inşa etmek

listen to the pronunciation of inşa etmek
Türkçe - İngilizce
construct
build

We came here to build a new town. - Yeni bir kasaba inşa etmek için buraya geldik.

His plan is to build a bridge over that river. - Onun planı o nehir üzerinde bir köprü inşa etmektir.

erect

Sandbags can be used to erect a temporary wall to protect against floods. - Kum torbaları sele karşı korumak için geçici bir duvar inşa etmek için kullanılabilir.

to build, to construct, to erect, to raise
to build, construct
rear
found
put up
make
raise
yeniden inşa etmek
rebuild

The south had no money to rebuild. - Güneylilerin yeniden inşa etmek için hiç parası yoktu.

Our task is to rebuild the wall. - Bizim görevimiz duvarı yeniden inşa etmektir.

inşa etme
{i} building

These tools are used for building a house. - Bu araçlar bir ev inşa etmek için kullanılır.

Building a new house cost a lot of money. - Yeni bir ev inşa etmek bir sürü paraya mâl olur.

inşa et
{f} building

These tools are used for building a house. - Bu araçlar bir ev inşa etmek için kullanılır.

He bought the land for the purpose of building his house on it. - O, üzerine ev inşa etmek amacıyla arsayı aldı.

yeniden inşa etmek
reconstruct

Japan has to reconstruct its economy. - Japonya, ekonomisini yeniden inşa etmek zorunda.

inşa etme
constructing
inşa etme
{i} construction
inşa et
{f} rebuilding
inşa et
built

They built the walls of the fortress without using cement at all. - Hiç çimento kullanmadan kalenin duvarlarını inşa ettiler.

He built a fence around his house. - O, evinin etrafında bir çit inşa etti.

inşa et
construct

In the sixteenth century Ottoman Turks attempted to construct a canal in Egypt to unite Mediterranean Sea and Red Sea. - On altıncı yüzyılda Osmanlı Türkleri Akdeniz ve Kızıldeniz'i birleştirmek için Mısır'da bir kanal inşa etmeye teşebbüs ettiler.

inşa et
{f} build

He bought the land for the purpose of building a house on it. - O, üzerine ev inşa etmek amacıyla arsayı aldı.

His plan is to build a bridge over that river. - Onun planı o nehir üzerinde bir köprü inşa etmektir.

inşa et
upbuilt
inşa et
upbuild
petek inşa etmek
(Arılık) building comb
Türkçe - Türkçe
Kurmak, yapmak
inşa etmek