benek

listen to the pronunciation of benek
Türkisch - Englisch
spot

A red and spotted white towel, please. - Bir kırmızı ve benekli beyaz havlu, lütfen.

A leopard cannot change his spots. - Bir leopar beneklerini değiştiremez.

(Bilgisayar) pixel
lentigo
(Denizbilim) ocellus
dapple
patch
(Televizyon) pix
(Havacılık) spool
stigma
(Astronomi) facula
(Anatomi) spiloma
mottle
fleck
splash
dot, fleck, spot, speck, speckle, freckle; sunspot
small spot; dot; speck; freckle
speck

I have a black and white speckled dog. - Siyah ve beyaz benekli bir köpeğim var.

freckle
macula
dot

Her skirt is yellow with polka dots. - Onun eteği benekli sarıdır.

The remains of human cities dot the Earth. - İnsan şehirleri kalıntıları Dünyayı benekler.

speckle

I have a black and white speckled dog. - Siyah ve beyaz benekli bir köpeğim var.

splodge
splotch
macle
spottiness
(Tıp) gutta
punctum
benek hastalığı
(Tıp) spots
benek çapı
spot size
benek benek
speckled, spotted
benek benek
1. spotted; dotted; speckled; freckled. 2. in little groups
benek benek
splashy
benek benek olmak
spot
benek bozulması
(Bilgisayar) spot distortion
benek bozunumu
spot distortion
benek bulgurcukları
(Astronomi) facular granules
benek deneyi
spot test
benek yapmak
speck
benek yapmak
speckle
benek yapmak
spot
benek zamanlaması
(Telekom) pixel timing
benek şeklinde
punctiform
beyaz benek
(Denizbilim) ichtyophthirius
beyaz benek
(Denizbilim) ich
benli benek
very freckled, freckly
benekler
spots
boyundaki benek
gorget
kusurlu benek
(Telekom) defective pixel
renkli benek
(Teknik,Televizyon) phosphor dot
tarayıcı benek
scanning spot
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) f. Atlas zemin üzerine sırma işlemeli bir çeşit kuma
çinek
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan: "Burunlar koyu renkte beneklerle kaplıdır."- S. Birsel
Bakır para
Nokta, puan
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
Puan, nokta
Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm, fakül
işlemeli kumaş
Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm, fekül
fakül
çinke
ak benek
Gözün saydam tabakasında bir yara veya çıban sonucunda oluşmuş, görmeyi derece derece azaltan beyaz benek
sarı benek
Gözde, ağ tabakasının ortasında bulunan ve cismin en net olarak oluştuğu sarı renkli duygun nokta
benek
Favoriten