eroin

listen to the pronunciation of eroin
Türkçe - İngilizce
heroin

He overdosed on heroin. - O fazla miktarda eroin aldı.

She admitted to having heroin. - O, eroin aldığını itiraf etti.

junk
(Argo) scag
snow
heroin, junk
dynamite
smack
{i} horse
eroin dozu
fix
eroin müptelalığı
heroin addiction
eroin müptelası
heroin addict
Türkçe - Türkçe
Morfinden kimyasal yolla elde edilen uyuşturucu bir madde
eroin