noktalama

listen to the pronunciation of noktalama
Türkçe - İngilizce
{i} punctuation

Please change the punctuation. - Lütfen noktalama işaretlerini değiştir.

The purpose of punctuation is to help the reader. - Noktalamanın amacı okuyucuya yardım etmektir.

pointing
(Havacılık) fix
(Askeri) plotting
stippling
noktalamak
{f} punctuate
noktalama işareti
Punctuations mark
noktalama işaretleri
Punctuations marks
noktalama işaretleri
(Dilbilim) Punctuation marks
noktalama işareti
stop
noktalama işaretleri
punctuation

Please do not forget capital letters and punctuation! - Lütfen büyük harfleri ve noktalama işaretlerini unutma.

Please change the punctuation. - Lütfen noktalama işaretlerini değiştir.

noktalama işaretlerini koymak
punctuate
noktalamak
finish
noktalamak
stipple
noktalamak
break something up
noktalamak
conclude
noktalamak
prick
noktala
punctuate

During hayfever season, Mary's sentences were usually punctuated by sneezes. - Saman nezlesi mevsiminde, Mary'nin cümleleri genellikle hapşırmalarla noktalandı.

noktalamak
point
noktalamak
{f} dot
noktalamak
vocalize
noktalamak
stop
noktalamak
(harf) vocalize
noktalamak
vowelize
noktalamak
to dot; to punctuate; to finish, to conclude, to break sth up sona erdirmek
noktalamak
to dot
seyrek noktalama
open punctuation
sık noktalama
close punctuation
İngilizce - İngilizce

noktalama teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

noktalama işaretleri
Punctuation marks
Türkçe - Türkçe
Bir filmin çekim, sahne, ayrım, bölüm gibi çeşitli parçalarını birbirinden ayırmakta kullanılan işlemlerin bütünü
Noktalamak işi
tenkit
noktalama işaretleri
Noktalama işaretleri, duygu ve düşüncelerin daha açık ifade edilmesi, tümcenin yapısı ve duraklama noktalarını belirlemek, okuma ve anlamayı kolaylaştırmak , sözün vurgu ve ten gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretlerdir
noktalama işareti
Noktalama işaretleri
noktalama işaretleri
Cümle veya yan cümledeki türlü ögeleri birbirinden ayırmaya yarayan, nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, parantez vb. işaretler
noktalamak
Yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine koymak
noktalamak
Nokta koymak
noktalamak
Sona erdirmek
noktalama