using one's foible or middle against the opponent's foible
In newspapering, the primary focus of a reporters stories (such as police/courts, education, city government, business, etc.)
To strike repeatedly; to inflict repeated blows; to knock vigorously or loudly
the act of beating to windward; sailing as close as possible to the direction from which the wind is blowing
To make a sound when struck; as, the drums beat
Sharp contact with the opponent's blade to initiate or threaten attack
If you beat a drum or similar instrument, you hit it in order to make a sound. You can also say that a drum beats. When you beat the drum, you feel good. drums beating and pipes playing. Beat is also a noun. the rhythmical beat of the drum
To move with pulsation or throbbing
To make progress against the wind, by sailing in a zigzag line or traverse
A reporter's topic area Courts, religion, education and Macomb County are all beats Think of reporters covering their areas as a cop might walk a beat
to vanquish or conquer; to surpass
A throbbing or undulating effect taking place in rapid succession when two notes not quite of the same pitch are sounded together If two tones are one cycle per second apart in pitch there will be one beat per second
A preparation To strike the opponent's blade
stir vigorously; "beat the egg whites"; "beat the cream"
To come or act with violence; to dash or fall with force; to strike anything, as rain, wind, and waves do
To cheat; to chouse; to swindle; to defraud; often with out
a regular route for a sentry or policeman; "in the old days a policeman walked a beat and knew all his people by name"
for the purpose of rousing game
To be in agitation or doubt
metrical or rhythmic stress, groupings of which constitute the meter or "time" of music
When a bird or insect beats its wings or when its wings beat, its wings move up and down. Beating their wings they flew off Its wings beat slowly
To stir or mix rapidly with a spoon, whisk, or an electric mixer, adding air to make a mixture smooth, lighter, or fluffier
To stir rapidly in a circular motion Generally, 100 strokes by hand equals about 1 minute by electric mixer
(prosody) the accent in a metrical foot of verse
A cheat or swindler of the lowest grade; often emphasized by dead; as, a dead beat
When your heart or pulse beats, it continually makes regular rhythmic movements. I felt my heart beating faster. Beat is also a noun. He could hear the beat of his heart Most people's pulse rate is more than 70 beats per minute. + beating beat·ing I could hear the beating of my heart
The regular pulse of the music
make a sound like a clock or a timer; "the clocks were ticking"; "the grandfather clock beat midnight"
A unit of action in a scene A scene is made up of a series of beats
To overcome in a battle, contest, strife, race, game, etc
move with or as if with a regular alternating motion; "the city pulsated with music and excitement"
very tired; "was all in at the end of the day"; "so beat I could flop down and go to sleep anywhere"; "bushed after all that exercise"; "I'm dead after that long trip"
A sub division of time usually felt as the pulse within a piece of music
1 A footfall within a gait A hoof, or pair of hooves virtually simultanosly striking the ground By this definition the walk has four beats, the trot has two, and the canter three 2 The emphasized beat (as in music) By this definition the walk has two beats, the trot has two and the canter has one beat
Beat Generation
A group of American writers who came to prominence in the late 1950s and early 1960s. Their most important works are Jack Kerouac's On the Road (1957), Allen Ginsberg's Howl (1956), and William S. Burroughs' Naked Lunch (1959)
beat 'em up
A video game of the genre oriented around interpersonal combat (e.g. martial arts, street fighting, brawling, etc). Not a tournament fighting game
beat 'em ups
plural form of beat 'em up
beat Banaghan
An Irish saying of one who tells wonderful stories, or of something which is amazing and remarkable

Whenever he can find an audience, Doherty will spin some tale of local history or ancestral lineage in that inimitable Irish blend of fact and blarney. 'He beats Banaghan,' as the Irish saying goes of one who tells wonderful stories..

beat a dead horse
To persist or continue far beyond any purpose, interest or reason

After having shown us three hours of instructional and safety videos, the inspector was simply beating a dead horse by telling us to buckle up as we got into the van.

beat a retreat
To leave hastily in the face of opposition
beat about the bush
Alternative form of beat around the bush
beat around the bush
To treat a topic, but omit its main points, often intentionally
beat around the bush
To delay or avoid talking about something difficult or unpleasant

Please stop beating around the bush and tell me what the problem is!.

beat down
to strike with great force

It was a ghastly morning, with the rain beating down in sheets.

beat down
To haggle someone to sell at a lower price

I managed to beat him down to half his original asking price.

beat down
to severely beat someone up
beat down
Alternative spelling of beatdown
beat downs
plural form of beat down
beat feet
To flee
beat feet
To run
beat it
To masturbate, usually a man of himself
beat it
To leave; to go away
beat level
The beat of a piece
beat levels
plural form of beat level
beat off
To masturbate, usually a man of himself
beat off
To waste time

I beat off at work all day; I didn't get anything done.

beat off
To drive something away with blows or military force. Now often used figuratively
beat one's head against a stone wall
to waste effort on a futile project
beat one's meat
To masturbate
beat one's meat
To waste time; to engage in an unproductive activity
beat out
To sound a rhythm on a percussion instrument such as a drum

The drummer beat out a steady slow march.

beat out
to win by a narrow margin
beat out
To extinguish

He managed to beat the flames out with a blanket.

beat parry
The deflection of the incoming attack with a sharp striking motion
beat somebody to the punch
To do something before somebody else is able to

I was planning to take care of the problem for him, but he beat me to the punch and did it himself.

beat someone's brains out
To beat someone very severely
beat the crap out of
To beat really badly
beat the meat
Alternative form of beat one's meat
beat the rap
To escape legal conviction and punishment for a crime which one has been been charged with committing; to be acquitted
beat the shit out of
To beat really badly
beat to pulp
To beat up (a person) more than usually severely
beat to pulp
to defeat severely in various, even non-contact, competitive sports
beat to quarters
To summon the crew of a sailing man-of-war to their stations for action against an enemy. In the Royal Navy the drums were beaten to the rhythm of Heart of Oak
beat up
An artificially or disingenuously manufactured outcry, usually in the media

Hydro project claims a beat up - Brownlee.

beat up
To attack suddenly; to alarm

Pa Blanken tells me that the Japs beat up our camp a month ago and we have lost all our heavy gear and moved up into the hills - he does not know where. Hell! No casualties, however. Our material losses were very serious. The Japs had found a rucksack containing all our money, our medicines, including all our vital quinine, a copy of our signals plan, and a number of maps. It seems probable that the Japs spotted our camp from the air. They certainly knew its exact position and came straight to it.

beat up
Battered by time and usage; beaten up
beat up
Repeatedly bomb a military target or targets
beat up
To cause by some other means, injuries comparable to the result of being beaten up

He flew into a hill and beat himself up pretty badly.

beat up
To sail to windward using a series of alternate tacks across the wind
beat up
To get something done, derived from the idea of beating for game
beat up
To give a severe beating to

I got beaten up by thugs on my way home.

beat up
To feel badly guilty and accuse oneself over something. Usually followed by over
beat-up
Worn out by overuse; in a state of disrepair
beat-up
An artificially or disingenuously manufactured outcry, usually in the media

Few areas of science journalism are more susceptible to frothy beat-ups than stem cell research.

Beat the hell out of
(deyim) 1. Fig. to defeat someone very badly.2. Fig. Inf. to batter someone severely
Beat the living daylights out of
(deyim) 1. Fig. to defeat someone very badly.2. Fig. Inf. to batter someone severely
Beat the socks off of
(deyim) 1. Fig. to defeat someone very badly.2. Fig. Inf. to batter someone severely
beat a dead horse
(deyim) Waste time on something that is a lost cause or likely to be unproductive, flog a dead horse [Brit]
beat around the bush
(deyim) to avoid talking about what is important

Quit beating around the bush and tell me what you really think about my idea.

beat cop
A beat cop is a police officer who walks, rides, cycles, or drives in a specific neighborhood, known as a “beat.” Because the officer routinely patrols in the same area, he or she becomes well-known in the community, creating a positive relationship between law enforcement and the community
beat down
(deyim) Persuade the seller to accept a lower price

She beat the merchant down $100.

beat one's brain out
(deyim) Try intently to resolve something difficult by thinking
beat oneself up
Reproach or criticize oneself excessively
beat the bushes
(deyim) Search thoroughly through all possible areas
beat the drum
Proclaim as meritorious or significant, publicize vigorously
beat the living daylights out
(deyim) Make someone feel extremely scared
beat to the punch
(deyim) To do something before another person has a chance to do it
beaten
hit, knock
beaten
Past participle of beat
beating
the pulsation of the heart
beating
Present participle of beat
beatless
Having no beat
beating
{n} a correction by blows
A beat
scoop
beat down
persuade the seller to accept a lower price; "She beat the merchant down $100"
beat down
When the rain beats down, it rains very hard. Even in the winter with the rain beating down, it's nice and cosy in there. = pour down
beat down
When the sun beats down, it is very hot and bright
beat down
dislodge from a position; "She beat the dealer down to a much better price"
beat down
shine hard; "The sun beat down on the hikers"
beat down
bring down, force down; discourage, dishearten
beat down
persuade the seller to accept a lower price; "She beat the merchant down $100
beat down
If you beat down a person who is selling you something, you force them to accept a lower price for it than they wanted to get. A fair employer, when arranging for the pay of a carpenter, does not try to beat him down Beat down the seller to the price that suits you. = knock down
beat it
get out of here!; go away, leave
beat off
drive away, repel, beat back, send away
beat out
If you beat out sounds on a drum or similar instrument, you make the sounds by hitting the instrument. Drums and cymbals beat out a solemn rhythm. = tap out
beat out
beat out a rhythm
beat out
come out better in a competition, race, or conflict; "Agassi beat Becker in the tennis championship"; "We beat the competition"; "Harvard defeated Yale in the last football game"
beat out
put out, extinguish; win, be more successful in a competition; drum, tap; remove forcibly
beat out
If you beat out a fire, you cause it to go out by hitting it, usually with an object such as a blanket. His brother beat out the flames with a blanket She managed to beat the fire out
beat out
If you beat out someone in a competition, you defeat them. Indianapolis beat out nearly 100 other cities as the site for a huge United Airlines maintenance center If we are certain a rival will beat us out, we are wide open to jealousy
beat up
gather; "drum up support"
beat up
If you beat yourself up about something, you worry about it a lot or blame yourself for it. Tell them you don't want to do it any more. Don't beat yourself up about it I don't beat myself up. I don't deal with things I can't handle. + beating-up beatings-up beating-up There had been no violence, no beatings-up until then
beat up
If someone beats a person up, they hit or kick the person many times. Then they actually beat her up as well The government supporters are beating up anyone they suspect of favouring the demonstrators
beat up
gather; "drum up support
beat up
give a beating to, hit repeatedly, pound
beat up
give a beating to; subject to a beating, either as a punishment or as an act of aggression; "Thugs beat him up when he walked down the street late at night"; "The teacher used to beat the students"
beatable
susceptible to being defeated
beatable
Someone who is beatable can be beaten. All teams are beatable, but it's going to be very, very difficult
beatable
{s} can be defeated, can be overcome, surpassable
beatable
Able to be beaten
beaten
Beaten earth has been pressed down, often by people's feet, until it is hard. Before you is a well-worn path of beaten earth. = trampled
beaten
much trodden and worn smooth or bare; "did not stray from the beaten path"
beaten
formed or made thin by hammering; "beaten gold"
beaten
{s} hammered (of metal); worn bare by frequent traffic, regularly used (as of a path); defeated, routed
beaten
Vanquished; conquered; baffled
beaten
formed or made thin by hammering; "beaten gold
beaten
A place that is off the beaten track is in an area where not many people live or go. Tiny secluded beaches can be found off the beaten track
beaten
Exhausted; tired out
beaten
Tried; practiced
beaten
Become common or trite; as, a beaten phrase
beaten
beaten repeatedly with heavy blows; "a battered child"; "the battered woman syndrome"
beaten
Made smooth by beating or treading; worn by use
beating
Mechanical treatment of fibres to improve fibre bonding
beating
Mixing food to introduce air, to make it lighter and fluffier, using a wooden spoon, hand whisk or electric mixer
beating
zigzagging upwind, sailing closehauled and coming about
beating
the act of inflicting corporal punishment with repeated blows the act of overcoming or outdoing expanding and contracting rhythmically as to the beating of the heart; "felt the pulsating artery"; "oh my beating heart
beating
Pulsation; throbbing; as, the beating of the heart
beating
  See heterodyne
beating
the act of overcoming or outdoing
beating
Acoustics
beating
A wave phenomenon in which two or more periodic quantities of different frequencies produce a resultant having pulsations of amplitude
beating
action of the verb to beat
beating
If you say that something will take some beating, you mean that it is very good and it is unlikely that anything better will be done or made. For sheer scale and grandeur, Leeds Castle in Kent takes some beating
beating
a heavy defeat or setback
beating
Sailing closehauled, tack upon tack
beating
Sailing into the wind
beating
Process of mixing food to introduce air and make it lighter or fluffier Tools utilized to beat an ingredient or mixture include a wooden spoon, hand whisk or electric mixer
beating
See Beat, n
beating
{i} striking, hitting; defeating
beating
Pulsative sounds
beating
If something such as a business, a political party, or a team takes a beating, it is defeated by a large amount in a competition or election. Our firm has taken a terrible beating in recent years
beating
Beating to mesh the pulp fibres in papermaking so that the fibres produce the desired quality of paper
beating
Tacking To sail against the wind by sailing on alternate tacks (directions)
beating
Sailing (or pointing) at an angle into the wind or upwind Since sailboats cannot sail directly into the wind, "beating" is the closet course to the wind they can sail
beating
The act of striking or giving blows; punishment or chastisement by blows
beating
the act of inflicting corporal punishment with repeated blows
beating
expanding and contracting rhythmically as to the beating of the heart; "felt the pulsating artery"; "oh my beating heart"
beating
If someone is given a beating, they are hit hard many times, especially with something such as a stick. the savage beating of a black motorist by white police officers The team secured pictures of prisoners showing signs of severe beatings
beating
The process of sailing against the wind by tacks in zigzag direction
beating
Sailing toward the direction of the wind by tacking
beating
Sailing upwind; close-hauled
beatings
plural of beating
beats
A series of alternate reinforcements and cancellations produced by the interference of two sets of superimposed waves of different frequencies, heard as a throbbing effect in sound waves
beats
third-person singular of beat
beats
A throbbing variation in the loudness of sound caused by interference when two tones of slightly different frequencies are sounded together
beats
acoustical phenomena caused when two or more frequencies are an irrational interval apart, leading to asymetrical difference tones
beats
a United States youth subculture of the 1950s; rejected possessions or regular work or traditional dress; for communal living and psychedelic drugs and anarchism; favored modern forms of jazz (e g , bebop)
beats
One unit of text denoting the beginning and end of an action Or simply, a moment, as in "wait two beats and continue "
beats
plural of beat
beats
Periodic variations in amplitude that result from the superposition or addition or two tones with nearly the same frequency
beats
A wobbling effect in a sound which contains two frequencies close together Heard in bells with doublets
beats
The result of combining two sounds less than 30 Hz or so apart in frequency together, beating is the alternate reinforcement and cancellation of amplitude in the combination sound (over around 30 Hz in difference results in an rougher "out of tune" sound, rather than distinct beats) Most easily heard when the original sounds are of equal volume, the frequency of the beats will be the difference in frequency between the two signals Beats are common in most musical instruments, and are often used for tuning; when the instruments are in tune, beating disappears When complex sounds are combined, beating occurs between various partials in the signals - listen to a piano for a good example of this Beating is not restricted to musical instruments, it can occur between any two signals or sounds
beats
Periodic fluctuations that are heard when sounds of slightly different frequencies are superimposed
Türkisch - Englisch
the beat
be beat
beat
Favoriten