to tease, ridicule or make jokes about, generally in a pejorative manner

listen to the pronunciation of to tease, ridicule or make jokes about, generally in a pejorative manner
İngilizce - Türkçe

to tease, ridicule or make jokes about, generally in a pejorative manner teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

make fun of
dalga geçmek

O benimle dalga geçmek istiyor. - He wants to make fun of me.

make fun of
ile eğlenmek
make fun of
alay etmek

Sen arkadaşlarımın önünde benimle alay etmek mi istiyorsun? - Do you intend to make fun of me in front of my friends?

Yaşlı bir adamla alay etmek yanlıştır. - It is wrong to make fun of an old man.

make fun of
ile eğlenmek, ile alay etmek
make fun of
(bir kimse) ile alay etmek
make fun of
ile eğlenmek, ile alay etmek. make fun of/poke fun at (bir kimse) ile alay etmek
make fun of
alaya almak
İngilizce - İngilizce
make fun of

Please stop making fun of your sister and just help her.

to tease, ridicule or make jokes about, generally in a pejorative manner

    Heceleme

    to tease, rid·i·cule or make jokes about, gen·er·al·ly in a pe·jo·ra·tive man·ner

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    blimp