broke

listen to the pronunciation of broke
Englisch - Türkisch
parasız

Seninle gitmek istiyorum ama beş parasızım. - I'd like to go with you, but I'm broke.

Irak'ın Amerikan istilası ülkeyi harap, parçalanmış ve beş parasız bıraktı. - The American invasion of Iraq left the country devastated, fragmented and broke.

züğürt

Tom ayın sonuna kadar her zaman züğürt. - Tom is always broke by the end of the month.

O ayın sonunda her zaman züğürttür. - He's always broke at the end of the month.

meteliksiz

Tom Mary'nin meteliksiz olduğunu söyledi. - Tom says Mary is broke.

Tom Mary'nin meteliksiz olduğunu söyledi. - Tom said Mary is broke.

{s} beş parasız (Argo)
{f} kır

Bu pencere kim tarafından kırıldı? - By whom was this window broken?

Kayak yaparken bacağını kırdı. - He broke his leg skiing.

eli boş
fasıla
dili meteliksiz
f., bak. break
{s} cebi delik
{s} iflas etmiş
break kesil/kes/kırıl/kır
yolsuz
kesik
kırmış
kırdın
burkuldu
break
kırmak

Pencereyi kırmak için bir çekiç kullanıldı. - A hammer was used to break the window.

Peter vazoyu kırmak niyetinde değildi. - Peter didn't intend to break the vase.

break
mola

Çok yorgun olduğum için öğle yemeği molası sırasında biraz uyudum. - I slept a little during lunch break because I was so tired.

İşin yarısını yaptım ve şimdi bir mola verebilirim. - I've done half the work, and now I can take a break.

break
kopmak

Erkek arkadaşın sorunlu bir kişi ama bırakmak ya da kopmak için yeterince iyi bir neden değil. - Your boyfriend is a problematic person, but that's not a good enough reason to give up or break off your relationship.

İskoçya, İngiltere'den kopmak istiyor. - Scotland wants to break away from England.

break
{f} kırılmak
break
bozmak

Biz bu müzakereyi bozmak istiyoruz. - We want to break off this negotiation.

Ben bu 100 dolarlık banknotu, dört tane 20 dolarlık banknot ve yirmi tane tekliğe bozmak istiyorum. - I'd like to break this 100 dollar bill into four 20 dollar bills and twenty singles.

break
{i} ara

Hırsız arabaya girmek için bir tornavida kullandı. - The thief used a screwdriver to break into the car.

O, ara vermeden 30 dakika boyunca konuştu. - She spoke for 30 minutes without a break.

broke free
ücretsiz kırdı
broke his heart
kalbini kırdı
broke in
lafa karışmak
broke in
bir yere zorla girmek
broke news
haber kırdı
broke the law
Yasa kırdı
broke up
ayrılmak

I just broke up with the girl i love.

broke with
ile kırdı
broke to the wide
(deyim) meteleksiz
broke to the wide
meteliksiz
broke to the wide
(deyim) meteliğe kurşun atan
broke to the wide
(deyim) cebidelik
break
{i} teneffüs
break
{f} yenmek
break
batırmak
break
fırsat

Büyük bir fırsat yakaladık. - We caught a big break.

Bana bir fırsat ver. Söyleyecek bir şeyin varsa, surat asmayı bırak ve onu söyle. - Give me a break. If you have something to say, stop making faces and say it.

break
{f} bozdurmak
break
kaçmak

Biz bu gece kaçmak zorundayız, yoksa çıldıracağım. - We've got to break out tonight or I'll go crazy!

break
{i} fren
break
pot
being broke
yolsuzluk
break
mola vermek

Mola vermek istemediğinden emin misin? - Are you sure you don't want to take a break?

Mola vermek ister misin? - Would you like to take a break?

break
solo bölüm caz
break
kopmak (fırtına)
break
dinlenme

Eğer Jane daha fazla dinlenmezse, O bir sinir krizi geçirebilir. - If Jane does not rest more, she may have a nervous breakdown.

Bir mola vermeni ve biraz dinlenmeni öneriyorum. - I suggest that you take a break and cool off a little.

break
kısım
break
benzetmek
break
dönmek
break
ortalık ağarmak
break
(Bilgisayar) kesme bitir
break
(Bilgisayar) sayfa sonu
break
ayırmak
break
sökme
break
şafak sökmek
break
atılma
break
ara verme

O asla alışkanlığına ara vermez. - He never breaks his habit.

Ara vermeni istiyorum. - I want you to take a break.

break
bozuşma
break
gün doğmak
break
haklamak
break
bozulmak
break
ufalamak
break
kapatmak
break
iş molası
break
dağıtmak
break
bozuşmak
break
tan ağarmak
break
kesilme
break
(Bilgisayar) bitir

Tom kavgayı bitirmeye çalıştı. - Tom tried to break up the fight.

Onunla ilişkimi tamamen bitirmeye kesin karar verdim. - I resolved to break up with her cleanly.

break
(Bilgisayar) çık

Tom, yataktan dışarı fırladı, bazı giysiler giyiverdi, kahvaltı yaptı ve on dakika içinde kapıdan çıktı. - Tom sprang out of bed, threw on some clothes, ate breakfast and was out of the door within ten minutes.

Savaş çıksa ne yaparsın? - What would you do if war were to break out?

break
şafak atmak
break
(Bilgisayar) satır sonu
break
çıtlatmak
stony broke
meteliğe kurşun atmak
bedlam broke loose
kızılca kıyamet koptu
break
mahvetmek
break
sınmak
break
tutmamak
break
şafak vakti

Tom şafak vaktinde okula gitti. - Tom left for school at the break of dawn.

break
bitmek
break
koparmak

Hükümet, aile bağlarını koparmak için elinden gelen her şeyi yaptı. - The government did all it could to break family ties.

break
{i} aralık
break
{f} kır

O her bulaşık yıkamada bir tabak kırar. - She breaks a dish every time she washes dishes.

Devenin belini kıran son saman çöpü. - The last straw breaks the camel's back.

break
değişiklik
break
açmak
break
daha iyi yapmak
break
açıklık
break
tan

Ben bu 100 dolarlık banknotu, dört tane 20 dolarlık banknot ve yirmi tane tekliğe bozmak istiyorum. - I'd like to break this 100 dollar bill into four 20 dollar bills and twenty singles.

Birbirinizi tanıyıp kaynaşmanıza yardımcı olması için bazı oyunlar ürettik. - To help you all get to know each other, we've created some games to break the ice!

break
dizginlemek
break
kırma

Lütfen bu vazoyu kırmamak için dikkatli ol. - Please be careful not to break this vase.

O, oğlunun sigara içme alışkanlığı kırmaya çalıştı. - He tried to break his son's habit of smoking.

break
kırık

X ışınları kemiklerdeki kırıkları bulmak için kullanılır. - X rays are used to locate breaks in bones.

Bazı kötü kırıklarım vardı. - I had some bad breaks.

break
çatlatmak
break
çözmek
break
kırılma

Bambu eğildi ama kırılmadı. - The bamboo gave but did not break.

Herkesin bir kırılma noktası var. - Everyone has a breaking point.

break
ani değişim
break
kontrol etmek
break
sona ermek
break
şans

Onun kalbini kıracağımı biliyordum ama hiç şansım yoktu. - I knew that I'd break her heart, but I had no choice.

Bir ayna kırarsan yedi yıl kötü şansa uğrayacağına inanıyor musun? - Do you believe that you will get seven years of bad luck if you break a mirror?

break
yarmak
break
yıkmak

Bizim sosyal engelleri yıkmak için çok çalışmamız gerekmektedir. - We must work hard to break down social barriers.

break
parçalanmak
break
sındırmak
flat broke
metliksiz
flat broke
beş kuruşsuz
flat broke
cebi delik
stony broke
parasız
Be broke
parasız olmak
all hell broke loose
tüm cehennem kopmuştu
be broke
Beş parasız olmak, meteliksiz olmak, züğürt olmak
be broke
Parasız olmak, meteliksiz olmak
be broke
Parası olmamak
be broke
Parası olmamak, meteliksiz olmak
break
Teneffüs arası
break
molas
break
kes

Kes, kalbimi kırıyorsun. - Stop, you're breaking my heart.

Eve girmeden önce, hırsız telefon hatlarını kesmiş. - The thief cut the telephone lines before breaking into the house.

dawn broke
şafak kırdı
fire broke out
yangın çıktı
flat broke
parasız pulsuz
spring broke
bahar kırdı
stone broke
(deyim) meteliksiz, parasızmeteliğe kurşun atmak

having no money.

storm broke
fırtına koptu
storm broke over us
fırtına bizi kırdı
the straw that broke the camel's back
(deyim) Bardağı taşıran son damla
the straw that broke the camel´s back
k. dili bardağı taşıran son damla
to be broke
olmak kırdı için
to be flat broke
düz olmak kırdı
to go broke
züğürt gitmek
Bedlam broke loose
Kıyamet koptu
be stone broke
{k} meteliksiz olmak, beş parasız olmak
be stony broke
(Fiili Deyim ) meteliğe kurşun atmak
break
{f} yakın dövüşü bırakmak
break
{f} çiğnemek

Kuralları çiğnemekten korkma. - Don't be afraid to break the rules.

Birkaç kişi, yasayı çiğnemekle suçlandı. - Several people have been accused of breaking the law.

break
{i} firar
break
araya girmek
break
ara vermek

Ara vermek istiyorum. - I want to take a break.

Ara vermek için vaktim yok. - I don't have time to take a break.

break
kesmek

Ne yazık ki tartışmayı kesmek zorundayız. - I'm afraid we must break off the discussion.

break
parçalamak

Bir kazma sert zemin yüzeyleri parçalamak için kullanılan uzun saplı bir araçtır. - A pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.

break
{f} uymamak
break
içine girmek
break
nüfuz etmek
break
bozdurmak kaçmak
break
firar etmek
break
{f} ağarmak
break
{f} fırlamak
break
{i} ani fiyat düşüşü
break
kes,v.kır: n.aralık
break
sona erdirmek
break
{f} batmak
break
kesme bitir/kes
break
f kırmak
break
{f} dalmak
break
kesme

Ne yazık ki tartışmayı kesmek zorundayız. - I'm afraid we must break off the discussion.

break
{f} ihlal etmek

Hakim Scopes'i yasayı ihlal etmekle suçlu buldu. - The judge found Scopes guilty of breaking the law.

Kuralları azıcık ihlal etmekten korkma. - Don't be afraid to break the rules a little.

break
çatlak
break
{i} gaf
break
(Askeri) ARA İŞARETİ: Telefon ve telsiz ile verilen raporlarda, başlık ile metin veya metin ile imza arasında ya da metin içindeki fasılalar
break
devreyi bozmak
break
yaralamak
break
(Tekstil) (to) ajur yapmak
break
iflâs ettirmek
break
uymamak bir yerini kırmak
break
{i} solo bölüm (caz)
break
{f} patlamak
break
{i} kaçma

Tom hapisten kaçmam için bana yardım eden kişiydi. - Tom was the one who helped me break out of jail.

Tom hapisten kaçmama yardım etti. - Tom helped me break out of jail.

break
BREAK
break
{i} iş molası: They took a break. Mola verdiler
break
riayet etmemek
break
solo bölüm
break
elek
break
{f} iflas etmek
break
{f} (broke, bro.ken) 1
break
söylemek

Gerçekten o okula devam etmeyi sevdim. Gustavo bize mola sırasında oynamak ve şarkı söylemek için her gün gitar getirirdi. - I really liked attending to that school. Every day, Gustavo would bring the guitar for us to play and sing during the break.

break
bitirmek

Mary Tom uyanmadan önce kahvaltı hazırlamayı bitirmek istedi. - Mary wanted to finish making breakfast before Tom woke up.

Seninle ilişkiyi bitirmek bir hataydı. - It was a mistake to break up with you.

fight broke out
çıkan kavga
flat broke
{k} züğürt
go broke
meteliğe kurşun atmak
go broke
beş parasız kalmak
go for broke
elinden geleni yapmak
go for broke
her yola başvurmak
pandemonium broke out
kıyamet koptu
stone broke
züğürt
stone broke
beş parasız
stony broke
züğürt
the car broke down
arabam bozuldu
the straw that broke
{k} bardağı taşıran son damla
Englisch - Englisch
Lacking money; bankrupt
Simple past of break
The sentence of a court martial which deprived an officer of his commission'

He was broke and rendered unfit to serve His Majesty at sea.

Broken

Water spouted from the broken tap. - Water spouted from the broken faucet.

It must've been broken during shipping. - It must have been broken during shipping.

Past participle of break

Guenther: I guess the hat must have broke my fall.

{a} pass. of to break
This term is used to mean the discarded paper created when a break occurs in the normally continuous papermaking process The broke is usually recycled in a Hydrapulper Broke is a kind of secondary paper
Paper discarded in the process of manufacture, and usually returned to the repulsing unit for reprocessing
lacking funds; "`skint' is a British slang term
The sentence of a court martial which deprived an officer of his commission
If you go for broke, you take the most extreme or risky of the possible courses of action in order to try and achieve success. It was a sharp disagreement about whether to go for broke or whether to compromise. play safe. the past tense of break
To act as procurer in love matters; to pimp
Broke is the past tense of break
To transact business for another
Paper that is unusable because of damage or non-conformity to the specifications It is put back in to the pulping system
If you are broke, you have no money. What do you mean, I've got enough money? I'm as broke as you are
Paper that has been discarded anywhere in the process of manufacture in the paper mill
Paper trimmings, paper damaged due to breaks on a paper machine or not manufactured to the required quality specification Broke is usually fed back into the paper manufacturing process
{s} poor, impoverished, having no money
Acronym for Baseline Research on Oceanography, Krill and Environment, a study conducted off east Antarctica in the Austral summer of 1995-96 The primary focus was to describe the distribution and abundance of Antarctic krill and to determine possible sources of Antarctic bottom water in the region See Nicol et al (2000)
Paper discarded during manufacture or converting of paper; usually repulped
lacking funds; "`skint' is a British slang term"
archaic, or, poetic, past participle of break
of Break
r - An individual in the business of assisting in arranging funding or negotiating contracts for a client but who does not loan the money himself Brokers usually charge a fee or receive a commission for their services
If a company or person goes broke, they lose money and are unable to continue in business or to pay their debts. Balton went broke twice in his career
broke down
Simple past tense and past participle of break down
broke even
Simple past tense and past participle of break even
broke in
Simple past of break in
broke loose
Simple past of break loose
broke off
Simple past of break off
broke out
Simple past of break out
broke the fourth wall
Simple past of break the fourth wall
broke up
Simple past of break up
broke the law
violated the law, did not obey a legal ruling
broke a leg
broke a bone in his lower leg; was successful
broke a vow
violated an oath, broke a pledge, violated a vow
broke an arm
broke a bone in his arm
broke an oath
canceled a pledge, made it unnecessary to fulfill a pledge
broke apart
were separated from one another, lost contact with each other
broke down
collapsed, shattered; went out of working order, got ruined
broke his bones
fractured part of his skeleton
broke his heart
made him feel sorry for him, disappointed him
broke his resistance
weakened his opposition
broke his spirit
lowered his morale, broke his will, made him lose his will power
broke his teeth
chipped a number of his teeth
broke into small pieces
broke apart, shattered, smashed up
broke into tears
began crying, started weeping
broke into the conversation
interrupted and joined a conversation, entered into a discussion
broke new ground
made progress, made advances, made discoveries
broke off contact
ended a relationship, cut off a connection
broke off his relations
disconnected all of his ties with people, isolated himself from the world
broke off relations
ended a relationship, cut off contact
broke off the relationship
ended a relationship, cut off contact, stopped a friendly relation
broke the Sabbath
did something which is forbidden to do on the Sabbath (i.e. worked)
broke the agreement
violated an agreement, did not do was was agreed to
broke the curfew
came in later than is allowed, did not return by the set time
broke the ice
get past the uncomfortable feeling that exists between people who don't know each other
broke the rules
did not obey guidelines, violated the rules (of a game)
broke the silence
began speaking, stopped keeping quiet
broke with tradition
did not maintain a custom, stopped performing a certain custom
all hell broke loose
A great disaster happened or chaos ensued

When the fire alarm went off, all hell broke loose as the crowd made for the exits.

break
An act of escaping

prison break.

break
To demulsify
break
A place where waves break (that is, where waves pitch or spill forward creating white water)

The final break in the Greenmount area is Kirra Point.

break
To collapse into surf, after arriving in shallow water. right|thumb|196px|A wave breaking
break
To cause to stop functioning properly or altogether

Adding 64-bit support broke backward compatibility with earlier versions.

break
to end

The forecast says the hot weather will break by midweek.

break
The beginning (of the morning)

at the break of day.

break
To ruin financially

The recession broke some small businesses.

break
To divide (something, often money) into smaller units

The wholesaler broke the container loads into palettes and boxes for local retailers.

break
A short section of music, often between verses, in which some performers stop while others continue

The fiddle break was amazing, it was a pity the singer came back in on the wrong note.

break
To end up in two or more pieces that cannot easily be reassembled

If the vase falls to the floor, it might break.

break
a change; the end of a spell of persistent good or bad weather
break
To do that which is forbidden by (a rule or rules)

break one's word.

break
To cause (a habit) to no longer exist

I've got to break this habit I have of biting my nails.

break
To become audible suddenly

Like the crash of thunderbolts , the sound of musquetry broke over the lawn, .

break
To cause (a person) to lose his spirit or will; to crush the spirits of; to ruin (a person) emotionally

Interrogators have used many forms of torture to break prisoners of war.

break
:

backgammon, transitive To remove one of the two men on (a point).

break
To cause an animal to lose its will, to tame

You have to break an elephant before you can use it as an animal of burden.

break
To cause (a barrier) to no longer bar

specifically To open (a safe) without using the correct key, combination, or the like.

break
To cause, accidentally or intentionally, (a bone) to crack under physical strain

He slipped on the ice and broke his leg.

break
Of a voice, to alter in type: in men generally to go up, in women sometimes to go down; to crack

His voice breaks (or cracks) when he gets emotional.

break
To interrupt (a fall) by inserting something so that the falling object not hit something else beneath

He survived the jump out the window because the bushes below broke his fall.

break
To cause to end up in two or more pieces that cannot easily be reassembled

She broke the vase.

break
To disclose or make known an item of news, etc

I don't know how to break this to you, but your cat is not coming back.

break
To end (a connection), to disconnect

I couldn't hear a thing he was saying, so I broke the connection and called him back.

break
To arrange a temporary split (with a romantic partner)
break
To arrive

Morning has broken.

break
A rest or pause, usually from work; a breaktime

Let’s take a five-minute break.

break
To design or use a powerful (yet legal) strategy that unbalances the game in a player's favor

Letting white have three extra queens would break chess.

break
To surpass or do better than (a specific number), to do better than (an record), setting a new record

The policeman broke sixty on a residential street in his hurry to catch the thief.

break
Of a bone, to crack or fracture due to a physical strain, such as a collision

His ribs broke under the weight of the rocks piled on his chest.

break
An instance of breaking something into two pieces

The femur has a clean break and so should heal easily.

break
To interrupt or cease one's work or occupation temporarily

Let's break for lunch.

break
A temporary split (with a romantic partner)

I think we need a break.

break
An interval or intermission between two parts of a performance, for example a theatre show, broadcast, or sports game
break
A significant change in circumstance, attitude, perception, or focus of attention: big break, lucky break
break
To demote, to reduce the military rank of

Not long after this event, Clausen became involved in another disciplinary situation and was broken to private—the only one to win the Medal of Honor in Vietnam.

break
To change a steady state abruptly

With the mood broken, what we had been doing seemed pretty silly.

break
To counter-attack
go for broke
To try everything possible or do last thing possible in a final attempt
go for broke
To wager everything
if it ain't broke, don't fix it
Leave something alone; avoid correcting, fixing, or improving what is already sufficient, as it could end up being detrimental

I know it's an ugly looking antenna, but you know what they say: If it ain't broke, don't fix it.

the straw that broke the camel's back
A small and seemingly insignificant addition to a burden that renders it too much to bear; the small thing which causes failure, or causes inability or unwillingness to endure any more of something

As the last straw breaks the laden camel's back.

break
a pause from doing something (as work); "we took a 10-minute break"; "he took time out to recuperate"
break
{n} an opening, breach, failure, pause, line
break
{v} to part by force, dash to pieces, tame, become a bankrupt, ruin, fall out, violate, dawn as the day, cashier, decline in strength
If it ain't broke, don't fix it
(Atasözü) If there is no evidence of a real problem, and fixing the "problem" would not effectively improve Wikipedia, then don't waste time and energy (yours or anybody else's) trying to fix it
If it ain't broke, don't fix it
(Atasözü) Said when you recognize that something is in a satisfactory state, and there is no reason to try to change it
all hell broke loose
See: all hell breaks loose
go for broke
To commit or expend all of one's available resources toward achievement of a goal - "Why not go for broke and take on somebody who is quite young and see what he does?"
Break
rupture
be broke
have no money, be bankrupt
break
undergo breaking; "The simple vowels broke in many Germanic languages"
break
When day or dawn breaks, it starts to grow light after the night has ended. They continued the search as dawn broke. see also daybreak
break
An opening made by fracture or disruption
break
the act of breaking something; "the breakage was unavoidable"
break
cause the failure or ruin of; "His peccadilloes finally broke his marriage"; "This play will either make or break the playwright"
break
come into being; "light broke over the horizon"; "Voices broke in the air"
break
An interruption; a pause; as, a break in friendship; a break in the conversation
break
the occurrence of breaking; "the break in the dam threatened the valley"
break
To burst forth violently, as a storm
break
happen or take place; "Things have been breaking pretty well for us in the past few months"
break
If you break a habit or if someone breaks you of it, you no longer have that habit. If you continue to smoke, keep trying to break the habit The professor hoped to break the students of the habit of looking for easy answers
break
a Pawn move with the hope or intention of opening lines, particularly files In blocked positions like the French Defence it's important to organise your own pawn break
break
To become weakened in constitution or faculties; to lose health or strength
break
When an object breaks or when you break it, it suddenly separates into two or more pieces, often because it has been hit or dropped. He fell through the window, breaking the glass The plate broke Break the cauliflower into florets The plane broke into three pieces. bombed-out buildings, surrounded by broken glass and rubble The only sound was the crackle of breaking ice
break
stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident"
break
an escape from jail; "the breakout was carefully planned" a sudden dash; "he made a break for the open door" an act of delaying or interrupting the continuity; "it was presented without commercial breaks" (tennis) a score consisting of winning a game when your opponent was serving; "he was up two breaks in the second set" the opening shot that scatters the balls in billiards or pool an unexpected piece of good luck; "he finally got his big break" the occurrence of breaking; "the break in the dam threatened the valley" weaken or destroy in spirit or body; "His resistance was broken"; "a man broken by the terrible experience of near-death" diminish or discontinue abruptly; "The patient's fever broke last night" fall sharply; "stock prices broke" be broken in; "If the new teacher won't break, we'll add some stress" of the male voice in puberty; "his voice is breaking--he should no longer sing in the choir" render inoperable or ineffective; "You broke the alarm clock when you took it apart!" become separated into pieces or fragments; "The figurine broke"; "The freshly baked loaf fell apart" destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments; "He broke the glass plate"; "She broke the match" happen; "Report the news as it develops"; "These political movements recrudesce from time to time" prevent completion; "stop the project"; "break off the negociations" change suddenly from one tone quality or register to another; "Her voice broke to a whisper when she started to talk about her children" come into being; "light broke over the horizon"; "Voices broke in the air" find the solution or key to; "break the code" find a flaw in; "break an alibi"; "break down a proof" undergo breaking; "The simple vowels broke in many Germanic languages" interrupt the flow of current in; "break a circuit" be released or become known; of news; "News of her death broke in the morning" pierce or penetrate; "The blade broke her skin" become punctured or penetrated; "The skin broke" break a piece from a whole; "break a branch from a tree" go to pieces; "The lawn mower finally broke"; "The gears wore out"; "The old chair finally fell apart completely" ruin completely; "He busted my radio!" separate from a clinch, in boxing; "The referee broke the boxers" make the opening shot that scatters the balls destroy the completeness of a set of related items; "The book dealer would not break the set" exchange for smaller units of money; "I had to break a $100 bill just to buy the candy" force out or release suddenly and often violently something pent up; "break into tears"; "erupt in anger" curl over and fall apart in surf or foam, of waves; "The surf broke" emerge from the surface of a body of water; "The whales broke" scatter or part; "The clouds broke after the heavy downpour" make a rupture in the ranks of the enemy or one's own by quitting or fleeing; "The ranks broke" move away or escape suddenly; "The horses broke from the stable"; "Three inmates broke jail"; "Nobody can break out--this prison is high security" change directions suddenly invalidate by judicial action; "The will was broken" interrupt a continued activity; "She had broken with the traditional patterns" cause the failure or ruin of; "His peccadilloes finally broke his marriage"; "This play will either make or break the playwright" happen or take place; "Things have been breaking pretty well for us in the past few months" come forth or begin from a state of latency; "The first winter storm broke over New York" give up; "break cigarette smoking" cause to give up a habit; "She finally broke herself of smoking cigarettes" vary or interrupt a uniformity or continuity; "The flat plain was broken by tall mesas" come to an end; "The heat wave finally broke yesterday
break
weaken or destroy in spirit or body; "His resistance was broken"; "a man broken by the terrible experience of near-death"
break
To collapse into surf, after arriving in shallow water
break
To destroy the arrangement of; to throw into disorder; to pierce; as, the cavalry were not able to break the British squares
break
To destroy the strength, firmness, or consistency of; as, to break flax
break
To be crushed, or overwhelmed with sorrow or grief; as, my heart is breaking
break
an escape from jail; "the breakout was carefully planned"
break
make the opening shot that scatters the balls
break
An amount of tea, comprising a given number of chests or sacks of tea
break
To cause to end up in two or more pieces
break
The appearance of the bottom of a pair of trousers The front of the trouser should barely graze the front of the shoe, causing a slight vertical wrinkle, or break, in the drape of the pant fabric
break
make a rupture in the ranks of the enemy or one's own by quitting or fleeing; "The ranks broke"
break
To open up; to be scattered; to be dissipated; as, the clouds are breaking
break
A transmission interruption, usually to allow a controlled terminal to interrupt the controlling computer
break
A signal sent from a user's terminal to the network, which causes interruption of an activity
break
If you make a break or make a break for it, you run to escape from something. The moment had come to make a break or die
break
The part of a story that is continued on another page Sometimes several breaks are gathered together on a "break page " Also called jumps
break
A rapid and sharp price decline
break
become separated into pieces or fragments; "The figurine broke"; "The freshly baked loaf fell apart"
break
If someone's voice breaks when they are speaking, it changes its sound, for example because they are sad or afraid. Godfrey's voice broke, and halted
break
To tame; to reduce to subjection; to make tractable; to discipline; as, to break a horse to the harness or saddle
break
The first shot in a game of billiards
break
1 To interrupt the sending of a message and take control of the circuit at the receiving end 2 An interruption of a transmission or process
break
any frame in which a bowler fails to make a strike or spare; "the break in the eighth frame cost him the match"
break
enter someone's property in an unauthorized manner, usually with the intent to steal or commit a violent act; "Someone broke in while I was on vacation"; "They broke into my car and stole my radio!"
break
(1) To interrupt the sending of a message and take control of the circuit at the receiving end (2) An interruption in continuity
break
pierce or penetrate; "The blade broke her skin"
break
A physical break in the assembly or construction which acts to decouple sound vibrations from traveling through the structure
break
A Java(TM) programming language keyword used to resume program execution at the statement immediately following the current statement If followed by a label, the program resumes execution at the labeled statement
break
diminish or discontinue abruptly; "The patient's fever broke last night"
break
When a piece of news breaks, people hear about it from the newspapers, television, or radio. The news broke that the Prime Minister had resigned He resigned from his post as Bishop when the scandal broke
break
change directions suddenly
break
change suddenly from one tone quality or register to another; "Her voice broke to a whisper when she started to talk about her children"
break
An interruption of continuity; change of direction; as, a break in a wall; a break in the deck of a ship
break
If someone breaks for a short period of time, they rest or change from what they are doing for a short period. They broke for lunch
break
If you break with a group of people or a traditional way of doing things, or you break your connection with them, you stop being involved with that group or stop doing things in that way. In 1959, Akihito broke with imperial tradition by marrying a commoner They were determined to break from precedent They have yet to break the link with the trade unions. Break is also a noun. Making a completely clean break with the past, the couple got rid of all their old furniture
break
To fall out; to terminate friendship
break
separate from a clinch, in boxing; "The referee broke the boxers"
break
The moment and/or location at which a series circuit is opened and made discontinuous Brownout A condition in which the supply voltage is insufficient to power the load Circuit A closed path followed or capable of being followed by an electric current
break
The instruments that are named are the ones that carry on playing, for example a fiddle break implies that the fiddle is the most prominent instrument playing during the break
break
A physical space that opens up in something or between two things
break
Of a bone, to cause to crack under physical strain
break
become fractured; break or crack on the surface only; "The glass cracked when it was heated"
break
lessen in force or effect; "soften a shock"; "break a fall"
break
change directions suddenly invalidate by judicial action; "The will was broken"
break
To break someone means to destroy their determination and courage, their success, or their career. He never let his jailers break him Ken's wife, Vicki, said: `He's a broken man.' = destroy
break
A rapid and sharp price decline in pricing
break
If you break your journey somewhere, you stop there for a short time so that you can have a rest. Because of the heat we broke our journey at a small country hotel
break
A projection or recess from the face of a building
break
when a team quickly advances the ball down the field in an attempt to get its players near the opponent's goal before the defenders have a chance to retreat; also called an advantage
break
(tennis) a score consisting of winning a game when your opponent was serving; "he was up two breaks in the second set"
break
exchange for smaller units of money; "I had to break a $100 bill just to buy the candy"
break
To destroy the official character and standing of; to cashier; to dismiss
break
make the opening shot that scatters the balls destroy the completeness of a set of related items; "The book dealer would not break the set"
break
A large four-wheeled carriage, having a straight body and calash top, with the driver's seat in front and the footman's behind
break
be broken in; "If the new teacher won't break, we'll add some stress"
break
To make an abrupt or sudden change; to change the gait; as, to break into a run or gallop
break
To make the first shot
break
find the solution or key to; "break the code"
break
To win a game as receiver
break
The break of day or the break of dawn is the time when it begins to grow light after the night. `I,' he finished poetically, `will watch over you to the break of day.'
break
If there is a break in the cloud or weather, it changes and there is a short period of sunshine or fine weather. A sudden break in the cloud allowed rescuers to spot Michael Benson
break
An interruption in continuity in writing or printing, as where there is an omission, an unfilled line, etc
break
feelings You can say `give me a break' to show that you are annoyed by what someone has said or done. `I'm a real intellectual-type guy, Tracy,' James joked. `Oh, give me a break,' Tracy moaned
break
ruin completely; "He busted my radio!"
break
The result of a successful cryptanalytic attack To destroy the advantage of a cipher in hiding information A cipher is "broken" when the information in a message can be extracted without the key, or when the key itself can be recovered The strength of a cipher can be considered to be the minimum effort required for a break, by any possible attack A break is particularly significant when the work involved need not be repeated on every message The use of the term "break" can be misleading when an impractical amount of work is required to achieve the break This case might be better described a "theoretical" or "certificational" weakness
break
prevent completion; "stop the project"; "break off the negociations"
break
a personal or social separation (as between opposing factions); "they hoped to avoid a break in relations"
break
an act of delaying or interrupting the continuity; "it was presented without commercial breaks"
break
the opening shot that scatters the balls in billiards or pool an unexpected piece of good luck; "he finally got his big break"
break
a time interval during which there is a temporary cessation of something
break
When a boy's voice breaks, it becomes deeper and sounds more like a man's voice. He sings with the strained discomfort of someone whose voice hasn't quite broken
break
emerge from the surface of a body of water; "The whales broke"
break
do a break dance; "Kids were break-dancing at the street corner"
break
To strain apart; to sever by fracture; to divide with violence; as, to break a rope or chain; to break a seal; to break an axle; to break rocks or coal; to break a lock
break
To exchange for other money or currency of smaller denomination; as, to break a five dollar bill
break
break a piece from a whole; "break a branch from a tree"
break
To impart, as news or information; to broach; - - with to, and often with a modified word implying some reserve; as, to break the news gently to the widow; to break a purpose cautiously to a friend
break
n an abrupt change of direction in the attacker's approach
break
See Brake, n
break
to disclose or make known an item of news etc
break
If you break a rule, promise, or agreement, you do something that you should not do according to that rule, promise, or agreement. We didn't know we were breaking the (Hukuk) broken promises
break
vary or interrupt a uniformity or continuity; "The flat plain was broken by tall mesas"
break
become punctured or penetrated; "The skin broke"
break
an unexpected piece of good luck; "he finally got his big break"
break
Of a bone, to crack or fracture through a sudden physical strain, such as a collision
break
To burst forth; to make its way; to come to view; to appear; to dawn
break
break down, literally or metaphorically; "The wall collapsed"; "The business collapsed"; "The dam broke"; "The roof collapsed"; "The wall gave in"; "The roof finally gave under the weight of the ice"
break
render inoperable or ineffective; "You broke the alarm clock when you took it apart!"
break
a sudden dash; "he made a break for the open door"
break
Place where waves break (ie. pitch or spill forward creating white water)
Türkisch - Englisch

Definition von broke im Türkisch Englisch wörterbuch

break
(Bilgisayar) break is
BREAK
break
broke
Favoriten