snow

listen to the pronunciation of snow
İngilizce - Türkçe
kar

Yarın muhtemelen kar yağacak. - Probably it will snow tomorrow.

Yarın muhtemelen kar yağacak. - It will probably snow tomorrow.

karlanma (tv)
toz
yağış

Bütün gün kar yağışı devam etti. - It kept snowing all day.

Ben trenden inerken yoğun kar yağışı başladı. - It began to snow heavily as I got off the train.

yağmak
pük
{f} kar yağ

Hava tahminlerine göre yarın kar yağacak. - According to the weather forecast, it will snow tomorrow.

Yarın kar yağıyor olacak. - It will be snowing tomorrow.

kokain
gözünü boyamak
gözüne girmek
kar yağmak
kar gibi şey
kusur veya bilgisizliğini örtmek için abartmalı konuşmak
{i} karlanma [tv]
kar yağışı

Ben trenden inerken yoğun kar yağışı başladı. - It began to snow heavily as I got off the train.

Sonunda kar yağışı durdu ve hava ısındı. - It has finally stopped snowing and has warmed up.

{f} abartılı konuşarak etkilemek
beyaz zehir
{i} eroin
televizyon ekranında kar fırtınası gibi görünen beyaz lekeler
(Askeri) PARAZİT GÖRÜNTÜ: bkz: "noise"
{f} karla kaplamak
karlar
karda
karlanma
her
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned her 500 dollars.

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

him
ona

Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu. - We had no choice but to leave the matter to him.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

that
şu

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

Karlarla örtülü şu dağa bak. - Look at that mountain which is covered with snow.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

it
ona
our
bizim

Bizim restoran en iyisidir. - Our restaurant is the best.

Bizim ana dilimiz Japoncadır. - Our native language is Japanese.

somebody
birisi

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody get that?

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

you
siz

Merhaba, siz Bay Ogawa mısınız? - Hello, are you Mr Ogawa?

Siz insanları anlamıyorum. - I don't see your point.

somebody
{i} biri

Olabildiğince tuhaf, o ölü olduğu söylenilen biriyle karşılaştı. - As strange as it may be, he met with somebody who is said to be dead.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

us
biz
someone
birisi

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

Sanırım birisi oraya gitti. - I think that someone went there.

snow avalanche
(Çevre) kar çığı
snow block
(Askeri) kar bloku
snow boot
kar botu
snow bunting
alaca çinte
snow bunting
alaca kirazkuşu
snow chain
(Otomotiv) kar zinciri
snow cover
kar örtüsü
snow crystal
(Çevre) kar kristali
snow depth
kar derinliği
snow depth
(Meteoroloji) kar kalınlığı
snow fence
(Çevre,Meteoroloji) kar çiti
snow finch
kar serçesi
snow flake
(Çevre) kar tanesi
snow globe
kar küresi
snow line
(Meteoroloji,Teknik) kar hattı
snow maker
kar makinesi
snow mask
kar maskesi
snow melt
(Meteoroloji) kar erimesi
snow melting
(Çevre) kar erimesi
snow peas
(Gıda) sultani bezelye
snow plow
(Çevre) kar temizleme makinası
snow sample
kar örneği
snow scooter
(Askeri) kar motosikleti
snow shower
(Meteoroloji) kar sağanağı
snow vehicle
kar taşıtı
snow blindness
kar körlüğü
snow chain
kar patinaj zinciri
snow chain
patinaj zinciri
snow fence
kar parmaklığı
snow fence
kar siperi
snow gauge
kar ölçeği
snow goggles
kar gözlüğü
snow line
kar sınırı
snow plough
kar temizleme makinesi
snow shoe
kar ayakkabısı
snow tyre
kar lastiği
snow white
kar gibi beyaz
snow-capped
karla kaplı
snow-white
kar beyazı
snow-white
kar gibi beyaz
snow-white
bembeyaz
Snow White and the Seven Dwarfs
Pamuk Prenses Ve Yedi Cüceler

Seven Dwarfs = Seven Dwarves.

snow balling
kar yuvarlıyorsan
snow blanket
Kar örtüsü
snow blower
Karları püskürterek işlevini yapan kar küreme aracı
snow bound
kar bağlı
snow cannon
Kayak merkezleri veya bunlar gibi yerlerde ihtiyaç duyulduğunda sûni kar üretip, etrafa püskürten kar makiesi
snow cone
kar koni
snow crab
kar yengeç
snow day
kar günü
snow drift
kar drift
snow drop
kar damla
snow fan
Kayak merkezleri veya bunlar gibi yerlerde ihtiyaç duyulduğunda sûni kar üretip, etrafa püskürten kar makiesi
snow fence
kar siperi, kar parmaklığı, kar citi
snow flake
kar pul
snow flurry
kar telaş
snow fox
(Hayvan Bilim, Zooloji) Kutup tilkisi
snow goose
kar kaz
snow groomer
kar damat
snow gum
kar sakız
snow house
kar ev
snow lightly
kar hafifçe
snow load
kar yükü
snow maker
Kayak merkezleri veya bunlar gibi yerlerde ihtiyaç duyulduğunda sûni kar üretip, etrafa püskürten kar makiesi
snow melt
kar erime
snow mobile
kar mobil
snow mobiling
kar mobiling
snow pellet
kar pelet
snow pellets
kar topaklari, kar yumaklari
snow pile
Kar kümesi, kar yığıntısı
snow plow
kar pulluk
snow shower
(Meteoroloji) sağanak kar yağışı, kısa süre değişen şiddette yağan kar
snow storm
kar fırtınası
snow tire
kar lastiği
snow track
kar parça
snow under
kar altında
snow vole
kar faresi
snow water
kar suyu
snow white
Pamuk prenses

Torunum Pamuk Prenses hikayesini seviyor. - My grandson loves the story of Snow White.

snow with a strong wind
güçlü bir rüzgar ile kar
snow bin
(Meteoroloji) kar kutusu
snow blind
kar körlüğü
snow board
(Meteoroloji) kar tahtası
snow bunny
kar meraklısı
snow care
(Askeri) kar barınağı
snow cornice
(Çevre) kar pervazı
snow crust
(Meteoroloji) kar zarı
snow eater
(Meteoroloji) kar yiyici
snow field
kar alanı
snow garland
(Meteoroloji) kar halatı
snow grains
(Meteoroloji) donmuş kar
snow in
başını kaşıyacak vakti olmamak
snow level
(Meteoroloji) kar seviyesi
snow pack
kar yığını
snow profile
(Askeri) kar profilleri
snow scale
(Meteoroloji) kar ıskalası
snow scale
(Çevre) kar skalası
snow shed
(Meteoroloji) kar duvarı
snow stake
(Meteoroloji) kar sopası
snow surwey
(Meteoroloji) kar anketi
snow tube
(Meteoroloji) kar tüpü
snow white
karbeyaz
this
bu
his
onun

Bu John'dur ve o da onun biraderidir. - This is John and that is his brother.

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

that
o
them
onlara

Nagasaki çevresinde onlara rehberlik edebilmem için kadınla birlikte gittim. - I went with the women so that I could guide them around Nagasaki.

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

me
bana
us
bizi
them
onlar

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your father yesterday.

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I bumped into your dad yesterday.

my
benim
it
o
ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
her
o
him
kendine

O kendi kendineHAYIRdedi.Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

him
o
their
onların

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

her
onun

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

Asla tekrar bu kadar geç kalma. - Never be this late again.

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

her
kendine

O kendi kendine mırıldanıyor. - She is muttering to herself.

Jane'nin hayali kendine yaşlı ve zengin bir sevgili bulmaktı. - Jane's dream was to find herself a sugar daddy.

her
onu

Aşk onu rüyalarında görmektir. - Love is seeing her in your dreams.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
dişil onu
her
ondan

O ondan daha akıllıdır. - He's smarter than her.

Siz ondan daha uzun boylusunuz. - You are taller than her.

her
kendisi

Mary gerçekten harika. O benim için harika bir yemek pişirdi ve bulaşıkları bile kendisi yıkadı. - Mary is really great. She cooked a wonderful meal for me and even washed the dishes herself.

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

her
dişil onun
him
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

him
onu

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
somebody
bir kimse
that
diye

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

that
bu kadar

Bu kadarı yeter. Ben artık istemiyorum. - That's enough. I don't want any more.

Bugünlük bu kadar yeter. - That's enough for today!

that
için

Şu gömlek için sadece on dolar ödedi. - He only paid ten dollars for that shirt.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

them
onları

Onlar parlak renkli kurbağalar olduğunu söylüyorlar fakat ben onları asla görmedim. - They say there are bright-colored frogs, but I've never seen them.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

you
sana

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

Sana satranç oynamayı öğreteceğim. - I will teach you to play chess.

his
zam onunki
my
ünl
my
vay be
my
vay canına!
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
hayret
my
million years
my
vay be!
something
falan

Sen bir polis falan mısın? - Are you a cop or something?

Aptal ya da falan olduğumu düşünüyor musun? - Do you think I'm stupid or something?

that
böyle

Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım. - I am surprised that she refused such a good offer.

Allah'a inanan kim böyle bir şey yapardı? - Who that believes in God would do such a thing?

us
amerika birleşik devletleri
her
kendi

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

Bu, onun kendi çizimi olan bir resimdir. - This is a picture of her own painting.

his
eril onunki
it
ebe (oyunlarda)
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunda)
it
cinsel ilişki
snowing
kar yağışı

Er ya da geç kar yağışı duracak. - It'll stop snowing sooner or later.

Sonunda kar yağışı durdu ve hava ısındı. - It has finally stopped snowing and has warmed up.

snowing
yağış

Er ya da geç kar yağışı duracak. - It'll stop snowing sooner or later.

Bütün gün kar yağışı devam etti. - It kept snowing all day.

snowing
yağma

Az önce kar yağmaya başladı. - It began snowing just now.

Az önce kar yağmaya başladı. - It's just started snowing.

this
(Bilgisayar) belirtilen
something
önemli bir şey

Tom Mary'ye önemli bir şey söylemek istedi. - Tom wanted to tell Mary something important.

Sana önemli bir şey söylemek üzereyim. - I'm about to tell you something important.

her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
it
(oyunda) ebe
it
onu
me
ben
me
mi
me
beni
my
aman!
somebody
önemli birisi
something
(hiç yoktan iyi) bir şey
something
bir şey

Bazı doktorlar hastalarını memnun etmek için bir şeyler söylerler. - Some doctors say something to please their patients.

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

someone
biri

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

something
{i} 1. bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
One's
-nin
You
istediğin
it
(Bilgisayar) (ınformation Technology - İT) Bilgi Teknolojisi
it
(ınformation technology) Bilgi teknolojisi
me
Dear me! Olur şey değil!
me
bendee
me
bana kalırsa
ones
siraye
smb
etmek
Türkçe - Türkçe

snow teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
İngilizce - İngilizce
To hoodwink someone, especially by presenting confusing information
A snowfall; a blanket of frozen, crystalline water

We have had several heavy snows this year.

Electrical noise visible on a television screen
To have snow fall from the sky

It started to snow.

A shade of the color white

snow colour:.

Cocaine
To bluff in draw poker by refusing to draw any cards
The frozen, crystalline state of water that falls as precipitation

The wind had dropped, and the snow, tired of rushing around in circles trying to catch itself up, now fluttered gently down until it found a place on which to rest.''.

{n} water frozen in flakes, a small ship
{v} to descend in congealed flakes, to fall
Precipitation composed of white or translucent ice crystals, chiefly in complex branched hexagonal form and often agglomerated into snowflakes
Precipitation composed of white or translucent ice crystals, chiefly in complex branched hexagonal forms
precipitation in the form of branched hexagonal crystals, often mixed with simple ice crystals, which fall more or less continuously from a solid cloud sheet These crystals may fall either separately or in cohesive clusters forming snowflakes
Watery particles congealed into white or transparent crystals or flakes in the air, and falling to the earth, exhibiting a great variety of very beautiful and perfect forms
Precipitation composed of white or translucent ice crystals Snow forms in cold clouds by the direct transfer of water vapor to ice
the aqueous vapour of the atmosphere, partially frozen, and falling to the earth in white flakes
Said of the weather when snow is falling
Frozen precipitation composed of ice particles in complex hexagonal patterns
Falling ice composed of crystals in complex hexagonal forms Snow forms mainly when water vapor turns directly to ice without going through the liquid stage, a process called sublimation
Type of precipitation that forms in air with temperatures below freezing Snow forms when water vapor deposits directly as a solid on a deposition nuclei, by passing the liquid state A snowflake forms first as a very tiny crystal developing on a six-sided hexagonal deposition nuclei The ice crystal then grows fastest at the six points as these area are more directly exposed to the atmosphere's water vapor Snow is most common in winter just north of the center of mid-latitude cyclones As the warm moist air travels around the center of lowest pressure, it overrides colder air located north of the low and is cooled to its saturation temperature, producing rainfall and snow Snow generally occurs with east winds, since the winds at locations north of a mid-latitude cyclone are from the east
Daily Snowfall (Snowfall includes sleet) Amount is for 24-hour period ending at observation time Hail was included with snowfall from July 1948 through December 1955 Hail occurring alone was not included with either snowfall or snow depth before and after that period Trace is less than 0 05 inch Unit Measurement, Inches to Tenths Important Note: For July 1996 to present, this element is not valid and should not be used if FIELD 1 = 3210 NCDC will attempt to correct this problem as soon as resources allow
English writer of novels about moral dilemmas in academe (1905-1980) precipitation falling from clouds in the form of ice crystals a layer of snowflakes (white crystals of frozen water) covering the ground fall as snow; "It was snowing all night
fall as snow; "It was snowing all night"
precipitation in the form of ice crystals, mainly of intricately branched, hexagonal form and often agglomerated into snowflakes, formed directly from the freezing of the water vapor in the air
a large quantity of random noise in a television picture that results from a poor signal to noise ratio
a layer of snowflakes (white crystals of frozen water) covering the ground
Whitish corn snakes that are a result of a combination of the amelanistic and anerythristic mutations
{i} precipitation that falls as ice crystals; accumulation of frozen ice particles; snowstorm; white static on a television screen caused by poor signal reception; cocaine, heroin (Slang)
conceal one's true motives from especially by elaborately feigning good intentions so as to gain an end; "He bamboozled his professors into thinking that he knew the subject well"
{f} fall as snow; fall like snow; cover with snow, block with snow; flatter, persuade with insincere talk (Slang)
Frozen precipitation in the form of white or translucent hexagonal ice crystals that fall in soft, white flakes
mainly branched, six-sided ice crystals At temperatures near 0 C, they will join together to form snowflakes
Most precipitation, except in the tropics, starts high in the clouds where water vapor condenses into ice crystals As the crystals fall, they freeze together with other crystals If the air below the clouds remains below freezing, snow will fall If not, the snow turns to rain
English writer of novels about moral dilemmas in academe (1905-1980)
street names for cocaine
Precipitation of ice crystals
Something white like snow, as the white color (argent) in heraldry; something which falls in, or as in, flakes
Fig
To scatter like snow; to cover with, or as with, snow
A form of precipitation composed of ice crystals
Snow consists of a lot of soft white bits of frozen water that fall from the sky in cold weather. In Mid-Wales six inches of snow blocked roads They tramped through the falling snow
Frozen precipitation consisting of ice crystals that have joined together
If someone snows you, they persuade you to do something or convince you of something by flattering or deceiving you. I'd been a fool letting him snow me with his big ideas. see also snowed in, snowed under. British writer and scientist who is known especially for his 11-volume series Strangers and Brothers (1940-1970). Solid form of water that crystallizes in the atmosphere and falls to the Earth, covering about 23% of the Earth's surface either permanently or temporarily. Snowflakes are formed by crystals of ice that generally have a hexagonal pattern. Snow cover has a significant effect on climate and on plant, animal, and human life. By increasing the reflection of solar radiation and interfering with the conduction of heat from the ground, it induces a cold climate. The low heat conduction protects small plants from the effects of the lowest winter temperatures; on the other hand, late disappearance of snow in the spring delays the growth of plants. snow leopard Snow Charles Percy Baron Snow of the City of Leicester
Crystals of ice that form from water vapor in the upper atmosphere and fall to Earth in soft white flakes Precipitation in the form of crystals
To fall in or as snow; chiefly used impersonally; as, it snows; it snowed yesterday
precipitation in the form of well-developed hexagonal ice crystals, either singly or in conglomerate flakes
precipitation falling from clouds in the form of ice crystals
A square-rigged vessel, differing from a brig only in that she has a trysail mast close abaft the mainmast, on which a large trysail is hoisted
Small sparse flakes Generally visibility is reduced, but not less than 1000m
Frozen precipitation in the form of white or translucent ice crystals in complex branched hexagonal form It most often falls from stratiform clouds, but can fall as snow showers from cumuliform ones It usually appears clustered into snowflakes It is reported as "SN" in an observation and on the METAR
a snake that's homozygous for both albino and axanthic or (for some species) albino and anerythristic
When it snows, snow falls from the sky. It had been snowing all night
You can refer to a great deal of snow in an area as the snows. the first snows of winter
snaw
Snow White
A fictional character in the fairy tale Snow-White and Rose-Red, from Schneeweißchen und Rosenrot collected by the brothers Grimm
Snow White
The main character in that story
Snow White
A fairy tale, the best-known version of Schneewittchen collected by the brothers Grimm, in which a beautiful young girl is poisoned by a jealous queen and tended by dwarfs
snow angel
a design, made in fresh snow, by lying on one's back and moving the arms up and down, and the legs from side to side
snow angels
plural form of snow angel
snow blindness
A painful condition of the eyes caused by exposure of unprotected eyes to the ultraviolet (UV) rays in bright sunlight reflected from snow or ice
snow bunting
A finch, Plectrophenax nivalis, having white plumage; it is widely distributed in northern latitudes
snow buntings
plural form of snow bunting
snow cannon
A machine that spurts out snow over pistes where there is little or no snow cover
snow cannons
plural form of snow cannon
snow chain
A chain put on a wheel of a vehicle to give it more traction
snow chains
plural form of snow chain
snow cone
A confection consisting of crushed ice covered with flavored syrup or fruit juice, usually served in a paper cone or a plastic glass
snow cover
The amount of snow on a mountain; the depth of snow that has fallen
snow day
A day set aside on a school calendar in certain climates, assuming a closure will occur during a given time period
snow day
A day that a school is closed to inclement weather
snow days
plural form of snow day
snow down
to fall from the sky, as snow
snow drift
An accumulation of snow caused by wind currents, typically much deeper and higher than the depth of snow that fell directly

Back in my day, we had to walk to school twenty miles through six feet of snow with fifty foot snow drifts, barefoot, uphill. Both ways.

snow figure
snow sculpted into a human figure, a snowman or snowwoman
snow fort
A walled structure constructed of snow and used for children's wintertime play

It wasn't a big lawn . . . but to us it was stadium-sized, with plenty of room for snow angels, snowball fights and the all-important snow forts.

snow fox
The arctic fox (Alopex lagopus)
snow foxes
plural form of snow fox
snow fungus
Tremella fuciformis, an edible jelly fungus
snow globe
Decorative object or toy containing fluid with suspended white flakes that emulate snowfall when shaken
snow globes
plural form of snow globe
snow guard
A device or series of devices attached to the roof in a pattern that attempts to hold the snow in place, thus preventing sudden snow or ice slides from the roof
snow guns
plural form of snow gun
snow in
To prevent from moving (from a building, in a city, etc) by a large snowfall
snow job
An attempt to persuade a person using flattery or deception
snow leopard
a large feline mammal, Uncia uncia, native to mountain ranges of central Asia
snow leopards
plural form of snow leopard
snow level
The altitude, in a mountainous region, above which the ground is covered with snow

With the cold front, the snow line went down to 4000' last night.

snow level
The depth of snow accumulated on the ground
snow levels
plural form of snow level
snow line
The altitude, in a mountainous region, above which the ground is covered with snow, at any particular time
snow lines
plural form of snow line
snow load
The live load due to the weight of snow on a roof; included in the design calculations
snow morel
Gyromitra gigas, an edible mushroom
snow on the mountain
Alternative form of snow on the mountaintop
snow on the mountain top
Alternative spelling of snow on the mountaintop
snow on the mountaintop
Gray or white hair on one's head, especially as an indication of aging
snow on the roof
Alternative form of snow on the rooftop
snow on the roof top
Alternative spelling of snow on the rooftop
snow on the rooftop
Gray or white hair on one's head, especially as an indication of aging
snow out
To prevent people entering somewhere, because of snow

It snowed during the second week of February, snowed Thursday and Friday, snowed out the Friday night basketball game with Bethel Christian Academy, snowed until Saturday morning, then turned extremely cold.

snow out
To snow outside
snow out
To cover with snow

The drift was becoming prodigiously deep; landmarks were getting snowed out; the road and the fields were all one:.

snow park
An area of a piste created for snowboarders and skiers to do tricks
snow parks
plural form of snow park
snow pea
A cultivar of pea, Pisum sativum having an edible pod
snow pear
The fruit of Pyrus nivalis, a roundish, somewhat sour pear
snow pear
Pyrus nivalis, a hardy pear tree of south-east Europe and western Asia
snow pears
plural form of snow pear
snow peas
plural form of snow pea
snow petrel
A small, pure white fulmarine petrel with black underdown, coal-black eyes, small black bill and bluish gray feet
snow shed
A structure that provides avalanche protection for roads and railroad tracks. They can be built of wood or reinforced concrete
snow sheep
Ovis nivicola, a species of sheep, which comes from the mountainous areas in the northeast of Siberia
snow shovel
A shovel designed specifically for the shovelling of snow
snow shovels
plural form of snow shovel
snow shower
A snow system leading to an accumulation of snow between 1 to 3 inches. A snow shower brings more snow than a flurry, but less than a snow storm or a blizzard
snow showers
plural form of snow shower
snow train
A train service, that only runs during a winter sports season, that carries skiers and other tourists to and from a resort
snow under
To overwhelm (with large quantities of something to be dealt with)
snow-bird
Any of several small birds including the snow bunting and snowfinch
snow-blind
Affected by snow blindness; temporarily blinded by light reflected off snow
snow-capped
Covered with snow at the top, especially of a hill or mountain

In the current era of global warming, Mount Kilimanjaro is no longer permanently snow-capped.

snow-covered
snowy; covered with snow
snow-leopard
Attributive form of snow leopard, noun

It has a snow-leopard look.

snow-mageddon
Alternative spelling of Snowmageddon
snow-skiing
The sport of skiing on snow
snow cannon
A snow cannon (also called snowgun, snow maker, snow fan, or for certain appearances, russian missiles) is a device used to produce snow artificially. The product may be called artificial snow or man-made snow. A snow cannon works by atomizing water and allowing it to freeze into snow. The device is often used by ski hills and ski resorts to supplement naturally occurring snow and extend the skiing season
snow fan
A snow cannon (also called snowgun, snow maker, snow fan, or for certain appearances, russian missiles) is a device used to produce snow artificially. The product may be called artificial snow or man-made snow. A snow cannon works by atomizing water and allowing it to freeze into snow. The device is often used by ski hills and ski resorts to supplement naturally occurring snow and extend the skiing season
snow globe
A snow globe is a transparent sphere usually made of glass enclosing a miniaturized scene of some sort, often together with a model of a landscape. The sphere also encloses the water in the globe; the water serves as the medium through which the "snow" falls. To activate the snow, the globe is physically shaken to churn up the white particles. The globe is then placed back in its position and the flakes fall down slowly through the water. Today's snow globes sometimes have a built-in music box that plays a Christmas carol
snow maker
A snow cannon (also called snowgun, snow maker, snow fan, or for certain appearances, russian missiles) is a device used to produce snow artificially. The product may be called artificial snow or man-made snow. A snow cannon works by atomizing water and allowing it to freeze into snow. The device is often used by ski hills and ski resorts to supplement naturally occurring snow and extend the skiing season
snow shower
(Meteoroloji) A brief period of snowfall in which intensity can be variable and may change rapidly. A snow shower in which only light snow falls for a few minutes is typically called a snow flurry
snow under
overwhelm especially in excess of capacity to absorb or deal with something
snow under
defeat by a large margin
Snow White
the main character in a fairy tale called Snow White, who is a beautiful princess who has a jealous stepmother. The stepmother sends Snow White into the forest to be killed. Snow White does not die, but goes to live with seven dwarfs (=imaginary creatures like very small men) . Her stepmother then tries to kill her with a poisoned apple, but instead of dying she goes to sleep until a prince kisses her and wakes her. There is a famous Walt Disney cartoon film based on the story, made in the 1930s
Snow White and the Seven Dwarfs
famous fairy tale popularized by Walt Disney in an animated version of the story
snow blower
a machine that removes snow by scooping it up and throwing it forcefully through a chute
snow gum
small to medium-sized tree of Australia and Tasmania having smooth white to light-grey bark shedding in patches or strips
snow leopard
large feline of upland central Asia having long thick whitish fur
snow leopard
A large feline mammal (Panthera uncia) of the highlands of central Asia, having long, thick, whitish-gray fur with dark markings like those of a leopard. Also called ounce. or ounce Endangered species ( Uncia uncia;) of nocturnal long-haired cat that inhabits the high mountains of Central Asia and India. It is about 6 ft (1.8 m) long, including the 3-ft (1-m) tail, stands about 2 ft (0.5 m) tall, and weighs 60-120 lb (27-55 kg). Its dense, soft coat, consisting of an insulating undercoat and outer coat of 2-in. (5-cm) hairs, is pale grayish with dark rosettes and a dark streak along the spine. The whitish fur of the underparts may be 4 in. (10 cm) long. It preys on marmots, wild sheep and goats, birds, and other animals. It is hunted principally for the market in goods used in Asian traditional medicine
snow line
The lowest elevation area of a perennial snow field on high terrain, such as a mountain range
snow line
lower line of an area (such as a mountain) covered with snow for most or all of the year; latitudinal line indicating where snowfall begins at sea level
snow line
the line on a mountain above which there is perpetual snow and ice
snow mushroom
popular in China and Japan and Taiwan; gelatinous mushrooms; most are dried
snow pea
green peas with flat edible pods variety of pea plant producing peas having thin flat edible pods
snow pellet
A small white ice particle that falls as precipitation and breaks apart easily when it lands on a surface. Often used in the plural. Also called graupel, soft hail
snow plant
A fleshy saprophytic plant (Sarcodes sanguinea) of the mountains of western North America, having a scaly reddish stalk and scarlet flowers
snow route
an important road in a city that cars must be removed from when it snows, so that the snow can be cleared away from it
snow thrower
a machine that removes snow by scooping it up and throwing it forcefully through a chute
snow tire
an automobile pneumatic tire with deep tread to give traction in snow
snow tire
tire having a deep tread which adds traction
snow-capped
A snow-capped mountain is covered with snow at the top. the snow-capped Himalayan peaks. snow-capped mountains are covered in snow at the top
snow-covered
Snow-covered places and things are covered over with snow. a Swiss chalet set in the snow-covered hills
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Middle English
ME
Medical examiner, or coroner
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
sideband
SB
season best (this season's personal best)
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Belonging to him

This is his book.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
Italian
it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
Italy
me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the subject of a verb, used without and
me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As a reflexive direct object of a verb
my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

s.o.
significant other
s.o.
someone
somebody
Some unspecified person
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody's
Contraction of somebody is
somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Possessive case of somebody
someone
some person

Is someone there?.

someone's
The possessive adjective for someone
someone's
someone is
someone's
someone has
something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

her
High Efficiency Red
her
adv: here 32
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
pron. specific female; possessive form of she
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
Of them; their
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
our
pron. belonging to us
someone
{i} person, human, human being
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

Türkçe - İngilizce

snow teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

her
every

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

She goes running every morning. - O her sabah koşmaya gider.

his
feeling

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

Are you feeling under the weather? - Kendini kötü hissediyor musun?

it
dog
his
sensation

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

his
sense

Tom sensed that Mary was in pain. - Tom Mary'nin acı çektiğini hissetti.

She must have sensed something odd. - Garip bir şey hissetmiş olmalı.

his
{i} feel

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

her
any

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

her
(Askeri) each

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

her
all

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

her
pan

Pandas spend at least 12 hours each day eating bamboo. - Pandalar her gün en az 12 saati bambu yiyerek geçirirler.

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

her
omni

How many omnivorous children are patients in hospital? - Hastanede her şeyi yiyen kaç çocuk hasta var?

Only God can safely be omnipotent. - Sadece Tanrı güvenle her şeye gücü yeter olabilir.

his
emotion

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
(Bilgisayar) start every
her
either

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

her
(Bilgisayar) refresh every
her
every single

Every single word you say is a lie. - Söylediğin her söz bir yalan.

Tom comes here every single day. - Tom her tek günde buraya gelir.

her
soever
her
(Bilgisayar) for all

That dispute has been settled once and for all. - O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için.

His story may sound false, but it is true for all that. - Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir.

her
(Bilgisayar) recur every
his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whoever

His parents helped whoever asked for their help. - Onun ebeveynleri yardımlarını isteyen herkese yardım etti.

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

her
whatever

Whatever has a beginning also has an end. - Her yokuşun bir de inişi vardır.

I'll do whatever you want me to do. - Ben senin yapmamı istediğin her şeyi yapacağım.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
bastard
it
pooch
it
push
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
{f} jog
it
dig into
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
{i} chord
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
(a) feeling; (an) emotion
his
consciousness
his
sensation, feeling
it
{i} mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
us
{i} senses
snow

  Türkçe nasıl söylenir

  snō

  Telaffuz

  /ˈsnō/ /ˈsnoʊ/

  Etimoloji

  [ snO ] (noun.) before 12th century. Old English snāw, from Proto-Germanic *snaiwaz, from Proto-Indo-European *snoygʷʰós. Cognates include Danish sne, Swedish snö, Dutch sneeuw, German Schnee, Norwegian snø and Russian снег (sneg). From the same Indo-European root *sneygʷʰ- (“to snow”) also English snew.

  Zamanlar

  snows, snowing, snowed

  Videolar

  ... doing more of these. And for those of you in the D.C. area, hope you enjoy the snow ...
  ... as for the tomb of the meters behind it snow its missiles were built in the ...

  Günün kelimesi

  jacobin