düzenleme

listen to the pronunciation of düzenleme
Türkçe - İngilizce
regulation

There need to be new regulations for export businesses. - İhracat işletmeleri için yeni düzenlemeler olmalı.

In the first place, I would like to announce several new regulations. - İlk olarak birkaç yeni düzenlemeyi duyurmak istiyorum.

editing

He has some knowledge of editing. - Düzenleme ile ilgili biraz bilgisi var.

Adobe and Apple both have top-notch video editing programs. - Hem Adobe'nin hem de Apple'ın üst seviye düzenleme programları var.

arrangement

I'll see to the arrangements for the party. - Parti için düzenlemelerle ilgileneceğiz.

This arrangement is only temporary. - Bu düzenleme sadece geçici.

(Bilgisayar) arrange

Thank you for making the arrangements. - Düzenlemeleri yaptığınız için teşekkür ederiz.

This arrangement is only temporary. - Bu düzenleme sadece geçici.

organisation
(Denizbilim) arrengement
control
ordering
regulating
(Bilgisayar) edibility
configuration
coordinating
surveillance
co-ordination
regularization
set out
disposal
embodying
(Bilgisayar) edit

He has some knowledge of editing. - Düzenleme ile ilgili biraz bilgisi var.

Adobe and Apple both have top-notch video editing programs. - Hem Adobe'nin hem de Apple'ın üst seviye düzenleme programları var.

(Tıp) modulation
formation
(Politika, Siyaset) rule book
grading
make-up
(Denizbilim) calibiration
(Biyokimya) calibration
composition
embody
(Dilbilim) monitoring
embodiment
preconditioning
(Ticaret) scheduling
layout
trimming
reorganization
execution
arrangement, regulation, control
(Hukuk) regulation, arrangement, adjustment, alignment
make up
mus. arrangement
organizing

She spends more time organizing than I. - O, düzenlemede benden daha fazla zaman harcar.

arranging or putting things in order; arrangement
hatcher
distribution
collocation
setting
disposition
coordination
alignment
co ordination
tuning
(Nükleer Bilimler) regulate

Many countries try to regulate the birth rate. - Birçok ülke doğum oranını düzenlemeye çalışıyor.

Traffic lights are used to regulate traffic. - Trafik ışıkları trafiği düzenlemek için kullanılır.

codification
düzenlemek
regulate

Traffic lights are used to regulate traffic. - Trafik ışıkları trafiği düzenlemek için kullanılır.

düzenlemek
organize

You have to organize your time. - Zamanını düzenlemek zorundasın.

I have to organize my schedule before the end of the month. - Ayın sonundan önce programımı düzenlemek zorundayım.

düzenlemek
{f} arrange

She arranges the buying and selling of houses in and around Deal. - O Deal'in içinde ve çevresinde ev alışı ve satışı düzenlemektedir.

I have to arrange my hair. - Saçımı düzenlemek zorundayım.

düzenlemek
hold

Tom is looking for a suitable place to hold the meeting. - Tom toplantıyı düzenlemek için uygun bir yer arıyor.

We have to rent a room to hold the party in. - Biz, partiyi düzenlemek için bir oda kiralamak zorundayız.

düzenlemek
put in order
düzenleme organı
(Hukuk) regulatory body
düzenleme içimi
regime
düzenleme için
(Bilgisayar) for editing
düzenleme kipi
edit mode
düzenleme kurulu
(Kanun) regulatory board
düzenleme kurulu
(Ticaret) regulatory authority
düzenleme kutusu
(Bilgisayar) edit box
düzenleme modu
(Bilgisayar) edit mode
düzenleme okulu
regulation school
düzenleme şeklinde vekalet
(Kanun) Statutory form power of attorney
düzenleme / tanzim
(Hukuk) arrangement
düzenleme denetimi
(Bilgisayar) an edit control
düzenleme faktörü
configuration factor
düzenleme getirmek
bring an order
düzenleme getirmek
bring an arrangement
düzenleme hazinesi
compensating reservoir
düzenleme haznesi
balancing reservoir
düzenleme haznesi
compensating reservoir
düzenleme ilkesi
(Pisikoloji, Ruhbilim) principle of organization
düzenleme istasyonu
(Askeri) regulating station
düzenleme izni
(Bilgisayar) allow editing
düzenleme izni
(Bilgisayar) allow edits
düzenleme kapağı
regulating gate
düzenleme rezervuarı
(Çevre) regulating reservoir
düzenleme subayı
(Askeri) regulating officer
düzenleme teknikleri
(Bilgisayar) editing techniques
düzenleme yapmak
regulate
düzenleme yapısı
regulating structure
düzenleme ıskartası
(Denizbilim) regulatory discard
düzensiz düzenleme
(Ticaret) disarrangement
düzenle
{f} order

We use computers to solve problems and to put information in order. - Biz sorunları çözmek ve bilgiyi düzenlemek için bilgisayarlar kullanırız.

Tom called the meeting to order. - Tom talimat vermek için toplantı düzenledi.

düzenlemek
lay out
düzenlemek
{f} prepare
düzenlemek
(Kanun) issue
düzenlemek
collocate
düzenlemek
{f} do
düzenlemek
mount
düzenlemek
draw up
düzenlemek
get up
düzenlemek
{f} stage
düzenlemek
compose
düzenlemek
distribute
düzenle
{f} sort out
düzenle
timetable
düzenlemek
forge
düzenlemek
{f} construct
düzenlemek
neaten
düzenlemek
orchestrate
düzenlemek
engineer
yeniden düzenleme
reclamation
düzenlemek
give
bale danslarını düzenleme
(Muzik) choreography
düzenle
(Bilgisayar) edit ratings
düzenle
(Bilgisayar) edit in
düzenle
(Bilgisayar) compact
düzenle
(Bilgisayar) edit

He has some knowledge of editing. - Düzenleme ile ilgili biraz bilgisi var.

Click here to edit the sentence. - Cümleyi düzenlemek için buraya tıklayın.

düzenlemek
fix
düzenlemek
fix up
düzenlemek
get things square
düzenlemek
spruce
düzenlemek
plan
düzenlemek
codify
düzenlemek
set up

Would it be possible to set up a meeting with us on April fifth or sixth? - Beş veya altı Nisan'da bizimle bir toplantı düzenlemek mümkün müdür?

Tom wants to set up a meeting. - Tom bir buluşma düzenlemek istiyor.

düzenlemek
appoint
düzenlemek
collate
düzenlemek
dress
düzenlemek
fit up
düzenlemek
work

The committee stayed up late last night trying to work out measures that would please everyone. - Komite herkesi memnun edecek önlemleri düzenlemek için dün gece geç saatlere kadar yatmadı.

düzenlemek
queue
düzenlemek
concoct
düzenlemek
make
düzenlemek
unclutter
düzenlemek
work one’s way up
düzenlemek
write out
düzenlemek
write up
düzenlemek
embody
düzenlemek
(Ticaret) organizing
düzenlemek
design
düzenlemek
make out
düzenlemek
array
düzenlemek
accommodate
düzenlemek
get
düzenlemek
designata
düzenlemek
designate
düzenlemek
set out
düzenlemek
make up
düzenlemek
digest
düzenlemek
install
düzenlemek
manage
düzenlemek
(Bilgisayar) toorder
düzenlemek
(Kanun) set right
düzenlemek
set

Would it be possible to set up a meeting with us on April fifth or sixth? - Beş veya altı Nisan'da bizimle bir toplantı düzenlemek mümkün müdür?

Tom wants to set up a meeting. - Tom bir buluşma düzenlemek istiyor.

düzenlemek
clear up
düzenlemek
purge
düzenlemek
impose
düzenlemek
devise
düzenlemek
string
düzenlemek
shape
düzenlemek
reorganize
düzenlemek
format
düzenlemek
fix with
düzenlemek
control
düzenlemek
structure
en son düzenleme
(Ticaret) consequential amendment
fatura düzenleme
(Ticaret) billing
görüntü düzenleme
image-editing
hava düzenleme
air conditioning
idari düzenleme
(Politika, Siyaset) administrative arrangement
işleyişini düzenleme
regulation of
kanunla düzenleme
enacting
kütük düzenleme
file organization
metin düzenleme
(Bilgisayar) editing
sayfa düzenleme
page setup
teknik düzenleme
(Askeri) technical arrangement
tekrar düzenleme
rearrangement
tur düzenleme
(Turizm) tour organization
yapısal düzenleme
(Bilgisayar) configuration
yasal düzenleme
legal regulation
yeni düzenleme
rearrangement
yeniden düzenleme
rearranging
yeniden düzenleme
shake up
yeniden düzenleme
re-formation
yerinde düzenleme
(Bilgisayar) visual editing
zengin düzenleme
(Bilgisayar) rich edit
çevre düzenleme
(Çevre) landscaping
öz-düzenleme
(Pisikoloji, Ruhbilim) self-regulation
düzenle
{f} tidy

I am not going out because I have to tidy my room. - Odamı düzenlemek zorunda olduğum için dışarı çıkmayacağım.

düzenle
{f} regularized
düzenle
{f} submitted
düzenle
{f} regulating

The President needs to sign a law regulating public spending. - Başkanın kamu harcamalarını düzenleyen bir yasayı imzalanması gerekiyor.

düzenle
{f} organizing

She spends more time organizing than I. - O, düzenlemede benden daha fazla zaman harcar.

düzenle
{f} coordinate
düzenle
clear up
düzenle
tidy up
düzenle
regularize
düzenle
{f} organized

Who organized that meeting? - O toplantıyı kim düzenledi?

We organized a project team. - Biz bir proje ekibi düzenledik.

düzenle
organize

Who organized that meeting? - O toplantıyı kim düzenledi?

I think it's time for me to organize a party. - Sanırım bir parti düzenlememin zamanıdır.

düzenle
{f} coordinating
düzenle
regulate

Traffic lights are used to regulate traffic. - Trafik ışıkları trafiği düzenlemek için kullanılır.

Many countries try to regulate the birth rate. - Birçok ülke doğum oranını düzenlemeye çalışıyor.

düzenle
{f} scheduling
düzenle
arrange

The two stamp collectors arranged a trade. - İki pul koleksiyoncusu bir takas düzenledi.

They arranged a meeting. - Onlar bir toplantı düzenlediler.

düzenle
{f} landscaping
düzenlemek
shake up
düzenlemek
condition
düzenlemek
programme
düzenlemek
form up
düzenlemek
scheme

Tom warned the police about a scheme to assassinate the mayor. - Tom belediye başkanına suikast düzenlemek için bir plan hakkında polisi uyardı.

düzenlemek
order

We use computers to solve problems and to put information in order. - Biz sorunları çözmek ve bilgiyi düzenlemek için bilgisayarlar kullanırız.

I have no time to put my books in order before I go. - Gitmeden önce kitaplarımı düzenlemek için vaktim yok.

düzenlemek
throw
düzenlemek
assemble
düzenlemek
pigeonhole
düzenlemek
dispose
düzenlemek
draw sth up
düzenle
clear#up
düzenle
{f} schedule

Tom scheduled a last-minute meeting. - Tom bir son dakika toplantısı düzenledi.

I have to organize my schedule before the end of the month. - Ayın sonundan önce programımı düzenlemek zorundayım.

düzenle
space out
düzenle
coordinated
düzenlemeler
arrangements

Thanks to the arrangements made by Ken'ichi, the women found various places to work around town. - Ken'ichi tarafından yapılan düzenlemeler sayesinde, kadınlar kasaba civarında çalışmak için değişik yerler buldu.

Thank you for making the arrangements. - Düzenlemeleri yaptığınız için teşekkür ederiz.

düzenlemeler
regulations

There need to be new regulations for export businesses. - İhracat işletmeleri için yeni düzenlemeler olmalı.

They plan to do away with most of these regulations. - Onlar bu düzenlemelerin çoğunu kaldırmayı planlıyorlar.

düzenlemeler
coordinates
AT hukukunun düzenleme araçları
(Hukuk) instruments of the european community
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
(Hukuk) Bank Regulatory and Supervisory Board
Türkçe - Türkçe
düzenleme