atom

listen to the pronunciation of atom
Englisch - Türkisch
atom
cevher
{i} zerre
çok küçük miktar
{i} çok az miktar
atom bomb
atom bombası
atom model
atom modeli
atom physics
atom fiziği
atom reactor
atom pili
atom reactor
nükleer reaktör
atom theory
atom teorisi
atom ant
Atom Karınca: Hanna-Barbera tarafından 1965 yılında yaratılan çizgi film karakteri ve aynı adlı serinin adı. Atom Karınca şehir halinde bir karınca kolonisinde yaşamakta ve kötülerle mücadele ederken uçabilmektedir. Süper hızlı ve süper güçlüdür. Atom Karınca şehrin polisi ile işbirliği içindedir
atom smasher
atom darbe
atom splitting
atom bölme
tagged atom
(Fizik) işaretli atom
acceptor atom
alıcı atom
asymmetric carbon atom
asimetrik karbon atomu
bohr atom
bohr atomu
carbon atom
karbon atomu
gram atom
gram atom
gram-atom
atom-gram
heavy atom
ağır atom
hydrogen atom
hidrojen atomu
impurity atom
katışık atom
ionized atom
iyonlaşmış atom
labelled atom
etiketlenmiş atom
neutral atom
nötr atom
nuclear atom
nükleer atom
nuclear atom
nükleer atom, çekirdeksel atom
stripped atom
nükleer atom, soyulmuş atom
bohr atom model
(Nükleer Bilimler) bohr atom modeli
gram atom
atom gram,gram atom
normal atom
(Fizik) olağan atom
normal atom
(Fizik,Teknik) normal atom
recoil atom
(Fizik) geritepki atomu
recoil atom
(Fizik) aksi tesir atomu
rutherford atom model
(Nükleer Bilimler) rutherford atom modeli
social atom
sosyal atom
stripped atom
(Fizik) soyulmuş atom
stripped atom
(Fizik) nükleer atom
terminal atom
(Kimya) uç atom
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) yun. Maddenin bölünemez en küçük parçası manasında eski çağ felsefesinde kullanılan bir tâbir, günümüze kadar gelmiş ve ilmî tabir olarak kalmıştır. Atom, maddenin bölünmez bir parçası değil, kendisi de daha küçük parçalardan yaratılmış çok küçük bir âlemdir. Dünyada, kâinatta ve atom âleminde hep aynı nizam hâkimdir. Bugün, dün olduğu gibi maddeci felsefe, maddenin mahiyetini anlamaktan âcizdir
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri yani molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri
Aysberg de denilen, lahana görünümlü bir tür marul
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal bileşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacık
Gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
(Osmanlı Dönemi) ZERRE
atom ağırlığı
Herhangi bir atomun 16 sayısı ile gösterilen oksijen atomuna göre ağırlığı
atom bombası
Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucu enerji oluşması temeline dayanan bomba
atom enerjisi
Atom çekirdeklerinin parçalanmasından veya hafif atomların kaynaşmasından oluşan büyük enerji
atom numarası
Bir atom çekirdeğinin içinde bulunan protonların sayısı
atom reaktörü
Nükleer parçalanma sonucu oluşan enerjiyi kontrol etmekte kullanılan düzen
atom santrali
Atomdan yararlanarak enerji elde eden fabrika
atom sayısı
Bir atom çekirdeğinin içerisinde bulunan protonların sayısı
atom çağı
Atom enerjisinin insanlığın hizmetine girdiği çağ
atom çekirdeği
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
Englisch - Englisch
The smallest medieval unit of time, equal to fifteen ninety-fourths of a second
A theoretical particle of matter, imagined to be incapable of further division; the smallest possible unit of substance
The smallest possible amount of matter which still retains its identity as a chemical element, now known to consist of a nucleus surrounded by electrons
A non-zero member of a Boolean algebra that is not a union of any other elements
The smallest, indivisible constituent part or unit of something
{i} smallest part of an element (Physics, Chemistry); something that is extremely small, minute or microscopic object
{n} an extreme small particle
The smallest unit of an element It consists of a nucleus containing one or more protons (and almost always neutrons), surrounded by an equal number of electrons
The smallest unit of a chemical element that can still retain the properties of that element Atoms combine to form molecules, and they themselves contain several kinds of smaller particles An atom has a dense central core (the nucleus) consisting of positively charged particles (protons) and uncharged particles (neutrons) Negatively charged particles (electrons) are scattered in a relatively large space around this nucleus and move about it in orbital patterns at extremely high speeds An atom contains the same number of protons as electrons and thus is electrically neutral and stable under most conditions
An ultimate indivisible particle of matter
A basic unit of matter It is the smallest particle of an element that still has the characteristics of that element Every atom has a positively charged central nucleus, surround by a number of negatively charged electrons More about atoms
The smallest part of an element that has all the properties of the element
The smallest particle of an element
An atom is the smallest amount of a substance that can take part in a chemical reaction. Smallest unit into which matter can be divided and still retain the characteristic properties of an element. The word derives from the Greek atomos ("indivisible"), and the atom was believed to be indivisible until the early 20th century, when electrons and the nucleus were discovered. It is now known that an atom has a positively charged nucleus that makes up more than 99.9% of the atom's mass but only about 10^-14 (less than a trillionth) of its volume. The nucleus is composed of positively charged protons and electrically neutral neutrons, each about 2,000 times as massive as an electron. Most of the atom's volume consists of a cloud of electrons that have very small mass and negative charge. The electron cloud is bound to the nucleus by the attraction of opposite charges. In a neutral atom, the protons in the nucleus are balanced by the electrons. An atom that has gained or lost electrons becomes negatively or positively charged and is called an ion
The smallest mediaeval unit of time, equal to fifteen ninety-fourths of a second
(physics and chemistry) the smallest component of an element having the chemical properties of the element
The smallest particle of matter into which an element can be resolved by chemical means; retains the same chemical properties as the original element
The smallest unit of an element
To reduce to atoms
The smallest particle of an element that retains any of the properties of the element
The smallest particle that retains all the chemical properties of a given element
The smallest particle that makes up all matter and yet retains the chemical properties of the element
The smallest particle of an element that can exist either alone or in combination Composed of an electron cloud and a central nucleus
A constituent particle of matter, or a molecule supposed to be made up of subordinate particles
The smallest particle of an element that cannot be divided or broken up by chemical means It consists of a central core of protons and neutrons, called the nucleus Electrons revolve in orbits in the region surrounding the nucleus
The smallest component of an element having all the properties of the element 2
A building block of matter, the smallest particle that has the chemical characteristics of a particular chemical element It contains a nucleus of protons and neutrons surrounded by a cloud of electrons
The basic building block of all matter The smallest particle of an element that has the same properties as the element It consists of a central core called the nucleus that is made up of protons and neutrons Electrons revolve in orbits in the region surrounding the nucleus
(nontechnical usage) a tiny piece of anything (physics and chemistry) the smallest component of an element having the chemical properties of the element
The smallest particle of an element having the chemical properties of that element; the fundamental building block of matter
the smallest particle of an element which can exist alone or enter into a chemical combination
An ultimate particle of matter not necessarily indivisible; a molecule
The smallest particle of an element that cannot be divided or broken up by chemical means It consists of a central core of protons and neutrons called the nucleus Electrons revolve in orbits in the region surrounding the nucleus
The smallest particle of an element that can exist either alone or in combination with similar particles of the same element or a different element
The smallest particle of matter that can enter into combination; one of the elementary constituents of a molecule
(nontechnical usage) a tiny piece of anything
A particle of matter indivisible by chemical means It is the fundamental building block of molecules It consists of a positively charged nucleus and orbiting electrons The number of electrons is the same as the number of protons in the nucleus
the smallest indivisible unit of matter that retains the properties of an element
The smallest particle into which a chemical element can be divided and still retain the properties characteristic of the element; consists of a central core or nucleus composed of PROTONs and NEUTRONs, encircled by one or more ELECTRONs that move around the nucleus in characteristic orbits whose distance from the nucleus depends on their energy (Greek, atomos, indivisible)
Anything extremely small; a particle; a whit
The smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction
the smallest particles of an element that can exist either alone or in combination, considered a source of vast potential energy
The smallest (or ultimate) particle of an element that still retains the characteristics of that element Every atom consists of a positively charged central nucleus, which carries nearly all the mass of the atom, surrounded by a number of negatively charged electrons, so that the whole system is electrically neutral See Electron, Element, Nucleus
molecule
Anu
atom bomb
Alternative form of atomic bomb
atom bombs
plural form of atom bomb
atom smasher
A particle accelerator
atom smashers
plural form of atom smasher
atom ant
Atom Ant is a cartoon ant and superhero, created by Hanna-Barbera in 1965. His name may have been derived from adamant, which gives indication towards his great strength (exceeding the "50 times his own weight" lifting capacity ants are often said to have). Atom costarred in The Atom Ant/Secret Squirrel Show (sharing top billing with Secret Squirrel)
atom bomb
very destructive bomb whose immense power comes from a chain reaction of nuclear fission
atom bomb
('A' bomb) An extremely powerful bomb depending on rapid release of atomic energy Works by fission of plutonium or uranium
atom bomb
a nuclear weapon in which enormous energy is released by nuclear fission (splitting the nuclei of a heavy element like uranium 235 or plutonium 239)
atom bomb
An invention to end all inventions
atom smashing
splitting of an atom's nucleus into two equal parts, atomic reaction, nuclear fission
atom-bomb
bomb with atomic weapons
Hooke's atom
An artificial helium-like atom where the Coulombic electron-nucleus interaction potential is replaced by a harmonic potential
Rydberg atom
Any atom which has a single valence electron in a shell well outside any other electrons in the aton; approximates the hydrogen atom
atom.
A
exotic atom
the equivalent of an atom in which either the nucleus, or an electron, is replaced by some other subatomic particle
hadronic atom
a hydrogen-like system consisting of an ordinary nucleus with a hadron in orbit
polyelectronic atom
An atom containing more than one electron
Bohr atom
{i} structure of an atom as described by Niels Bohr (Danish physicist)
atoms
plural of atom
carbon atom
an atom of carbon
gram atom
amount of an element needed so that the weight in grams is equal to the atomic weight of the element
gram atom
the quantity of an element whose weight in grams is numerically equal to the atomic weight of the element
gram atom
One mole of atoms of an element
hydrogen atom
an atom of hydrogen
rutherford atom
first modern concept of atomic structure; all of the positive charge and most of the mass of the atom are contained in a compact nucleus; a number of electrons (equal to the atomic number) occupy the rest of the volume of the atom and neutralize the positive charge
Türkisch - Englisch
atom
nuclear

Japan is the only nation to have been hit by nuclear bombs. - Japonya, atom bombalarıyla vurulan tek ülkedir.

atomic

We are living in the atomic age. - Biz atom çağında yaşıyoruz.

Atomic bombs are a danger to the human race. - Atom bombaları insan ırkı için bir tehlikedir.

atomical
atomy; monad
{i} monad
{i} atomy
atom altı parçacıkları
subatomic particles
atom ağırlığı
atomic weight
atom bombası
fission bomb
atom bombası
A-bomb

An A-bomb is a terrible weapon. - Atom bombası korkunç bir silahtır.

atom bombası
atom bomb, atomic bomb, the bomb, A-bomb
atom bombası
nuke
atom bombası
nuclear bomb
atom bombası
atom bomb
atom bombası
atomic bomb

An atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945. - Hiroşima'ya 1945'te bir atom bombası atıldı.

The atomic bomb destroyed the entire city of Hiroshima. - Atom bombası tüm Hiroşima şehrini yıktı.

atom bombası
atomic bomb, A-bomb
atom bombası atmak
to nuke
atom bombası atmak
atomize
atom bombası bulutu
mushroom cloud
atom bombası ile tahrip etmek
nuke
atom bombası olan ülke
nuclear
atom bombasına sahip ülke
nuclear power
atom bölme
atom splitting
atom bölünmesi
atomic disintegration
atom bölünmesi
atomic splitting
atom bölünmesi
atomic fission
atom bölünmesi
atomic decay
atom duyarlığı
atomic susceptibility
atom enerji santrali
atomic power plant
atom enerji santralı
atomic power station
atom enerjisi
atomic energy

We should make use of atomic energy. - Atom enerjisinden faydalanmalıyız.

Atomic energy can be utilized for peaceful purposes. - Atom enerjisi barışçıl amaçlarla kullanılabilir.

atom enerjisi
nuclear energy
atom fiziği
atom physics
atom frekansı
atomic frequency
atom gövdesi
atomic core
atom göçü
atomic migration
atom hacmi
atomic volume
atom harekat koordinasyonu için daimi harekat talimatları
(Askeri) standing operating procedures for coordination of atomic operations
atom kütlesi
atomic mass
atom modeli
atom model
atom numarası
atomic number

The atomic number for hydrogen is 1. - Hidrojenin atom numarası 1 'dir.

Actually, I should know it. Wait a minute, let me remember. Exactly! The atomic number of radium is 88. - Aslında, bunu bilmem gerekir. Bir dakika bekle, hatırlamama izin ver, Kesinlikle! Radyum elementinin atom numarası 88'dir

atom pili
atom reactor
atom reaktörü
atomic pile
atom reaktörü
chain reactor
atom reaktörü
nuclear reactor, atomic pile
atom reaktörü
nuclear reactor
atom reaktörü
pile
atom saati
atomic clock
atom santralı
nuclear power station
atom sayısı
atomic number
atom sayısı/numarası
atomic number
atom spektrumu
atomic spectrum
atom teorisi
atom theory
atom yarıçapı
atomic radius
atom çağı
atomic age
atom çekirdeği
nucleus

Protons can be found at the nucleus of an atom. - Protonlar bir atom çekirdeğinde bulunabilirler.

atom çekirdeği
atomic nucleus
atom çekirdeğinin parçalanması
nuclear fission
atom çekirdeğinin parçalanması
fission
ikili atom
(Biyokimya) doublet
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
(Hukuk) (EURATOM) European Atomic Energy Community (EAEC/EURATOM)
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Kuran Antlaşma
(Hukuk) Treaty Establishing the European Atomic Energy Community (1957) (EAEC Treaty)
Türk Atom Enerjisi Kurumu
(Hukuk) Turkish Atomic Energy Authority
Uluslar Arası Atom Enerjisi Kurumu (UN)
(Askeri) International Atomic Energy Agency (UN)
Uluslar arası Atom Enerjisi Ajansı
(Hukuk) International Atomic Energy Agency (IAEA)
avrupa atom enerjisi komitesi
EURATOM
dört değerli atom
tetrad
efektif atom sayısı
(Kimya) effective atomic number
iyon-atom çarpışması
(Fizik) ion-atom collisions
müşterek atom enerjisiyle ilgili bilgi mübadele grubu
(Askeri) joint atomic information exchange group
nispi atom kütlesi
(Fizik) relative atomic mass
normal atom
(Fizik,Teknik) normal atom
nükleer atom
nuclear atom
sosyal atom
social atom
atom
(Kimya) terminal atom
yedi değerli atom
heptad
çekirdeksel atom
nuclear atom
atom

  Silbentrennung

  at·om

  Türkische aussprache

  ätım

  Aussprache

  /ˈatəm/ /ˈætəm/

  Etymologie

  [ 'a-t&m ] (noun.) 15th century. From Old French atome from Latin atomus (“smallest particle”) from Ancient Greek ἄτομος (atomos, “indivisible”) from ἀ- (a-, “not”) + τέμνω (temnō, “I cut”).

  Gemeinsame Collocations

  atom bomb

  Videos

  ... the atom, we have particles upon particles when you smash them apart.  In the 1950's, ...
  ... it went from a size smaller than an atom ...
Favoriten