association

listen to the pronunciation of association
Englisch - Türkisch
birlik

Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir. - Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

{i} dernek

Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir. - Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

O, Çek Cumhuriyeti'nde küçük bir dernek kurdu. - He founded a small association in the Czech Republic.

{i} birleşme
ortaklık
{i} ilişki

İngiliz popüler kültüründeki trol-köprü ilişkisinin günümüze kadar ulaşan uzun bir tarihi vardır. - The association between trolls and bridges has a long history which marches on to this day in English pop culture.

Sayılar tamamen rastgele seçilmiş olsa ve duygusal ilişkileri olmasa daha iyi olur mu? - Would it be better if numbers were completely arbitrary and had no emotional associations?

{i} çağrışım
(Tıp) asosiyasyon
asosiasyon
(Ticaret) ticari birlik
(Ticaret) kooperatif
(Pisikoloji, Ruhbilim) ortaşım
kuruluş
(Pisikoloji, Ruhbilim) bağlantı
tedai
(Biyokimya) bir araya gelme
teşekkül
kafada birleştirme
düşünsel olarak bir araya getirme
kurum
işbirliği

Afganistan, Bangladeş, Butan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka Bölgesel İşbirliği için Güney Asya Birliğinin sekiz üyesidir. - Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka are the eight members of the South Asian Association for Regional Cooperation.

{i} akla getirme
şirket association football futbol
{i} iştirak
{i} arkadaşlık
association of ideas çagrışım
{i} çağrıştırma
ilişkilendirme
(Tekstil) birleşme, assosiyasyon
(Ticaret) mesleki kuruluş
birliktelik
(Ticaret) topluluk
(Tıp) kenetlenme
association law
(Politika, Siyaset) dernekler hukuku
association test
(Pisikoloji, Ruhbilim) çağrışım testi
association agreement
ortaklık anlaşması
association area
bağlantı bölgesi
association committee
ortaklık komitesi
association council
ortaklık konseyi
association football
futbol
Association for Defence of the National Rights of Anatolia and Rumelia
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Association of Capital Market Intermediary Institutions of Turkey
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği
association of
Dernek
association administration
dernek yönetimi
association by contrast
(Pisikoloji, Ruhbilim) karşıtlıkla çağrışım
association company
(Ticaret) ortak şirket
association cortex
(Pisikoloji, Ruhbilim) bağlantı korteksi
association fibers
(Pisikoloji, Ruhbilim) bağlantı lifleri
association instruments
(Politika, Siyaset) ortaklık organları
association neuron
(Pisikoloji, Ruhbilim) bağlantı nöronu
association of artisans
(Politika, Siyaset) esnaf derneği
association of hunters
avcılar derneği
association of hunters
avcı derneği
association of ideas
çağrışım
association of insurances
(Ticaret) sigortacılar birliği
association of manufacturers
sanayi odası
association of ship owners
(Ticaret) donatma iştiraki
association of shipowners
(Ticaret) armatörler birliği
association of shipowners
(Kanun,Ticaret) donatma iştiraki
association record
dernek kaydı
association registration
dernek kaydı
association strategies
(Ticaret) çağrıştırma stratejisi
associations
dernekler

Kampüsteki öğrenci derneklerinin üyeleri öğrenciler tarafından seçilirler. - The members of the student associations on campus are elected by the students.

articles of association
(Ticaret) ana sözleşme
articles of association
(Kanun,Ticaret) şirket mukavelesi
articles of association
(Ticaret) ortaklık sözleşmesi
associations
(Bilgisayar) ilişkiler

Sayılar tamamen rastgele seçilmiş olsa ve duygusal ilişkileri olmasa daha iyi olur mu? - Would it be better if numbers were completely arbitrary and had no emotional associations?

community association
(Politika, Siyaset) topluluk örgütü
cooperative association
(Ticaret) kooperatif şirket
council of association
(Kanun) ortaklık konseyi
employers association
(Politika, Siyaset) işveren sendikaları
fellow countrymen association
hemşehri örgütü
fellow countrymen association
hemşehri derneği
freedom of association
(Politika, Siyaset) örgütlenme özgürlüğü
turkish air association
türk hava kurumu
articles of association
şirket sözleşmesi
beneficial association
hayır kurumu
biotic association
bitkiler birliği
employer's association
işverenler birliği
export association
ihracat birliği
marketing association
pazarlama kurumu
molecular association
moleküler birleşme
mutual building association
yapı kooperatifi
parent-teacher association
okul-kodak birliği
press association
basın kurumu
professional association
mesleki arkadaşlık
purchasing association
satın alma kurumu
trade association
ticari birlik
American Gaming Association
amerikan kumar derneği
American Gaming Association
amerikan şans oyunları derneği
International Phonetic Association
Uluslararası Sesbilgisi Derneği
National Association for Stock Car Auto Racing
NASCAR (National Association for Stock Car Racing), Dünya’nın en heyecanlı motorsporları dallarından birisidir. Bu dalda 43 pilot oval pistlerde 200-500 turlardan oluşan 36 yarışlık bir sezonda mücadele eder. Diğer motorsporlarının aksine, NASCAR’da geçişler çok fazladır ve bir yarışta birçok kez lider değişir, diğer serilere tercih edilmesinin en büyük sebebi de budur. Amerika Birleşik Devletlerinde Amerikan futbolundan sonra en çok izlenen spordur
National Rifle Association
Ulusal Ateşli Silahlar Birliği
Turkish Businessmen Association
Türk iş Adamları Derneği
account association
hesap dernek
alumni association
Mezunlar derneği
article of association
Şirket ana sözleşmesi
associational
Birliğe bağlı
associational
1. Kurumsal, cemiyetle ilgili.2. Çagrışımla ilgili
civil association
sivil toplum örgütü
club and association membership
klüp ve dernek üyeliği
criminal association
Suç ortaklığı, suç teşekkülü, suç örgütü
declaration of association
Dernek beyanı
employers' association
işverenler birliği
environment association
çevre derneği
football association
Futbol Federasyonu
free association
(Psikoloji, Ruhbilim) Serbest çağrışım: Psikolojik tedavilerde kullanılan ve hastadan, mantıklı veya birbiriyle ilişkili olup olmadığına bakmaksızın aklına gelen her şeyi söylemesinin istendiği, bu yolla kurulacak diyalog yardımıyla hastalığın teşhis edilmeye çalışıldığı teknik
general german automobile association
Genel Alman otomobil derneği
guilt by association
dernek tarafından suçluluk
in association with
ile ilgili/bağlantılı/irtibatlı
medical association
Tabipler birliği
national rifle association
ulusal tüfek dernek
parameter association
parametre dernek
plant association
bitki topluluğu
spanish soccer association
İspanyol futbol derneği
stellar association
benzer yıldızlar topluluğu, yıldızlar oymağı
students association
öğrencilerin derneği
turkish medical association
Türk Tabipler Birliği
women's association
kadın derneği
word pair association
kelime çifti dernek
International Air Transport Association
(Askeri) Uluslar Arası Hava Taşımacılığı Derneği
accident offices association
(Sigorta) kaza büroları birliği
coefficient of association
birliktelik katsayisi
free association
(Sosyoloji, Toplumbilim) serbest çağrışım
hunters' association
avcı derneği
laws of association
(Pisikoloji, Ruhbilim) bağlantı yasaları
motel association of america
(Turizm) amerikan motel birliği
prohibition of association
cemiyet yasağı
right of association
(Avrupa Birliği) dernek kurma hakkı
traffic association
(Askeri) KOORDİNATLARLA MUHABERE TRAFİĞİ: Kriptografide, belirli bir muhabere trafik akışı ile haberin coğrafi menşei ve gideceği noktalar arasındaki uygunluk
voluntary association
(Kanun) gönüllü dernek
Englisch - Englisch
The state of being associated
A connection to or an affiliation with something
A group of persons associated for a common purpose; an organization; society
The act of associating
{n} an union, confederacy, partnership
{n} a convention of clergymen,r
(chemistry) any process of combination (especially in solution) that depends on relatively weak chemical bonding
The act of associating, or state of being associated; union; connection, whether of persons of things
If you do something in association with someone else, you do it together. In psychology, the process of forming mental connections or bonds between sensations, ideas, or memories. Though discussed by the ancient Greeks (in terms of similarities, contrasts, and contiguities), the "association of ideas" was first proposed by John Locke and subsequently examined by David Hume, John Stuart Mill, Herbert Spencer, and William James. Ivan Pavlov used objective methods to study the phenomenon, resulting in his identification of the conditioned reflex (see conditioning). Within psychoanalysis, the therapist encourages "free association" in order to help identify latent conflicts. Practitioners of Gestalt psychology and others have criticized associationist theories as too all-embracing, while some theorists of cognitive psychology have made it central to their theory of memory. American Association of Retired Persons Association of Southeast Asian Nations association football Young Men's Christian Association Algerian Reformist Ulama' Association of American Bar Association American Medical Association American Protective Association Association of Caribbean States bar association commercial association European Free Trade Association International Working Men's Association Lions Clubs International Association of National Basketball Association National Collegiate Athletic Association National Education Association National Rifle Association savings and loan association Universal Negro Improvement Association Latin American Integration Association Latin American Free Trade Association LAFTA National Association for the Advancement of Colored People National Association of Securities Dealers Automated Quotations Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity. National Union of Conservative and Unionist Associations
Mental connection, or that which is mentally linked or associated with a thing
A correlation between a state and a conclusion, a condition-action pair being a rule Often empirically derived A correlation between two objects
Association contrasts with dissociation In dissociation, you see yourself "over there " Generally, dissociation removes emotion from the experience When we are associated we experience all the information directly and therefore emotionally
Statistical relationship between two or more events, characteristics, or other variables
Association models the is member of relationship set It is used when one object class is a set of objects from another object class
(chemistry) any process of combination (especially in solution) that depends on relatively weak chemical bonding a relation resulting from interaction or dependence; "flints were found in association with the prehistoric remains of the bear"; "the host is not always injured by association with a parasite"
the process of bringing ideas or events together in memory or imagination; "conditioning is a form of learning by association"
is the concept used to link terms to each other One could also use the term relation instead But the term relation is occupied by relational databases we decided to use association instead Moreover HyperTerms is a tool to build up associative memories (the knowledge base) Associating terms with each other is fundamental to thinking In many cases we do not care about the kind of association We simply state that term 'A' is somehow associated with term 'B' This is the way we build up hypertext However in many cases the kind of association matters Examples are the two types of association: abstraction and aggregation
the act of consorting with or joining with others; "you cannot be convicted of criminal guilt by association" the process of bringing ideas or events together in memory or imagination; "conditioning is a form of learning by association" (ecology) a group of organisms (plants and animals) that live together in a certain geographical region and constitute a community with a few dominant species a formal organization of people or groups of people; "he joined the Modern Language Association" (chemistry) any process of combination (especially in solution) that depends on relatively weak chemical bonding a relation resulting from interaction or dependence; "flints were found in association with the prehistoric remains of the bear"; "the host is not always injured by association with a parasite" the state of being connected together as in memory or imagination; "his association of his father with being beaten was too strong to break
Association is a bilateral connection in the meaning among classes The connections between data items can be in both directions
Associations are bi-directional semantic connections Put another way, they represent the relationship between two separate objects (UML Classes) Objects within an association are completely independent, though they may be linked together Data may be passed in either or both directions, and more than one association may exist between two classes In UML diagrams, associations are represented as links (lines between the two objects) An example of an association is the relationship between a user and a group From the level of object modeling, the two classes involved are User and Group and there is a many-to-many association between them In this case, the association is one of membership That is, a user "is a member of" a group Related Links Associations See Also: Composite
a relation resulting from interaction or dependence; "flints were found in association with the prehistoric remains of the bear"; "the host is not always injured by association with a parasite"
In CL diagrams, associations are used to establish relationships between classes or objects A binary association appears as a simple line, while an N-ary association has a hexagon at its hub The ends of association lines may be marked by crowfeet or UML notation, indicating cardinality An association between two classes is known as a binary association; an association between two objects is known as a binary link
Statistical dependence between two outcomes Autonomic nervous system: The portion of the nervous system concerned with regulation of the activity of cardiac muscle, smooth muscle, and glands There are two main components, the sympathetic and the parasympathetic nervous systems
In file name extension mapping, the linking of a file extension, such as asp, to an application, such as asp dll In Windows Management Instrumentation (WMI), an association class represents a relationship between two specific WMI classes The properties of an association class include pointers, or references, to the two classes or instances
in the Windows operating system, an association is defined through the registry, telling the Windows Shell to associate a particular program with a particular filename extension Thus, for example Notepad exe might be the default program to open TXT documents, and one would use montage3 exe to open MO3 files (montages) When Windows doesn't know what to associate with a given extension, it prompts you to point it to the right program You can review and change associations through Window Explorer's Folder Options dialog
Use to make a functional connection between an element and a data object or an action object For example, you can associate an icon and an action so that clicking on the icon invokes the action association
(n ) name association, pointer association or storage association
Specifically, as among the Congregationalists, a society, consisting of a number of ministers, generally the pastors of neighboring churches, united for promoting the interests of religion and the harmony of the churches
Union of persons in a company or society for some particular purpose; as, the American Association for the Advancement of Science; a benevolent association
Your association with a person or a thing such as an organization is the connection that you have with them. the company's six-year association with retailer J.C. Penney Co = affiliation
An association of health
Statistical dependence between two or more events, characteristics, or other variables An association may be fortuitous or may be produced by various other circumstances; the presence of an association does not necessarily imply a causal relationship
{i} organization; society; union; coalition; connection of ideas
In PowerPlay, the process of defining the relationships between an item in a Transformer model (such as a level) and its associated columns, attributes, or tables in the data source An association specifies a type (such as a column), and a role (such as a source, label, description, or drill through target) In Visualizer, the link between a filter and the chart, panel, or scene that uses the same data source You define associations when you insert a filter, or by using the filter property sheet A filter associated with a data source is automatically applied to new charts that use the same data source You can remove the association at any time using the filter property sheet PowerPlay, Visualizer
the state of being connected together as in memory or imagination; "his association of his father with being beaten was too strong to break
If something has particular associations for you, it is connected in your mind with a particular memory, idea, or feeling. He has a shelf full of things, each of which has associations for him
An association of health information management professionals AHIMA sponsors some HIPAA educational seminars
the state of being connected together as in memory or imagination; "his association of his father with being beaten was too strong to break"
In the EJB Development Environment, a relationship that exists between two container-managed persistence (CMP) entity beans There are two types of association: one-to-one and one-to-many
An association is an official group of people who have the same job, aim, or interest. the British Olympic Association Research associations are often linked to a particular industry. see also housing association
Association is the process of creating dynamic links that the OS must go through in order for a program to execute, and resolves every intermodule reference Details
An association permits an entity to be referenced by different names in a scoping unit or by the same or different names in different scoping units Several kinds of association exist The principal kinds of association are pointer association, argument association, host association, use association, and storage association
a social or business relationship; "a valuable financial affiliation"; "he was sorry he had to sever his ties with other members of the team"; "many close associations with England"
the act of consorting with or joining with others; "you cannot be convicted of criminal guilt by association"
a formal organization of people or groups of people; "he joined the Modern Language Association"
(1) A commonly-occurring relationship between two or more species which can be readily recognized in the field and treated as an ecological unit; (2) An actual or concrete community, stand, or group of organisms characterized by a definite floristic composition, presenting uniformity in physiognomy and structure, and growing under uniform habitat conditions; (3) A group of things classified together because they meet certain standards of similarity; (4) A climatic climax unit that includes all of the successional stages preceding or associated with it Plant associations and animal associations emphasize populations of plants or animals respectively within an area
(I) A cooperative relationship between system entities, usually for the purpose of transferring information between them [RFC2828] (see also risk)
Two variables are associated if some of the variability of one can be accounted for by the other In a scatterplot of the two variables, if the scatter in the values of the variable plotted on the vertical axis is smaller in narrow ranges of the variable plotted on the horizontal axis (i e , in vertical "slices") than it is overall, the two variables are associated The correlation coefficient is a measure of linear association, which is a special case of association in which large values of one variable tend to occur with large values of the other, and small values of one tend to occur with small values of the other (positive association), or in which large values of one tend to occur with small values of the other, and vice versa (negative association)
(ecology) a group of organisms (plants and animals) that live together in a certain geographical region and constitute a community with a few dominant species a formal organization of people or groups of people; "he joined the Modern Language Association"
A physical grouping of young stars, such as the O and B associations or Tauri associations
In statistics, the correlation or relationship between one factor and one or more other pertinent factors as demonstrated by experimental data
assoc
association football
A ball game played between two teams of eleven players, each attempting to win by scoring more goals than their opponent; soccer
association list
A data structure that associates keys with data; implimented as a list whose members are paired storage locations (cons cells), one element of which (the car) contains the key and the other element of which (the cdr) contains the keyed data
Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales
{i} (French) AIESEC, non-profit organization (with its international office in Rotterdam, Holland) run by students and spread over 100 countries around the globe being a platform for young people to discover and develop their potential with a goal to make a positive impact on society
Association for the Rehabilitation of Disabled Children
organization working to rehabilitate handicapped children
Association for the Rehabilitation of the Mentally Handicapped
organization working to rehabilitate mentally disabled persons
Association of Academics
association of professors and university professors
Association of Accountants
umbrella organization that unites all accountants
Association of Algerian Reformist Ulama'
Group of Muslim religious scholars founded in 1931 that worked to create an Algerian Muslim identity. The Ulam opened schools and promoted the teaching of Arabic. It was opposed by the French-educated elite and the traditional Muslim establishment, which felt threatened by its religious purist tendencies. It joined the National Liberation Front during the war of independence (1954-62) and later had a seat in Algeria's provisional government. See also Young Algerians
Association of Caribbean States
Trading bloc composed of 25 countries of the Caribbean basin. Responding to a proposal by Pres. Bill Clinton for a Free Trade Area of the Americas (FTAA), existing Caribbean-area trading blocs joined forces in 1995 to strengthen their economic position and ease future integration into the FTAA. Prominent in the ACS are the Caricom countries (13 English-speaking countries and Suriname), which have been struggling toward a single market and economy along the lines of the European Union. The ACS has addressed such issues as unifying responses to natural disasters, ending the U.S. embargo of Cuba, and ending shipments of nuclear materials through the Panama Canal
Association of Computer Machinery
ACM, international organization devoted to promoting information technology and serves as a professional society for people working in the field of information technology
Association of Engineers
umbrella organization that unites all engineers in Israel
Association of Radio Industries and Businesses
{i} ARIB, Japanese standardization organization
Association of Southeast Asian Nations
association between countries in southeastern Asia which was established to promote economic cooperation peace and cultural development, ASEAN
association CEO
{i} CEO of an organization
association area
cortical areas that are neither motor or sensory but are thought to be involved in higher processing of information
association area
An area of the cerebral cortex where motor and sensory functions are integrated
association football
Soccer. football
association for the advancement of retired persons
an association of people to promote the welfare of senior citizens
association of ideas
connection of concepts
association of southeast asian nations
an association of nations dedicated to economic and political cooperation in southeastern Asia and who joined with the United States to fight against global terrorism
association rules
(Ticaret) Rules that relate objects or events based on if this, then that logic
International Auxiliary Language Association
An association founded in 1924 to study the establishment of an international auxiliary language. In 1951, IALA presented Interlingua to the public by publishing the Interlingua-English Dictionary and Interlingua Grammar. Abbreviated IALA
alumni association
an association of former students of a college or university
associational
Of, pertaining to or deriving from association
bar association
An organization of lawyers which regulates their ability to practice law in a jurisdiction, and/or serves the interests of lawyers in that jurisdiction
damn by association
To discredit or condemn (someone or something, such as a position) by attacking someone or something associated
damned by association
Simple past tense and past participle of damn by association
damning by association
Present participle of damn by association
damns by association
Third-person singular simple present indicative form of damn by association
word association
A game played between friends or used in psychoanalysis in which a word is read out loud and the other person must say the first word they can think of, often as a tool for analysing aspects of the unconscious
Freedom of association
Freedom of assembly, sometimes used interchangeably with the freedom of association, is the individual right to come together and collectively express, promote, pursue and defend common interests
National Association for Stock Car Auto Racing
The National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) is the largest sanctioning body of motorsports in the United States. The three largest racing series sanctioned by NASCAR are the NEXTEL Cup, the Busch Series and the Craftsman Truck Series. It also oversees NASCAR Regional Racing, the Whelen Modified Tour, and the Whelen All-American Series. NASCAR sanctions over 1,500 races at over 100 tracks in 39 states, Canada, and Mexico. From 1996 to 1998, NASCAR held exhibition races in Japan, and an exhibition race in Australia in 1988
Ruskin Commonwealth Association
The Ruskin Colony (or Ruskin Commonwealth Association) was a utopian socialist colony which existed near Tennessee City in Dickson County, Tennessee from 1894 to 1896. The colony moved to a slightly more permanent second settlement on an old farm five miles north from 1896 to 1899, and saw another brief incarnation near Waycross, in southern Georgia, from 1899 until it finally dissolved in 1901. Its regional location within the Southern United States set it apart from many other similar utopian projects of the era. At its high point, the population was around 250. The colony was named after John Ruskin, the English socialist writer. A cave on the colony's second property in Dickson County still carries his name
associational
Of or pertaining to (an) association
trade association
Group of business people in the same trade or industry organized for the advancement of common interests. The trade association differs from the chamber of commerce in that membership is by industry rather than by locality. The common interests binding the members of the trade association may include credit, public relations, relations with employees, sales development, output, or prices. Some associations publish official journals, and some maintain bureaus at the national and state capitals
American Association of Retired Persons
AARP an organization in the US for people who are 50 or older, especially people who have stopped working
American Bar Association
a large national organization for lawyers in the US. Voluntary association (founded 1878) of U.S. lawyers, judges, and other legal professionals. The largest bar association in the U.S., it seeks to improve the legal profession, ensure the availability of legal services to all citizens, and improve the administration of justice. It conducts educational and research projects, sponsors professional meetings, and publishes a monthly journal. At the beginning of the 21st century its membership exceeded 400,000
Automobile Association
{i} organization that provides its members with emergency road assistance (towing, etc.) and other automobile services (maps, travel planning, etc.)
Bankers Association
organizational body which represents a group of banks that have common interests
China Communications Standards Association
CCSA, association of the telecommunications standards in China
Consumers' Association
a British organization that helps consumers. It tests the quality of products and services, and suggests the best ones to buy and use in its own magazine, called Which? It also fights for the rights of consumers in the UK
Employees Association
parent company of the Histadrut (Israeli workers union)
European Free Trade Association
EFTA, organization of several European nations that was founded in 1960 in order to encourage free trading between member nations and later (in 1994) to promote a common economy
Family Planning Association
FPA a British organization which gives free advice on family planning. There is a similar organization in the US called Planned Parenthood
Football Association
the full name of the FA
Hebrew Writers Association
society of authors who write in Hebrew
International Association of Lions Clubs
Civilian service club. The largest such organization in the world, it was founded in Dallas, Texas, U.S. in 1917 to foster a spirit of "generous consideration" among peoples of the world and to promote good government, good citizenship, and active interest in civic, social, commercial, and moral welfare. Its activities include general community welfare projects, aid to the blind, promotion of knowledge, and support for the UN. Lions Clubs operate in some 190 countries
Israel Cancer Association
Israeli association working to raise funds and further research and treatment of cancer
Israeli Sailing Association
body responsible for official sailing activities in Israel
Latin American Integration Association
formerly (until 1980) Latin American Free Trade Association (LAFTA) International association of Latin American countries originally dedicated to improving its members' economic well-being through free trade. At its founding in 1960 LAFTA included Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Paraguay, Peru, and Uruguay; by 1970 Ecuador, Colombia, Venezuela, and Bolivia had joined. The organization aimed to remove all trade barriers over 12 years, but its members' geographic and economic diversity made that goal impossible. LAFTA was superseded in 1980 by the LAIA, which established bilateral trading agreements between members, which were divided into three groups according to their level of economic development. Cuba was admitted with observer status in 1986, and it became a full member in 1999. See also Inter-American Development Bank
Motion Picture Association
MPA, international organization of movie producers (branch of the American association)
National Association of Securities Dealers Automated
NASDAQ, one of the largest computerized stock organizations in the USA
National Basketball Association
the full name of the NBA. U.S. professional basketball league. It was formed in 1949 by the merger of two rival organizations, the National Basketball League (founded 1937) and the Basketball Association of America (1946). In 1976 the NBA was augmented by the absorption of four teams from the former American Basketball Association (founded 1967). The NBA membership is divided into two conferences, each with two divisions. The Eastern Conference consists of the Atlantic Division (Boston Celtics, Miami Heat, New Jersey Nets, New York Knicks, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, and Washington Wizards) and the Central Division (Atlanta Hawks, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, New Orleans Hornets, and Toronto Raptors). The Western Conference consists of the Midwest Division (Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs, and Utah Jazz) and the Pacific Division (Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, and Seattle SuperSonics)
National Education Association
NEA, the. Voluntary association of U.S. teachers, administrators, and other educators associated with elementary and secondary schools and colleges and universities. Founded in 1857 as the National Teachers Assn., it is among the world's largest professional organizations. Operating much like a labour union, it represents its members through numerous state and local affiliates. It seeks to improve the schools and working conditions, advance the cause of public education, promote federal legislation, and sponsor research
National Rifle Association
US-based association that promotes shooting sports and upholds citizens' rights to possess firearms (also operates a political lobbying group that actively opposes gun control laws), NRA
Professional Golfers' Association of America
PGA, the
Ramblers' Association
a British organization which supports people who want to walk for pleasure, and makes sure that public footpaths are kept open and in good repair
Social Sciences and Arts Association
organization for academics, body that represents academics from the social sciences and arts
Student Loan Market Association
{i} (Finance) Sallie Mae, United States corporation specializing in buying student loans from lenders and reselling them on the secondary market (helps ensure a constant supply of available funds for student loans)
The Association For Civil Rights In Israel
organization that works to better and uphold the rights and privileges of every Israeli citizen
Travel Agents Association
travel agents organization
Video Electronic Standards Association
group of manufacturers which develop standards for graphics cards, VESA (Computers)
Women's National Basketball Association
professional basketball league for women in the USA
american protective association
Abbrev
associational
Pertaining to the theory held by the associationists
associational
of or relating to associations or associationism
associational
Of or pertaining to association, or to an association
associations
A resource section of the Economic Development Contacts Network association defined special interest group defined associations defined assumptions
associations
Is placed on a vendor
associations
Membership rosters of professional or nonprofit groups, useful for business-to-business mailings
associations
An association algorithm creates rules that describe how often events have occurred together For example, "When prospectors buy picks, they also buy shovels 14% of the time " Such relationships are typically expressed with a confidence interval
associations
Group, based on a continuing pattern of interactions, functioning as a bridge between persons in two or more institutionalized groups or subdivisions thereof
associations
Associate particular situations to possible solutions, in the form of observation--conclusion pairs More than one pair may be applicable to a given situation Acquired by direct experience, or by compiling or specialing a more general representation Do not provide explicit solutions to situations, but are used by the operator to derive them Less specific,a nd so less efficient, than procedures; vice versa, apropos principles Typically used in traditional expert systems, in the form of rules
associations
MasterCard International, Visa U S A , or Visa International, which are licensing regulatory agencies for bankcard activities
associations
plural of association
associations
the company one keeps, as in family, friends, and other role models who help shape one's life; important determinants of individual character
associations
Organization which administers and promotes different types of credit cards that are licensing and regulatory agencies for bankcard activities
associations
The phenomenon in learning that states we are better able to remember information if it is paired with something we are familiar with or otherwise stands out
associations
Finding or making association between concepts
bar association
Group of lawyers organized primarily to deal with issues affecting the legal profession. In general, they are concerned with furthering the interests of lawyers through advocating reforms in the legal system, sponsoring research projects, and regulating professional standards. Bar associations sometimes administer the examinations required for admission to practice law. The largest U.S. bar association is the American Bar Assn
european free trade association
European countries not part of the European Union but having no internal tariffs
european free trade association
An international organization with four member countries: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland The purpose of EFTA is to monitor and manage relationships among the EFTA states
european free trade association
Austria, Finland, Iceland, Liechtenstein, Norway, Sweden, Switzerland
european free trade association
A regional trade organization that aims to bring about free trade in industrial goods and an expansion of trade in agricultural goods between its member countries and to contribute to the liberalization and expansion of world trade
fraternal association
institution set up to provide its members with mutual aid and fellowship
free association
(a) The form of word-association experiment in which the subject gives any word he or she thinks of in response to the stimulus word (b) In psychoanalysis, the effort to report without modification everything that comes into awareness
free association
a thought process in which ideas (words or images) suggest other ideas in a sequence
free association
articulation, without censorship, all of the thoughts that come to mind
free association
In psychological research, interviewing conducted by presenting a stimulus to provoke spontaneous replies
guilt by association
the attribution of guilt (without proof) to individuals because the people they associate with are guilty
housing association
A non-profit making body which lets you buy a percentage of the property and pay rent on the rest
international development association
an agency of the United Nations affiliated with the World Bank
national rifle association
a powerful lobby that advocates the right to own and bear arms and rejects any gun regulation by the government
professional association
an association of practitioners of a given profession
sports association
group of people that deal with sports
trade association
An organization dedicated to promoting the interests and assisting the members of a particular industry
trade association
An association of firms that operate in a specific industry
ulster defense association
the major Protestant paramilitary group in Northern Ireland; responsible for bombing the homes of Catholics and for criminal racketeering and selling drugs
young women's hebrew association
YWHA, American organization of Jewish females
association
Favoriten