head

listen to the pronunciation of head
Englisch - Türkisch
kafa

Bir fincan kahve kafamı aydınlattı. - A cup of coffee cleared my head.

Onların hepsinin, kolları, bacakları, ve kafaları var,onlar yürürler ve konuşurlar, ama şimdi onlara farklı yapmak isteyen bir şey var. - They all have arms, legs, and heads, they walk and talk, but now there's SOMETHING that wants to make them different.

{i} kelle

Teksirci-kopyacı tayfasının kellesi vurula. - Off with the head of duplicate-mongers.

baş

O, baş ağrısından acı çekiyor. - He is suffering from a headache.

Soğuk Moskova kışlarında kendi başına şapka takmak en iyisidir. - It's best to wear a cap on your head during the cold Moscow winters.

başkan

Keiko, sınıf başkanıdır. - Keiko is at the head of her class.

Lee Leffingwell, Austin Şehir Konseyi'nin başkanıdır. - Lee Leffingwell is the head of the Austin City Council.

{f} gitmek

Tel Aviv'e gitmek için bugün Kahire'den ayrılıyorlar. - They are leaving Cairo today heading for Tel Aviv.

Brian, New York'a gitmek için yola çıktı. - Brian left heading for New York.

{i} ana

Ana merkezlerimiz Boston'da. - Our headquarters are in Boston.

{i} konu başlığı
menba
saksı
{i} tepe

Tepeden tırnağa sırılsıklam olmuştu. - She was soaked from head to foot.

Tepeden tırnağa ona baktı. - He looked at her from head to foot.

{i} konu

Baş hemşire ile konuşabilir miyim? - Can I speak to the head nurse?

Baş hemşire ile konuşmak istiyorum. - I would like to speak to the head nurse.

başta olan
başa ait
başucu
yükseklik
meraklı
(Reklam) serlevha
yüznumara
(Havacılık) yola çıkmak

Şimdi yola çıkmak zorundayım. - I have to head out now.

Yola çıkmak üzereydim. - I was about to head out.

(Jeoloji) basınç yüksekliği
(İnşaat) kısa kenar
fasıl
önder
kapı

Tom hızla kapıya yöneldi. - Tom quickly headed for the door.

Tom kapıdan dışarıya yöneldi. - Tom headed out the door.

kafa vurmak
hed
bodoslama
başlık

Tom genellikle sadece başlıkları okur. - Tom usually only reads the headlines.

Herkes bu sabahki haber başlıklarından memnundu. - Everyone was delighted by this morning's headlines.

düşü

Harika bir düşünce aklıma geldi. - A great thought came to my head.

Bu düşünce daha önce hiç aklıma gelmemişti. - This idea has never entered my head before.

basma yüksekliği
başkanlığını yapmak
(topa) kafa vurmak
başkanı olmak
başına geçmek
(Dilbilim) tamlayan
(Dilbilim) baş sözcük
baş olmak
yollanmak
(Politika, Siyaset) unvan
çengel
şapka

Tom balık tutma yelek ve şapkasını giydi ve kapıya yöneldi. - Tom put on his fishing vest and hat and headed for the door.

Jim'in başında beyaz bir şapkası var. - Jim has a white hat on his head.

ön taraf
tura

Turalar ben kazanırım, yazılar sen kaybedersin. - Heads I win, tails you lose.

akıl

Onun akıllı olduğunu kabul ediyorum ama o her zaman karşısındakinin anlayamayacağı şekilde konuşmak zorunda mı? - I admit he's smart, but does he have to talk over everyone's heads all the time?

Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. - Use your head to save your heels.

sorumlu olmak
beyin
üst kısım
başı çekmek
başında olmak
buhar basıncı
{f} başı çek
baş taraf
metal paranın resimli yüzü
lider
yönetmek
su
bir yöne doğru hareket etmek ya da ettirmek
genel başkan
Bozuk paranın tura yüzü
{f} baş vermek
{i} uç kısım
{f} (bir şeyin) başkanlığını yapmak/başkanı olmak: Who heads this outfit? Buranın başkanı kim?
{i} reis
bir y

Çocuğun başında büyük bir yumru var. O kadar çok ağlamasına şaşmamalı. - The boy has a huge bump on his head. No wonder he cried so much!

Dan Linda'yı kafasında ciddi bir yara ile bodrum katında buldu. - Dan found Linda on the floor of the basement with a serious wound in the head.

(Askeri) KOVAN TABLASI: Bir kovan kaidesinin dairevi düz kısmı. Kapsül yuvasının yüzünü çerçeveleyen satıh
{i} yönetici

O, pazarlama bölümünün yöneticisidir. - He's the head of the marketing department.

{f} olgunlaşmak
{f} -in
{i} pınar başı
{s} baştaki
head nurse
başhemşire
heading
{i} başlık
head and shoulders
kat kat
head for
gitmek
head over heels
tepetaklak
head band
saç bandı
head cold
ingin
head for
-e doğru gitmek
head for
koyulmak
head for
-e gitmek
head gate
set
head of a firm
(Ticaret) patron
head off
önüne geçmek
head over heels in love
(deyim) aşık olmak
head over heels in love
(deyim) ateş bacayı sarmak
head over heels in love
(deyim) kara sevdaya düşmek
head over heels in love
sırılsıklam aşık olmak
head over heels in love
(deyim) içine aşk ateşi düşmek
head over heels in love
(deyim) sevdalanmak
head over heels in love
sırsıklam aşık
head over heels in love
(deyim) gönlünü kaptırmak
head ache
baş ağrısı
head and shoulders above
kat kat iyi/üstün
head brick
baş tuğlası
head cleaning device
kafa temizleme aygıtı
head crash
kafa çarpması
head for
yolunu tutmak
head gap
kafa aralığı
head hunter
insan başı avlayıcı
head into
gitmek
head loss
yük kaybı
head money
adam başına verilen vergi
head nurse
baş hemşire
head of a band
kuşak başı
head of a section
kısım amiri
head of a section
şube müdürü
head of state
devlet başkanı

Devlet Başkanı burada resmi bir ziyarette. - The Head of State is here on an official visit.

Abd sömürgesi olduğundan beri Porto Riko'nun devlet başkanı Abd devlet başkanıdır ama Porto Riko sakinlerinin Abd devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullanmasına izin verilmez. - Since Puerto Rico is a US colony, Puerto Rico's head of state is the President of the USA, but inhabitants of Puerto Rico are not allowed to vote in US presidential elections.

head of steam
gayret
head of the family
kodak reisi
head of the state
devlet başkanı
head off
geçit vermemek
head off
yolunu kesmek
head office
merkez

Yeni merkezimiz Tokyoda'dır. - Our new head office is in Tokyo.

Bizim merkez ofisimizde iki tane toplantı salonumuz var. - In our head office, we have two meeting rooms.

head office
genel müdürlük

O geçen ay genel müdürlükten şube müdürlüğüne transfer edildi. - She was transferred from the head office to a branch office last month.

head over heels
tepetaklak perende atma
head over heels
adamakıllı
head over heels in love with sb
birine sırılsıklam âşık olmak
head positioning
kafa konumlanması
head race channel
iletim arnası
head sail
pruva yelkeni
head sail
ön yelken
head sea
önden gelen dalgalar
head start
avantaj

Tom beni daha avantajlı başlattı. - Tom gave me a head start.

head start
üstünlük
head stepping rate
kafa adımlama hızı
head switching
kafa anahtarlaması
head teacher
baş öğretmen
head toward the target
baş hedef yönünde
head up
başkanlık etmek
head up light
burun kaldır ışığı
head waiter
baş hizmetçi
head wind
pruva rüzgârı
head-counter
anketçi
head-hunter
kafa avcısı
head-on
burun buruna
head/disk assembly
kafa / disk takımı
head and arm
(Spor) (Güreş) Kafakol
head cook
Aşçı başı
head first
kafa ilk
head gate
kafa kapısı
head like a sieve
bir elek gibi kafa
head off
head someone off = başından savmak, dikkatini dağıtmak
head out
Ayrılmak, gitmek. "We should head out soon. We have a long way to go."
head over heels in love
sırılsıklam âşık
head pointer
kişinin kafasına giydiği ve çeşitli yollarla baktığı yeri işaretleyen elektronik cihaz
head to head
Kafa kafaya
head to head
Başbaşa
head waiter
Şef garson
head-butted
kafa kesme vurdu
head-in-the-clouds
aklı havada
head to head
erkek erkeğe
heading
rota
head for
yönelmek
head off
yönünü değiştirmek
head over heels
sırılsıklam
head towards
yönelmek
heading
kafa vuruşu
heading
konu
heading
ana fikir
heading
baş

Bu hangi başlığın altında toplanıyor? - What heading does this come under?

heading
manşet
heading
baş kısım
heading
{i} (yazıda) başlık
head office
(Politika, Siyaset) genel müdürlük binası
head office
yönetim merkezi
head over heels
tepeden tırnağa
head towards
(Dilbilim) -e doğru yönelmek
headed
kelleli
headed
(Denizbilim) başsız
heading
(Madencilik,Teknik) ilerleme galerisi
heading
başı çeken
heading
(Havacılık) istikamet
heading
başta gelerek
heading
(Reklam) başlangıç
heading
(Askeri) pruva
heading
baslık
heading
(Havacılık) uçuş başı
heading
(Tekstil) ekstrafor
heading
pozisyon
heading
maden
compete head to head
başa baş yarışmak
compete head to head
başa baş rekabet etmek
headed
başlıklı
heading
(yazılarda) başlık
heading
{f} başı çek
headless
başsız

O, başsız bir tavuk gibi etrafta koşturuyor. - He is running around like a headless chicken.

be head
baş olmak
compete head to head
başa baş yarışmak, başa baş rekabet etmek
head back
Geri dönmek

Turkish envoy heads back to united states.

head down
-e doğru yönelmek, ... yönüne gitmek.1

Let's head down to the shoppıng centre.

head for
-e doğru gitmek , yol almak
head off
head someone off: a.) birinin yolunu kesmek, birinin ilerlemesini engellemek. b.) birini kösteklemek
head off
head someone off sth. = konuşmasını önlemek
head off
head something off: a.) bir şeyin yolunu kesmek, bir şeyin ilerlemesini engellemek. b.) bir şeyi engellemek
head off
head sth. off = kaçınmak, önlemek, saptırmak
head out
kafa çıkışı
head over heels
(deyim) başaşağı, tepetaklak
head over heels
(deyim) (konuşma dili) sırılsıklam (âşık)
head over heels
(deyim) (konuşma dili) gırtlağına kadar (borç içinde)
head start
Avantajlı bir başlangıç
head towards
bir alana yönelmek

Daha sonrasında bu alana yöneldi.

heads
başları

Tom, Mary ve John hepsi başlarını salladı. - Tom, Mary and John all shook their heads.

Otobüs şoförü öğrencileri başlarını pencereden dışarı çıkarmamaları için uyardı. - The bus driver warned the pupils not to stick their heads out the window.

off one´s head/out of one´s head
k. dili deli, çıldırmış
head off
önlemek
head off
savmak
head off
(Fiili Deyim ) 1- yolunu kesmek 2- yönünü değiştirmek
head off
(deyim) head someone off basindan savmak ,dikkatini dagitmak. head someone off sth. konusmasini onlemek. head sth. off kacinmak,onlemek,saptirmak
head office
genel merkez

Bizim genel merkezimiz Boston'dadır. - Our head office is in Boston.

head office
merkez ofis

Firmanın Osaka'da merkez ofisi var. - The firm has its head office in Osaka.

Tom, şirketin şubesi merkez ofisi ile birleşince işini kaybetti. - Tom lost his job when his branch of the company amalgamated with head office.

head office
ana merkez
head on
kafadan
head over heels
tepesi üstü
head over heels
bak. head. head over heels in love sırılsıklam âşık
head over heels
gırtlağına kadar
head quarter
(Ticaret) merkez ticaret evi
head start
spor avantaj
head start
avans

Bir avans almak istiyorum. - I'd like to get a head start.

head up
(Fiili Deyim ) -e başkanlık etmek , en son noktasına varmak
headed
sorumlusu olan
headed
başlı
Türkisch - Türkisch
Video cihazında bandı okuyan ya da kayıt yapan ve bir tambur içine gizlenmiş hareketli parça
Englisch - Englisch
A surname, from residence near a hilltop or the head of a river, or a byname for someone with an odd-looking head
The bow of a nautical vessel
The rounded part of a bone fitting into a depression in another bone to form a ball-and-socket joint
Placed at the top or the front
A single animal

they shot 20 head of quail.

A heavy or habitual user of illicit drugs

The hutch now looks like a “Turkish bath,” and the heads have their arms around one another, passing the pipe and snapping their fingers as they sing Smokey Robinson's “Tracks of My Tears” into the night.

The end of a rectangular table furthest from the entrance; traditionally considered a seat of honor

During meetings, the supervisor usually sits at the head of the table.

The source of a river; the end of a lake where a river flows into it

The expedition followed the river all the way to the head.

The topmost, foremost, or leading part

What does it say on the head of the page?.

Foremost in rank or importance

The head cook.

To strike with the head; as in soccer, to head the ball
Mental or emotional aptitude or skill

He has no head for heights.

The glans penis
More generally, energy in a mass of fluid divided by its weight
A clump of leaves or flowers; a capitulum

Give me a head of lettuce.

A machine element which reads or writes electromagnetic signals to or from a storage medium

The heads of your tape player need to be cleaned.

Mind; one's own thoughts

This song keeps going through my head.

Of, relating to, or intended for the head
Leader; chief; mastermind

Police arrested the head of the gang in a raid last night.

The headstock of a guitar
The end of a pool table opposite the end where the balls have been racked
The principal melody or theme of a piece
A buildup of fluid pressure, often quantified as pressure head

Let the engine build up a good head of steam.

A headmaster or headmistress

I was called into the head's office to discuss my behaviour.

Topic; subject

We will consider performance issues under the head of future improvements.

The toilet of a ship

I've got to go to the head.

To move in a specified direction. heading towards something

I'm fed up working for a boss. I'm going to head out on my own, set up my own business.

The end of an abscess where pus collects
A headland
A headache; especially one resulting from intoxication

he took them seriously, too, just as seriously as he took the ‘head’ that followed after drink.

To remove the head from a fish

The salmon are first headed and then scaled.

The top edge of a sail
A drum head, the membrane which is hit to produce sound

Tap the head of the drum for this roll.

Coming from in front

head wind.

The foam that forms on top of beer or other carbonated beverages

Pour me a fresh beer; this one has no head.

Fellatio or cunnilingus; oral sex

She gave great head.

The difference in elevation between two points in a column of fluid, and the resulting pressure of the fluid at the lower point
Headway; progress

We are having a difficult time making head against this wind.

The part of the body of an animal or human which contains the brain, mouth, and main sense organs

Be careful when you pet that dog on the head; it may bite.

The population of game

planting the hedges increased the head of quail and doves.

The end cap of a cylindrically-shaped pressure vessel
denouement; crisis

These isses are going to come to a head today.

Deposits near the top of a geological succession
The principal operative part of a machine

lacrosse The top part of a lacrosse stick that holds the ball.

To be in command of. - see also head up

Who heads the board of trustees?.

A morpheme that determines the category of a compound or the word that determines the syntactic type of the phrase of which it is a member
(Can we clean up() this sense?) The front, as of a queue

Because you got them all right, you can go to the head.

The cylinder head, a platform above the cylinders in an internal combustion engine, containing the valves and spark plugs
An individual person

Admission is three dollars a head.

adv. precipitately, as in diving
the upper part of the human body or the front part of the body in animals; contains the face and brains; "he stuck his head out the window"
{n} a chief, the top, what contains the brain
{v} to lead, govern, lop, top, behead, go in front, have a source or originate
An English surname
a person who is in charge; "the head of the whole operation"
emphasis From head to foot means all over your body. Colin had been put into a bath and been scrubbed from head to foot
To behead; to decapitate
that part of a skeletal muscle that is away from the bone that it moves
If something heads a list or group, it is at the top of it. Running a business heads the list of ambitions among the 1,000 people interviewed by Good Housekeeping magazine
The head of a line of people or vehicles is the front of it, or the first person or vehicle in the line. the head of the queue
If you keep your head, you remain calm in a difficult situation. If you lose your head, you panic or do not remain calm in a difficult situation. She was able to keep her head and not panic She lost her head and started screaming at me
The front of a queue
the striking part of a tool; "the head of the hammer"
an individual person; "tickets are $5 per head"
Each one among many; an individual; often used in a plural sense; as, a thousand head of cattle
the part of the disk drive that does the reading and writing of data
If you say that something unpleasant or embarrassing rears its ugly head or raises its ugly head, you mean that it occurs, often after not occurring for some time. There was a problem which reared its ugly head about a week after she moved back in
To be at the head of; to put one's self at the head of; to lead; to direct; to act as leader to; as, to head an army, an expedition, or a riot
If you say that you cannot make head nor tail of something or you cannot make head or tail of it, you are emphasizing that you cannot understand it at all. I couldn't make head nor tail of the damn film
Another important HTML tag Although its information doesn't appear on the page it can provide important functions such as giving the title of the page to appear in the browser bar and information to passing search engine agents who are scouring the net
Head Start
In the United States, a government funded preschool program for impoverished children
head and shoulders
To a considerable degree; better; outstanding

He was head and shoulders above the others in the law firm..

head blight
a blight afflicting the seed heads or inflorescences of cereal crops
head boy
A boy of a school sixth form, whose duties may include representing the school and organising the prefects
head boys
plural form of head boy
head butted
Simple past tense and past participle of head butt
head butting
Present participle of head butt
head butts
Third-person singular simple present indicative form of head butt
head cases
plural form of head case
head cheese
brawn (terrine)
head cheeses
plural form of head cheese
head coach
The highest ranking coach of a coaching staff

The other coaches offered their opinions, but in the end the head coach decided.

head cold
A common cold (illness)

A medical analogy: You have a head cold so you go to the doctor for advice.

head colds
plural form of head cold
head cook and bottle washer
Alternative form of chief cook and bottle washer
head cook and bottle washers
plural form of head cook and bottle washer
head cook and bottle-washer
Alternative form of chief cook and bottle washer
head cook and bottle-washers
plural form of head cook and bottle-washer
head cooks and bottle washers
plural form of head cook and bottle washer
head cooks and bottle-washers
plural form of head cook and bottle-washer
head count
An act of counting a small group of people
head count
The exact number of people in a group or organization
head counts
plural form of head count
head down, bum up
A figurative bodily position adopted when working hard at some task, either physical or mental. (Head down may well be literal, but bum up is figurative.)

2007: Hadn't heard a thing. Hard at work, head down, bum up. — Gold Coast Bulletin, Call of sea sirens, 6 April 2007.

head fake
A player's movement of the head as if to change direction, hoping to mislead pursuers
head fake
Any analogously misleading situation, such as a brief rise before a fall on the stock market
head fakes
plural form of head fake
head for the hills
To travel to a higher elevation, especially to a rural region on vacation

Modern campers look for comfort first when they head for the hills.

head for the hills
To go to a safe place; to seek refuge; to flee

Goldman Sachs warned that we are ‘only at the start of a steep downturn’ and advised investors to head for the hills.

head game
An attempt to psychologically intimidate someone
head games
plural form of head game
head groups
plural form of head group
head honcho
The person in charge; the highest-ranking person in an organization

The head honcho is hard to reach because he's so busy.

head honchos
plural form of head honcho
head lice
plural form of head louse
head line
A line on the palm of the hand from between the thumb and index finger moving across the palm. supposed to indicate, by its form or position, one's mentality
head linesman
The chief, senior or most authoritative of a group of linesmen officiating at a match

The head linesman overruled the decision of the a linesman.

head louse
A parasitic insect, Pediculus humanus capitis, which lives among the hairs on the head of a human and feeds on blood
head man
The person in charge of an organization, clan, tribe, or other group
head mans
plural form of head man
head men
plural form of head man
head of government
The chief officer of the executive branch of a government, often presiding over a cabinet; usually called Prime Minister (in a parliamentary system) or President (in a presidential system)
head of hair
All the hair that covers the scalp of a person (excludes the beard and moustache)
head of household
The person responsible for governing a group that lives together, such as a family
head of navigation
The farthest point above the mouth of a river that can be navigated by ships. This term can be somewhat subjective on many streams, as this point may vary greatly with the size of the ship being contemplated for navigation. On others it is quite objective, being caused by a waterfall, dam or lock
head of state
The chief public representative of a nation having duties, privileges and responsibilities varying greatly depending on the constitutional rules; a monarch in a monarchy, and often styled president in a republic, but variations such as collegiality exist
head off
To begin moving away

We will head off on our holidays tomorrow.

head off
To intercept

The cavalry will head off the bandits at the pass.

head off
To avoid some usually negative consequence

The government took steps to head off summertime shortages of gasoline.

head office
The main administrative centre for a company or organisation
head over heels
Tumbling upside down

She tripped and rolled head over heels down the hill.

head over heels
Hopelessly smitten

He was head over heels in love with the girl next door.

head over heels
At top speed; frantically

Hearing the noise in the dark, the children ran head over heels back home.

head rhyme
The use of alliteration at the beginning of stressed syllables
head rhymes
plural form of head rhyme
head roll
A juggling maneuver where the object (usually a club) is rolled over the top of the head into the other hand
head rolls
plural form of head roll
head scratcher
A device used to scratch the head

Her aunt's husband or her grandfather brings a head scratcher. If the maid scratched her hair or body with her fingers during these days of observance, her hair would fall out..

head scratcher
A particularly puzzling or confusing event

A judge will decide what is the most logical, although I'm sure to some judges will seem like science fiction and a wild scheme, McDonald said. Other judges make think this is a good thing. It will be a head scratcher for the judge.''.

head shop
A retail outlet specializing in sale of paraphernalia related to consumption of cannabis, other recreational drugs, and New Age herbs, as well as generally selling counterculture art, magazines, music, clothing, and home decor
head shops
plural form of head shop
head south
Alternative form of go south
head start
A factor conducive to superiority and success

His father's money gave him a head start in life.

head start
An advantage given (or taken), for example, prior to the beginning of a race

I want to set off at dawn to get a head start over the competition.

head tax
A tax determined as a uniform, fixed amount per individual; a poll tax
head to toe
in reversed positions; in a lying position of two people where each person's feet are juxtaposed to the other person's head

- Yeah, you know, head to toe.

head to toe
Entirely; completely; over one's full body

He fell in a puddle and ended up covered head to toe in mud.

head to wind
Having the bow of a boat facing directly into the wind
head up
To lead or take the lead; to direct; to take charge

We want you to head up the effort to organize all the entries.

head voice
a kind of voice of high pitch and of a thin quality ascribed to resonance in the head; voice of the thin register; falsetto. In producing it, the vibration of the cords is limited to their thin edges in the upper part, which are then presented to each other
head-butting
Present participle of head-butt
head-butting
Alternative spelling of head butting. The act of striking another with one's forehead
head-emptier
Anything mindless, that doesn't involve thinking

And for all the goofiness and great yawning gaps of plot logic, The Lawnmower Man is a fun bad movie, a diverting head emptier, a movie Twinkie.

head-in-the-sand
Exhibiting disregard or denial of a problem or threat

The head-in-the-sand approach to environmentalism seldom improves matters.

head-of-household
Attributive form of head of household

head-of-household status.

head-of-state
Attributive form of head of state, noun

Arafat had a head-of-state mentality.

head-on
A collision from the front

He was injured in a head-on with a larger vehicle.

head-on
Direct, abrupt, blunt or unequivocal; not prevaricating

a head-on approach to a problem.

head-on
Of a collision, from the front or in the direction of motion

Getting into a head-on collision is dangerous.

head-on collision
A collision where the front ends of two vehicles (such as ships, trains, cars, planes, etc.) hit each other, as opposed to a side-collision or rear-end collision
head-on collisions
plural form of head-on collision
head-scratcher
A scratcher for the head
head-scratcher
A puzzle
head-shrinker
Literally, one who shrinks heads, as previously done by some Amazon tribes
head-shrinker
A psychiatrist or psychotherapist; a shrink
head-the-ball
a stupid person; a nutcase
head-to-head
one-to-one, directly
head-to-head
one-to-one, direct
head-up display
A semi-transparent graphical and textual display of information projected upon the field of view of a pilot of an aircraft. Abbreviation: HUD
head-up display
A type of radar or electronic chart display where the top of the display always represents the direction the vessel is heading
head-on
in direct opposition; directly; "we must meet the problem head-on"
head physician
A Chief Physician, also called Head Physician, Senior Consultant, Chief of Medicine, is a physician in a senior management position at a hospital or other institution. In many institutions, it's the title of the most senior physician, but it may also be used as the title of the most senior physician of a particular department within a larger institution. A Chief Physician generally is in charge of medical matters and often is the superior of other physicians (including Consultants or Attending physicians), but may also be in charge of other professional groups and areas of responsibility
head pressure
Discharge pressure (also called high side pressure or head pressure) is the pressure generated on the output side of a gas compressor in a refrigeration or air conditioning system. The discharge pressure is affected by several factors: size and speed of the condenser fan, condition and cleanliness of the condenser coil and the size of the discharge line. An extremely high discharge pressure coupled with an extremely low suction pressure is an indicator of a refrigerant restriction
head-turning
Extremely noticeable or attractive
head to head
A game where only two players may participate
head to head
In duplex printing, when the page top is printed in the same position on both sides of the page
head-to-head
involving two persons; intimately private; "a tete-a-tete supper"; "a head-to-head conversation"
head-to-head
inconclusive as to outcome; close or just even in a race or comparison or competition; "as they approached the finish line they were neck and neck"; "the election was a nip and tuck affair"
head-to-head
A head-to-head contest or competition is one in which two people or groups compete directly against each other. He won a head-to-head battle with NF leader Jean-Marie Le Pen. Head-to-head is also an adverb. Canadian business cannot compete head-to-head with American business
head-to-head
involving two parties competing with each other
head-to-head
even or close in a race or competition or comparison; "the horses ran neck and neck"; "he won nip and tuck"
head-to-head
A head-to-head is a head-to-head contest or competition. a head-to-head between the champion and the aspiring champion. competing directly with another person or group
headed
Simple past tense and past participle of head

Smith headed the team last summer.

headed
Having a head with specified characteristics
headed
Having a head or heading
heading
Present participle of head
heading
The direction into which a seagoing or airborne vessel's bow is pointing (apparent heading) and/or the direction into which it is actually moving relative to the ground (true heading)
headless
Without a head in the sense of leadership

The headless army blundered along after the death of their general, accomplishing nothing.

headless
Not having a head morpheme or word
headless
Running without a user interface; specifically, running without a monitor, keyboard, and mouse

This is not unexpected for a Windows system running as a virtual machine or a headless server.

headless
Without a head of foam
headless
Without a head; decapitated

How did the headless horseman see to chase Ichabod?.

heads
plural form of head
heads
Third-person singular simple present indicative form of head
heads
A shouted warning that something is falling from above, mind your heads
heads
abbreviation for headphones

Pass me the heads, I wanna listen.

heading
{n} timber for the heads of casks
headless
{a} void of a head or chief, obstinate, rash
head start
An advantage granted or gained at the beginning
head up
(Sailing) Steer towards the wind
Head Quarter
hq
Headless
acephalous
The head
heved
The head
nole
The head
cephalon
The head
melon
The head
cop
The head
noggin
The head
nut
The head
nob
head for
move in the direction of, travel in the direction of, go toward
head off
If you head off a person, animal, or vehicle, you move to a place in front of them in order to capture them or make them change the direction they are moving in. He changed direction swiftly, turned into the hallway and headed her off
head off
prevent the occurrence of; prevent from happening; "Let's avoid a confrontation"; "head off a confrontation"; "avert a strike"
head off
prevent; deflect, turn aside
head off
If you head something off, especially something unpleasant, you take action before it is expected to happen in order to prevent it from happening. He would ask Congress to intervene and head off a strike You have to be good at spotting trouble on the way and heading it off
head office
administration, main office
head office
the main office of a company
head office
(See: home office )
head office
= See Home Office The term "head office" is primarily used in British insurance operations, whereas "home office" is used for American operations
head office
Revelstoke Ph: 250-837-9579 Fax: 250-837-6595 Email
head over heels
{s} entirely, completely, fully; excited
head over heels
in chaotic haste; frantically
head over heels
in disorderly haste; "we ran head over heels toward the shelter"
head over heels
{i} rolling upside down, tumbling
head over heels
in disorderly haste; "we ran head over heels toward the shelter
head start
– A programme for three to five year-old children for low-income families, that intends to provide medical, nutritional and social benefits and, by pre-school enrichment activity, to enable them to learn more effectively once they reach school Largely financed by federal government
head start
A federally funded program for three, four and five year old at-risk children designed to prepare them for success when they enter the K-12 program
head start
Federally funded pre-elementary school program to provide learning opportunities for disadvantaged students
head start
advantage gained or given early
head start
If you have a head start on other people, you have an advantage over them in something such as a competition or race. A good education gives your child a head start in life
head
Favoriten