ölmüş kimselerin ruhunu çağırarak geleceğe ait bilgler edinme, nekromansi

listen to the pronunciation of ölmüş kimselerin ruhunu çağırarak geleceğe ait bilgler edinme, nekromansi
Türkçe - İngilizce
(Tıp) necromancy
ölmüş kimselerin ruhunu çağırarak geleceğe ait bilgler edinme, nekromansi

    Heceleme

    ol·muş kim·se·le·rin ru·hu·nu ça·ğı·ra·rak ge·le·ce·ğe a·it bilg·ler e·din·me, nek·ro·man·si

    Günün kelimesi

    nidorosity