worst

listen to the pronunciation of worst
Englisch - Türkisch
en kötü

En kötüsü için hazırlanmalısın. - You should prepare for the worst.

En kötüsü için kendinizi hazırlamalısınız. - You must prepare yourself for the worst.

{f} yenmek
yün iplik
en kötü şey

Olabilecek en kötü şeyi düşünelim. - Let's consider the worst that could happen.

Bu olabilecek en kötü şey değil. - That's not the worst thing that could happen.

üstün gelmek
en fenası
en kötü şekilde

Bize en kötü şekilde ihanet edenler her zaman bizim için gözde olanlardır. - Those who betray us in the worst way are always those who are dearest to us.

en kötü biçimde
{s} en kötü, en fena. i
adamakıllı
{i} en kötü durum

Eğer en kötü durum senaryosu için hazır mısınız? - Are you ready for the worst-case scenario?

En kötü durum senaryosu nedir? - What's the worst case scenario?

{f} alt etmek
en fena şekilde
en fena surette
(Tekstil) (yarn) yün iplik , kamgarn iplik
en fena durum
fena halde
mağlup etmek
en fena
en kötüsü

Bu hepsinin en kötüsüdür. - This is the worst of all.

En kötüsü için hazırlanmalısın. - You should prepare for the worst.

bad
kötü

Bu ev yakında, iki yatak odası ve bir oturma odası var, ve dekorasyonu kötü değil; ayda 1500. - This house is nearby, it has two bedrooms and a living room, and the decoration isn't bad; it's 1500 a month.

Diğerleri hakkında kötü şeyler söyleme. - Don't say bad things about others.

worst yarn
(Tekstil) kamgarn iplik
worst case
en kötü durum
Worst rated
En kötü olarak sınıflandırılmış
worst case scenario
Olabilecek en kötü durum senaryosu
worst en kötü
en kötü şey, en kötü
worst of all
en kötüsü
worst-hit
kötü etkilenen
bad
{i} zarar

Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır. - Drinking on an empty stomach is bad for your health.

Öğünler arasında yemek yeme sağlığınız için gerçekten zararlı mıdır? - Is eating between meals really bad for your health?

bad
{s} fena

Fena değilim. Ama biraz yorgunum. - Not bad. But I'm a little tired.

Tom bir trafik kazasında fena halde yaralandı. - Tom was badly injured in a traffic accident.

bad
{s} kokmuş
bad
{s} rahatsız

Kötü koku beni rahatsız etti. - The bad smell sickened me.

Kötü bir öğretmene sahip olmak sizi rahatsız ediyor olmalı. Ben de aptalım. Öyleyse, tamam. - It must bother you to have taken a bad master. I'm stupid too. So, it's all right.

bad
{s} sert

Benim kötü bir sert ensem var. - I have a bad stiff neck.

bad
{s} sahte

Sahtekâr olma konusunda kötü bir üne sahiptir. - He has a bad reputation of being dishonest.

Sahte para her zaman geri gelir. - Bad money always comes back.

bad
{s} kokuşmuş
bad
{s} kem

Tom emniyet kemerini takıyor olsaydı o kadar kötü yaralanmazdı. - If Tom had been wearing his seat belt, he wouldn't have been injured so badly.

bad
{s} terbiyesiz

Bir konser sırasında konuşmak terbiyesizliktir. - It's bad manners to talk during a concert.

Japonya'da trenlerde ve otobüslerde yemek yemek terbiyesizliktir. - It's bad manners to eat on trains and buses in Japan.

bad
{i} yıkım
bad
berbat

Bu berbat havada dışarı çıkmasan iyi olur. - You had better not go out in this bad weather.

Dün berbat bir baş ağrım vardı. Bulunmama nedenim oydu. - I had a bad headache yesterday. That was why I was absent.

bad
(Argo) güzel

Kel olmakla ilgili güzel şeylerden biri, asla kötü bir saçlı bir gününün olmamasıdır. - One of the nice things about being bald is that you never have a bad hair day.

Zaman iyi bir hekim ama kötü bir güzellik uzmanıdır. - Time is a good physician, but a bad cosmetician.

bad
çok kötü

Nasılsın? Çok kötü değil. - How's it going? Not too bad.

Onun davranışı, benim hatırladığım gibi, çok kötüydü. - His behavior, as I remember, was very bad.

bad
bitik
bad
niteliksiz
bad
bet
bad
kara

Jose kendini kötü karakterli bir kişi olarak gösterdi. - José showed himself to be a person of bad character.

Kara kedilerin kötü şans getirdiklerine inanmıyorum. - I don’t believe that black cats cause bad luck.

bad
kötü şey
bad
kaka
bad
bozulmuş (yiyecek)
bad
(Argo) harika
bad
ciddi

Kötü haber söylendiğinde o ciddi görünüyordu. - He looked grave when told the bad news.

get the worst of
alt edilmek
get the worst of
sırtı yere getirilmek
in the worst case
en kötü ihtimalle
the worst is still to come
en kötüsünü daha görmedik
the worst is still to come
henüz en kötü dönemi görmedik
worsted
taranmış
worsted
kamgarn kumaş
worsted
kamgarn
worsted
(Kanun) kamgarn iplik
bad
{s} bozuk

Bozuk İngilizce dünyanın en yaygın dilidir. - Bad English is the most widespread language in the world.

at the worst
en kötü ihtimalle
bad
değersiz
bad
geçersiz
bad
(dil) kaba
bad
sağlıksız

Kötü hissediyordum, bu yüzden hastaneye kabul edildim. Fakat bende gerçekten sağlıksız bir şey olmadığı anlaşıldı. - I felt bad, so I was admitted into the hospital. However, it turned out that there was nothing really wrong with me.

bad
hatalı

Tom'un son filmi şimdi yayınlandı. Adı Tatoeba: Hatalı ağ geçidi. - Tom's latest movie just came out. It's called Tatoeba: Bad Gateway.

bad
(para) sahte
bad
ahlaksız
bad
yaman
bad
talihsiz
bad
çürük

Tom'un yüzü kötü bir biçimde çürük. - Tom's face is badly bruised.

Sepetteki bir çürük elma bütün sepeti çürütür - One bad apple spoils the barrel.

bad
yaramaz
bad
neşesiz
bad
mutsuz
do one's worst
elinden gelen kötülüğü yapmak
get the worst of
yenilmek
if the worst comes to the worst
en kötü aksilik çıksa
worsted
yün
bad
{s} küfürlü

Küfürlü dil, kötü bir kalbin işaretidir. - The cursing tongue is an indication of a bad heart.

bad
{i} perişanlık
at the worst
en kötü olasılık
bad
kötüydü
bad
{i} şanssızlık
be at the worst
kötü olmak
come off worst/get the worst of it
k. dili 1. yenilmek, altta kalmak. 2. en çok zarara uğramak
feel the worst
(deyim) Olabilecek en kötü ihtimalin gerçekleşmesinden korkmak
have the worst of it
En beteri var
if worse comes to worst
(deyim) Eğer daha da kötüsü olursa

Ted's car isn't running well. If worse comes to worst, he can take the bus to school.

if worst comes to worst
en kötü ihtimal gerçekleşecek olursa/gerçekleşirse: İf worst comes to worst, we can always live in the cave. En kötü ihtimal gerçekleşecek olursa mağarada yaşayabiliriz
in the worst case
kötü durumda
in the worst way
(deyim) Çok, bir hayli, oldukça çok, çok fena, fena halde
tend to think the worst
olabilecek en kötü şeyi düşünmeye yatkın olmak
at worst
en kötü ihtimalle

En kötü ihtimalle, ortalama bir puan alacağım. - At worst, I will get an average mark.

En kötü ihtimalle sadece otuz dakika geç kalmış olacaksın. - You will be delayed for only thirty minutes at worst.

at worst
en kötü ihtimalde
bad
{s} bozuk, bozulmuş (yiyecek). 6
bad
{s} kötü, hoş olmayan
bad
{s} (worse, worst)
bad
müteessir
bad
keyifsiz
bad
yanlış

Ona yanlışlıkla bağırdım ve kendimi gerçekten kötü hissettim. - I yelled at him by mistake and I felt really bad.

Onların yeteneğiyle ilgili yanlış bir şey yoktu, o sadece maliyet performansı kötü olan her bir ünite için giderin çok yüksek olmasıydı. - There was nothing wrong with their ability, it was just that the expense for each unit was so vast that the cost performance was bad.

bad
{s} ciddi, vahim
bad
nahoş
bad
be bad at something bir şeyi becerememek
bad
kifayetsiz
bad
bad debt şüpheli alacak
bad
hasta

Hastane yemeği olmasını beklediğimiz kadar kötü değil. - The hospital food wasn't as bad as I expected it to be.

Kötü hissediyordum, bu yüzden hastaneye kabul edildim. Fakat bende gerçekten sağlıksız bir şey olmadığı anlaşıldı. - I felt bad, so I was admitted into the hospital. However, it turned out that there was nothing really wrong with me.

bad
zararlı

Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır. - Drinking on an empty stomach is bad for your health.

Sigara içmenin sağlık için zararlı olduğunu söylemeye gerek yok. - It goes without saying that smoking is bad for the health.

bad
şiddetli
bad
pişman
bad
in baddili güç durumda
come off worst/get the
{k} en çok zarara uğramak
come off worst/get the
{k} yenilmek, altta kalmak
do one's worst
elinden geleni yapmak
do one's worst
elinden geleni ardına koymamak
do one's worst
her türlü kötülüğü yapmak
expect the worst
en kötü ihtimalin gerçekleşeceğini ummak
fear the worst
en kötü ihtimalin gerçekleşmesinden korkmak
get the worst of
-den kazançlı çıkmamak
imagine the worst
evhama kapılmak
one's worst
elinden gelen
prepare for the worst
en kötü ihtimale karşı hazırlanmak
reasonable worst case
muhtemel en kötü hal
the worst
en kötüsü, en fenası: This is the worst I've seen. Gördüklerimin en kötüsü bu. I think we're through the worst of it. En kötüsünü atlattık
the worst
beterin beteri
worsted
(Tekstil) yün iplik
worsted
yün kumaş
worsted
yün iplikten dokunmuş
worsted
yünlü kumaş
worsted
yünlü
worsted
taranmış (yün)
Türkisch - Türkisch
Englisch - Englisch
(with the) ­Something that is worst

None of these photographs of me are good, but this one is definitely the worst.

Most harmful or severe

The worst storm we had last winter knocked down our power lines.

Most unfavorable

That's the worst news I've had all day.

Superlative form of bad. Most inferior; doing the least good

I think putting oil on a burn is the worst thing you can do.

To outdo or defeat, especially in battle
To make worse
In the worst way; most badly

She's the worst-informed of the lot.

Most ill

I'm feeling really ill - the worst I've felt all week.

{v} to defeat, beat, overthrow, overcome
{n} the most distressed or wicked state
{a} most vile, most ill, most wicked
Worst is the superlative of badly
in the most awful manner, in the most grave manner
the greatest damage or wickedness of which one is capable; "the invaders did their worst"; "so pure of heart that his worst is another man's best"
Worst is used to form the superlative of compound adjectives beginning with `bad' and `badly'. For example, the superlative of `badly-affected' is `worst-affected'
­Something that is worst
the weakest effort or poorest achievement one is capable of; "it was the worst he had ever done on a test"
To grow worse; to deteriorate
the least favorable outcome; "the worst that could happen"
Most inferior; doing the least good
You use if the worst comes to the worst to say what you might do if a situation develops in the most unfavourable way possible. The form if worst comes to worst is also used, mainly in American English. If the worst comes to the worst I guess I can always ring Jean He was asked whether he would walk out if the worst came to the worst
{f} soundly defeat, overcome, get the better of
defeat thoroughly; "He mopped up the floor with his opponents"
You use at worst or at the worst to indicate that you are mentioning the worst thing that might happen in a situation. At best Nella would be an invalid; at worst she would die
{i} lest desirable situation; least desirable thing
the weakest effort or poorest achievement one is capable of; "it was the worst he had ever done on a test" the greatest damage or wickedness of which one is capable; "the invaders did their worst"; "so pure of heart that his worst is another man's best" the least favorable outcome; "the worst that could happen" defeat thoroughly; "He mopped up the floor with his opponents" (superlative of `bad') most wanting in quality or value or condition; "the worst player on the team"; "the worst weather of the year" to the highest degree of inferiority or badness; "She suffered worst of all"; "schools were the worst hit by government spending cuts"; "the worst dressed person present
The worst is the most unpleasant or unfavourable thing that could happen or does happen. Though mine safety has much improved, miners' families still fear the worst The country had come through the worst of the recession. best
(superlative of `bad') most wanting in quality or value or condition; "the worst player on the team"; "the worst weather of the year"
To gain advantage over, in contest or competition; to get the better of; to defeat; to overthrow; to discomfit
You say worst of all to indicate that what you are about to mention is the most unpleasant or has the most disadvantages out of all the things you are mentioning. The people most closely affected are the passengers who were injured and, worst of all, those who lost relatives
Bad, evil, or pernicious, in the highest degree, whether in a physical or moral sense
That which is most bad or evil; the most severe, pernicious, calamitous, or wicked state or degree
to the highest degree of inferiority or badness; "She suffered worst of all"; "schools were the worst hit by government spending cuts"; "the worst dressed person present
Worst is the superlative of bad
When someone is at their worst, they are as unpleasant, bad, or unsuccessful as it is possible for them to be. This was their mother at her worst. Her voice was strident, she was ready to be angry at anyone
worstest
worst case scenario
Any situation or conclusion which could not be any worse; the worst possible outcome
worst of both worlds
A solution or scenario which combines the disadvantages of two opposed prior solutions, often having been intended to combine their benefits instead

The Worst of Both Worlds: Violating Rights without Gaining Security.

worst off
Superlative form of badly off
worst-case
In the least favorable of all possible circumstances

In a worst-case scenario, the ILO says 51 million jobs could be lost in 2009.

worst case
A semiquantitative term referring to the maximum possible exposure, dose, or risk, that can conceivably occur, whether or not this exposure, dose, or risk actually occurs in a specific population
worst case
1) A set of conditions encompassing upper and lower processing limits and circumstances, including those within standard operation procedures that pose the greatest chance of process or product failure when compared to ideal conditions Such conditions do not necessarily induce product or process failure 2) The highest or lowest boundary value of a given control parameter actually established in a validation qualification exercise
worse comes to worst
If an already bad situation progresses into a catastrophic situation, then

If worse comes to worst, then these stock certificates will make fine wallpaper.

at worst
In the worst possible alternative
bad
Evil; wicked

Be careful. There are bad people in the world.

bad
(Should we move() this sense?) Fantastic

You is sic] bad, man!.

bad
Of food, spoiled, rotten, overripe

These apples have gone bad.

bad
Severe, urgent (of a need or want)

He is in bad need of a haircut.

bad
error, mistake

Sorry, my bad!.

bad
Badly

I didn't do too bad in the last exam.

bad
Alternative past tense of bid. See bade
bad
Bold and daring

Did you see what he wrote on that guy's forehead? What a bad ass!.

bad
Not suitable or fitting

Do you think it is a bad idea to confront him directly?.

bad
Tricky; stressful; unpleasant

Divorce is usually a bad experience for everybody involved.

bad
To shell (a walnut)

A curious specimen of Gloucestershire dialect c»me out in an assault case heard by the Gloucester court magistrates on Saturday. One of the witnesses, speaking of what a girl was doing at the time the assault took place, said she was ' badding ' walnuts in a pigstye. The word is peculiarly provincial : to ' bad ' walnuts is to strip away the husk. The walnut, too, is often called » 'bannut,' and hence the old Gloucestershire phrase, ' Come an' bad the bannuts.'.

worst.
worsest

But a laughing woman, with two bright eyes, is the worsest devil of all.

worst.
worstly
worsted
Yarn made from long strands of wool

Yes, young people are usually blind to everything but their own wishes, and seldom imagine how much those wishes cost others, said Mrs. Garth She did not mean to go beyond this salutary general doctrine, and threw her indignation into a needless unwinding of her worsted, knitting her brow at it with a grand air.

worsted
The fine, smooth fabric made from such wool yarn

He had tied a bit of white worsted round his neck -- Why? Where did he get it? Was it a badge -- an ornament -- a charm -- a propitiatory act? Was there any idea at all connected with it?.

bad
A bad idea, decision, or method is not sensible or not correct. Economist Jeffrey Faux says a tax cut is a bad idea Of course politicians will sometimes make bad decisions That's not a bad way to proceed, just somewhat different The worst thing you can do is underestimate an opponent. = poor good
bad
{a} ill, sick, wicked, hurtful, poor, imperfect
bad
{n} scrawl
worsted
{n} woollen yarn, yarn spun from combed wool
be my own worst enemy
(deyim) Create our own problems, prevent our own success
be your own worst enemy
(deyim) Create our own problems, prevent our own success
feel the worst
(deyim) Fear the worst, anticipate the most unfavorable or unpleasant outcome possible
in the worst way
(deyim) Very much

After a day in the hot sun, he needed a shower in the worst way.

Bad
shank
The worst
pits
at the worst
not worse than -
at worst
under the worst of conditions; "at worst we'll go to jail
at worst
under the most unfavorable conditions
bad
Morectenglish | adronato
bad
reproduced fraudulently; "like a bad penny "; "a forged twenty dollar bill"
bad
very intense; "a bad headache"; "in a big rage"; "had a big (or bad) shock"; "a bad earthquake"; "a bad storm"
bad
Of food, spoilt, rotten, overripe
bad
A bad child disobeys rules and instructions or does not behave in a polite and correct way. You are a bad boy for repeating what I told you Many parents find it hard to discourage bad behaviour. = naughty
bad
If you have a bad back, heart, leg, or eye, it is injured, diseased, or weak. Alastair has a bad back so we have a hard bed
bad
Food that has gone bad is not suitable to eat because it has started to decay. They bought so much beef that some went bad
bad
awaited (with gen ; bidan) 709
bad
not financially safe or secure; "a bad investment"; "high risk investments"; "anything that promises to pay too much can't help being risky"; "speculative business enterprises"
bad
very much; strongly; "I wanted it badly enough to work hard for it"; "the cables had sagged badly"; "they were badly in need of help"; "he wants a bicycle so bad he can taste it"
bad
If you feel bad about something, you feel rather sorry or guilty about it. You don't have to feel bad about relaxing I feel bad that he's doing most of the work Are you trying to make me feel bad? good
bad
to make the best of a bad job: see best bad blood: see blood bad luck: see luck to get a bad press: see press to go from bad to worse: see worse. A past tense of bid
bad
You use bad to indicate that something unpleasant or undesirable is severe or great in degree. He had a bad accident two years ago and had to give up farming This was a bad case of dangerous driving The pain is often so bad she wants to scream The floods are described as the worst in nearly fifty years
bad
keenly sorry or regretful; "felt bad about letting the team down"; "was sorry that she had treated him so badly"; "felt bad about breaking the vase"
bad
"; "a forged twenty dollar bill"
bad
faulty; not functional
bad
Bad is used to describe something unpleasant, undesirable or of poor quality
bad
"; "a forged twenty dollar bill" having undesirable or negative qualities; "a bad report card"; "his sloppy appearance made a bad impression"; "a bad little boy"; "clothes in bad shape"; "a bad cut"; "bad luck"; "the news was very bad"; "the reviews were bad"; "the pay is bad"; "it was a bad light for reading"; "the movie was a bad choice" characterized by wickedness or immorality; "led a very bad life" keenly sorry or regretful; "felt bad about letting the team down"; "was sorry that she had treated him so badly"; "felt bad about breaking the vase" capable of harming; "bad habits"; "bad air"; "smoking is bad for you" physically unsound or diseased; "has a bad back"; "a bad heart"; "bad teeth"; "an unsound limb"; "unsound teeth" very intense; "a bad headache"; "in a big rage"; "had a big (or bad) shock"; "a bad earthquake"; "a bad storm" not financially safe or secure; "a bad investment"; "high risk investments"; "anything that promises to pay too much can't help being risky"; "speculative business enterprises" nonstandard; "so-called bad grammar" below average in quality or performance; "a bad chess player"; "a bad recital" not capable of being collected; "a bad (or uncollectible) debt
bad
Of breath, malodorous, foul
bad
Not good; unfavorable; negative
bad
Banque Algerienne de Developpement
bad
{s} harmful; inferior; serious, grave, acute; pernicious, damaging, harmful (e.g.: smoking is bad for the health); defective, not working properly; rotten, decayed, spoiled (such as bad meat)
bad
{s} (Canadian and U.S. Slang) good; excellent, great, wonderful
bad
nonstandard; "so-called bad grammar"
bad
A result that is negative in the eyes of the speaker
bad
Seemingly non-appropriate, in manners, etc
bad
that which is below standard or expectations as of ethics or decency; "take the bad with the good"
bad
Bad file (Oracle)
bad
If you are in a bad mood, you are angry and behave unpleasantly to people. She is in a bit of a bad mood because she's just given up smoking
bad
that which is below standard or expectations as of ethics or decency; "take the bad with the good" feeling physical discomfort or pain (`tough' is occasionally used colloquially for `bad'); "my throat feels bad"; "she felt bad all over"; "he was feeling tough after a restless night" (of foodstuffs) not in an edible or usable condition; "bad meat"; "a refrigerator full of spoilt food" not working properly; "a bad telephone connection"; "a defective appliance" reproduced fraudulently; "like a bad penny
bad
with great intensity (`bad' is a nonstandard variant for `badly'); "the injury hurt badly"; "the buildings were badly shaken"; "it hurts bad"; "we need water bad"
bad
Someone who is bad at doing something is not skilful or successful at it. He had increased Britain's reputation for being bad at languages He was a bad driver Rose was a poor cook and a worse mother. = poor good
bad
Bade
bad
Icmet Diri
bad
You can say that something is not bad to mean that it is quite good or acceptable, especially when you are rather surprised about this. `How much is he paying you?' --- `Oh, five thousand.' --- `Not bad.' `How are you, mate?' --- `Not bad, mate, how's yourself?' He's not a bad chap -- quite human for an accountant That's not a bad idea
bad
Wanting good qualities, whether physical or moral; injurious, hurtful, inconvenient, offensive, painful, unfavorable, or defective, either physically or morally; evil; vicious; wicked; the opposite of good; as, a bad man; bad conduct; bad habits; bad soil; bad air; bad health; a bad crop; bad news
bad
badly, poorly
bad
characterized by wickedness or immorality; "led a very bad life"
bad
Something that is bad is unpleasant, harmful, or undesirable. The bad weather conditions prevented the plane from landing We have been going through a bad time I've had a bad day at work Divorce is bad for children Analysts fear the situation is even worse than the leadership admits. good
bad
Black's Agricultural Dictionary, 2nd Edition, 1985 Ed D B Dalal-Clayton
bad
evil, wicked
bad
not working properly; "a bad telephone connection"; "a defective appliance"
bad
not capable of being collected; "a bad (or uncollectible) debt"
bad
VARCHAR2(3) A YES value indicates that this constraint specifies a century in an ambiguous manner To avoid errors resulting from this ambiguity, rewrite the constraint using the TO_DATE function with a four-digit year See Also: the TO_DATE function in Oracle9i SQL Reference and Oracle9i Application Developer's Guide - Fundamentals
bad
{i} wickedness; evil; that which is below expectations, that which is below standard or
bad
(of foodstuffs) not in an edible or usable condition; "bad meat"; "a refrigerator full of spoilt food"
bad
capable of harming; "bad habits"; "bad air"; "smoking is bad for you"
bad
feelings If you say `too bad', you are indicating that nothing can be done to change the situation, and that you do not feel sorry or sympathetic about this. Too bad if you missed the bus. = hard luck
bad
not capable of being collected; "a bad (or uncollectible) debt
bad
If you describe a piece of news, an action, or a sign as bad, you mean that it is unlikely to result in benefit or success. The closure of the project is bad news for her staff It was a bad start in my relationship with Warr The report couldn't have come at a worse time for the European Commission. good
bad
(Bank Account Debits tax) State or Territory government tax (except ACT) on withdrawals from accounts on which a cheque may be drawn
bad
A bad person has morally unacceptable attitudes and behaviour. I was selling drugs, but I didn't think I was a bad person He does not think that his beliefs make him any worse than any other man. = wicked good + badness bad·ness They only recognise badness when they perceive it in others
bad
Beach Book Bread Butter Khaieb Albahr Ktab Khoubz Zabda
bad
If you say that it is bad that something happens, you mean it is unacceptable, unfortunate, or wrong. Not being able to hear doesn't seem as bad as not being able to see You need at least ten pounds if you go to the cinema nowadays -- it's really bad. good
bad
Bad language is language that contains offensive words such as swear words. I don't like to hear bad language in the street I said a bad word. see also worse, worst
bad
feelings If you say that it is too bad that something is the case, you mean you are sorry or sad that it is the case. It is too bad that Eleanor had to leave so soon Too bad he used his intelligence for criminal purposes. = a pity, a shame
bad
Something that is bad is of an unacceptably low standard, quality, or amount. Many old people in Britain are living in bad housing The state schools' main problem is that teachers' pay is so bad It was absolutely the worst food I have ever had. = poor good
bad
physically unsound or diseased; "has a bad back"; "a bad heart"; "bad teeth"; "an unsound limb"; "unsound teeth"
bad
Barksdale AFB, Louisiana (code used herein)
bad
adj [evil] jahat 2 adj [not good] buruk 3 adj [wrong] salah
bad
ad wrong; acting against the law; not good
bad
below average in quality or performance; "a bad chess player"; "a bad recital"
bad
feeling physical discomfort or pain (`tough' is occasionally used colloquially for `bad'); "my throat feels bad"; "she felt bad all over"; "he was feeling tough after a restless night"
bad
having undesirable or negative qualities; "a bad report card"; "his sloppy appearance made a bad impression"; "a bad little boy"; "clothes in bad shape"; "a bad cut"; "bad luck"; "the news was very bad"; "the reviews were bad"; "the pay is bad"; "it was a bad light for reading"; "the movie was a bad choice"
bad
reproduced fraudulently; "like a bad penny
fear the worst
anticipate the most unfavorable or unpleasant outcome possible
in the worst case
in the worst possible scenario
make the worst of
be pessimist, believe that the worst will happen
picked the worst moment
chose a bad time
picked the worst place
chose the least desirable location
prepare for the worst
be ready for the worst that could happen
prepared for the worst
was ready for the least desired situation
the worst
one that is worse than all the rest, one of the lowest quality
the worst of all
the most horrible of all, the worst scenario, the worst of the bunch
the worst of it is that
the most terrible part is, the awful thing is
worsted
Worsted is a kind of woollen cloth. a type of woollen cloth (Worsted (now Worstead) village in Norfolk, England). Wool yarn made of long-staple fibres that have been combed to remove unwanted short fibres and make them lie parallel. In the spinning operation, which gives the necessary twist to hold the fibres together, worsted yarns are more tightly twisted than are the bulkier woolen yarns. The soft, heavy yarn is strong and durable and is often used for sweaters. Worsteds are also used for fine dress fabrics and suit material
worsted
Defeated, overcome
worsted
The fabric made from worsted wool
worsted
Worsted yarn is smooth-surfaced, spun from long staple, evenly combed wool Worsted fabric is made from worsted yarns, is tightly woven With a smooth "hard" surface
worsted
a tightly twisted woolen yarn
worsted
Yarn made of combed wool and spun by the worsted process that gives a harder twist than "woolen," producing worsted fabric with more resiliency, a smoother finish, and a clearer surface than woolen fabric
worsted
Fine and soft woolen yarn, untwisted or lightly twisted, used in knitting and embroidery
worsted
a woolen fabric with a hard textured surface and no nap; woven of worsted yarns a tightly twisted woolen yarn
worsted
a system of processing that utilizes the longer length wools within a grade
worsted
{i} knit made from spun wool; spun woolen thread
worsted
Wool yarn made from long strands of wool, creating fine, smooth fabric
worsted
Well-twisted yarn spun of long-staple wool which has been combed to lay the fibers parallel, used for carpets, cloth, hosiery, gloves, and the like
worsted
‑ A smooth compact yarn made from long wool fibers used especially in firm napless fabrics
worsted
Before wool is spun into yarn, it is combed, then worsted to improve its quality by leaving only the longer pieces of fiber for final spinning It is used for more intricate patterns
worsted
a wool yarn of long staple with fibers that have been combed prior to spinning Combing produces more parallel fibers than carding
worsted
Pertaining to worsted yarn and the fabric made from it
worsted
a woolen fabric with a hard textured surface and no nap; woven of worsted yarns
worsted
A yarn that has been made using the worsted spinning system
worsted
A general term applied to fabrics and yarns from combed wool and wool blends Worsted yarn is smooth-surfaced and spun from evenly-combed, long staple It is woven tightly with a smooth, hard surface Gabardine is an example
worsteds
plural of worsted
worsting
present participle of worst
worsts
third-person singular of worst
worst

  Türkische aussprache

  wırst

  Aussprache

  /ˈwərst/ /ˈwɜrst/

  Etymologie

  [ bad ] (adjective.) 14th century. Middle English.

  Gemeinsame Collocations

  worst off

  Videos

  ... So you have like the worst-- you have ...
  ... to change their life for the worst, and the answer is, neither the president nor I are ...

  Wort des Tages

  impromptu
Favoriten