yerleştir

listen to the pronunciation of yerleştir
Türkçe - İngilizce
ensconced
deploy
locate

They have located Tom. - Onlar Tom'u yerleştirdi.

{f} site
{f} locating
(Bilgisayar) build

Antennas should be placed on the highest part of the building, preferably. - Antenler tercihen binanın en yüksek kısmına yerleştirilmeli.

(Bilgisayar) poke
(Bilgisayar) arrange
(Bilgisayar) placement

The college has a placement bureau for students. - Üniversitede öğrenciler için bir yerleştirme bürosu vardır.

{f} placed

The final piece was placed in the puzzle. - Son parça bulmacaya yerleştirildi.

The computer is placed to the left of the women. - Bilgisayar kadınların sol tarafına yerleştirildi.

{f} positioned
domiciliate
nestle
{f} placing
fix up
{f} accommodating
accommodate
{f} nestling
{f} place

When their leader died, they placed his body in a large tomb. - Liderleri öldüğünde, onun vücudunu büyük bir mezara yerleştirdiler.

The doctor placed a stethoscope on the patient's chest. - Doktor, hastanın göğsüne bir steteskop yerleştirdi.

situate
situated
domicile
fixup
ensconce
seating
yeniden yerleştir
relocate
yerleş
ensconce
yerleş
settle

He settled down in his armchair to listen to the music. - O, müzik dinlemek için koltuğuna yerleşti.

Tom is ready to settle down and start a family. - Tom yerleşmek ve bir aile kurmak için hazır.

yerleş
settle down

Let's all settle down here. - Hepimiz buraya yerleşelim.

Tom is ready to settle down and start a family. - Tom yerleşmek ve bir aile kurmak için hazır.

yerleş
{f} settled

Call me when you get settled in. - Yerleştiğin zaman beni ara.

They settled in Canada. - Onlar Kanada'ya yerleştiler.

yerleş
{f} ensconcing
yerleş
settle in

They found it easy to settle in the United States. - Onlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşmeyi kolay buldular.

They decided to settle in a suburb of London. - Londra'nın bir banliyösüne yerleşmeye karar verdiler.

yerleş
embed
yerleş
populate
yerleş
reside

This residential area is comfortable to live in. - Bu yerleşim alanı yaşamak için rahat.

Tom and Mary live in a quiet residential neighborhood. - Tom ve Mary sessiz bir yerleşim bölgesinde yaşıyorlar.

yerleş
{f} site
yerleş
indwell
yerleştir