güçlük

listen to the pronunciation of güçlük
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) difficulty

The old woman climbed the stairs with difficulty. - Yaşlı kadın merdivenleri güçlükle tırmandı.

She had no difficulty in learning the poem by heart. - O, şiiri ezberlemede güçlük çekmedi.

hassle

We know it's a hassle. - Bunun bir güçlük olduğunu biliyoruz.

Anyone who creates hassle should leave. - Güçlük yaratan biri terk etmeli.

hardship
difficulty, hardship, trouble, adversity, hassle
hurdle
complexity
adversity

Face adversity with courage. - Güçlüklerle cesaretle yüzleş.

rub
complicacy
stumbling block
arduousness
oppression
complication
fix
rigour
suffering
knot
complex
entanglement
hardness
pitfall
austerity
drawback
job
trouble

I always have trouble pronouncing that word. - O kelimeyi telaffuz etmede her zaman güçlük yaşıyorum.

I had no trouble finding his office. - Onun ofisini bulmakta güçlük çekmedim.

hassle of
tough
tieup
asperity
güçlük çekmeden
readily, without difficulty
güçlük çekmek
to experience difficulty
güçlük çekmek
to have difficultly in
güçlük çıkarmak
make difficulties
güçlük çıkarmak
to make difficulties (for)
güçlük çıkarmak
to make difficulties
güçlükler
experience difficulties
güçlükler
difficulties
bilinmeyen güçlük
shoal
hatırlamakta güçlük çekmek
disremember
Türkçe - Türkçe
Ağır ve yorucu emek, zahmet, meşakkat
Güç olan bir şeyin niteliği, zorluk
Ağır ve yorucu emek, zahmet, meşakkat: "Bir kere güçlük, ev bulmak ve eşya taşımak derdiyle başlar."- B. Felek
Engel: "Güçlüklere bir başına da olsa karşı koyan insan, kuvvetli insan olmalı."- O. V. Kanık
Engel
(Osmanlı Dönemi) ASÂR
(Osmanlı Dönemi) ŞİKL
(Osmanlı Dönemi) EZL
(Osmanlı Dönemi) SAHTİ
Güçlük çekmek
(Osmanlı Dönemi) İSTİS'AB
Güçlükler
(Osmanlı Dönemi) MESAİB
güçlük