lit

listen to the pronunciation of lit
Englisch - Türkisch
aydınlatılmış

Caddeler parlak bir biçimde aydınlatılmış. - The streets are brightly lit.

Sahne her iki taraftan aydınlatılmıştı. - The stage was lit from both sides.

light yan/yak/aydınlat
{f} yak

Diğer sigarayı yaktı fakat onu derhal söndürdü. - He lit another cigarette, but immediately put it out.

İstasyona geri dönüş uzun bir yol olmasına rağmen, eski vagon yavaş yavaş yaklaştı. - Although it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near.

tutuşturulmuş
yanan

Tom boş odaya girdi ve hemen küllükte yanan bir sigara fark etti. - Tom entered the empty room and immediately noticed a lit cigarette in the ashtray.

Tom sağ elinde yanan bir mum tutuyor. - Tom is holding a lit candle in his right hand.

{s} küfelik
yanmış
{s} sarhoş

Tom biraz sarhoş görünüyor. - Tom seems a little drunk.

Sanırım biraz sarhoşum. - I guess I'm a little drunk.

evlenme

O evlenmek için biraz genç görünüyor. - She looks a little young to get married.

karyola
yatak

Yataktan çıkmadan önce günün geriye kalanında ne yapacağım hakkında düşünerek biraz zaman harcarım. - Before I get out of bed, I spend a little time thinking about what I'll be doing the rest of the day.

Eğer iyi hissetmiyorsan, belki de yatakta biraz daha dinlenmelisin. - If you aren't feeling well, maybe you should rest in bed a little longer.

katman
f., bak. light. s
yakmak
lafzen
imgeci
Light
(isim) Işık

Işık yılı, ışığın bir yılda gittiği mesafedir. - A lightyear is the distance that light travels in one year.

Güneş bizi ışık ve ısı verir. - The sun gives us light and heat.

light
aydınlık

Hava hâlâ aydınlıkken eve gitti. - He went home while it was still light.

Dışarısı hâlâ aydınlık. - It is still light outside.

light
hafif

Sorumluluk omuzda hafiftir. - The burden is light on the shoulder.

Onu hafife almasan iyi olur. - You'd better not make light of him.

light
{i} ışık

Işık yılı, ışığın bir yılda gittiği mesafedir. - A lightyear is the distance that light travels in one year.

Lütfen gittiğinizde ışıkları kapatınız. - Please turn out the lights when you leave.

light
{i} nur

Gözümde nursun ...ve başımda tacın. - You're the light of my eyes ... and crown of my head.

lit up
küfelik
lit a fire
bir ateş yaktı
lit on
yanar
lit up
sarhoş
light
{f} yakmak, tutuşturmak; yanmak, tutuşmak
light
{f} yakmak

Bir mum yakmak karanlığı lanetlemekten daha iyidir. - It is better to light a candle than to curse the darkness.

light
{s} ince

Bu dizüstü bilgisayar ince ve hafif. - This laptop is thin and light.

Diğer galaksilerde hayat olsa bile, insanın onları incelemek için ışık hızında seyahat etmesi imkansızdır. - Even if there is life in other galaxies, it is impossible for man to travel at the speed of light to study them.

light
{s} açık

Çiti Tom'a açık yeşile boyattık. - We had Tom paint the fence light green.

Daha açık bir renk tercih ederim. - I prefer a lighter color.

light
lâmba

Lambanın ışığı siste parıldıyordu. - The light of the lamp glimmered in the fog.

Tom lamba anahtarını açtı. - Tom clicked the light switch on.

light
{i} ışık veren şey: Turn off the lights. Lambaları kapatın
light
{f} aydınlanmak
insufficiently lit
yetersiz aydınlatılmış
light
far

Biz problemi kültürel farklılıklar ışığında düşünmek zorundayız. - We have to consider the problem in the light of cultural differences.

Tom otomobilin sis farlarını açtı. - Tom turned on the car's fog lights.

light
parıldamak
light
(Sanat) ışıklamak
light
ufak
light
budala
light
çevik
light
az yükle
light
az eşya ile

Genellikle az eşya ile seyahat etmeye çalışırım. - I usually try to travel light.

light
hafifçe

Tom Mary'yi yanağından hafifçe öptü. - Tom kissed Mary lightly on the cheek.

Tom Mary'yi dudaklarından hafifçe öptü. - Tom kissed Mary lightly on the lips.

light
az
light
ışıklı

Bu ayakkabılar ışıklı. - These shoes have lights in them.

light
çakmak yakmak
light
ateş (sigara vb için)
light
tutuşmak
light
yüksüz
light
ahmak
light
ateş

Doğru kelime ve doğruya yakın kelime arasındaki fark şimşek ve ateş böceği arasındaki farktır. - The difference between the right word and almost the right word is the difference between lightning and the lightning bug.

Sigaran ve ateşin var mı? - Have you got a cigarette and a light?

light
gerçekleşmek
light
fayrap etmek
light
açık renk
light
(Dilbilim) hafif vurgulu
light
çırağ
light
ışıldamak
light
az bagajla
light
(Gıda) kibrit yakmak
light
(Askeri) (yelken vb) yürütmek
light
sigara yakmak
light
hafifmeşrep
light
hafif bir şekilde
light
(Askeri) ilerletmek
light
soba yakmak
light
odun yakmak
light
pencere gözü
light
eksik
light
gailesiz
light
yükü hafif

Yükü hafifletmek zorundayız. - We have to lighten the load.

light
ehemmiyetsiz
light
şavk
light
kararsız
poorly lit
kötü aydınlatılmış
poorly lit
yetersiz aydınlatılmış
slip lit
kaymalı geçme
light
parlamak/parlatmak
light
(uyku) hafif
light
(kibrit/çakmak/vb.) ateş
light
yakmak/yanmak
light
bakış açısı
light
{f} yak

Işığı yak. Bir şey göremiyorum. - Switch on the light. I can't see anything.

Bu resmi çakmakla yak. - Burn this picture with a lighter.

light
sevinç ya da heyecan pırıltısı
light
güneş ışığı

Bir güneş tutulması ay güneş ışığını engellediği zaman olur. - A solar eclipse is when the Moon blocks the light from the Sun.

Güneş ışığında okumak gözlerine zarar verebilir. - It can harm your eyes to read in the sun's light.

light
yüksüz olarak
light
pırıltı

Karanlık pencereden gelen bir ışık pırıltısı vardı. - There was a glimmer of light from the dark window.

light
gün ışığına kavuşma
light
be.hafifçe
light
(renk) açık
light
parlaklık
light
fazla yük almayarak
light
parlak

Şimdi şehrin ışıkları parlak ve çok yakın ve sokak lambaları bütün gece parladı. - Now the lights of the city were bright and very close, and the streetlights shone all night.

Meydan parlak ışıklarla aydınlatıldı. - The square was illuminated by bright lights.

light
lamba

Ben karanlıkta lamba anahtarını hissettim. - I felt for the light switch in the dark.

Lambanın ışığı siste parıldıyordu. - The light of the lamp glimmered in the fog.

light
ışık vermek

Sevilmek, tüketilmektir. Sevmek tükenmez yağ ile ışık vermektir. Sevilmek, varlığı durdurmak, sevmek katlanmaktır. - To be loved is to be consumed. To love is to give light with inexhaustible oil. To be loved is to stop existing, to love is to endure.

light
gün ışığı

Son zamanlarda eski Çin hakkında yeni gerçekler gün ışığına çıktı. - New facts about ancient China have recently come to light.

Sami bir daha gün ışığını görmeyi hak etmiyor. - Sami doesn't deserve to see the light of day again.

light
anlaşılma
wagon lit
yataklı tren
wagon-lit
yataklı vagon
wagon-lit
vagonli
light
açık (renk)
dim-lit
los aydınlatılmış
dimly lit
Los
light
ışığı

Işık yılı, ışığın bir yılda gittiği mesafedir. - A lightyear is the distance that light travels in one year.

Lambanın ışığı siste parıldıyordu. - The light of the lamp glimmered in the fog.

light
ışık yak(mak)
well-lit
İyi aydınlatılmış

A well-lit stairwell.

Light
(isim) Nuri
Light
(isim) Ziya
blocked crei lit
(Ticaret) bloke kredi
light
ışıltı
light
rastlamak
light
kolayca
light
inmek
light
ışık,v.yak: n.ışık
light
yola düzülmek
light
{f} ışık saçmak
light
konmak
light
yeğni
light
fazla yük olmadan
light
fingirdek
light
{f} ışımak
light
ayağına tez
light
neşelendirmek
light
{s} önemsiz
light
ortaya çıkma
light
denk gelmek
light
yumuşak
light
{f} neşelendirmek, canlandırmak
light
{f} üzerine düşmek
light
(Tekstil) ışıklı ikaz
light
açık/aydınlık/hafif
light
{s} endişesiz
light
ateş/ışık
light
{f} yanmak
light
{f} (attan/arabadan) inmek
light
{s} iyi mayalanmış
light
{s} umursamaz
light
{f} aydınlatmak
light
(Tıp) Hayvan akciğeri
light
inmek light into azarlamak
light
{i} (sigara v.b. için) ateş: Do you have a light? Ateşiniz var
light
{s} çevik, ayağına tez. 10
light
{s} tasasız
light
deniz feneri

Tom, deniz feneri bekçisi ve yalnız bir hayat sürüyor. - Tom is a lighthouse keeper and leads a lonely life.

Hâlâ deniz fenerine gitmek istiyor musun? - Do you still want to go to the lighthouse?

light
ışık tutmak
light
ışık penceresi
light
light out aceleyle yola çıkmak
light
light yan/yak/aydınlat
to be lit
yakılmak
wagon lit
yataklı vagon
Türkisch - Türkisch

Definition von lit im Türkisch Türkisch wörterbuch

LÎT
(Osmanlı Dönemi) Ba
LÎT
(Osmanlı Dönemi) Boyunun bir tarafı
LÎT
(Osmanlı Dönemi) Boyun
TA'LİT
(Osmanlı Dönemi) Devenin yularını başından indirmek
TA'LİT
(Osmanlı Dönemi) Deve boynuna nişan etmek
Englisch - Englisch
Simple past tense and past participle of light
Intoxicated or under the influence of drugs; stoned
To run, or light
Abbreviated form of literature
Sexually aroused (usually a female), especially visibly sexually aroused (e.g., labial swelling is present)
Lighted
Library Information Technology
Lit is a past tense and past participle of light. Informal. Drunk or drugged. Often used with up. A past tense and a past participle of light. Literature: enjoyed my course in French lit. . the abbreviation of literature or literary
of Light
char Literature or Multiple Sequence Indicator; L - Literature sequence M - Multiply used sequence (shared) LIT_REFchar Literature Reference Go back to main index [email protected] org A Service of the Computing Support Group UCO/Lick Observatory University of California Santa Cruz, CA 95064 Tel: +1 408 459 2630 Fax: +1 408 454 9863
the humanistic study of a body of literature; "he took a course in Russian lit"
Short for 'Literature', LIT is Microsoft's new ebook format for its Microsoft Reader software LIT is based on the XML-based OEB Publication Standard developed by the Open eBook Forum
provided with artificial light; "illuminated advertising"; "looked up at the lighted windows"; "a brightly lit room"; "a well-lighted stairwell"
set afire or burning; "the lighted candles"; "a lighted cigarette"; "a lit firecracker"
Lithuania, with Kaliningradskaja 'oblast of Russia (part of Rs (B))
literally
past of light
a form of the imp
{s} illuminated, made light; aflame
pergola
tenno
spot
bundesrath
mare clausum
sandlot
pot shot
reconcentrado
tuum
witan
in rem
cui bono
milady
semitontine
pinto
weltanschauung
diaspora
milord
coquille
kulturkampf
anthophilous
bab
cascaron
preadmission
meum
toison dor
memento mori
prosit
doyen
banzai
pouf
pouffe
sloyd
liederkranz
omicron
azogue
viva
tot
Lit. Hum.
Abbreviation of litteræ humaniores
lit crit
literary criticism
lit out
Simple past tense and past participle of light out
lit up
Simple past tense and past participle of light up
lit a beacon
illuminated a guiding light, lit a warning light
lit a candle
kindled a candle's flame
lit match
burning match, match that has been ignited
lit.
{i} writings having lasting artistic value (i.e. poems, novels, essays, etc.); body of writing from a particular country (or time period, etc.); body of writing dealing with a certain subject; literary work; any printed material; profession of a writer
lit.
{i} metric unit of capacity
&lit
That can be interpreted in its entirety as either a definition or wordplay; for example, "God incarnate, essentially" for "Odin", a Norse god whose name is hidden in "God incarnate"
&lit
A clue of this type

&Lit;: This word play means and take it literally. In these clues, the word play and literal definition are one and the same. &Lit; clues are marked with an exclamation point at the end.

B.Lit.
Bachelor of Literature
chick lit
Literature perceived to appeal to, or be marketed at, young women, typically concerning romantic dilemmas
light
Spiritual or mental illumination; enlightenment, useful information

Can you throw any light on this problem?.

light
Gentle; having little force or momentum

This artist clearly had a light, flowing touch.

light
Carrying little

I prefer to travel light.

light
The series of squares reserved for the answer to a crossword clue

The average length of a light on a 15x15 grid is 7 or 8.

light
Low in fat, calories, alcohol, salt, etc

This light beer still gets you drunk if you have enough of it.

light
A notable person within a specific field or discipline

Picasso was one of the leading lights of the cubist movement.

light
Unimportant, trivial, having little value or significance

I made some light comment, and we moved on.

light
To set fire to

She lit her last match.

light
Of low weight; not heavy

My bag was much lighter once I had dropped off the books.

light
travelling with no carriages, wagons attached
light
A stone that is not thrown hard enough
light
A cross-light in a double acrostic or triple acrostic
light
To find by chance

I lit upon a rare book in a second-hand bookseller's.

light
Lightly-built; designed for speed or small loads

We took a light aircraft down to the city.

light
Unchaste, wanton

Long after lay he musing at her mood, / Much grieu'd to thinke that gentle Dame so light, / For whose defence he was to shed his blood.

light
To alight

She fell out of the window but luckily lit on her feet.

light
To start (a fire)
light
Facts. pieces of information; ideas, concepts

Now these notions are twofold, actions or habits , which are durable lights and notions, which we may use when we will.

light
To unload a ship, or to jettison material to make it lighter
poorly lit
insufficiently lit
light
{n} that by which we see or understand, a view
light
{v} to give light, guide by a light, kindle, ease, rest, fall, come down, get off, meet with
light
{a} bright, not heavy, nimble, airy, trifling
light
{a} lightly, cheaply, without difficulty
Comp. Lit.
(Edebiyat) Comparative literature (sometimes abbreviated "Comp. lit.") is an academic field dealing with the literature of two or more different linguistic, cultural or national groups. While most frequently practiced with works of different languages, comparative literature may also be performed on works of the same language if the works originate from different nations or cultures among which that language is spoken. Also included in the range of inquiry are comparisons of different types of art; for example, a relationship of film to literature
Light
jot
being lit
being illuminated, being lightened up; being ignited; enthusiasm
candle-lit
lit by the gentle light of candles
chick lit
Chick lit is modern fiction about the lives and romantic problems of young women, usually written by young women. books about young women and the typical problems they have with men, sex, losing weight etc, especially books written by women for women to read - used humorously
d.lit
degree in literature
his eyes lit up
he got excited, he became desirous of
his face lit up
he got excited, he became very happy
light
To descend from flight, and rest, perch, or settle, as a bird or insect
light
A very small portion of the electromagnetic spectrum of radiation, covering the wavelengths from approximately 400 - 700 nanometres (nm) for visible light, and 300-400 nm for ultraviolet light The energy of light radiation can damage collection materials by causing photochemical damage The amount of damage is proportional both to the intensity and the duration of exposure to light
light
Prosperity; happiness; joy; felicity
light
That agent, force, or action in nature by the operation of which upon the organs of sight, objects are rendered visible or luminous
light
A point of view, or aspect from which a concept, person or thing is regarded
light
the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures; "he could paint the lightest light and the darkest dark"
light
{i} electromagnetic radiation which makes vision possible; sunlight, daylight; illumination; source of illumination, lamp; something which clarifies; viewpoint; enlightenment; example, model
light
having relatively few calories; "diet cola"; "light (or lite) beer"; "lite (or light) mayonnaise"; "a low-cal diet"
light
To illuminate
light
Refers to wines light in alcohol but also to texture and weight, how the wine feels in the mouth Lightness is appropriate in some wines, a defect in others
light
The time during which the light of the sun is visible; day; especially, the dawn of day
light
The natural medium emanating from the sun and other very hot sources (now recognised as electromagnetic radiation with a wavelength of 400-750 nm), within which vision is possible
light
74 at 20 degrees C"
light
Lightly; cheaply
light
casual and unrestrained in sexual behavior; "her easy virtue"; "he was told to avoid loose (or light) women"; "wanton behavior"
light
Life; existence
light
less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight"
light
A moderately low level of solid material suspended in the coffee beverage Result of fine particles of bean fiber and insoluble proteins present in perceptible amounts
light
Easy to be digested; not oppressive to the stomach; as, light food; also, containing little nutriment
light
That portion of the electromagnetic spectrum visible to the human eye. It ranges from the red end to the violet end of the spectrum, with wavelengths from 700 to 400 nanometres and frequencies from 4.3/n/n10^14 to 7.5/n/n10^14 Hz. Like all electromagnetic radiation, it travels through empty space at a speed of about 186,000 mi/sec (300,000 km/sec). In the mid-19th century, light was described by James Clerk Maxwell in terms of electromagnetic waves, but 20th-century physicists showed that it exhibits properties of particles as well; its carrier particle is the photon. Light is the basis for the sense of sight and for the perception of colour. See also optics; wave-particle duality. light dark light fixture light quantum light emitting diode light frame construction light year zodiacal light
light
cause to start burning; subject to fire or great heat; "Great heat can ignite almost any dry matter"; "Light a cigarette"
light
to come to rest, settle; "Misfortune lighted upon him"
light
any device serving as a source of illumination; "he stopped the car and turned off the lights" the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures; "he could paint the lightest light and the darkest dark" public awareness; "it brought the scandal to light" mental understanding as an enlightening experience; "he finally saw the light"; "can you shed light on this problem?" a particular perspective or aspect of a situation; "although he saw it in a different light, he still did not understand" a visual warning signal; "they saw the light of the beacon"; "there was a light at every corner" an illuminated area; "he stepped into the light" a person regarded very fondly; "the light of my life" (physics) electromagnetic radiation that can produce a visual sensation; "the light was filtered through a soft glass window" having abundant light or illumination; "they played as long as it was light"; "as long as the lighting was good" a condition of spiritual awareness; divine illumination; "follow God's light" make lighter or brighter; "This lamp lightens the room a bit" characterized by or emitting light; "a room that is light when the shutters are open"; "the inside of the house was airy and light" (used of color) having a relatively small amount of coloring agent; "light blue"; "light colors such as pastels"; "a light-colored powder" (of sleep) easily disturbed; "in a light doze"; "a light sleeper"; "a restless wakeful night" demanding little effort; not burdensome; "light housework"; "light exercise" having relatively few calories; "diet cola"; "light (or lite) beer"; "lite (or light) mayonnaise"; "a low-cal diet" easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned; "a light diet" of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1
light
Not pressing heavily or hard upon; hence, having an easy, graceful manner; delicate; as, a light touch; a light style of execution
light
lt
light
Electromagnetic radiation of all wavelengths and frequencies The familiar "rainbow" of light spans a narrow slit in the electromagnetic spectrum, from 700 nanometers (red) to 400 nanometers (blue) The wavelengths of red and blue light differ by less than a factor of two The electromagnetic spectrum range spans beyond a factor of 10^18, (1 followed by 18 zeroes) from radio to gamma ray wavelengths Radio wavelengths can be the size of mountains while gamma ray wavelengths are the size of an atomic nucleus
light
Easy to be endured or performed; not severe; not difficult; as, a light affliction or task
light
moving easily and quickly; nimble; "the dancer was light and graceful"; "a lightsome buoyant step"; "walked with a light tripping step"
light
Not heavily armed; armed with light weapons; as, light troops; a troop of light horse
light
A form of electromagnetic radiation Visible light (400 nm to 770 nm) can be perceived by the unaided human eye See infrared and ultraviolet
light
{f} set on fire; kindle; ignite; illuminate, provide with light; be ignited; be illuminated; descend (from a car, horse, etc.); land; come upon by chance
light
The Automated Weather Source weather station includes a sensor called a photocell This sensor responds and measures the amount of light that shines on it The light that is being measured can be in just about any form; i e , solar light (directly from the sun), moonlight or man-made light The units for the measurement are percent (%) of full sunlight
light
Not burdensome; easy to be lifted, borne, or carried by physical strength; as, a light burden, or load
light
The range of electromagnetic radiation frequencies detected by the eye, or the wavelength range from about 400 to 750 nanometers It is sometimes extended to include photovoltaic effects and radiation beyond visible limits
light
having little importance; "losing his job was no light matter"
light
{s} not heavy; gentle, not forceful; slight; of little quantity; frivolous, superficial, trivial; dizzy; graceful; cheerful; low in calories
light
Electromagnetic radiation in the spectral range detectable by the human eye (approx 380 to 720nm)
light
  In a strict sense, the region of the electromagnetic spectrum that can be perceived by human vision, i e , the visible spectrum, which is approximately the wavelength range of 0 4 μm to 0 7 μm (188)  Note 1:   In the laser and optical communications fields, custom and practice have extended usage of the term light to include the much broader portion of the electromagnetic spectrum that can be handled by the basic optical techniques used for the visible spectrum   Note 2: The region embraced by the term light has not been clearly defined, but by convention and usage, is considered to extend from the near-ultraviolet region of approximately 0 3 μm, through the visible region, and into the mid-infrared region to approximately 30 μm
light
having a spongy or flaky texture; well-leavened; "light pastries"
light
That which furnishes, or is a source of, light, as the sun, a star, a candle, a lighthouse, etc
light
intended primarily as entertainment; not serious or profound; "light verse"; "a light comedy"
light
any device serving as a source of illumination; "he stopped the car and turned off the lights"
light
Not heavily burdened; not deeply laden; not sufficiently ballasted; as, the ship returned light
light
served with extra milk or cream
light
The part of the electromagnetic spectrum that is detected by the human eye
light
marked by temperance in indulgence; "abstemious meals"; "a light eater"; "a light smoker"; "ate a light supper"
light
To start a fire
light
less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight
light
A window, or space for a window in architecture
light
Having light; not dark or obscure; bright; clear; as, the apartment is light
light
To set fire to; to cause to burn; to set burning; to ignite; to kindle; as, to light a candle or lamp; to light the gas; sometimes with up
light
A source of illumination
light
very thin and insubstantial; "thin paper"; "flimsy voile"; "light summer dresses"
light
of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1 74 at 20 degrees C"
light
of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1
light
The power of perception by vision
light
74 at 20 degrees C" designed for ease of movement or to carry little weight; "light aircraft"; "a light truck" psychologically light; especially free from sadness or troubles; "a light heart" not great in degree or quantity or number; "a light sentence"; "a light accent"; "casualties were light"; "light snow was falling"; "light misty rain"; "light smoke from the chimney" (physics, chemistry) not having atomic weight greater than average; "light water is ordinary water" of little intensity or power or force; "the light touch of her fingers"; "a light breeze" moving easily and quickly; nimble; "the dancer was light and graceful"; "a lightsome buoyant step"; "walked with a light tripping step" of the military or industry; using (or being) relatively small or light arms or equipment; "light infantry"; "light cavalry"; "light industry"; "light weapons" having a spongy or flaky texture; well-leavened; "light pastries" intended primarily as entertainment; not serious or profound; "light verse"; "a light comedy" having little importance; "losing his job was no light matter" less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight
light
A form of electromagnetic radiation composed of different wavelengths ranging from violet to red that are visible to the naked eye Light is also a means by which energy can be transferred
light
not great in degree or quantity or number; "a light sentence"; "a light accent"; "casualties were light"; "light snow was falling"; "light misty rain"; "light smoke from the chimney"
light
weak and likely to lose consciousness; "suddenly felt faint from the pain"; "was sick and faint from hunger"; "felt light in the head"; "a swooning fit"; "light-headed with wine"; "light-headed from lack of sleep"
light
psychologically light; especially free from sadness or troubles; "a light heart"
light
an illuminated area; "he stepped into the light"
light
public awareness; "it brought the scandal to light"
light
electromagnetic radiation visible to the eye
light
To give light to; to illuminate; to fill with light; to spread over with light; often with up
light
(of sleep) easily disturbed; "in a light doze"; "a light sleeper"; "a restless wakeful night"
light
To attend or conduct with a light; to show the way to by means of a light
light
{s} illuminated, filled with light, not dark, bright; pale (of tones or colors)
light
Light is radiant energy of such wavelength that, falling on the retina, it stimulates the rods and cones of the eye and produces the sensation of vision The foregoing is a physiological (subjective) definition which tells what light does, under certain conditions, rather than what it is According to the (objective) Maxwell theory, all radiant energy is electromagnetic (q v ) in character, the generation of the radiation depending upon the portion of the spectrum under consideration For that part of the spectrum lying within the visual range, approximately 400 to 700 nanometers (nm) the release of light energy from externally stimulated sources may be thought of as due to atomic or molecular vibration or to the passing of electrons from high to lower energy levels accompanied by the spasmodic release of energy as the electronic orbits decrease in diameter See quantum theory
light
To lighten; to ease of a burden; to take off
light
characterized by or emitting light; "a room that is light when the shutters are open"; "the inside of the house was airy and light"
light
The brightness of the eye or eyes
light
The medium through which light is admitted, as a window, or window pane; a skylight; in architecture, one of the compartments of a window made by a mullion or mullions
light
technically, the spectrum of electromagnetic radiation, which can be seen by the human eye; also, the source of light or its use in painting such as the illumination of a subject or an aspect of a piece of work for emphasis
light
To be illuminated; to receive light; to brighten; with up; as, the room lights up very well
light
To come by chance; to happen; with on or upon; formerly with into
light
having light
light
(used of soil) loose and large-grained in consistency; "light sandy soil"
light
begin to smoke; "After the meal, some of the diners lit up"
light
a particular perspective or aspect of a situation; "although he saw it in a different light, he still did not understand"
light
To feel light; to be made happy
light
To dismount; to descend, as from a horse or carriage; to alight; with from, off, on, upon, at, in
light
(of sound or color) free from anything that dulls or dims; "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings"; "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues"; "a light lilting voice like a silver bell"
light
a device for lighting or igniting fuel or charges or fires; "do you have a light?"
light
get off (a horse)
light
Wanton; unchaste; as, a woman of light character
light
A humanly visible form of electromagnetic radiation This radiation has a wavelength between 0 40 and 0 71 micrometers (µm)
light
Easily bestowed; inconsiderately rendered
light
That which illumines or makes clear to the mind; mental or spiritual illumination; enlightenment; knowledge; information
light
Electromagnetic radiation that is visible to the eye
light
Not copious or heavy; not dense; not inconsiderable; as, a light rain; a light snow; light vapors
light
Indulging in, or inclined to, levity; wanting dignity or solemnity; trifling; gay; frivolous; airy; unsubstantial
light
brightness and animation of countenance; "he had a sparkle in his eye"
light
A small incandescent telltale lamp on a dynamo or battery circuit to show approximately by its brightness the voltage of the current
light
Open view; a visible state or condition; public observation; publicity
light
the quality of being luminous; emitting or reflecting light; "its luminosity is measured relative to that of our sun"
light
with few burdens; "experienced travellers travel light"
light
Electromagnetic radiation that may or may not be visible to the human eye
light
Visible electromagnetic radiation with wavelengths between 400 and 700 nm
light
pale in colour
light
Electromagnetic radiation that has a wavelength in the range from 380 (violet) to about 770 (red) nanometers (nm), and can be perceived by the normal, unaided human eye
light
a person regarded very fondly; "the light of my life"
light
Having little, or comparatively little, weight; not tending to the center of gravity with force; not heavy
light
White or whitish; not intense or very marked; not of a deep shade; moderately colored; as, a light color; a light brown; a light complexion
light
usually the visual portion of the electromagnetic spectrum between infrared (about 8000 Angstroms or 800 nanometers(nm)) and ultraviolet (about 4,000 Angstroms or 400 nm); however, the term is sometimes used as a synonym for all electromagnetic radiation
light
To become ignited; to take fire; as, the match will not light
light
the common term for electromagnetic radiation, usually referring to that portion visible to the human eye However, other bands of the electromagnetic spectrum are also often referred to as different forms of light
light
Well leavened; not heavy; as, light bread
light
Not encumbered; unembarrassed; clear of impediments; hence, active; nimble; swift
light
designed for ease of movement or to carry little weight; "light aircraft"; "a light truck"
light
used of vowels or syllables; pronounced with little or no stress; "a syllable that ends in a short vowel is a light syllable"; "a weak stress on the second syllable"
light
a divine presence believed by Quakers to enlighten and guide the soul
light
A window; a pane of glass within a window Double-hung windows are designated by the number of lights in upper and lower sash, as in 6-over-6
light
Easy to admit influence; inconsiderate; easily influenced by trifling considerations; unsteady; unsettled; volatile; as, a light, vain person; a light mind
light
radiant energy that is capable of exciting the retina and producing a visual sensation This definition is the one most meaningful for display professionals, although it differs from the definition frequently used by physicists Our definition excludes ultraviolet (UV) and infrared (IR) wavelengths UV is shorter in wavelength than light as we've defined it, and IR is longer The visible wavelengths of the electromagnetic spectrum extend from about 380 to 770 nm The unit of light energy is the lumen second
light
A flame or something used to create fire
light
Not quite sound or normal; somewhat impaired or deranged; dizzy; giddy
light
easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned; "a light diet"
Türkisch - Englisch

Definition von lit im Türkisch Englisch wörterbuch

edisyon kritik lit
critical edition
uyarlama eser lit
(an) adaptation
ırmak roman lit
roman-fleuve, saga novel
lit
Favoriten