cylinder

listen to the pronunciation of cylinder
Englisch - Türkisch
silindir

Arabanın silindir kapağı kırıldı. - The cylinder head of the car is broken.

Bir silindirin hacmini nasıl bulursunuz? - How do you find the volume of a cylinder?

yuvgu
tambura
vals
(Biyokimya) sitoplazma
yuvak
(Avcılık) top
rolik
tüp
(Denizbilim) tıkaç
(Askeri) SİLİNDİR: Bir disk paketinde okuma/yazma başlıkları: Hareket etmeden okunabilen işlerin her manyetik disk yüzünden bir iz olarak toplamı
{i} kasnak
{i} rulo
piston
silindirli
üstüvane
cylinder barrel
silindir fıçı
cylinder block
silindir bloğu
cylinder bore
silindir iççapı
cylinder cock
silindir musluğu
cylinder drying machine
silindirli kurutma makinesi
cylinder flange
silindir flanşı
cylinder head
silindir kafası
cylinder head block
silindir kafası bloğu
cylinder head gasket
silindir kapağı contası
cylinder head oil hole
silindir kafası yağ deliği
cylinder jacket
silindir ceketi
cylinder liner
silindir gömleği
cylinder liner air port
silindir gömleği hava deliği
cylinder lock
silindir kilit
cylinder oil
silindir yağı
cylinder piston clearance
silindir piston açıklığı
cylinder press
silindirli pres
cylinder printing
silindirli baskı
cylinder reconditioning
silindir rektifiyesi
cylinder setting machine
silindirli fiksaj makinesi
cylinder shearing machine
silindirli kesme makinesi
cylinder skirt
silindir eteği
cylinder volume
silindir hacmi
cylinder wall
silindir çeperi
cylinder washing machine
tamburlu yıkama makinesi
cylinder wear
silindir aşınması
cylinder bore
silindir iççapi
cylinder eraser
silindir silgi
cylinder head studs
silindir kapağı saplamalari
cylinder milling machine
silindirli dinkleme makinesi
cylinder stuffing box
silindir salmastra kutusu
cylinder baffle
(Havacılık) silindir hava deflektörü
cylinder base
silindir tabanı
cylinder block
(İnşaat) motor bloğu
cylinder body
vakum silindiri gövdesi
cylinder bolt
silindir cıvatası
cylinder boring machine
silindir rektifiye makinesi
cylinder bottom
silindir altı
cylinder bracket
(İnşaat) silindir şasisi
cylinder chart
(Bilgisayar) silindirik çizge
cylinder chart
Silindir Grafiği
cylinder choke
(Avcılık) daralmayan namlu ucu
cylinder cock
hava boşaltma musluğu
cylinder cock
pürjör
cylinder cocks
silindir ventili
cylinder collar
silindir bileziği
cylinder drum
silindir tamburu
cylinder end
silindir ucu
cylinder fulling machine
(Tekstil) silindirli dinkleme makinesi
cylinder gauge
silindir göstergesi
cylinder gauge
(Otomotiv) iç çap mikrometresi
cylinder hone
(Otomotiv) silindir taşlama
cylinder honing
(Otomotiv) silindir taşlama
cylinder in line
(Otomotiv) sıra motor
cylinder latch
(Avcılık) top dönü kilidi
cylinder liner
(İnşaat) silindir gömleği D
cylinder lock
yak tipi kilit
cylinder lock
silindirli kilit
cylinder lock
yale tipi kilit
cylinder lug
silindir tırnağı
cylinder mold
(İnşaat) beton deney silindiri kalıbı
cylinder of cleaning system
(Tekstil) temizleme silindiri
cylinder of lock
kilit silindiri
cylinder oiler
silindir yağlayıcısı
cylinder pile
(İnşaat) büyük çaplı boru kazık
cylinder piston
silindir pistonu
cylinder piston clearance
silindir-piston açıklığı
cylinder setting machine
(Tekstil) silindirli kesme makinesi
cylinder steamer
(Tekstil) davullu buharlayıcı
cylinder stop
(Avcılık) top dönü kilidi
cylinder test
silindir deneyi
cylinder tube
silindir borusu
cylinder undercasing
(Tekstil) ana tambur tanesi
cylinder valve
silindir vana
cylinder volume
(Otomotiv) süpürme oylumu
cylinder wall
silindir duvarı
cylinder wear
(Otomotiv) silindir aşıntısı
cylinder' gate
silindir kapak
boom cylinder
bom silindiri
circular cylinder
(Matematik) dairesel silindir
cylinders
silindirler

Bu araba, motor silindirlerinin yarısını devre dışı bırakabilir. - This car can deactivate half of its engine's cylinders.

dump cylinder
boşaltma silindiri
graduated cylinder
(Tıp) mezür
rolling cylinder
(Askeri) merdane
slave cylinder
debriyaj merkezi
solid cylinder
(Matematik) katı silindir
balance cylinder
dengeleme silindiri
balancing cylinder
dengeleme silindiri
brake cylinder
eğleç silindiri
carburettor pump cylinder ball
karbüratör pompası silindir bilyası
clutch master cylinder
debriyaj ana silindiri
compressed air control cylinder
basınçlı hava kumanda silindiri
copper cylinder
bakır silindir
cutting cylinder
kesme silindiri
design cylinder
desen silindiri
detachable cylinder head
değiştirilebilir silindir kafası
differential cylinder
diferansiyel silindiri
differential wheel cylinder
diferansiyel tekerlek silindiri
double cylinder engine
iki silindirli motor
drying cylinder
kurutma tamburu
eight cylinder engine
sekiz silindirli motor
eight cylinder v engine
sekiz silindirli v motor
four-cylinder engine
dört silindirli motor
high pressure cylinder
yüksek basınç silindiri
horizontal cylinder
yatık silindir
hydraulic actuating cylinder
hidrolik tahrik silindiri
hydraulic brake cylinder
hidrolik fren silindiri
hydraulic cylinder
hidrolik silindir
inside cylinder
iç silindir
inverted cylinder engine
ters silindirli motor
jacketed cylinder
gömlekli silindir
l head cylinder
l kafalı silindir
lifting cylinder
kaldırma silindiri
low pressure cylinder
alçak basınç silindiri
main cylinder
ana silindir
master cylinder
ana silindir
opposed cylinder engine
düz motor
opposed cylinder engine
boksermotor
two cylinder
iki silindirli
diameter of the cylinder
silindir kutru
doffing cylinder
tarak silindiri
durable cylinder
dayanıklı silindir
finned cylinder
soğutma kanatlı silindir
four cylinder engine
Dört silindirli motor
graduated cylinder
dereceli silindir
hollow cylinder
içi boş silindir
telescopic brake cylinder
teleskopik fren silindiri
wet cylinder liner
ıslak silindir gömleği
Pivoted cylinder
(Tekstil) Salınım silindiri
Pneumatic cylinder
(Tekstil) Pnömatik silindir
Pneumatic cylinder for drive roller
(Tekstil) Pnömatik yay
abnormal cylinder pressure
anormal silindir basıncı
abnormal cylinder temperature
anormal silindir sıcaklığı
adjusting cylinder movement
(Otomotiv) ayar silindiri hareketi
assistant cylinder
yardımcı silindir
auxiliary cylinder
yardımcı silindir
blowing cylinder
körük silindiri
blowing cylinder
üfleyici silindir
bogie lift cylinder
bojili kaldırıcı silindiri
boom cylinder
(İnşaat) bum silindiri
booster cylinder
hava destek silindiri
bouguer cylinder
bouguer silindiri
brush cylinder
(Tekstil) fırça silindiri
bucket cylinder
silindirli kepçe
bucket cylinder
kepçe silindiri
cartridge cylinder
revolver topu
conditioning cylinder
tavlama silindiri
crowd cylinder
(İnşaat) ileri ittirme silindiri
cylindrically
silindirik olma durumu
cylindrically
silindirsel olarak
damping cylinder
(Tekstil) amortisman piyonu
drying cylinder
kurutma yuvgusu
drying cylinder
(Tekstil) kurutma silindiri
dummy cylinder
dami silindir
ejector cylinder
boşaltıcı silindir
ejector cylinder
sürgü silindiri
ether starting aid cylinder
marş destek eter tüpü
five cylinder engine
(Otomotiv) boş silindirli motor
fulling cylinder
(Teknik,Tekstil) dinkleme merdanesi
fulling cylinder
(Teknik,Tekstil) dinkleme silindiri
gas cylinder
(Askeri) GAZ SİLİNDİRİ: Barut gazının tesiri ile çalışan otomatik silahlarda, namluya tespit edilmiş olan ve içinde bir piston bulunan boru. Bu pistonun hareketi, doldurma ve boşaltma tertibatının çalışmasını temin eder
gas cylinder
tüp
graduated measuring cylinder
(Tıp) dereceli ölçüm silindiri
hoist cylinder
kaldırma silindiri
inhibitor cylinder
geciktirici silindir
inner cylinder
iç silindir
l head cylinder
l-kafalı silindir
lateral stroke cylinder
enine çalışma pistonu
lifter cylinder
yükseltici silindir
liquid cylinder
sıvı silindiri
locking cylinder
kilitleme silindiri
longitudinal stroke cylinder
boyuna çalışma pistonu
luffing cylinder
(İnşaat) orsa silindiri
measuring cylinder
(Kimya) ölçülü silindir
measuring cylinder
(Otomotiv) ölçüm silindiri
minimum critical infinite cylinder
(Nükleer Bilimler) minimum kritik sonsuz silindir
mortise lock with cylinder
silindirli gömme kilit
oblique circular cylinder
(Matematik) eğik dairesel silindir
oblique cylinder
(Matematik) yansı silindir
oblique cylinder
(Matematik) eğik silindir
oblique cylinder
(Matematik) yatık yuvak
oblique cylinder
(Matematik) yatık silindir
opposed cylinder engine
(Otomotiv) boksör motor
opposed cylinder engine
(Otomotiv) karşıt silindirli motor
porcupine cylinder
(Tekstil) açıcı davul ( vurucu tambur )
presser bar lifter cylinder
(Tekstil) ayak kaldırma pistonu
printing cylinder
(Tekstil) baskı silindiri
puller for cylinder liner
gömlek çekiştirmesi
recoil cylinder
(Askeri) BASKI SİLİNDİRİ: Atıştan sonra namlunun geriye doğru hareketi, esnasında namluya bağlı pistonun içinde hareket ettiği sabit bir silindir. Geri tepme tesiri ya yaylar ya da piston içindeki deliklerden yavaş yavaş geçen hava veya bir sıvı ile hafifletilir. Ayrıca bakınız: "hydropneumatic" ve "Hydrospring"
recoil cylinder
(Askeri) baskı silindiri
revolving cylinder engine
rotatif silindirli motor
ripper cylinder
riper silindiri
servo cylinder
(İnşaat) servo silindir
servo master cylinder
servo merkez silindiri
servomotor cylinder
servomotor silindiri
slave cylinder spring
(Otomotiv) debriyaj alt merkezi yayı
splitter control cylinder
yarıcı kontrol silindiri
steering cylinder
direksiyon silindiri
steering cylinder
dönüş silindiri
suspension cylinder
suspansiyon silindiri
tandem master cylinder
tandem ana silindiri
tandem master cylinder
(Otomotiv) iki pistonlu fren ana merkezi
tilt cylinder
(İnşaat) tilt silindiri
tilt cylinder
eğim silindiri
Englisch - Englisch
A surface created by projecting a closed two-dimensional curve along an axis intersecting the plane of the curve

When the two-dimensional curve is a circle, the cylinder is called a circular cylinder. When the axis is perpendicular to the plane of the curve, the cylinder is called a right cylinder. In non-mathematical usage, both 'right and circular are usually implied.

A cylindrical cavity or chamber in a mechanism, such as the counterpart to a piston found in a piston-driven engine
Any object in the form of a circular cylinder

A big greyish rounded bulk, the size, perhaps, of a bear, was rising slowly and painfully out of the cylinder.

A solid figure bounded by a cylinder and two parallel planes intersecting the cylinder
An early form of phonograph recording, made on a wax cylinder
A container in the form of a cylinder with rounded ends for storing pressurized gas
the part of a revolver that contains chambers for the cartridges
{n} a long round body, roller, plaster, hollow
(Otomotiv) A hollow tube-shaped pipe in the engine block. The piston rides up and down in the cylinder to compress the fuel/air mixture that drives the engine
a cylindrical container for oxygen or compressed air a chamber within which piston moves a solid bounded by a cylindrical surface and two parallel planes (the bases) a surface generated by rotating a parallel line around a fixed line
the imaginary area directly above the basket where goaltending or basket interference can occur
The drum of a revolver that contains the chambers for the ammunition
An area above the basket, outlined by the projection of the rim into space, where the ball cannot be touched by any player See goaltending
Cylinders are the large round holes in the engine block in which combustion occurs This combustion forces the piston down and turns the crankshaft
The same track from each platter of a disk See also platter
A hollow tube-shaped pipe in the engine block The piston rides up and down in the cylinder to compress the fuel/air mixture that drives the engine
The space may be limited or unlimited in length
The revolving platen or bed which produces the impression or carries the type in a cylinder press
Any hollow body of cylindrical form The chamber of a steam engine in which the piston is moved by the force of steam
The barrel of an air or other pump
In an engine, a cylinder is a cylinder-shaped part in which a piston moves backwards and forwards. a 2.5 litre, four-cylinder engine
A cylinder is a solid with circular ends and straight sides A pipe is a cylinder The formula for the volume of a cylinder is: V = L R2 where R is the radius of the end of the cylinder and L is it's length
A vertically aligned set of tracks on a disk pack that are equidistant from the central spindle
A cylinder is an object with flat circular ends and long straight sides. a cylinder of foam It was recorded on a wax cylinder
As related to magnetic disks, a cylinder is a vertical column of tracks on a magnetic disk pack; since the read/write heads can read from any track on the cylinder without being moved in or out, storing multi-track files on cylinders is quite efficient Cylinder is also used as a unit of storage space On CMS, a one cylinder minidisk has storage for about 600K bytes
The revolving square prism carrying the cards in a Jacquard loom
(n ) In a disk drive, the set of tracks with the same nominal distance from the axis about which the disk rotates See also sector
A solid body which may be generated by the rotation of a parallelogram round one its sides; or a body of rollerlike form, of which the longitudinal section is oblong, and the cross section is circular
a cylindrical container for oxygen or compressed air
In a right cylinder, the segment joining the centers of the circular bases is an altitude The length of an altitude is the height, h, of the cylinder A radius of a base is a radius, r, of the cylinder
a chamber within which piston moves
a set of matched tracks from storage disk surfaces
The group of tracks, one on each platter surface, that is under the read and write heads of a disk drive during one rotation
A three-dimensional figure with two congruent bases in parallel planes The bases are generally circular, but this need not be so Cylinders are a subclassification of cylindric solids, as are prisms (3-d figures with two polygonal bases in parallel planes) They may, or may not, be right cylinders (one circular base is directly above the other) If a cylinder is not right, it is oblique
The set of tracks on a multi-headed disk that may be accessed without head movement In other words the tracks which are the same distance from the spindle about which the disk platters rotate Placing data that is more likely to be accessed at the same time on the same cylinder can reduce the access time significantly as moving the read-write heads is slow compared to the speed with which the disks rotate
a surface generated by rotating a parallel line around a fixed line
A three-dimensional object defined by an origin (that is, the center of the base) and three mutually perpendicular vectors that define the orientation and the major and minor radii of the cylinder Defined by the TQ3CylinderData data type
{i} tube, tube-shaped figure; physical storage unit in a hard drive (Computers)
A cylindrical hole or bore in the metal engine block The pistons go up and down inside the cylinder
A gas cylinder is a cylinder-shaped container in which gas is kept under pressure. oxygen cylinders
in general, a cylinder is the locus of (i e surface traced by) a straight line moving parallel to a fixed straight line and intersecting a fixed planar closed curve (the base); commonly, a right circular cylinder
The bore of a gun; the turning chambered breech of a revolver
A chamber within an engine which contains a piston and valves An air/fuel mixture is introduced and then compressed by the piston, (this makes the air/fuel mixture much more combustible) next, a spark from the sparkplug is introduced igniting the mixture The force of this ignited mixture (a controlled explosion) forces the piston downward, creating the basic force of the engine (power stroke)
When referring to disk drives, the number of different positions the disk drive's read/write heads can take over the unit's disk platters When viewed from above the platters, each head position describes an imaginary circle of different diameters on the platter's surface, but when viewed from the side, these circles can be thought of as a series of cylinders nested within each other, hence the term See also Geometry
The space inclosed by any cylindrical surface
An imaginary construct formed by joining comparably numbered tracks on the drive's magnetic platters -- a stack of vertically-aligned tracks at one actuator position (precisely the same on each platter) A cylinder represents one track on each platter; the number of is equal to the number of tracks
A number of tracks located at the same radius on the several surfaces of a hard disk A hard disk with four platters has eight surfaces, so that at each position of the read-write heads, eight tracks can be read without head movement and these eight tracks form a cylinder
and Cylinder Bore: The cylinder serves three important functions in an internal-combustion (IC) engine: 1) retains the piston and rings, and for this job must be precisely round and have a uniform diameter (for performance applications 0 0005-inch tolerance is considered the maximum allowable); 2) must have a surface finish that ensures both optimum ring seal (smooth and true) and yet provides adequate lubrication retention to ensure long life for both the piston and rings; and 3) the cylinder bore acts as a major structural element of the cylinder block, retaining the cylinder heads and the bottom end components The cylinder bore design, finish, and its preparation techniques are extremely important aspects of performance engine design
a solid bounded by a cylindrical surface and two parallel planes (the bases)
A portable cylindrical container used for the storage of a compressed gas
On a hard disk, a cylinder is all the tracks on all the disk platters that lie in the same relative position
cyl
cylinder function
Any function that is a solution of the Bessel equation
cylinder functions
plural form of cylinder function
cylinder head
A part of an internal combustion engine, usually made as a removable piece, that closes one end of the engine's cylinders
cylinder heads
plural form of cylinder head
cylinder block
(Otomotiv) See engine block
cylinder head
Component that bolts to the top of the engine, enclosing the tops of the cylinders
cylinder head
The closed, often detachable, end of a cylinder in an internal-combustion engine
cylinder head
The part of an engine that houses the valve train, exhaust and intake ports, combustion chamber, distributor, spark plugs, etc It sits on top of the engine block
cylinder head
Made of aluminum, it is bolted to the top of each side of the engine block Cylinder heads hold the valves and spark plugs
cylinder head
The removable part of an engine that sits above the cylinders
cylinder head
That portion of a motor that caps the open (generally top) ends of the cylinders In modern engine designs, the cylinder head(s) generally house the spark plugs and the intake/exhaust valves
cylinder head
a detachable plate that covers the closed end of a cylinder chamber in a reciprocating engine or pump
cylinder head
The part of the above the engine block that contains the combustion chambers and the valves The spark plugs screw into the top or side of the cylinder head On most cars, a valve cover, camshaft cover, or a rocker-arm cover is located on top of the cylinder head
cylinder head
The aluminum or iron casting that houses the combustion chambers, the intake and exhaust ports, and much or all of the valvetrain The head (or heads, if an engine has more than one bank of cylinders) is always directly above the cylinders
cylinder head
The top of the cylinder block that contains the spark plugs and valves It seals the cylinder and forms the top of the combustion chamber
cylinder head
Part which encloses compression end of compressor cylinder
cylinder head
(Otomotiv) The part above the engine block that contains the combustion chambers and the valves. The spark plugs screw into the top or side of the cylinder head. On most cars, a valve cover, camshaft cover, or a rocker-arm cover is located on top of the cylinder head
cylinder head
The detachable metal (aluminum or iron) section that is bolted to the top of the cylinder block It is used to cover the tops of the cylinders, in many cases the cylinder head contains the valves, it also forms part of the combustion chamber It has water and oil passages for cooling and lubrication It also holds the spark plugs On most engines a valve cover or rocker arm cover is located on top of the cylinder head Some engines have just one cylinder head covering several cylinders, while others have separate heads for each cylinder In some motorcycle engines and small engines, the cylinder head is not detachable -- it is cast with the cylinder which forms a blind hole
cylinder head
The portion of the engine that "caps" or seals the combustion chamber and delivers the air/fuel mixture to the engine to be combusted and create power Sometimes referred to as the "Top End" of an engine, the cylinder head usually contains the valves and in the case of overhead cam engines, the camshaft AMERICA'S CAR SHOW with Tom Torbjornsen provides this glossary of automotive terms so Joe Average can discuss car repair and maintenance with Technician Bob If you find a word or term you don't understand in Tom's Corner or the Forum, search for it here
cylinder head
The removable part of the engine that attaches to the cylinder block directly above the cylinders The head is cast from aluminum or iron and houses the combustion chambers, the intake and exhaust ports, spark plugs and much or all of the valve train It has oil and water passages for cooling and lubrication
cylinder head
A removable part located on the top of the cylinder block; it usually contains valvetrain components and combustion chambers For an overhead cam engine, it contains the camshafts as well A head is an important influence in determining an engines overall power and efficiency
cylinder lock
a lock in which a cylinder rotates to move a bolt; tumblers are pins; inserting the key lifts and aligns the pins to free the cylinder to rotate
cylinder lock
A lock having a mechanism operated by a cylinder
cylinder lock
The part of a door lock, usually in an exterior application, that provides security When a key is inserted into the cylinder lock, spring-loaded pins activate, allowing the latch to lock or release A decorative cylinder lock cover usually surrounds a cylinder lock
cylinder seal
Small stone cylinder engraved in intaglio on its surface to leave impressions when rolled on wet clay. It first appeared 3400-2900 BC and is considered to be one of the finest artistic achievements of Mesopotamia. The earliest examples used geometric or animal patterns; later seals incorporated the owner's name and depicted a variety of motifs. They were used to mark personal property and make documents legally binding. The seals were adopted in Egypt and the Indus civilization
cylinder sequence
(Otomotiv) The order in which the cylinders are located on a particular car. It's necessary to locate the #1 cylinder to check and adjust timing with a timing light. The #1 cylinder may be at the front of the engine on a U.S.-made straight 4- or 6-cylinder engine or at the rear of the engine on a foreign-made car
cylindrically
With cylindrical symmetry
cylindrically
In the manner of a cylinder
gas cylinder
a cylindrical vessel capable of containing a compressed gas at high pressure
graduated cylinder
An item of glass laboratory equipment consisting of a tall, narrow cylinder with a scale, or graduations marked up its length, which is used to measure liquids and solutions fairly accurately, but not precisely
oxygen cylinder
a gas cylinder containing oxygen
brake cylinder
a cylinder that contains brake fluid that is compressed by a piston
cylinders
plural of cylinder
cylindrically
In the manner or shape of a cylinder; so as to be cylindrical
cylindrically
in cylindrical form
element of a cylinder
a straight line running the length of the cylinder
gas cylinder
pipe which ejects gases produced by the combustion of gunpowder when a bullet is fired
graduated cylinder
a cylindrical graduate
master cylinder
(Otomotiv) A device that stores brake fluid and hydraulically forces it through the brake lines to the brakes when you step on the brake pedal. Could also refer to the clutch master cylinder
piston and cylinder
In mechanical engineering, a sliding cylinder with a closed head (the piston) that moves up and down (or back and forth) in a slightly larger cylindrical chamber (the cylinder) by or against pressure of a fluid, as in an engine or pump. The cylinder of a steam engine is closed by plates at both ends, with provision for the piston rod, which is rigidly attached to the piston, to pass through one of the end cover plates. The cylinder of an internal-combustion engine is closed at one end by a plate called the head and open at the other end to permit free oscillation of the connecting rod, which joins the piston to the crankshaft
relay cylinder
In a variable expansion central-valve engine, a small auxiliary engine for automatically adjusting the steam distribution to the load on the main engine
the cylinder bridge
floating bridge that was used to cross the Suez Canal during the Yom Kippur war
wheel cylinder
(Otomotiv) A small cylinder located at each wheel brake that uses brake fluid to exert hydraulic pressure, which forces the brake shoes against the brake drums and stops the car
cylinder
Favoriten