crack

listen to the pronunciation of crack
Englisch - Türkisch
çatlamak

Buz çatlamak için çok sert. - The ice is too hard to crack.

çatlak

Tom dizüstü bilgisayarımla kafama vurdu. O şimdi çatlak! - Tom hit me in the head with my laptop. Now it's cracked!

Ağır vakalarda çatlaklar oluşabilir ya da kırılabilir. - In severe cases, cracks can form or it can snap apart.

çatırtı

Bir dal çatırtısı duydum. - I heard a twig crack.

{i} bir çeşit eroin
çıtlatmak
çatallaşmak ses
çarpma
şırak
(Jeoloji) çatlak başlangıcı
hızlandırılmış
kütürdemek
çatlaklık
şaklamak
çıt

Tom'un parmaklarını çıtlattığını duydum. - I heard Tom cracking his knuckles.

Parmaklarını çıtlatmayı kes. - Stop cracking your knuckles.

çatlama

Buz çatlamak için çok sert. - The ice is too hard to crack.

fisür
başarılı
{f} çatla

Çatlağı macunla tıkadı. - He stopped up the crack with putty.

Tom duvarda bir çatlak gördü. - Tom saw a crack in the wall.

çatlatmak
(up ile) (güçlüklere) boyun eğmek
vuruş
(espri/fıkra/vb.) patlatmak
tokat
tükenmek
nükte
darbe
çarptırmak
sırrını çözmek
şaka

Ben hiç şaka yapmadım. - I didn't crack any jokes.

şaklama
şifresini
bitmek
yetenekli
keşfetmek
vurmak
çarpmak
usta
girişim

İşte son bir girişimde bulunmak ister misin? - Would you like to take a crack at the job?

şaklatmak
(Bilgisayar) Kod kırma, güvenliği kırma
Aralamak. örnek: İ cracked my car window open

Amerikan dilinde çok popüler bir terim. Özellikle araba camlarından bahsederken.

{f} çökmek
{s} aralık

Tom kapıyı biraz aralık bıraktı. - Tom left the door open a crack.

{s} as
{i} çatlak, yarık
{s} özür
{s} çene çalma
{f} çatırdamak
açmak çatallaşm
{s} patlama
{f} 1. çatlamak, yarılmak, kırılmak; çatlatmak, yarmak
{i} hızlı darbe; çarpma
{i} şiddetle vurma
{f} çatallaşmak (ses)
zorlamak
{f} çatırdatmak
{s} espri
{s} birinci sınıf şey
{f} patlamak
kırmak

Sorun hakkında gerçekten bir şey yapılmalı, ama bu balyozla ceviz kırmaktır. - Something really should be done about the problem, but this is cracking a nut with a sledgehammer.

yarılmak
(İnşaat) kırık

Kırık test tüpleri, kırık deney şişeleri - Laboratuvarda dikkatsiz öğrencilerin çalışması. - Broken test tubes, cracked beakers - the work of careless students in the laboratory.

Tom kırık telefon ekranına baktı. - Tom stared at the cracked phone screen.

bitirim
ayrılmak
çözmek (şifreyi)
delice
deneme
cracked
çatlak

Tom dizüstü bilgisayarımla kafama vurdu. O şimdi çatlak! - Tom hit me in the head with my laptop. Now it's cracked!

crack up
gülmekten katılmak
crack a joke
şaka yapmak
crack a joke
takılmak
crack a whip
kamçı şaklatmak
crack down
(Dilbilim) aman vermemek
crack down
sert önlemler almak

Yasa dışı ticaret üzerine sert önlemler almak zorundayız. - We have to crack down on illegal trading.

crack down
(Dilbilim) sıkıştırmak
crack down
(Dilbilim) göz açtırmamak
crack knuckle
Parmak çıtlatmak
crack on
devam etmek, ilerlemek
crack propagation
(Havacılık) çatlak büyümesi
crack the whip
(deyim) kamçıyı eline almak
crack the whip
(deyim) yetkisini tümüyle kullanmak
crack up
(deyim) tükenmek
crack a joke
fıkra patlatmak
crack detector
çatlak bulucu
crack down
acımasızlaşmak
crack down
daha katı olmak
crack due to expansion
genişlemenin yol açtığı çatlak
crack due to shrinkage
büzülmenin yol açtığı çatlak
crack due to thermal stress
ısıl gerilmenin yol açtığı çatlak
crack of doom
kıyamet kopması
crack pattern
çatlak izi
crack propagation
çatlak yayılması
crack up
{i} güçten düşme
crack up
sağlığı bozulmak
crack width
çatlak genişliği
crack knuckles
Parmak çıtlatmak

He is always cracking his knuckles while im trying to study.

crack 1
çatlamak 1
crack a book
ders çalışmaya başlamak
crack a fat
(deyim) Ereksiyon olmak, penisi sertleşmek
crack addict
crack bağımlısı
crack baby
çatlamak bebek
crack brained
beyinli çatlamak
crack cocaine
crack kokain
crack knuckles
Parmak çıtlatmak
crack of dawn
seher vakti
crack of noon
Sabahın koru
crack on
çatlamak
crack open
(Askeri) Tıklatarak açmak

Ani basınç yükselmesi/düşmesi oluşmaması için bir valfın çok az açılması.

crack shot
usta nişancı, keskin nişancı

crack shot = marksman = sharpshooter.

crack up
kaza geçirmek
crack up
(arabayı) kazada paramparça etmek
crack whore
fahişe çatlamak
crack-free
Çatlaksız, kırıksız
crack a bottle
(Argo) yeni bir şişe açmak
crack a crib
(deyim) soyup soğana çevirmek
crack a fat
(Argo) erekte olmak
crack a joke
şaka etmek, şaka yapmak
crack a volley
(Spor) vole vurmak
crack bowing
(İnşaat) çatlak eğilmesi
crack brained
kaçık
crack brained
çatlak
crack bridging
(İnşaat) çatlak kenetlenmesi
crack cocaine
krek kokain
crack cocaine
taş kokain
crack cream
(Tıp) çatlak kremi
crack deflection
(İnşaat) çatlak sapması
crack down
(son vermek için) -in üstüne gitmek
crack down
(on) k.dili
crack down
müsamaha etmekten vazgeçip sert davranmaya başlamak
crack formation
(Nükleer Bilimler) çatlak oluşumu
crack formation
çatlak oluşması
crack front
(İnşaat) çatlak alnı
crack growth
(Nükleer Bilimler) çatlak büyümesi
crack injection
çatlak içitimi
crack jokes
şaka yapmak
crack length
(İnşaat,Teknik) yarılma uzunluğu
crack length
(İnşaat) çatlama uzunluğu
crack of doom
kıyamet günü
crack off
(Tekstil) ayırmak ( elyaf )
crack one’s knuckles
parmak çıtlatmak
crack onto
(Argo) birine vurulmak
crack stopper
(Havacılık) çatlak durdurucusu
crack up
yıkılmak
crack up
k.dili. delirmek, oynatmak
crack up
çökmek
crack up
övmek
crack up
dağılmak
crack up
(Fiili Deyim ) 1- takatten düşmek , sağlığı bozulmak 2- göklere çıkarmak , övmek
crack up
dağıtmak
crack water
fisür suyu
crack width
çatlak eni
crack wise
(Fiili Deyim ) nükte savurmak
crack zone
çatlak bölgesi
creep crack
sünme çatlağı
creeping crack
plastik akma çatlağı
cruciform crack
haç şekilnde oluşan çatlak
cracked
(Argo) deli
concrete crack
beton çatlağı
crack down
aşırı önlem almak
cracked
keçileri kaçırmış
cracked
kafadan kontak
cracked
üşütük
cracked
zıpır
cracked
hasta
cracking
(Otomotiv) ayrılma
cracking
çatlak
cracking
(Otomotiv) parçalama
cracking
(Otomotiv) ayırma
cracking
(Otomotiv) yırtık
fatigue crack
yorulma çatlağı
fatigue crack
yorulma kırılması
hair crack
kılcal çatlak
shear crack
(İnşaat) kesme çatlağı
shrinkage crack
(İnşaat) rötre çatlağı
tough nut to crack
(deyim) çetin ceviz
a hard nut to crack
çetin ceviz
at the crack of dawn
şafak sökümünde
bark crack
kabuk çatlağı
cooling crack
soğuma çatlağı
cracked
{f} çatla

Tom yanlışlıkla telefonunun ekranını çatlattı. - Tom accidentally cracked his phone's screen.

Buz ağırlığın altında çatladı. - The ice cracked under the weight.

cracking
kraking
cracking
parçalanma
give a fair crack of the whip
özünü göstermek
toe crack
parmak kırığı
a crack
bir çatlak
a crack shot
keskin nişancı
a hard nut to crack
k. dili 1. başarılması zor iş. 2. çetin ceviz
a hard/tough nut to crack
k. dili çetin ceviz
at the crack of down
sabahın çok erken saati
bum crack
serseri çatlamak
butt crack
popo çatlamak
cracked
{s} kırık

Tom kırık telefon ekranına baktı. - Tom stared at the cracked phone screen.

Kırık test tüpleri, kırık deney şişeleri - Laboratuvarda dikkatsiz öğrencilerin çalışması. - Broken test tubes, cracked beakers - the work of careless students in the laboratory.

cracking
çatlama
cracks
çatlaklar

Ağır vakalarda çatlaklar oluşabilir ya da kırılabilir. - In severe cases, cracks can form or it can snap apart.

Fincanda çatlaklar vardı bu nedenle içecek dışarı sızdı. - There were cracks in the cup so the drink leaked out.

etching crack
dağlama çatlağı
fire crack
ışıl çatlak
give it a crack
(deyim) Şansını denemek, bir denemek, bir şeye bir şans vermek

Can you patch the ceiling up there? Yeah, I'll give it a crack.

give something a crack
(deyim) Şansını denemek, bir denemek, bir şeye bir şans vermek
grinding crack
taşlama çatlağı
in a crack
bir çatlak içinde
quenching crack
suverme çatlağı
shrinkage crack
büzülme çatlaması
surface crack
yüzey çatlağı
take a crack
(deyim) Birşey denemek

I began to think about taking a crack at making my living as a writer.

take a crack at st.
st bir çatlak almak
take crack at
at çatlamak almak
tension crack
çekme çatlağı
transverse crack
enine çatlak
wise crack
bilge çatlamak
cracked
crack patla/çatla/patlat
cracked
{s} kaçık
cracked
{s} k.dili. kaçık, çatlak, deli
cracked
{s} çatlamış
cracking
(isim) çatlama
develop (of crack)
çatlak ilerlemesi
diagonal crack
diyagonal çatlak
diagonal crack
çapraz çatlak
expansion crack
genleşme çatlağı
frost crack
(Meteoroloji) don çatlağı
hard nut to crack
çetin ceviz
Englisch - Englisch
To change rapidly in register

His voice cracked with emotion.

To circumvent software restrictions such as regional coding or time limits

That software licence will expire tomorrow unless we can crack it.

The sharp sound made when solid material breaks

The crack of the falling branch could be heard for miles.

To make a sharply humorous comment

I would too, with a face like that, she cracked.

To alternate between high and low register in the process of eventually lowering

His voice finally cracked when he was fourteen.

To cause to make a sharp sound

Hershell cracked his knuckles, a nervous habit that drove Inez crazy.

To break down (a complex molecule), especially with the application of heat: to pyrolyse

Acetone is cracked to ketene and methane at 700 °C.

The space between the buttocks

Pull up your pants! Your crack is showing.

A sharply humorous comment; a wisecrack

I didn't appreciate that crack about my hairstyle.

vagina

I'm so horny even the crack of dawn isn't safe!.

Excellent, first-rate, superior, top-notch

She's a crack shot with that rifle.

To solve a difficult problem

I've finally cracked it, and of course the answer is obvious in hindsight.

To brag, boast

Cardan cracks' that he can cure all diseases with water alone, as Hippocrates of old did most infirmities with one medicine.

To tell (a joke)
To overcome a security system or a component

They finally cracked the code.

To make a crack or cracks in

The ball cracked the window.

To form cracks

It's been so dry, the ground is starting to crack.

Any sharp sound

The crack of the bat hitting the ball.

To cause to yield under interrogation or other pressure. (Figurative)

They managed to crack him on the third day.

good fun. (See usage note re Scots sense)

By the time we've got a good drunk on us there'll be more crack in this valley than the night I pissed on the electric fence!.

To break open or crush to small pieces by impact or stress

You'll need a hammer to crack a black walnut.

To yield under interrogation

When we showed him the pictures of the murder scene, he cracked.

Extremely silly, absurd or off-the-wall ideas or prose
A potent, relatively cheap, addictive variety of cocaine; often a rock, usually smoked through a crack-pipe

I wouldn't use it, if I was going to use it I can afford real cocaine. Crack is wack.

To become debilitated by psychological pressure

Anyone would crack after being hounded like that.

To strike forcefully

She cracked him over the head with her handbag.

To open a canned beverage, or any packaged drink or food

I'd love to crack open a beer.

To open slightly

Could you please crack the window?.

A program, password or procedure designed to circumvent restrictions or usage limits on software
Highly trained and competent

Even a crack team of investigators would have trouble solving this case.

A thin and usually jagged space opened in a previously solid material

A large crack had formed in the roadway.

Business/events

What's the crack?.

A narrow opening

Open the door a crack.

An opportunity to attempt something

I'd like to take a crack at that game.

Conviviality; good conversation, chat, gossip, or humourous storytelling; good company

The party was great crack.

a meaningful chat
To make a cracking sound

The bat cracked with authority and the ball went for six.

To break apart under pressure

When I tried to stand on the chair, it cracked.

{v} to break into chinks, split, craze, boast
{n} a sudden noise, chink, boaster
{f} split, fracture; make a loud sharp noise; whip; open a little
Common name for mana regen spells, also known as Coffee, C1 (for Clarity) or C2 (Clarity 2) Usually stated "crack me pls" and will become quite annoying
A brief time; an instant; as, to be with one in a crack
the act of cracking something
refers to a fracture in opal, which greatly reduces the value
make a sharp sound; "his fingers snapped"
a blemish resulting from a break without complete separation of the parts; "there was a crack in the mirror"
break partially but keep its integrity; "The glass cracked"
Breach of chastity
When a powerful hand (especially powerful pocket cards) is beat, it's said to be cracked I've had rockets cracked twelve consecutive times
A separation or fracture occurring in a material See also Split
a long narrow opening
To cause to sound suddenly and sharply; to snap; as, to crack a whip
the separation of two rock faces, ranging in size from the width of a chimney to microscopically narrow
A linear fracture in the glass It may or may not go all the way through the glass of the insulator Cracks may be caused by stress, impacts or rapid and severe temperature changes
The light-colored region which follows closely behind the dark slick in an underwater burst It is probably caused by the reflection of the water shock wave at the surface See Slick
To break or burst, with or without entire separation of the parts; as, to crack glass; to crack nuts
break into simpler molecules by means of heat; "The petroleum cracked"
To beat a hand - typically a big hand You hear this most often used to apply to pocket aces: "Third time tonight I've had pocket aces cracked "
become fractured; break or crack on the surface only; "The glass cracked when it was heated"
A chemically altered form of cocaine that is smoked
A form of Cocaine which has been further processed to remove the hydrochloride
a narrow opening; "he opened the window a crack"
a purified and potent form of cocaine that is smoked rather than snorted
reduce (petroleum) to a simpler compound by cracking become fractured; break or crack on the surface only; "The glass cracked when it was heated"
To utter smartly and sententiously; as, to crack a joke
When forming an opening, a small amount
To utter vain, pompous words; to brag; to boast; with of
pass through (a barrier); "Registrations cracked through the 30,000 mark in the county"
Of superior excellence; having qualities to be boasted of
crack a crib
To break into a house
crack a fat
To have an erection
crack a smile
To smile, especially while attempting not to
crack a smile
To begin to smile
crack babies
plural form of crack baby
crack baby
A child born to a mother who uses cocaine
crack cocaine
A mixture of baking soda and cocaine in solid form that is smoked in a pipe as a narcotic
crack cocaine
A mixture of salt substitute, ether, and cocaine in a semi-liquid form is far more potent than if made with baking soda alone
crack down
To enforce more stringently or more thoroughly

The authorities are trying to crack down on drunk driving during the holidays.

crack down on
to enforce laws or punish (something) more vigilantly

Every year around the holidays, the police launch a campaign to crack down on drunk driving.

crack fic
A work of fan fiction that is absurd, surprising or ridiculous
crack fics
plural form of crack fic
crack head
Alternative spelling of crackhead
crack house
A residential building where crack cocaine is manufactured, sold, or consumed

A woman who ran a crack house in Nashua has become the first to be convicted in New Hampshire under a law criminalizing the use of a house or apartment to violate federal drug laws.

crack of dawn
The first moment of daylight; sunrise

This is high-speed travel, Muriel. Not fun. I'm waking up at crack of dawn..

crack on
continue at a (normally uninteresting) task

I must crack on with my essay.

crack one's fingers
to pull or push one's fingers so that they make a cracking noise
crack pipe
Any pipe used for smoking crack cocaine
crack pipes
plural form of crack pipe
crack rock
crack cocaine
crack seed
Any of a variety of Hawaiian snacks made from preserved fruit
crack seeds
plural form of crack seed
crack through
To penetrate
crack through
To overcome, get by
crack train
Fastest express train between two stops

The crack train from New York.

crack trains
plural form of crack train
crack up
To become insane; to suffer a mental breakdown

She got through the war, but cracked up when her sister died.

crack up
To cause to laugh heartily

The joke about the nuns in the bath cracked me up.

crack up
To laugh heartily

It was hilarious. We were cracking up the whole time.

crack whore
A person addicted to crack cocaine who finances the habit through prostitution
crack whores
plural form of crack whore
crack willow
A species of willow native to Europe and western Asia, Salix fragilis
crack wise
To make a sarcastic, flippant, or sardonic comment

Reagan displayed his usual aplomb and even cracked wise about his age at a White House banquet.

crack-pipe
An object (usually made of glass) used for smoking crack cocaine, a cheap type of cocaine, usually in rock form
crack house
A place, or the surroundings in which a drug dealer (trap star) would use to make their profit
crack a fat
(deyim) (Aus) Get an erection
crack of noon
Sleeping in late, but hoping to make it to sound like you got up early

I was up at the crack of noon.

crack on
Proceed or progress quickly
crack someone up
Make someone laugh
crack 1
If you crack a joke, you tell it. He cracked jokes and talked about beer and girls. see also cracked, cracking
crack 1
If your voice cracks when you are speaking or singing, it changes in pitch because you are feeling a strong emotion. Her voice cracked and she began to cry
crack 1
If someone cracks, they lose control of their emotions or actions because they are under a lot of pressure. She's calm and strong, and she is just not going to crack
crack 1
If you say that something is not all it's cracked up to be, you mean that it is not as good as other people have said it is. Package holidays are not always all they're cracked up to be
crack 1
If you crack a hard part of your body, such as your knee or your head, you hurt it by accidentally hitting it hard against something. He cracked his head on the pavement and was knocked cold. = bang, bash
crack 1
When you crack something that has a shell, such as an egg or a nut, you break the shell in order to reach the inside part. Crack the eggs into a bowl. = break
crack 1
If something hard cracks, or if you crack it, it becomes slightly damaged, with lines appearing on its surface. A gas main had cracked under my neighbour's garage and gas had seeped into our homes Remove the dish from the oven, crack the salt crust and you will find the skin just peels off the fish
crack 1
If something cracks, or if you crack it, it makes a sharp sound like the sound of a piece of wood breaking. Thunder cracked in the sky He cracked his fingers nervously
crack 1
If you crack a problem or a code, you solve it, especially after a lot of thought. He has finally cracked the system after years of painstaking research
crack 2
A crack is a slightly rude or cruel joke. When Paul made the crack about the `famous girl detective', I began to suspect that he had it in for you
crack 2
A crack is a very narrow gap between two things, or between two parts of a thing. Kathryn had seen him through a crack in the curtains. = chink
crack 2
A crack soldier or sportsman is highly trained and very skilful. a crack undercover police officer see also craic
crack 2
A crack is a line that appears on the surface of something when it is slightly damaged. The plate had a crack in it Hundreds of office buildings and homes developed large cracks in walls and ceilings
crack 2
A crack is a sharp sound, like the sound of a piece of wood breaking. Suddenly there was a loud crack and glass flew into the car `Crack!' -- The first shot rang out, hitting Paolo
crack 2
Crack is a very pure form of the drug cocaine. see also crack cocaine
crack 2
emphasis If you say that someone does something at the crack of dawn, you are emphasizing that they do it very early in the morning. I often start work at the crack of dawn when there is a big order to get out
crack 2
If you open something such as a door, window, or curtain a crack, you open it only a small amount. He went to the door, opened it a crack, and listened
crack 2
If you have or take a crack at something, you make an attempt to do or achieve something. I should love to have a crack at the Olympia title in my last year = go, shot
crack a joke
play a joke
crack a nut
split open a dry nut
crack a whip
shake a whip so it makes a snapping sound, hit with a whip
crack addict
someone addicted to crack cocaine
crack baby
An infant born to a mother who used crack cocaine during pregnancy. crack babies a baby that is born with medical and mental problems because its mother regularly smoked the illegal drug crack before the baby was born
crack cocaine
Crack cocaine is a form of the drug cocaine which has been purified and made into crystals. = crack. Chemically purified, very potent cocaine in pellet form that is smoked through a glass pipe and is considered highly and rapidly addictive
crack down
If people in authority crack down on a group of people, they become stricter in making the group obey rules or laws. The government has cracked down hard on those campaigning for greater democracy There has been a lot of drinking. We are cracking down now. Anyone who gets caught is fired. see also crackdown = clamp down
crack down
take severe measures
crack down
repress or suppress (something regarded as undesirable); "The police clamped down on illegal drugs"
crack down hard on
strictly enforce, take stern measures
crack down on
suppress, take severe measures against
crack house
A building or apartment where crack cocaine is regularly sold, used, or produced. a place where the illegal drug crack is sold, bought, and smoked
crack jokes
make jokes, tell funny stories
crack of dawn
first rise of the sun, the top of the morning
crack of doom
Judgment Day, day when God will judge humans for their sins
crack the whip
{f} act in a domineering manner; strongly request obedience and hard work and efficiency from others; encourage to greater effort (Slang)
crack up
suffer a nervous breakdown
crack up
rhapsodize about
crack up
rhapsodize about suffer a nervous breakdown
crack up
laugh unrestrainedly
crack up
If someone cracks up, they are under such a lot of emotional strain that they become mentally ill. She would have cracked up if she hadn't allowed herself some fun
crack up
{f} collapse; crash; laugh; cause another to laugh
crack up
If you crack up or if someone or something cracks you up, you laugh a lot. She told stories that cracked me up and I swore to write them down so you could enjoy them too We all just cracked up laughing
crack willow
large willow tree with stiff branches that are easily broken
crack-up
nervous breakdown, mental collapse
ass crack
The gluteal cleft
back, crack and sack
A beauty treatment for men in which hair is removed from the back, from between the buttocks ("crack") and from the scrotum ("sack")
bum crack
The space between the buttocks
butt crack
The gluteal cleft
cracked
Broken into coarse pieces
cracked
Broken so that cracks appear on, or under, the surface
cracked
Simple past tense and past participle of crack
have a crack at
To attempt (something); to try to do (something)

Let me have a crack at it.

quarter crack
crack in a horse's forefoot; a sand crack
sand crack
A vertical fissure in the wall of a horse's hoof; a quarter crack
steam-crack
To crack using steam cracking
take a crack at
To attempt or try

I don't really know where to begin, but I guess I can take a crack at it and see how I do.

tough nut to crack
A difficult or sticky problem

Defending against malware has become a tough nut to crack as programs become ever more cleverly designed.

you've got to crack a few eggs to make an omelette
In order to achieve something, it is inevitable and necessary that something should be destroyed
a fair crack of the whip
(deyim) An equal chance to do something: "It's only right that all the candidates should be given a fair crack of the whip."
take a crack
(deyim) Try to do something, have a go at doing something

Ford said he had always wanted to take a crack at writing a novel.

at the crack of dawn
at the very beginning of dawn, right during sunrise, at daybreak
cracked
Harsh or dissonant
cracked
Crazy; crackpot
cracked
broken without being divided into parts but having fissures appear on the surface; "a cracked mirror
cracked
of paint or varnish; having the appearance of alligator hide
cracked
{s} crazy, mad, insane (Slang); broken, having fissures; chapped (especially in regards to skin)
cracked
An object that is cracked has lines on its surface because it is damaged. The ceiling was grey and cracked. a cracked mirror
cracked
Coarsely ground or broken; as, cracked wheat
cracked
used of skin roughened as a result of cold or exposure; "chapped lips"
cracked
broken without being divided into parts but having fissures appear on the surface; "a cracked mirror"
cracked
past of crack
cracked
A cracked voice or a cracked musical note sounds rough and unsteady. When he spoke, his voice was hoarse and cracked
cracked
informal or slang terms for mentally irregular; "it used to drive my husband balmy"
cracked
Crack-brained
cracked
{s} cracky
cracking
Very, usually associated with praise
cracking
You use cracking to describe something you think is very good or exciting. It's a cracking novel = great, brilliant
cracking
Illegally gaining entry to a computer or computer network in order to do harm
cracking
A process in which molecules are cracked, e g , the oil-refining process in which heavy oils are broken down into hydrocarbons of lower molecular weight by heat or with a catalyst Cracker A unit in an oil refinery in which heavy fractions from crude oil are broken down (cracked), using a catalyst, into lighter distillates
cracking
The process of breaking down the larger, heavier and more complex hydrocarbon molecules into simpler and lighter molecules, thus increasing the gasoline yield from crude oil Cracking is done by application of heat and pressure, and in modern time the use of a catalytic agent
cracking
The thermal decomposition of a substance, especially that of crude petroleum in order to produce petrol / gasoline
cracking
defect of a coating film resulting in breaks in its surface and/or in its depth It can be caused by: - application of coats thicker than specified, - movements of the substrate which the coating film is not able to compensate for, - excess of curing agent resulting in too fast drying and/or too brittle dry film, - some solvent still being present in UV coatings when they are passed under the UV lamps for immediate curing CRATERING: see CISSING
cracking
petroleum refining in which large-molecule liquid hydrocarbons are converted to small-molecule, lower-boiling liquids or gases; the liquids leave the reaction vessel as unfinished gasoline, kerosene, and gas oils At the same time, certain unstable, more reactive molecules combine into larger molecules to form tar or coke bottoms The cracking reaction may be carried out under heat and pressure alone (thermal cracking), or in the presence of a catalyst (catalytic cracking)
cracking
Enjoyable
cracking
the act of cracking something
cracking
n The act of breaking into a computer system; what a {cracker} does Contrary to widespread myth, this does not usually involve some mysterious leap of hackerly brilliance, but rather persistence and the dogged repetition of a handful of fairly well-known tricks that exploit common weaknesses in the security of target systems Accordingly, most crackers are only mediocre hackers
cracking
A process in which relatively heavy HYDROCARBONs are broken up by heat into lighter products (as gasoline)
cracking
The refining process of breaking down the larger, heavier, and more complex hydrocarbon molecules into simpler and lighter molecules
cracking
a process whereby large molecules of petrolum components are broken down to smaller ones by breaking carbon-carbon bonds
cracking
The process of overcoming a security measure Cracking a key means an attempt to recover the key's value; cracking some ciphertext means an attempt to recover the corresponding plaintext
cracking
The production of lighter oils by breaking down heavy oil molecules This process increases the yield of gasoline form crude oil
cracking
Refinery process whereby large, heavy, complex hydrocarbon molecules are broken down into simpler and lighter molecules in order to derive a variety of fuel products
cracking
present participle of crack
cracking
The refinery process in which large, heavy, complex hydrocarbon molecules are broken down into simpler and lighter molecules in order to derive a variety of fuel products
cracking
The process of breaking down the large, heavier and more complex hydrocarbon molecules into simpler, lighter molecules
cracking
Appears as a series of jagged "breaks" or "tears" in the paint , generally accompanied by some degree of separation
cracking
very good; "he did a bully job"; "a neat sports car"; "had a great time at the party"; "you look simply smashing"
cracking
The act of breaking into a computer system The act of breaking into a computer system or account; what a cracker does Contrary to widespread myth, this does not usually peristence and the dogged repetition of a handful of fairly well-known tricks that exploit common weaknesses in the security of target systems
cracking
If you tell someone to get cracking, you are telling them to start doing something immediately. Mark, you'd better get cracking, the sooner the better. very good, exciting etc = great
cracking
Larger than hairline breaks in the surface of the film Usually curled edges and underlying surface is exposed
cracking
Great
cracking
A coating defect consisting of a break in the cured film which exposes the bare substrate Cracking usually occurs during fabrication of the coated plate when the coating is too brittle or the adhesion is too low
cracking
The splitting of a dry paint or varnish film, usually a result of aging or movement of the substrate Different forms are hair-line cracking, checking, crazing, grain cracking, or alligatoring
cracking
{i} process where heavy molecules of petroleum are broken down into hydrocarbons of lower molecular weight; thermal decomposition
cracking
-Generally, the splitting of a film surface The following terms are used to denote the nature and extent of this defect
cracking
A sharp break or fissure in the surface Generally due to excessive strain
cracking
- the process of breaking down larger molecules of hydrocarbons into smaller ones When this is done by heating the oil it is known as 'thermal cracking' If a catalyst is used it is known as 'catalytic cracking'
cracking
The act of breaking into a computer system
cracking
the process whereby heavy molecules of naphtha or petroleum are broken down into hydrocarbons of lower molecular weight (especially in the oil-refining process)
cracking
a sudden sharp noise; "the crack of a whip"; "he heard the cracking of the ice"; "he can hear the snap of a twig"
cracking
The process whereby large molecules are broken down by the application of heat and pressure to form smaller molecules
cracking
To subject petroleum oil to heat for breaking down into lighter products (099)
crack
Favoriten