regulate

listen to the pronunciation of regulate
İngilizce - Türkçe
düzene sokmak
{f} düzenlemek

Trafik ışıkları trafiği düzenlemek için kullanılır. - Traffic lights are used to regulate traffic.

ayarlamak
{f} yoluna koymak
regüle etmek
(Ticaret) denetim altına almak
çalışmasını düzenlemek
tanzim
düzenle

Pirinç fiyatları hükümet tarafından düzenlenir. - Rice prices are regulated by the government.

Yaşamımızın her anını düzenleyen Angkar'dı. - The Angkar regulated every moment of our lives.

kontrol etmek
{f} -in işleyişini/çalışmasını düzenlemek/regüle etmek/ayarlamak/denetlemek
(Askeri) DÜZENLEMEK: Trafik faaliyetlerini düzene koymak
{f} düzenleme yapmak
(Nükleer Bilimler) düzenleme

Trafik ışıkları trafiği düzenlemek için kullanılır. - Traffic lights are used to regulate traffic.

Birçok ülke doğum oranını düzenlemeye çalışıyor. - Many countries try to regulate the birth rate.

düzene koymak
uydurmak
düzeltmek
ayar çekmek
düzen

Yaşamımızın her anını düzenleyen Angkar'dı. - The Angkar regulated every moment of our lives.

Hong Kong Asya'daki en az düzenlenmiş ekonomidir. - Hong Kong is the least regulated economy in Asia.

talimat
ayar etmek
kanun
kısıtlanmak
regulatory
{s} düzenleyici

Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler. - Rightists often dislike regulatory legislation.

regulate excessively
aşırı düzenler
regulate speed
hızını ayarlamak
regulate the watch
izlemek düzenler
regulate down
ayarını düşürmek
regulated
{s} düzenlenmiş

Hong Kong Asya'daki en az düzenlenmiş ekonomidir. - Hong Kong is the least regulated economy in Asia.

regulated
ayarlı
regulated
regüle edilmiş
regulated
tanzim edilmiş
regulated
ayarlanmış
regulating
düzenleme
regulatory
(Tıp) ruhsatlandırma ile ilgili
regulated
regüle
regulating
{f} düzenle

Başkanın kamu harcamalarını düzenleyen bir yasayı imzalanması gerekiyor. - The President needs to sign a law regulating public spending.

regulative
tanzim edici
regulative
ayarlayıcı
self-regulate
kendiliğinden
statutory regulate
düzenleyen yasal
to regulate
düzenleyecek
to regulate
regüle etmek
up regulate
up regüle
up-regulate
up-regüle
regulated
(sıfat) düzenlenmiş
regulated
regüle,v.düzenle: adj.düzenlenmiş
regulated
denetimli
regulating
düzenleyici
regulating
ayar
regulative
düzenleyici
regulatory
(Mukavele) mevzuat

Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler. - Rightists often dislike regulatory legislation.

regulatory
(sıfat) düzenleyici
İngilizce - İngilizce
To adjust to a particular specification or requirement: regulate temperature
To control or direct according to rule, principle, or law
To adjust (a mechanism) for accurate and proper functioning
To dictate policy
To put or maintain in order: regulate one's eating habits
{v} to adjust by rule, order, direct
bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations; "We cannot regulate the way people dress"; "This town likes to regulate"
To adjust by rule, method, or established mode; to direct by rule or restriction; to subject to governing principles or laws
To regulate an activity or process means to control it, especially by means of rules. The powers of the European Commission to regulate competition are increasing + regulated regu·lat·ed a planned, state-regulated economy
To put in good order; as, to regulate the disordered state of a nation or its finances
To adjust, or maintain, with respect to a desired rate, degree, or condition; as, to regulate the temperature of a room, the pressure of steam, the speed of a machine, etc
shape or influence; give direction to; "experience often determines ability"; "mold public opinion"
fix or adjust the time, amount, degree, or rate of; "regulate the temperature"; "modulate the pitch"
{f} control, govern, manage; adjust to a specific level or condition
To put or maintain in order: regulate ones eating habits
check the emission of (sound)
bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations; "We cannot regulate the way people dress"; "This town likes to regulate
fix or adjust the time, amount, degree, or rate of; "regulate the temperature"; "modulate the pitch" bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations; "We cannot regulate the way people dress"; "This town likes to regulate
regulated
Simple past tense and past participle of regulate
regulating
Present participle of regulate
regulative
of, or relating to regulation
Regulative
reglementary
regulated
past of regulate
regulated
controlled or governed according to rule or principle or law; "well regulated industries"; "houses with regulated temperature
regulates
third-person singular of regulate
regulating
{s} controlling, governing, directing; adjusting to a specific level or condition
regulating
the act of controlling or directing according to rule; "fiscal regulations are in the hands of politicians"
regulative
having a regulatory function
regulative
{s} controlling, managing, directing; adjusting to a specific level or condition
regulative
restricting according to rules or principles; "a regulatory gene"
regulative
restricting according to rules or principles; "a regulatory gene
regulative
Necessarily assumed by the mind as fundamental to all other knowledge; furnishing fundamental principles; as, the regulative principles, or principles a priori; the regulative faculty
regulative
Tending to regulate; regulating
regulatory
a regulatory authority has the official power to control an activity and to make sure that it is done in a satisfactory way regulatory body/authority/agency
regulatory
restricting according to rules or principles; "a regulatory gene"
regulatory
{s} controlling, managing, directing; adjusting to a specific level or condition
regulatory
Of or pertaining to regulation
regulate