to break or separate into pieces; to disintegrate or come apart

listen to the pronunciation of to break or separate into pieces; to disintegrate or come apart
Englisch - Türkisch

Definition von to break or separate into pieces; to disintegrate or come apart im Englisch Türkisch wörterbuch

break up
(Askeri) AYRILMA, DAĞILMA: 1. Radarla tespit etmede toplu bir verinin muhtelif nesnelere, yapı gruplamalarına tekabül eden birçok münferit veriler halinde ayrılması. Bu ayrılma mesafe, nesne büyüklüğü, nesneler arasındaki mesafe, kazanç tanzimi, huzme genişliği dahil birçok faktöre bağlıdır. 2. Görüntü değerlendirmesinde, büyütme veya genişletme sonunda görüntü halinde ortaya çıkan maddenin hüviyetini kaybetmesine ve hasıl olan görüntünün gelişigüzel seriler halinde tonal (renkli) izlenimler halini almasına sebep olan sonuç
break up
sona ermek
break up
tükenmek
break up
dağıtmak
break up
(Askeri) ayrılma

Erkek arkadaşından ayrılmayı planlıyor. - She plans to break up with her boyfriend.

Tom nihayet Mary'den ayrılmaya karar verdi. - Tom finally decided to break up with Mary.

break up
ayrılmak (sevdiğinden)
break up
çökmek
break up
ilişkiyi bitirmek

Tom Mary ile ilişkiyi bitirmek istemiyor. - Tom doesn't want to break up with Mary.

Seninle ilişkiyi bitirmek bir hataydı. - It was a mistake to break up with you.

break up
ilişkiyi kesmek
break up
parça parça olmak
break up
bitmek
break up
bozuşmak
break up
parçalanmak
break up
(aralarında sevgi bağı olan iki kişi) ayrılmak
break up
eğlendirmek
break up
(deyim) sona ermek. a break-up bozulma,dagilma
break up
ufalamak
break up
dağılmak; dağıtmak
Englisch - Englisch
break up

It broke up when it hit the ground.

to break or separate into pieces; to disintegrate or come apart
Favoriten