format

listen to the pronunciation of format
İngilizce - Türkçe
(Bilgisayar) biçiminde
(Bilgisayar) formatlama
şekil
(Bilgisayar) biçimi

Öyleyse ben de dosya biçimini değiştirmeyi deneyeceğim. - I'll try to change the file format then.

Hangi biçimi kullanmalıyım? - What format should I use?

(Bilgisayar) biçimlendirmek
(Bilgisayar) biçem
(Bilgisayar) biçimlendir
(Bilgisayar) biçimlendirme
şekil vermek
biçim

Müdür yeni bir biçim kullanarak raporun yeniden yazılmasını istiyor. - The manager wants the report rewritten using the new format.

Öyleyse ben de dosya biçimini değiştirmeyi deneyeceğim. - I'll try to change the file format then.

kitap boyu
bağdarlama
format
program
genel düzen
{f} biçimle
{f} formatla
(Askeri) ŞEKİL: 1. Fotoğrafçılıkta negatifin veya baskının boyu ve/veya şekli. 2. Kartografyada bir haritanın veya şemanın şekli ve boyu
{i} sayfa düzeni
i., bilg. biçim, format. f. bilg. biçimlemek, format etmek, formatlamak
genel biçim
{i} kitap düzenlemesi
{i} boyut
kitabın genel düzeni
düzenlemek
(Bilgisayar) format etmek
format atmak
(Fotoğrafçılık) standart boyut
biçin
formatlamak
formation
oluşum

Çeşitli bulut oluşum türleri vardır. - There are several kinds of cloud formations.

Günümüz teknolojisiyle bile kasırgaların oluşum ve hareketleri kaprislidir. - The formation and movement of hurricanes are capricious, even with our present-day technology.

format all
(Bilgisayar) tümünü biçimlendir
format bar
(Bilgisayar) biçimlendirme çubuğu
format cells
(Bilgisayar) hücreleri biçimlendir
format cells
(Bilgisayar) hücre biçimlendir
format cells
(Bilgisayar) hücreleri biçimle
format chart
(Bilgisayar) grafiği biçimle
format codes
(Bilgisayar) biçim kodları
format data
(Bilgisayar) biçim verisi
format disk
(Bilgisayar) disk biçimlendir
format error
(Bilgisayar) biçim hatası
format font
(Bilgisayar) biçim yazıtipi
format font
(Bilgisayar) yazıtipi biçimlendir
format legend
(Bilgisayar) göstergeyi biçimle
format legend
(Bilgisayar) göstergeyi biçimlendir
format menu
(Bilgisayar) biçim menüsü
format number
(Bilgisayar) sayı biçimlendir
format number
(Bilgisayar) sayı biçimle
format number
(Bilgisayar) sayıyı biçimle
format picture
(Bilgisayar) resim biçimlendir
format picture
(Bilgisayar) resmi biçimlendir
format style
(Bilgisayar) biçim stili
format text
(Bilgisayar) biçim metin
format titles
(Bilgisayar) başlıkları biçimlendir
format type
(Bilgisayar) biçimlendirme türü
format type
(Bilgisayar) biçimleme türü
format control
format kontrolü
format item
format öge
format sheet
format levha
format auto
(Bilgisayar) biçim otomatik
format axis
(Bilgisayar) eksenleri biçimlendir
format axis
(Bilgisayar) ekseni biçimlendir
format axis
(Bilgisayar) ekseni biçimle
format bullet
(Bilgisayar) madde işareti biçimlendir
format check
format denetimi
format corner
(Bilgisayar) köşeyi biçimle
format description
(Bilgisayar) biçim tanımı
format field
(Bilgisayar) alan biçimlendir
format field
(Bilgisayar) alan biçimlendirmeyi
format floor
(Bilgisayar) tabanı biçimlendir
format floor
(Bilgisayar) tabanı biçimle
format frame
(Bilgisayar) çerçeve biçimlendir
format item
(Bilgisayar) öğeyi biçimlendir
format label
(Bilgisayar) etiketi biçimlendir
format line
(Bilgisayar) çizgi biçimlendir
format main
(Bilgisayar) biçim ana
format marks
(Bilgisayar) biçimleme imleri
format marks
(Bilgisayar) imleri biçimlendir
format marks
(Bilgisayar) biçimlendirme imleri
format move
(Bilgisayar) biçim kaydır
format name
(Bilgisayar) biçim adı
format object
(Bilgisayar) nesneyi biçimlendir
format object
(Bilgisayar) nesne biçimlendir
format painter
biçim boyacısı
format picture
resmi biçimle
format pie group
(Bilgisayar) pasta grubunu biçimle
format report
(Bilgisayar) raporu biçimlendir
format rows
(Bilgisayar) satırları biçimle
format sample
(Bilgisayar) biçim örneği
format shape
(Bilgisayar) şekil biçimlendir
format shape
(Bilgisayar) biçimle şekil
format size
(Bilgisayar) biçim büyüklük
format slides
(Bilgisayar) slaytları biçimlendir
format status
(Bilgisayar) biçimlendirme durumu
format table
(Bilgisayar) tablo biçimlendir
format tape
(Bilgisayar) teybi biçimlendir
format view
(Bilgisayar) görünüm biçimlendir
format volume
(Bilgisayar) birimi biçimlendir
format walls
(Bilgisayar) duvarları biçimle
format walls
(Bilgisayar) duvarları biçimlendir
formation
{i} biçimlenme
workshop format
Çalıştay düzeni
apply format
(Bilgisayar) biçim uygulamak
apply format
(Bilgisayar) biçim uygula
audio format
(Bilgisayar) ses biçimi
conditional format
(Bilgisayar) koşullu biçimleme
confirm format
(Bilgisayar) biçimlendirmeyi onayla
confirm format disk
(Bilgisayar) disket biçimleme onayı
copy format
(Bilgisayar) biçimi kopyala
currency format
(Bilgisayar) para birimi biçimi
export format
(Bilgisayar) sertifika verme biçimi
export format
(Bilgisayar) verme biçimi
formation
biçim verme
formation
(Kanun) ihdas
formation
türetme
formation
(Ticaret) şirket kuruluşu
formation
biçimlendirme
formation
düzenleme
invalid format
(Bilgisayar) geçersiz biçim
large format
(Bilgisayar) geniş biçim
legend format
(Bilgisayar) gösterge biçimi
output format
(Bilgisayar) çıktı biçimi
property format
(Bilgisayar) özellik biçimi
quick format
(Bilgisayar) hızlı biçimlendir
record format
(Bilgisayar) kayıt deseni
structure format
(Bilgisayar) yapı biçimi
title format
(Bilgisayar) başlık biçimi
unsupported format
(Bilgisayar) desteklenmeyen biçim
address format
adres düzeni
addressless instruction format
adressiz komut formatı
binary format
ikili format
bipolar format
bipolar format
card format
kart formatı
compiled module format
derlenmiş modül biçimi
data interchange format
veri değişim biçimi
date format
tarih biçimi
document format
belge biçimi
formatted
{f} formatla
instruction format
komut formatı
language format
dil formatı
large format film
geniş film
message format
mesaj biçimi
packed format
paketlenmiş format
print format
yazı formatı
print format
yazı biçimi
rich text format
zengin metin biçimi
screen format
ekran formatı
standard format
standart format
time format
zaman biçimi
fixed format
biçimi sabit
fixed format file
değişmez biçimli kütük
fixed format list
değişmez biçimli liste, değişmez biçimli dizelge
formating
biçimlendirme
formation
formasyon
formation
(Spor) saha dizilişi
formation
(Spor) diziliş

Dizilişi değiştirdim. - I modified the formation.

formations
oluşumlar
formatted
biçimlendirilmiş
graphics file format
grafik dosya formatı
horizontal format
yatay format
input format
girdi biçimi
multi-format
(Bilgisayar) Çoklu biçim verme, çoklu format
no format
hayır format
non format
olmayan format
oblong format
dikdörtgen biçiminde
output format specifications
çıktı biçimi spesifikasyonlari, çıktı biçimi belirtimleri
print format
yazı formatı, yazı deseni, yazı biçimi
record format
kayıt formatı, kayıt deseni, kayıt biçimi
system format
sistemi biçimi
tag format
etiket deseni, etiket biçimi
this phone number format is not recognized, please check the country and number
bu numara formatını sistem tanımamaktadır, lütfen ülke kodunu ve numarayı kontrol ediniz
unspecified format file
belirlenmemiş biçim kütüğü
variable format file
değişken format dosyası, değişken biçim kütüğü
vectorized format
yöneliş biçimi
vertical format
dikey format
word format
kelime formatı, sözcük biçimi
zone format
bölge format
zoned format
zonlu format
12 hour time format
12 saatlik zaman biçimi
24 hour time format
24 saatlik zaman biçimi
United States message text format
(Askeri) Birleşik Devletler mesaj metin formatı
active log format
Etkin Günlük Biçimi
afternoon format
(re: time) Öğleden sonra biçimi (saat gösterimi)
annotation format
(Bilgisayar) ek açıklama biçimi
apply format
(to) Biçim uygula (mak)
arabic number format
normal rakam biçimi
automatic format
Otomatik biçim
best format
(Bilgisayar) en iyi biçim
biff 5 format
(Bilgisayar) biff 5 biçimi
binary file format
İkili Dosya Biçimi
cancel format
(Bilgisayar) biçimlendirmeyi iptal et
cell format
(Bilgisayar) hücre biçimi
character format
Karakter biçimi
character format
Damga Biçimi
chart format
çizim biçimi
chat format
(Bilgisayar) sohbet biçimi
concept plan; operation plan in concept format
(Askeri) konsept planı; konsept biçiminde harekat planı
conditional format
Koşullu Biçimlendirme
create/format
(Bilgisayar) oluştur/biçimlendir
currency number format
para birimi gösterimi / biçimi
data format
veri,veri formatı
data interchange format
veri değiştokuş biçimi;Veri Takas
database format
(Askeri) veri tabanı formatı
default format
varsayılan biçim
delete format
(Bilgisayar) sil biçim
digital image format
Sayısal Görüntü Biçimi
facsimile format
(Bilgisayar) faks biçimi
find format
(Bilgisayar) biçim bul
formated
formatlı
formation
oluşum/biçim
formation
{i} oluşma; oluşturma, teşkil
formation
(Askeri) DÜZEN, NİZAM (DZ.): Bir birlik unsurlarının saf, kol veya emredilen diğer bir şekilde tertiplenmesi. 2. 2 veya daha fazla birliğin, uçağın veya geminin bir komuta altında tertiplenmesi
formation
{i} ask. düzen
formation
şekil verme
formation
(Tıp) Oluşum, teşekkül, formatio
formation
birlik
formation
{i} oluşturma
formation
{i} yapım
formation
(Askeri) Grup, düzen, birlik
formation
{i} düzen
Türkçe - Türkçe
Biçim

Bu disketi biçimlendirmemelisin. - Bu diskete format atmamalısın.

Film veya fotoğrafta boyutlar
İngilizce - İngilizce
To create or edit the layout of a document
The layout of a document
The form of presentation of something

The radio station changed the format of its evening program.

To prepare a mass storage medium for initial use, erasing any existing data in the process

I lost weeks of work when I inadvertently formatted my hard drive.

Change a document so it will fit onto a different type of page
A file type
(1)Preparing a disk for use by your hardware and operating system Also called Initializing When the computer initializes a disk, it also destroys any information already there (just as recordinging on a cassette tape replaces what was previously there with what you record) (2)Formatting also refers to the way text is set up on a page (underlining, bold, indenting, etc ) (3)The way information is structured in a file, often specific to a particular application
Radio: This is the actual content of the station's broadcast News, Black, Classical, Middle of the Road (MOR), Top 40 Hits, and Country are some of the varied and changeable formats It is the most important factor in determining a station's listenership and the resulting demographic characteristics of the audience
divide (a disk) into marked sectors so that it may store data; "Please format this disk before entering data!"
The format of something is the way or order in which it is arranged and presented. I had met with him to explain the format of the programme and what we had in mind. a large-format book
The shape and size of a book; hence, its external form
The manner in which data is stored; its organization For example, VHS, SVHS, and Beta are three different formats of video tape They are not 100% compatible with each other, but information can be transferred from one to the other with the proper equipment (but not always without loss; SVHS contains more information than either of the other two) Computer information can be stored in literally hundreds of different formats, and can represent text, sounds, graphics, animations, etc Computer information can be exchanged via different computer types provided both computers can interpret the format used
{f} design the appearance of, arrange, place in a certain format; prepare a diskette or hard disk for use (Computers)
Documents shall be prepared on A4 (210 x 297 mm) 80 gsm copier paper (hard copy) and/or the form of electronic media specified in the requirements Each page of a document shall be numbered in Arabic numerals consecutively from Section 1 to the appendices Documents may be printed on one or both sides of each page (single sided or double sided) On single sided documents the document control number shall be on the top right hand side For double sided all even pages shall have document control numbers on the top left hand side and on odd pages on the top right hand side Each page prior to Section 1 shall be numbered in lower-case roman numerals
The pattern into which data are systematically arranged for use on a computer A file format is the specific design of how information is organized in the file For example, ArcInfo has specific, proprietary formats used to store coverages DLG, DEM, and TIGER are geographic data sets with different file formats
Verb: To format a floppy disk is to prepare it to receive and store material in the appropriate manner (using the DOS system for example, as opposed to the Mac or vice versa) The Mac calls this ëinitialisingí Disks are usually available pre-formatted Noun: When we speak of the format of a file we are most often talking about what system (PC or Mac?) or what word-processor (Word or Wordperfect?) the document has been produced using Most word-processors provide a facility by which you can make a copy of your document in a different format (try the ësave as í function)
v t (a format control and format arguments) to perform output as if by format, using the format string and format arguments
The set of unique bit-string patterns of Zeros and Ones corresponding to the set of data characters used in magnetic stripe encoding; many different data formats are used, the best known being the ANSI/ISO BCD and ALPHA formats
A particular way to store information on a computer You may need special programs to read certain formats, such as Microsoft Reader to read lit files and Adobe Acrobat eBook Reader to read ebx files
Refers specifically to tape sizes and qualities, and generally to classes of video equipment Popular video formats in decreasing order of quality and expense are: Digital Betacam, Betacam SP, Betacam, 3/4"SP, S-VHS, Hi8 and VHS
Two types of formats are available A physical format and a logical format -Physical format: Physical format is to write data defined in ISO in three tracks of each of the inner and outer circuits of the user area set as a Defect Management Area (DMA) DMA contains information on user band setting and the area to which error information is to be written Full compatibility is guaranteed for any disks physically formatted according to the ISO standard regardless of the manufacturer -Logical format: Logical format is to write data on the disk information required (directory information, FAT, etc ) for a system such as a host and OS and software to handle the disk When a system reads this information, the disk is recognized Disks need to be formatted both physically and logically However, in general, each format is manufacturer specific and the compatibility is lower than it could be
REQUIRED FIELD The format in which UCSF holds the material: print, image file, web-based image file (held at a location other than UCSF, i e TDO)[Dublin Core Metadata Mapping: Format]
{i} structure, pattern, design; organization; pattern of data organization (Computers)
the general appearance of a publication
To format a piece of computer text or graphics means to arrange the way in which it appears when it is printed or is displayed on a screen. When text is saved from a Web page, it is often very badly formatted with many short lines
the organization of information according to preset specifications (usually for computer processing)
Formatting a disk organizes the magnetic surfaces into tracks and sectors In word processing, format refers to the physical appearance of a document, and includes such items as margins, line spacing, etc In Excel, format refers to how numbers are shown (length, decimal points, etc )
The pattern in which data are systematically arranged for use on a computer 6 A file format is the specific design of how information is organized in the file For example, DLG, DEM, and TIGER are geographic data sets in particular formats that are available for many parts of the United States 6
Low Level Formatting is the process of dividing the tracks on a disk into sectors Each track begins with an index mark, each sector has a sector identification field that is several bytes long, which contains the sector addresses and other overhead data required by the format In addition, between the identification field and data fields of each sector are synchronization bytes, which allow the read/write head to synchronize with the rate of data transfer coming off the track High-Level Formatting distinguishes operating systems (i e , the difference between an IBM drive and an Apple drive)
the general appearance of a publication the organization of information according to preset specifications (usually for computer processing) divide (a disk) into marked sectors so that it may store data; "Please format this disk before entering data!"
Traditionally, the approximate size and shape of the book as defined by the number of times the printed sheet is folded before binding Since sheet paper size and shape varied, so did the size and shape of the book Despite this, it is standard today for catalogers to use format to describe the size of the book One fold produced a Folio, two folds: Quarto(4to), three folds: octavo(8vo), 4 folds: sextodecimo(16mo) Duodecimo(12mo) is a common format between 8vo and 16mo, but the folding method varies and is too complex to describe here 32mo and 64mo also exist, but these are very small books 8vo (octavo) is what most people think of a "Normal sized" book A folio is a large book, noticably taller than wide A quarto is oversized, usually "squarish" format Specific dimensions are probably more practical, but the book world is not dedicated to practicality 12mo and 16mo are commonly pronounced as the abbreviations read, ie, "twelvemo"
determine the arrangement of (data) for storage and display (in computer science) set (printed matter) into a specific format; "Format this letter so it can be printed out
To format media is to prepare the media for use with a particular file system When you format media, you overwrite any existing information on the media
the assignment of each of the data elements of a data object to a field or sub-field and to a specific location or address in a given physical medium or in a device [610 0-G-5] [620 0-B-1]
set (printed matter) into a specific format; "Format this letter so it can be printed out"
(1) The system used for storing a file on disk Different programs use different methods of recording identical information (2) The layout and arrangement of tracks and sectors on a disk (3) Sometimes also applied to the layout or arrangement of graphics and/or text on a page or screen
To format a computer disk means to run a program so that the disk can be written on
A Format, in VoyForums, is a Forum option which chooses how to show the messages in the message index and replies VoyForums provides four different formats: Super-Compact, Compact, Medium, and Verbose Super-Compact displays the Author, Subject, and Date of the very first message in each thread -- a user must click on the message to view the rest of the thread Verbose displays every message with its full information Please select the format names to read about each Format specifically
The size or shape of a negative or print The term usually refers to a particular film size, for example 35mm format, but in its most general sense can mean simply whether a picture is upright (vertical format) or longitudinal (horizontal format) Cameras are usually categorized by the format of the film they use
Columns contain information in one of four types; users can specify how they want a query to format information it retrieves from character, number, date, or long columns For example, they can choose to have information of type date appear as 14/08/90, or Tuesday Fourteenth August 1990, or any other valid date format
The format of a piece of computer software or a musical recording is the type of equipment on which it is designed to be used or played. For example, possible formats for a musical recording are CD and cassette. His latest album is available on all formats
An orderly, structured arrangement of data elements (bits, bytes, and/or fields) that is necessary to produce a larger entity, such as: a list, record, table, file, or dictionary Also, it is the term that describes the preparation of a magnetic disk to allow it to accept digital data
determine the arrangement of (data) for storage and display (in computer science)
The organization of information according to preset specifications (usually for computer processing) [syn: formatting, data format, data formatting] [16]
Format strings are used to control the appearance of output in the printf statement Also, data conversions from numbers to strings are controlled by the format string contained in the built-in variable CONVFMT See section Format-Control Letters
format painter
brush which transfers properties of one object to another object
E-format
A scientific notation for floating point numbers in which e.g. 51.75 would be represented as .5175E+02 (meaning .5175 x 102)
Harvard format
A standard format to cite information from any source
formation
A rock or face of a mountain
formation
An arrangement of moving troops, ships, or aircraft, such as a wedge, line abreast, or echelon. Often "in formation"
formation
A grouping of military units or smaller formations under a command, such as a brigade, division, wing, etc
formatted
That has been physically arranged to be in a state ready for the storage of data
formatted
Simple past tense and past participle of format
formatted
That has been given a definite format
formatting
The style of a document's format
formatting
Present participle of format
formatting
The code in a markup language which determines a document's format
formation
relative disposition of parts
formation
{n} the act or manner of forming
AIFF format
format for an 8-bit monophonic sound file used mainly by Macintosh computers
ARJ format
structure of files compressed by the program ARJ
Audio Interchange File Format
(Computers) format for storing high quality music and audio samples (developed by Apple, used on both Macintosh and PC)
Channel Definition Format
{i} (Computers) file format for files that define WWW channels (with information about the Web pages, images, ActiveX controls, page content, etc.)
DOC format
file structure for files edited in the word processing program Microsoft Word
Graphics Interchange Format
format of a graphic file
Portable Document Format
file format which preserves document formatting and enables users to view a file correctly from any computer equipped with the Acrobat Reader software (developed by Adobe Systems), PDF
Rich Text Format
RTF standard, standard used to create text documents that have basic formatting instructions
Windows Metafile Format
graphic file format that can be used for both vector and bitmap images, WMF (Computers)
ZIP format
structure of files compressed by the program ZIP
file format
manner in which the data is stored in a file
formating
The physical layout of a document as dictated by the embedded HTML tags
formating
Though beyond the scope of this HOWTO, low-level formatting refers to the phsyical division of the magnetic media into magnetic domains similar to applying the bias to magnetic tape See Also: Disk
formation
natural process that causes something to form; "the formation of gas in the intestine"; "the formation of crystals"; "the formation of pseudopods
formation
Rock or face of a mountain
formation
The formation of something is the starting or creation of it. the formation of a new government. = creation
formation
The process of influencing or guiding a person to a deeper understanding of a particular vocation
formation
A rock or cloud formation is rock or cloud of a particular shape or structure. a vast rock formation shaped like a pillar Enormous cloud formations formed a purple mass
formation
the act of forming something; "the constitution of a PTA group last year"; "it was the establishment of his reputation"; "he still remembers the organization of the club"
formation
The act of assembling a group or structure
formation
The formation of a special district This change is analogous to a city incorporation Special Districts come into exsistence because people identify the need for a specific service and decide that a special district would be the most effective provider Dissolution of a special district parallels the disincorporation of a city and no longer has corporate powers
formation
A body of rock identified by physical characteristics and stratigraphic position and mappable at the earth's surface or traceable in the subsurface The formation is the fundamental unit in lithostratigraphic classification Formations can be subdivided into members or lumped together into groups
formation
A body of rock both large enough to be mapped and distinct from surrounding rock Usually takes its name from a geographic feature in the area where it is exposed on the surface (the Saganaga Batholith, for example)
formation
(geology) the geological features of the earth
formation
an arrangement of people or things acting as a unit; "a defensive formation"; "a formation of planes"
formation
the ordinary unit of geologic mapping consisting of a large and persistent stratum of rock
formation
In geology, the fundamental unit in rock stratigraphic classification, consisting of a distinctive mappable body of rock Geology Ref WM
formation
Mineral deposits and rock masses designated with reference to their origin; as, the siliceous formation about geysers; alluvial formations; marine formations
formation
a formation is a being which is produced by an Emanation, by means of the matter is can dispose of It may happen that an Emanator uses the best of its matter to divert itself from the hostile, without succeeding to do this: the Tradition offers many examples (see notably the chapters 3 and 9) The formation is an individual being independent of its Maker
formation
The arrangement of a body of troops, as in a square, column, etc
formation
A body of consolidated or unconsolidated rock with similar lithologic characteristics which is prevailingly, but not necessarily, laterally continuous and is mappable on the earth's surface or traceable in the subsurface
formation
A level in the National Vegetation Classification Standard hierarchy below subgroup which represents vegetation types that share a definite physiognomy or structure within broadly defined environmental factors, relative landscape positions, or hydrologic regimes (Grossman et al 1998) See table under USNVC
formation
The manner in which a thing is formed; structure; construction; conformation; form; as, the peculiar formation of the heart
formation
The act of giving form or shape to anything; a forming; a shaping
formation
1) A freefall skydiving formation of more than one jumper 2) A flight of more than one jump plane
formation
larger vegetation units, such as forest, forest-step (prairie), arctic or alpine dwarf scrub etc The term goes back to Grisebach (1839), a pioneer in the science of plant geography
formation
A group of beds of the same age or period; as, the Eocene formation
formation
A defined unit of rock within a stratigraphic section at the given locality
formation
a particular spatial arrangement
formation
Something possessing structure or form
formation
In football, the arrangement of players on either team at the start of play
formation
When referring to RW a formation is a group of skydivers forming particular pattern by taking grips on each others arms and legs The formations that will be done on a jump are determined and practiced (Dirt Dived) before the jump When referring to CRW it is a formation of Canopies flying together in a predetermined configuration
formation
If people or things are in formation, they are arranged in a particular pattern as they move. He was flying in formation with seven other jets
formation
a unit of geological mapping, consisting of a large and persistent stratum of rock
formation
The dispersion of fibers in a sheet of paper The more uniform and tightly bound the fibers, the better the sheet will print and look
formation
the arrangement of players on the offensive team just prior to the beginning of a play
formation
the fabrication of something in a particular shape creation by mental activity; "the formation of sentences"; "the formation of memories"
formation
a particular spatial arrangement an arrangement of people or things acting as a unit; "a defensive formation"; "a formation of planes"
formation
– Any assemblage of rocks which have some character in common, whether of origin, age, or composition Often, the word is loosely used to indicate anything that has been formed or brought into its present shape
formation
natural process that causes something to form; "the formation of gas in the intestine"; "the formation of crystals"; "the formation of pseudopods"
formation
the fabrication of something in a particular shape
formation
A substance formed or deposited
formation
the arrangement into positions of players on the field; for example, a 4-3-3 formation places 4 defenders, 3 midfielders and 3 forwards on the field
formation
{i} forming, making; structure, arrangement; configuration; configuration of troops (Military); creation, establishment
formation
creation by mental activity; "the formation of sentences"; "the formation of memories"
formation
A term used to describe or map large geological features which have the same general distinctive makeup
formation
The basic unit of lithostratigraphic classification A formation must be identifiable on the basis of easily recognized physical properties and widespread enough to be mapped at a regional scale A formation can be divided into smaller units (called members) where these, too, are recognizable and mappable Formations can also be combined into groups when useful and appropriate
formation
The term for the primary unit in stratigraphy consisting of a succession of strata useful for mapping or description which possesses certain distinctive lithologic and other features, i e the Mississauga Formation
formation
The arrangement of fibers in a sheet of paper; can be seen by holding it up to a light source
formation
The formation is what connects the sleepers with the ground, the tracks foundations As our track runs over heavy clay, we have clay, sand, a non-perminable membrane and finally balast
formation
the fabrication of something in a particular shape creation by mental activity; "the formation of sentences"; "the formation of memories" a particular spatial arrangement an arrangement of people or things acting as a unit; "a defensive formation"; "a formation of planes" natural process that causes something to form; "the formation of gas in the intestine"; "the formation of crystals"; "the formation of pseudopods
formation
(geologic) The ordinary unit of geologic mapping recognized by field criteria consisting of a larger, persistent, and mappable strata of predominantly one kind of rock or sediment type
formation
The formation of an idea, habit, relationship, or character is the process of developing and establishing it. My profession had an important influence in the formation of my character and temperament. = development
formation
multiple spacecraft with a desired position and/or orientation relative to each other or to a common target
formations
Plural of formation
formats
the construction of the printed pages comprising the book, ie number of times each original printed sheet has been folded to produce each signature, see folio, quarto, octavo, duodecimo, sextimodecimo
formats
determine the amount of information displayed for each record The Format list box lists the basic format options The format we select is used for the records retrieved when we click Display in the Search History table The basic format options are: Free, Short, Medium, Long, Full, and KWIC
formats
plural of format
formats
third-person singular of format
formats
ASCII
formats
A set of records where element lengths and types are defined
formatted
past of format
formatted
{s} arranged in a particular format; prepared for reading and writing (Computers)
formatter
{i} one who formats; tool used to prepare a diskette or hard disk for use (Computers)
formatting
Preparing a diskette or hard drive o it can store information and erases all previously stored information
formatting
The act of writing a filesystem on a disk drive
formatting
The manner in which your manuscript is prepared and presented Standards include using an easily-read font such as Courier 12-point; inclusion of proper contact information; double-spacing between lines, indention of paragraphs; wide margins (1-1 5 inches) all around; and unjustified right margins Writer's Market and Scott Edelstein's Manuscript Submission are great sources for formatting info
formatting
The process of organizing a disk so that it is usable in a particular operating environment (pg 13)
formatting
Applied to text, the process of determining how text will appear on a printed page Also sometimes applied to graphics
formatting
= PLEASE INQUIRE
formatting
The procedure that creates sectors and FAT on a disk before first time use Usually thesedays diskettes are pre-formatted 6 3, p126
formatting
Preparing a disk to receive data Formatting software organizes a disk into logical units, like blocks, sectors, and tracks
formatting
Strictly, formatting is organising and marking the surface of a disk into tracks, sectors , and cylinders It is also sometimes (incorrectly) a term used to signify the action of writing a filesystem to a disk (especially in the MS Windows/MS DOS world)
formatting
{i} (Computers) preparation of a diskette or hard disk for reading and writing; design, setting of configurations of a document
formatting
the organization of information according to preset specifications (usually for computer processing)
formatting
The code in a markup language which determines a documents format
formatting
Operations such as line-filling, justification, pagination and italicising or emboldening, performed by a word processor or DTP package to prepare documents for printing
formatting
Altering the appearance of text by setting the typeface, size, line spacing and color; or graphics by changing line thickness, color, fill color, and pattern
formatting
The process of applying a format algorithm to the data characters to be encoded in order to produce the binary bit-string encoded on the magnetic stripe
formatting
All the things which give a document shape (see the Format pull-down menu) Also, formatting or initializing a disk refers to organizing up the storage on a disk and setting up a cataloging system so that information can be stored on the disk A disk formatted for a particular system will only work with that system
formatting
Formatting normally refers to the use of tag attributes and style sheets to determine the way an HTML page looks when it is rendered by a browser
formatting
1 For text, all the information above and beyond plain text that's added to a document, including character styles (bold, italic), spacing, indents, tabs, and so on 2 Another term for initializing a disk
formatting
1)To apply the page-layout commands and font specifications to a document and produce the final printed output 2) The process of initializing a new, blank floppy disk or hard disk so that it can be used to store information
formatting
The style of a documents format
formatting
The process of electronically organizing a diskette so that information can be stored on it and retrieved from it
formatting
The process of adding elements to your Web page, including objects, text, colors, and other important Web components to give your Web a certain look or style, and make it attractive
formatting
preparing a disk or hard drive for use
formatting
Arranging the information on a page so it is attractive and easy to read
free format
unstructured format
general format
default format for a numerical value in an electronic spreadsheet
global format
structure used in electronic spreadsheet for formatting numbers
graphics file format
format of a file in which graphic images are stored
horizontal format
(Ticaret) A planning or schedule report that consolidates individual data into time groups, or buckets that are usually presented horizontally across the page. Enables easier review when the individual detail is not required for decision-making
instruction format
format in which a computer command is written (number of operands, their order, etc.)
low level format
basic format, definition of the physical space of the tracks and sectors on a disk
numeric format
format in which the numerical value in an electronic worksheet is displayed
print format
The proportions (height to width) or shape of a photographic print The Advanced Photo System (APS) offers a choice of three print formats (Classic, Jumbo, Panorama) selectable with individual camera controls
print format
Refers to information in paper as opposed to electronic format
print format
The proportions (height to width) or shape of a photographic print APS cameras offer a choice of three print formats
quick format
process in which the contents of a drive are erased but the disk is not fully formatted
record format
collection of fields (their number and type) which make up a data record (Computers)
safe format
erasing of data on a diskette so that will be possible to recover the data in most circumstances
vertical format
(Ticaret) A display method used for MRP or other output reports in which dates are sequenced along the left margin and horizontal headings are used for gross requirements, scheduled receipts and other information. A vertical format normally only displays data for individual days where activity occurs, and does not group days into time buckets of weeks or months as in the use of a horizontal format
format