dikkat çekmek

listen to the pronunciation of dikkat çekmek
Türkçe - İngilizce
stand out
attract attention

Tom likes to attract attention. - Tom dikkat çekmekten hoşlanıyor.

Don't do anything to attract attention to yourself. - Dikkat çekmek için kendine bir şey yapma.

point out

Sorry, but I want to point out a few errors. - Üzgünüm ama birkaç hataya dikkat çekmek istiyorum.

attract notice
draw attention

She wears flamboyant clothes to draw attention. - O, dikkat çekmek için süslü giysiler giyer.

Layla likes to draw attention to herself. - Leyla kendisine dikkat çekmekten hoşlanıyor.

remark
point to
fix
call attention to

Tom didn't want to call attention to himself. - Tom kendine dikkat çekmek istemiyordu.

to attract attention

I did not want to attract attention. - Ben dikkat çekmek istemiyordum.

Tom likes to attract attention. - Tom dikkat çekmekten hoşlanıyor.

take attention
dikkat çekme
(Pisikoloji, Ruhbilim) attention getting
çekmek (dikkat/ilgi)
draw
dikkat çek
attract attention
dikkat çekme
conspicuousness
dikkat çekme
pay attention
dikkat çek
highlight
dikkat/dikkati çekmek
to attract attention
ilgi çekmek için dikkat çekici giyinmek
camp
dikkat çekmek