edit

listen to the pronunciation of edit
İngilizce - Türkçe
biçimlemek
yazımlamak data
yazıyı yayına hazırlamak
üzerinde kalem gezdirmek
(Bilgisayar) düzenle

Cümleyi düzenlemek için buraya tıklayın. - Click here to edit the sentence.

Ne sıklıkta profil düzenlersin? - How often do you edit your profile?

üzerinde kalem oynatmak
(kitap/film/vb.) yayına hazırlamak
yayına hazırla
biçimle
edit yönet/hazırla/düzelt
{f} baskıya sokmak
{f} kısaltmak
bir gazetede mesül müdür olmak
telif etmek
{f} yayına hazırlamak
{f} yazımlamak (data)
{f} redaksiyon yapmak
düzeltmek
başkasının yazdığı bir yazıyı basılmak üzere hazırlamak
(Askeri) METNİ GÖZDEN GEÇİRMEK: Kriptografide; metni, müteakip safha için hazırlamak, tashih etmek
{f} yönetmek
{f} yerli yerine koymak
(Nükleer Bilimler) düzeltme
düzeltme yapmak
(Bilgisayar) düzen

Hem Adobe'nin hem de Apple'ın üst seviye düzenleme programları var. - Adobe and Apple both have top-notch video editing programs.

Ne sıklıkta profil düzenlersin? - How often do you edit your profile?

(Bilgisayar) düzenleme

Düzenleme ile ilgili biraz bilgisi var. - He has some knowledge of editing.

Cümleyi düzenlemek için buraya tıklayın. - Click here to edit the sentence.

edit etmek
(yazı) düzenlemek
derlemek
yazımlamak
editing
düzenleme

Hem Adobe'nin hem de Apple'ın üst seviye düzenleme programları var. - Adobe and Apple both have top-notch video editing programs.

Düzenleme ile ilgili biraz bilgisi var. - He has some knowledge of editing.

editing
kurgu
edit a job
(Bilgisayar) işi düzenle
edit a macro
(Bilgisayar) bir makroyu düzenle
edit action
(Bilgisayar) eylem düzenle
edit address
(Bilgisayar) adres düzenle
edit alias
(Bilgisayar) diğer ad düzenle
edit all
(Bilgisayar) tümünü düzenle
edit array
(Bilgisayar) dizi düzenle
edit autotext
(Bilgisayar) otomatik metni düzenle
edit autotext
(Bilgisayar) otomatik metin düzenle
edit browser
(Bilgisayar) tarayıcıyı düzenle
edit category
(Bilgisayar) kategori düzenle
edit class
(Bilgisayar) sınıf düzenle
edit code
(Bilgisayar) kodu düzenle
edit color
(Bilgisayar) düzenle renk
edit colors
(Bilgisayar) renkleri düzenle
edit column
(Bilgisayar) sütun düzenlemeyi
edit column
(Bilgisayar) sütun düzenle
edit comment
(Bilgisayar) açıklama düzenle
edit comment
(Bilgisayar) açıklamayı düzenle
edit computer
(Bilgisayar) bilgisayar düzenle
edit context
(Bilgisayar) içeriği düzenle
edit context
(Bilgisayar) düzenle içeriği
edit criteria
(Bilgisayar) ölçütleri düzenle
edit criteria
(Bilgisayar) ölçüt düzenle
edit default
(Bilgisayar) varsayılanı düzenle
edit delete
(Bilgisayar) düzenle sil
edit document
(Bilgisayar) belgeyi düzenle
edit favorite
(Bilgisayar) sık kullanılanları düzenle
edit field
(Bilgisayar) alanı düzenle
edit filter
(Bilgisayar) süzgeci düzenle
edit filter
(Bilgisayar) süzgeç düzenle
edit find
(Bilgisayar) düzenle bul
edit fonts
(Bilgisayar) yazı tiplerini düzenle
edit fonts
(Bilgisayar) yazı tipi düzenle
edit form
(Bilgisayar) formu düzenle
edit glossary
(Bilgisayar) sözlük düzenle
edit groups
(Bilgisayar) grupları düzenle
edit html
(Bilgisayar) html düzenle
edit in
(Bilgisayar) düzenleme yeri
edit in
(Bilgisayar) düzenle
edit issuer
(Bilgisayar) vereni düzenle
edit item
(Bilgisayar) öğeyi düzenle
edit item
(Bilgisayar) öğe düzenle
edit items
(Bilgisayar) öğe düzenle
edit keywords
(Bilgisayar) anahtar sözcükleri düzenle
edit label
(Bilgisayar) etiket düzenle
edit legend
(Bilgisayar) gösterge düzenle
edit links
(Bilgisayar) bağlantıları düzenle
edit list
(Bilgisayar) listeyi düzenle
edit list
(Bilgisayar) liste düzenle
edit location
(Bilgisayar) konumu düzenle
edit map
(Bilgisayar) eşleştirmeyi düzenle
edit max
(Bilgisayar) en yüksek değeri düzenler
edit menu
(Bilgisayar) düzen menüsü
edit message
(Bilgisayar) iletiyi düzenle
edit message
(Bilgisayar) ileti düzenle
edit method
(Bilgisayar) yöntem düzenle
edit min
(Bilgisayar) en düşük değeri düzenle
edit mode
biçimleme kipi
edit mode
(Bilgisayar) kip düzenle
edit names
(Bilgisayar) adları düzenle
edit object
(Bilgisayar) nesneyi düzenle
edit object
(Bilgisayar) düzenle nesne
edit object
(Bilgisayar) nesne düzenle
edit object
(Bilgisayar) nesneyi düzenler
edit object
(Bilgisayar) nesne düzenlemeyi
edit objects
(Bilgisayar) nesne düzenle
edit options
(Bilgisayar) düzenleme seçenekleri
edit package
(Bilgisayar) paket düzenle
edit package
(Bilgisayar) paketi düzenle
edit page
(Bilgisayar) sayfa düzenle
edit page
(Bilgisayar) sayfasını düzenle
edit pattern
(Bilgisayar) desen düzenle
edit picture
(Bilgisayar) resmi düzenle
edit picture
(Bilgisayar) resim düzenle
edit points
(Bilgisayar) nokta düzenle
edit polygon
(Bilgisayar) çokgen düzenle
edit profile
(Bilgisayar) profil düzenle
edit profile
(Bilgisayar) profili düzenle
edit property
(Bilgisayar) özellik düzenle
edit query
(Bilgisayar) sorgu düzenle
edit query
(Bilgisayar) sorguyu düzenle
edit question
(Bilgisayar) soru düzenle
edit question
(Bilgisayar) soruyu düzenle
edit ratings
(Bilgisayar) düzenle
edit record
(Bilgisayar) kayıt düzenle
edit repeat
(Bilgisayar) düzenle tekrar
edit replace
(Bilgisayar) düzenle değiştir
edit report
(Bilgisayar) rapor düzenle
edit response
(Bilgisayar) yanıtı düzenle
edit role
(Bilgisayar) rol düzenleme
edit rule
(Bilgisayar) ilkeyi düzenle
edit rule
(Bilgisayar) kural düzenle
edit scenario
(Bilgisayar) senaryoyu düzenle
edit scheme
(Bilgisayar) düzeni ayarla
edit script
(Bilgisayar) komut dosyası düzenle
edit script
(Bilgisayar) komut dosyasını düzenle
edit script
(Bilgisayar) makro düzenle
edit script
(Bilgisayar) komut düzenle
edit script
(Bilgisayar) dosyayı düzenle
edit scripts
(Bilgisayar) komut dosyalarını düzenle
edit scripts
(Bilgisayar) dosyaları düzenle
edit security
(Bilgisayar) güvenliği düzenle
edit sender
(Bilgisayar) gönderen'i düzenle
edit series
(Bilgisayar) düzenle seri
edit series
(Bilgisayar) serileri düzenle
edit slide
(Bilgisayar) slayt düzenle
edit sql
(Bilgisayar) sql'i düzenle
edit sql
(Bilgisayar) sql düzenle
edit string
(Bilgisayar) dize düzenle
edit style
(Bilgisayar) stil düzenle
edit subject
(Bilgisayar) konuyu düzenle
edit task
(Bilgisayar) görevi düzenle
edit tasks
(Bilgisayar) görevleri düzenle
edit text
(Bilgisayar) metni düzenler
edit text
(Bilgisayar) metin düzenle
edit text
(Bilgisayar) düzenleme kutusu
edit text
(Bilgisayar) metni düzenle
edit time
(Bilgisayar) düzenleme saati
edit time
(Bilgisayar) düzenleme süresi
edit tool
(Bilgisayar) düzenle araç
edit trust
(Bilgisayar) güveni düzenle
edit trust
(Bilgisayar) güven düzenle
edit url
(Bilgisayar) url düzenle
edit user
(Tıp) kullanıcı düzenleme
edit user
(Bilgisayar) kullanıcı düzenle
edit users
(Bilgisayar) kullanıcıları düzenle
edit value
(Bilgisayar) değeri düzenle
edit values
(Bilgisayar) değerleri düzenle
edit view
(Bilgisayar) düzen görünümü
edit view
(Bilgisayar) düzenleme görünümü
edit view
(Bilgisayar) düzenleyici görünümü
edit view
(Bilgisayar) görünümü düzenle
edit watch
(Bilgisayar) gözcüyü düzenle
edit watch
(Bilgisayar) gözcü düzenle
edit window
(Bilgisayar) düzen penceresi
edit with
(Bilgisayar) ile düzenle
edit wordart
(Bilgisayar) wordart düzenle
edit yomi
(Bilgisayar) yomi düzenle
edit/find
(Bilgisayar) düzenle/bul
edit/find
(Bilgisayar) düzen/bul
edit out
düzenlemeye
edit to
edit
edit box
Düzen Kutusu
edit control
Düzenleme kontrolü
edit find font
(Bilgisayar) yazı tipi düzenle bul
edit find tabs
(Bilgisayar) sekme düzenle bul
edit ip address
(Bilgisayar) ip adresi düzenle
edit ip filter
(Bilgisayar) ip süzgecini düzenle
edit mode
duzenleme kipi, bicimleme kipi
edition
baskı

Bildiğim kadarıyla, bu son baskıdır. - As far as I know, this is the latest edition.

Bu baskı yedi bin nüsha ile sınırlı. - This edition is limited to seven thousand copies.

edition
{i} yayın

İlk baskı on yıl önce yayınlandı. - The first edition was published ten years ago.

Bu romanın Fransızca dilindeki edisyonu da yayınlandı. - A French language edition of this novel has also been published.

availability edit
(Askeri) stok mevcudu incelemesi
edited
(Bilgisayar) düzenlenme
edited
(Bilgisayar) düzenlenmiş
editing
(Dilbilim) düzeltim
editing
yayıma hazırlama
editing
yayımcılık
editing
biçimlendirme
editing
(Bilgisayar) düzenlemeyi
editing
(Bilgisayar) yazım
editing
yayına hazırlama
editing
(Bilgisayar) düzenleniyor
editing
(Bilgisayar) metin düzenleme
editing
(Bilgisayar) düzenliyor
editing
düzeltme
edition
bası
edition
yayım
post edit
(Bilgisayar) son biçimleme
previous edit
(Bilgisayar) önceki düzenleme
source edit
(Bilgisayar) kaynağı düzenle
undo edit
(Bilgisayar) düzenlemeyi geri al
view/edit
(Bilgisayar) görüntüle/düzenle
when to edit
(Bilgisayar) düzenleme zamanı
editing
kurma
edition
basım
pre-edit
ön biçimleme
pre-edit
ön edit
edited
redakte
editing
yazm
edition
başım
pre edit
düzenleme öncesi
re edit
yeniden düzenlemek
re-edit
yeniden baskıya hazırlamak
tape edit
şerit değiştir
textual edit
edit metinsel
about edit
(Bilgisayar) edit hakkında
annotation edit
(Bilgisayar) eklenti düzenle
İngilizce - İngilizce
A change to the text of a document
To change a text, or a document

Wikipedia is an interactive encyclopedia which allows anybody to edit and improve articles.

To be the editor of a publication

He edits the Bee.

{v} to publish, to superintend a publication
Use Edit to edit the content of a selected object Selecting Edit automatically checks out the object and opens its content for editing
To modify and correct a manuscript to conform to the publisher's standards
to make a change in an existing document You might add to it, delete part, or move parts within the - document
If you edit a text such as an article or a book, you correct and adapt it so that it is suitable for publishing. The majority of contracts give the publisher the right to edit a book after it's done. an edited version of the speech. + editing edit·ing Throughout the editing of this book, we have had much support and encouragement
To prepare or modify data (e g , text, image, sound) by cutting, rearranging, altering adapting or refining
An Edit mode is a mode in which specific parameters are changed Each of the four main modes (Voice/Performance/Song/Pattern), the Sampling mode and the Master mode all have their own specific Edit modes that edit different things In the Voice and Performance edit modes, specific parameters dedicated to how the Voice and/or Performance sounds and plays are edited
Process or result of selectively recording video and or audio on finished videotape Basically involves reviewing raw footage and transferring desired sections from the master tape onto the new tape in a pre-determined sequence
If you edit a film or a television or radio programme, you choose some of what has been filmed or recorded and arrange it in a particular order. He taught me to edit and splice film He is editing together excerpts of some of his films. + editing edit·ing He sat in on much of the filming and early editing
To superintend the publication of; to revise and prepare for publication; to select, correct, arrange, etc
Certain versions of DDR allow the player to insert a memory card and play steps that he created on a playstation
In computer terminology, to arrange, delete, select, or add to information
To remove errors from, or to modify a computer file of a program, a digitized map or a file containing attribute data
prepare for publication or presentation by correcting, revising, or adapting; "Edit a a book on lexical semantics"; "she edited the letters of the politician so as to omit the most personal passages"
Someone who edits a newspaper, magazine, or journal is in charge of it. I used to edit the college paper in the old days
(1) (v ) To change the data in a document or file (2) (v ) To check the accuracy of a document or file
the matter of, for publication; as, to edit a newspaper
To change or modify For example, to insert, remove, replace, or move text Source: NUIG
Build a video or audio program from source footage
Alter, modify; for example, you can edit a GRADE diagram symbol by changing the text within it You can edit a diagram by deleting or moving elements, etc
to review a piece of writing, marking and correcting grammatical, spelling, and factual errors The editing process also often includes shortening or lengthening articles to fit available space, writing headlines and subheads
To correct errors within, or modify, a computer file, a geographic data set, or a tabular file containing attribute data
{f} revise, alter; make changes and corrections prior to printing
Logic within the Standard Claims Processing System (or PSC Supplemental Edit Software) that selects certain claims, evaluates or compares information on the selected claims or other accessible source, and depending on the evaluation, takes action on the claims, such as pay in full, pay in part, or suspend for manual review
In IRIS Showcase you edit an object when you want to alter individual elements of the object – letters and words in a Text object, points in a Graphics object, and models in a 3D container
An edit is the process of examining and correcting a text so that it is suitable for publishing. The purpose of the edit is fairly simple -- to chop out the boring bits from the original
A switch that does different things depending on the operational mode that the machine is in: 1) If a computer-controlled transport is in "Stop," pushing the "Edit" switch deactivates the computer-controlled tension system and allows the reels to be moved by hand to find the exact spot desired on the tape 2) If the machine is in "Play", the "Edit" switch makes the take-up reel cease taking up the tape and it falls to the floor 3) If the machine is in a fast-wind mode, the tape lifters are defeated so the tape is in contact with the reproduce head and the engineer can hear where the selections begin and end
To make a change in an existing document You might add to it, delete part, or move parts within the document
(1) To prepare data for a later operation (2) Functions such as the rearrangement or the addition of data, the deletion of unwanted data, format control, code conversion and the application of standard processes such as zero suppression
in typesetting, a rerun from computer memory such that only corrections need to be checked
If you edit a book or a series of books, you collect several pieces of writing by different authors and prepare them for publishing. This collection of essays is edited by Ellen Knight She has edited the media studies quarterly, Screen. the Real Sandwich Book, edited by Miriam Polunin. + editing edit·ing He was certainly not cut out to combine the jobs of editing and writing as a journalist
To correct errors within, or modify, a computer file, a geographic data set, or a tabular tile containing attribute data
cut and assemble the components of; "edit film"; "cut recording tape"
cut or eliminate; "she edited the juiciest scenes"
[v] to review the content, grammar, and structure of written material to improve its correctness and readability
Refers to the action of changing things in a file
supervise the publication of; "The same family has been editing the influential newspaper for almost 100 years
supervise the publication of; "The same family has been editing the influential newspaper for almost 100 years"
Any change to a file, no matter how small, is referred to as an edit In fact, edit can be used to indicate the original creation of a file Word processors represent the ultimate in editing programs Windows98 contains a simple text editor called NOTEPAD that is especially useful for creating simple ASCII documents Any changes made to Access or Excel files are also referred to as edits
edit conflict
An error that occurs where a computer program allows multiple users to make changes to text, and two or more users simultaneously attempt to make such a change, but only one change is successfully made
edit conflicts
plural form of edit conflict
edit distance
A string distance
edit distances
plural form of edit distance
edit out
To remove before publication or broadcasting (as an editorial decision)
edit war
To engage in such a dispute

When a dispute arises, it is common to see a page protected to avoid edit warring.

edit war
A dispute over the content of a page on a wiki or other editable work

As with dinner-table discussions, it is best to avoid editing articles about politics or religion unless one wishes to become entrenched in a perpetual edit war.

Edit menu
A menu that provides commands for changing, or editing, the contents of documents It contains commands such as Cut, Copy, and Paste
Edit menu
A menu that lists a set of operations to perform on objects in an editor (e g , cut, copy, paste, etc )
Edit menu
A common drop-down menu that includes general purpose commands for editing the current object, such as Cut, Copy, and Paste
Edit menu
(noun) A standard Windows Menu, generally containing the Undo, Cut, Copy, and PasteMenuitems
Edit menu
An item on the Pull-Down Menu Bar Click here to see a picture of the Edit Menu and to find out more about how to use it
Edit menu
used for copying and pasting objects and data
Edit menu
A menu that is available in most programs and lists editing commands such as Cut, Copy and Paste
Edit menu
Provides commands for various text editing functions (undo, cut, copy, and paste)
edit a document
{f} revise a document; review a document and make changes and corrections if necessary
edit out
If you edit something out of a book or film, you remove it, often because it might be offensive to some people. His voice will be edited out of the final film She edited that line out again. = cut
copy edit
To correct the spelling, grammar, formatting, etc. of printed material and prepare it for typesetting, printing, or online publishing
edited
Simple past tense and past participle of edit

A user edited this page.

editing
An act or instance of something being edited
edition
The whole number of copies of a work printed and published at one time; as, the first edition was soon sold
edition
{n} the impression or print of a book
editable
{s} can be edited, may be revised, emendable
editable
capable of being edited
edited
having been altered from the original version: being something that someone has edited
edited
past of edit
edited
{s} prepared for publication, corrected
edited
Sir Richard Burton failed to find the source of the Nile; John Hanning Speke discovered it in 1862
edited
a collection of works have been selected by an editor and possibly edited for style and length
edited
I use this to term to indicate an aircheck that is missing something other than portions of the music (usually newscasts or commercials)
edited
improved or corrected by critical editing; "the emended text"
editing
The process where the manuscript is prepared for publication At 1st World Library, the goal of our editing process is to produce an effectively written manuscript that communicates the author's message clearly
editing
The Process of assembling, arranging, and trimming the desired shots and sound tracks to the best advantage of the desired end product
editing
The review of questionnaire responses prior to coding and entering them into a database A quality control check to make certain that all questions are answered and questionnaire logic has been followed
editing
the process of selecting and joining the camera takes to produce a complete sequence of shots
editing
Communicates information about the development of narrative, relationship between images, and passage of time Continuity (invisible) editing: An editing style that follows a linear and chronological movement forward, as if the image is simply recording the action Straight cut: Basic transition joining two shots together without any optical effect Fade in/out: Images moves to black and a second images emerges from black to replace first image Dissolve: First shot fades as second image emerges on screen; momentary overlap Crosscutting (Parallel Editing): Cutting between story lines within a narrative Cutaway: Shot that presents a visual detail or action within a sequence that is part of the main action Montage: Complex assembly of shots intended to condense or expand time or to develop a theme; or convey an idea through the juxtaposition of shots; rapid cutting to produce an emotional reaction in the viewer
editing
Making sure all questions have been answered , respondent was qualified, that questions were understood, ready for keypunching
editing
the joining and assembling of shots; also called cutting (Montage is the term used in Europe)
editing
A later stage in the writing process in which students examine their papers for grammatical, spelling, and punctuation errors
editing
1) Changing the sequence of a recording by cutting the recording tape and putting the pieces together in the new sequence with splicing tape 2) Punching in and then punching out on one or more tracks of a multitrack tape recorder to replace previously recorded performances 3) Changing the sequence of a digital recording's playback by computer program
editing
Changing the wording of the free text of a NOTAM to make it clearer or express explicitly ideas that are implicit in that text
editing
Changing or correcting the contents of a book in order to improve the final results or to fit a format
editing
revising a piece of writing with particular attention to grammar, style, punctuation, and other mechanical issues
editing
The process of preparing a map for publication by checking and correcting errors, omissions and overall appearance, while ensuring adherence to specifications
editing
— Changing aspects of a design via a computerized editing program Most programs allow the user to scale designs up or down, edit stitch by stitch or block by block, merge lettering with the design, move aspects of the design around, combine designs and insert or edit machine commands
editing
The process of entering or correcting text is known as editing
editing
Detection of errors in text records or spatial database features and the implementation of the needed correction Corrections can include additions, deletions, and rearrangements, as well as changing size, font, style, color, orientation, alignment, scale, and rotation Editing techniques exclusive to spatial features include changing elevation, thickness, width, attribute assignments, surface textures, dimensioning and others
editing
Checking for mistakes made by the interviewer or the respondent by evaluating questionnaire responses for inconsistencies and skipped questions
editing
Making changes to material that has been recorded
editing
Preparing a written piece for final copy by checking it over and correcting all mistakes (It's OK to ask for help ) The fourth step of the Writing Process
editing
A later stage of the writing process in which students examine their papers for grammatical, spelling, and punctuation errors
editing
The process of displaying application data and allowing the user to Change, Insert or Delete information
editing
The purpose of editing is to ensure the routing has filtered out those who should not answer a question (i e filtering out any men who are asked questions that should have only been asked of women) and to ensure that the data are logical
editing
The process of ascertaining that questionnaires were filled out properly, completely and accurately
editing
{i} act of preparing a literary work for publication; revising, correcting, altering
editing
In the realm of computers, the process of emending, deleting, adding to, or changing, previous work
editing
putting something (as a literary work or a legislative bill) into acceptable form
editing
present participle of edit
editing
The process of revision and correction which takes place on the later drafts of an essay, when the final version is being created The difference between editing and drafting is that editing is normally concerned with smaller rather than larger details You are likely to check details of punctuation, spelling, grammar, and layout
edition
Refers to the total number of prints made from the same plates or screens, such as "there are 250 prints in this edition"
edition
the whole (usually first) printing of a title See new edition, first edition
edition
an issue of a newspaper; "he read it in yesterday's edition of the Times"
edition
the form in which a text (especially a printed book) is published an issue of a newspaper; "he read it in yesterday's edition of the Times" all of the identical copies of something offered to the public at the same time; "the first edition appeared in 1920"; "it was too late for the morning edition"; "they issued a limited edition of Bach recordings
edition
Sub-versions within a given magazine issue's print run and distribution For example, a magazine may have separate editions for subscriber versus newsstand copies, U S versus Canadian copies, or by region or certain types of audience demographics
edition
The authorized number of impressions produced The edition includes all numbered pieces artist's proofs (a p ) hors de commerce examples (H C , i e outside of usual commerce) and printers proofs (P P )
edition
Books, pamphlets, fascicles, single sheets, etc All copies produced from essentially the same type image (whether by direct contact or by photographic or other methods) and issued by the same entity Intellectual content is unique and unchanged to the work Significant variation of the content requires a new edition statement
edition
An edition is a particular version of a book, magazine, or newspaper that is printed at one time. A paperback edition is now available at bookshops
edition
{i} total number of copies printed at the same time (of a book, newspaper, etc.); form in which a book is published
edition
All copies of a book printed at any time from the same setting of type Includes impressions, issues, and printings According to Gaskill, a book reissued with less than half of the type being reset would be called another impression or issue (P Gaskill, A new introduction to bibliography Oxford U P , 1972 )
edition
An edition of a print includes all the impressions published at the same time or as part of the same publishing event A first edition print is one which was issued with the first published group of impressions First edition prints are sometimes pre-dated by a proof edition Editions of a print should be distinguished from states of a print There can be several states of a print from the same edition, and there can be several editions of a print all with the same state For limited editions, cf below
edition
The authorized number of impressions made from a single image, including numbered prints and proofs A limited edition has a specified number noted on each impression The inscription 50/200 reveals that there were 200 prints issued, the one in hand being number 50 This does not mean that it is better or inferior in quality to higher or lower numbers Since the artist destroys badly printed proofs, all are of equil merit
edition
The total prints of a completed single image or series of images that are numbered and signed by the artist and not retained for the proofs (see: artist's proofs; hors commerce proof; printer's proof; publisher's proofs; trial proof; working proof) top
edition
The edition of the map sheet, for example "5"
edition
A literary work edited and published, as by a certain editor or in a certain manner; as, a good edition of Chaucer; Chalmers' edition of Shakespeare
edition
published version, as in: Read the latest edition of the Tax Tips and Tactics newsletter
edition
A version of a work which is different in substance from the previous one, in ways that are normally affected by an editor These ways include change of contents, arrangement, or format; lengthening or shortening; association or dissociation with other works; intentional rather than inadvertent change of text; and change of title or other presentational device, but do not include creative refashioning or extension The contrast, in modern times, is with a printing, which is the same substance reissued, the only changes normally encountered being ones of format or the correction or introduction of misprints The work of an editor is in principle different from the work of an author, even if the author oversees the edition, or acts as editor
edition
something a little different from others of the same type; "an experimental version of the night fighter"; "an emery wheel is a modern variant of the grindstone"; "the boy is a younger edition of his father"
edition
The whole number of copies of a printed work from the same set of type or plates These are not necessarily printed at the same time See BOOK
edition
All copies of a title issued by the same publisher on the same date
edition
This is the body of prints or sculpture essentially identical to the right to print impression or standard used for the edition or prototype Two numbers are used in the signing procedure: the upper number follows a consecutive sequence beginning with 1 through the total in the edition (example: 3/25); the lower number indicates the total number of pieces in the edition
edition
All impressions of a work printed from one setting of type A revised or new edition usually indicates that the text has been changed or new materials added
edition
All printings of a book from the same original materials Once changes have been made to the original materials, the next printing becomes a new edition
edition
A literary work edited and published, as by a certain editor or in a certain manner
edition
An edition is the total number of copies of a particular book or newspaper that are printed at one time. The second edition was published only in America
edition
all of the identical copies of something offered to the public at the same time; "the first edition appeared in 1920"; "it was too late for the morning edition"; "they issued a limited edition of Bach recordings
edition
An edition is a single television or radio programme that is one of a series about a particular subject. They appeared on an edition of BBC2's Arena. = episode
edition
A limited run of numbered impressions pulled by (or under the supervision of) the artist This term is relevant only for works printed since about 1880, when artists like Whistler began to limit the number of impressions and to cancel the plate Prints issued in various states are often considered different editions - e g before letters, after letters, or in different colors See also limited edition, numbered
edition
the form in which a text (especially a printed book) is published an issue of a newspaper; "he read it in yesterday's edition of the Times"
edition
A vague term used to confuse booklovers In the strictest sence, any group of books printed from the same set of plates More commonly, the term used to refer to the entire number of books produced at a particular time and place It may be a number, i e : "an edition of 10,000"; or it may refer to a priority or source: i e : "the second edition"; "the London edition"; or "the Scribner's edition" The more common and modern use of the word is often used where "Printing" would be more correct
edition
Copies of a book, newspaper, etc , printed at one time from the same plates A second or revised edition is one with changes or additions to the text of the earlier work
edition
the form in which a text (especially a printed book) is published
edition
The number of printed copies made of an original work The standard phrase "edition size" therefore refers to the number of copies, not a print's physical dimensions Edition size generally does not include artist proofs or any special edition copies that might be made, these special editions such as printer’s proofs, conservation editions, etc , are all numbered separately
edition
the books printed from one set of plates Any material alteration to the text or wear to the original plates requiring new plates to be made will result in a new edition (see also impression and issue)
edition
A specific "cut" of a program element VisualAge for Java supports multiple editions of program elements See open edition, versioned edition, and scratch edition
edition
All copies of an item produced from essentially the same printing surfaces without regard to the kind of surface (moveable type, lithograph, stereotype, photo-litho, etc ) or the method of reproduction (direct contact, photographic, electrostatic, etc ) See also IMPRESSION, ISSUE, and STATE
edits
third-person singular of edit
edits
plural of edit
string edit
change made to a string of characters, change made to a block of characters that act as one unit (Computers)
Türkçe - İngilizce
edit to
edit etmek
edit
edit hakkında
(Bilgisayar) about edit
edit yardımı
(Bilgisayar) help on edit
ön edit
pre-edit
edit