spot

listen to the pronunciation of spot
Englisch - Türkisch
benek

Onun kıyafeti mavi ile beyaz benekli. - Her dress is blue with white spots.

Bir kırmızı ve benekli beyaz havlu, lütfen. - A red and spotted white towel, please.

leke

Gömlekten kan lekelerini nasıl çıkarabilirim? - How can I remove the spots of blood from the shirt?

Tom'un vücudunun her yerinde kırmızı lekeler var. - Tom has red spots all over his body.

nokta

Göl bu noktada en derindir. - The lake is deepest at this spot.

Biz belirlenen noktada buluştuk. - We met at the designated spot.

{f} görmek; seçmek; farketmek, ayırt etmek
{f} yerini saptamak
{f} seçmek
{i} yer

Tom gizli saklama yerinden anahtarı aldı ve kapıyı açtı. - Tom got the key from its secret hiding spot and opened the door.

Favori tatil yerin nedir? - What's your favorite vacation spot?

(Askeri) değerlendirmek
yüzdeki ben
{f} beneklemek
(Ticaret) hazır
(Bilgisayar) sıcak nokta
atamak
{f} lekelenmek
alacalamak
çiselemek
az bir miktar
{f} tanımak
radyo ilanı
{f} yerine koymak
{f} nokta yapmak
ışıldak
saçmak
projektör
mahkumiyet
ufacık leke
projektör ışığı
mahkûmiyet
güç durum
mahal

Leyla'nın arabası en son Sami'nin öldürülmesinden bir gün önce mahallede fark edildi. - Layla's car was last spotted in the neighborhood a day before Sami's murder.

bulmak
çekit
ayıp
{f} farket
(yüzdeki) ben
hüküm giyme
görmek

Gezimizin amacı arkadaşları ziyaret etmek ve bazı turistik noktaları görmektir. - The purpose of our trip is to visit friends and see some tourist spots.

namus lekesi
kısa reklam
{f} yerleştirmek
ayırt etmek
lekelemek
{s} hemen teslim edilen
{i} olay yeri

Polis olay yerinde Tom'un lisansını askıya aldı. - The police suspended Tom's licence on the spot.

Polisler hırsızı olay yerinde tutukladı. - The police arrested the burglar on the spot.

{i} reklâm spotu
{f} benek benek olmak
yerinde olan
peşin
(Tıp) Leke, benek, nokta, macula
{i} puan
{i} azıcık miktar
{i} zor durum

Sami zor durumda olduğunu biliyordu. - Sami knew he was in a tight spot.

Ben kendimi zor durumda buldum. - I found myself in a tight spot.

{s} peşin para ile yapılan
{i} gece klübü
{i} spot
(Askeri) DEĞERLENDİRMEK, YERLEŞTİRMEK: 1. Atış tanzim için gerekli bilgileri vermek, atımların hedefe nazaran inhiraf miktarını gözetleme yaparak tespit etmek. 2. Uygun bir yere yerleştirmek. "adjustment of fire"
sarıağız
{i} reklâm
deniz güzeli
{i} sahne ışığı
{f} benek yapmak
ara sıra rasgele
benek,v.farket: n.spot
bir miktar güç durum
{i} eğlence yeri

Ben eğlence yerinde tutuklandım. - I was arrested on the spot.

{i} yer: We chose a shady spot. Gölgeli bir yer seçtik. That city has long been a trouble spot. O şehir uzun
gölgebalığı
leke yapmak
(Denizbilim) belirlemek
sevgi
her
ona

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

Muhabir: Ona bir kedi yavrusu aldınız mı? - Reporter: Did you buy her a kitten?

him
ona

Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu. - We had no choice but to leave the matter to him.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned him 500 dollars.

that
şu

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

it
ona
our
bizim

Bizim ana dilimiz Japoncadır. - Our native language is Japanese.

O bizim beyzbol sahamızdır. - That is our baseball field.

somebody
birisi

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody get that?

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I do not understand you.

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

somebody
{i} biri

Birinin bağırdığını duyduk. - We heard somebody shout.

Biri bu tabağı kırdı. - Somebody has broken this dish.

spotted
lekeli
us
biz
someone
birisi

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı. - She screamed with horror as someone took hold of her arm.

spotted
benekli

Bir kırmızı ve benekli beyaz havlu, lütfen. - A red and spotted white towel, please.

spot bar
(Tiyatro) ışık çubuğu
spot beam
noktasal ışın demeti
spot color
(Bilgisayar) nokta rengi
spot face
(Mekanik) pul yatağı
spot loan
(Ticaret) spot kredi
spot sale
(Ticaret) derhal teslim şartlı satış
spot sale
(Ticaret) peşin satış
spot business
peşin alışveriş
spot cash
peşin para
spot cash
emre hazır para
spot check
rasgele yapılan tahkikat
spot lamp
efekt lambası
spot lamp
spotlu lamba
spot landing
çekit inişi
spot market
peşin alışveriş piyasası
spot price
spot fiyat
spot price
peşin fiyat
spot remover
leke çıkarıcı
spot sugar
lekeli şeker
spot sugar
benekli şeker
spot transaction
vadesiz işlem
spot transaction
spot işlem
spot welding
çekit kaynağı
spot carbon
spot karbon, izli karbon
spot checked
spot kontrol
spot exchange rate
(Ekonomi) O gün geçerli olan döviz kuru
spot filler
Yoklama macunu
spot jam
spot reçel
spot kick
spot tekme
spot lamp
spotlu lamba, efekt lambası, toplayıcı ışıldak
spot landing
nokta inişi
spot punch
tek delgi makinesi, tekli delgi makinesi
spot rate
spot kur
spot sugar
lekeli şeker, benekli şeker
spot transaction
spot işlem, vadesiz işlem
spot welder
spot kaynakçı
spot welding
(Mühendislik) punta kaynağı
spot welding
nokta kaynağı
spot announcement
reklâm spotu
spot announcement
kısa reklâm
spot ball
siyah noktalı beyaz bilardo topu
spot beam
noktasal isin demeti
spot cash
nakit ödeme
spot check
(deyim) a spot check ( genellikle do/carry out...) arasira kontrol ,teftis etme
spot check
(Askeri) KISMİ MUAYENE: Bütünün durumunu tespit etmek maksadıyla, birçok madde, parça, teçhizat veya personelden birkaçının muayenesi
spot check
ani denetim
spot check
rasgele yoklama
spot check
gelişigüzel kontrol
spot color ink
spot renk mürekkebi
spot direction
(Askeri) TRAFİK DÜZENLEME NOKTASINDA KONTROL, NOKTA KONTROLÜ: Yol trafik kontrolünde, trafiğin bir yol kavşağı gibi belirli bir noktadan idare edilmesi
spot distortion
benek bozunumu
spot elevation
(Askeri) NOKTA RAKIMI: Harita veya şema üzerinde yüksekliği belirtilen bir nokta
spot goods
hemen teslim edilen mallar
spot goods
peşin para ile alınan şeyler
spot height
(Askeri) NOKTA RAKIMI, RAKIM: Harita üzerinde, bir noktanın bir başlangıç yüzeyinden yüksekliğini gösteren, basılı rakam. Buna (spot elevation) da denir
spot jamming
(Askeri) NOKTA KARIŞTIRMASI: Belli bir kanal ya da frekansın karıştırılması. Bak. "barrage jamming", "electronic warfare"; "jamming"; "electronic jamming"
spot lamp
(Otomotiv) harita lambası
spot map
(Tıp) nokta haritası
spot map
(Askeri) olay yeri haritası
spot map
(Askeri) OLAY YERİ HARİTASI: İşlenen suçların, trafik kazalarının meydana geldiği veya trafiğin ihlal edildiği yeri gösteren harita. Bak. "map"
spot net
(Askeri) ATIM KESTİRME ÇEVRİMİ: Atış kıymetlendiricilerin ateş isteği için kullandıkları bir telsiz çevrimi
spot net
(Askeri) atım kestirme çevrimi
spot news
kısa haberler
spot news
haberlerden özetler
spot of
azıcık
spot of
çok az
spot of
bir damla
spot on
doğru
spot on
tam
spot on
kesin
spot price
hemen teslim fiyatı
spot price
peşin fiyatı
spot recorder
noktasal isil kaydedici
spot report
(Askeri) GÖZETLEME RAPORU: Yapılmakta olan planlama ve harekat üzerinde acele ve önemli bir etki yapabilecek mahiyette olayları ve durumları içine alan ve emniyet tedbirlerine uygun en seri vasıtalarla gönderilen temel bilgileri özet halinde ve kronolojik sırasıyla bildiren rapor (Not; keşif ve gözetleme de "spot report" kullanılmayacaktır !. Bak Joint Tactical Air Reconnaissance/Survaillance Mission Report)
spot report
(Askeri) nokta raporu
spot requisition
(Askeri) PLAN DIŞI SİVİL İKMAL MADDELERİ İSTEĞİ: Harekat alanı komutanlarınca istenilen, fakat plana dahil edilmemiş bulunan esas veya ek sivil ikmal maddeleri isteği
spot size
(Askeri) SPOT GENİŞLİĞİ: Katod su tüpünün ekranındaki spotun genişliği
spot test
benek deneyi
spot test
gelişigüzel kontrol
spot test
ani denetim
spot weld
nokta kaynağı ile tutturmak
spot weld
(isim)kta kaynağı ile tutturmak
special security officer; spot security office
(Askeri) özel emniyet subayı; nokta güvenlik ofisi
specialist intelligence report; spot intelligence report
(Askeri) uzmanın istihbarat raporu; nokta tespit istihbarat raporu
this
bu
his
onun

Bu John'dur ve o da onun biraderidir. - This is John and that is his brother.

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

that
o
them
onlara

Nagasaki çevresinde onlara rehberlik edebilmem için kadınla birlikte gittim. - I went with the women so that I could guide them around Nagasaki.

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

me
bana
us
bizi
them
onlar

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your dad yesterday.

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your father yesterday.

my
benim
it
o
ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
her
o
him
o
him
kendine

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

O kendi kendineHAYIRdedi.Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

something
birşey

Tom asla ağzını birşeyi şikayet etmeden açmaz. - Tom never opens his mouth without complaining about something.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

their
onların

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

Onların konuşmaları devam etti. - Their conversation went on.

her
onun

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Onun ailesi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. - I don't know anything about her family.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

non-parking spot
Park yapılmayan yer
her
onu

Aşk onu rüyalarında görmektir. - Love is seeing her in your dreams.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

her
kendine

Emi kendine yeni bir elbise ısmarladı. - Emi ordered herself a new dress.

O kendi kendine mırıldanıyor. - She is muttering to herself.

her
kendisi

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

Mary gerçekten harika. O benim için harika bir yemek pişirdi ve bulaşıkları bile kendisi yıkadı. - Mary is really great. She cooked a wonderful meal for me and even washed the dishes herself.

her
dişil onun
her
dişil onu
her
ondan

Bu eski madeni paraları ondan aldım. - I got these old coins from her.

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
him
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın. - As long as you are with him, you can't be happy.

my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
somebody
bir kimse
something
biraz

Tom Mary'den yiyecek bir şey alabilmesi için biraz para istedi. - Tom asked Mary for some money so he could buy something to eat.

O, oryantal sanatında birazcık uzmandır. - He is something of an expert on oriental art.

that
diye

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

that
bu kadar

Bugünlük bu kadar yeter. - That's enough for today!

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

that
için

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

them
onları

Onlar parlak renkli kurbağalar olduğunu söylüyorlar fakat ben onları asla görmedim. - They say there are bright-colored frogs, but I've never seen them.

Onların hepsi sadece kızları götürmek için buradalar. - All of them are just here to pick up girls.

you
sana

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

his
zam onunki
my
ünl
my
vay be!
my
million years
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
vay canına!
my
vay be
my
hayret
something
falan

Öğle yemeğin için bir sandviç falan hazırlayacağım. - I'll fix a sandwich or something for your lunch.

Bir pizza falan sipariş edebiliriz. - We could order a pizza or something.

something
{i} önemli bir şey

Sana önemli bir şey söylemek üzereyim. - I'm about to tell you something important.

Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum. - Each time I see Mary, I learn something new and important from her.

that
böyle

Allah'a inanan kim böyle bir şey yapardı? - Who that believes in God would do such a thing?

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

us
amerika birleşik devletleri
Türkisch - Türkisch
Dar bir alana çok güçlü ışık yöneltebilen stüdyo lambası, ışıntı lambası
Genellikle sıralamada başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısı
Kısa süreli tanıtım filmi
Bir malı çok miktarda toptancıdan veresiye aldıktan sonra piyasada değerinden daha aşağıya peşin olarak satma
Dar bir alana çok güçlü ışık yöneltebilen stüdyo lambası, ışıntı lambası, reklam ışıntısı
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
spot alım
Fabrikalardan ve piyasalardan toptan ve vadeli senet karşılığında mal satın alma
spot mağaza
Fabrikalardan toptan ve vadeli mal satın alarak bunları indirimli fiyatlarla peşin olarak satan iş yeri
spot satım
Fabrikalardan ve piyasalardan toptan ve vadeli mal satma
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Sezgi, sezme
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
it
Terbiyesiz kimse
it
Köpek
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Bina temeli
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
sb
Antimon elementinin simgesi
Englisch - Englisch
A popular given name for a dog
A brief advertisement or program segment on television

Did you see the spot on the news about the shoelace factory?.

A round or irregular patch on the surface of a thing having a different color, texture etc. and generally round in shape

The leopard is noted for the spots of color in its fur.

A bill of five-dollar or ten-dollar denomination in dollars

Here's the twenty bucks I owe you, a ten spot and two five spots.

To loan a small amount of money to someone

I’ll spot you ten dollars for lunch.

An official determination of placement

The fans were very unhappy with the referee's spot of the ball.

A small, unspecified amount or quantity

Would you like to come round on Sunday for a spot of lunch?.

A bright lamp; a spotlight
A location or area

I like to eat lunch in a pleasant spot outside.

A pimple, papule or pustule

I think she's got chicken pox; she's covered in spots.

A stain or disfiguring mark

I have tried everything, and I can’t get this spot out.

To see, find; to pick out, notice, locate, distinguish or identify

Try to spot the differences between these two entries.

Difficult situation; predicament

She was in a real spot when she ran into her separated husband while on a date.

One who spots (supports or assists a maneuver, or is prepared to assist if safety dictates); a spotter
To stain; to leave a spot

Hard water will spot if it is left on a surface.

To support or assist a maneuver, or to be prepared to assist if safety dictates

I can’t do a back handspring unless somebody spots me.

penalty kick
To keep the head and eyes pointing in a single direction while turning

Most figure skaters do not spot their turns like dancers do.

To remove, or attempt to remove, a stain

I spotted the carpet where the child dropped spaghetti.

{n} a speck, blot, stain, disgrace, certain place
{v} to mark, stain, daub, corrupt, disgrace
System Pour l'Observation de la Terre Polar-orbiting Earth observation satellite designed and operated by the French, having a ground resolution of 10m
rooted to the spot: see rooted to have a soft spot for someone: see soft
the illuminated area that appears where the electron beam strikes the screen of a CRT
You can refer to a particular place as a spot. They stayed at several of the island's top tourist spots They all stood there staring, as if frozen to the spot
A particular location or area
The undesirable presence of ink or dirt in a space
a lamp that produces a strong beam of light to illuminate a restricted area; used to focus attention of a stage performer
a blemish made by dirt; "he had a smudge on his cheek"
an outstanding characteristic; "his acting was one of the high points of the movie"
a short section or illustration (as between radio or tv programs or in a magazine) that is often used for advertising a mark on a playing card (shape depending on the suit) a small quantity; "a spot of tea"; "a bit of paper"
a playing card with a specified number of pips on it to indicate its value; "an eight spot"
a slight attack of illness; "he has a touch of rheumatism"
A sciænoid food fish (Liostomus xanthurus) of the Atlantic coast of the United States
a location on the field, determined by an official, to mark forward progress or the place of a foul
A mark on a substance or body made by foreign matter; a blot; a place discolored
To become stained with spots
(1) The most common foreign exchange transaction (2) Spot or Spot date refers to the spot transaction value date that requires settlement within two business days, subject to value date calculation
If you put someone on the spot, you cause them to have to answer a difficult question or make a difficult decision. He put me on the spot a bit because he invited me right in front of his mum and I didn't particularly want to go Even clever people are not terribly clever when put on the spot
A pimple or pustule
a small quantity; "a spot of tea"; "a bit of paper"
A spot of a liquid is a small amount of it. Spots of rain had begun to fall
{f} mark, dot, stain; remove a spot from; notice, detect, recognize; become stained; place, set in a particular position, locate
The southern redfish, or red horse, which has a spot on each side at the base of the tail
A high resolution satellite Earth Observation System designed by CNES (Centre National d'Etudes Spatiales), France, and developed with the participation of Sweden and Belgium MORE
Commodities, as merchandise and cotton, sold for immediate delivery
a small contrasting part of something; "a bald spot"; "a leopard's spots"; "a patch of clouds"; "patches of thin ice"; "a fleck of red"
being on the spot, or place; on hand for immediate delivery after sale; said of commodities; as, spot wheat
Market of immediate delivery of the product and immediate payment Also refers to a maturing delivery month of a futures contract
Spots on a person's skin are small lumps or marks. Never squeeze blackheads, spots or pimples
an act that brings discredit to the person who does it; "he made a huge blot on his copybook"
a section of an entertainment that is assigned to a specific performer or performance; "they changed his spot on the program"
This artifact defined as an opaque area on the surface of the polarizer that does not allow any light through This type of artifact impacts transmission and may not be visible in crossed polarizer conditions
Satellite Pour l'Observation de la Terre A French satellite carrying two pushbroom imaging systems (Originally Système Probatoire de l'Observation de la Terre)
make a spot or mark onto; "The wine spotted the tablecloth
mark with a spot or spots so as to allow easy recognition; "spot the areas that one should clearly identify"
Refers to the characteristic of being available for immediate (or nearly immediate) delivery An outgrowth of the phrase "on the spot," it usually refers to a cash market price for stocks of the physical commodity that are available for immediate delivery, or conversely and depending upon the noun it modifies, the stocks themselves that are available for delivery if transactions are usually grouped into two kinds -spot and forward contracts However, "spot" is also sometimes used in reference to the futures contract of the current month, in which case trading is still "futures" trading but delivery is possible at any time
exactly, precisely (Slang)
A small part of a different color from the main part, or from the ground upon which it is; as, the spots of a leopard; the spots on a playing card
Le Systeme Pour 'l Observation de la Terre (French Earth observation system) This satellite captures either 10 m panchromatic or 20m 3 band multispectral imagery
A variety of the common domestic pigeon, so called from a spot on its head just above its beak
The position of the aircraft when the jumpers exit Spotting duties (selecting the spot) can be done by a skydiver or the pilot
To see, find; to pick out, notice, locate or identify
{s} made or done immediately; paid at once; broadcast between major radio or television programs; performed randomly
A small amount or quantity
Called also goody, Lafayette, masooka, and old wife
a business establishment for entertainment; "night spot"
Short for spot price; A small area of corrosion or foreign substance
Spots are small, round, coloured areas on a surface. The leaves have yellow areas on the top and underneath are powdery orange spots The swimsuit comes in navy with white spots or blue with green spots
a short section or illustration (as between radio or tv programs or in a magazine) that is often used for advertising
spot check
A cursory inspection or examination or the inspection or examination of a sample of something

They do not measure each one, but they do a spot check on a few parts before shipping.

spot check
To inspect or examine briefly, or by sampling

They spot check the rooms periodically for problems.

spot checked
Simple past tense and past participle of spot check
spot checking
Present participle of spot check
spot checks
Third-person singular simple present indicative form of spot check
spot checks
plural form of spot check
spot kick
penalty kick
spot kicks
plural form of spot kick
spot market
A market in which commodities are bought and sold for immediate delivery. Delivery usually takes place in the same or next business day

The price on the futures market depends in part on the price on the spot market.

spot markets
plural form of spot market
spot on
exact or correct

I was spot on with my guess.

spot price
The price at which a physical commodity for immediate delivery is selling at a given time and place
spot prices
plural form of spot price
spot prize
a small prize given informally during an event such as a dinner dance
spot test
The addition of a single drop of a reagent to a small sample as a qualitative analytical test for the presence of a specific compound or class of compounds

The DPA test referred to by Martz is a color spot test for a range of oxidizing compounds, which include but are not limited to nitrates.

spot the difference
A type of puzzle in which the object is to find a certain number of minor differences between two pictures, usually printed side by side, that are otherwise identical
spot the differences
plural form of spot the difference
spot weld
A weld made by spot welding
spot weld
To join pieces of metal using spot welding
spot welding
The resistance-welding of overlapping pieces of metal by applying pressure and an electric current at small points
spot welding
Present participle of spot weld
spot-backed antshrike
a passerine bird of the antbird family
spot-on
excellent
spot-on
correct; accurate; absolutely right
spot-red
the spotted redshank
spot-the-difference
spot the difference
spot-winged antshrike
a passerine bird of the antbird family
spot-winged antshrikes
plural form of spot-winged antshrike
spot cash
Cash paid or ready for payment at once upon delivery of property purchased
spot cash
cash money
spot check
quick test; random investigation
spot check
a check on work performance or product quality made at random times without warning; "spot checks ensure a high level of performance by employees
spot check
If someone carries out a spot check, they examine one thing from a group in order to make sure that it is satisfactory. an examination of a few things or people from a group, to check whether everything is correct or satisfactory spot check on
spot color
Use of one additional color in printing
spot color
On a standard printed page, the use of colored ink to highlight an area If this page were printed it would have yellow and blue spot color
spot color
An alternative to four-color printing Instead of combining inks on the press to create an infinite variety of colors, inks are pre-mixed and loaded onto the press Typically no more than three spot colors are used per job
spot color
Small area printed in a second color
spot color
A special ink added to a job as a solid color rather than a combination of the four process colors When the job is color separated, each spot color has its own separation
spot color
Individual color or colors that are utilized to highlight illustrations or type Spot color is frequently printed with nonprocess color inks, although process inks can be used
spot color
One (generally non-process) color other than black
spot color
The adding of a color for the purpose of creating greater impact
spot color
A spot color is a special premixed ink that is used instead of, or (less commonly) in addition to, CMYK process inks, and that requires its own printing plate on a printing press Use spot color when few colors are specified and color accuracy is critical Spot color inks can accurately reproduce colors that are outside the gamut of process colors However, the exact appearance of the printed spot color is determined by combination of the ink medium it's printed on, so it isn't affected by color values you specify or by color management Minimize the number of spot colors you use Each spot color you create will generate an additional spot color printing plate for a printing press, increasing your printing costs If you think you might require more than four colors, consider printing your document using process colors
spot color
Toners used independently a) in a printed piece for a specific need or, b) in overlapping colors
spot color
A single color ink or varnish applied to printed material Primarily used when process colors are not appropriate The effective use of spot color can add heightened interest to printed materials without incurring the cost of process colors
spot color
Spot colors are printed on a printing press with premixed inks, to achieve an exact color match (to a Pantone number) To lighten a color, smaller halftone dots of the base color are created in a process called screening
spot color
Color printing method which uses one or more custom-mixed inks; appropriate for stationery and some brochures-not appropriate for reproducing photographs
spot color
A premixed color ink used on a printing press A widely used system for selecting spot colors is the Pantone Matching System (PMS)
spot color
same as PMS or Pantone color
spot color
Individual color or colors that are utilized to highlight illustrations or type Spot color is frequently printed with non-process color inks, although process inks can be used
spot color
A single consistent color used throughout an area
spot color
Printing of one or more solid (not process) color of ink It's used very often to cut down printing costs and give the printed product one and up to three colors to enhance looks and reading Used on Newsletters, Stationery, books, etc Also used when a color can not be simulated very well using process colors (like gold and silver)
spot color
The use of one or more extra colors on a page to highlight or enhance
spot color
A custom mixed ink color used in printing A separate plate is used to print each spot color Pantone is a commonly used spot color matching system (See Process color) Each spot channel holds data for an individual custom color
spot color
Color used usually for accent
spot color
n A method of handling color in a document in which a particular color of ink is specified and each page having elements in that color is printed as a separate layer The printer then prints one layer for each spot color in the document See also color model, color separation (definition 1) Compare process color
spot color
The technique of coloring for emphasis some areas of basic black-and-white advertisements, usually with a single color
spot color
Ink colors designated by the Pantone or similar system, in which the ink used is the actual color desired (I e , green ink rather than the process yellow and process cyan to simulate green) to top
spot exchange rate
the spot exchange rate refers to the exchange rate that prevails on the spot, that is, for trades to take place immediately
spot exchange rate
A daily exchange rate you use to perform foreign currency conversion The spot exchange rate is usually a quoted market rate that applies to the immediate delivery of one currency for another
spot exchange rate
The exchange rate at a given moment 141, 313
spot exchange rate
The price of currencies for immediate delivery Statement of Cash Flows: One of the four basic financial statements, the Statement of Cash Flows presents a detailed summary of all of the cash inflows and outflows during a specified period
spot exchange rate
The exchange rate between two currencies for immediate delivery
spot jam
jam a single frequency; "This operator is spot-jammed
spot jamming
electronic jamming of a specific channel or frequency
spot light
Lighting tightly focused on a person or object, to bring attention to it, as contrasted with wash lighting Frequently sharp edged, the light can be diffused so it drops off less noticably When written as a single word -- spotlight -- it refers to lighting instruments that produce a tightly focused spot light Also used to refer to a followspot
spot light
A type of light cell that casts a conical beam of light
spot light
A light source emitting the light isotropically inside a cone of influence determined by the privileged direction of illumination (forming the axis of revolution) and the angle that the edge of the cone forms with this axis
spot market
situation in which commerce is based on immediate delivery
spot market
a market in which a commodity is bought or sold for immediate delivery or delivery in the very near future
spot metering
Meter sensitivity is concentrated within a small circle in the center of the viewfinder Recommended for very precise metering; requires extensive knowledge of lighting for really effective use
spot metering
Takes meter reading from central 1%-7% of scene
spot metering
A method of autoexposure based on a meter reading of a small circle in the center of the viewfinder
spot metering
Autoexposure is based on a meter reading of a small circle in the center of the viewfinder
spot metering
An exposure metering system which takes an exposure reading from the centre of the frame only The light intensity without this central area is ignored by the metering system
spot news
updated news, latest news
spot of ink
ink stain, ink mark
spot of lunch
light meal, small meal
spot on the map
location which is marked on a map, town on a map
spot pass
A pass directed to a predetermined place on a playing area so that the receiving player arrives at the same time as the pass
spot pass
a pass to a designated spot on the field; the receiver should arrive at that spot the same time the ball does
spot price
The market price for immediate delivery of a commodity, such as gold, silver or platinum
spot price
The price of a security or commodity in the cash market Used in reference to the futures markets for securities or commodities which underlay various futures contracts
spot price
the price of the cash commodity that underlies a futures or index contract; the price of the front month contract
spot price
The price at which a physical commodity for immediate delivery is selling at a given time and place See Cash Price
spot price
The going price of silver or gold in the daily cash market See "cash price "
spot price
The price at which the spot or cash commodity is currently trading in the spot market
spot price
current price of gold or other commodity traded in the immediate market
spot price
The price at which the spot or cash commodity is selling on the cash or spot market
spot price
The market price of a commodity or financial instrument that is available for immediate delivery
spot price
Current delivery price of a commodity traded in the spot market
spot price
An asset's price on the spot market
spot price
the current delivery price of a commodity traded in the spot market
spot price
The price of a commodity or currency available for immediate sale and delivery See spot market BACK TO TOP
spot price
the price quoted for a cash commodity
spot price
The current market price for a spot transaction
spot price
current delivery price of a commodity traded in the spot market; also called the cash price
spot price
The market price of a commodity
spot price
Quoted price of a metals commodity such as gold or silver
spot price
The daily or current market price Settlement of spot transactions usually occurs within two business days
spot price
The current market price of an asset
spot price
The price of a good for current delivery (p 172)
spot price
The present physical market price of the relevant commodity, currency, or investment instrument
spot price
The market price for immediate delivery of a commodity, such as a precious metal
spot promote
promote on the spot; "Supreme Bishop Digby had been spot-promoted to Archangel
spot rate
accepted market interest rate for regular transactions
spot stroke
The pocketing of the red ball in a top corner pocket from off its own spot so as to leave the cue ball in position for an easy winning hazard in either top corner pocket
spot test
fast quiz; random sample
spot weld
each of the welds made by welding at a separate point
spot welding
creating an overlapping joint by welding at small points
spot-check
pick out random samples for examination in order to ensure high quality
spot-on
Spot-on means exactly correct or accurate. Schools were told their exam information had to be spot-on and accurate. exactly right
spot-welder
a welder who does spot welding
G-spot
A sensitive, erogenous zone on the anterior wall of the vagina
Great Red Spot
a giant anticyclonic storm on the planet Jupiter; first observed about 1665
ME
Middle English
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Medical examiner, or coroner
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
sideband
SB
season best (this season's personal best)
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
X marks the spot
You'll find what you're looking for under an obvious sign for it
be in a spot of bother
To have a slight problem, to be in a predicament
beauty spot
A birthmark, especially on a woman
beauty spot
A place noted for its natural beauty
black spot
A fungal disease among plants, particularly roses, that results in black spots on the leaves
black spot
A section of roadway that has been designated as being particularly accident-prone
black spot
A fictional judicial device among pirates, consisting of a black circle indicating condemnation
black spot
The spot on a snooker table where the black ball is normally placed
blind spot
The place where the optic nerve attaches to the retina, and so where the retina cannot detect light
blind spot
A location where radio reception and/or transmission is significantly poorer than in surrounding locations
blind spot
In driving, the part of the road that cannot be seen in the rear-view mirror

When he changed lanes, he sideswiped a car that was in his blind spot.

blind spot
An inability to recognize a fact or think clearly about a certain topic, especially because of a prejudice

He loves her so much that he has a blind spot when it comes to her faults.

blue spot
The spot on a snooker table where the blue ball is normally placed
brown spot
The spot on a snooker table where the brown ball is normally placed
brown spot
A fungal disease of some plants characterized by brown spots on the leaves
cold spot
A sensory area in the skin that responds to a decrease in temperature
faceoff spot
One of the five spots in an ice hockey rink where the playing may be started
green spot
The spot on a snooker table where the green ball is normally placed
her
Belonging to her

This is her book.

her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Belonging to him

This is his book.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

hit the spot
To be particularly pleasing or appropriate; to be just right

Some ice cold lemonade would hit the spot on a warm afternoon.

hot spot
the surface manifestation of a plume that rises from deep in the Earth’s mantle
hot spot
Part of a control that responds dynamically as the user moves the pointer over it, as for example in an image map
Türkisch - Englisch
(Tiyatro) limelight
spotlight
spot
her
every

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

Don't worry, everything will be OK. - Üzülmeyin, her şey düzelecek.

his
feeling

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

it
dog
his
sensation

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

his
sense

She must have sensed something odd. - Garip bir şey hissetmiş olmalı.

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

spot fiyat
(Ticaret) spot rate
spot genişliği
(Askeri) spot size
spot kur
(Ticaret) spot exchange rate
spot lamba
spot
spot lamba
spotlight
spot lambası
spotlight
spot market
(Ticaret) spot market
spot renk
spot color
spot ceket
blazer
spot fiyat
spot price
spot karbon
spot carbon
spot renk mürekkebi
spot color ink
spot ticaret
(Ticaret) spot trading
spot çapı
spot diameter
his
{i} feel

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely. - Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor.

her
any

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
(Askeri) each

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

her
all

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

her
pan

Everybody started to panic. - Herkes panik yapmaya başladı.

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

her
omni

Only God can safely be omnipotent. - Sadece Tanrı güvenle her şeye gücü yeter olabilir.

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

his
emotion

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without. - Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
either

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

her
(Bilgisayar) start every
her
(Bilgisayar) for all

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

He was in favor of equality for all. - O, herkes için eşitliğin lehindeydi.

her
(Bilgisayar) refresh every
her
every single

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

Every single word you say is a lie. - Söylediğin her söz bir yalan.

her
(Bilgisayar) recur every
her
soever
his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

it
scoundrel
it
lower
sb
(Kimya) symbol of antimony
spotting
(Tıp) spotting
her
whoever

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

Whoever comes will be welcomed. - Her gelen sıcak karşılanacak.

her
whatever

He believes whatever I say. - O, söylediğim her şeye inanır.

You can eat whatever you like. - Her ne istiyorsanız yiyebilirsiniz.

his
cutaneous sensation
his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

it
push
it
bastard
it
pooch
it
{f} pushing
it
dig into
it
{f} shove
it
{f} jog
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
sensation, feeling
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
chord
his
(a) feeling; (an) emotion
his
{i} consciousness
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
cur
it
{i} mutt
us
{i} senses
spot
Favoriten