dikkat çekmek

listen to the pronunciation of dikkat çekmek
Türkçe - İngilizce
stand out
attract attention

Tom didn't want to attract attention. - Tom dikkat çekmek istemiyordu.

Don't do anything to attract attention to yourself. - Kendinize dikkat çekmek için bir şey yapmayın.

point out

Sorry, but I want to point out a few errors. - Üzgünüm ama birkaç hataya dikkat çekmek istiyorum.

attract notice
draw attention

I would therefore like to draw attention to the Report of the Committee on Invisible Members of Parliament. - Bu sebeple, Komite'nin Parlamento'nun Görünmez Üyeleri hakkındaki raporuna dikkat çekmek isterim.

She wears flamboyant clothes to draw attention. - O, dikkat çekmek için süslü giysiler giyer.

remark
point to
fix
call attention to

Tom didn't want to call attention to himself. - Tom kendine dikkat çekmek istemiyordu.

to attract attention

Don't do anything to attract attention to yourself. - Dikkat çekmek için kendine bir şey yapma.

Tom likes to attract attention. - Tom dikkat çekmekten hoşlanıyor.

take attention
dikkat çekme
(Pisikoloji, Ruhbilim) attention getting
çekmek (dikkat/ilgi)
draw
dikkat çek
attract attention
dikkat çekme
conspicuousness
dikkat çekme
pay attention
dikkat çek
highlight
dikkat/dikkati çekmek
to attract attention
ilgi çekmek için dikkat çekici giyinmek
camp
dikkat çekmek