mount

listen to the pronunciation of mount
İngilizce - Türkçe
binmek
{f} üzerine çıkmak
{f} çıkmak

Bu araba kolayca dağa çıkmak için yeterli güce sahiptir. - This car has enough power to go up the mountain easily.

{f} monte et

Kuyumcu broşa büyük bir inci monte etti. - The jeweler mounted a big pearl in the brooch.

Tom TV'yi evin önceki sahibinin çatıya monte ettiği antene bağladı. - Tom connected the TV to the antenna that the previous owner of his house had mounted on the roof.

{i} dağ

Bazı tilkilerin bu dağda yaşadığını biliyor muydun? - Did you know that some foxes lived on this mountain?

Şu dağa tırmanmak istiyoruz. - We'd like to climb that mountain.

ata binmek
çoğalmak
çıkarma
başlatmak
tutturmak
(Bilgisayar) oluştur
duraç
tanıtmak
takma montaj
bağlanma
lam
ayaklık
(Sinema) kurgulamak
artmak
birleştirmek
(Dilbilim) üzerine binmek
lamel
ayak

İğrenç bir kardan adamın ayak izlerini Himalaya dağlarında keşfettiklerini duydum. - I heard that they discovered the footprints of an abominable snowman in the Himalayan mountains.

İğrenç bir kardan adamın ayak izlerinin Himalaya dağlarında bulunduğunu duydum. - I heard that footprints of an abominable snowman were found in the Himalayan mountains.

kakmak
yerleştirmek
tırmanmak

Bu dağa tırmanmak çok zordur. - Climbing this mountain is very difficult.

Şu dağa tırmanmak istiyoruz. - We'd like to climb that mountain.

tepe

Tepesi karla kaplı olan dağın adı nedir? - What is the name of the mountain whose top is covered with snow?

Tepesi karla kaplı olan dağa bak. - Look at the mountain whose top is covered with snow.

(up ile) yükselmek
binek hayvanı

Sami'nin en sevdiği binek hayvanı Leyla adında bir kısraktı. - Sami's favorite mount was a mare named Layla.

altlık
takmak
kurmak
çerçeve

Bob portreyi hoş bir çerçeve ile çerçeveledi fakat o tepetaklak olmuştu. - Bob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.

monte etmek
asmak
ü
{f} oturtmak
{f} üzerine yerleştirmek
(Tıp) Mikroskopla bakılacak şeyi içinde tutan cam levhacıklar, lam ve lamel
{f} düzenlemek
ata bindirmek
{i} (mücevher için) yuva
(Tıp) Lamları mikroskopta incelenebilir hale getirmek
lam ile lamel
üzerine resim yapıştırılan mukavva
{i} dayanak
{f} bindirmek
bağlanma, tanma montaj
{f} çerçevelemek
top arabası
koyacak
binme tarzı
(Askeri) DİKMEK, DEĞİŞTİRMEK, TERTİP ETMEK: Mesela nöbetçi dikmek (to mount guard), nöbet değiştirme (guard mount), bir taarruzu tertip etmek (to mount an attach)
dayangaç
(Tekstil) 1. monte etmek, kurmak 2. çıkarma
biniş
top kundağı
{i} kaide, taban, duraç, ayaklık, ayak
taban

Onlar en yüksek dağlara tırmanıp denizlerin tabanında yürüdüler. - They have climbed the highest mountains and walked on the floor of the seas.

(Askeri) tertip etmek
montaj
(Televizyon) montaj düzeneği
montaj yapmak
yatak

Yatak odası penceremden dağlar görebiliyorum. - I can see mountains from my bedroom window.

mounting
montaj
mount a campaign
kampanya başlatmak
mount a land assault
(Askeri) kara harekatı düzenlemek
mount a land assault
(Askeri) kara harekatı yapmak
mount an assault
operasyon gerçekleştirmek
mount an attack
(Askeri) taarruzu tertip etmek
mount an expedition
sefer düzenlemek
mount an operation
operasyon düzenlemek
mount an operation
operasyon başlatmak
mount ararat
ağrı dağı
mount drive
(Bilgisayar) sürücü oluştur
mount everest expedition
everest dağı seferi
mount guard
(Askeri) nöbetçi dikmek
mount guard
nöbet beklemek
mount kit air horn
montaj kiti havalı korna
mount kit duck
montaj kiti oluklu panel
mount kit duckboard
montaj kiti oluklu panel
mount kit exhaust system
montaj kiti egzoz sistemi
mount kit front fog lamp
montaj kiti ön sis lambası
mount kit fuel tank
montaj kiti yakıt tankı
mount kit heater
montaj kiti ısıtıcı
mount kit high bumper
montaj kiti yüksek tampon
mount kit ladder
montaj kiti oluklu merdiven
mount kit pump
montaj kiti pompa
mount kit roof rack
montaj kiti port bagaj
mount kit sign box
montaj kiti sinyal kutusu
mount kit spot lamp
montaj kiti spot lambası
mount kit sun visor
montaj kiti güneş siperi
mount kit tank
montaj kiti tank
mount kit warning flasher
montaj kiti uyarı flaşörü
mount kit wing member
montaj kiti çekme elemanı
mount media
(Bilgisayar) ortam tak
mount one's guard
gardını almak
mount passive resistance
pasif direniş sergilemek
mount side
(Bilgisayar) bağlama yüzü
mount the horse
ata binmek
mount the horse
at binmek
mount the media
(Bilgisayar) ortamı tak
mount the motorbike
motora binmek
mount the motorbike
motosiklete binmek
mount waiting
(Bilgisayar) takma bekleniyor
mount Olympus
Uludağ
mount a horse
ata binmek
mount everest
everest dağı
mount guard
nöbetçi olmak
mount Ağrı
Ağrı dağı
mount a hobby
Bir hobi mount
mount an attack against
-e karşı saldırıya geçmek
mount guard on somebody
Birinin koruyuculuğunu yapmak, birinin koruma işini yapmak

Armed security officers are employed to mount guard over the president.

mount guard over somebody
Birinin koruyuculuğunu yapmak, birinin koruma işini yapmak
mount gun
top kundağı
mount ida
ida mount
mount nemrut
(Coğrafya) Nemrut Dağı
mount on
üzerine monte
mount on a dead horse
ölü bir at üzerinde monte
mount pinatubo
pinatubo mount
mount the platform
platform monte
mount the throne
tahta monte
Mount Sinai
Sina Dağı
Mount Zion
sion dağı
Mount of Olives
zeytin dağı (kudüs)
mount a picture
resmi mukavvaya yapıştırmak
mount a play
piyes düzenlemek
mount a production of
(oyunu) sahneye koymak
mount adapter
(Askeri) MESNET ADAPTÖRÜ: Bir silahın, kendi mesnet veya kaidesine iyice yerleşmesini sağlayan alet
mount an attack against
e karşı saldırıya geçmek
mount an exhibition
sergi düzenlemek/açmak
mount ararat
ağrıdağı
mount guard
(Askeri) NÖBETÇİ DİKMEK, NÖBET TUTMAK: Bir yeri emniyet altına almak maksadıyla nöbetçi veya muhafız dikmek, muhafaza maksadıyla, bir yerde nöbet tutmak. Ayrıca bakınız: "post"
mount guard
(isim)bet tutmak, nöbetçi olmak
mount guard
nöbet tutmak
mount the scaffold
daracağına gitmek
mount the scaffold
ipe gitmek
mount up
(Fiili Deyim ) yükselmek , artmak
mount up
artmak
mount up
çoğalmak
mount up
çok olmak
motor mount
Motor kundağı
monopod mount
(Askeri) TEK AYAKLI DESTEK, ATIŞ DESTEĞİ: Bak. "tripod mount"
mounting
destek
front mount
(Otomotiv) ön takoz
mountable
monte edilebilir
mounted
ata binmiş
mounted
(Bilgisayar) takılmış
mounted
(Bilgisayar) takıldı
mounted
birleştirilmiş
mounter
(Sinema) kurgucu
mounter
(Endüstri) montör
mounting
(İnşaat) gömme
mounting
(Bilgisayar) takılıyor
mounting
birleştirme
mounting
montajlama
mounting
kurarak
mounting
monte etme
mounting
monte ederek
mounting
(Otomotiv,Teknik) takoz
mounts
(Bilgisayar) takma
pedestal mount
(Askeri) sabit mesnet
screw mount
(Fotoğrafçılık) vidalı objektif bağlantısı
temple mount
haremi şerif
temple mount
haremü'ş-şerif
tripod mount
(Askeri) üç ayaklı sehpa
lens mount
mercek çerçevesi
lens mount
mercek yuvası
mounted
binmiş
mounting
kurma
mounting
takma
mounting
{f} monte et
cable mount
kablo tutucu
flush mount
(Elektrik, Elektronik) Sıva altı
flush mount
mount floş
mounting
{f} kur
objective mount
mercek çerçevesi
slide mount
slayt çerçevesi, diya çerçevesi
solid-mount
sabit monte edilmiş
temple mount
Tapınak Dağı
temple mount
(Coğrafya) Kudüs'te üzerine kutsal Yahudi tapınağının inşaa edildiği tepenin adı
tool mount
aleti
artillery mount
(Askeri) top kundağı
battery mount
akü kelepçesi
damper mount
(Otomotiv) amortisör takozu
guard mount
(Askeri) NÖBET DEĞİŞTİRME: Yeni nöbetçi dikilip eski nöbetçi ayrılırken yapılan merasim
guard mount
(Askeri) Nöbet değiştirme
gun mount
top kundağı
gun mount
(Askeri) SİLAH MESNEDİ: Bir silaha desteklik eden kundak, üçayak veya diğer bir mesnet
insulation mount for body
(Otomotiv) gövde için izolasyon takozu
mirror mount
ayna plakası
mountable
[adj] çıkılabilir
mounted
{s} takılı
mounted
{s} takılı, hazır
mounted
{s} atlı
mounted
atlı asker
mounted
(Askeri) BİNDİRİLMİŞ ATLI: At veya araçlara bindirilmiş veya bunlarla taşınan
mounted
{s} kakma
mounted
mounted troops süvari
mounted
{s} mukavvaya yapıştırılmış
mounted
mounted gem kakma taş
mounted
mounted police atlı polis
mounted
{s} kakılmış, kakma
mounted
atll
mounted
(Askeri) Bindirilmiş
mounting
{i} altlık
mounting
çerçeve
mounting
(Tıp) Mikroskopik inceleme için lam üzerine yerleştirilen ince doku kesitinin üzerini, koruma amacıyla kanada balsamı v.b. saydam madde ile örtme
mounting
{i} binme
mounting
(İnşaat) bağlantı
mounting
(Nükleer Bilimler) montaj parçası
mounting
{f} kur: prep.kurarak
mounting
koyacak
mounting
bini
mounting
dayanak
mounting
{f} monte et: pre
mounting
(Askeri) HAREKAT HAZIRLIĞI: Bir harekattan önce, bu maksat için tahsis edilmiş bölgelerde yapılan tüm hazırlıklar. Bu hazırlıklar; harekat hazırlık bölgesinde toplanmayı, bu bölgedeki hazırlık ve bakım işlerini, bindirme ve yükleme noktalarına harekat ve intikali ve mümkünse, gemi, deniz veya kara araçlarına yapılacak müteakip bindirmeyi içine alır
panama mount
(Askeri) PANAMA TOP KAİDESİ: Bir sahra topunun, bulunduğu yerde 360 derece dönmesine imkan veren geçici beton mesnet
pedestal mount
(Askeri) SABİT MESNET: Küçük veya orta çaplı bir silaha mahsus sabit altlık
pier mount
(Askeri) PİLYE MESNET: Açı ölçen bir alet; daima bir mesnet teşkil etmek üzere beton içine veya çeliğe tespit edilmiş üç ayak başlığı
İngilizce - İngilizce
to have sexual intercourse with someone, something
A mounting; an object on which another object is mounted, as the post is the mount on which the mailbox is installed
A mountain, as in Mount Everest
To begin a military assault

The General gave the order to mount the attack.

To attach a drive or device to the directory structure in order to make it available to the operating system
To cause (something) to rise or ascend; to drive up; to raise; to elevate; to lift up
An animal, usually a horse, used to ride on, unlike a draught horse

The rider climbed onto his mount.

To go up; climb; ascend: to mount stairs

The rider mounted his horse.

The number of riders in a cavalry unit or division

The General said he has 2,000 mounts.

To attach an object to a support, as to mount a mailbox on a post
To get on top of an animal to mate
{i} animal which can be ridden; vehicle which can be mounted; pedestal; riding; ascending, act of mounting; placing; frame; mountain, hill (used only as a title in the name of a mountain, i.e. Mount Hermon)
The method in NFS & other networks by which nodes access network resources
mounting consisting of a piece of metal (as in a ring or other jewelry) that holds a gem in place; "the diamond was in a plain gold mount" fix onto a backing, setting, or support; "mount slides for macroscopic analysis" attach to a support; "They mounted the aerator on a floating" put up or launch; "mount a campaign against pronography" prepare and supply with the necessary equipment for execution or performance; "mount a theater production"; "mount an attack"; "mount a play
{v} to get on horseback, ascend, rise, set, to place on a carriage, as a gun
{n} a hill, heap, raised walk, bank, waight
Any one of seven fleshy prominences in the palm of the hand which are taken as significant of the influence of "planets," and called the mounts of Jupiter, Mars, Mercury, the Moon, Saturn, the Sun or Apollo, and Venus
To attach a file system to an existing directory to make the file system available for use File systems are mounted by the mount command See also unmount
To make a connection between the file structure on one disk and an existing directory hierarchy on another disk Typically, a NetInfo network uses NFS to export a subdirectory tree from one computer onto a subdirectory point on another computer
go up or advance; "Sales were climbing after prices were lowered"
In lenses, a specific set of pins and cams that couple a particular lens to a particular camera body For photographs, a way of protecting the photograph and giving it a rigid support
A mass of earth, or earth and rock, rising considerably above the common surface of the surrounding land; a mountain; a high hill; used always instead of mountain, when put before a proper name; as, Mount Washington; otherwise, chiefly in poetry
To raise aloft; to lift on high
Hence: To put upon anything that sustains and fits for use, as a gun on a carriage, a map or picture on cloth or paper; to prepare for being worn or otherwise used, as a diamond by setting, or a sword blade by adding the hilt, scabbard, etc
To get upon; to ascend; to climb
If you mount a campaign or event, you organize it and make it take place. a security operation mounted by the army. = organize
Mounting refers to the attachment of a filesystem subtree (that is completely resident on a disk drive) to the currently accessible filesystem tree The mount point, a directory in the currently accessible filesystem (typically an empty directory) becomes synonymous with the root directory of the subtree from the new drive, and the original contents of the mount point becomes invisible and inaccessible until the filesystem is dismounted
To make a filesystem available for use
- Identify a disk drive to the file system before use
If you mount an object on something, you fix it there firmly. Her husband mounts the work on velour paper and makes the frame a specially mounted horse shoe. + -mounted -mounted a wall-mounted electric fan
If something mounts, it increases in intensity. For several hours, tension mounted There was mounting concern in her voice. = rise
The act of making a filesystem accessible to a system's users
If you mount an exhibition or display, you organize and present it. The gallery has mounted an exhibition of art by Irish women painters. = put on, stage
mount a file system
To place one's self on, as a horse or other animal, or anything that one sits upon; to bestride
To rise on high; to go up; to be upraised or uplifted; to tower aloft; to ascend; often with up
NFS user command that makes remote file systems and resources available to the local PC
Adding a volume to a library Under Pegasus InveStore mounting involves importing and reading a disk in order to makes it available to the operating system
and called the mounts of Jupiter, Mars, Mercury, the Moon, Saturn, the Sun or Apollo, and Venus
Mount refers to whether the blind will be mounted within the window recess (see recessed) or on the wall surrounding the window (see face fitted)
prepare and supply with the necessary equipment for execution or performance; "mount a theater production"; "mount an attack"; "mount a play"
Mount is used as part of the name of a mountain. Mount Everest. see also mounted. Aconcagua Mount Ararat Mount Aso Mount Athos Mount Cameroon Mount Elbrus Mount Elgon Mount Etna Mount Everest Mount Fairweather Mount Fuji Mount Helicon Mount Hermon Mount Hood Mount Ida Mount Jaya Mount Mount Sukarno Karisimbi Mount Kenya Mount Kosciusko Mount Mount Lassen Logan Mount Mount Mayon McKinley Mount Mitchell Mount Mount Aspiring National Park Mount Cook National Park Mount Holyoke College Mount Vernon Mount Wilson Observatory Mount William Sidney Nyiragongo Mount Olives Mount of Olympus Mount Pelée Mount Pinatubo Mount Rainier Mount Rushmore Mount Saint Helens Mount Sermon on the Mount Shasta Mount Sinai Mount Mount Horeb Washington Mount Whitney Mount Samuel of Mount Carmel and of Toxeth Herbert Louis Samuel 1st Viscount
When one or more people are supported in the air Another word for one stunt (not connected to another)
prepare and supply with the necessary equipment for execution or performance; "mount a theater production"; "mount an attack"; "mount a play
the act of climbing something; "it was a difficult climb to the top"
fix onto a backing, setting, or support; "mount slides for macroscopic analysis"
copulate with; "The bull was riding the cow"
attach to a support; "They mounted the aerator on a floating"
a lightweight horse kept for riding only
Make a file space (volume) available to an operating system
Acetate holders, clear on the front and with some sort of adhesive on the back Collectors use mounts to affix stamps or covers to album or exhibit pages
To make a filesystem available for use by attaching it to a point in the hierarchical filesystem This is done with either the mount(ADM) command or the mount(S) system call
A bank; a fund
A horse used to ride on, unlike a draught horse
To mount is to make a file system available for access When you mount a file system, the file system is attached as a subdirectory to your file system
If you mount the stairs or a platform, you go up the stairs or go up onto the platform. Llewelyn was mounting the stairs up into the keep
get on the back of; "mount a horse"
put up or launch; "mount a campaign against pronography"
A bulwark for offense or defense; a mound
To associate a database with a started instance, in order to perform maintenance on the database or to open it and make it accessible to database users
To cause to mount; to put on horseback; to furnish with animals for riding; to furnish with horses
The cardboard or cloth on which a drawing, photograph, or the like is mounted; a mounting
To place a data medium (such as a tape cartridge) on a drive in a position to operate
If something mounts, it increases in quantity. The uncollected garbage mounts in city streets He ignored his mounting debts. To mount up means the same as to mount. Her medical bills mounted up
To load a file system to an empty Linux directory so you can access its directories and files
something forming a back that is added for strengthening
the leaf on which an illustration has been mounted, often a heavier art paper than the remainder of the book
To attain in value; to amount
To get up on anything, as a platform or scaffold; especially, to seat one's self on a horse for riding
{f} climb up, ascend; raise; ride; get up on; establish; frame
Mount Caburn
A hill located just east of the town of Lewes in the county of Sussex in the United Kingdom
Mount Everest
The world’s highest mountain, located in the Himalayas between Nepal and Tibet
Mount Fuji
The highest mountain in Japan
Mount Kilimanjaro
A mountain in northeastern Tanzania; the highest peak in Africa
Mount Megiddo
a hill in modern Israel near the kibbutz of Megiddo, known for its historical, geographical, and theological importance
Mount Rushmore
A famous mountain in the Black Hills with the heads of four US presidents carved into it
Mount St. Helens
A stratovolcano in the US state of Washington
mount nemrut
(Turkish: Nemrut Dağı), mountain in SE Turkey, in the Anti-Taurus Mts. Rising 7,052 ft (2,150 m), it is the site of the mausoleum of Antiochus I (c.69-c.34 B.C.), king of ancient Commagene. The complex, which includes a 500-ft- (152-m-) wide and 164-ft- (50-m-) tall pyramidal tomb, gigantic (c.30 ft/9 m) stone busts of the kingdom's gods and rulers, and a wall with magnificent carved reliefs, is one of the most impressive monuments of Hellenistic civilization. The gods depicted, worshipped by Antiochus and his people, represent an unusual merging of Western (Greek) and Eastern (Persian) cultures, reflected in such divine names as Zeus-Oromasdes and Apollo-Mithras. The Mount Nemrut ruins were discovered in 1881 and declared a UN World Heritage Site in 1987
Mount Aconcagua
Mountain, western Argentina, on the Chilean border. Located in the Andes Mountains at an elevation of 22,834 ft (6,960 m), it is widely considered the highest peak in the Western Hemisphere. It is of volcanic origin but is not itself an active volcano. The summit was first reached in 1897
Mount Ararat
a mountain in eastern Turkey which, according to the Old Testament of the Bible, is where Noah's Ark first reached land after the great flood. Ararat, Mount. Turkish A r Da Extinct volcanic massif, eastern Turkey. Located in A r province, near the Iranian border, Ararat has two peaks, Great Ararat, at 16,853 ft (5,137 m) the highest point of elevation in Turkey, and Little Ararat, almost 13,000 ft (4,000 m). Ararat is traditionally associated with the mountain where Noah's ark came to rest at the end of the biblical Deluge. A village on its slopes at the site where Noah is said to have built an altar was destroyed in an earthquake in 1840
Mount Ararat
{i} mountain in Turkey near the Iranian border where it is believed Noah's Ark landed
Mount Aso
Japanese Aso-san Volcanic mountain, central Kyushu island, Japan. The highest of its five peaks is about 5,223 ft (1,592 m) tall. It has one of the largest active craters in the world, measuring 71 mi (114 km) in circumference; its caldera marks the original crater and contains an active volcano and hot springs. The crater is inhabited; its pastures are used for cattle raising and dairy farming. The volcano is at the centre of Aso-Kuju National Park
Mount Aspiring National Park
Park, southwestern South Island, New Zealand. Established in 1964, it has an area of 1,223 sq mi (3,167 sq km), including much of the Southern Alps and Mount Aspiring (9,932 ft [3,027 m]). Its southern boundary is Fiordland National Park. The park's landscape is varied, including glaciers, mountains, gorges, waterfalls, and passes, and it is the source of headwaters of seven major rivers. Birds common in the park include the tui, bellbird, fantail, and gray warbler
Mount Athos
Mountain, northern Greece. Reaching a height of 6,670 ft (2,033 m), it occupies Aktí, a promontory of the Chalcidice Peninsula. It is the site of a semiautonomous republic of 20 monasteries and dependencies (skítes). Organized monastic life began there in 963, when St. Athanasius the Athonite founded the first monastery. By 1400 there were 40 monasteries. Long regarded as the holy mountain of the Greek Orthodox Church, it was declared a theocratic republic in 1927. Its churches and libraries house a rich collection of Byzantine art and ancient and medieval manuscripts
Mount Cameroon
Volcanic massif, Cameroon. Rising to 13,353 ft (4,070 m), it is the highest peak in West Africa. Extending 14 mi (23 km) inland from the Gulf of Guinea, it is the westernmost extension of a series of mountains that form a natural boundary between Cameroon and Nigeria. Richard Burton climbed its summit in 1861. The volcano last erupted in 1959
Mount Cook National Park
Park, western central South Island, New Zealand. Established in 1953, it has an area of 270 sq mi (700 sq km) and shares a western boundary with Westland National Park. It extends along the crest of the Southern Alps. There are some 27 peaks higher than 10,000 ft (3,000 m) in the park, including Mount Cook, the highest point in New Zealand at 12,349 ft (3,764 m). More than one-third of the park is covered by permanent snow and glacial ice
Mount Didgori
{i} mountain situated west of Tbilisi (capital city of Georgia), site of the battle that was fought between the Georgian and Turkish troops in 1122
Mount Elbrus
Peak, Caucasus Mountains, southwestern Russia. The highest peak in the Caucasus and in Europe, it is an extinct volcano with twin cones reaching 18,510 ft (5,642 m) and 18,356 ft (5,595 m) high. There are many mineral springs along its descending streams, while 53 sq mi (138 sq km) of Elbrus is covered by 22 glaciers. It is a major centre for mountaineering and tourism
Mount Elgon
Extinct volcano on the Kenya-Uganda border. Located northeast of Lake Victoria, its crater, about 5 mi (8 km) in diameter, contains several peaks, of which Wagagai, at 14,178 ft (4,321 m), is the highest. The Bantu-speaking Gishu (Gisu) occupy the mountain's western slopes
Mount Erebus
a mountain that is an active volcano on Ross Island in Antarctica
Mount Etna
Etna. Active volcano, eastern coast of Sicily, Italy. The highest active volcano in Europe, its elevation is more than 10,000 ft (3,200 m); its base has a circumference of about 93 mi (150 km). Mount Etna has repeatedly erupted over the centuries, most violently in 1669, when the lava flow destroyed villages on the lower slope and submerged part of the town of Catania. Activity was almost continuous in the decade following 1971, and in 1983 an eruption that lasted four months prompted authorities to explode dynamite in an attempt to divert lava flows. Mount Etna also experienced violent eruptions in 2001-02, prompting the Italian government to declare a state of emergency
Mount Everest
Everest. Tibetan Chomolungma Nepali Sagarmatha Peak on the crest of the Himalayas, southern Asia. The highest point on Earth, with a summit at 29,035 ft (8,850 m), it lies on the border between Nepal and Tibet (China). Numerous attempts to climb Everest were made from 1921; the summit was finally reached by Edmund Hillary of New Zealand and Tenzing Norgay of Nepal in 1953. In dispute is whether the English explorer George Mallory, whose body was discovered below Everest's peak in 1999, had actually reached the peak earlier, in 1924, and was descending it when he died. The formerly accepted elevation of 29,028 ft (8,848 m), established in the early 1950s, was recalculated in the late 1990s
Mount Everest
highest mountain on Earth, mountain located in the Himalayan mountain range between Nepal and Tibet
Mount Fairweather
Mountain, British Columbia, Canada It is located on the Alaska border in the Fairweather Range of the St. Elias Mountains, at the southwestern end of the Glacier Bay National Park. The highest peak in the province, it reaches 15,299 ft (4,663 m). It was named by Capt. James Cook, who saw the peak in 1778 while navigating the bay in "fair weather
Mount Fuji
a volcano, about 100 km southwest of Tokyo, which is the highest mountain in Japan. Its top has the shape of a perfect cone. or Fujiyama Japanese Fuji-san Mountain, central Japan. The highest mountain in Japan, it rises to 12,388 ft (3,776 m) near the Pacific coast in central Honshu. Mount Fuji, with its graceful volcanic cone (dormant since 1707), has become famous internationally. It is considered a sacred symbol of Japan, and thousands of Japanese climb to the shrine on its peak every summer. The mountain is the major feature of Fuji-Hakone-Izu National Park, created in 1936
Mount Godwin Austen
another name for K2, the second highest mountain in the world
Mount Godwin-Austen
K2
Mount Helicon
Mountain, east-central Greece, part of the Helicon range, a continuation of the higher Parnassus range. Located near the Gulf of Corinth, it is 5,738 ft (1,749 m) high. It was celebrated by the ancient Greeks as the home of the Muses; on it were the fountains of Aganippe and Hippocrene, the supposed sources of poetic inspiration
Mount Hermon
mountain in the north of Israel
Mount Hermon
Arabic Jabal al-Shaykh Snowcapped mountain on the Lebanese-Syrian border. Located west of Damascus and rising to 9,232 ft (2,814 m), it is the highest point on the eastern coast of the Mediterranean Sea and is sometimes considered the southernmost extension of the Anti-Lebanon Mountains. A sacred landmark in Hittite, Palestinian, and Roman times, it represented the northwestern limit of Israelite conquest under Moses and Joshua. Since the Six-Day War (1967), about 40 sq mi (100 sq km) of its southern and western slopes have been part of the Israeli-administered Golan Heights
Mount Hermon ski resort
only ski area in Israel, ski resort located on the Hermon mountain
Mount Holyoke College
Private liberal arts college for women in South Hadley, Mass. Founded by Mary Lyon as a female seminary in 1837, it was one of the first institutions of higher education for women in the U.S. Baccalaureate courses are taught in the humanities, science and mathematics, and social sciences. Mount Holyoke is part of an educational consortium with Amherst, Hampshire, and Smith colleges and the University of Massachusetts at Amherst
Mount Hood
Peak, northwestern Oregon, U.S. Located in the Cascade Range at 11,235 ft (3,424 m), it is an extinct volcano that last erupted 1865. The snowcapped peak, the highest mountain in the state, is the focal point of Mount Hood National Forest, a popular tourist and recreation area
Mount Hubbard
{i} Hubbard, mountain peak in southeast Alaska which is part of the Coast Mountains
Mount Ida
Name of two separate mountains, one in Anatolia and the other on the island of Crete. The Anatolian mountain is located near the site of ancient Troy and once held a Classical shrine where Paris is said to have judged the beauty of three Greek goddesses. From its highest point, about 5,800 ft (1,800 m), the gods are said to have witnessed the Trojan War. The second mountain, in west-central Crete, is the island's highest point, reaching 8,058 ft (2,456 m). It also held a Classical shrine, which included the cave where Zeus, the father of the Greek pantheon, was said to have been reared
Mount Jaya
Indonesian Puncak Jaya formerly Mount Sukarno Peak, Papua (Irian Jaya) province, Indonesia. Located on New Guinea, the 16,500-ft (5,030-m) peak is the highest in the South Pacific and the tallest island peak in the world
Mount Karisimbi
Peak, Virunga Mountains, east-central Africa. The highest peak in the Virungas, at a height of 14,787 ft (4,507 m), it lies on the boundary between Rwanda and Congo (Kinshasa) in Virunga National Park. It is the habitat of gorillas and is known for its exotic plants
Mount Kenya
a mountain that is an inactive volcano in central Kenya. Swahili Kirinyaga Extinct volcano, central Kenya. Lying just south of the Equator and rising to 17,058 ft (5,199 m), it is the highest mountain in Kenya. The first European to discover the mountain was Johann Ludwig Krapf in 1849. Mount Kenya National Park, occupying an area of 277 sq mi (718 sq km), contains a variety of large animals, including elephants and buffalo. The town of Nanyuki lies at the mountain's northwestern foot and is the chief base for ascents
Mount Kilimanjaro
Kilimanjaro
Mount Kilimanjaro
{i} Kilimanjaro, dormant volcanic mountain in Tanzania which is the highest mountain in Africa
Mount Kosciusko
Peak, southeastern New South Wales, Australia. Located in the Snowy Mountains of the Australian Alps, Mount Kosciusko is the highest mountain in mainland Australia, reaching 7,310 ft (2,228 m). It is located in Kosciusko National Park, which has an area of 2,498 sq mi (6,469 sq km); it is near Mounts Townsend, Twynam, North Ramshead, and Carruthers, whose melting snows feed the rivers and reservoirs that make up the Snowy Mountains Hydroelectric Scheme. The mountain was named in 1840 in honour of Tadeusz Kosciuszko
Mount Logan
the highest mountain in Canada, in the southwest Yukon. Peak, St. Elias Mountains, southwestern Yukon Territory, Canada, near the Alaskan boundary. Reaching 19,524 ft (5,951 m), it is the highest mountain in Canada and is second in North America only to Mount McKinley. It is located in Kluane National Park, which occupies 8,500 sq mi (22,000 sq km). The summit was first reached in 1925. The peak was named for William Logan, founder of the Geological Survey of Canada
Mount McKinley
mountain in Alaska, highest peak in the United States (20,320 feet)
Mount McKinley
Denali. Denali. Athabascan Denali Highest mountain in North America. Located near the centre of the Alaska Range in south-central Alaska, U.S., and in Denali National Park, it rises to 20,320 ft (6,194 m). The northern peak was first scaled in 1910, and in 1913 Hudson Stuck and Harry Karstens ascended the southern peak, the true summit. It was named Densmores Peak in 1889 after a prospector but was renamed in 1896 in honour of Pres. William McKinley
Mount Meru
{i} dormant volcano mountain in Tanzania (close to Mount Kilimanjaro ; (Hinduism) mythological sacred mountain which is the dwelling place of Vishnu
Mount Mitchell
Peak, western North Carolina, U.S. The highest U.S. peak east of the Mississippi River, it rises to 6,684 ft (2,037 m). It is situated in North Carolina's Black Mountains, part of the Blue Ridge system, within Mount Mitchell State Park and the Pisgah National Forest. Formerly called Black Dome, it was renamed for Elisha Mitchell, who surveyed it as the highest point in the eastern U.S. in 1835; he died on the mountain and is buried at its summit
Mount Moriah
{i} Biblical site where Abraham prepared to sacrifice Isaac; place where Solomon built the temple, Temple Mount
Mount Nyiragongo
Active volcano, Virunga Mountains, east-central Africa. It lies in the volcano region of Virunga National Park, eastern Congo (Kinshasa), near the border with Rwanda. It is 11,385 ft (3,470 m) high, with a main crater 1.3 mi (2 km) wide and 820 ft (250 m) deep containing a liquid lava pool. Some older craters are noted for their plant life
Mount Olympus
Olympus. Mountain peak, northeastern Greece. At 9,570 ft (2,917 m), it is the highest mountain in Greece. It is part of the Olympus range, lying on the border between Macedonia and Thessaly, near the Gulf of Salonika. The summit is snowcapped and often has cloud cover. In ancient Greece, it was regarded as the abode of the gods and the site of the throne of Zeus
Mount Palomar
Palomar, Mount. a mountain near San Diego, California, where the Mount Palomar Observatory (=a special building from which scientists study the stars) is based. Its equipment includes a very large telescope
Mount Pinatubo
a mountain that is an active volcano in the Philippines. It was inactive for 600 years before erupting in 1991 and killing 343 people. Volcano, western Luzon, Philippines. Located about 55 mi (90 km) northwest of Manila, it rose to a height of about 4,800 ft (1,460 m) before its eruption in 1991 (for the first time in 600 years). Its explosions produced a column of smoke and ash more than 19 mi (30 km) high and left some 100,000 people homeless. The ashfalls forced the evacuation and eventual closing of a nearby U.S. Air Force base. The eruption was one of the largest of the 20th century
Mount Prospect
A village of northeast Illinois, an industrial suburb of Chicago. Population: 53,170
Mount Rainier
Rainier, Mount. a mountain in the west of the state of Washington, US, the highest mountain in the Cascade Range. Mountain, west-central Washington state, U.S. At 14,410 ft (4,392 m), Mount Rainier is the highest point in the Cascade Range and in the state. The mountain is actually a dormant volcano that last erupted some 2,000 years ago; it covers 100 sq mi (260 sq km) and is surrounded by the largest single-mountain glacier system in the continental U.S., with 41 glaciers radiating from the broad summit. It forms the centre of Mount Rainier National Park, which was established in 1899 and comprises 368 sq mi (953 sq km). It is a popular tourist and recreation area
Mount Rushmore
{i} mountain and national park in South Dakota (USA), site of a large rock sculpture of the heads of four American presidents (Washington, Jefferson, Lincoln, and Roosevelt)
Mount Rushmore
Mount Rushmore National Memorial a mountain in South Dakota, US, where the rock has been cut into the shape of the faces of four US presidents: Washington, Jefferson, Lincoln, and Theodore Roosevelt. Peak and national memorial, Black Hills, southwestern South Dakota, U.S. Sculptures of the heads of presidents George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, and Theodore Roosevelt are carved on the granite face of the mountain, which is 6,000 ft (1,829 m) high. The four heads, each about 60 ft (18 m) high, represent, respectively, the nation's founding, political philosophy, preservation, and expansion and conservation. The memorial was dedicated in 1925. Work on it was carried out during 1927-41 under the direction of Gutzon Borglum
Mount Saint Helens
St helens, Mount. Volcanic peak in the Cascade Range, southwestern Washington, U.S. Dormant since 1857, it erupted in May 1980 in one of the greatest volcanic explosions ever recorded in North America. Sixty people and thousands of animals were killed in the May 18 event, and 10 million trees were blown down by the lateral air blast. At the event's end Mount St. Helens's volcanic cone had been completely blasted away; in place of its 9,680-ft (2,950-m) peak was a horseshoe-shaped crater with a rim reaching elevations of about 8,000 ft (2,400 m). Further eruptions have occurred since 1980, and a dome of lava has grown in the crater. Mount St. Helens National Volcanic Monument was established in 1982
Mount Scopus
{i} mountain in northeast Jerusalem overlooking the city
Mount Shasta
Peak, Cascade Range, northern California, U.S. A double-peaked extinct volcano 14,162 ft (4,317 m) high, Mount Shasta dominates the landscape for a hundred miles. The several glaciers on its slopes are popular with skiers and climbers. The first ascent was made in 1854
Mount Sinai
Sinai, Mount. a mountain in Sinai in northeast Egypt on which, according to the Old Testament of the Bible, Moses received the Ten Commandments from God. or Mount Horeb Peak, south-central Sinai Peninsula, Egypt. It rises to 7,497 ft (2,285 m) in elevation and is especially renowned in the Jewish, Christian, and Islamic traditions as the site where Moses received the Ten Commandments. Though not positively identified as the place referred to in biblical texts, it is an important pilgrimage site. St. Catherine's, founded in 527 and thought to be the world's oldest continuously inhabited Christian monastery, is at its northern base
Mount St Helens
a volcano in Washington State in the northwestern US, which erupted in 1980 after a quiet period of over a hundred years, sending out ash (=powder produced when something has been burnt) and lava (=hot liquid rock) over a wide area. The large amount of ash in the air affected the weather in many northern parts of the world for some time
Mount Tabor
{i} mountain in the north of Israel
Mount Vancouver
{i} mountain peak on the border of Alaska and Canada
Mount Vernon
the home of George Washington between 1747 and 1799 and the place where he is buried. It is in northeast Virginia, US and is now a museum. Home and burial place of George Washington. It is located in northern Virginia, U.S., on the Potomac River near Washington, D.C. The estate was inherited by Washington in 1751. Near the 18th-century Georgian mansion is a plain brick tomb, built at Washington's direction, that holds his and his wife's remains. After the U.S. government declined to buy it, in 1858 the Mount Vernon Ladies' Association of the Union raised $200,000 and purchased the house and 200 acres (81 hectares) of the estate; the association still maintains the site
Mount Vesuvius
Vesuvius
Mount Washington
Peak in the Presidential Range of the White Mountains, northern New Hampshire. Reaching an elevation of 6,288 ft (1,917 m), it is the highest point in the northeastern U.S. and is noted for its extreme weather conditions; the world's highest wind velocity (231 mph [372 kph]) was recorded there in 1934. It is the site of Mount Washington Observatory. The area is included in the White Mountain National Forest
Mount Whitney
{i} Whitney, mountain in the Sierra Nevada (California)
Mount Whitney
a mountain in California that is part of the Sierra Nevada line of mountains. Peak in the Sierra Nevada, southeast-central California, U.S. Located in Sequoia National Park, it is 14,494 ft (4,418 m) high, the highest point in the continental U.S. outside of Alaska. It was first climbed in 1873
Mount Wilson Observatory
Astronomical observatory located atop Mount Wilson, near Pasadena, California, U.S. Founded in 1904 by George Ellery Hale (1868-1938), it was operated jointly with Palomar Observatory as Hale Observatories (1948-80). Its largest optical telescope, with a diameter of 100 in. (2.5 m), enabled Edwin Hubble and his associates to discover evidence of an expanding universe and to estimate its size
Mount Zion
mountain in Jerusalem
Mount of Beatitude
hill beside the Sea of Galilee where Jesus gave his Sermon on the Mount
Mount of Olives
a mountain east of Jerusalem, mentioned in the New Testament of the Bible, especially as the place of Jesus Christ's ascension to Heaven. Limestone ridge, east of Jerusalem. Frequently mentioned in the Bible, it is holy both in Judaism and in Christianity. Politically it is part of the municipality of Greater Jerusalem under Israeli administration. Its slopes have been the most sacred burial ground in Judaism for centuries. The peak generally regarded as the Mount of Olives is 2,652 ft (808 m) in elevation. Nearby is the site held by tradition to be the Garden of Gethsemane, which is associated with the betrayal and Crucifixion of Jesus
Mount of Olives
{i} range of hills in eastern Jerusalem on which a large cemetery is located and at the foot of which lays the Garden of Gethsemane
mount Ebal
mountain located near Shechem (Israel)
mount a horse
ride a horse, ride horseback
mount ararat
the mountain peak that Noah's ark landed on as the waters of the great flood receded
mount athos
The center of Orthodox monasticism, situated on a conical mountain on the Chakidi Peninsula, Greece See the article on Monasticism in the Orthodox Church, which has links to the monasteries of Mt Athos
mount athos
The center of Orthodox monasticism, situated on a conical mountain on the Chakidi Peninsula, Greece See the article onMonasticism in the Orthodox Church, which has links to the monasteries of Mt Athos
mount athos
an autonomous area in northeastern Greece that is the site of several Greek Orthodox monasteries founded in the tenth century
mount bartle frere
the highest mountain peak in Queensland, Australia
mount carmel
a mountain range in northwestern Israel near the Mediterranean coast; "according to the Old Testament, Elijah defeated the priests of Baal at Mount Carmel
mount elbert
the highest peak in the Rocky Mountains in central Colorado (14,431 feet high)
mount ranier national park
a national park in Washington having mountain terrain featuring glaciers and alpine lakes and streams and swamps
mount saint helens
an active volcano in the Cascade Range in southwestern Washington; erupted violently in 1980 after 123 years of inactivity
mount the throne
take the royal throne, become King
mount up
see mount 3
mount up
increase, gather, accumulate
mount vernon
the former residence of George Washington; in northeastern Virginia overlooking the Potomac river
Monadnock Mount
high mountain peak in the state of New Hampshire (USA)
Sermon on the Mount
Probably the best known public discourse given by Jesus in the first year of his ministry, around 30 e.c. To many, the Sermon on the Mount contains the central tenets of Christian discipleship, and is considered as such by many religious and moral thinkers, such as Tolstoy and Gandhi
Temple Mount
One of the hills of Jerusalem, where the Biblical king Solomon built his great temple, which Roman emperor Vespasian's son and successor Titus leveled except for the wailing wall 70 AD during the failed Jewish rebellion
bridge mount
a sight mount with a strong metal frame between the rings, used on large caliber rifles to negate the affects of recoil on accuracy
mounted
Simple past tense and past participle of mount

As soon as I was mounted, holding on to Dogger's belt, the supervisor gave the word, and the party struck out at a bouncing trot.

mounted
on horseback

The mounted cavalry rode into town.

mounter
One who mounts
mounting
Present participle of mount
mounting
describes something that continues to mount; steadily accumulating

mounting debts.

mounting
Something mounted; an attachment
shock mount
A particular type of microphone mount in which the microphone is suspended by elastic, and so is partially isolated from vibrations that might otherwise be better transmitted to the microphone through the mic stand, causing unwanted sounds to be added to the output signal
temple mount
Tapınak Tepesi
Herbert Louis Samuel 1st Viscount Samuel of Mount Carmel and of Toxeth
born Nov. 6, 1870, Liverpool, Eng. died Feb. 5, 1963, London British politician. A social worker in the London slums, he entered the House of Commons in 1902, where he effected legislation that established juvenile courts and the Borstal system for youthful offenders. As postmaster general (1910-14, 1915-16), he nationalized the telephone system. Appointed the first British high commissioner for Palestine (1920-25), he improved the region's economy and promoted harmony among its religious communities. He presided (1925-26) over the royal commission on the coal industry and helped to settle the general strike of May 1926. He led the Liberal Party in the House of Commons (1931-35), and after being made viscount (1937), he was leader of the party in the House of Lords (1944-55). As president of the British (later Royal) Institute of Philosophy (1931-59), he wrote popular works such as Practical Ethics (1935) and Belief and Action (1937)
Sermon on the Mount
a sermon given by Jesus in which he explains his religious ideas. It is one of the best-known parts of the New Testament of the Bible, and it includes a set of statements called the beatitudes, in which Jesus names the types of people who are 'blessed' (=specially loved by God). Biblical collection of religious teachings and ethical sayings attributed to Jesus, as reported in the Gospel of St. Matthew. The sermon was addressed to disciples and a large crowd of listeners to guide them in a life of discipline based on a new law of love, even of enemies, as opposed to the old law of retribution. It is the source of many familiar Christian homilies and oft-quoted passages from the Bible, including the Beatitudes and the Lord's Prayer. The sermon is often regarded as a blueprint for Christian life
Temple Mount
mount in Jerusalem on which the Jewish Holy Temple was built
Temple Mount compound
group of buildings located on the Temple Mount in Jerusalem
William Sidney Mount
born Nov. 26, 1807, Setauket, N.Y., U.S. died Nov. 19, 1868, Setauket U.S. painter. He was apprenticed at 17 to his older brother as a sign painter. After studying drawing at the National Academy of Design, he painted historical subjects, but he later turned to genre painting and achieved immediate success with such works as Rustic Dance After a Sleigh Ride (1830). His portrayals of country life, affectionate and humorous without being sentimental, are a valuable record of his time. He was one of the first and most notable U.S. genre painters
flush mount
A flush mount or shielded sensor can only detect materials directly in front of the sensing face of the device Since it cannot sense to the side, it can be mounted with material flush to the body
flush mount
Mounting signage flat against a wall
flush mount
Mounting in which the hardware does not appreciably extend beyond the surface of the door
mountable
Such as can be mounted
mountable
Able to be mounted
mountable
{s} can be mounted, climbable; may be established, may be founded
mounted
decorated with applied ornamentation; often used in combination; "the trim brass-mounted carbine of the ranger"- F V W Mason
mounted
past of mount
mounted
Mason assembled for use; especially by being attached to a support
mounted
{s} on horseback; astride, in saddle; embedded, fixed; positioned, ready for use
mounted
decorated with applied ornamentation; often used in combination; "the trim brass-mounted carbine of the ranger"- F
mounted
assembled for use; especially by being attached to a support
mounted
Seated or serving on horseback or similarly; as, mounted police; mounted infantry
mounted
Mounted police or soldiers ride horses when they are on duty. A dozen mounted police rode into the square. see also mount
mounted
Placed on a suitable support, or fixed in a setting; as, a mounted gun; a mounted map; a mounted gem
mounted
mtd
mounter
someone who ascends on foot; "a solitary mounter of the staircase"
mounter
someone who ascends on foot; "a solitary mounter of the staircase" a skilled worker who mounts pictures or jewels etc
mounter
An animal mounted; a monture
mounter
A tool or device used to mount
mounter
{i} one who raises or establishes; one who mounts
mounter
a skilled worker who mounts pictures or jewels etc
mounting
Laminating, bonding, or gluing a photograph to a rigid flat material to prevent the photograph from getting creased or bent and to make viewing easier Typical mounting processes are Dry Mount, which uses a heated press, and Self Adhesive, which can be applied by hand or run through a roller press Typical mounting materials are Art Board, Foam Board, Sintra, Masonite, and Plexiglas
mounting
The act of one that mounts
mounting
gradually increasing - often used about things that cause problems or trouble. an object to which other things, especially parts of a machine, are fastened to keep them in place
mounting
A process for creating an index for information Users say that mounting can be so resource intensive that at times it looks like the file server is crashing Mounting can take anywhere from 1 to 30 minutes per disc platter CD-ROM solutions that use NLMs require this function
mounting
That by which anything is prepared for use, or set off to advantage; equipment; embellishment; setting; as, the mounting of a sword or diamond
mounting
an event that involves rising to a higher point (as in altitude or temperature or intensity etc )
mounting
= Carriage
mounting
{s} growing, becoming stronger, gradually strengthening
mounting
Standards established by ASTM to represent typical installation for purpose of testing materials i e A mounting test specimen mounted directly to test room surface Or mounting furred out to produce air space behind
mounting
This describes the "mounting" of file systems into the directory tree of the system As a rule, an empty directory serves as the Mountpoint Refer also to u befehl mount
mounting
framework used for support or display
mounting
using a laminating machine to apply adhesive to the back of an item so that it can be mounted on a board (such as a foam core board) or other backing material An example would be the Ledco LX44 laminating machine
mounting
{i} something that acts as a mount; setting, foundation; raising; pedestal, base; riding; placement; installation, insertion of new hardware (Computers)
mounting
That mounts or mount
mounting
(n ) The process of providing access to a file system over the network by executing the mount command
mounting
A means of securing the hardware to the door or panel
mounting
An aspect of finishing in printing where a printed piece is adhered to some type of semi - rigid or completely - rigid substrate Mounting is useful for short-term indoor products such as, posters, indoor displays and legal graphics
mounts
plural of mount
mounts
third-person singular of mount
rapidfire mount
A mount permitting easy and quick elevation or depression and training of the gun, and fitting with a device for taking up the recoil
sermon on the mount
the first major discourse delivered by Jesus (Matthew 5-7 and Luke 6: 20-49)
shock mount
In microphones, a mechanical device, usually incorporating some type of shock-absorbing elastic material, designed to acoustically isolate the transducer from shock, vibration and handling noise Both internal and external shock mounts are commonly used
surface mount technology
method of assembling printed circuit boards where the components are mounted onto the surface of the board rather than being inserted into holes in the board
surface mount technology
printed circuitry in which surface mounted component leads are soldered to the top level conductors of the PCB
mount