dress

listen to the pronunciation of dress
İngilizce - Türkçe
giyinmek

Tom görev için giyinmek zorundadır. - Tom has to dress up for work.

Şimdi giyinmek zorundayım. - I have to get dressed now.

elbise

Beyaz elbiseli kız onun nişanlısı. - The girl dressed in white is his fiancée.

Şapkan elbisenle oldukça uyumlu. - Your hat matches your dress marvellously.

kıyafet

Ben onun adına bir yeni kıyafet aldım. - I bought a new dress for her on his behalf.

Kıyafet zorunluluğu yok. - There is no dress code.

giymek

Mary Alice'e dansta giymek için bir elbise ödünç alıp alamayacağını sordu. - Mary asked Alice if she could borrow a dress to wear to the dance.

Mary Cadılar bayramı için seksi bir kostüm giymek istemiyordu bu yüzden Amish bir kadın gibi giyinmeye karar verdi. - Mary didn't want to wear a sexy costume for Halloween so she decided to dress like an Amish woman.

giysi

Bu giysi ona gerçekten yakışıyor. - That dress really becomes him.

Onun giysisinin basitliğini seviyorum. - I like the simplicity of her dress.

{i} giyim

Giyim tarzımın nesi var? - What's wrong with the way I'm dressed?

Tom her zaman çok düzgün giyimlidir. - Tom is always very neatly dressed.

{f} giydirmek
{i} üst baş
{f} giydirip kuşatmak
{i} kılık
tabaklamak
(yemek) hazırlamak
kadın elbisesi

Tom bir kadın elbisesi giyiyor. - Tom is wearing a women's dress.

yontmak
aharlamak
hizaya gelmek
işlemek
taş yontmak
donatmak
kuşanmak
entari
gübrelemek
urba
kuşam
rop
düzgün

Mary elbiselerini düzgünce katladı ve onları şifoniyer çekmecelerine yerleştirdi. - Mary neatly folded her clothes and placed them in her dresser drawers.

Hep çok düzgün giyiniyorsun. - You're always very neatly dressed.

kılık kıyafet
(yemeği) hazırlamak
süslemek
elbiselik
(giysi) uygun
yaraya pansuman yapmak
saç yapmak
{f} giyin

O, parti için giyindi. - She dressed up for the party.

Onların idamı için belirlenen günde, o sanki şölene gidiyormuş gibi saçını kesti ve giyinip kuşandı. - Upon the day appointed for their execution she cut off her hair and dressed herself as if going to a fete.

sarmak
don
ekip biçmek giyinmek
tedavi etmek taramak
{f} şekil vermek
{f} gece elbisesi giymek
hizaya gi
şekil vermek sepilemek temizlemek işlemek
(Tekstil) 1. elbise, giysi 2. giyinmek 3. apre yapmak, dress (to)
uygun

Bu malzeme bir elbise için uygun değildir. - This material is not suitable for a dress.

Tom Mary'nin elbisesinin etkinlik için uygun olmadığını düşündü. - Tom thought Mary's dress wasn't appropriate for the occasion.

{f} (yaraya) pansuman yapmak
{f} (saça) şekil vermek. 6
saç yapm
{f} resmi giyinmek

İş için her gün resmi giyinmek zorunda mısın? - Do you have to dress up every day for work?

tanzim etmek
bir hizaya getirmek
{f} hizalanmak
{f} ask. bir hizaya getirmek
(Askeri) HİZAYA GELMEK: Yanaşık düzen hareketlerinde düzgün bir cephe meydana getirmek
{f} pansuman yapmak
düzenlemek
redingot
üst

Salatamın üstüne İtalyan sosu istiyorum. - I want Italian dressing on my salad.

Tom cüzdanını şifoniyerin üstüne koydu. - Tom put his wallet on top of the dresser.

rendelemek
susli
fistan
dressing
{i} sargı
dressing
pansuman
dressed
giyinik

Neden giyinik değilsiniz? - Why aren't you dressed?

dressing
{i} giyme
dressing
{i} sos

Favori salata sosunuz nedir? - What's your favorite salad dressing?

Salatanda ne tür sos istiyorsun? - What kind of dressing do you want on your salad?

dressing
{i} giydirme

Dan kızı Linda'yı giydirmeyi bitirdi. - Dan finished dressing his daughter, Linda.

dress pants
Erkek kumaş pantalon
dress code
kıyafet yönetmeliği
dress down
(Dilbilim) fırça atmak
dress jacket
(Tekstil) frak
dress one's wound
yarasını sarmak
dress out
çıkarmak
dress uniform
(Askeri) merasim kıyafeti
dress a ship
gemiyi bayraklarla donatmak
dress circle
protokol kısmı
dress circle
birinci balkon
dress circle
özel koltuklar
dress down
azarla
dress down
azarlamak
dress down
dayak atmak
dress fabric
elbiselik kumaş
dress parade
geçit töreni
dress pattern
elbise kalıbı
dress pattern
patron
dress ship
gemiyi bayraklarla donat
dress sth up
düzeltmek
dress sth up
süslemek
dress uniform
merasim üniforması
dress up
çekici ve farklı kılmak
dress up
ilginçleştirmek
dress up
farklı göster
dress casually
elbise raslantı
dress code
Kıyafet zorunluluğu

Okulda kıyafet zorunluluğu var. - The school has a dress code.

Bir kıyafet zorunluluğu var mı? - Is there a dress code?

dress codes
elbise kodları
dress down
1. Günlük, sıradan giysilerini giyinmek 2. Azarlamak, haşlamak
dress hat
elbise şapka
dress in
(içinde) giyinmek
dress in layer
Kat kat elbise giyinmek
dress making
yapım elbise
dress one's wounds
yarasını sarmak
dress primly
elbise primly
dress sense
giyim kuşamdan ve kıyafet seçiminden anlama
dress shirt
frak gömleği

Frak gömleği kirlidir. - The dress shirt is dirty.

Frak gömleği temiz ve kuru. - The dress shirt is clean and dry.

dress shoes
elbise ayakkabı
dress to kill
elbise öldürmek
dress up
giydirmek
dress up
giydirip süslemek
dress up
Giyinip kuşanmak
dress up in fancy clothes
süslü elbiseler giyinmek
dress, clothing, apparel
elbise, giyim, konfeksiyon
dress, gown
elbise, elbise
dress-down Friday
Bazı batılı ülkelerde serbest kıyafetle işe gidilen Cuma günü
dress-down friday
elbise aşağı Cuma
dress accessories
giysi aksesuarları
dress as if it is summer
baharı başına vurmak
dress circle
protokol yeri
dress circle
sahneye en yakın koltuklar
dress clothes
gece elbisesi
dress clothes
tuvalet
dress coat
frak
dress designer
stilist
dress designer
modacı
dress designer
modelist
dress down
{f} paylamak
dress down
(Fiili Deyim ) 1- giyinmek 2- şiddetle azarlamak , güzel bir şekilde giydirmek , donatmak
dress down
{f} tımar etmek
dress down
{k} azarlamak, haşlamak
dress down
{f} kaşağılamak
dress fabric
(Tekstil) elbise kumaşı
dress forms
giysi formları
dress hurriedly
aceleyle giyinmek
dress immodestly
açılıp saçılmak
dress in civilian clothes
sivil giyinmek
dress in plain clothes
sivil giyinmek
dress leather
(Fiili Deyim ) deriyi işlemek
dress left
(Askeri) (RIGHT) SOLA (SAĞA) BAK, HİZAYA GEL !: Askerlerin sola (sağa) bakarak hizaya gelmeleri için verilen bildirim komutu. Bu komutta, her fert solundakine (sağındakine) nazaran, hizaya gelir
dress left/right
(Askeri) sola/sağa bak
dress left/right
(Askeri) hizaya gel! komutu
dress lightly
hafif giyinmek
dress off
üstünden çıkarmak
dress oneself up
giyinip kuşanmak
dress out
(Fiili Deyim ) süslemek
dress parade
(Askeri) MERASİM KIYAFETİYLE GEÇİT RESMİ: Askerlerin merasim kıyafetinde, silahlı olarak yer aldıkları merasim
dress parade
defile
dress quickly
aceleyle giyinmek
dress rehearsal
(Tiyatro) avanprömiyer
dress rehearsal
genel prova
dress rehearsal
tiy. kostümlü prova
dress rehearsal
(Tiyatro) giysi denemesi
dress shield
subra
dress ship
gemiyi bayraklarla donatmak
dress sporty
spor giyinmek
dress stone
(Fiili Deyim ) taşı yontmak
dress suit
frak
dress suit
frak bir takım
dress suit vest
(Tekstil) frak yeleği
dress uniform
geçit töreni üniforması
dress uniform
(Askeri) MERASİM KIYAFETİ: Sosyal toplantılarda, merasimlerde ve resmi günlerde giyilmesine müsaade edilen kıyafet
dress up
süslenmek
dress up
şık giyinmek

Şık giyinmek zorunda değilsin. - You don't have to dress up.

dress up
(deyim) en iyi gitsileri veya gece kiyafeti giymek
dress up
süslemek
dress up
(deyim) kiligini degistirmek veya karnaval kiyafeti giymek. dress sth. up duzeltmek,suslemek
dress up
giyinip süslenmek
dress well
(Fiili Deyim ) şık ve temiz giyinmek
dressing
{i} terbiye
dressing
{i} dolma harcı
dressing
{i} salata sosu

Favori salata sosunuz nedir? - What's your favorite salad dressing?

Her şeyi iyice karıştırdıktan sonra, salata sosu ve biraz biber ekleyin! - After you've mixed everything well, add salad dressing and a little pepper!

dressing
{i} yapının dış kısmı
dressing
(Tıp) Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.)
dressing
giyinme kuşanma
dressing
{i} pervaz
fancy dress party
kostümlü eğlence
fancy dress party
Kostümlü kıyafet partisi
polka dot dress
(Sanat) benekli elbise
evening dress
gece elbisesi
loose dress
bol elbise
dressing
{i} apre
dressing
{i} gübre
apron dress
(Tekstil) önlük
dressed
yontulmuş
dressed
aharlı
dressed
yontulmak
dressed
işlenmiş
dressed
rendelenmiş
dressing
(İnşaat) duvar kaplaması
dressing
giyim
dressing
(Teknik,Tekstil) haşıl
dressing
giyinerek
dressing
düzleme
dressing
(İnşaat) bileme
dressing
işleme
dressing
(Tıp) steril gaz
dressing
kaplama
dressing
(Tıp) dressing
dressing
giyerek
dressing
(Tarım) gübreleme
dressing
(Gıda) süsleme
fatigue dress
(Askeri) iş elbisesi
mess dress
(Askeri) tören kıyafeti
morning dress
frak
official dress
üniforma
summer dress
(Tekstil) yazlık elbise
summer dress
yazlık
woman's dress
fistan
dressed
{f} giyin

O tümüyle siyah giyindi. - She was dressed all in black.

O, parti için giyindi. - She dressed up for the party.

ball dress
balo giysisi
chemise dress
kadın elbisesi
cocktail dress
kokteyl kıyafeti
dinner dress
tuvalet
dressing
{f} giyin

Tom giyinme odasında. - Tom is in the dressing room.

Ona giyindiğimi söyle. - Tell her that I am dressing.

dressing
(salça/mayonez/sos/vb.) yemek malzemesi
evening dress
balo elbisesi
evening dress
tuvalet
fancy dress
maskeli balo elbisesi
fancy dress
maskeli balo kıyafeti
fancy dress
karnaval kıyafeti
fancy dress ball
maskeli balo
fancy dress ball
kıyafet balosu
full dress
resmi elbise
İngilizce - İngilizce
To fit out with the necessary clothing; to clothe, put clothes on (something or somebody)

He was dressed in the latest fashions.

To prepare oneself; to make ready

And lyghtly syr Gawayne rose on his feet, and pulled out his swerd, and dressyd hym toward syr Marhaus on foote .

Apparel, clothing
Of a man, to allow the genitals to fall to one side or other of the trousers

Does sir dress to the right or the left?.

To clothe oneself; to put on clothes

It's very cold out. Dress warm.

To prepare (food) for cooking, especially by seasoning it
To prepare the surface of (a material; usually stone or lumber)
To bandage (a wound)

he was deadly pale, and the blood-stained bandage round his head told that he had recently been wounded, and still more recently dressed.

An item of clothing (usually worn by a woman or young girl) which covers the upper part of the body as well as below the waist

Amy and Mary looked very pretty in their dresses.

{v} to clothe, deck, adorn, prepare, cook, cover a wound, trim, rub, curry, beat
{n} clothes, ornament, finery, skill in dressing
give a neat appearance to; "groom the dogs"; "dress the horses"
kill and prepare for market or consumption; "dress a turkey"
cut down rough-hewn (lumber) to standard thickness and width put a finish on; "dress the surface smooth"
(of an occasion) requiring formal clothes; "a dress dinner"; "a full-dress ceremony"
To bandage a wound
a one-piece garment for a woman; has skirt and bodice arrange attractively; "dress my hair for the wedding" dress in a certain manner; "She dresses in the latest Paris fashion"; "he dressed up in a suit and tie" give a neat appearance to; "groom the dogs"; "dress the horses" put on clothes; "we had to dress quickly"; "dress the patient"; "Can the child dress by herself?" provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed and dress their child" apply a bandage or medication to; "dress the victim's wounds" convert into leather; "dress the tanned skins" kill and prepare for market or consumption; "dress a turkey" cut down rough-hewn (lumber) to standard thickness and width put a finish on; "dress the surface smooth" put a dressing on; "dress the salads" provide with decoration; "dress the windows" arrange in ranks; "dress troops" (of an occasion) requiring formal clothes; "a dress dinner"; "a full-dress ceremony
To add a dressing (as for salads or vegetables); to stuff (as for fowl or meats); to garnish or decorate
Term used to describe the action of getting a set ready for shooting Usually refers to all of the smaller items in the scene such as things on a table, blankets on a couch, bathroom fixtures, etc
To cut to proper dimensions, or give proper shape to, as to a tool by hammering; also, to smooth or finish
apply a bandage or medication to; "dress the victim's wounds"
(1 ) Materials used The earliest and simplest an apron of fig-leaves sewed together (Gen 3: 7); then skins of animals (3: 21) Elijah's dress was probably the skin of a sheep (2 Kings 1: 8) The Hebrews were early acquainted with the art of weaving hair into cloth (Ex 26: 7; 35: 6), which formed the sackcloth of mourners This was the material of John the Baptist's robe (Matt 3: 4) Wool was also woven into garments (Lev 13: 47; Deut 22: 11; Ezek 34: 3; Job 31: 20; Prov 27: 26) The Israelites probably learned the art of weaving linen when they were in Egypt (1 Chr 4: 21) Fine linen was used in the vestments of the high priest (Ex 28: 5), as well as by the rich (Gen 41: 42; Prov 31: 22; Luke 16: 19) The use of mixed material, as wool and flax, was forbidden (Lev 19: 19; Deut 22: 11)
You can refer to clothes worn by men or women as dress. He's usually smart in his dress. hundreds of Cambodians in traditional dress. see also evening dress, fancy dress, full dress, morning dress
To clothe something; to put clothes on something
If you dress for something, you put on special clothes for it. We don't dress for dinner here
put on clothes; "we had to dress quickly"; "dress the patient"; "Can the child dress by herself?"
To adjust; to put in good order; to arrange; specifically: (a) To prepare for use; to fit for any use; to render suitable for an intended purpose; to get ready; as, to dress a slain animal; to dress meat; to dress leather or cloth; to dress or trim a lamp; to dress a garden; to dress a horse, by currying and rubbing; to dress grain, by cleansing it; in mining and metallurgy, to dress ores, by sorting and separating them
To pluck, draw and truss poultry or game; to arrange or garnish a cooked dish; to prepare cooked shellfish in their shells
Attention to apparel, or skill in adjusting it
To pluck, draw and truss poultry or game
To break and train for use, as a horse or other animal
If you dress someone, for example a child, you put clothes on them. She bathed her and dressed her in clean clothes
clothing in general; "she was refined in her choice of apparel"; "he always bought his clothes at the same store"; "fastidious about his dress"
(1 ) To mix salad or other food with dressing or sauce (2 ) To clean poultry, game, or fish for cooking
Clean, pare, trim, decorate, etc A dressed chicken is a chicken whose feathers are plucked and the bird is cleaned Dressing a salad means decorating the salad with fruits, nuts, cream, etc and also tossing it in a salad dressing like mayonnaise, french dressing, etc
To prepare the surface of a material (usually stone or lumber)
arrange in ranks; "dress troops"
{i} one-piece outfit worn by women or girls; clothing, apparel; formal clothes
provide with decoration; "dress the windows"
The system of furrows on the face of a millstone
The application of substances, such as flotant, to the fly line, leader or fly
A dress is a piece of clothing worn by a woman or girl. It covers her body and part of her legs. She was wearing a black dress
To coat foods, such as salad, with a sauce, or to clean fish, poultry, or game for cooking
put a finish on; "dress the surface smooth"
To arrange in exact continuity of line, as soldiers; commonly to adjust to a straight line and at proper distance; to align; as, to dress the ranks
If someone dresses in a particular way, they wear clothes of a particular style or colour. He dresses in a way that lets everyone know he's got authority
provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed and dress their child"
decorate (food), as with parsley or other ornamental foods
To arrange one's self in due position in a line of soldiers; the word of command to form alignment in ranks; as, Right, dress! To clothe or apparel one's self; to put on one's garments; to pay particular regard to dress; as, to dress quickly
Generally to plane and joint a rough cut board
dress or groom with elaborate care; "She likes to dress when going to the opera"
suitable for formal occasions; "formal wear"; "a full-dress uniform"; "dress shoes"
When you dress or dress yourself, you put on clothes. He told Sarah to wait while he dressed Sue had dressed herself neatly for work
convert into leather; "dress the tanned skins"
put a dressing on; "dress the salads"
dress in a certain manner; "She dresses in the latest Paris fashion"; "he dressed up in a suit and tie"
To put in proper condition by appareling, as the body; to put clothes upon; to apparel; to invest with garments or rich decorations; to clothe; to deck
To treat methodically with remedies, bandages, or curative appliances, as a sore, an ulcer, a wound, or a wounded or diseased part
n [a piece of woman's/girl's clothing covering the neck to the knees] gaun
(1 ) Materials used The earliest and simplest an apron of fig-leaves sewed together (Gen 3: 7); then skins of animals (3: 21) Elijah's dress was probably the skin of a sheep (2 Kings 1: 8) The Hebrews were early acquainted with the art of weaving hair into cloth (Ex 26: 7; 35: 6), which formed the sackcloth of mourners This was the material of John the Baptist's robe (Matt 3: 4) Wool was also woven into garments (Lev 13: 47; Deut 22: 11; Ezek 34: 3; Job 31: 20; Prov 27: 26) The Israelites probably learned the art of weaving linen when they were in Egypt (1 Chr 4: 21) Fine linen was used in the vestments of the high priest (Ex 28: 5), as well as by the rich (Gen 41: 42; Prov 31: 22; Luke 16: 19) The use of mixed material, as wool and flax, was forbidden (Lev 19: 19; Deut 22: 11)
clothing of a distinctive style or for a particular occasion; "formal attire"; "battle dress"
{s} of clothing or dress; of a formal occasion; requiring formal clothes
That which is used as the covering or ornament of the body; clothes; garments; habit; apparel
cut down rough-hewn (lumber) to standard thickness and width
arrange attractively; "dress my hair for the wedding"
To direct; to put right or straight; to regulate; to order
{f} put on clothing; put clothes onto another person; fall into line; prepare food for cooking; decorate
A lady's gown; as, silk or a velvet dress
an outer garment, as for a woman or girl, usually consisting of a one-piece bodice and skirt
cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the plants in the garden"
dress coat
A usually black evening tailcoat worn by men as part of the white tie dress code
dress coats
plural form of dress coat
dress code
A formal specification of acceptable attire for a specific event or location

The dress code for the funeral said dark - meaning white shirt, black suit, with a black necktie (no bowties permitted.).

dress codes
plural form of dress code
dress down
To scold
dress down
To wear casual or informal clothes
dress form
A simple tailor's dummy with no head or limbs
dress rehearsal
A rehearsal prior to a public spectacle, where all the performers are in costume

We've got three dress rehersals before the opening night to prepare ourselves for any potential technicalities.

dress rehearsals
plural form of dress rehearsal
dress shield
A pad affixed temporarily to a dress or other garment, inside the armpit, to prevent the garment's becoming wet or soiled from perspiration
dress shields
plural form of dress shield
dress to kill
To dress up so as to impress others (especially of the opposite sex)
dress up
To decorate; to prettify
dress up
To wear a costume

We're having a party on Saturday, but you must dress up as a famous historical figure.

dress up
To wear fancy dress

I want a job where I don't have to dress up.

dress up
To present in a favorable light
dress-down Friday
a working day on which it is acceptable that office workers dress more casually than usual
dress-down Friday
Friday as a designated day of the week when employees are allowed to dress more casually than on other weekdays
dress a shopwindow
attractively arrange merchandise in a shop window
dress a show window
arrange merchandise for display in a store window
dress a wound
medically treat an injury, bandage a wound
dress blues
a dress uniform for formal occasions
dress casually
dress informally, wear casual clothes
dress circle
The dress circle is the lowest of the curved rows of seats upstairs in a theatre. A section of seats in a theater or opera house, usually the first tier above the orchestra. American Equivalent: first balcony
dress circle
(British) mezzanine, story that is just above the ground floor
dress circle
a curved section or tier of seats in a hall or theater or opera house; usually the first tier above the orchestra; "they had excellent seats in the dress circle"
dress circle
A gallery or circle in a theater, generally the first above the floor, in which originally dress clothes were customarily worn
dress coat
It is worn on occasions of ceremony
dress coat
The dress coat of officers of the United States army is a full-skirted frock coat
dress coat
A coat with skirts behind only, as distinct from the frock coat, of which the skirts surround the body
dress code
School regulations governing personal appearance of students, eg, acceptable hair, clothing etc
dress code
{i} binding manner of dress, set of regulations or rules that specify the approved way of dress, imposed standards of dress (such as in an office, school, etc.)
dress code
written or unwritten rules of what should or should not be worn by a group of people
dress code
a set of rules specifying the correct manner of dress while on the premises of the institution (or specifying what manner of dress is prohibited)
dress code
Sometimes known as a dress policy, outlining items of clothing that can be worn and those that are prohibited
dress code
The dress code of a place is the rules about what kind of clothes people are allowed to wear there. There is a strict dress code: no trainers or jeans. A set of rules, as in a school, indicating the approved manner of dress: "the company's white-shirt black-tie dress code" (David Pauly)
dress down
put on clothes that make a careless or ill-dressed impression
dress down
If you dress down, you wear clothes that are less smart than usual. She dresses down in baggy clothes to avoid hordes of admirers
dress down
{f} underdress; dress in a way that is not formal enough for the circumstances; scold; criticize severely
dress down
censure severely or angrily; "The mother scolded the child for entering a stranger's car"; "The deputy ragged the Prime Minister"; "The customer dressed down the waiter for bringing cold soup"
dress for dinner
dress in formal clothes in honor of the evening meal
dress goods
A term applied to fabrics for the gowns of women and girls; most commonly to fabrics of mixed materials, but also applicable to silks, printed linens, and calicoes
dress hat
a man's hat with a tall crown; usually covered with beaver or silk
dress parade
{i} military parade in which everyone is in full dress uniform
dress rack
a rack used primarily to display dresses for sale in a store
dress rehearsal
final rehearsal in full costume before a theatrical production, final rehearsal
dress rehearsal
a full uninterrupted rehearsal in costumes shortly before the first performance
dress rehearsal
You can describe an event as a dress rehearsal for a later, more important event when it indicates how the later event will be. These elections, you could almost say, are a dress rehearsal for the real elections. A full, uninterrupted rehearsal of a play with costumes and stage properties. the final practice of a play, opera etc, using all the clothes, objects etc that will be used for the actual performance
dress rehearsal
The dress rehearsal of a play, opera, or show is the final rehearsal before it is performed, in which the performers wear their costumes and the lights and scenery are all used as they will be in the performance
dress sense
Someone's dress sense is their ability to choose clothes that make them look attractive. I've no dress sense at all. the ability to choose clothes that make you look attractive
dress ship
decorate a ship with flags
dress shirt
A dress shirt is a special shirt which men wear on formal occasions. It is worn with a dinner jacket and bow tie. a formal shirt, sometimes with a special decoration at the front, that a man wears under a dinner jacket
dress shirt
a man's white shirt (with a starch front) for evening wear (usually with a tuxedo)
dress suit
man's suit of evening clothes including a dress coat
dress suit
formalwear consisting of full evening dress for men
dress to kill
{f} wear glamorous clothes to make a fascinating impression
dress uniform
a military uniform worn on formal occasions
dress uniform
{i} uniform worn only on formal occasions
dress uniform
a uniform that officers in the army, navy etc wear for formal occasions or ceremonies
dress up
{f} put on fancy clothes, dress nicely
dress up
put on special clothes to appear particularly appealing and attractive; "She never dresses up, even when she goes to the opera"; "The young girls were all fancied up for the party"
dress up
If you dress someone up, you give them special clothes to wear, in order to make them look smarter or to disguise them. Mother loved to dress me up
dress up
If you dress something up, you try to make it seem more attractive, acceptable, or interesting than it really is. Politicians dress up their ruthless ambition as a pursuit of the public good However you dress it up, a bank only exists to lend money. see also dressed up, dressing-up
dress up
make something appear superficially attractive; "The researcher tried to dress up the uninteresting data"; "Don't try to dress up the unpleasant truth
dress up
If you dress up or dress yourself up, you put on different clothes, in order to make yourself look smarter than usual or to disguise yourself. You do not need to dress up for dinner Little girls dress up as angels for fiestas
dress well
wear fine clothing, dress up
dress-down Friday
In some companies employees are allowed to wear clothes that are less smart than usual on a Friday. This day is known as a dress-down Friday. But is it really feasible to don sportswear to the office without the excuse of dress-down Friday?
Aboyne dress
The dance costume prescribed for females performing the Scottish National dances in competitions at Highland games gatherings. Named for the Aboyne Highland Gathering whose organizing committee designed it
bandage dress
An elasticated dress that wraps tightly around the wearer to accentuate the profile of the body

Did she really want to be skin and bone, great in one of those bandage dresses but nothing to look at once she whipped it off? No.

cocktail dress
A type of women's evening dress suitable for semi-formal occasions or cocktail parties
cross-dress
To wear clothes considered to be of the opposite sex
dressing
Material applied to a wound for protection or therapy
dressing
A sauce, especially a cold one for salads
e-dress
An e-mail address, a unique identifier specifying a virtual location to which e-mail can be sent

Unmunge my e-dress (I think its self explanatory).

evening dress
An elegant dress worn by women, especially for social events in the evening, evening gown
evening dress
formal attire worn for evening social events
fancy dress
A costume, disguise to masquerade as something or someone else
fancy-dress
Attributive form of fancy dress, noun

A fancy-dress ball.

field dress
to perform a basic gutting of a game animal, without more detailed procedures such as skinning
full dress
Clothing for a formal occasion
full dress uniform
A set of clothes worn by a member of the military for a formal occasion
full dress uniforms
plural form of full dress uniform
going away dress
A semi-formal dress, worn by a bride when leaving the reception for her honeymoon
mess dress
mess kit (military uniform)
morning dress
Formal day wear consisting of a (usually) gray tailcoat and matching trousers, grey top hat, white shirt and tie or cravat

Morning dress can be worn up to 5:00 pm.

off like a prom dress
Making a start, or departing, very rapidly

When we heard the police car pull up, we were off like a prom dress.

party dress
A woman's dress that is too elegant, revealing, dressy or impractical for normal wear

Oh it's so funny to be seeing you after so long, girl. /And with the way you look I understand /that you were not impressed. /But I heard you let that little friend of mine /take off your party dress.

sweater dress
A knitted dress, especially of wool, worn for warmth
sweater-dress
Alternative form of sweater dress
tennis dress
the clothing worn by a female tennis player
top-dress
To cover a surface with loose material; especially to cover newly-sown seeds with a light dressing of soil or fertilizer
trade dress
Those characteristics of the visual appearance of a product or its packaging that may be registered and protected from use by competitors in the manner of a trademark
wedding dress
The clothing worn by a bride during a wedding ceremony, in Western culture traditionally white with a long train
window-dress
To give something superficial attractiveness
window-dress
To decorate the window of a shop
fancy dress party
A fancy dress party (British English) or a costume party (American English) is a type of party, common mainly in contemporary Western culture, where guests dress up in costumes. Costumed Halloween parties are popular in the United States, Canada, Australia and New Zealand
cocktail dress
A cocktail dress or cocktail gown is a woman's dress worn at cocktail parties and semi-formal, or "black tie" occasions
fancy dress party
a party where people wear clothes that make them look like a famous person, an animal, a character from a story etc
dressing
{n} the act of clothing, saive, a trimming a covering of manure
dressed
If you are dressed, you are wearing clothes rather than being naked or wearing your night clothes. If you get dressed, you put on your clothes. He was fully dressed, including shoes He went into his bedroom to get dressed
dressed
treated with medications and protective covering
dressed
{s} wearing clothes, wearing garments
dressed
Sandwiches (see Po-boy) made with lettuce and tomatoes
dressed
(of lumber or stone) to trim and smooth
dressed
dressed or clothed especially in fine attire; often used in combination; "the elegantly attired gentleman"; "neatly dressed workers"; "monks garbed in hooded robes"; "went about oddly garmented"; "professors robed in crimson"; "tuxedo-attired gentlemen"; "crimson-robed Harvard professors"
dressed
A Service Dog is "dressed" when he or she is wearing a harness or vest that indicates that he or she is a Service Dog A Service Dog In Training (SDIT) is dressed when he or she is wearing a harness or vest indicating that he or she is a SDIT
dressed
(of lumber or stone) to trim and smooth treated with medications and protective covering
dressed
dressed in fancy or formal clothing
dressed
past of dress
dressed
Referring to a sandwich or Po-Boy, this means 'add mayonaise, lettuce, and tomatoes '
dressed
Of stone cut square on all sides and smoothed on the face
dressed
If you are dressed in a particular way, you are wearing clothes of a particular colour or kind. a tall thin woman dressed in black. see also well-dressed
dresses
third-person singular of dress
dresses
plural of dress
dressing
A salad dressing is a mixture of oil, vinegar, and herbs or flavourings, which you pour over salad. Mix the ingredients for the dressing in a bowl
dressing
Castigation; scolding; often with down
dressing
the act of applying a bandage
dressing
forcemeat
dressing
savory dressings for salads; basically of two kinds: either the thin French or vinaigrette type or the creamy mayonnaise type
dressing
Dress; raiment; especially, ornamental habiliment or attire
dressing
The re-machining of the face of an electrode to sharpen its detail after it has been used to EDM a mold cavity
dressing
the act of applying a bandage the activity of getting dressed; putting on clothes processes in the conversion of rough hides into leather a cloth covering for a wound or sore savory dressings for salads; basically of two kinds: either the thin French or vinaigrette type or the creamy mayonnaise type
dressing
Shaping the cutting edge of a chisel to correct the bevel
dressing
The stuffing of fowls, pigs, etc
dressing
the activity of getting dressed; putting on clothes
dressing
the activity of getting dressed
dressing
something added to the soil as a fertilizer etc
dressing
An application a remedy, bandage, etc
dressing
-A bandage made of a sticky piece of plastic, or gauze and tape
dressing
present participle of dress
dressing
A preparation to fit food for use; a condiment; as, a dressing for salad
dressing
making fertile as by applying fertilizer or manure
dressing
A dressing is a covering that is put on a wound to protect it while it heals
dressing
a mixture of seasoned ingredients used to stuff meats and vegetables
dressing
processes in the conversion of rough hides into leather
dressing
When it remains on the surface, it is called a top-dressing
dressing
The lane conditioner; the act of applying lane conditioner
dressing
Carved stonework around openings
dressing
An ornamental finish, as a molding around doors, windows, or on a ceiling, etc
dressing
Gum, starch, and the like, used in stiffening or finishing silk, linen, and other fabrics
dressing
to a sore or wound
dressing
{i} sauce (for food); clothing; bandage, compress, strip of cloth used to place on a wound to protect it; stuffing (for poultry)
dressing
bandage; covering for a wound
dressing
a cloth covering for a wound or sore
dressing
An Activity of Daily Living that is 2nd in frequency of need It is the ability to put on and take off clothes, as well as to fasten and unfasten medically necessary braces or artificial limbs
dressing
Manure or compost over land
drest
past participle of dress
drest
of Dress
Türkçe - İngilizce

dress teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

dressing
(Tıp) dressing
dress