zirve

listen to the pronunciation of zirve
Türkisch - Englisch
(Hukuk) summit

We finally got to the summit. - Sonunda zirveye vardık.

Who first reached the summit of Mt. Everest? - Everest Dağı'nın zirvesine ilk olarak kim ulaştı?

peak

The mountain peak was covered with snow. - Dağın zirvesi karla kaplıydı.

Mt. Everest is the highest peak in the world. - Everest dünyanın en yüksek zirvesidir.

culmination
zenith
high

Stocks hit a new high. - Hisse senetleri yeni bir zirve yaptı.

Prices have reached a new high. - Fiyatlar yeni bir zirveye ulaştı.

summit, peak, acme, apex doruk
pinnacle

He's unstoppable right now but the question is how long he can remain at the pinnacle of his career. - O şu anda durdurulamaz fakat sorun onun kariyerinin zirvesinde ne kadar kalacağıdır.

Is man really the pinnacle of Creation, or just a freak of nature? - İnsan gerçekten yaratılışın zirvesi midir yoksa sadece bir hilkat garibesi midir?

white heat
eminence
sum

We finally got to the summit. - Sonunda zirveye vardık.

The mountaineer set out for the summit. - Dağcı zirve için yola çıktı.

head

She has always been at the head of her class. - O her zaman sınıfının zirvesinde oldu.

top

He is always at the top of the class. - O her zaman sınıfın zirvesindedir.

You look on top of the world every morning. - Her sabah dünyanın zirvesinde görünüyorsun.

vertex
high tide
pink
cap
climax
apogee
acme

When he was at the acme of his career, a scandal brought about his downfall. - Kariyerinin zirvesindeyken, bir skandal onun çöküşüne neden oldu.

height

That is the height of foolishness. - Bu, aptallığın zirvesidir.

cusp
payoff
apex
pike
crown
meridian
high-level
apices
extremity
zirve (ile ilgili)
climactic
zirve diplomasisi
(Politika, Siyaset) summit diplomacy
zirve toplantısı
summit

The summit conference made a contribution to the peace of the world. - Zirve toplantısı dünya barışına katkı yaptı.

The whole world is watching the summit conference. - Tüm Dünya Zirve toplantısını izliyor.

zirve toplantısı
summit conference
zirve toplantısı
summit talk
zirve toplantısı
parley
zirve yapmak (fiyatlar)
peak
zirve konferansı
summit meeting
zirve politikası
summitry
zirve sonuç bildirisi
summit final declaration
zirve toplantısı
summit meeting
zirve toplantısı
summit, summit talk, summit meeting
zirve toplantısı
summit conferance
zirve yapmak
hit the top
dip-zirve testi
(Ticaret) bottom-up test
sıra zirve
(Meteoroloji) massif
volkanik zirve
cone
Türkisch - Türkisch
zirve
Favoriten