düzelt

listen to the pronunciation of düzelt
Türkçe - İngilizce
{f} correct

Shishir has been correcting a lot of sentences lately. - Shishir son zamanlarda bir sürü cümle düzeltmektedir.

If you see a mistake, then please correct it. - Eğer bir yanlış görürsen sonra lütfen düzelt.

(Bilgisayar) fix

How do I fix the volume? - Ben sesi nasıl düzeltebilirim?

I have to fix a mistake. - Bir hatayı düzeltmeliyim.

(Bilgisayar) fix it

Now that you know what the problem is, how long do you think it'll take to fix it? - Artık sorunun ne olduğunu bildiğinize göre onu düzeltmenin ne kadar zaman alacağını düşünüyorsunuz?

Do you think you can fix it? - Onu düzeltebileceğini düşünüyor musun?

emend
{f} recovered
{f} correcting

He is busy correcting test papers. - Test kağıtlarını düzeltmekle meşgul.

Shishir has been correcting a lot of sentences lately. - Shishir son zamanlarda bir sürü cümle düzeltmektedir.

{f} rectified
ameliorate
straighten out

It'll take about a week to straighten out my affairs. - İşlerimi düzeltmek yaklaşık bir hafta alacak.

I can't straighten out my back. - Sırtımı düzeltemiyorum.

{f} doctor
{f} redress
straighten

Tom straightened his tie. - Tom kravatını düzeltti.

Tom is likely to end up in prison if he doesn't straighten up. - Tom kendini düzeltmezse hapsi boylayacak.

{f} plump
amend

Thank you for amending that mistake. - Hatanı düzelttiğin için teşekkür ederim.

Your soil is in need of amending. - Sizin toprağınızın düzeltilmeye ihtiyacı var.

plump up
corrected

I had my composition corrected by the teacher. - Kompoziyonumu öğretmene düzelttirdim.

Tom corrected all the errors. Now the report is perfect. - Tom bütün hataları düzeltti. Rapor şimdi mükemmel.

proofread

I asked Tom to proofread my report. - Tom'un raporumu düzeltmesini istedim.

I took on the job of proofreading. - Ben düzeltme işini üstlendim.

prim
plumpup
subedit
düzel
(Biyokimya) order

Have you been adopting sentences in order to correct them? - Onları düzeltmek için cümleleri benimsiyor musun?

Put your books in order. - Kitaplarınızı düzeltin.

metin düzelt
(Bilgisayar) text correction
hareketlerini düzelt
mend your ways
düzelt