monitoring

listen to the pronunciation of monitoring
İngilizce - Türkçe
{i} izleme

Oliver ebeveynleri Tom ve Mary'nin kurallar koymadığını ya da onun nerede olduğunu izlemediklerini düşündü. - Oliver thought that his parents, Tom and Mary, weren't setting rules or monitoring his whereabouts.

gözetim
(Tıp) monitoraj
(Bilgisayar) görüntüleniyor
(Ticaret) nezaret
gözetleme
gözleme
(Tıp) monitörde izleme
{f} izle

Oliver ebeveynleri Tom ve Mary'nin kurallar koymadığını ya da onun nerede olduğunu izlemediklerini düşündü. - Oliver thought that his parents, Tom and Mary, weren't setting rules or monitoring his whereabouts.

izleyerek
gözlemleme
(Nükleer Bilimler) kontrol-ölçümü,izleme,monitoring
(Askeri) DETEKSİYON (ABD SAVUNMA KURULU): Radyasyon mevcudiyetinin meydana çıkarılması ve radyasyon ölçme aletleri ile ölçülmesi işlemi
(Dilbilim) denetleme
izlem

Oliver ebeveynleri Tom ve Mary'nin kurallar koymadığını ya da onun nerede olduğunu izlemediklerini düşündü. - Oliver thought that his parents, Tom and Mary, weren't setting rules or monitoring his whereabouts.

(Dilbilim) düzenleme
dinleme
izlemk
izlemede
monitor
{f} izlemek

Birçok şirket çalışanlarının internet etkinliğini izlemektedir. - Many companies monitor their employees' internet activity.

Bir uydu eriyen buzulları izlemek için yörüngeye fırlatıldı. - A satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.

monitoring software
(Bilgisayar) gözetim yazılımı
monitoring software
(Bilgisayar) gözleme yazılımı
monitoring station
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) gözleme bilgisayarı
monitoring program
kontrol programı
monitoring cost
izleme masrafı
monitoring key
izleme anahtarı
monitoring loudspeaker
izleme hoparlörü
Monitoring of upper yarn
(Tekstil) Üst iplik gözlemi
Monitoring of yarn transfer
(Tekstil) İplik transferinin gözlemi
monitoring amplifier
dinleme yukselteci
monitoring antenna
dinleme anteni
monitoring data
(Sigorta,Ticaret) gözetim verisi
monitoring of radiation
(Çevre) radyasyonun izlenmesi
monitoring programme
izleme proğramı
monitoring results
(Ticaret) sonuçların denetimi
monitoring service
(Askeri) İZLEME HİZMETİ: Çelişen trafikle ilgili tavsiye edilecek bilgilerin iletilmesi veya seyrüseferde yol gösterme temin amacıyla, bilinen hava trafiği hareketlerini radar kapsamlı veya diğer vasıtalarla yapılan gözlemi
monitoring software
gozleme yazilimi
monitoring station
(Askeri) KONTROL DİNLEME İSTASYONU: Kendi kuvvetlerimizin veya dost kuvvetlerin muhaberesini dinleyen, inceleyen veya kaydeden istasyon. Bu terimi; düşman telsiz dinleme istasyonu anlamına gelen "intercept station" terimi ile karıştırmamak lazımdır
movement monitoring
hareket izleme
monitor
gözlemek

Bay Peter Blake çevre değişikliğini gözlemek için bir görevdeyken 2001 yılında Amazon nehrinde korsanlar tarafından feci şekilde öldürüldü. - Sir Peter Blake was tragically killed by pirates on the Amazon river in 2001 as he was on a mission to monitor environment change.

monitor
{i} izleme tertibatı
monitor
{i} gözlemci öğrenci
transaction monitoring
(Denizcilik) İşlem takibi
monitor
(Ticaret) eşgüdümcü
monitor
{i} varan
monitor
basınç algılayıcısı
monitor
(Ticaret) gözetimci
monitor
(Bilgisayar) görüntü uçbirimi
monitor
gözleyici
monitor
(Biyokimya) tekser
monitor
{i} monitor
monitor
{i} etobur kertenkele
monitor
{i} ekran
monitor
denetlik
monitor
gözlem sistemi
monitor
{i} gözleme

Bay Peter Blake çevre değişikliğini gözlemek için bir görevdeyken 2001 yılında Amazon nehrinde korsanlar tarafından feci şekilde öldürüldü. - Sir Peter Blake was tragically killed by pirates on the Amazon river in 2001 as he was on a mission to monitor environment change.

radiation monitoring
(Nükleer Bilimler) radyasyon taraması
environment monitoring
çevre düzenlemesi
environmental monitoring
çevre denetimi
environmental monitoring
(Tıp) çevresel izleme
exposure monitoring
(Tıp) maruziyet izlemesi
monitor
takip etmek
monitor
denetlemek
monitor
(Ticaret) denetleyici
monitor
(Bilgisayar) izleme
monitor
(Bilgisayar) izle
monitor
izleme sistemi
outcome monitoring
(Politika, Siyaset) sonuçların izlenmesi
vessel monitoring system
(Denizbilim) vms
vessel monitoring system
(Denizbilim) gemi izleme sistemi
monitor
{i} monitör

Bu monitör, benim eski monitörümden çok daha büyük bir çözünürlüğe sahip. - This monitor has a much larger resolution than my old one.

Tom monitörlere bağlandı. - Tom is hooked up to monitors.

monitor
dinlemek
monitor
(yayın/telsiz/vb.) izlemek
monitor
{f} takip et
monitor
sınıf başkanı
broadcast monitoring
Yayın takibi
heart-rate monitoring
kalp atış ölçümükalp
imperfect monitoring
eksik gözlemleme
media monitoring
medya takibi
monitor
monitörü
regular monitoring
düzenli izleme
self monitoring
kendini denetleme
self-monitoring
kendini izleme
Federal Radiological Monitoring and Assessment Center (DOE)
(Askeri) Federal Radyolojik Gözetleme ve Değerlendirme Merkezi (DOE)
Nuclear Operations Monitoring System
(Askeri) Nükleer Harekat Gözlem Merkezi
Personnel Status Monitoring System
(Askeri) Personel Durum İzleme Sistemi
Tube seat monitoring
(Tekstil) Masura oturma kontrolu
Yarn monitoring
(Tekstil) İplik yoklama
air monitoring
(Nükleer Bilimler) havanın ışınım denetimi
air quality monitoring
hava kalitesinin izlenmesi
aircraft monitoring and control
(Askeri) UÇAK GÖZETİM VE KONTROLÜ: Nükleer silahlara veya nükleer silah sistemlerine başlık takılması, tapa takılması ve bunların emniyete alınması işlemlerinin izlenmesi ve kontrolü için uçağa yerleştirilen teçhizat
area monitoring
(Nükleer Bilimler) alan ölçüm
area monitoring
(Nükleer Bilimler) alan kontrolu
audio monitoring
dinleme kontrolu
border monitoring
(Askeri) sınır gözetlemesi
communications security monitoring
(Askeri) MUHABERE EMNİYETİ İZLEMESİ: Bir kişinin haberleşmelerine temin edilen emniyet derecesini belirlemek amacıyla muhabere emniyeti analizi için malzeme sağlamak üzere bu kişinin kendi çevresindeki haberleşmelerin (veya özellikle mutabakata varıldığı zaman dost kuvvetlerin müşterek tatbikatlarında) dinlenmesi, kopya edilmesi veya kaydedilmesi işlemi. COMMUNICATION SECURITY OFFICE OF RECORD AND ISSUE: MUHABERE EMNİYETİ KAYIT VE DAĞITIM BÜROSU: Kripto malzemesi dağıtma yetkisini haiz ve kayıt işlemlerinden sorumlu bir kuruluş
condition monitoring
titresim gozleme,  durum gozleme
conformance monitoring
(Havacılık) uyumluluk izleme
cop monitoring
(Tekstil) kops gözlemi
daily monitoring
(Sigorta,Ticaret) günlük gözetim
detection and monitoring
(Askeri) tespit (tarama) ve kontrol dinlemesi
detection and monitoring
(Askeri) tespit ve izleme
driftnet monitoring support program
(Askeri) düşme ağı izleme destek programı
drug addiction prevention monitoring and control board
(Avrupa Birliği) Uyuşturucu Bağımlılığı Önleme İzleme ve Kontrol Kurulu
enviromental monitoring
(Nükleer Bilimler) çevresel ölçümler
exit monitoring
çıkışta yapılan inceleme
genetic monitoring
(Ticaret) asli denetim
individual monitoring
(Çevre) bireysel gözlemleme
individual monitoring device
(Çevre) bireysel gözlemleme cihazı
medical monitoring
(Tıp) tıbbi izlem
monitor
(Nükleer Bilimler) ışın uyarı aygıtı,izleyici,ölçüm cihazı (aygıtı), tarama aygıtı
monitor
{f} gözetle
monitor
görüntü birimi
monitor
(Tıp) Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak
monitor
izleme veya gözlem tertibatı
monitor
sınıfta düzeni korumakla görevlendirilen öğrenci
monitor
{i} izleme/gözlem sistemi
monitor
taretinde ağır topları olan güvertesi basık eski bir harp gemisi
monitor
(Tıp) Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör
monitor
nasihat eden kimse
monitor
(Askeri) NEZARET ETMEK (HV.): Durum, program, projelerle ilgili konulara karşı bir emir verme veya idare sorumluluğu olmaksızın, uyanık ve dikkatli bulunmak. Maksat; mevcut veya değişen durumlara uygun, sorumluluk sahası dahilindeki düzeltmelerin yapılabilmesidir
monitor
etobur iri bir kertenkele
monitor
(Mukavele) gözlemek, izlemek, kontrol etmek, denetlemek
monitor
{i} (Bilgisayar) , TV monitör
monitor
Görüntüleyici
network monitoring
ag gozetimi
neutron monitoring system
(Nükleer Bilimler) nötron ölçme sistemi
partial storage monitoring
(Askeri) KISMİ DEPO MUAYENESİ: Nükleer silah ana komple parçaları ile ana parçalarının, depoda bulundukları sırada rutubet ve ısı dereceleri ile göze görünür hasar ve bozukluk bakımından, dıştan gözle kontrollarından ibaret periyodik muayenelerdir. Bu şekilde bir muayene, bir intikale geçilmeden ve intikal tamamlandıktan sonra da yapılır
pension monitoring center
(Sigorta,Ticaret) emeklilik gözetim merkezi
personnel monitoring
(Çevre) personel izlemesi
personnel monitoring
(Nükleer Bilimler) bireysel ölçüm
physiologic monitoring
(Tıp) fizyolojik izleme
portal monitoring
kapıda yapılan izleme
portal perimeter monitoring
kapı çevresindeki izleme
portfolio monitoring
(Ticaret) portföy izleme
prescription monitoring
reçete izlemi
primary containment monitoring system
(Nükleer Bilimler) ilk emniyet kabı ölçüm sistemi
prison monitoring board
(Kanun) cezaevi izleme kurulu
process radiation monitoring
(Nükleer Bilimler) işlem radyasyonu ölçümü
radiation monitoring
(Nükleer Bilimler) ışınım denetimi
radiation monitoring system
(Nükleer Bilimler) radyasyon ölçme sistemi
radiological monitoring
(Askeri) RADYO AKTİVİTE ARAŞTIRMASI, RADYOLOJİK DETEKSİYON: Bölgeler, yapılar, şahıslar ve ikmal maddeleri üzerinde radyoaktif kirlenme mevcudiyetinin tespiti. Ayrıca bakınız: "monitoring"
room monitoring
(Nükleer Bilimler) oda ölçümleri
security monitoring
(Askeri) EMNİYET KONTROL DİNLEMESİ: Bak. "monitoring"
seismic monitoring
(Çevre) sismik izleme
system monitoring
Sistem Denetlemesi
system monitoring
Sistem Görüntüleme
therapeutic drug monitoring
(Tıp) terapötik ilaç izlenmesi
threat monitoring
tehdit gozetleme
to carry out continuous monitoring
(Avrupa Birliği) sürekli bir denetimin sağlanması
İngilizce - İngilizce
The act of detecting the presence of radiation and the measurement thereof with radiation measuring instruments
The act of detecting the presence of signals, such as electromagnetic radiation, sound, or visual signals, and the measurement thereof with appropriate measuring instruments
The act of listening, carrying out surveillance on, and/or recording the emissions of one's own or allied forces for the purpose of maintaining and improving procedural standards and security, or for reference, as applicable
Present participle of monitor
The act of listening, carrying out surveillance on, and/or recording of enemy emissions for intelligence purposes
Distinguished from review, a process whereby the quality of provision is monitored, normally at the level of the course and/or programme, normally by the provider i e teacher or teaching team and possibly by a departmental body, normally regularly (e g annually)
Activities undertaken by ED staff members to review and evaluate specific aspects of a grantee's activities under a discretionary grant or cooperative agreement; they include 1) measuring a grantee's performance, 2) assessing a grantee's adherence to applicable laws, regulations, and the terms and conditions of the award, 3) providing technical assistance to grantees, and 4) assessing whether a grantee has made substantial progress
collection and analysis of financial and non-financial information on a regular basis in order to check a project's performance compared with its stated objectives, budget and work plan Monitoring is normally seen as an internal project activity, but can also be external (by outsiders) Monitoring is normally concerned with inputs, activities and outputs Monitoring systems can, however, also generate information on progress at the purpose level
Periodic or continuous determination of the amount of ionizing radiation or radioactive contamination present in an occupied region, as a safety measure, for the purpose of health protection
Determining the amount of ionizing radiation or radioactive contamination present Also referred to as surveying
A planned, systematic, and ongoing process to gather and organize data, and aggregate results in order to evaluate performance
Periodic or continuous collection of data (measured parameters) using consistent methods to determine the status (the condition of the ecological resources) of a water body and watershed and the changes in those measurements over time
The regular collection and analysis of information to assist timely decision making, ensure accountability and provide the basis for evaluation and learning It is a continuing function that uses methodical collection of data to provide management and the main stakeholders of an ongoing project or programme with early indications of progress and achievement of objectives
A method that the NJDOE utilizes to ascertain the extent to which a grantee is complying with the provisions of the grant, and to determine the progress being made towards accomplishment of the goals, objectives, and activities in the approved grant application
A continuing function that aims primarily to provide managers and main stakeholders with regular feedback and early indications of progress and lack thereof in the achievement of intended results Monitoring tracks the actual performance or situation against what was planned or expected according to pre-determined standards Monitoring generally involves collecting and analyzing data on implementation processes, strategies and results and recommending corrective measures
The procedure or operation of locating and measuring radioactive contamination by means of survey instruments which can detect and measure (as dose rates) ionizing radiations The individual performing the operation is called a monitor
the act of overseeing the progress of a clinical trial, and of ensuring that it is conducted, recorded, and reported in accordance with the protocol, standard operating procedures (S0Ps), good clinical practice (GCP), and the applicable regulatory requirement(s)
Systematically checking ( 1 ) Monitoring of student progress In an effective school, student academic progress is measured frequently by using a variety of assessment procedures Results are used to improve individual student performance and to improve the instructional program (2) Monitoring is a required step in the school improvement process A State Board initiated audit team will visit each school at least twice during each 4year accreditation cycle in order to validate the degree that goals/targets have been attained
The act of listening, carrying out surveillance on, and/or recording the emissions of ones own or allied forces for the purpose of maintaining and improving procedural standards and security, or for reference, as applicable
It is the responsibility of the project sponsor to put arrangements in place to monitor the financial and physical performance of the project All applicants are required to state on the application form how the performance of the project will be monitored Monitoring arrangements are designed to determine progress towards project outputs and involve the collection of data and other evidence relating to project performance Organisations are required to submit detailed monitoring data to the European Secretariat as part of the conditions for receiving grant Projects that dramatically under-perform can be required to repay grant awarded
A process whereby the programmatic and business management performance aspects of a grant are reviewed by assessing information gathered from various reports, audits, site visits, and other sources
The on-going process of reviewing a program or activity to determine whether set standards or requirements are being met
1) Periodic or continuous determination of the does rate in an occupied area (area monitoring) or the does received by a person (personnel monitoring), 2) periodic or continuous determination of the amount of ionizing radiation or radioactive contamination present in an occupied region, as a safety measure for purposes of health protection, 3) personnel - monitoring any part of any individual, his breath, or excretions, or any part of his clothing
Monitoring is a quality function used within contact centers to assure quality communications, coach and counsel telephone agents and identify opportunities for operating and marketing improvements
the act of observing something (and sometimes keeping a record of it); "the monitoring of enemy communications plays an important role in war times"
the act of observing something (and sometimes keeping a record of it); "the monitoring of enemy communications plays an important role in war times
Monitoring is the term used to describe the activities carried out to keep a close watch over implementation -- to check that the code is consistently being complied with One of the main characteristics of monitoring is that it is a frequent or continuous process Frequent in this context means being present in the work place often enough so as to be able to detect variations in behavior or circumstances
Also called Position Monitoring or Service Observing The process of listening to agents' telephone calls for the purpose of maintaining quality Monitoring can be: A) silent, where agents don't know when they are being monitored, B) side by side, where the person monitoring sits next to the agent and observes calls or C) record and review, where calls are recorded and then later played back and assessed
The act of overseeing the progress of a research study to ensure that the rights and well-being of participants are protected, that the data are accurate, complete and verifiable, and that the conduct of the research is in compliance with the protocol, with applicable regulatory requirements and with standards of the field (ICH GCP 1 38; ICH GCP 5 18 1)
Measurement of air pollution is referred to as monitoring EPA, state and local agencies measure the types and amounts of pollutants in community air The 1990 Clean Air Act requires certain large polluters to perform enhanced monitoring to provide an accurate picture of their pollutant releases Enhanced monitoring programs may include keeping records on materials used by the source, periodic inspections, and installation of continuous emission monitoring systems (CEMS) Continuous emission monitoring systems will measure, on a continuous basis, how much pollution is being released into the air The 1990 Clean Air Act requires states to monitor community air in polluted areas to check on whether the areas are being cleaned up according to schedules set out in the law
Periodic or continuous surveillance or testing to determine the level of compliance with statutory requirements and/or pollutant levels in various media or in humans, plants, and animals
Measurement of air pollution is referred to as monitoring EPA, state, and local agencies measure the types and amounts of pollutants in community air The 1990 Clean Air Act requires states to monitor community air in polluted areas to determine if the areas are being cleaned up according to schedules set by law
{i} supervision; surveillance; scanning; guarding, watching
Monitor
Any of several publications e.g. the "Christian Science Monitor"
Monitor
A text of works or instruction which are not secret and may be written e.g. "Indiana Monitor and Freemasons' Guide"
monitor
A program for viewing and editing, as in machine code monitor
monitor
A device similar to a television set used as to give a graphical display of the output from a computer
monitor
A student leader in a class
monitor
To watch over, guard

He carefully monitored the chemical experiment.

monitor
An all-iron steam-powered screw-propelled warship with one or two dual gun turrets, and low freeboard
monitor
An ironclad
monitor
A type of armored warship designed for riverine warfare
performance monitoring system
A system to monitor performance, often using a performance measurement system as part of a performance management system

Establishment of the Addiction Leadership Group (composed of payers, providers, researchers, and policy makers) to develop a performance monitoring system for statewide application (PA).

performance monitoring systems
plural form of performance monitoring system
radio monitoring
The systematic listening to, and reporting of, foreign radio transmissions in order to gather intelligence
monitor
{n} one who warns others of faults, informs of duty, or gives useful hints
self-monitoring
(Psikoloji, Ruhbilim) Self-monitoring theory is a contribution to the psychology of personality, proposed by Mark Snyder in 1974. The theory refers to the process through which people regulate their own behavior in order to "look good" so that they will be perceived by others in a favorable manner. It disintinguishes between high self-monitors, who monitor their behaviour to fit different situations, and low self-monitors, who are more cross-situationally consistent
Monitor
A text of works or instruction which are not secret and may be written e.g. "Indiana Monitor and Freemasons Guide"
environmental monitoring
measuring changes in the quality of the environment in order to guide changes of policy or activity, and in order to detect improvements as a result of actions taken
environmental monitoring
The measurement of external dose rates due to sources in the environment or of radionuclide concentrations in environmental media
environmental monitoring
The process of checking, observing, or keeping track of something for a specified period of time or at specified intervals
environmental monitoring
The process of sampling and analyzing environmental media in and around a facility to (1) confirm compliance with performance objectives and (2) detect contamination entering the environment to facilitate timely remedial action
environmental monitoring
Observation of effects of development projects on environmental resources and values
monitor
Monitors are a synchronization mechanism based in some sense on data abstraction A monitor encapsulates the representation of a shared resource and provides operations that are the only way of manipulating it In other words, a monitor contains variables that represent the state of the resource and procedures that implement operations on the resource; a process or thread can access the monitor's variables only by calling one of its procedures Mutual exclusion among the procedures of a monitor is guaranteed; execution of different procedures, or two calls to the same procedure, cannot overlap Conditional synchronization is provided by condition variables (see condition variables) A good reference is [Andrews91]
monitor
like a TV, an output device used to display text and images being processed by the computer
monitor
To listen to the sound This may be a musician on the platform, the sound man or anyone else listening It may also be the loudspeaker that is used by the musician on the platform to listen to the sound
monitor
A computer's display screen The characteristics of the monitor must match those of the video driver circuitry Thus, a high-resolution graphics board requires a high-resolution monitor Modern monitors are all VGA or better
monitor
The part of a computer that contains the screen where messages to and from the central processing unit (CPU) are displayed Monitors come in a variety of sizes and resolutions The higher the number of pixels a screen is capable of displaying, the better the resolution Sometimes may be referred to as a CRT
monitor
independent person who assists a provider accredited to award a degree in reviewing the success of the degree programme and the effectiveness of the provider's quality management system
monitor
Any large Old World lizard of the genus Varanus; esp
monitor
is an instrument used for continuous measurement of a condition which must be kept within prescribed limits Monitors are not the same as analyzers An analyzer is capable of determining the quality, quantity and/or type of specific substance or substances in a mixture A monitor continuously measures a condition which must be kept within prescribed limits
monitor
You can refer to a person who checks that something is done correctly, or that it is fair, as a monitor. Government monitors will continue to accompany reporters. Ironclad warship originally designed for use in shallow harbours and rivers to blockade the Confederate states in the American Civil War. The original ironclad, built by John Ericsson, was named Monitor Its innovative design included minimal exposure above the waterline, a heavily armoured deck and hull, and a revolving gun turret. The inconclusive Battle of the Monitor and Merrimack (1862) was the first between ironclad warships. Never seaworthy, the Monitor sank during a gale off Cape Hatteras that same year, but the U.S. Navy built many improved monitors during the war. The British navy kept its monitors in service as late as World War II. Christian Science Monitor The Monitor and Merrimack Battle of the monitor lizard
monitor
A hardware device used to display the visual output of a computer Uses a CRT tube (the same tube used in a TV)
monitor
{f} supervise, observe; follow up on, check up on; regulate the quality of radio or television broadcasts; keep track of, regulate
monitor
Regularly keeping watch over processes or funds, usually done in a "big picture" or holistic way Use monitoring (a key element of control) to ensure that the business objective is being met Monitoring can happen at different stages of the process Different people (or offices) may be monitoring the different aspects of a process
monitor
device which displays computer output From its use to "monitor" progress of a program
monitor
A tool holder, as for a lathe, shaped like a low turret, and capable of being revolved on a vertical pivot so as to bring successively the several tools in holds into proper position for cutting
monitor
A monitor nozzle
monitor
keep tabs on; keep an eye on; keep under surveillance
monitor
It is sometimes five or six feet long
monitor
any of various large tropical carnivorous lizards of Africa and Asia and Australia; fabled to warn of crocodiles a piece of electronic equipment that keeps track of the operation of a system continuously and warns of trouble electronic equipment that is used to check the quality or content of electronic transmissions display consisting of a device that takes signals from a computer and displays them on a CRT screen an iron-clad vessel built by Federal forces to do battle with the Merrimac keep tabs on; keep an eye on; keep under surveillance
monitor
One who admonishes; one who warns of faults, informs of duty, or gives advice and instruction by way of reproof or caution
monitor
an iron-clad vessel built by Federal forces to do battle with the Merrimac
monitor
A small television monitor hooked up to the camera and/or a recording device that allows people other than the camera operator to check the quality of a scene as it is being shot or to check and see if it needs to be done again
monitor
electronic equipment that is used to check the quality or content of electronic transmissions
monitor
A monitor is a machine that is used to check or record things, for example processes or substances inside a person's body. The heart monitor shows low levels of consciousness
monitor
A television-like screen that shows text, graphics, and other functions performed by the computer
monitor
a piece of electronic equipment that keeps track of the operation of a system continuously and warns of trouble
monitor
The visual readout device of a computer system A monitor can be in several forms: , a cathode ray tube (CRT), a liquid crystal display (LCD), or a flat-panel, full-color display See DISPLAY
monitor
display consisting of a device that takes signals from a computer and displays them on a CRT screen
monitor
Also called a display A device that displays text and graphics generated by a computer Desktop monitors are usually cathode-ray tubes, and laptop monitors are usually liquid crystal display A monitor can be monochrome (black and white) or color Color monitors may show either digital or analog color
monitor
A class of warship designed for shore bombardment rather than combat with other ships
monitor
If someone monitors radio broadcasts from other countries, they record them or listen carefully to them in order to obtain information. Peter Murray is in London and has been monitoring reports out of Monrovia
monitor
someone who supervises (an examination)
monitor
Hence, specifically, a pupil selected to look to the school in the absence of the instructor, to notice the absence or faults of the scholars, or to instruct a division or class
monitor
The screen for viewing computer information is called a monitor
monitor
A device that observes and records selected activities within a data processing system for analysis Possible uses are to indicate significant departure from the norm, or to determine levels of utilization of particular functional units Software or hardware that observes, supervises, controls, or verifies operations of a system The function required to initiate the transmission of a token on the ring and to provide soft-error recovery in case of lost tokens, circulating frames, or other difficulties The capability is present in all ring stations Software that monitors specific applications or the systems on which the applications rely Monitors typically monitor information such as available disk space or application errors and compare the information to defined thresholds When thresholds are exceeded, either system or network administrators can be notified, or an automated response can be performed
monitor
A monitor lizard
monitor
any of various large tropical carnivorous lizards of Africa and Asia and Australia; fabled to warn of crocodiles
monitor
An application that receives RTCP packets sent by participants in an RTP session, in particular the reception reports, and estimates the current quality of service for distribution monitoring, fault diagnosis and long-term statistics The monitor function is likely to be built into the application(s) participating in the session, but may also be a separate application that does not otherwise participate and does not send or receive the RTP data packets These are called third party monitors
monitor
Early computer users used the term monitor to define a type of program Now, monitor is used to refer to the screen on which your computer displays its pictures which used to be known as a Visual Display Unit, or VDU, and sometimes still is
monitor
{i} supervisor, device for regulating (esp. the transmission quality of radio and television broadcasts); screen, device that produces the visual display (Computers); one who oversees; inspector; that which warns or cautions
monitor
the tv like display attached to the computer, comes in varieties with names like CGA, EGA, VGA, super VGA which indicate the maximum resolution of the displayed image
monitor
Speakers placed at the foot of the stage enabling the performers to better hear themselves In the absence of monitors, vocalists will often cup one hand loosely over the ear This reflects more of the voice back to the ear and greatly improves the control of pitch
monitor
An ironclad war vessel, very low in the water, and having one or more heavily-armored revolving turrets, carrying heavy guns
monitor
To seek information about an agent's behavior; a device that provides such information
monitor
Niloticus, which is useful because it devours the eggs and young of the crocodile
monitor
A monitor is a screen which is used to display certain kinds of information, for example in airports or television studios. He was watching a game of tennis on a television monitor. = screen
monitor
the part of your computer system that looks like a tv; the part with the screen
monitor
the Egyptian species V
monitor
A video display screen commonly used with microcomputers and graded by its display size, display resolution, graphics capabilities, and ability to display outputs in a single color (monochrome) or several colors
monitor
If you monitor something, you regularly check its development or progress, and sometimes comment on it. Officials had not been allowed to monitor the voting You need feedback to monitor progress. + monitoring moni·tor·ing analysis and monitoring of the global environment
monitor
A device for viewing video A high resolution television set without a tuner for displaying live or recorded video signals
monitor
Someone who watches over something; a person in charge of something or someone
monitor
The hardware component that provides the visual display
monitor
someone who gives a warning so that a mistake can be avoided
self-monitoring
Project Home
self-monitoring
The extent to which people observe and regulate how they appear and behave in social settings and relationships [2]
self-monitoring
The mental act of knowing when one does and does not understand what one is reading
self-monitoring
This term, which appears in many of the modules, is used to remind participants that they can take control of their health and lives by keeping track of (Self-Monitoring) things such as the effects of their medication and ways to cope with persistent symptoms
self-monitoring
The extend to which people observe and regulate how they appear and behave in social settings and relationships
self-monitoring
A self-management strategy that involves defining a target behavior, observing one's own behavior and recording its occurrence while engaging in a task or activity
self-monitoring
Checking on one's self
warning monitoring
eavesdropping on the enemy for the sake of warning
Türkçe - İngilizce

monitoring teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

monitor
{i} monitor
monitoring