broken

listen to the pronunciation of broken
Englisch - Türkisch
{s} arızalı

Buz makinesi arızalı. - The ice machine is broken.

Arızalı bir araba yolun ortasında duruyordu. - A broken-down car was standing in the middle of the road.

{s} kırılmış

Sanırım bacağım kırılmış olabilir. - I think my leg might be broken.

Nakliye sırasında kırılmış olmalı. - It must have been broken during shipping.

bozuk

Benim masa saati bozuk gibi görünüyor. - My clock seems to be broken.

Bozuk radyoyu tamir edebilir misin? - Can you fix the broken radio?

{s} kırık

Bu kırık pencereden o sorumludur. - She is responsible for this broken window.

O benim evin kırık penceresini tamir etti. - He repaired the broken window of my house.

{s} ihlâl edilmiş
{s} kesik
(Dilbilim) aksamalı
haleldar
taşlı
bozulmuş

Yeni yıl bahanesiyle ocakta alınan kararlar genellikle şubatta bozulmuş olur. - New Year's resolutions made in January are often broken by February.

Bana, saatim bozulmuş gibi geldi. - It occurred to me that my watch might be broken.

bozuk konuşma
bozuk yazı
çiğnenmiş
ezik
uyulmamış
tutulmamış

Tutulmamış bir söz hiç verilmemesinden daha iyidir. - Better a broken promise than none at all.

engebeli
yarım kalmış
bölünmüş
kolu kanadı kırık
{f} kır

Bu kırık pencereden o sorumludur. - She is responsible for this broken window.

Jack kırdığı tabağı sakladı fakat küçük kız kardeşi onu gammazladı. - Jack hid the dish he had broken, but his little sister told on him.

kırık eksik
yarılmış
ruhça ve bedence zayıf düşmüş
{s} dilbilgisi kurallarına uymayan bir yabancının
parçaları kırılmış ihlâl edilmiş
{s} parçalanmış
{s} yıkılmış
inkıtaa uğramış
{s} (kötü bir olaydan sonra) umudunu yitirmiş
fena ko
terbiye edilmiş bozuk
yarık
yer yer kesilmiş
{s} çökmüş

Yedi yıllık savaş esaretinden sonra Tom çökmüş bir adamdı. - After seven years of wartime captivity, Tom was a broken man.

Savaş mahkumu olarak yedi yıl geçirdikten sonra Tom çökmüş bir adamdı. - Having spent seven years as a prisoner of war, Tom was a broken man.

eksik
beli bükük
kırgınım
broken down
{s} çökük
break
kırmak

Pencereyi kırmak için bir çekiç kullanıldı. - A hammer was used to break the window.

Peter vazoyu kırmak niyetinde değildi. - Peter didn't intend to break the vase.

break
mola

Çalışmalarımda bir mola sırasında televizyon izledim. - I watched television during a break in my studies.

Onlar şu anda bir mola veriyorlar. - They're having a break at the moment.

be broken
kırılmak
break
kopmak

İskoçya, İngiltere'den kopmak istiyor. - Scotland wants to break away from England.

Erkek arkadaşın sorunlu bir kişi ama bırakmak ya da kopmak için yeterince iyi bir neden değil. - Your boyfriend is a problematic person, but that's not a good enough reason to give up or break off your relationship.

break
{f} kırılmak
break
bozmak

Tom Mary'ye nişanı bozmak istediğini söyledi. - Tom told Mary that he wanted to break off the engagement.

Ben bu 100 dolarlık banknotu, dört tane 20 dolarlık banknot ve yirmi tane tekliğe bozmak istiyorum. - I'd like to break this 100 dollar bill into four 20 dollar bills and twenty singles.

break
{i} ara

O, ara vermeden 30 dakika boyunca konuştu. - She spoke for 30 minutes without a break.

Araba bozulursa, yürürüz. - If the car breaks down, we'll walk.

broken back
geri kırık
broken down
düşkün
broken into pieces
un ufak olmak
broken into small pieces
ufalanmak
broken stone
kırmataş
broken English
bozuk ingilizce
broken account
kesilen hesap
broken down
{f} bozul

Onun sağlığı fazla çalışmadan dolayı bozuldu. - His health has broken down because of overwork.

Benim radyo tekrar bozuldu. - My radio has broken down again.

broken home
parçalanmış kodak
broken home
yıkılmış yuva
broken line
kırık çizgi
broken period interest
ara faiz
broken reed
ipi ile kuyuya inilmez kişi
broken-down
bitkin
broken-down
çökük
broken-down
bozulmuş
broken-down
çürük
broken-down
bozuk
broken-down
işi bitmiş
broken away from
kaçıp kurtulmakkopmak
broken away from
uzak kırık
broken bones
kırık kemikler
broken chords
kırık telleri
broken cloud
yer yer açık bulut
broken down
işi bitmiş
broken down into
aşağı ayrılır
broken heart
kırık kalp

Zaman tüm kırık kalpleri iyileştirir. - Time heals all broken hearts.

broken hearted
kalbi kırık
broken law
kırık hukuk
broken man
kırık adam
broken of
kırık
broken open
açık kırık
broken rib
Kırık kaburga
broken rice
(Gıda) Kırık pirinç
broken sky
parçalı gökyüzü
broken string
kopmuş tel
broken up with
ayrılmak
broken up with
ile kırık
broken word
bölünmüş sözcük
Broken English
{i} bozuk İngilizce
Broken English
(isim) bozuk İngilizce
broken arch
(Mimarlık) kırıkkemer
broken arch
(İnşaat) kırık kemer
broken back transition
kırık düzlemli tranzisyon
broken cadence
(Muzik) kırık durgu
broken coke
kırılmış kok
broken coke
kırma kok
broken down
{s} çökmüş
broken down
{s} bozulmuş
broken down
{s} bitkin
broken down
{s} bozuk

Taninna'yı okula götüremem. Arabam bozuk. - I cannot drive Taninna to school. My car is broken down.

broken down
{s} yıkılmış
broken ground
kırıklı formasyon
broken hearted
kederli
broken joint
taşkesmesi derz
broken line
(Otomotiv) kesik yol çizgisi
broken line graph
(Matematik) kırık çizgi grafiği
broken line graph
(Matematik) kırık çizgi çizeneği
broken lot
(Ticaret) lot altı (hisse senetleri)
broken number
kesir
broken off
kopuk
broken pediment
(İnşaat) kesik alınlık
broken pediment
(İnşaat) kırık alınlık
broken pediment
(İnşaat) kırma alınlık
broken reed
(deyim) güven vermeyen kimse
broken roof
(İnşaat) çatı katı
broken rule
kırık çizgi
broken section
kırık kesit
broken sky
(Meteoroloji) parçalı çok bulutlu
broken sliding surface
kırıklı kayma sathı
broken stowage
(Askeri) İSTİF HARCI: Bak. "filler cargo "
broken terrain
(Askeri) Engebeli arazi
break
{i} teneffüs
break
{f} yenmek
break
{f} bozdurmak
break
fırsat

Bana bir fırsat ver. Söyleyecek bir şeyin varsa, surat asmayı bırak ve onu söyle. - Give me a break. If you have something to say, stop making faces and say it.

Büyük bir fırsat yakaladık. - We caught a big break.

break
batırmak
break
kaçmak

Biz bu gece kaçmak zorundayız, yoksa çıldıracağım. - We've got to break out tonight or I'll go crazy!

break
{i} fren
break
pot
be broken into pieces
un ufak olmak
be broken into small pieces
ufalanmak
being broken down
düşkünlük
break
ortalık ağarmak
break
dağıtmak
break
(Bilgisayar) çık

Savaş çıksa ne yaparsın? - What would you do if war were to break out?

Kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıktım. - I went for a walk after breakfast.

break
şafak atmak
break
tan ağarmak
break
iş molası
break
ufalamak
break
haklamak
break
bozuşmak
break
çıtlatmak
break
(Bilgisayar) satır sonu
break
bozuşma
break
gün doğmak
break
dönmek
break
sökme
break
şafak sökmek
break
atılma
break
ara verme

Dün gece ara vermeden çalıştı. - He worked last night without taking a break.

O, ara vermeden 30 dakika boyunca konuştu. - She spoke for 30 minutes without a break.

break
ayırmak
break
(Bilgisayar) sayfa sonu
break
(Bilgisayar) kesme bitir
break
kısım
break
dinlenme

Eğer Jane daha fazla dinlenmezse, O bir sinir krizi geçirebilir. - If Jane does not rest more, she may have a nervous breakdown.

Bir mola vermeni ve biraz dinlenmeni öneriyorum. - I suggest that you take a break and cool off a little.

break
kopmak (fırtına)
break
solo bölüm caz
break
mola vermek

Mola vermek istemediğinden emin misin? - Are you sure you don't want to take a break?

Bence şimdi bir mola vermek en iyisi. - I think it's best to take a break now.

break
kapatmak
break
(Bilgisayar) bitir

Mary Tom uyanmadan önce kahvaltı hazırlamayı bitirmek istedi. - Mary wanted to finish making breakfast before Tom woke up.

Onunla ilişkimi tamamen bitirmeye kesin karar verdim. - I resolved to break up with her cleanly.

break
benzetmek
break
kesilme
break
bozulmak
broken down
yıkık
brokenly
kesik kesik
set and bind up a broken bone
(Tıp) kırık sarmak
to be broken into small pieces
ufalanmak
break
yıkmak

Bizim sosyal engelleri yıkmak için çok çalışmamız gerekmektedir. - We must work hard to break down social barriers.

break
kırılma

Bambu eğildi ama kırılmadı. - The bamboo bent but did not break.

Herkesin bir kırılma noktası var. - Everyone has a breaking point.

break
çözmek
break
çatlatmak
break
kırma

Tom Mary'nin kalbini kırmak istemiyordu. - Tom didn't want to break Mary's heart.

Lütfen bu vazoyu kırmamak için dikkatli ol. - Please be careful not to break this vase.

break
dizginlemek
break
bitmek
break
açmak
break
değişiklik
break
şafak vakti

Tom şafak vaktinde okula gitti. - Tom left for school at the break of dawn.

break
koparmak

Hükümet, aile bağlarını koparmak için elinden gelen her şeyi yaptı. - The government did all it could to break family ties.

break
{i} aralık
break
tutmamak
break
parçalanmak
break
sona ermek
break
tan

Kahvaltı için iki tane tost ve üç yumurta yedim. - I ate three eggs and two pieces of toast for breakfast.

Birbirinizi tanıyıp kaynaşmanıza yardımcı olması için bazı oyunlar ürettik. - To help you all get to know each other, we've created some games to break the ice!

break
açıklık
break
kırık

Bazı kötü kırıklarım vardı. - I had some bad breaks.

X ışınları kemiklerdeki kırıkları bulmak için kullanılır. - X rays are used to locate breaks in bones.

break
ani değişim
break
kontrol etmek
break
şans

Onun kalbini kıracağımı biliyordum ama hiç şansım yoktu. - I knew that I'd break her heart, but I had no choice.

Bir ayna kırarsan yedi yıl kötü şansa uğrayacağına inanıyor musun? - Do you believe that you will get seven years of bad luck if you break a mirror?

break
yarmak
break
sındırmak
break
daha iyi yapmak
break
{f} kır

Ama aşk kalbinizi kırabilir. - But love can break your heart.

Devenin belini kıran son saman çöpü. - The last straw breaks the camel's back.

break
mahvetmek
break
sınmak
brokenly
parça parça
brokenly
kesik
A broken heart will never be mended
(Atasözü) El yarası geçer, dil yarası geçmez
a broken reed
k. dili güvenilmez kimse/şey
be broken to smithereens
paramparça olmak
break
Teneffüs arası
break
kes

Her zaman konuşmamızı kesiyor. - He's always breaking into our conversation.

Taş, makası ezer. Makas, kağıdı keser. Kağıt, taşı kaplar. - Rock breaks scissors. Scissors cut paper. Paper smothers rock.

break
molas
distinctive area of broken terrain
Kırık arazinin farklı alanda
frame got broken
çerçevesi kırık var
get broken
kırılmış olsun
heart-broken
kalp kırık
house broken
Tuvalet eğitimi almış (evde beslenen hayvanlar için)
made to be broken
kırılmaması için yapılmış
be all broken up over
-den dolayı çok üzgün olmak
be all broken up over
-den çok üzgün olmak
be broken to
paramparça olmak
being broken
parçalanma
being broken down
bozukluk
break
kesme bitir/kes
break
{f} batmak
break
sona erdirmek
break
kes,v.kır: n.aralık
break
parçalamak

Bir kazma sert zemin yüzeyleri parçalamak için kullanılan uzun saplı bir araçtır. - A pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.

break
{f} fırlamak
break
{f} ağarmak
break
{f} kesmek

Ne yazık ki tartışmayı kesmek zorundayız. - I'm afraid we must break off the discussion.

break
firar etmek
break
bozdurmak kaçmak
Englisch - Englisch
Torres Strait Creole
Past participle of break
Not having gone in the way intended; saddening

Oh man! That is just broken!.

Not working properly

I think my shaver is broken.

Completely defeated and dispirited

The bankruptcy and divorce, together with the death of his son, left him completely broken.

Five-eighths to seven-eighths obscured by clouds

Tomorrow broken skies.

Fragmented, in separate pieces
Powerful enough to be considered overpowered
Split or ruptured

A dog bit my leg and now the skin is broken.

Having the bone in pieces, fractured

My arm is broken.

Grammatically non-standard, especially as a result of being a non-native speaker
Disconnected, no longer open or carrying traffic
Having no money, bankrupt, broke
Badly designed or implemented

This is the most broken application I've seen in a long time.

{a} pass. of to break
not continuous in space, time, or sequence or varying abruptly; "broken lines of defense"; "a broken cable transmission"; "broken sleep"; "tear off the stub above the broken line"; "a broken note"; "broken sobs"
weakened and infirm; "broken health resulting from alcoholism"
- on of three statuses assigned by the Automated Management System (AMS) Indicates a site that does not pass the Automated Management System (AMS) validation of either the JavaScript or alternative HTML For information on how validation is performed, see my page Yahoo! WebRing Validation
VARCHAR2(1) Y: no attempt is made to run this job N: an attempt is made to run this job
Of the sky, five eighths to seven eighths obscured by clouds
VARCHAR2(1) (Y |N) Y means the job is broken and will never be run
(especially of promises or contracts) having been violated or disregarded; "broken (or unkept) promises"; "broken contracts"
Crushed and ruined as by something that destroys hope; blighted
adj (usually applied to a game) Having problems that result in a disappointing play experience A game might be considered broken if even poor play can lead to a victory, if it frequently ends in a stalemate, or if one strategy invariably wins (See also solvable)
out of working order (`busted' is an informal substitute for `broken'); "a broken washing machine"; "the coke machine is broken"; "the coke machine is busted"
topographically very uneven; "broken terrain"; "rugged ground"
discontinuous; "broken clouds"; "broken sunshine"
Not to be confused with Beef Broken is a card and/or card Combo that is so powerful as to create an extremely unfair advantage or unbeatable Combo for the Player using it "You were able to take me out in one turn! Man, that card is broken!"
imperfectly spoken or written; "broken English"
Ruined financially; incapable of redeeming promises made, or of paying debts incurred; as, a broken bank; a broken tradesman
4. If someone talks in broken English, for example, or in broken French, they speak slowly and make a lot of mistakes because they do not know the language very well. Eric could only respond in broken English. fluent, perfect. the past participle of break
Disconnected; not continuous; also, rough; uneven; as, a broken surface
{s} smashed into pieces, crushed, no longer in working order
Of clouds, covering five eighths to seven eighths of the sky
Broken is the past participle of break
Made infirm or weak, by disease, age, or hardships
adj hancur
Z'haenglish | adronato
destroyed financially; "the broken fortunes of the family"
disapproval You can use broken to describe a marriage that has ended in divorce, or a home in which the parents of the family are divorced, when you think this is a sad or bad thing. She spoke for the first time about the traumas of a broken marriage Children from broken homes are more likely to leave home before the age of
A broken line is not continuous but has gaps or spaces in it. A broken blue line means the course of a waterless valley. = dotted
The amount of sky cover for a cloud layer between 5/8ths and 7/8ths, based on the summation layer amount for that layer
Type of marking in which the the ground colour is striped with one or more contrasting colours, usually caused by viral infection; particularly applied to tulips
subdued or brought low in condition or status; "brought low"; "a broken man"; "his broken spirit"
A single tactic or option which is powerful enough to be considered overpowered
Not carried into effect; not adhered to; violated; as, a broken promise, vow, or contract; a broken law
thrown into a state of disarray or confusion; "troops fleeing in broken ranks"; "a confused mass of papers on the desk"; "the small disordered room"; "with everything so upset"
has been opened; 1) when said of a secret message (an encryption), the message has been cracked and any further messaging using the same encryption is also likely to be broken; 2) when said of computer programs, the program in some way (usually fatal) does not work
tamed or trained to obey; "a horse broken to the saddle"; "this old nag is well broken in
Veins which have been dislocated by faulting
Subdued; humbled; contrite
Adjective describing a card that has an unfair advantage These cards are generally banned from tournament play The first such card in the PTCG is Neo Genesis Sneasel, which is banned from the 2001 Super Trainer Showdown
Fractured; cracked; disunited; sundered; strained; apart; as, a broken reed; broken friendship
The Olives which have accidentally been broken during the pitting or stuffing, and which normally contain pieces of the stuffing material (pimiento or its prepared natural paste)
Imperfectly spoken, as by a foreigner; as, broken English; imperfectly spoken on account of emotion; as, to say a few broken words at parting
tamed or trained to obey; "a horse broken to the saddle"; "this old nag is well broken in"
Separated into parts or pieces by violence; divided into fragments; as, a broken chain or rope; a broken dish
smaller leaf style usually created during manufacture by passing the leaf through a cutter
Bent to the point of coming apart, but not necessarily in separate pieces
physically and forcibly separated into pieces or cracked or split; or legally or emotionally destroyed; "a broken mirror"; "a broken tooth"; "a broken leg"; "his neck is broken"; "children from broken homes"; "a broken marriage"; "a broken heart"
Subjugated; trained for use, as a horse
lacking a part or parts; "a broken set of encyclopedia"
jiggered
cunted
broke

Water spouted from the broken faucet. - Water spouted from the broken tap.

If it ain't broke, don't fix it. - If it isn't broken, don't fix it.

fucked
borky
buggered
Broken Arrow
Alternative spelling of broken arrow, a nuclear accident
Broken Arrows
plural form of Broken Arrow
Broken Britain
Britain (viewed as a crime-ridden state where society and common sense have failed)

This is a society at war with itself and heightens the impression of broken Britain.

broken arrow
An accidental event that involves nuclear weapons or nuclear components but does not create the risk of nuclear war

In the US, the code name for a serious nuclear weapons incident is Broken Arrow. It is US policy neither to confirm nor deny the existence of nuclear weapons at any specific location; this also applies to Broken Arrow incidents.

broken arrow
a code phrase that a ground unit is facing imminent destruction from enemy attack and all available air forces within range are to provide air support immediately
broken chord
A chord whose notes are played in sequential descending or ascending order
broken chords
plural form of broken chord
broken consort
an instrumental ensemble (also called Morley consort or English consort) that developed in Europe during the Renaissance
broken consorts
plural form of broken consort
broken down
Past participle of break down
broken heart
A subjective feeling of grief or loss
broken hearts
plural form of broken heart
broken home
A home in which the parents have separated or divorced
broken in
Past participle of break in
broken into
Simple past tense and past participle of break into
broken loose
Past participle of break loose
broken off
Past participle of break off
broken out
Past participle of break out
broken rhyme
The splitting of the final word in a line of poetry (onto the next line) such that a rhyme is formed from a syllable other than the last
broken rhymes
plural form of broken rhyme
broken source
A subset of open source computer software that is considered buggy, unstable and incomplete
broken the fourth wall
Past participle of break the fourth wall
broken time
A sudden change in the tempo of one fencer's actions, used to fool the opponent into responding at the wrong time
broken up
Past participle of break up
broken vessel
A person who is destroyed or forgotten, or who feels flawed or broken

I’m a broken vessel—thankfully, God uses broken vessels.

broken vessels
plural form of broken vessel
broken-backed
Decrepit, weakened
broken-backed
Drooping at each end because of a damaged spine
broken-backed
Having a broken back
broken-down
not properly maintained; neglected
broken-down
no longer in working order
broken-hearted
Alternative spelling of brokenhearted. Feeling depressed, despondent, or hopeless, especially over losing a love
Broken English
{i} international language of science
broken English
poor English
broken French
discontinuous French, French that is imperfectly spoken
broken arch
an arch with a gap at the apex; the gap is usually filled with some decoration
broken breast
Abscess of the mammary gland
broken chord
Notes of a chord played in succession rather than simultaneously Arpeggio C
broken chord
Notes of a chord played in succession rather than simultaneously
broken chord
Notes of a chord played in succession rather than simultaneously Arpeggio
broken consort
An ensemble whose instruments are not all from the same family
broken down
{s} shattered; out of working order, got ruined (e.g.,"Our dishwasher is broken-down"; "broken down car"); infirm, weak from illness or age (e.g., "a broken down horse")
broken family
family which has been separated (by death, divorce, etc.)
broken ground
ground that has been overturned for farming; new progress, advancement
broken heart
unrequited love, lost love
broken in
tamed or trained to obey; "a horse broken to the saddle"; "this old nag is well broken in"
broken line
dotted line; discontinuous line
broken meat
{i} pieces of meat, fragments of food
broken neck
fractured neck bone
broken numbers
fractions (Mathematics)
broken piece
fragment, chip, sliver
broken reed
broken stick, broken staff, broken rod
broken spirit
loss of will, depression
broken time
A pause in an action that's normally performed in one movement
broken time
a sudden change in the tempo or pause of one fencer's actions, used to fool the opponent into responding at the wrong time
broken time
A sudden change in the tempo of one fencer's actions, u= sed to fool the opponent into responding at the wrong time
broken time
a sudden change or hesitation in the tempo of one fencer's actions, used to fool the opponent into responding at the wrong time
broken wind
The heaves
broken-backed
having the spine damaged; "a broken-backed book"; "a broken-backed old horse"
broken-backed
(of a ship) so weakened as to sag at each end
broken-backed
(of a horse) having bones of the back united by a bony growth
broken-backed
(of a ship) so weakened as to sag at each end having the spine damaged; "a broken-backed book"; "a broken-backed old horse"
broken-down
not in working order; "had to push the broken-down car"; "a broken-down tractor fit only for children to play on
broken-down
in deplorable condition; "a street of bedraggled tenements"; "a broken-down fence"; "a ramshackle old pier"; "a tumble-down shack"
broken-down
A broken-down vehicle or machine no longer works because it has something wrong with it. a broken-down car. not working or in very bad condition
broken-down
not in working order; "had to push the broken-down car"; "a broken-down tractor fit only for children to play on"
broken-field
varying in direction suddenly and frequently; "broken-field running"
broken-field
varying in direction suddenly and frequently; "broken-field running
broken-hearted
Someone who is broken-hearted is very sad and upset because they have had a serious disappointment. extremely sad, especially because someone you love has died or left you heartbroken
broken-hearted
extremely disappointed, made sad
broken-heartedness
being extremely disappointed, being made sad
break
To counter-attack
break
A rest or pause, usually from work; a breaktime

Let’s take a five-minute break.

break
To design or use a powerful (yet legal) strategy that unbalances the game in a player's favor

Letting white have three extra queens would break chess.

break
Of a bone, to crack or fracture due to a physical strain, such as a collision

His ribs broke under the weight of the rocks piled on his chest.

break
An instance of breaking something into two pieces

The femur has a clean break and so should heal easily.

break
To arrive

Morning has broken.

break
To interrupt or cease one's work or occupation temporarily

Let's break for lunch.

break
A temporary split (with a romantic partner)

I think we need a break.

break
An interval or intermission between two parts of a performance, for example a theatre show, broadcast, or sports game
break
A significant change in circumstance, attitude, perception, or focus of attention: big break, lucky break
break
To demote, to reduce the military rank of

Not long after this event, Clausen became involved in another disciplinary situation and was broken to private—the only one to win the Medal of Honor in Vietnam.

break
To change a steady state abruptly

With the mood broken, what we had been doing seemed pretty silly.

break
To surpass or do better than (a specific number), to do better than (an record), setting a new record

The policeman broke sixty on a residential street in his hurry to catch the thief.

break
To arrange a temporary split (with a romantic partner)
break
To cause (a barrier) to no longer bar

specifically To open (a safe) without using the correct key, combination, or the like.

break
to end

The forecast says the hot weather will break by midweek.

break
To end (a connection), to disconnect

I couldn't hear a thing he was saying, so I broke the connection and called him back.

break
A short section of music, often between verses, in which some performers stop while others continue

The fiddle break was amazing, it was a pity the singer came back in on the wrong note.

break
To divide (something, often money) into smaller units

The wholesaler broke the container loads into palettes and boxes for local retailers.

break
To collapse into surf, after arriving in shallow water. right|thumb|196px|A wave breaking
break
A place where waves break (that is, where waves pitch or spill forward creating white water)

The final break in the Greenmount area is Kirra Point.

break
An act of escaping

prison break.

break
To end up in two or more pieces that cannot easily be reassembled

If the vase falls to the floor, it might break.

break
To do that which is forbidden by (a rule or rules)

break one's word.

break
a change; the end of a spell of persistent good or bad weather
break
:

backgammon, transitive To remove one of the two men on (a point).

break
To cause to end up in two or more pieces that cannot easily be reassembled

She broke the vase.

break
Of a voice, to alter in type: in men generally to go up, in women sometimes to go down; to crack

His voice breaks (or cracks) when he gets emotional.

break
To cause an animal to lose its will, to tame

You have to break an elephant before you can use it as an animal of burden.

break
To cause, accidentally or intentionally, (a bone) to crack under physical strain

He slipped on the ice and broke his leg.

break
To interrupt (a fall) by inserting something so that the falling object not hit something else beneath

He survived the jump out the window because the bushes below broke his fall.

break
To cause (a person) to lose his spirit or will; to crush the spirits of; to ruin (a person) emotionally

Interrogators have used many forms of torture to break prisoners of war.

break
To cause to stop functioning properly or altogether

Adding 64-bit support broke backward compatibility with earlier versions.

break
To disclose or make known an item of news, etc

I don't know how to break this to you, but your cat is not coming back.

break
To become audible suddenly

Like the crash of thunderbolts , the sound of musquetry broke over the lawn, .

break
To cause (a habit) to no longer exist

I've got to break this habit I have of biting my nails.

break
The beginning (of the morning)

at the break of day.

break
To demulsify
break
To ruin financially

The recession broke some small businesses.

brokenly
With spaces between words, especially due to emotion
brokenly
In a broken manner
rules are made to be broken
it is acceptable to break rules
un-broken
Past participle of un-break
break
a pause from doing something (as work); "we took a 10-minute break"; "he took time out to recuperate"
break
{n} an opening, breach, failure, pause, line
break
{v} to part by force, dash to pieces, tame, become a bankrupt, ruin, fall out, violate, dawn as the day, cashier, decline in strength
Break
rupture
To be broken
stuff
being broken
being fractured, being destroyed; being cut off, being disconnected, being discontinuous; being demoralized
break
To cause a person or animal to lose his/her/its will, usually obtained by means of torture.right
break
To make an abrupt or sudden change; to change the gait; as, to break into a run or gallop
break
be broken in; "If the new teacher won't break, we'll add some stress"
break
A large four-wheeled carriage, having a straight body and calash top, with the driver's seat in front and the footman's behind
break
make the opening shot that scatters the balls destroy the completeness of a set of related items; "The book dealer would not break the set"
break
To destroy the official character and standing of; to cashier; to dismiss
break
exchange for smaller units of money; "I had to break a $100 bill just to buy the candy"
break
(tennis) a score consisting of winning a game when your opponent was serving; "he was up two breaks in the second set"
break
when a team quickly advances the ball down the field in an attempt to get its players near the opponent's goal before the defenders have a chance to retreat; also called an advantage
break
A projection or recess from the face of a building
break
If you break your journey somewhere, you stop there for a short time so that you can have a rest. Because of the heat we broke our journey at a small country hotel
break
To break someone means to destroy their determination and courage, their success, or their career. He never let his jailers break him Ken's wife, Vicki, said: `He's a broken man.' = destroy
break
If you break with a group of people or a traditional way of doing things, or you break your connection with them, you stop being involved with that group or stop doing things in that way. In 1959, Akihito broke with imperial tradition by marrying a commoner They were determined to break from precedent They have yet to break the link with the trade unions. Break is also a noun. Making a completely clean break with the past, the couple got rid of all their old furniture
break
change directions suddenly invalidate by judicial action; "The will was broken"
break
lessen in force or effect; "soften a shock"; "break a fall"
break
become fractured; break or crack on the surface only; "The glass cracked when it was heated"
break
Of a bone, to cause to crack under physical strain
break
A physical space that opens up in something or between two things
break
The instruments that are named are the ones that carry on playing, for example a fiddle break implies that the fiddle is the most prominent instrument playing during the break
break
The moment and/or location at which a series circuit is opened and made discontinuous Brownout A condition in which the supply voltage is insufficient to power the load Circuit A closed path followed or capable of being followed by an electric current
break
separate from a clinch, in boxing; "The referee broke the boxers"
break
To fall out; to terminate friendship
break
To make the first shot
break
A rapid and sharp price decline in pricing
break
find the solution or key to; "break the code"
break
When a boy's voice breaks, it becomes deeper and sounds more like a man's voice. He sings with the strained discomfort of someone whose voice hasn't quite broken
break
If you break a rule, promise, or agreement, you do something that you should not do according to that rule, promise, or agreement. We didn't know we were breaking the (Hukuk) broken promises
break
to disclose or make known an item of news etc
break
See Brake, n
break
n an abrupt change of direction in the attacker's approach
break
To impart, as news or information; to broach; - - with to, and often with a modified word implying some reserve; as, to break the news gently to the widow; to break a purpose cautiously to a friend
break
break a piece from a whole; "break a branch from a tree"
Türkisch - Englisch

Definition von broken im Türkisch Englisch wörterbuch

break
(Bilgisayar) break is
BREAK
break
broken
Favoriten