çözmek

listen to the pronunciation of çözmek
Türkisch - Englisch
solve

He tried to solve the problem, but had no luck. - O, sorunu çözmek için çalıştı, ama şansı yoktu.

It is not easy to solve the problem. - Sorunu çözmek kolay değildir.

untie
resolve

The office staff worked quickly and efficiently to resolve the problem. - Ofis çalışanları problemi çözmek için hızlı ve etkili çalıştılar.

Why is it necessary to resolve conflicts? - Neden bu çatışmayı çözmek gerek?

disentangle
release
work

It's almost impossible to work out this problem. - Bu sorunu çözmek hemen hemen imkânsız.

The workers united to solve the problem. - İşçiler sorunu çözmek için birleştiler.

wind down
(Kimya) abstract
desolder
settle up
unlock
thaw
do
settle

We should not resort to arms to settle international disputes. - Uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için silahlara başvurmamalıyız.

What do you think is the best way to settle this conflict? - Bu anlaşmazlığı çözmek için en iyi yolun ne olduğunu düşünüyorsunuz?

unlace
obviate
unpin
resolv

It is impossible to resolve the conflict. - Bu çatışmayı çözmek imkansız.

It's gonna be difficult to resolve this case. - Bu davayı çözmek zor olacak.

make out
clear up
find out
untangle
disperse
(Denizbilim) solubilize
decode

It's not going to be easy to decode. - Şifreyi çözmek kolay olmayacak.

cast loose
degrade
unbutton
detach
compound
cipher out
read
uncouple
undo
ravel
unbuckle
unravel
slack up
(kangal) uncoil
to solve (a problem, puzzle, etc.)
reason
cut loose
to unravel, disentangle, undo (a knot)
unbrace
loosen
to untie, unfasten, unbutton
slack
puzzle out
to thaw
break
disengage
figure out

We have to figure out where Tom hid his money. - Tom'un parasını nereye sakladığını çözmek zorundayız.

We have to figure out what happened to Tom. - Tom'a ne olduğunu çözmek zorundayız.

decipher
unbind
to untie, to unfasten, to unbutton, to undo, to unloose;" "to solve, to resolve, to straighten sth out; to unravel, to find out, to penetrate; to detach; to disentangle; (bulmaca, vb.) to work sth out; (şifre) to break; (yumak) to unwind
defrost
work out

It's almost impossible to work out this problem. - Bu sorunu çözmek hemen hemen imkânsız.

(problem) work out
unfasten
straighten
unrope
unhitch
conclude
unhook
penetrate
sort out
untwist
free
reconstruct
unloosen
çözmek (problemi/sorunu)
work out
çözmek (şifreyi)
decode
çözmek (şifreyi)
crack
sırrını çözmek
Demystify
problemi çözmek
sort out
çöz
untie

I can't untie this knot. - Bu düğümü çözemiyorum.

Your shoes are untied. - Ayakkabıların çözülmüş.

şifreyi çözmek
decode

It's not going to be easy to decode. - Şifreyi çözmek kolay olmayacak.

(yumak) çözmek
unwind
-i çözmek
figure out
bağlarını çözmek
unlace
bağı çözmek
unbind
bağı çözmek
unlink
bağını çözmek
unbound
bağını çözmek
(İnşaat) release
bir olayı çözmek
(Argo) dope
bir sorunu çözmek
sort something out
bulmaca çözmek
solve puzzle
buzunu çözmek
defrost
haber çözmek
(Askeri) solve
palamarı çözmek
take off
palamarı çözmek
shove off
problem çözmek
solve problem
sorun çözmek
solve a problem
sorun çözmek
resolve a problem
sorunu çözmek
(deyim) cut the gordian knot
top çözmek
batch off
çoğullama çözmek
(Bilgisayar,Teknik) demultiplex
çözme
solve

It was a problem difficult to solve. - Çözmesi zor bir problemdi.

It is no use trying to solve the riddle. - Bilmeceyi çözmeye çalışmanın faydası yok.

çözme
solution

The solution of the puzzle required no time. - Bu bulmacayı çözmek zaman gerektirmedi.

çözme
settlement
çözme
unwind
çözme
(Kimya) dissolve
çözme
(Bilgisayar) disconnect
şifre çözmek
(Bilgisayar) decryption
şifre çözmek
decoding
şifresini çözmek
decode
şifreyi çözmek
(Askeri) decrypt
çöz
unbend
çöz
unwrap
çöz
untangle
çöz
unfasten
çöz
resolve

I hope that you are able to resolve the situation soon. - Yakında durumu çözebileceğini umuyorum.

It is impossible to resolve the conflict. - Bu çatışmayı çözmek imkansız.

çöz
unreel
çöz
puzzle out
çöz
uncoil
çöz
decrypt

I don't have a decryption program. - Bir şifre çözme programım yok.

çöz
{f} unbending
çöz
disentangle
çöz
{f} untied

Hold on a minute. My shoelaces are untied. - Bir dakika bekle. Ayakkabı bağlarım çözülmüş.

Tom's shoelaces are untied. - Tom'un ayakkabı bağcıkları çözük.

çöz
work out

I am going to work out the problem by myself. - Problemi tek başıma çözeceğim.

It took me half an hour to work out this problem. - Bu problemi çözmem yarım saatimi aldı.

çöz
desolder
çöz
{f} solved

He solved the problem in five minutes that I had struggled with for two hours. - Benim iki saat uğraştığım problemi beş dakikada çözdü.

These problems will be solved in the near future. - Bu problemler yakın gelecekte çözülmüş olacak.

çöz
{f} solving

He tried solving the problem. - Problemi çözmeyi denedi.

I have my own way of solving it. - Onu çözmek için kendi tarzım var.

çöz
solve

He was able to solve the problem with ease. - O,kolaylıkla problemi çözebildi.

This is how I solved the problem. - Bu benim problemi nasıl çözdüğümdür.

çöz
undid
çöz
unravel

As the story advances, the mystery unravels. - Hikaye ilerledikçe gizem çözülür.

Today, we are going to unravel the mystery of the English subjunctive. - Bugün, İngilizce dilek kipinin gizemini çözeceğiz.

çöz
{f} unfastened
çöz
{f} unwrapped
çöz
{f} unbent
çöz
demodulate
çözme
accommodation
çözme
release
çözme
obviation
çözme
demodulation
(sorun) çözmek
get out
ayakkabının bağını çözmek
unlace, untie the laces
bir problemi çözmek
to resolve a problem
bir problemi çözmek
to resolve an issue
bir problemi çözmek
to solve an issue
bir problemi çözmek
to solve a problem
bir sorunu çözmek
to solve an issue
bir sorunu çözmek
to resolve an issue
ipotek çözmek
to release colleteral - "All requests to release collateral must be submitted in writing and subject to approval from Accounting, Claims, Underwriting, and the Special Deputy Liquidator. Once approved, the turnaround time in estimated to be 15-20 working days."
olayı çözmek
solve the case
sorun çözmek
solve an issue
sorunu çözmek
solve the problem
çöz
dissolve

Oxygen from the air dissolves in water. - Havadan gelen oksijen suda çözülür.

Sugar dissolves in warm coffee. - Şeker sıcak kahvede çözünür.

çöz
unpack
çözme
resolving

Tom had trouble resolving the situation. - Tom'un durumu çözmede sorunu vardı.

ayakının bağını çözmek
1. to divorce (one's wife). 2. to free (someone) to act
bağcıklarını çözmek
unlace
bağını çözmek
unlace
bir şeyi çözmek
puzzle something out
blok çözmek
(Bilgisayar) deblock
blok çözmek
unblock
bulmaca çözmek
riddle
bulmacayı çözmek
puzzle out
buz çözmek
deice
buzları çözmek
(deyim) break the ice
buzlarını çözmek
to defrost
buzunu çözmek
de ice
buzunu çözmek
unfreeze
dilini çözmek
loosen somebody's tongue
dilini çözmek
to loosen sb's tongue
düğmelerini çözmek
to unbutton
düğmesini çözmek
unbutton
düğüm çözmek
to untie a knot
düğüm çözmek
untie a knot
düğümü çözmek
burl
düğümünü çözmek
to solve, make clear
düğümünü çözmek
solve the mystery of
düğümünü çözmek
detangle
düğümünü çözmek
to solve the mystery of
elektrik ile çözmek
electrolyse
görüntü çözmek
(Televizyon) deinterlace
harama uçkur çözmek
colloq . to commit adultery
ipi çözmek
to sever relations with someone
ipini çözmek
unrope
ipini çözmek
uncord
ipotek çözmek
(Ticaret) release colleteral
ipotek çözmek
release collateral
ipoteğini çözmek
release
kod çözmek
decode
kod çözmek
to decode, to decipher
kriptoyu çözmek
(Askeri) decrypto
makaradan çözmek
reel off
makaradan çözmek
unreel
palamarı çözmek/koparmak
slang to take off, beat it, make tracks
payandaları çözmek
slang to run away, take off, beat it
rolik çözmek
(Teknik,Tekstil) reel off
sargıyı çözmek
to uncoil
sırrını çözmek
riddle
test çözmek
do test
tokasını çözmek
unbuckle
uçkur çözmek
colloq . to have sex with, go to bed with
uçkur çözmek
have sex with
zincirini çözmek
unchain
çöz
puzzleout
çöz
decipher

Investigators are trying to decipher what happened. - Müfettişler ne olduğunu çözmeye çalışıyor.

çöz
unsnarl
çöz
unloose
çöz
decode

It's not going to be easy to decode. - Şifreyi çözmek kolay olmayacak.

çöz
unbind
çöz
unlay
çöz
disentangled
çöz
unmortise
çöz
unbound
çöz
unhitch
çöz
unriddle
çöz
unswathe
çözme
disengaging
çözme
undoing
çözme
untying, unfastening
çözme
solving

Try solving the problem. - Problemi çözmeye çalış.

He succeeded in solving the problem. - O, sorunu çözmeyi başardı.

çözme
sheeting, a kind of muslin
çözme
unraveling, disentangling
çözme
untieing
çözme
solving (a problem, puzzle, etc.)
çözme
working-out
çözme
disentanglement
çözmek
Favoriten