make a mistake

listen to the pronunciation of make a mistake
İngilizce - Türkçe
hata yapmak

Acele ettiğinde, hata yapmak kolaydır. - When you're in a hurry, it's easy to make a mistake.

yanılmak
yanlış yapmak

Ben bir yanlış yapmak istemiyorum. - I do not want to make a mistake.

hata yap

Ben hata yapmayı sevmiyorum. - I don't like to make a mistake.

Herkes hata yapabilir. - Anybody can make a mistake.

yanlış yapmak, hata etmek/işlemek
kusur işlemek
err
{f} hata yapmak

Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir. - To err is human, but to persist in error is diabolical.

Hata yapmak insan olmaktır. - To err is to be human.

err
yanıl

Biz deneme ve yanılma ile öğreniriz. - We learn by trial and error.

Az düşünen çok yanılır. - He that thinks little, errs much.

err
yanlış yapmak
err
hata etmek
goof
aptalca bir hata yapmak
goof
{f} hata yap

Etrafta hata yapmayı bırakmalısın. - You need to stop goofing around.

err
hata yap

Tom ciddi bir hata yaptı. - Tom made a serious error.

Birkaç şey hakkında haklıydın. Fakat birkaç hata yaptın. - You were right about several things. However, you made a few errors.

err
{f} günah işlemek
err
{f} yanlış olmak
err
hata etme eğilimi
err
errancy hataya düşme
err
{f} yanılmak
goof
{i} yanılma
goof
(fiil) bozmak, becerememek, pot kırmak, gaf yapmak, hata yapmak, aptalca davranmak
goof
altüst etmek
goof
aptalca hata/aptal
goof
başından atmak
make mistake
hata yapmak

Tom hata yapmaktan hoşlanmaz. - Tom doesn't like to make mistakes.

Hata yapmaktan hoşlanmam. - I do not like to make mistakes.

to make a mistake
şaşırmak
to make a mistake
hata yapmak

Acele ettiğinde, hata yapmak kolaydır. - When you're in a hurry, it's easy to make a mistake.

İngilizce - İngilizce
To err, to be wrong
err, blunder
commit a blunder
goof
err
make a mistake