doruk

listen to the pronunciation of doruk
Türkisch - Englisch
(Hukuk) climax
peak

The excitement reached its peak. - Heyecan doruk noktasına ulaştı.

The peak of mount Everest is the highest spot in the world. - Everest dağının doruk noktası dünyada en yüksek noktadır.

zenith
pinnacle
high-water mark
mode
spike
ultimate
crown
corona
summit
(isim) Peak of the mountain
(Askeri) top of hill
meridian
summit, peak, apex, acme, top
summit, peak, apex, top
climax (of a play)
apex
vertex
apogee
top
heyday
apical
high tide
sum
crest
culmination
cusp
height
acme
high

Prices have reached a 13-year high. - Fiyatlar on üç yılın doruk noktasına çıktı.

The peak of mount Everest is the highest spot in the world. - Everest dağının doruk noktası dünyada en yüksek noktadır.

highwater
noon
{i} hilltop
mountaintop
eminencecy
doruk değeri
(Bilgisayar,Teknik) peak value
doruk güç
(Bilgisayar,Teknik) peak power
doruk katsayısı
(Bilgisayar) peak factor
doruk koyak değeri
(Bilgisayar,Teknik) peak to valley value
doruk noktası
(Matematik) apex
doruk noktası
culminating point
doruk noktası
(Bilgisayar,Teknik) peak point
doruk yük
(Bilgisayar,Teknik) peak load
doruk çizgisi
(Askeri) ridge
doruk çizgisi
(Politika, Siyaset) watershed
doruk ışıklılık
(Bilgisayar,Teknik) peak luminance
doruk (ile ilgili)
apical
doruk düzeyi
(Coğrafya) crest level
doruk dışı yük
off-peak load
doruk kemik kütlesi oluşumu
(Tıp) peak bone mass formation
doruk noktasına ulaşmak
reach to top
doruk noktasına ulaşmak
come to a head
doruk noktasına ulaşmak
reach to peak
doruk seviye
(Çevre) summit level
doruk sinyal gürültü oranı
(Bilgisayar) peak snr (psnr)
doruk sinyal gürültü oranı
peak SIR
doruk toplantısı
summit meeting
doruk yaşantısı
(Pisikoloji, Ruhbilim) peak experience
doruk yüzeyi
(Jeoloji) crestal surface
doruk çizgisi
watershed, water parting
doruk-koyak değeri
(Bilgisayar) peak-to-valley value
doruklar
altitudes
alev doruk sıcaklığı
flame temperature
dip doruk
completely from head to foot, thoroughly
dip doruk
(deyim) from stem to stem
dişli doruk
sierra
doruklar
apices
eksensel doruk
(Jeoloji) axial culmination
Türkisch - Türkisch
En üstün başarı düzeyi: "Dorukta yalnız kalmak ve doruktan başlamak ne kadar da zormuş meğer."- T. Buğra
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
En üstün başarı düzeyi
örülen çorabın burun kısmı
Ladin ağacı
doruk dal
Aşıdan gelişen sürgünün dik uzaması ile oluşan ve ağacın gövdesini meydana getiren dal
doruk toplantısı
Devlet katındaki en yetkili kişilerin bir araya gelerek yaptıkları görüşme, zirve toplantısı
doruk çizgisi
Yüksek dağlarda, doruk uçlarını birbirine bağlayan ve bitişik iki aklanı ayıran sınır
dip doruk
Baştan aşağı, dipten tepeye kadar, bütün
doruk
Favoriten