base

listen to the pronunciation of base
Englisch - Türkisch
{f} dayandırmak
{i} üs

Bu üs artık bizim kontrolümüzde. - This base is now under our control.

Buraya yakın bir askeri üs var. - There is a military base near here.

baz

Bazı insanlar beyzbol sever, diğerleri futbol sever. - Some people like baseball, others like soccer.

Onlar bazen beyzbol oynarlar. - They sometimes play baseball.

{i} altlık
temel

Hiçbir şey korku temelli saygıdan daha aşağılık değil. - Nothing is more contemptible than respect based on fear.

İnsanlara milliyet, cinsiyet veya meslek temelinde ayrımcılık yapmayın. - Don't discriminate against people based on nationality, gender, or occupation.

{i} kaide
esas
{i} dayanak
taban

Tom ikinci tabanı çaldı. - Tom stole second base.

Size istikrarlı bir taban maaş artı satış komisyonu ödenecektir. - You will be paid a stable base salary plus commissions on sale.

{i} alt

Simyagerler adi metalleri altına ve gümüşe dönüştürmeye çalıştılar. - Alchemists tried to transmute base metals into gold and silver.

Felsefe taşı baz metalleri altına dönüştürebilen efsanevi bir maddeydi. - The philosopher's stone was a legendary substance capable of turning base metals into gold.

{i} kök
aşağılık

Hiçbir şey korkuya dayalı saygıdan daha aşağılık değildir. - Nothing is more contemptible than respect that is based on fear.

Hiçbir şey korku temelli saygıdan daha aşağılık değil. - Nothing is more contemptible than respect based on fear.

alçak
adi

Simyagerler adi metalleri altına ve gümüşe dönüştürmeye çalıştılar. - Alchemists tried to transmute base metals into gold and silver.

{i} ask. üs
merkez şube
sütü bozuk
(Askeri) DAHİLİ HAVA ALANI, ESAS (ANA) UÇAK GEMİSİ: bkz: "emergency fleet operating base; establishment; island bases"
{i} saha kenarı
spor depart
süfli
değersiz
başlama sayısı
(İnşaat) süpürgelik
(Arkeoloji) sütun altlığı
(Mimarlık) ayaklık
sütsüz
temel almak
temellenmek
(Argo) uyuşturucu
dayandığı
ana

Kar fırtınasında ana kampımıza geri dönmeyi çok zor bulduk. - We found it very hard going back to our base camp in the blizzard.

asıl
karargah
üst tabaka
bağlamak
altyapı
ciğeri beş para etmez
alt kısım
{f} dayan

Bu hikaye gerçeklere dayanmaktadır. - This story is based on facts.

Onun sonucu bu gerçeklere dayanmaktadır. - His conclusion is based on these facts.

düzlem

Geometri noktalar, çizgiler ve düzlemlere dayalıdır. - Geometry is based on points, lines and planes.

merkez

Chicago Cubs, Chicago, Illinois merkezli bir profesyonel beyzbol takımıdır. - The Chicago Cubs are a professional baseball team based in Chicago, Illinois.

Corsairfly, Paris merkezli bir havayoludur. - Corsairfly is an airline based in Paris.

içerik
başlangıç çekidi
(on/upon ile) ...üzerine kurmak
özül
bir şeyin üzerinde durduğu kısım
-e dayandırmak
doğru

Doğrulama yöntemi Bowling'in raporlarına da dayanıyordu. - The validation methodology was based also on Bowling's reports.

Tom bodruma doğru yürüdü. - Tom walked down into the basement.

baş

Ne zaman beyzbolu sevmeye başladın? - When did you start liking baseball?

Toplam dürüstlüğe dayalı bir ilişki başarısızlığa mahkûmdur. - A relationship based on total honesty is bound to fail.

{i} kim. baz
öz

Spordan hoşlanır mısın? Evet, özellikle beyzboldan hoşlanırım. - Do you like sports? Yes, I especially like baseball.

Dachshund sosisleri ilk olarak New York'ta popüler oldu, özellikle beyzbol oyunlarında. - Dachshund sausages first became popular in New York, especially at baseball games.

alçakça
baseboard süpürgelik
{i} başlangıç sayısı
{i} depart
(Tekstil) 1. alt levha 2. baz
{f} tesis etmek
{s} kaba
baseburner yakıt
{i} dip
sap dibi
{s} sahte
taban,v.dayan: n.esas
döşemenin kenar tahtalan
bir uzvun gövdeye bitiştiği noktaya en yakın kısmı
{s} katışık
{f} kurmak
kim alkali
{s} kalp
base arithmetic
Taban aritmetiği
base on
esas kabul etmek
base on
baz almak
base on
temele dayandırmak
base unit
(Bilgisayar,Gıda,Ticaret) temel birim
base unit
(Askeri) esas birlik
base bid
ana teklif
base circle
çark dişi taban dairesi
base colour
zemin rengi
base course
temel tabakası
base fitting
altlık parçası
base fuse
dip tapa
base hit
beysbol vuruşu
base language
taban dili
base line
saha kenarı
base line
ana hat
base line
kenar izgisi
base metal
baz metal
base metals
adi metaller
base moulding
kaide kornişi
base number
taban sayısı
base of a column
sütun tabanı
base of operations
hareket üssü
base of opertions
hareket üssü
base on
dayan
base on
üzerine kurmak
base on
dayandırmak
base plate
altlık
base plate spring
taban plakası yayı
base price
temel fiyat
base register
temel yazmaç
base resistant
bazlara dirençli
base spreading resistance
baz iç direnci
base time
taban zaman
base upon
dayan
base camp
(Dağcılık) Ana kamp: Dağın zirveye yakın bölgesinde zirve denemesine kadar dağcıların kaldığı kalıcı çadır bölgesi

Tipi artınca denemeyi iptal edip ana kampa geri indik.

base case
temel olgu
base circle
(Mühendislik) diş dibi dairesi (dişlide)
base circle
çark dışı taban dairesi
base coat
Asıl boya tabakasından önce atılan astar boya tabakası
base form
(Dilbilim) Kök biçim
base frame
Temel çerçeve
base material
taban malzeme
base metal
anametal
base on
-e dayanmak
base on
üzerine temellendirmek, ...a dayandırmak, ...ya dayamak
base on balls
hayalarımı baz
base pair
(Biyoloji) Baz çifti
base runner
baz runner
base shear
(İnşaat) Taban kesmesi
base year
temel yıllı
Base Information Infrastructure
(Askeri) Üs Bilgi Alt Yapısı
base censorship
(Askeri) ESAS SANSÜR: Birlik sansüründen daha yukarı kademelerde yapılan askeri sansür. Bak. "Unit censorship"
base cluster operations center
(Askeri) üs grup harekat merkezi
base defense operations center
(Askeri) üs savunma harekat merkezi
base defense zone
(Askeri) üs savunma bölgesi
base deflection
(Askeri) ESAS YAN AÇISI: Bir topa, istikameti bilinen bir başlangıç hattından, esas istikamet noktası olarak kabul edilen ve yeri sıhhatli olarak tayin olunan belirli bir noktaya tevcih için verilmesi icap eden açı
base depot
(Askeri) ÜS DEPOSU: Bir harekat alanı menzil sahasındaki ikmal deposu
base depot company
(Askeri) ÜS DEPO BÖLÜĞÜ: Bknz. "base depot"
base development plan
(Askeri) ÜS GELİŞTİRME PLANI: Askeri harekatları desteklemek üzere gerekli tesisler ve üsler için plan
base ejection shell
(Askeri) DİPTEN FIRLATMALI MERMİ: İçindeki şarjı dipten fırlatan mermi
base end station
(Askeri) BAZ UCU NOKTASI: Bir baz hattının sonundaki bir gözlem noktası. Atış esaslarını tespit etme veya yer ölçme maksatlarıyla açılar bu noktadan ölçülür. Buna "base line end station" da denir
base examiner
(Askeri) ESAS SANSÜRCÜ, ESAS SANSÜR: Esas sansür tesisinde, haberleşmenin fiilen incelenmesi işiyle görevli subay, astsubay veya diğer personel
base installation security system
(Askeri) üs tesisi güvenlik sistemi
base mortar
(Askeri) ESAS HAVAN: İlk atış esaslarının hesaplanmasında ve birlikteki diğer havanların buna göre tevcihinde esas olarak kullanılan havan
base of operations
(Askeri) HAREKAT ÜSSÜ: Bir askeri kuvvetin taarruz harekatına başladığı, başarısızlık halinde geri çekilip yeniden işgal ettiği ve ikmal tesislerinin tertiplendiği bir tesis sahası
base operations support group
(Askeri) üs harekat destek grubu
base rate of interest
(Ticaret) baz faiz oranı
base register
taban yazmacı
base ring
(Askeri) DÖŞEME ÇEMBERİ, DÖŞEME RAYI: Çakılı bir topun beton platformunda bulunan madeni dairesel yol. Bu çember, topa destek vazifesi görür ve her istikamette ateş etmesine imkan verir
base s.t. on
bir şeyi -e dayandırmak
base spray
(Askeri) GERİYE DAĞILAN PARÇALAR: Parçalanan bir merminin mermi uçuş hattı gerisine fırlattığı parçalar. Ayrıca bakınız: "nose spray" ve "side spray"
base storage
temel bellek
base style
Taban biçem
base support plan
(Askeri) üs destek planı
base upon
dayandırmak
base wallah
üs komutanı
based
{s} yerleşik

Tom, Boston'da yerleşik. - Tom is based in Boston.

based
{s} merkezli

Chicago Cubs, Chicago, Illinois merkezli bir profesyonel beyzbol takımıdır. - The Chicago Cubs are a professional baseball team based in Chicago, Illinois.

Corsairfly, Paris merkezli bir havayoludur. - Corsairfly is an airline based in Paris.

based
{s} kurulmuş
base on
esas almak
base on
dayanmak
base upon
dayanmak
based
istinat etmek
based
esaslı
based
temeli
bases
temel
based
dayandırılmış
based
dayalı

Görüşün gerçeğe dayalı değil. - Your argument is not based in reality.

Onun argümanı gerçeklere dayalıydı. - His argument was based on facts.

baseless
temelsiz

Temelsiz spekülasyonlar. - Baseless speculations.

Senin suçlamalarının tümü temelsizdir. O masumdur ve biz bunu kanıtlayacağız. - All of your accusations are baseless. She is innocent, and we will prove that.

baseless
asılsız
baseness
köpeklik
B.Sc.
(Bachelor of science) Fen fakültesi mezunu
base of
kaiden
based
temel

Hiçbir şey korku temelli saygıdan daha aşağılık değil. - Nothing is more contemptible than respect based on fear.

İnsanlara milliyet, cinsiyet veya meslek temelinde ayrımcılık yapmayın. - Don't discriminate against people based on nationality, gender, or occupation.

based
{s} dayanmış
baseless
Temelsiz, dayanaksız, asılsız
basely
alçakça
bases
esaslar
b.sc.
b, s
base on
{f} dayamak
base upon
dayamak
based
{s} tesis edilmiş
based
{s} bulunan

Armonk, New York'ta bulunan IBM Şirketi dünyanın en büyük bilgisayar firmasıdır. - International Business Machines Corporation, based in Armonk, New York, is the world's largest computer firm.

baseless
baselessness asılsızlık
baseless
{s} yersiz

Suçlamalarınızın tümü yersizdir. O masumdur ve biz bunu kanıtlayacağız. - All of your accusations are baseless. She is innocent, and we are going to prove that.

baseless
basielessly asılsızca
baseless
esası olmayan
baseless
esassız
baseness
{i} aşağılık
baseness
{i} alçaklık; alçakça bir davranış
baseness
{i} alçaklık
baseness
{i} rezillik
baseness
alçaklik
baseness
{i} adilik
bases
esas
forward operating base; forward operations base
(Askeri) ileri çalışma üssü; ileri harekatlar üssü
Türkisch - Türkisch
Englisch - Englisch
To be located (at a particular place)
Any of a class of generally water-soluble compounds, having bitter taste, that turn red litmus blue, and react with acids to form salts
A cheerleader who stays on the ground
The name of the controlling terminal of a transistor
of low standing or rank
Something from which other things extend; a foundation

A supporting, lower or bottom component of a structure or object.

The starting point of a logical deduction or thought; (Basis)
A number raised to the power of an exponent

The logarithm to base 2 of 8 is 3.

A nucleotide's nucleobase in the context of a DNA or RNA biopolymer
One of the three places that a runner can stand without being subject to being tagged out
The lowest side of a in a triangle or other polygon, or the lowest face of a cone, pyramid or other polyhedron laid flat
The end of a leaf, petal or similar organ where it is attached to its support
Important areas in games and sports

A safe zone in the children's games of tag and hide-and-go-seek.

To have as its foundation or starting point

Firstly, I continue to base most species treatments on personally collected material, rather than on herbarium plants.

inferior
nonprecious used to describe metals which are not precious; base metal
immoral, cowardly
A permanent structure for housing military personnel and material
A topological space, looked at in relation to one of its covering spaces, fibrations, or bundles
common
low
The lowermost part of a column, between the shaft and the pedestal or pavement
The set of sets from which a topology is generated
The place where decisions for an organization are made; headquarters
{n} the bottom, foundation, pedestal, support, the gravest part in music, in chemistry, the chief ingredient, or that which fixes another
{a} mean, vile, worthless, cowardly, low
Your base is the main place where you work, stay, or live. For most of the spring and early summer her base was her home in Scotland
{i} foundation; bottom layer; principal element, fundamental part; fortified area, place from which actions are carried out (Military); one of the four points of the baseball diamond; substance which forms a salt when mixed with an acid (Chemistry)
a support or foundation; "the base of the lamp"
the bottom part which supports that above it, as in: We camped overnight at the base of the mountain
{s} low, nasty, despicable, ignoble
the principal ingredient of a mixture; "glycerinated gelatin is used as a base for many ointments"; "he told the painter that he wanted a yellow base with just a hint of green"; "everything she cooked seemed to have rice as the base"
having or showing an ignoble lack of honor or morality; "that liberal obedience without which your army would be a base rabble"- Edmund Burke; "taking a mean advantage"; "chok'd with ambition of the meaner sort"- Shakespeare; "something essentially vulgar and meanspirited in politics"
use (purified cocaine) by burning it and inhaling the fumes
any of a broad class of compounds, including alkalis, that react with acids to form salts, plus water Also known as hydroxides Hydroxides ionize in solution to form hydroxyl ions (OH-); the higher the concentration of these ions, the stronger the base Bases are used extensively in petroleum refining in caustic washing of process streams to remove acidic impurities, and are components in certain additives that neutralize weak acids formed during oxidation
A compound that dissociates to produce hydroxyl (OH-) anions when dissolved in water (also called "caustic" or "alkali") See also pH
A substance used as a mordant
Of little comparative value, as metal inferior to gold and silver, the precious metals
any substance which contains hydroxyl (OH) groups and furnishes hydroxide ions in solution; a molecular or ionic substance capable of combining with a proton to form a new substance; a substance that provides a pair of electrons for a covalent bond with an acid; a solution with a pH of greater than 7
portion of the point to which the spear or arrow shaft or knife handle was attached
(anatomy) the part of an organ nearest its point of attachment; "the base of the skull"
(electronics) the part of a transistor that separates the emitter from the collector installation from which a military force initiates operations; "the attack wiped out our forward bases"
A low, or deep, sound
The point or line from which a start is made; a starting place or a goal in various games
(used of metals) consisting of or alloyed with inferior metal; "base coins of aluminum"; "a base metal
installation from which a military force initiates operations; "the attack wiped out our forward bases"
n 1 When building a freefall or canopy formation, the initial target individual or group of people to which the others fly 2 BASE (LEG): n The portion of the three-legged landing pattern where the jumper flies across the direction of the wind downwind of the landing area before turning for final approach into the wind toward the target BASIC SAFETY REQUIREMENTS, USPA: Minimum standards overseen and published by USPA and generally agreed upon as the acceptable standard for safe skydiving activities The BSRs form the foundation of self-governing by skydivers USPA oversees the BSRs
That extremity of a leaf, fruit, etc
the bottom side of a geometric figure from which the altitude can be constructed; "the base of the triangle"
Illegitimate by birth; bastard
A base is a system of counting and expressing numbers. The decimal system uses base 10, and the binary system uses base
The base of an object such as a box or vase is the lower surface of it that touches the surface it rests on. Remove from the heat and plunge the base of the pan into a bowl of very cold water. = bottom, underneath
The base of a substance such as paint or food is the main ingredient of it, to which other substances can be added. Drain off any excess marinade and use it as a base for a pouring sauce Oils may be mixed with a base oil and massaged into the skin
the place where you are stationed and from which missions start and end
at which it is attached to its support
A nucleotides nucleobase in the context of a DNA or RNA biopolymer
debased; not genuine; "an attempt to eliminate the base coinage"
Such a tenure is called base, or low, and the tenant, a base tenant
use as a basis for; found on; "base a claim on some observation"
Not held by honorable service; as, a base estate, one held by services not honorable; held by villenage
A component of the DNA molecule There are four different bases in DNA and, for short, they are called A, C, T and G These are the four letters of the genetic alphabet that make the language of the genetic code
An apron
A substance which releases hydroxyl ions which when dissolved in water Bases react with acids to form a neutral salt and water
The chief ingredient in a compound
Deep or grave in sound; as, the base tone of a violin
The line or surface constituting that part of a figure on which it is supposed to stand
A technical analysis tool A chart pattern depicting the period when the supply and demand of a certain stock are in relative equilibrium, resulting in a narrow trading range The merging of the support level and resistance level
the fundamental assumptions from which something is begun or developed or calculated or explained; "the whole argument rested on a basis of conjecture"
A base is a layer of something which will have another layer added to it. Spoon the mixture on to the biscuit base and cook in a pre-heated oven On many modern wooden boats, epoxy coatings will have been used as a base for varnishing
The starting point of a logical deduction or thought
BASE jump
To make such a jump
BASE jump
A parachute jump from a fixed point rather than from an aircraft; typically from a tall building, high bridge or rock formation
BASE jumped
Simple past tense and past participle of BASE jump
BASE jumper
Someone who BASE jumps
BASE jumping
An extreme sport consisting of jumping from a fixed structure on land, using a parachute
BASE jumping
Present participle of BASE jump
BASE jumps
Third-person singular simple present indicative form of BASE jump
BASE jumps
plural form of BASE jump
base communications
Communications services, such as the installation, operation, maintenance, augmentation, modification, and rehabilitation of communications networks, systems, facilities, and equipment, including off-post extensions, provided for the operation of a military post, camp, installation, station, or activity
base flashing
Plies or strips of roof membrane material used to close-off and/or seal a roof at the horizonta-to-vertical intersections. Membrane base flashing covers the edge of the field membrane
base gas
A gas like ammonia that has basic properties
base hit
A successful hit in which the batter safely reaches base
base hits
plural form of base hit
base jumping
Alternative spelling of BASE jumping
base memory
The amount of RAM installed on a new PC (that may be upgraded by the user)
base memory
The first 640k of RAM on an IBM-compatible PC
base metal
Any metal at the lower end of the electrochemical series that oxidizes readily
base metal
A common or inexpensive metal; especially one that was hoped to be transmuted into a precious metal
base metal
The metal to be welded (rather than that used to weld)
base metals
plural form of base metal
base off of
To base on
base on balls
An instance where the batter is allowed to go directly to first base without the possibility of being put out, due to the opposing pitcher delivering four balls
base over apex
falling over in a jumbled heap
base pair
In molecular biology, two nucleotides on opposite complementary DNA or RNA strands that are connected via hydrogen bonds
base pairs
plural form of base pair
base rate fallacy
A common error in logical reasoning where an effect is attributed to an incorrect cause because the basic statistical ratios have not been taken into account
base rent
The amount of rent assessed before inclusion of additional expenses or other factors that increase the amount of rent to be paid
base runner
Alternative spelling of baserunner
base sheet
an impregnated, saturated, or coated felt placed as the first ply in some low-slope roof systems
base station subsystem
that section of a GSM network which is responsible for transmitting radio signals to and receiving radio signals from a mobile phone
base unit
The main unit of a computer or hi-fi system

When upgrading her computer she bought a new base unit but kept the screen, keyboard and mouse.

base unit
A unit of measurement on which others are based

The SI unit of velocity is metres per second, derived from the base units of time and distance.

base units
plural form of base unit
base-metal
Attributive form of base metal

base-metal sample.

base-on-balls
Alternative spelling of base on balls
base-pair breathing
The transient, lateral opening of a base pair in a nucleic acid molecule as a result of thermal motion or the presence of a defect
base camp
A camp from which mountaineering expeditions set out or from which a particular activity can be carried out
base curve radius
(Tıp, İlaç) Base curve radius, abbreviated BCR or BC, is a parameter of a contact lens. Typical values are from 8.0 to 10.0 mm. The base curve is the radius of the sphere that the back of the contact lens describes. Contact lenses must fit well to the wearer's cornea in order to be comfortable and to facilitate tear exchange and oxygen transmission
base oil
An oil to which other oils or substances are added to produce a lubricant
base pair
(Biyoloji) The pair of nitrogenous bases, consisting of a purine linked by hydrogen bonds to a pyrimidine, that connects the complementary strands of DNA or of hybrid molecules joining DNA and RNA. The base pairs are adenine-thymine and guanine-cytosine in DNA, and adenine-uracil and guanine-cytosine in RNA
base unit
(Bilgisayar) A system unit, also known as a base unit, is the main body of a desktop computer, typically consisting of a metal or (rarely) plastic enclosure containing the motherboard, power supply, cooling fans, internal disk drives, and the memory modules and expansion cards that are plugged into the motherboard, such as video and network cards
base unit
(Bilgisayar) Bilgisayar kasası
base address
primary input/output address which a device uses
base angle
A continuous angle fixed to the floor slab or to the grade beam to enable the attachment of wall panels
base case
An analysis in which all of the input variables are set at their most likely values
base drift
unplanned decrease of the money supply
base fare
The price charged to one adult for one transit ride; excludes transfer charges, zone charges, express service charges, peak period surcharges and reduced fares
base level
The lowest level to which a land surface can be reduced by the action of running water
base line
An imaginary horizontal line that coincides with the bottom of each character in a font, excluding descenders (tails on letters such as p)
base line
This is a term used to describe the imaginary horizontal line upon which stand capitals, lower case letters, punctuation points etc
base line
A base line is an imaginary direct line between the bases base path A base path is a direct line between a base and the runner's position at the time a defensive player is attempting (or about to attempt) to tag a runner
base load
The minimum demands of electricity on a power station over a given period of time Muja is a base load power station
base load
The minimum service or utility usage a utility company expects to provide on a constant basis
base load
Lowest level of power production during a given season or specified time frame
base load
That part of electricity demand which is continuous, and does not vary over a 24-hour period Approximately equivalent to the minimum daily load
base load
Base load is the level below which electricity demand never drops (i e A site with a high maximum demand of 750 kVa whose demand never drops below 250 kVa would have a base load of 250 kVa )
base metal
A base metal is a metal such as copper, zinc, tin, or lead that is not a precious metal. precious metal. a metal that is not very valuable, such as iron or lead
base metal
(1) The metal present in the largest proportion in an alloy; brass, for example, is a copper-base alloy (2) An active metal that readily oxidizes, or that dissolves to form ions (3) The metal to be brazed, cut, soldered, or welded (4) After welding, that part of the metal which was not melted
base metal
any metal other than a precious metal (platinum, gold, silver)
base metal
= A metal that readily oxidizes or dissolves to form ions The opposite of a base metal
base metal
A metal (such as iron) which reacts with dilute hydrochloric acid to form hydrogen Also see noble metal
base metal
- An alloy or metal of comparatively low value to which a coating or plating is normally applied
base metal
The metal to be welded or cut
base metal
Any metal other than a precious metal, such as copper or zinc
base oil
Is the oil that is used in the formula before additive are introduced into the base oil to make up the entire oil formula Both synthetic oils and petroleum oils are made from paraffin base oils
base pair
Two nitrogenous bases (adenine and thymine or guanine and cytosine) held together by weak bonds Two strands of DNA are held together in the shape of a double helix by the bonds between base pairs
base pair
A pair of complementary nitrogenous bases in a DNA molecule--adenine-thymine and guanine-cytosine Also, the unit of measurement for DNA sequences
base pair
In DNA, there are four possible bases: cytosine (C), guanine (G), adenine (A), and thymine (T) Cytosine and thymine are pyrimidine bases; adenine and guanine are purine bases Cytosine is complementary to guanine while adenine is complementary to thymine If one strand of DNA has the sequence ATTGC then the complementary strand will be TAACG Two complementary bases constitute a base pair In RNA, thymine is replaced by uracil
base pair
Two bases which form a "rung of the DNA ladder " A DNA nucleotide is made of a molecule of sugar, a molecule of phosphoric acid, and a molecule called a base The bases are the "letters" that spell out the genetic code 1
base pair
Two nitrogenous bases (adenine and thymine or guanine and cytosine) held together by weak bonds The bonds between base pairs hold two strands of DNA together in the shape of a double helix
base pair
the combination of two nucleotides on opposite strands of a DNA molecule that pair up due to the complimentary nature of their nucleotide sequences
base paper
Refers to paper that will be subsequently be treated, coated or laminated in other ways
base pay
the rate of pay for a standard work period excluding any additional pay received from overtime, bonuses or other premiums
base plate
a plate-shaped piece of steel that is made an integral part of the base of a column, a pedestal, or another member It transmits and distributes its load directly to the substructure or to another member
base rate
"Standard" rate charged to utility customers for general costs of service not including fuel expenses This rate is used as the basis for setting discounts and special prices
base rate
The interest rate that is used as a benchmark to set the interest rate for borrowers A base rate is sometimes called an index rate For example, if you obtain a one-year adjustable-rate mortgage, your loan rate will be reset once a year to a rate that equals the loan rate plus a margin Interest rates on credit cards are frequently tied to a change in the prime rate, another popular base rate used in consumer lending
base rate
economic rate accepted as the base line
base rate
Under Lifetime Health Cover legislation, health funds must charge up to 70% loading on their contribution rates The lowest premium payable for each fund table is called the "Base Rate" To be eligible for the Base Rate persons must commence Hospital cover before the age of 31 Lifetime Health Cover loading applies to Hospital tables only Members with combined cover will only pay loading on the Hospital component
base rate
Most interest rates are linked to the Base Rate The Bank of England meets monthly to decide what the base rate should be set at The base rate determines how much other banks and building societies pay for loans they take out from the Bank of England These base rates in turn affect the interest rate you pay for loans
base rate
1) The lowest rate of pay of the lowest qualified worker classification in the bargaining unit 2) A worker's straight-time rate of pay, excluding incentives, premiums, shift differentials, etc
base rate
The dollar charge for a given coverage for one car year prior to the application of rating factors
base rate
The minimum lending rate was abolished in 1981, and so the banks introduced the base rate, used to refer to the mortgage lender's standard variable rate
base rate
the base interest rate determined usually by a country's central bank (such as the Bank of England) upon which all other lending or savings interest rates are based
base runner
a baseball player on the team at bat who is on base (or attempting to reach a base)
base salary
The annual salary the university agrees to pay an individual employee for the year involved For faculty and other employees not employed on a twelve-month basis, the base salary is what an individual is contracted to receive during the academic year The Employee Base Salary Rate is the employee's normal bi-weekly salary, divided by 75 hours
base salary
The annual salary, exclusive of loadings, allowances, incentive payments, and salary sacrifice items
base station
Motient network base stations consist of an antenna and a transmitter/receiver These stations receive messages from Radio Frequency (RF) devices and send them to the Radio Network Controller (RNC) A base station also transmits messages to subscriber units
base station
a site containing a radio transmitter/receiver and network communication equipment
base station
A transmission and reception station for handling cellular traffic Usually consists of one or more receive/transmit antenna, microwave dish, and electronic circuitry Also referred to as a cell site, since it holds one or more tx/rx cells Base stations are constructed and placed on high buildings, hydro towers, monopoles, or other structures with a good elevation above the area to be covered Several base stations within an area form a wireless network On average, 800 MHz sites are spaced about 10-12 km (6-8 mi) apart and 1900 MHz sites are spaced about 3-4 km (2-2 5 mi) apart In high network traffic areas base stations are placed much closer together Base stations may also be placed closer together to deal with interference from adjacent buildings and other geographic irregularities Even a Simpsons episode featured a cellular base station above their house Mind you, real base stations don't look like this!
base station
A wireless term A base station is the fixed device, such as a cell tower, that a mobile radio transceiver (transmitter/receiver) talks to
base station
The central radio transmitter/receiver that maintains communications with mobile radiotelephone sets within a give range (typically a cell site) (Back to top )
base station
A station in the Domestic Public Cellular Radio Telecommunications Service, other than a mobile station, used for communicating with mobile stations Depending upon the context, the term base station may refer to a cell, a sector within a cell, an MSC, or other part of the cellular system See also MSC
base station
A fixed station at a specified site authorized to communicate with mobile stations Base stations are usually housed in metal cabinets or small structures within close proximity to the antenna structure
base year
The twelve-month period ending on December 31 preceding the year in which a student will enroll Applicants seeking aid for 2000-2001 will use 1999 as the base year
base year
The 12-month period ending on December 31 preceding the year for which financial aid is sought (i e , for the 1998-99 academic year, the base year is January 1 - December 3, 1997) BorrowerThe person who takes out a loan and is responsible for repayment of the loan Return to the index
base year
According to the IPCC, the Base Year is that year for which a national inventory is to be taken, which is currently 1990 for Annex I countries In some case (such as estimating Methane from rice production), the base year is simply the middle of a three-year period over which an average must be taken A base year may also be used as a reference for establishing an emissions baseline Under the Kyoto Protocol, the base year for hydrofluorocarbons, perfluorocarbons and sulfur hexafluoride is 1995
base year
The calendar year preceding the award year and is used to determine financial aid eligibility Example: for the 2001-2002 award year, the base year is 2000
base year
The year of a lease term that is used as the standard when implementing as escalator clause Operating costs are judged higher or lower during the next year when compared to the base year
base year
The 12-month period ending on December 31 of the calendar year that precedes an award year For example, calendar year 1999 is the base year for the 2000-01 award year
based
Simple past tense and past participle of base
based
founded on; having a basis; often used in combining forms

That was a soundly based argument.

based
Being derived from (usually followed by on or upon)

It's a new film based on a best-selling novel.

based
Having a base

The ladder is based on the even sidewalk for stability.

baseness
The quality or condition of being base
baseness
The quality of being unworthy to hold virtues or value
bases
plural of base
bases
Third person singular of to base
baseless
{a} without support, chimerical
basely
{a} meanly, dishonorably, viley, cowardly
baseness
{n} meaness, vileness, bastardy, deepness
Basely
degenerously
base on
{f} establish on, support on, found on (e.g., "He bases his theory on experience")
based
having a base of operations
based
founded on; having a basis; often used as combining terms
based
having a base; "firmly based ice"
based
being derived from (usually followed by `on' or `upon'); "a film based on a best-selling novel
based
Wearing, or protected by, bases
based
If you are based in a particular place, that is the place where you live or do most of your work. See also base. Both firms are based in Kent Based on the edge of Lake Matt, Sunbeam Yachts started boatbuilding in 1870. = located
based
having a base of operations; "a company based in Atlanta"
based
{s} founded on, established on; having a foundation
based
having a base; "firmly based ice" having a basis; often used as combining terms; "a soundly based argument"; "well-founded suspicions" being derived from (usually followed by `on' or `upon'); "a film based on a best-selling novel
based
having a basis; often used as combining terms; "a soundly based argument"; "well-founded suspicions"
based
Having a base, or having as a base; supported; as, broad-based
based
being derived from (usually followed by `on' or `upon'); "a film based on a best-selling novel"
based
past of base
baseless
If you describe an accusation, rumour, or report as baseless, you mean that it is not true and is not based on facts. The charges against her are baseless. baseless allegations of drug taking. = unfounded. not based on facts or good reasons - used to show disapproval = unfounded baseless rumours/charges/accusations
baseless
Of reasoning, that is based on something that is not true
baseless
Without a base; having no foundation or support
baseless
{s} without a base, without a foundation
baseless
without a basis in reason or fact; "baseless gossip"; "the allegations proved groundless"; "idle fears"; "unfounded suspicions"; "unwarranted jealousy"
basely
Illegitimately; in bastardy
basely
meanly, contemptibly, immorally, despicably
basely
In a base manner; with despicable meanness; dishonorably; shamefully
basely
In a base manner
baseness
unworthiness by virtue of lacking higher values
baseness
{i} lowness, meanness, ignobility
baseness
The quality or condition of being base; degradation; vileness
baser
More base
bases
a base is a substance that increases the concentration of hydroxide ions, OH-, in aqueous solution For weak bases, this usually occurs by the reaction of B with a water molecule
bases
General antagonist of "acids", with which they are neutralized to "salts" In molecular genetics, "bases" are the common expression for the basic components of the nucleotides, the subunits of DNA and RNA The genetic information is encoded in the sequence of the four DNA bases - adenine (A), cytosine (C), thymine (T) and guanine (G)
bases
the four chemicals which make up DNA - guanine (G), adenine (A), cytosine (C) and thymine (T) are called bases These are arranged in a particular order, forming a code or language which specifies how proteins are made
bases
(1) plural of base, as in: The Army is closing down its bases in that country
bases
Building blocks of DNA made up of nitrogen and carbon atoms in a ring structure There are two types of bases: purines (adenine and guanine, known as A and G) and pyrimidines (cytosine and thymine, known as C and T) The bases pair in the DNA double helix, and the order of bases determines the genetic code
bases
bases Pronounced for meaning 1.. Pronounced and hyphenated ba·ses for meaning 2..1. Bases is the plural of base
bases
= A base is a chemical ingredient When two of these hook up together they make a base pair which is used by the body in building our genetic material (DNA)
bases
One of four chemicals (Adenine, Cytosine, Guanine and Thymine) that make up DNA
bases
Distinct chemical ingredients found in the genetic material of all life-forms
bases
Index Linked Notes issued by Lehman Brothers Holdings Inc
bases
The chemical units (adenine, thymine, guanine and cytosine) in a DNA molecule that constitutes the genetic code
bases
1) Sixteenth-century cloth skirts worn over armor 2) Tonlet
Türkisch - Englisch
basset hound
base
Favoriten