to successfully enter a profession or business

listen to the pronunciation of to successfully enter a profession or business
Englisch - Türkisch

Definition von to successfully enter a profession or business im Englisch Türkisch wörterbuch

break into
hırsızlık yapmak
break into
(Fiili Deyim ) 1- kırıp girmek 2- birden bire başlamak
break into
lafa karışmak
break into
(deyim) kapıyı kırarak girmek
break into
(deyim) ansızın gülmeye başlamak
break into
ayır
break into
konuşmayı kesmek
break into
(deyim) kıkırdamaya başlamak
break into
(deyim) haneye tecavüz etmek
break into
basmak
break into
(konuşma/vb.) kesmek
break into
birden -e başlamak: The horse broke into a run. At birden koşmaya başladı
break into
-e zorla girmek
break into
tecâvüz etmek
break into
dalmak
break into
zorla girmek

Hırsız arabaya zorla girmek için bir tornavida kullandı. - The thief used a screwdriver to break into the car.

Polis daireye pencereden zorla girmek için zorlandı. - The police were forced to break into the apartment through the window.

Englisch - Englisch
break into

He hopes to break into show business.

to successfully enter a profession or business

  Silbentrennung

  to suc·cess·ful·ly en·ter a pro·fes·sion or busi·ness

  Türkische aussprache

  tı sıksesfıli entır ı prıfeşın ır bîznıs

  Aussprache

  /tə səkˈsesfəlē ˈentər ə prəˈfesʜən ər ˈbəznəs/ /tə səkˈsɛsfəliː ˈɛntɜr ə prəˈfɛʃən ɜr ˈbɪznəs/
Favoriten