zorluk

listen to the pronunciation of zorluk
Türkçe - İngilizce
hardship

You have to endure a lot of hardships in life. - Hayatta birçok zorluklara katlanmak zorundasın.

You have to go through many hardships. - Birçok zorlukların üzerine gitmek zorundasın.

difficulty

We had much difficulty in finding the bus stop. - Otobüs durağını bulmakta çok zorluk çektik.

I had great difficulty in finding my ticket at the station. - İstasyonda biletimi bulurken büyük zorluk yaşadım.

adversity

Tom's courage in dealing with adversity is an inspiration to those around him. - Tom'un zorlukla mücadeledeki cesareti, çevresindeki kişilere bir ilhamdır.

complication
complexity
uneasiness
knot
drawback
bother
labor
centrically
trouble

I don't want to trouble you. - Sana zorluk çıkarmak istemiyorum.

Tom is in serious trouble. - Tom ciddi bir zorluk içinde.

hard
rigor
rough
stumbling block
grueling
gaff
tightness
arduousness
hardness
entanglement
difficulty, hardship, arduousness, hassle
toughness
strain
rigour [Brit.]
hassle
hobble
gruelling
{i} fix
{i} inconvenience
necessity
difficultness
austerity
rigour
job

Tom had difficulty convincing Mary that she should quit her job. - Tom işini bırakması gerektiği konusunda Mary'yi ikna etmekte zorluk yaşadı.

Tom had difficulty convincing Mary to quit her job. - Tom, Mary'yi işinden ayrılmaya ikna etmekte zorluk yaşadı.

asperity
zor
difficult

It's difficult to learn a foreign language. - Yabancı dil öğrenmek zordur.

It was too difficult for me. - Bu benim için çok zordu.

zor
tough

Tom knew it was going to be tough to convince Mary to go to the hospital. - Tom Mary'yi hastaneye gitmesi için ikna etmenin zor olacağını biliyordu.

They made equally tough demands. - Onlar aynı derecede zor taleplerde bulundular.

zor
troublesome
zor
hard

It's too hard for me. - Bu benim için çok zordu.

It's hard to learn a foreign language. - Yabancı dil öğrenmek zordur.

zorluk derecesi
difficulty level
zorluk derecesi
difficulty
zorluk derecesi
(Argo) hardcore
zorluk yaşatan
ballbreaker
zorluk çekmek
have difficulty
zorluk çekmek
have difficulty in
zorluk çıkarmak
make difficulties
zorluk çıkarıcı
obstructive
zorluk içinde
in hot water
zorluk içinde olmak
(deyim) be in a jam
zorluk içinde olmak
(deyim) up the creek without a paddle
zorluk karşısında
under difficulties
zorluk yaratmak
make difficulties
zorluk yaşamak
have a difficulty
zorluk çekme
uneasyness
zorluk çekmek
to have difficulty (in doing sth)
zorluk çıkaran
obstructive
zorluk çıkaran
awkward
zorluk çıkarma durumu
obstructiveness
zorluk çıkarmak
hamper
zorluk çıkarmak
to make things difficult, make trouble
zorluk çıkarmak
fash
zorluk çıkarmak
demur
zorluk çıkarmak
to hamper, to make difficulties
zor
{s} arduous

She went through a long and arduous vocational course. - O uzun ve zorlu bir meslek kursundan geçti.

zor
crucial
zor
uneasy; causing difficulty
zor
knotty
zor
{i} force

Don't force the child to eat. - Çocuğu yemesi için zorlama.

In the end, the Germans were forced to withdraw. - Sonunda, Almanlar geri çekilmeye zorlandı.

zor
tight

We'll just have to sit tight. - Sadece kalkmadan oturmak zorunda olacağız.

I have to tighten my belt. - Ben kemerimi sıkmak zorundayım.

zor
(Kanun) virtue
zor
problematic
zor
strength

A great warrior radiates strength. He doesn't have to fight to the death. - Büyük bir savaşçı güç yayar. O ölümüne savaşmak zorunda değildir.

Tom must conserve his strength. - Tom gücünü korumak zorundadır.

zor
uneasy
zor
{i} might

No matter how tired I might be, I have to work. - Ne kadar yorgun olursam olayım, çalışmak zorundayım.

If the door doesn't fit, you might have to shave off a bit of the wood until it closes properly. - Kapı uymuyorsa, düzgün şekilde kapanana kadar ahşabı biraz rendelemek zorunda kalabilirsin.

zor
complicated

In this city finding a taxi is complicated. - Bu şehirde bir taksi bulmak zordur.

It's a complicated story. - Bu anlaşılması zor bir hikaye.

zor
stringent
zor
prickly
zor
awkward

It's awkward for me to go to them without an invitation. - Onlara davetiyesiz gitmek benim için zordur.

zor
hardly

She hardly speaks English. - O zar zor İngilizce konuşur.

Tom could hardly breathe after the race. - Tom yarıştan sonra zor nefes alabiliyordu.

zor
trying

I had a hard time trying to persuade him to cancel the trip. - Onun yolculuğu iptal etmesini ikna etmeye çalışarak zor bir zaman geçirdim.

It was hard to figure out what Tom was trying to say. - Tom'un ne söylemeye çalıştığını anlamak zordu.

zor
severe

Such a thing is considered theft and it has to be punished severely. - Böyle bir şey hırsızlık olarak kabul edilir ve ciddi bir şekilde cezalandırılmak zorundadır.

In any case, she'll have to be severely punished. - Her halükarda, ağır biçimde cezalandırılmak zorunda kalacak.

zor
barely

During droughts, farmers are barely able to eke out a living. - Kuraklık sırasında, çiftçiler kıt kanaat zorlukla geçinebiliyorlar.

He barely passed the examination. - O sınavı zorla geçti.

zorluklar
challenges

We're aware of the challenges. - Biz zorlukların farkındayız.

There were many challenges. - Birçok zorluklar vardı.

zorluklar
rigors
zor
thorny
zor
dys-
zor
sticky

She helped me in a very sticky situation. - Çok zor bir durumda bana yardım etti.

zor
constraint
zor
uphill

After an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again. - Büyük anlaşmazlıklara karşı zorlu bir mücadeleden sonra, onlar nihayet şirketi tekrar kendi ayakları üzerinde durdurdular.

zor
trick

That is a very important objective and it will be quite tricky to achieve. - Bu çok önemli bir hedef ve ulaşmak oldukça zor olacak.

Operation of this computer is tricky. - Bu bilgisayarın çalıştırılması zordur.

zor
straitened
zor
ticklish
zor
compulsion
zor
subtle
zor
strain

Take care not to strain your eyes. - Gözlerini zorlamamaya dikkat et.

He strained his eyes by reading too much. - Çok okumaktan gözlerini zorlamıştı.

zor
toughest

Tom has the toughest job here. - Tom burada en zorlu işe sahip.

He looked the toughest of all the challengers. - Bütün rakiplerin en zorlusu görünüyordu.

zor
tougher
zor
tricky

That is a very important objective and it will be quite tricky to achieve. - Bu çok önemli bir hedef ve ulaşmak oldukça zor olacak.

Operation of this computer is tricky. - Bu bilgisayarın çalıştırılması zordur.

zor
a tough
zorluklar
in difficulties
zorluklar
difficulties

The young men said that they would do it despite all of the difficulties. - Genç adamlar tüm zorluklara rağmen bunu yapacaklarını söylediler.

Russia is facing great financial difficulties. - Rusya büyük finansal zorluklarla karşılaşıyor.

zor
bodily ailment or disorder: Zekâvet'in aklından zoru var galiba. It looks like Zekâvet's touched in the head. Hilmi'nin midesinden zoru var. Hilmi's got a stomach complaint
zor
hairy
zor
trouble, difficulty, worry, problem: Hiçbir zoru yok. He's got nothing troubling him
zor
trickish
zor
with difficulty

I passed the examination with difficulty. - Ben sınavı zorlukla geçtim.

We climbed up the mountain, but with difficulty. - Biz dağa tırmandık ama zorlukla.

zor
difficult, hard, troublesome, tough, stiff; difficulty; obligation, compulsion, constraint; force, strength; barely, hardly
zor
pressure, coercion (exerted upon a person's mind): Onları ancak zor kullanarak hizaya getirebilirsin. The only way you can get them to fall into line is to pressure them
zor
stiff
zor
mean

This has got to mean something. - Bu manidar olmak zorunda.

Does this mean that we have to file bankruptcy? - Bu iflasımızı sunmak zorunda olduğumuz anlamına mı geliyor?

zor
main

Hard work is the main element of success. - Zor iş başarının ana unsurudur.

It is hard to maintain one's reputation. - Birinin ününü sürdürmek zordur.

zor
rough

Go easy on Bob. You know, he's been going though a rough period recently. - Bob'ın üzerine fazla gitmeyin.Bilirsiniz, o, son zamanlarda zor bir sürece rağmen devam etmektedir.

She had a rough childhood. - Zor bir çocukluğu vardı.

zor
compulsion, constraint, obligation, necessity: Bunu yapmak zorunda değilim. I'm not obliged to do this. Ne zorun vardı bunu yapmaya? What made you feel obliged to do this?
zor
physical violence or the threat of physical violence, force: Zoru görünce direnmekten vazgeçti. When threatened with force he stopped holding out. Beni zor kullanmaya mecbur etme! Don't make me use force!
zor
{f} slog
zor
difficult, hard
zor
{s} cruel

Why do you always have to be so cruel? - Neden her zaman bu kadar gaddar olmak zorundasın?

zor
{s} baffling
zor
formidable

Tom would be a formidable opponent. - Tom zorlu bir rakip olacaktır.

zor
bated
zor
barely, just. Z
zor
{s} inconvenient

He has to go to the bathroom right when the food's being served. He's always doing things at such inconvenient times. - O, yemek sunulduğunda doğru tuvalete gitmek zorunda. O hep böyle uygunsuz zamanlarda bir şeyler yapıyor.

zor
dys
zor
heavy

Why do children have to carry such a heavy bag? - Çocuklar neden bu kadar ağır bir çanta taşımak zorundalar?

I had to take a taxi because the heavy rain caused all the trains to stop. - Yoğun yağış bütün trenlerin durmasına sebep olduğu için bir taksiye binmek zorunda kaldım.

zor
{s} exacting
zor
imperative

It is imperative for you to finish by Sunday. - Pazar gününe kadar bitirmen zorunlu.

It's imperative that you follow the instructions carefully. - Dikkatli bir şekilde talimatları izlemek zorundasın.

Türkçe - Türkçe
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük: "Seyfi, zorluk karşısında kalırsa, birini yakalayıp silah atmadan buraya dönecek."- S. Kocagöz
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
(Osmanlı Dönemi) ŞERZ
(Osmanlı Dönemi) NÜKR
Zor
teng
Zorluklar
(Osmanlı Dönemi) TELATİL
zor
Baskı: "Hocaların zoru ile çıkarılmış olan bu kanun yürümedi."- M. Ş. Esendal
zor
Baskı
zor
Yüküm, mecburiyet: "Artık kızının evinde kalışının zordan olduğunu biliyordu."- N. Cumalı
zor
Güçlükle, zorla: "El ele vermiş polisler kaldırımlardan taşan halk kütlesini zor zapt ediyorlardı."- H. Taner
zor
Yapamazsın!
zor
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık: "Onun için hiçbir zorum, sıkıntım yokmuş gibi, ara sıra denize taşlarımı atmakta devam ederek hızlı hızlı yürüdüm."- R. N. Güntekin
zor
Güçlükle, zorla
zor
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
zor
Sıkıntı veya güçlükle yapılan
zor
Sıkıntı veya güçlükle yapılan: "Sabır güzel, faydalı; fakat zor şeydir."- B. Felek
zor
Yüküm, mecburiyet
zorluk