kill

listen to the pronunciation of kill
Englisch - Türkisch
öldürmek

Birini öldürmek istiyorum. - I want to kill somebody.

Birisi o politikacıyı öldürmekle tehdit etti. - Someone made a threat to kill that politician.

{f} katletmek
{i} öldürme

Beni öldürmekle tehdit ettiler bu yüzden cüzdanımı onlara verdim. - They threatened to kill me so I gave them up my wallet.

Mutsuz oldum fakat kendimi öldürmedim. - I'd be unhappy, but I wouldn't kill myself.

yok

Tom'un Mary'nin bir seri katil olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. - Tom had no idea that Mary was a serial killer.

Dilini tut, yoksa öldürüleceksin. - Hold your tongue, or you'll be killed.

icabına bakmak
defterini dürmek
canını almak
canına kıymak
zımbalamak
kıymak
hesabını görmek
(Bilgisayar) kes

Kesinlikle öldürüleceğimizi düşündüm. - I thought for sure we'd be killed.

Tom'un kendini öldürmeyi düşündüğüne dair kesinlikle fikrim yoktu. - I certainly had no idea Tom was thinking about killing himself.

can almak
boğazlamak
canına okumak
kırmak
canına kastetmek
itlaf etmek
(Spor) hücum sayısı
işini bitirmek
helak etmek
avda öldürülmüş hayvan
öldür

Bugün Almanya'da, Pazartesi günü kundaklamada üç Türk'ün öldürüldüğü Hamburg'un yakınında bir yer de dahil birçok şehirde şiddet karşıtı mitingler gerçekleşti. - In Germany today, anti-violence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday.

Silahlar insanları öldürmez. İnsanlar insanları öldürür. - Guns don't kill people. People kill people.

(av) öldürme
av
yok etmek
(Oyunlar) Bir işlem ya da süreci sonlandırmak
kılıçtan geçirmek
çıkarmak
veto etmek
{f} argo çok güldürmek, gülmekten öldürmek
{i} tahrip etme
{f} gebertmek
{f} avlamak
kill off hepsini öldürmek
{f} etkisiz hale getirmek
{f} kesmek

Ağrıyı kesmek için biraz ilaca ihtiyacım var. - I need some medicine to kill the pain.

çok heyecanlandırmak
{f} ortadan kaldırmak
{f} yalanlamak
silmek
{f} mahvetmek
(Askeri) SAF DIŞI (HEDEF): Düşmana ait havadaki bir aracın, balistik veya yörüngedeki cismin tahrip edildiğini veya iş göremez hale getirildiğini ifade için kullanılan terim
{f} dindirmek

Ağrıyı dindirmek için biraz ilaca ihtiyacım var. - I need some medicine to kill the pain.

öIdürmek
{f} cinayet işlemek
yemek
{f} (zamanı) boşa
{f} söndürmek
boşa geçirmek
yakmak
elini kana bulamak
harcamak
bitirmek
temizlemek
oldurmak
killing
{i} öldürme

Bir adam karısını öldürmekle suçlandı. - A man was accused of killing his wife.

Tom'un kendini öldürmeyi düşündüğüne dair kesinlikle fikrim yoktu. - I certainly had no idea Tom was thinking about killing himself.

killing
katletme
kill off
kılıçtan geçirmek
kill one another
kırışmak
kill time
vakit öldürmek

Vakit öldürmek için kitap okurum. - I read books to kill time.

Biz vakit öldürmek için parkta gezdik. - We walked about in the park to kill time.

kill two birds with one stone
iki işi birden görmek
kill white stag with a heart shot
kalbe yapılan atışla öldürmek
kill off
imha etmek
kill off
hepsini öldür
kill off
kökünü kazımak
kill the fatted calf
dönüşünü kutlamak
kill the fatted calf
kurban kesmek
kill the goose that lays the golden eggs
bindiği dalı kesmek
kill time
zaman öldürmek

Ben zaman öldürmek için bakıyordum. - I was looking to kill time.

Zaman öldürmek için bazı video oyunları oynayalım. - Let's play some video games to kill time.

kill time
vakit geçirmek

Vakit geçirmek için kart oynadık. - We played cards to kill time.

kill two birds with one stone
bir taşla iki kuş vurmak
kill for
için öldürmek
kill joy
öldürmek sevinç
kill nobody
kimseyi öldürme
kill of
öldürmek
kill sb.
öldürmek sb
kill the goose that laid the golden egg
altın yumurtlayan tavuğu kesmek
kill the goose that lays the golden egg
k. dili altın yumurtlayan kazı kesmek
kill author
(Bilgisayar) yazanı sonlandır
kill box
(Askeri) tahrip kutusu
kill list
(Bilgisayar) listeyi sonlandır
kill off
hepsini öldürmek
kill off
canına okumak
kill off
öldürmek
kill probability
(Askeri) İMHA İHTİMALİ: Bir hedefi imha etme ihtimalini gösteren ölçü. Bak. "single shot probability"
kill probability
(Askeri) imha ihtimali
kill process
(Bilgisayar) işlemi bitir
kill slow
yavaş öldürmek
kill slowly
yavaş yavaş öldürmek
kill smb
adam öldürmek
kill switch
(Telekom) açıl anahtarı
kill the clock
(deyim) paslaşarak zaman çalışmak
kill the fatted calf
(deyim) güzel biçimde ağırlamak
kill the fatted calf
kavuşma şerefine ziyafet vermek
kill the fatted calf
(deyim) iyi biçimde karşılamak
kill the fatted calf
{k} büyük bir karşılama töreni hazırlamak
kill the goose lays the golden eggs
altın yumurtlayan tavuğu kesmek
kill the goose that
{k} altın yumurtlayan kazı kesmek
kill the headache
baş ağrısını dindirmek
kill the infection
enfeksiyon gidermek
kill the tank
(Askeri) Tank avlamak
kill thread
(Bilgisayar) iş parçasını sonlandır
kill time
n öldürmek. kill two birds with one bir taşla iki kuş vurmak, iki işi birden görmek
kill time
oyalayıcı
kill time
zaman öldürücü
kill zone
(Askeri) İmha bölgesi
killing
{i} cinayet

Tom cinayetle herhangi bir ilgisi olduğunu yalanladı. - Tom denied any involvement in the killing.

Polis cinayetlerin bulunduğu yere yakın bir çöp kutusunda ezilmiş iki cep telefonu buldu ve onların içerdikleri veriyi kullanmaya çalışıyor. - The police found two crushed mobile phones in a trash can near the site of the killings and are attempting to exploit the data contained in them.

killing
{i} ölüm

Bu bir ölüm makinesi. - This is a killing machine.

killing
komik/öldüren
killing
öldürücu
dressed up to kill
iki dirhem bir çekirdek
fill or kill orders
(Ticaret) kalanını iptal et
fish kill
(Çevre) balık katliamı
intend to kill
canına kastetmek
intend to kill
kasten adam öldürmek
killed
kırılmak
killed
postu deldirmek
killed
maktül
killing
(Argo) son derece komik
killing
öldürmek

Adam onu öldürmek niyeti ile ona saldırdı. - The man attacked her with the intention of killing her.

Tom, babasını öldürmekten bahsetti. - Tom talked about killing his father.

killing
ortadan kaldırma
killing
dindirme
killing
çok
killing
öldürerek

Ayı sansarı zayıf ve hasta hayvanları öldürerek doğanın temizlik ekibini oluşturuyor. - Wolverines make up nature's clean-up crew, killing weak and sick animals.

killing
adam öldürme
killing
yalanlama
killing
voli
killing
itlaf
killing
vurgun

Borsada yatırım yaparak bir vurgun yaptı. - He made a killing by investing in the stock market.

killing
yorucu
killing
kesme
dressed up fit to kill
iki dirhem bir çekirdek
killing
yıpratıcı
killing
{f} öldür

Tom Mary'yi öldürdüğünü itiraf etti. - Tom admitted killing Mary.

Adam onu öldürmek niyeti ile ona saldırdı. - The man attacked her with the intention of killing her.

killing
büyük kazanç
Kills
killse
be in at the kill
(deyim) Olaya dahil olmak
buzz kill
öldürmek buzz
desire to kill
arzu öldürmek
dress to kill
elbise öldürmek
dressed to kill
aşırı sık
killed
öldürdü

Kart oynayarak zaman öldürdük. - We killed time by playing cards.

Betty annesini öldürdü. - Betty killed his mother.

killing
öldürülmesi
killing
oldurma
killing
öldürülme
kills
öldürür

Zaman müthiş bir öğretmendir, ama ne yazık ki tüm öğrencilerini öldürür. - Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.

Nasıl zaman öldüreceğimiz hakkında düşünüyorken, zaman bizi öldürür. - While we're thinking about how to kill time, time kills us.

mobility kill
(Askeri) Aracı hareketsiz duruma getiren silah hasarı
road kill
Yolda araçla çarparak bir hayvanı öldürme
to kill time
zaman öldürmek için
you will not kill
seni öldürmeyeceğim
armour kill zone
(Askeri) tank tahrip bölgesi
be dressed up fit to kill
çok süslenmiş olmak
be dressed up fit to kill
iki dirhem bir çekirdek olmak
be in at the kill
(Konuşma Dili) olay yerinde bulunmak
be in at the kill
(Konuşma Dili) olay yerinde olmak
don't kill the messenger
elçiye zeval olmaz
dressed to kill
(Konuşma Dili) giyinip kuşanmış
dressed to kill
son derece şık
dressed to kill
(Konuşma Dili) cicilerini giymiş
dressed to kill
(Konuşma Dili) özenle giyinmiş
dressed to kill
(Konuşma Dili) süslenip püslenmiş
dressed to kill
(Konuşma Dili) bayramlıklarını giymiş
killing
{i} av
killing
{i} k.dili. vurgun, büyük kazanç
killing
{i} avlama
killing
kırım
killing
çok komik
killing
hayvan kesme
killing
öldürücü

Seller, şiddetli rüzgar fırtınaları, kuraklıklar, öldürücü donlar ve hava kirliliği sorunları hepsi,ara sıra, modern toplumu etkilenmiştir. - Floods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution have all, on occasion, influenced modern society.

killing
dili vurgun
killing
büyük iş/öldürme
killing
killinglygülmekten katıltacak derecede
killing
kill mahvet/yok et/öldür
killing
{i} öldürme, katil
killing
katıltıcı
killing
pek sıkı
killing
{s} k.dili. çok komik
killing
dili çok güldürücü
killing
{i} vurgun (av)
killing
vurgun k
killing
kuvvetli
peacekeeping; probability of kill
(Askeri) barışı koruma; öldürme ihtimali
shoot to kill
ateş ederek öldürmek
shoot to kill
vurarak öldürmek
single shot kill probability
(Askeri) TEK ATIMLA İMHA İHTİMALİ
Türkisch - Türkisch
Masa tenisinde, rakibin karşılayamayacağı şekilde yapılan vuruş
Englisch - Englisch
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
The result of killing; that which has been killed

The fox dragged its kill back to its den.

To put to death; to extinguish the life of

There is conclusive evidence that smoking kills.

To exert an overwhelming effect on; to annihilate

Look at the amount of destruction to the enemy base. We pretty much killed their ability to retaliate anymore.

A creek; a body of water
To force a company out of business
To amaze, exceed, stun, or otherwise incapacitate

That joke always kills me.

To produce intense pain

You don't ever want to get rabies. The doctor will have to give you multiple shots and they really kill.

To overpower, overwhelm, or defeat

The team had absolutely killed their traditional rivals, and the local sports bars were raucous with celebrations.

To use up or to waste

I'm just doing this to kill time.

To produce feelings of dissatisfaction or revulsion

It kills me to learn how many poor people are practically starving in this country and yet rich moguls spend such outrageous amounts on useless luxuries.

To render inoperative

He killed the engine and turned off the headlights, but remained in the car, waiting.

To stop, cease, or render void

The news that a hurricane had destroyed our beach house killed our plans to sell it.

To punish severely

My parents are going to kill me!.

Specifically, the death blow

The hunter delivered the kill with a pistol shot to the head.

The act of killing

The assassin liked to make a clean kill, and thus favored small arms over explosives.

{v} to deprive of life, to detroy
{n} a kiln
be fatal; "cigarettes kill"; "drunken driving kills
be fatal; "cigarettes kill"; "drunken driving kills"
to kill two birds with one stone: see bird dressed to kill: see dressed to be killed outright: see outright
{i} slaughtering; hunting; prey; command on nickserv applied to a specific name which prevents another person from entering under the same name (Internet)
emphasis If you say that you kill yourself to do something, you are emphasizing that you make a great effort to do it, even though it causes you a lot of trouble or suffering. You shouldn't always have to kill yourself to do well
A UNIX shell command that prevents program closure or initiation The command blocks a signal from being sent to a script
n an attacked ball that strikes the floor or lands out of bounds after touching an opponent 扣球成球 (球直接落入對方場區或打手出界)。
hit with so much force as to make a return impossible, in racket games; "She killed the ball"
1 Slang: to make a hand, such as dummy, unusable through lack of an entry; 2 Slang: to overtake, in order to prevent from winning the trick; 3 Slang: to defeat, generally the contract
To destroy; to ruin; as, to kill one's chances; to kill the sale of a book
destroy a vitally essential quality of or in; "Eating artichokes kills the taste of all other foods"
A channel or arm of the sea; a river; a stream; as, the channel between Staten Island and Bergen Neck is the Kill van Kull, or the Kills; used also in composition; as, Schuylkill, Catskill, etc
If you say that something will not kill you, you mean that it is not really as difficult or unpleasant as it might seem. Three or four more weeks won't kill me!
a method of removing an offensive player from a virtual world Done through advanced use of the technology, usually by an Oracle or Wizard
To put to death; to extinguish life
cause to cease operating; "kill the engine"
the destruction of an enemy plane or ship or tank or missile; "the pilot reported two kills during the mission"
fast downward shot that cannot be returned; a "putaway"
emphasis If you say that you will do something if it kills you, you are emphasizing that you are determined to do it even though it is extremely difficult or painful. I'll make this marriage work if it kills me
To destroy the effect of; to counteract; to neutralize; as, alkali kills acid
hit with great force; "He killed the ball"
deprive of life; "AIDS has killed thousands in Africa"
The @ character in terminal input "kills" the whole line typed, back to the left margin in edited input mode (The kill character was ? in CTSS ) (See erase)
thwart the passage of; "kill a motion"; "he shot down the student's proposal"
To cause to cease; to quell; to calm; to still; as, in seamen's language, a shower of rain kills the wind
To terminate a process
v t To create a vacancy without nominating a successor
emphasis If you say that you killed yourself laughing, you are emphasizing that you laughed a lot because you thought something was extremely funny
If someone or something kills a project, activity, or idea, they completely destroy or end it. His objective was to kill the space station project altogether Kill off means the same as kill. He would soon launch a second offensive, killing off the peace process The Government's financial squeeze had killed the scheme off
be the source of great pain for; "These new shoes are killing me!"
the act of terminating a life
Diminish or eliminate heat or drawing power There are a variety of ways to do this, but mostly it is done by having a wrestler do too many jobs A house can be killed by too many screw-job endings
To overpower or overwhelm
If a person, animal, or other living thing is killed, something or someone causes them to die. More than 1,000 people have been killed by the armed forces He had attempted to kill himself on several occasions The earthquake killed 62 people Heroin can kill. + killing kill·ing There is tension in the region following the killing of seven civilians
(v ) To terminate a process before it reaches its natural conclusion
To defeat in SCA combat Requires a blow to the head or body hard enough to have been disabling with a real weapon of the type used, against armor consisting of iron mail with padding and an iron helm The helm is in some places regarded as an open-faced Norman helm with a nasal, and in others as a closed pot helm
v t diminish or eliminate heat or drawing power There are a variety of ways to do this, but mostly it is done by having a wrestler do too many jobs A house can be killed by too many screw-job endings
mark for deletion, rub off, or erase; "kill these lines in the President's speech"
terminate process(es)
tire out completely; "The daily stress of her work is killing her"
If you say that something is killing you, you mean that it is causing you physical or emotional pain. My feet are killing me
To hit the ball hard into an area where the opponent can't reach it See smash
cause to die; put to death, usually intentionally or knowingly; "This man killed several people when he tried to rob a bank"; "The farmer killed a pig for the holidays"
emphasis If you say that you will kill someone for something they have done, you are emphasizing that you are extremely angry with them. Tell Richard I'm going to kill him when I get hold of him
This forces a process to die, terminate, exit, or stop processing There are flags that can be passed to the kill commands that allows the process to exit gracefully or die hard without warning
overwhelm with hilarity, pleasure, or admiration; "The comedian was so funny, he was killing me!"
n an attacked ball that strikes the floor or lands out of bounds after touching an opponent
the destruction of an enemy plane or ship or tank or missile; "the pilot reported two kills during the mission" destroy a vitally essential quality of or in; "Eating artichokes kills the taste of all other foods" cause to cease operating; "kill the engine" tire out completely; "The daily stress of her work is killing her" mark for deletion, rub off, or erase; "kill these lines in the President's speech" cause to die; put to death, usually intentionally or knowingly; "This man killed several people when he tried to rob a bank"; "The farmer killed a pig for the holidays" cause the death of, without intention; "She was killed in the collision of three cars" deprive of life; "AIDS has killed thousands in Africa" hit with great force; "He killed the ball" hit with so much force as to make a return impossible, in racket games; "She killed the ball" overwhelm with hilarity, pleasure, or admiration; "The comedian was so funny, he was killing me!" be the source of great pain for; "These new shoes are killing me!" thwart the passage of; "kill a motion"; "he shot down the student's proposal" be fatal; "cigarettes kill"; "drunken driving kills
end or extinguish by forceful means; "Stamp out poverty!"
A "kill" game is one in which a player may place an extra bet, causing the betting limits to go up for just that hand The player posting the bet is the "killer," and the hand is considered a "kill pot " The player is said to have "killed the pot" for the amount of the kill The exact details depend on the local rules and on the game As examples, here are the rules for three kill games I've played in (all in San Diego) In the kill hold'em game, any player who wins two pots in a row is required to kill by posting a blind small bet on the subsequent hand, with the limits doubled for that hand In a kill high-low split game, any player who scooped a pot larger than a certain size was required to kill the subsequent pot And in a draw game, any player could kill any pot for an arbitrary amount after looking at their first two cards These are just examples, the details vary from cardroom to cardroom
The act of killing an animal after hunting it is referred to as the kill. After the kill the men and old women collect in an open space and eat a meal of whale meat
an attacked ball that strikes the floor or lands out of bounds after touching an opponent
kill file
A file in which individual users of newsgroups can ignore postings by certain other users, or postings that match certain criteria
kill files
plural form of kill file
kill off
To eliminate, or make extinct

The writers are killing off lots of people in the soap opera.

kill screen
A level in a computer game that is impossible to win, usually due to programming errors
kill switch
A security measure used to switch off a device in an emergency
kill the fatted calf
To begin a festive celebration and rejoicing for someone's long-awaited return
kill the goose that lays the golden eggs
To seek short term gain at the sacrifice of long term profit
kill the messenger
To blame a problem on whoever reported it; to hold somebody accountable a problem because he/she brought attention to it

I know you won't like this news, but please don't kill the messenger.

kill the rabbit
: To get a positive test result from an old-fashioned pregnancy test

What about her? She killed the rabbit..

kill time
To spend time doing nothing in particular in order that it seems to pass more quickly

She had nothing better to do, so she went to the bowling alley to kill time.

kill two birds with one stone
To solve two problems with one single action

Biking to work kills two birds with one stone. It saves money travelling and will help to lose weight.

kill by inches
kill slowly, kill in phases
kill file
message filter, list of unwanted key words for Internet messages, list of expressions so that messages containing these expressions will not be displayed
kill in a shootout
kill during an exchange of gunfire, murder during a gunfight
kill joy
person that spoils other people's enjoyment
kill off
see kill 3
kill off
destroy, put an end to
kill off
If you say that a group or an amount of something has been killed off, you mean that all of them or all of it have been killed or destroyed. Their natural predators have been killed off It is an effective treatment for the bacteria and does kill it off All blood products are now heat treated to kill off any infection
kill off
kill en masse; kill on a large scale; kill many; "Hitler wanted to exterminate the Jews, Gypsies, Communists, and homosexuals of Europe"
kill oneself
strain oneself more than is healthy
kill or be killed
one must protect oneself, it is preferable to kill someone instead of allowing them to kill you
kill shot
A shot in various games, especially racquet games, that is so forcefully hit or perfectly placed that it cannot be returned
kill the goose that lays the golden eggs
{f} destroy something that is very profitable through greed or stupidity; ruin something that makes a lot of money
kill time
pass the time
kill two birds with one stone
accomplish two things at once
kill two birds with one stroke
kill two birds with one stone, attain two things at the same time
kill zone
an area where a battle has occurred with many fatalities
bottom kill
a method of closing an oil well, by drilling a relief well to the bottom of the borehole of the blown-out well, and pumping in heavy drilling fluid (synthetic mud) to counteract oil pressure and staunch the flow, then filling in the orifice to the oil reservoir with concrete (cement) sealing the blow-out and the relief wells
catastrophic kill
Damage inflicted on a vehicle by a weapon that renders it both unusable and unrepairable. Typically a catastrophic kill results in the ignition of any fuel the vehicle may be carrying as well as the detonation of its ammunition resulting in an explosion. A catastrophic kill does not preclude the survival of the vehicle's crew, for example the crew of an aircraft might bail out or eject
dress to kill
To dress up so as to impress others (especially of the opposite sex)
firepower kill
Tanks and other armoured vehicles that have their guns or missile system damaged under fire; when damaged, vents open to channel ignited propellants and explosives away from the crew cabin. The firepower-killed tank can then return to a maintenance center with its crew intact
firepower kill
The damage inflicted by a weapon on a vehicle that destroys its weapon systems, or substantially reduces its ability to deliver weapons accurately
if looks could kill
Used to characterize a look of strong hostility
in for the kill
In a manner intending to kill or destroy someone or something

After bashing up his victim, the murderer went in for the kill.

in for the kill
Intending to kill or destroy someone or something

If you go hunting and want to bring something back to eat, you have to be in for the kill.

killing
A large amount of money

He made a killing on the stock market.

mission kill
An attack or damage inflicted by a weapon that does not destroy a military vehicle but results in it taking no further part in its intended mission
mobility kill
The damage inflicted by a weapon on a vehicle that immobilises it, but does not totally destroy it, leaving the vehicle's crew able to use its weapons. Typically this term is used to refer to tanks and other armoured fighting vehicles that have their engines, tracks, or running gear damaged
penalty kill
A period during the game, when a team has one or more players in the penalty box
static kill
a method of closing an oil well, in which the blowout preventer has been tripped and has closed off oil flow; by pumping in drilling fluid (synthetic mud) through the blowout preventer down the borehole, to push down the artesian oil to contain the oil in its reservoir, and following with concrete (cement) to plug the hole
time to kill
A period during which one has no responsibilities to fulfill, often while waiting for some event or outcome, and therefore must find some activity to partake in to prevent boredom
top kill
a method of closing an oil well, by pumping in drilling fluid (synthetic mud) to shut off the flow of oil, and following with concrete (cement) to plug the hole
winter-kill
To kill by the effects of wintery conditions

The lasting frost winter-killed more critters then all predation.

winter-kill
To die from the lethal effects of wintery conditions
killing
A killing is an act of deliberately killing a person. This is a brutal killing. = murder
be in at the kill
(deyim) Watching or taking part, usually with pleasure, at the end of a struggle; present at the finish

Frank and John have been quarreling for a long time and tonight they are having a fight. Bill says he wants to be in at the kill, because he is Frank's friend.

m-kill
An M-kill (or mobility kill) in armoured warfare refers to damage inflicted by a weapon on a vehicle that immobilises it, but does not totally destroy it, leaving the vehicle's crew able to use its weapons. Typically this term is used to refer to tanks and other armoured fighting vehicles that have their engines, tracks, or running gear damaged. Because of the mobile nature of modern warfare, such a vehicle is often effectively useless on the battlefield, but it may be salvaged, repaired, and brought back into action quickly
mobility kill
A mobility kill (or M-kill) in armoured warfare refers to damage inflicted by a weapon on a vehicle that immobilises it, but does not totally destroy it, leaving the vehicle's crew able to use its weapons. Typically this term is used to refer to tanks and other armoured fighting vehicles that have their engines, tracks, or running gear damaged. Because of the mobile nature of modern warfare, such a vehicle is often effectively useless on the battlefield, but it may be salvaged, repaired, and brought back into action quickly
A kill
smash
It won't kill you
it will not hurt you, it is not all that bad
To Kill a Mockingbird
a novel by the US writer Harper Lee, which was later made into a film. The story is set in the southern US state of Alabama and is about a white lawyer, Atticus Finch, who defends a black man who has been charged with the rape of a white woman. The story deals with racial prejudice, and especially with the effect it has on children (1960)
To Kill a Mockingbird
{i} novel written by Harper Lee in 1960 which won the Pulitzer Prize for Fiction in 1961about racial prejudice and adult injustice in a small Alabama town; 1962 movie based on the novel
don't kill the goose that lays golden eggs
do not ruin a good thing by being overly desirous
dress to kill
{f} wear glamorous clothes to make a fascinating impression
dressed to kill
dressed very well, wearing very nice clothing
formidable kill-power
ability to cause great death and destruction
hit-to-kill technology
technology that allows precise targeting and striking (with weapons)
killed
A person who died from injuries sustained in a road crash within 30 days of the crash
killed
(by a motor vehicle), as in 'the cyclist was killed by the lorry' Usually used to deflect responsibility away from the driver of the vehicle and as a way of avoiding saying 'The cyclist was killed by the lorry driver '
killed
past of kill
killed
wasted
killed
1 Slang: captured as in the King was killed by the Ace; 2 Slang: the fate of the pair playing well but scoring badly; 3 Slang: becoming void of whatever entries any player may have had, such as "The Spade lead killed the dummy "
killed
The status of a manually filed application that the FCC has found to contain errors or duplicate information
killed
(B) deprived of an entry
killed
zapped
killed
Human casualties who sustained injuries which caused death less than 30 days (before 1954, about two months) after the accident
killed
True if the algorithm will terminate without output
killing
Killing means erasing messages (or text in the minibuffer), and saving it on the kill ring so it can be yanked (q v ) later Some other systems call this "cutting" See section 14 1 Killing Messages
killing
Literally, that kills; having power to kill; fatal; in a colloquial sense, conquering; captivating; irresistible
killing
Killing means erasing text and saving it on the kill ring so it can be yanked (q v ) later Some other systems call this "cutting " Most Emacs commands to erase text do killing, as opposed to deletion (q v ) See section Deletion and Killing
killing
the act of terminating a life
killing
If you make a killing, you make a large profit very quickly and easily. They have made a killing on the deal
killing
a very large profit
killing
an event that causes someone to die
killing
s karma, kammapatha, sikkhápada
killing
{s} murdering, putting to death; exterminating; extremely funny (Slang); extremely tiring (Slang)
killing
present participle of kill
killing
the act of terminating a life an event that causes someone to die a very large profit very funny; "a killing joke"; "sidesplitting antics
killing
{i} murdering; putting to death; slaughtering; animal that has been hunted and killed; great success (in the stock market, etc.)
killing
Killing means erasing text and saving it on the kill ring so it can be yanked (q v ) later Some other systems call this ``cutting'' Most Emacs commands to erase text do killing, as opposed to deletion (q v ) See Killing
killing
Killing means erasing text and saving it on the kill ring so it can be yanked (q v ) later Some other systems call this "cutting" Most Emacs commands to erase text do killing, as opposed to deletion (q v ) See section Deletion and Killing
killing
Killing means erasing text and saving it on the kill ring so it can be yanked (q v ) later Some other systems call this ``cutting '' Most Emacs commands to erase text do killing, as opposed to deletion (q v ) See Killing
killing
very funny; "a killing joke"; "sidesplitting antics"
kills
third-person singular of kill
kills
plural of kill
thou shalt not kill
you will not murder
urge to kill
compulsion to murder
Türkisch - Englisch

Definition von kill im Türkisch Englisch wörterbuch

kill time
sinek avlamak
kill
Favoriten