broken

listen to the pronunciation of broken
Englisch - Türkisch
{s} arızalı

Arızalı saat hemen onarılmalıdır. - The clock that got broken must be repaired right away.

Arızalı bir araba yolun ortasında duruyordu. - A broken-down car was standing in the middle of the road.

{s} kırılmış

Piyano tellerinden birisi kırılmış. - One of the piano strings is broken.

Bir parça kırılmış cama bastım. - I stepped on a piece of broken glass.

bozuk

Benim masa saati bozuk gibi görünüyor. - My clock seems to be broken.

O, bozuk bir kamera buldu. - He found a broken camera.

{s} kırık

Röntgen filminde iki kırık parmak görünüyordu. - The x-ray showed two broken fingers.

Bu pencere bir aydır kırıktır. - This window has been broken for a month.

{s} ihlâl edilmiş
{s} kesik
haleldar
(Dilbilim) aksamalı
taşlı
bozulmuş

Yeni yıl bahanesiyle ocakta alınan kararlar genellikle şubatta bozulmuş olur. - New Year's resolutions made in January are often broken by February.

Ben sözleşmeyi bozulmuş olarak görüyorum. - I regard the contract as having been broken.

engebeli
{f} kır

Kırık bir çenesi var ve birkaç dişini kaybetti. - He got a broken jaw and lost some teeth.

Bu kırık pencereden o sorumludur. - She is responsible for this broken window.

kolu kanadı kırık
bölünmüş
yarım kalmış
tutulmamış

Tutulmamış bir söz hiç verilmemesinden daha iyidir. - Better a broken promise than none at all.

bozuk konuşma
bozuk yazı
çiğnenmiş
ezik
uyulmamış
kırık eksik
{s} parçalanmış
ruhça ve bedence zayıf düşmüş
fena ko
parçaları kırılmış ihlâl edilmiş
{s} dilbilgisi kurallarına uymayan bir yabancının
{s} (kötü bir olaydan sonra) umudunu yitirmiş
yarılmış
yarık
inkıtaa uğramış
{s} çökmüş

Savaş mahkumu olarak yedi yıl geçirdikten sonra Tom çökmüş bir adamdı. - Having spent seven years as a prisoner of war, Tom was a broken man.

Yedi yıllık savaş esaretinden sonra Tom çökmüş bir adamdı. - After seven years of wartime captivity, Tom was a broken man.

yer yer kesilmiş
{s} yıkılmış
terbiye edilmiş bozuk
eksik
beli bükük
kırgınım
broken down
{s} çökük
break
kırmak

Tom Mary'nin kalbini kırmak istemiyordu. - Tom didn't want to break Mary's heart.

Peter vazoyu kırmak niyetinde değildi. - Peter didn't intend to break the vase.

break
mola

Oralarda bir yerde bir çay molası verelim. - Let's have a tea break somewhere around there.

Çok yorgun olduğum için öğle yemeği molası sırasında biraz uyudum. - I slept a little during lunch break because I was so tired.

be broken
kırılmak
break
kopmak

Erkek arkadaşın sorunlu bir kişi ama bırakmak ya da kopmak için yeterince iyi bir neden değil. - Your boyfriend is a problematic person, but that's not a good enough reason to give up or break off your relationship.

İskoçya, İngiltere'den kopmak istiyor. - Scotland wants to break away from England.

break
{f} kırılmak
break
bozmak

Biz bu müzakereyi bozmak istiyoruz. - We want to break off this negotiation.

Tom Mary'ye nişanı bozmak istediğini söyledi. - Tom told Mary that he wanted to break off the engagement.

break
{i} ara

Araba bozulursa, yürürüz. - If the car breaks down, we'll walk.

O, ara vermeden 30 dakika boyunca konuştu. - She spoke for 30 minutes without a break.

broken back
geri kırık
broken down
düşkün
broken into pieces
un ufak olmak
broken into small pieces
ufalanmak
broken stone
kırmataş
broken English
bozuk ingilizce
broken account
kesilen hesap
broken down
{f} bozul

Televizyonum bozuldu. - My TV has broken down.

Tom bozulan traktörüne yeni bir parça almak için kasabaya gitti. - Tom drove into town to get a new part for his broken down tractor.

broken home
yıkılmış yuva
broken home
parçalanmış kodak
broken line
kırık çizgi
broken period interest
ara faiz
broken reed
ipi ile kuyuya inilmez kişi
broken-down
bitkin
broken-down
bozuk
broken-down
bozulmuş
broken-down
çürük
broken-down
işi bitmiş
broken-down
çökük
broken away from
kaçıp kurtulmakkopmak
broken away from
uzak kırık
broken bones
kırık kemikler
broken chords
kırık telleri
broken cloud
yer yer açık bulut
broken down
işi bitmiş
broken down into
aşağı ayrılır
broken heart
kırık kalp

Zaman tüm kırık kalpleri iyileştirir. - Time heals all broken hearts.

broken hearted
kalbi kırık
broken law
kırık hukuk
broken man
kırık adam
broken of
kırık
broken open
açık kırık
broken rib
Kırık kaburga
broken rice
(Gıda) Kırık pirinç
broken sky
parçalı gökyüzü
broken string
kopmuş tel
broken up with
ile kırık
broken up with
ayrılmak
broken word
bölünmüş sözcük
Broken English
(isim) bozuk İngilizce
Broken English
{i} bozuk İngilizce
broken arch
(İnşaat) kırık kemer
broken arch
(Mimarlık) kırıkkemer
broken back transition
kırık düzlemli tranzisyon
broken cadence
(Muzik) kırık durgu
broken coke
kırma kok
broken coke
kırılmış kok
broken down
{s} bitkin
broken down
{s} yıkılmış
broken down
{s} bozuk

Taninna'yı okula götüremem. Arabam bozuk. - I cannot drive Taninna to school. My car is broken down.

broken down
{s} bozulmuş
broken down
{s} çökmüş
broken ground
kırıklı formasyon
broken hearted
kederli
broken joint
taşkesmesi derz
broken line
(Otomotiv) kesik yol çizgisi
broken line graph
(Matematik) kırık çizgi çizeneği
broken line graph
(Matematik) kırık çizgi grafiği
broken lot
(Ticaret) lot altı (hisse senetleri)
broken number
kesir
broken off
kopuk
broken pediment
(İnşaat) kırık alınlık
broken pediment
(İnşaat) kesik alınlık
broken pediment
(İnşaat) kırma alınlık
broken reed
(deyim) güven vermeyen kimse
broken roof
(İnşaat) çatı katı
broken rule
kırık çizgi
broken section
kırık kesit
broken sky
(Meteoroloji) parçalı çok bulutlu
broken sliding surface
kırıklı kayma sathı
broken stowage
(Askeri) İSTİF HARCI: Bak. "filler cargo "
broken terrain
(Askeri) Engebeli arazi
break
{i} teneffüs
break
{f} yenmek
break
batırmak
break
kaçmak

Biz bu gece kaçmak zorundayız, yoksa çıldıracağım. - We've got to break out tonight or I'll go crazy!

break
fırsat

Bana bir fırsat ver. Söyleyecek bir şeyin varsa, surat asmayı bırak ve onu söyle. - Give me a break. If you have something to say, stop making faces and say it.

Bu benim büyük fırsatım. - This is my big break.

break
{f} bozdurmak
break
pot
break
{i} fren
be broken into pieces
un ufak olmak
be broken into small pieces
ufalanmak
being broken down
düşkünlük
break
dönmek
break
bozulmak
break
kesilme
break
benzetmek
break
(Bilgisayar) bitir

Kahvaltı bitirdikten sonra aceleyle okula gittim. - Having finished breakfast, I hurried to school.

Sabah kahvaltını bitirdin mi? - Are you through with your breakfast?

break
kapatmak
break
atılma
break
mola vermek

Sadece mola vermek üzereydik. - We were just about to take a break.

Bence şimdi bir mola vermek en iyisi. - I think it's best to take a break now.

break
şafak sökmek
break
ayırmak
break
kopmak (fırtına)
break
dinlenme

Bir mola vermeni ve biraz dinlenmeni öneriyorum. - I suggest that you take a break and cool off a little.

Eğer Jane daha fazla dinlenmezse, O bir sinir krizi geçirebilir. - If Jane does not rest more, she may have a nervous breakdown.

break
kısım
break
solo bölüm caz
break
(Bilgisayar) kesme bitir
break
ara verme

O, ara vermeden 30 dakika boyunca konuştu. - She spoke for 30 minutes without a break.

O asla alışkanlığına ara vermez. - He never breaks his habit.

break
haklamak
break
ortalık ağarmak
break
dağıtmak
break
(Bilgisayar) çık

Tom, yataktan dışarı fırladı, bazı giysiler giyiverdi, kahvaltı yaptı ve on dakika içinde kapıdan çıktı. - Tom sprang out of bed, threw on some clothes, ate breakfast and was out of the door within ten minutes.

Ben dün kahvaltı etmeden evden çıktım. - I left home without having breakfast yesterday.

break
şafak atmak
break
tan ağarmak
break
iş molası
break
ufalamak
break
bozuşmak
break
(Bilgisayar) sayfa sonu
break
sökme
break
çıtlatmak
break
(Bilgisayar) satır sonu
break
bozuşma
break
gün doğmak
broken down
yıkık
brokenly
kesik kesik
set and bind up a broken bone
(Tıp) kırık sarmak
to be broken into small pieces
ufalanmak
break
tan

Kulağım sende değildi. Tane tane anlatabilir misin? - I'm not following you at all. Can you break it down for me?

Kahvaltı için çayla tandır ekmeği yedim. - I had naan with the tea for breakfast.

break
daha iyi yapmak
break
kırma

O, oğlunun sigara içme alışkanlığı kırmaya çalıştı. - He tried to break his son's habit of smoking.

Lütfen bu vazoyu kırmamak için dikkatli ol. - Please be careful not to break this vase.

break
dizginlemek
break
{f} kır

Şu çocuk sık sık bir top ile pencerelerimizi kırıyor. - That boy often breaks our windows with a ball.

Ama aşk kalbinizi kırabilir. - But love can break your heart.

break
bitmek
break
açmak
break
değişiklik
break
kontrol etmek
break
şafak vakti

Tom şafak vaktinde okula gitti. - Tom left for school at the break of dawn.

break
çözmek
break
şans

Tom bir şans yakalayamaz. - Tom can't catch a break.

Bu benim büyük şansım olabilir. - This could be my big break.

break
koparmak

Hükümet, aile bağlarını koparmak için elinden gelen her şeyi yaptı. - The government did all it could to break family ties.

break
{i} aralık
break
kırık

Bazı kötü kırıklarım vardı. - I had some bad breaks.

X ışınları kemiklerdeki kırıkları bulmak için kullanılır. - X rays are used to locate breaks in bones.

break
tutmamak
break
yarmak
break
açıklık
break
sındırmak
break
parçalanmak
break
çatlatmak
break
sona ermek
break
kırılma

Herkesin bir kırılma noktası var. - Everybody has a breaking point.

Herkesin bir kırılma noktası var. - Everyone has a breaking point.

break
ani değişim
break
yıkmak

Bizim sosyal engelleri yıkmak için çok çalışmamız gerekmektedir. - We must work hard to break down social barriers.

break
mahvetmek
break
sınmak
brokenly
kesik
brokenly
parça parça
A broken heart will never be mended
(Atasözü) El yarası geçer, dil yarası geçmez
a broken reed
k. dili güvenilmez kimse/şey
be broken to smithereens
paramparça olmak
break
molas
break
Teneffüs arası
break
kes

Onunla ilişkimi tamamen bitirmeye kesin karar verdim. - I resolved to break up with her cleanly.

Her zaman konuşmamızı kesiyor. - He's always breaking into our conversation.

distinctive area of broken terrain
Kırık arazinin farklı alanda
frame got broken
çerçevesi kırık var
get broken
kırılmış olsun
heart-broken
kalp kırık
house broken
Tuvalet eğitimi almış (evde beslenen hayvanlar için)
made to be broken
kırılmaması için yapılmış
be all broken up over
-den dolayı çok üzgün olmak
be all broken up over
-den çok üzgün olmak
be broken to
paramparça olmak
being broken
parçalanma
being broken down
bozukluk
break
içine girmek
break
nüfuz etmek
break
uymamak bir yerini kırmak
break
{i} firar
break
{f} ara vermek

Ara vermek için vaktim yok. - I don't have time to take a break.

Ara vermek istiyorum. - I want to take a break.

break
{f} çiğnemek

Kuralları çiğnemekten korkma. - Don't be afraid to break the rules.

Birkaç kişi, yasayı çiğnemekle suçlandı. - Several people have been accused of breaking the law.

break
{f} uymamak
break
{f} kesmek

Ne yazık ki tartışmayı kesmek zorundayız. - I'm afraid we must break off the discussion.

break
bozdurmak kaçmak
break
batmak
Englisch - Englisch
Torres Strait Creole
Past participle of break
Fragmented, in separate pieces
Badly designed or implemented

This is the most broken application I've seen in a long time.

Not having gone in the way intended; saddening

Oh man! That is just broken!.

Not working properly

I think my shaver is broken.

Having no money, bankrupt, broke
Disconnected, no longer open or carrying traffic
Completely defeated and dispirited

The bankruptcy and divorce, together with the death of his son, left him completely broken.

Grammatically non-standard, especially as a result of being a non-native speaker
Having the bone in pieces, fractured

My arm is broken.

Five-eighths to seven-eighths obscured by clouds

Tomorrow broken skies.

Split or ruptured

A dog bit my leg and now the skin is broken.

Powerful enough to be considered overpowered
{a} pass. of to break
The amount of sky cover for a cloud layer between 5/8ths and 7/8ths, based on the summation layer amount for that layer
topographically very uneven; "broken terrain"; "rugged ground"
{s} smashed into pieces, crushed, no longer in working order
Bent to the point of coming apart, but not necessarily in separate pieces
physically and forcibly separated into pieces or cracked or split; or legally or emotionally destroyed; "a broken mirror"; "a broken tooth"; "a broken leg"; "his neck is broken"; "children from broken homes"; "a broken marriage"; "a broken heart"
Not to be confused with Beef Broken is a card and/or card Combo that is so powerful as to create an extremely unfair advantage or unbeatable Combo for the Player using it "You were able to take me out in one turn! Man, that card is broken!"
lacking a part or parts; "a broken set of encyclopedia"
discontinuous; "broken clouds"; "broken sunshine"
adj (usually applied to a game) Having problems that result in a disappointing play experience A game might be considered broken if even poor play can lead to a victory, if it frequently ends in a stalemate, or if one strategy invariably wins (See also solvable)
out of working order (`busted' is an informal substitute for `broken'); "a broken washing machine"; "the coke machine is broken"; "the coke machine is busted"
Z'haenglish | adronato
Crushed and ruined as by something that destroys hope; blighted
(especially of promises or contracts) having been violated or disregarded; "broken (or unkept) promises"; "broken contracts"
VARCHAR2(1) (Y |N) Y means the job is broken and will never be run
Of the sky, five eighths to seven eighths obscured by clouds
VARCHAR2(1) Y: no attempt is made to run this job N: an attempt is made to run this job
adj hancur
Made infirm or weak, by disease, age, or hardships
Of clouds, covering five eighths to seven eighths of the sky
smaller leaf style usually created during manufacture by passing the leaf through a cutter
destroyed financially; "the broken fortunes of the family"
Type of marking in which the the ground colour is striped with one or more contrasting colours, usually caused by viral infection; particularly applied to tulips
Subdued; humbled; contrite
subdued or brought low in condition or status; "brought low"; "a broken man"; "his broken spirit"
A single tactic or option which is powerful enough to be considered overpowered
Disconnected; not continuous; also, rough; uneven; as, a broken surface
Not carried into effect; not adhered to; violated; as, a broken promise, vow, or contract; a broken law
4. If someone talks in broken English, for example, or in broken French, they speak slowly and make a lot of mistakes because they do not know the language very well. Eric could only respond in broken English. fluent, perfect. the past participle of break
thrown into a state of disarray or confusion; "troops fleeing in broken ranks"; "a confused mass of papers on the desk"; "the small disordered room"; "with everything so upset"
has been opened; 1) when said of a secret message (an encryption), the message has been cracked and any further messaging using the same encryption is also likely to be broken; 2) when said of computer programs, the program in some way (usually fatal) does not work
tamed or trained to obey; "a horse broken to the saddle"; "this old nag is well broken in
Veins which have been dislocated by faulting
Adjective describing a card that has an unfair advantage These cards are generally banned from tournament play The first such card in the PTCG is Neo Genesis Sneasel, which is banned from the 2001 Super Trainer Showdown
Separated into parts or pieces by violence; divided into fragments; as, a broken chain or rope; a broken dish
A broken line is not continuous but has gaps or spaces in it. A broken blue line means the course of a waterless valley. = dotted
disapproval You can use broken to describe a marriage that has ended in divorce, or a home in which the parents of the family are divorced, when you think this is a sad or bad thing. She spoke for the first time about the traumas of a broken marriage Children from broken homes are more likely to leave home before the age of
Ruined financially; incapable of redeeming promises made, or of paying debts incurred; as, a broken bank; a broken tradesman
Fractured; cracked; disunited; sundered; strained; apart; as, a broken reed; broken friendship
- on of three statuses assigned by the Automated Management System (AMS) Indicates a site that does not pass the Automated Management System (AMS) validation of either the JavaScript or alternative HTML For information on how validation is performed, see my page Yahoo! WebRing Validation
The Olives which have accidentally been broken during the pitting or stuffing, and which normally contain pieces of the stuffing material (pimiento or its prepared natural paste)
Imperfectly spoken, as by a foreigner; as, broken English; imperfectly spoken on account of emotion; as, to say a few broken words at parting
imperfectly spoken or written; "broken English"
tamed or trained to obey; "a horse broken to the saddle"; "this old nag is well broken in"
Subjugated; trained for use, as a horse
Broken is the past participle of break
weakened and infirm; "broken health resulting from alcoholism"
not continuous in space, time, or sequence or varying abruptly; "broken lines of defense"; "a broken cable transmission"; "broken sleep"; "tear off the stub above the broken line"; "a broken note"; "broken sobs"
jiggered
cunted
broke

Water spouted from the broken faucet. - Water spouted from the broken tap.

Tom fixed the broken radio. - Tom repaired the broken radio.

fucked
buggered
borky
Broken Arrow
Alternative spelling of broken arrow, a nuclear accident
Broken Arrows
plural form of Broken Arrow
Broken Britain
Britain (viewed as a crime-ridden state where society and common sense have failed)

This is a society at war with itself and heightens the impression of broken Britain.

broken arrow
An accidental event that involves nuclear weapons or nuclear components but does not create the risk of nuclear war

In the US, the code name for a serious nuclear weapons incident is Broken Arrow. It is US policy neither to confirm nor deny the existence of nuclear weapons at any specific location; this also applies to Broken Arrow incidents.

broken arrow
a code phrase that a ground unit is facing imminent destruction from enemy attack and all available air forces within range are to provide air support immediately
broken chord
A chord whose notes are played in sequential descending or ascending order
broken chords
plural form of broken chord
broken consort
an instrumental ensemble (also called Morley consort or English consort) that developed in Europe during the Renaissance
broken consorts
plural form of broken consort
broken down
Past participle of break down
broken heart
A subjective feeling of grief or loss
broken hearts
plural form of broken heart
broken home
A home in which the parents have separated or divorced
broken in
Past participle of break in
broken into
Simple past tense and past participle of break into
broken loose
Past participle of break loose
broken off
Past participle of break off
broken out
Past participle of break out
broken rhyme
The splitting of the final word in a line of poetry (onto the next line) such that a rhyme is formed from a syllable other than the last
broken rhymes
plural form of broken rhyme
broken source
A subset of open source computer software that is considered buggy, unstable and incomplete
broken the fourth wall
Past participle of break the fourth wall
broken time
A sudden change in the tempo of one fencer's actions, used to fool the opponent into responding at the wrong time
broken up
Past participle of break up
broken vessel
A person who is destroyed or forgotten, or who feels flawed or broken

I’m a broken vessel—thankfully, God uses broken vessels.

broken vessels
plural form of broken vessel
broken-backed
Decrepit, weakened
broken-backed
Drooping at each end because of a damaged spine
broken-backed
Having a broken back
broken-down
no longer in working order
broken-down
not properly maintained; neglected
broken-hearted
Alternative spelling of brokenhearted. Feeling depressed, despondent, or hopeless, especially over losing a love
Broken English
{i} international language of science
broken English
poor English
broken French
discontinuous French, French that is imperfectly spoken
broken arch
an arch with a gap at the apex; the gap is usually filled with some decoration
broken breast
Abscess of the mammary gland
broken chord
Notes of a chord played in succession rather than simultaneously Arpeggio
broken chord
Notes of a chord played in succession rather than simultaneously Arpeggio C
broken chord
Notes of a chord played in succession rather than simultaneously
broken consort
An ensemble whose instruments are not all from the same family
broken down
{s} shattered; out of working order, got ruined (e.g.,"Our dishwasher is broken-down"; "broken down car"); infirm, weak from illness or age (e.g., "a broken down horse")
broken family
family which has been separated (by death, divorce, etc.)
broken ground
ground that has been overturned for farming; new progress, advancement
broken heart
unrequited love, lost love
broken in
tamed or trained to obey; "a horse broken to the saddle"; "this old nag is well broken in"
broken line
dotted line; discontinuous line
broken meat
{i} pieces of meat, fragments of food
broken neck
fractured neck bone
broken numbers
fractions (Mathematics)
broken piece
fragment, chip, sliver
broken reed
broken stick, broken staff, broken rod
broken spirit
loss of will, depression
broken time
A sudden change in the tempo of one fencer's actions, u= sed to fool the opponent into responding at the wrong time
broken time
A pause in an action that's normally performed in one movement
broken time
a sudden change or hesitation in the tempo of one fencer's actions, used to fool the opponent into responding at the wrong time
broken time
a sudden change in the tempo or pause of one fencer's actions, used to fool the opponent into responding at the wrong time
broken wind
The heaves
broken-backed
(of a horse) having bones of the back united by a bony growth
broken-backed
(of a ship) so weakened as to sag at each end having the spine damaged; "a broken-backed book"; "a broken-backed old horse"
broken-backed
(of a ship) so weakened as to sag at each end
broken-backed
having the spine damaged; "a broken-backed book"; "a broken-backed old horse"
broken-down
in deplorable condition; "a street of bedraggled tenements"; "a broken-down fence"; "a ramshackle old pier"; "a tumble-down shack"
broken-down
A broken-down vehicle or machine no longer works because it has something wrong with it. a broken-down car. not working or in very bad condition
broken-down
not in working order; "had to push the broken-down car"; "a broken-down tractor fit only for children to play on"
broken-down
not in working order; "had to push the broken-down car"; "a broken-down tractor fit only for children to play on
broken-field
varying in direction suddenly and frequently; "broken-field running"
broken-field
varying in direction suddenly and frequently; "broken-field running
broken-hearted
Someone who is broken-hearted is very sad and upset because they have had a serious disappointment. extremely sad, especially because someone you love has died or left you heartbroken
broken-hearted
extremely disappointed, made sad
broken-heartedness
being extremely disappointed, being made sad
break
:

backgammon, transitive To remove one of the two men on (a point).

break
To ruin financially

The recession broke some small businesses.

break
To demulsify
break
To cause an animal to lose its will, to tame

You have to break an elephant before you can use it as an animal of burden.

break
The beginning (of the morning)

at the break of day.

break
To cause, accidentally or intentionally, (a bone) to crack under physical strain

He slipped on the ice and broke his leg.

break
To cause (a habit) to no longer exist

I've got to break this habit I have of biting my nails.

break
Of a voice, to alter in type: in men generally to go up, in women sometimes to go down; to crack

His voice breaks (or cracks) when he gets emotional.

break
To cause to end up in two or more pieces that cannot easily be reassembled

She broke the vase.

break
To become audible suddenly

Like the crash of thunderbolts , the sound of musquetry broke over the lawn, .

break
To cause (a person) to lose his spirit or will; to crush the spirits of; to ruin (a person) emotionally

Interrogators have used many forms of torture to break prisoners of war.

break
To disclose or make known an item of news, etc

I don't know how to break this to you, but your cat is not coming back.

break
To interrupt (a fall) by inserting something so that the falling object not hit something else beneath

He survived the jump out the window because the bushes below broke his fall.

break
To cause to stop functioning properly or altogether

Adding 64-bit support broke backward compatibility with earlier versions.

break
a change; the end of a spell of persistent good or bad weather
break
To arrange a temporary split (with a romantic partner)
break
To counter-attack
break
A rest or pause, usually from work; a breaktime

Let’s take a five-minute break.

break
To design or use a powerful (yet legal) strategy that unbalances the game in a player's favor

Letting white have three extra queens would break chess.

break
Of a bone, to crack or fracture due to a physical strain, such as a collision

His ribs broke under the weight of the rocks piled on his chest.

break
An instance of breaking something into two pieces

The femur has a clean break and so should heal easily.

break
To arrive

Morning has broken.

break
To interrupt or cease one's work or occupation temporarily

Let's break for lunch.

break
To do that which is forbidden by (a rule or rules)

break one's word.

break
An interval or intermission between two parts of a performance, for example a theatre show, broadcast, or sports game
break
A significant change in circumstance, attitude, perception, or focus of attention: big break, lucky break
break
To demote, to reduce the military rank of

Not long after this event, Clausen became involved in another disciplinary situation and was broken to private—the only one to win the Medal of Honor in Vietnam.

break
To change a steady state abruptly

With the mood broken, what we had been doing seemed pretty silly.

break
To surpass or do better than (a specific number), to do better than (an record), setting a new record

The policeman broke sixty on a residential street in his hurry to catch the thief.

break
A temporary split (with a romantic partner)

I think we need a break.

break
An act of escaping

prison break.

break
to end

The forecast says the hot weather will break by midweek.

break
A place where waves break (that is, where waves pitch or spill forward creating white water)

The final break in the Greenmount area is Kirra Point.

break
To collapse into surf, after arriving in shallow water. right|thumb|196px|A wave breaking
break
To divide (something, often money) into smaller units

The wholesaler broke the container loads into palettes and boxes for local retailers.

break
A short section of music, often between verses, in which some performers stop while others continue

The fiddle break was amazing, it was a pity the singer came back in on the wrong note.

break
To end up in two or more pieces that cannot easily be reassembled

If the vase falls to the floor, it might break.

break
To end (a connection), to disconnect

I couldn't hear a thing he was saying, so I broke the connection and called him back.

break
To cause (a barrier) to no longer bar

specifically To open (a safe) without using the correct key, combination, or the like.

brokenly
In a broken manner
brokenly
With spaces between words, especially due to emotion
rules are made to be broken
it is acceptable to break rules
un-broken
Past participle of un-break
break
a pause from doing something (as work); "we took a 10-minute break"; "he took time out to recuperate"
break
{v} to part by force, dash to pieces, tame, become a bankrupt, ruin, fall out, violate, dawn as the day, cashier, decline in strength
break
{n} an opening, breach, failure, pause, line
Break
rupture
To be broken
stuff
being broken
being fractured, being destroyed; being cut off, being disconnected, being discontinuous; being demoralized
break
vary or interrupt a uniformity or continuity; "The flat plain was broken by tall mesas"
break
A signal sent from a user's terminal to the network, which causes interruption of an activity
break
If you make a break or make a break for it, you run to escape from something. The moment had come to make a break or die
break
To open up; to be scattered; to be dissipated; as, the clouds are breaking
break
A rapid and sharp price decline
break
become separated into pieces or fragments; "The figurine broke"; "The freshly baked loaf fell apart"
break
If someone's voice breaks when they are speaking, it changes its sound, for example because they are sad or afraid. Godfrey's voice broke, and halted
break
make a rupture in the ranks of the enemy or one's own by quitting or fleeing; "The ranks broke"
break
When a piece of news breaks, people hear about it from the newspapers, television, or radio. The news broke that the Prime Minister had resigned He resigned from his post as Bishop when the scandal broke
break
1 To interrupt the sending of a message and take control of the circuit at the receiving end 2 An interruption of a transmission or process
break
any frame in which a bowler fails to make a strike or spare; "the break in the eighth frame cost him the match"
break
enter someone's property in an unauthorized manner, usually with the intent to steal or commit a violent act; "Someone broke in while I was on vacation"; "They broke into my car and stole my radio!"
break
(1) To interrupt the sending of a message and take control of the circuit at the receiving end (2) An interruption in continuity
break
pierce or penetrate; "The blade broke her skin"
break
A physical break in the assembly or construction which acts to decouple sound vibrations from traveling through the structure
break
A Java(TM) programming language keyword used to resume program execution at the statement immediately following the current statement If followed by a label, the program resumes execution at the labeled statement
break
change directions suddenly
break
An amount of tea, comprising a given number of chests or sacks of tea
break
To become weakened in constitution or faculties; to lose health or strength
break
If someone breaks for a short period of time, they rest or change from what they are doing for a short period. They broke for lunch
break
To cause a person or animal to lose his/her/its will, usually obtained by means of torture.right
break
The amount of curvature of a putt as it rolls on a putting green The more the green slopes, the greater the break
break
an unexpected piece of good luck; "he finally got his big break"
break
To collapse into surf, after arriving in shallow water
break
happen or take place; "Things have been breaking pretty well for us in the past few months"
break
If you break a habit or if someone breaks you of it, you no longer have that habit. If you continue to smoke, keep trying to break the habit The professor hoped to break the students of the habit of looking for easy answers
break
When day or dawn breaks, it starts to grow light after the night has ended. They continued the search as dawn broke. see also daybreak
break
a Pawn move with the hope or intention of opening lines, particularly files In blocked positions like the French Defence it's important to organise your own pawn break
break
When an object breaks or when you break it, it suddenly separates into two or more pieces, often because it has been hit or dropped. He fell through the window, breaking the glass The plate broke Break the cauliflower into florets The plane broke into three pieces. bombed-out buildings, surrounded by broken glass and rubble The only sound was the crackle of breaking ice
break
stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident"
break
an escape from jail; "the breakout was carefully planned" a sudden dash; "he made a break for the open door" an act of delaying or interrupting the continuity; "it was presented without commercial breaks" (tennis) a score consisting of winning a game when your opponent was serving; "he was up two breaks in the second set" the opening shot that scatters the balls in billiards or pool an unexpected piece of good luck; "he finally got his big break" the occurrence of breaking; "the break in the dam threatened the valley" weaken or destroy in spirit or body; "His resistance was broken"; "a man broken by the terrible experience of near-death" diminish or discontinue abruptly; "The patient's fever broke last night" fall sharply; "stock prices broke" be broken in; "If the new teacher won't break, we'll add some stress" of the male voice in puberty; "his voice is breaking--he should no longer sing in the choir" render inoperable or ineffective; "You broke the alarm clock when you took it apart!" become separated into pieces or fragments; "The figurine broke"; "The freshly baked loaf fell apart" destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments; "He broke the glass plate"; "She broke the match" happen; "Report the news as it develops"; "These political movements recrudesce from time to time" prevent completion; "stop the project"; "break off the negociations" change suddenly from one tone quality or register to another; "Her voice broke to a whisper when she started to talk about her children" come into being; "light broke over the horizon"; "Voices broke in the air" find the solution or key to; "break the code" find a flaw in; "break an alibi"; "break down a proof" undergo breaking; "The simple vowels broke in many Germanic languages" interrupt the flow of current in; "break a circuit" be released or become known; of news; "News of her death broke in the morning" pierce or penetrate; "The blade broke her skin" become punctured or penetrated; "The skin broke" break a piece from a whole; "break a branch from a tree" go to pieces; "The lawn mower finally broke"; "The gears wore out"; "The old chair finally fell apart completely" ruin completely; "He busted my radio!" separate from a clinch, in boxing; "The referee broke the boxers" make the opening shot that scatters the balls destroy the completeness of a set of related items; "The book dealer would not break the set" exchange for smaller units of money; "I had to break a $100 bill just to buy the candy" force out or release suddenly and often violently something pent up; "break into tears"; "erupt in anger" curl over and fall apart in surf or foam, of waves; "The surf broke" emerge from the surface of a body of water; "The whales broke" scatter or part; "The clouds broke after the heavy downpour" make a rupture in the ranks of the enemy or one's own by quitting or fleeing; "The ranks broke" move away or escape suddenly; "The horses broke from the stable"; "Three inmates broke jail"; "Nobody can break out--this prison is high security" change directions suddenly invalidate by judicial action; "The will was broken" interrupt a continued activity; "She had broken with the traditional patterns" cause the failure or ruin of; "His peccadilloes finally broke his marriage"; "This play will either make or break the playwright" happen or take place; "Things have been breaking pretty well for us in the past few months" come forth or begin from a state of latency; "The first winter storm broke over New York" give up; "break cigarette smoking" cause to give up a habit; "She finally broke herself of smoking cigarettes" vary or interrupt a uniformity or continuity; "The flat plain was broken by tall mesas" come to an end; "The heat wave finally broke yesterday
break
weaken or destroy in spirit or body; "His resistance was broken"; "a man broken by the terrible experience of near-death"
Türkisch - Englisch

Definition von broken im Türkisch Englisch wörterbuch

break
(Bilgisayar) break is
BREAK
break
broken
Favoriten