so

listen to the pronunciation of so
İngilizce - Türkçe
bu yüzden
öyle
böyle
şöyle
böylece
çok
bundan dolayı
de
kadar
yani
demek ki
pek
öyleki
o kadar
da
(İnşaat) böylelikle
aynen
diye
pek âlâ
ması için
e ne olacak?
bu/o yüzden, bundan/ondan dolayı; bunun/onun sonucunda: I was sitting in the back, so I couldn't see the stage well. Arkada
(bağlaç) için, diye, yani, bu yüzden, ması için
{ü} öyle mi
bağ
demek
böyle, böylece; şöyle, şöylece; öyle, öylece: While I was so doing the doorbell rang. Böyle yaparken kapı zili çaldı. Hold the knife
şartı ile
{s} böyle; şöyle; öyle: That's just not so! Öyle değil, efendim! If that's so, I'll have to go. Öyleyse gitmeye mecburum
conj. için
bundan dolayı,conn.bu yüzden: adj.çok: adv.bu yüzden
(isim) sol [müz.]
(Askeri) emniyet gözetleyicisi; özel harekat (safety observer; special operations)
{i} sol [müz.]
öylesine
bunun için
yeter
bu
Ya! demek ki
için
bu veya şu sebepten
müddetçe
bu cihetle
ve
bunun sonucunda
bu takdirde
öylece
kafi
güya
bu nedenle
o yüzden
onun için
ondan dolayı
onun sonucunda
bunun üzerine
şöylece
denli
de (dahi anlamında)
bu kadar
demek (ki)
o derece
yanii
vesair
so so
şöyle böyle
solar
güneş

Ev güneş enerjisi ile ısıtılmaktadır. - The house is heated by solar energy.

Güneş sistemimize en yakın yıldız Proxima Centauri'dir. - The nearest star to our solar system is Proxima Centauri.

so far
şimdiye kadar

Şimdiye kadar beş kitap yazdı. - He has written five books so far.

Kaoru, şimdiye kadar en iyi tepki sizinki - büyük ödülü kazanırsınız. - Kaoru, yours is the best reaction so far - you win the grand prize.

so that
böylece

Her şeyi son yudumuna kadar iç, böylece içinde bir şey kalmaz. - Drink everything up, so that nothing remains inside.

Vücut için uygun bir cenaze yap böylece ruh cennete ulaşabilir. - Have a proper funeral for the body so that the soul can reach to heaven.

so what
{k} (deyim) ne farkeder ,ne olacak yani
so what
ne yani
so as to
-mek için: He did this so as to prevent theft. Bunu, hırsızlığı önlemek için yaptı
so on
buna benzer

Dolma kalemlere, defterlere ve buna benzer şeylere ihtiyacım var. - I need pens, notebooks and so on.

so far
şu ana kadar

Şu ana kadar okulda iyi gidiyorsun. - You have been doing well at school so far.

Şu ana kadar Texas'ı nasıl buldunuz? - How do you like Texas so far?

so what
nolmuş yani
So what
E?/Ne olacak?
so do i
ben de

O jazz sever, ve ben de öyle. - He likes jazz, and so do I.

Kız kardeşim kavun sever ve ben de. - My sister likes melons and so do I.

so far
belirli bir yere kadar
so far as
kadarıyla

O, bildiğim kadarıyla, güvenilir bir arkadaştır. - He is, so far as I know, a reliable friend.

Bildiği kadarıyla işler yolunda gidiyordu. - So far as he was concerned, things were going well.

so far as
e göre
so long
hoşçakal
so long as
-dikçe
so long as
-mek şartıyla
so long as
sürece

Yaşadığım sürece, bir şey istemeyeceksin. - So long as I live, you shall want for nothing.

Burada kaldığın sürece güvendesin. - You are safe so long as you stay here.

so many
bu kadar

Keşke bu kadar çok sorunumuz olmasa. - I wish we didn't have so many problems.

Bu kadar çok ünlü insanlarla tanışabileceğimi bir an bile asla hayal etmedim. - I never for a moment imagined that I'd be able to meet so many famous people.

so much
o kadar

O kadar çok sigara içmesen iyi olur. - You had better not smoke so much.

O kadar çok televizyon izlemeseydi, çalışmak için daha fazla zamanı olurdu. - If he did not watch so much television, he would have more time for study.

so much
çok

Çok fazla ağırlık kaldırırken kolunu incitti. - He hurt his arm lifting so much weight.

Para için o kadar çok kaygılanma. - Don't worry about money so much.

so on
falan filan
so so
eh işte
so so
fena değil
so that
-mesi için
so that
öyleki
so what
ne farkeder
so what
ee nolmuş
so so
idare eder
so what
ne çıkar
so as
ki
so as
veçhile için ki
so as
kadar gibi suretle
so as
kadar

İstasyona kadar öyle yapmaya çalış. - Try to do so as far as the station.

Sabahleyin bir koşuşturmadan kaçınmak için bugün biraz geç saatlere kadar çalışacağım. - Today I'm working a little late so as to avoid a rush in the morning.

so as
veçhile
so as
gibi suretle
so as to
-mek amacıyla
so as to
-ecek bir şekilde
so be it
olursa olsun
so far
belirli bir mesafe
so far
o kadar uzak

Sadece o kadar uzaklaşabilirsin. - You can only go so far.

so far as
bir dereceye kadar
so long as
-mek koşuluyla
so many
belirli bir miktar
so much as
ne kadar çok olursa
so so
pek iyi değil
so that
bu durum üzerine
so that
o kadar ki
so that
ta ki
so that
-sin diye
so that
öyle
so then
şu halde
so then
bunun için
so to speak
deyim yerindeyse
so what
nedir yani!
solar
(Tıp) soler
solar
güneş ile ilgili
So long
Güle güle
So what
Ne olmuş

Evet, onu öptüm. Ne olmuş? - Yes, I kissed him. So what?

Başaramamışsa ne olmuş yani? - If he fails, so what?

So what
ne olmuş yani

Başaramamışsa ne olmuş yani? - If he fails, so what?

So what
Bana ne
So what
ne var bunda
so as
için

Sabahleyin bir koşuşturmadan kaçınmak için bugün biraz geç saatlere kadar çalışacağım. - Today I'm working a little late so as to avoid a rush in the morning.

İşitebilmek için önde oturdu. - He sat in the front so as to be able to hear.

so as
amacıyla

Biz yoğun trafikten kaçınmak amacıyla, Noel için evde kaldık. - We stayed home for Christmas, so as to avoid heavy traffic.

so as to
-cek biçimde
so as to
için

İşitebilmek için önde oturdu. - He sat in the front so as to be able to hear.

Biz yoğun trafikten kaçınmak amacıyla, Noel için evde kaldık. - We stayed home for Christmas, so as to avoid heavy traffic.

so as to
-mek için
so called
sözümona
so called
sözde
so far
buraya kadar
so far
şimdiye dek

Şimdiye dek harika bir hayat yaşadım. - I've had a great life so far.

so far
bu zamana dek
so long as
şartıyla

Altıdan sonra olmak şartıyla herhangi bir zamanda olur. - Any time will do so long as it is after six.

so long as
eğer
so many
pekçok
so much
o kadar çok

O kadar çok sigara içmemeni tercih ederim. - I'd rather you didn't smoke so much.

Para için o kadar çok kaygılanma. - Don't worry about money so much.

so much for
-in sonu
so that
ki
so that
öyle ki
so to speak
yani
so to speak
tabir caizse
so to speak
adeta

O, adeta, sudan çıkmış balık gibi. - He is, so to speak, a fish out of water.

solar
güneşle ilgili
so far
belirli bir yere kadar; belirli bir mesafe: They can only go so far before they run out of gas. Benzin tükeninceye kadar
So as to
-mak için
be so
olmak çok
so am i
Ben de
so am i
öylesine i am
so as to
1. -mek için: He did that so as to annoy me. Beni kızdırmak için yaptı. 2. -ecek bir şekilde: He coughed so as to attract Selmin´s attention. Selmin´in dikkatini çekecek bir şekilde öksürdü
so be it
olsun

O takdirde, öyle olsun. - In that case, so be it.

so far as
-diği derecede/kadar

insofar as (or that), to the extent that, to such an extent.

so far as
olduğu sürece
so far away
Çok uzaklarda
so forth
Bkz. and so forth
so long as
Sürece We will stay so long as you need us
so long as
Madem, için So long as you're driving into town, why not give me a ride? 3
so much so
o kadar ki
so of
öylesine
so on
vb
so so
öyle öyle
so soon
çok yakında

Bu yüzden çok yakında geri geldim. - That's why I came back so soon.

Çok yakında vazgeçiyor musun? - Are you giving up so soon?

so that
sin diye, ...mek için, ...mesi için, ... için
so that
öyle böyle
so to speak
bir bakıma
so to speak
sözün gelişi
so to speak
sözde
so to speak
güya
solar
güneşsel
So be it
Olsun./Öyle olsun
So long
Hoşça kal!

Hoşça kal ve tüm balıklar için teşekkürler! - So long, and thanks for all the fish!

Şimdilik hoşça kal, sonra görüşürüz. - So long, see you later.

So there
{k} işte! (Kızgınlıkla söylenen bir sözü pekiştirmek için kullanılır.): Furthermore, I shall have your electricity cut off. So there!
so as to
ecek şekilde
so as to
mak için
so far
bir yere kadar
so long
şimdilik hoş çakal
so long as
kadar

Saçları yere ulaşacak kadar uzundu. - Her hair was so long as to reach the floor.

Üç kişi, onlardan ikisi ölene kadar bir sırrı saklayabilir. - Three people can keep a secret so long as two of them are dead.

so much
bu kadar

Keşke bacağım bu kadar çok acımasa. - I wish my leg didn't hurt so much.

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever. - See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much.

so much for
-e bakın
so that
diye

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

Ben, yarışı kazanabilirim diye sıkı eğitim yapıyorum. - I am training hard so that I may win the race.

so that
onun için

Hasta yardım almanın ötesindeydi, onun için doktorlar daha fazlasını yapamadı. - The patient was quite beyond help, so that the doctors could do no more.

so there
(deyim) iste o kadar!
so to speak
tabiri caizse

Tabiri caizse, bunlar savaş kurbanlarıydı. - These were victims of war, so to speak.

Tabiri câizse bu konuksever bir cümle. - And that's a welcoming sentence, so to speak.

so to speak
sanki
so what
(isim) farkeder, ne yani, ne olmuş, ne çıkar
sol
koloit çözeltisi
sol
sol
sol
(Tıp) 1. Kolloidal bir sistem olup dispers fazdaki madde katıdır ve eritici madde katı, sıvı (hidrosol) veya gaz (aerosol) olabilir
sol
sol noktası
sol
gamda beşinci nota
sol
koloit
sol
{i} sol [müz.]
sol
güneş

Neptün, güneş sisteminin sekizinci gezegenidir. - Neptune is the eighth planet of the solar system.

Ev güneş enerjisi ile ısıtılmaktadır. - The house is heated by solar energy.

sol
güneş/sôl
sol
(isim) sol [müz.]
sol
sol notası
sol
eski Romalıların güneş tanrısı
solar
güneşe göre hesaplanan
solar
(Mukavele) güneşe ait, güneş
solar
karın boşluğu
solar
güneş etkisiyle meydana gelen
solar
küsuf
solar
{s} güneşin etkisiyle meydana gelen
solar
solar
İngilizce - İngilizce
shut out
A Mon-Khmer-speaking people of Laos and Thailand
Alternative form of So
In that state, with that attribute. Replaces the aforementioned adjective phrase

But if I had been more fit to be married, I might have made you more so too.

In this or that manner

Place the napkin on the table just so.

Significant other (romantic partner)
Symphony orchestra
homosexual

Is he so?.

Someone
In order that

Eat your broccoli so you can have dessert.

therefore

He wanted a book, so he went to the library.

Very much

That is so not true!.

Used after a pause for thought to introduce a new topic, question or story

So, there was this squirrel stuck in the chimney.

Very

It’s not so bad.

To this or that extent

I need a piece of cloth so long.

true

You are responsible for this, is that not so?.

Shortened form of "So what?"

You park your car in front of my house every morning. So?.

The statistic reporting the number of strikeouts recorded by a pitcher; K
in order that; "he stooped down so he could pick up his hat" to a very great extent or degree; "the idea is so obvious"; "never been so happy"; "I love you so"; "my head aches so!" (usually followed by `that') to an extent or degree as expressed; "he was so tired he could hardly stand"; "so dirty that it smells" in such a condition or manner, especially as expressed or implied; "They're happy and I hope they will remain so"; "so live your life that old age will bring no regrets" to a certain unspecified extent or degree; "I can only go so far with this student"; "can do only so much in a day" in the same way; also; "I was offended and so was he"; "worked hard and so did she
in such a condition or manner, especially as expressed or implied; "They're happy and I hope they will remain so"; "so live your life that old age will bring no regrets"
{a} in like manner, thus, provided
sulphinic
{i} large orchestra that performs symphonic compositions (made up of string, woodwind, brass, and percussion sections)
swa
In like manner or degree; in the same way; thus; for like reason; whith equal reason; used correlatively, following as, to denote comparison or resemblance; sometimes, also, following inasmuch as
Strike Out -- Three strikes made to a hitter that cause him to be out (See also K)
Sea Organization
I tkho we exclusive
Strikeouts
2Sulphur dioxide Combustion of fossil fuels containing sulphur leads to the emission of SO2 which contributes to acidification (acid rain)
You say `So?' and `So what?' to indicate that you think that something that someone has said is unimportant. `My name's Bruno.' --- `So?' `You take a chance on the weather if you holiday in the UK.' --- `So what?'
Hard service cord, same construction as type S except oil-resistant jacket, 600V, 60°C to 90°C
A significant other, as in a friend, spouse, child or other loved one Also called a Supporter
Times struck out - batter
Strikeout, Shutout
sic
{s} true, accurate, factual
Significant Other Spouse or life partner
The two-character ISO 3166 country code for SOMALIA
{ü} well (used to express surprise, amazement, indifference, inquiry, etc.)
in order that; "he stooped down so he could pick up his hat"
in such a manner or very much, as in: I am so tired I must lie down
If you say that a state of affairs is so, you mean that it is the way it has been described. Gold has been a poor investment over the past 20 years, and will continue to be so It is strange to think that he held strong views on many things, but it must have been so
You use so much and so many when you are saying that there is a definite limit to something but you are not saying what this limit is. There is only so much time in the day for answering letters Even the greatest city can support only so many lawyers
2: Sulphur dioxide
You use so and so that to introduce the result of the situation you have just mentioned. I am not an emotional type and so cannot bring myself to tell him I love him People are living longer than ever before, so even people who are 65 or 70 have a surprising amount of time left There was snow everywhere, so that the shape of things was difficult to identify
An interjection used to introduce a question
Standardization Objective
You use the structures asso and just asso when you want to indicate that two events or situations are similar in some way. As computer systems become even more sophisticated, so too do the methods of those who exploit the technology Just as John has changed, so has his wife
An object that stores the requested description of a service There is a service object for each of the services that the provider offers These objects are instances of the service class, which identifies the nature of the service (for example, end-to-end Frame Relay connectivity service) Service objects offer an end-user view of the components that make up that service Related service objects are delivered in packages called Service Applications
to a very great extent or degree; "the idea is so obvious"; "never been so happy"; "I love you so"; "my head aches so!"
You can use so in stories and accounts to introduce the next event in a series of events or to suggest a connection between two events. The woman asked if he could perhaps mend her fences, and so he stayed I thought, `Here's someone who'll understand me.' So I wrote to her And so Christmas passed
Significant Other
You can use so with actions and gestures to show a person how to do something, or to indicate the size, height, or length of something. Clasp the chain like so
Southern Oscillation
special operations
You can use so in conversations to introduce a new topic, or to introduce a question or comment about something that has been said. So how was your day? So you're a runner, huh? So, as I said to you, natural medicine is also known as holistic medicine And so, to answer your question, that's why your mother is disappointed `I didn't find him funny at all.' --- `So you won't watch the show again then?'
so Usually pronounced for meanings 1., 6., 7., 8., 9
In that manner or degree; as, indicated (in any way), or as implied, or as supposed to be known
subsequently or soon afterward (often used as sentence connectors); "then he left"; "go left first, then right"; "first came lightning, then thunder"; "we watched the late movie and then went to bed"; "and so home and to bed"
Very; in a high degree; that is, in such a degree as can not well be expressed; as, he is so good; he planned so wisely
Well; the fact being as stated; used as an expletive; as, so the work is done, is it? Is it thus? do you mean what you say? with an upward tone; as, do you say he refuses? So? About the number, time, or quantity specified; thereabouts; more or less; as, I will spend a week or so in the country; I have read only a page or so
pron. thus; close to, approximately
and; also, too
conforming to truth; "I wouldn't have told you this if it weren't so"; "a truthful statement"
In the same manner; as has been stated or suggested; in this or that condition or state; under these circumstances; in this way; with reflex reference to something just asserted or implied; used also with the verb to be, as a predicate
Be as you are; stand still; stop; that will do; right as you are; a word used esp
A syllable used in solfège to represent the fifth note of a major scale
to cows; also used by sailors
It is well; let it be as it is, or let it come to pass; used to express assent
SOL
Statute of limitations
SOL
Stoppages of leave
SOL
Standards of Learning
SOL
Sleep Onset Latency
SOL
Speed of light
SOL
shit out of luck, meaning that luck has run out; an impasse has been reached (figuratively or literally)
Sol
The local day (cycle of light and darkness) on another planet; that on Mars, the synodical rotation period of which is 24 hours, 39 minutes, 35 seconds
Sol
A diminutive of the male given name Solomon
Sol
The sun god; equivalent of the Greek Helios
so be it
An indication of acceptance, especially of a situation which is not entirely favorable

So be it, then. Born in throes, 't is fit that man should live in pains and die in pangs. So be it, then! Here's stout stuff for woe to work on. So be it, then.

so far
Until now; previously; yet

How is your driving lessons? - So far, pretty good.

so long
Goodbye; a greeting used when leaving or departing from a person or place
so long as
Depending upon some condition or requirement; provided that; if, assuming; as long as

I don't mind if he stays there, so long as he cleans up after himself when he's done.

so many
A certain number of

But the fact of the matter is, there's only so many people we can take, it's time to take Canada over there.

so many
Great in number; very numerous; a large number of

I am honored and humbled to stand here, where so many of America's leaders have come before me, and so many will follow.

so much
A particular amount, often a large or excessive amount

There is only so much you can remember.

so much
A demonstrated amount

So much, he replied, sprinkling a small pile of the powder on the table.

so much
To a certain degree or extent

Identical twins are so much alike, it is difficult to identify them.

so much
Great in quantity, degree etc

There has been so much snow, I can't open the door.

so much as
Even; suggests a minimum, especially regarding what might be expected

Without so much as asking, he walked into the office and started digging through their files.

so much for
An expression of disregard, or resignation; something said upon giving up, quitting, or disposing of something

Well, I guess it'll never work. So much for that idea.

so that
Indicates purpose; in order that

He seized his axe, which he had made very sharp, and as the leader of the wolves came on the Tin Woodman swung his arm and chopped the wolf's head from its body, so that it immediately died.

so there
A defiant expression used to finish a poorly-made argument

Well, well, I'll break your vase in return, so there.

so to speak
In a manner of speaking
so what
A reply to an unimportant or irrelevant statement, indicating indifference on the part of the speaker

I lost my old red shoes. - So what? Get a new pair.

sol
Gold
sol
A solar day on Mars (equivalent to 24 hours, 39 minutes, 35 seconds)
solar
A loft or upper chamber forming the private accommodation of the head of the household in a medieval hall; a garret room
solar
Produced by the action of the sun, or peculiarly affected by its influence
sol
the sun
so long
see you later, good-bye (farewell greeting)
so long
Used to express goodbye
sol
{n} the name of note in music, a french coin
solar
{a} of or belonging to the sun, bright
so far as
insofar as (or that), to the extent that, to such an extent
so much for
(deyim) Enough has been said or done about. Used to point out that you have finished with one thing or are going to take up something else

I have nothing more to say to you, Tommy, and so much for that, Mary said angrily.

so so
mediocre, average, nothing special
so that
With the result or aim that
So soon
already
Sol
The sun. The fifth tone of the diatonic scale in solfeggio. An old French coin worth 12 deniers. A colloidal solution. so (=a musical note). In Roman religion, the name of two distinct sun gods at Rome. The original Sol, or Sol Indiges, had an annual sacrifice and shrines on the Quirinal and in the Circus Maximus. After the importation of various Syrian sun cults, Elagabalus built a temple to Sol Invictus on the Palatine and attempted to make his worship the principal religion at Rome. Aurelian later reestablished the worship and erected a temple to Sol in the Campus Agrippae. The worship of Sol remained the chief imperial cult until the rise of Christianity
Solar
solary
so as
so that, in a manner that
so as to
in order to, in order that, so that
so as to
in order to; "he observed the snakes so as to describe their behavior
so as to
in order to; "he observed the snakes so as to describe their behavior"
so be it
let it be, leave things as is, well all right, whatever
so far
up until now, until this moment, thus far
so far
used in negative statement to describe a situation that has existed up to this point or up to the present time; "So far he hasn't called"; "the sun isn't up yet"
so far
used after a superlative; "this is the best so far"; "the largest drug bust yet
so far as
Insofar as: So far as I am concerned, the project is over
so long
a farewell remark; "they said their good-byes"
so long as
while -; with the condition that -
so much
very, extremely; to such an extent; to a great degree
so much
of so extreme a degree or extent; "such weeping"; "so much weeping"; "such a help"; "such grief"; "never dreamed of such beauty"
so much as
Used as an intensive to indicate something unexpected; even: He wouldn't so much as look at me
so much so
to the extent that -, to the point that -
so that
in order that
so to speak
one can say, as it were
so to speak
in a manner of speaking; "the feeling is, as we say, quite dead"
so to speak
as if it were really so; "she lives here, as it were"
so what
yeah and?, so? (expression of disinterestedness or disdain)
sol
The Sun, central power source of our solar system The Sun stands for the individuality in the nativity It rules Leo and is exalted in Aries
sol
a colloid that has a continuous liquid phase in which a solid is suspended in a liquid
sol
The monetary unit in Ironrealm, now used heavily via electronic methods, such as credit, but originally copper coins about the size of quarters with the image of a rising (or setting, depending on one's point of view) engraved into the surface
sol
A colloid with solid particles suspended in a liquid Examples are protoplasm, starch in water, and gels
sol
The silver sol is the unit of value, and is worth about 68 cents
sol
A computer language that was a prototype for IDL
sol
The tone itself
sol
A syllable applied in solmization to the note G, or to the fifth tone of any diatonic scale
sol
corti
sol
The name of Earth's sun
sol
SH** Out Of Luck
sol
Refers to a dry colloidal particle, as opposed to a gel, which contains water or other solvent
sol
A sou
sol
(Latin) The sun “And when Dan Sol to slope his wheels began ” Thomson: Castle of Indolence, cauto i Sol The term given by the ancient alchemists to gold Silver was luna Sol in the Edda was the daughter of Mundilfori, and sister of Mani She was so beautiful that at death she was placed in heaven to drive the sunchariot Two horses were yoked to it, named Arvakur and Alsvith (watchful and rapid) (Scandinavian mythology ) (See Mani )
sol
The fifth step in the solfège scale of C (Ut), preceded by fa and followed by la
sol
Relating to the field of solar energy
sol
Solenoid
sol
abbreviation for solution; soluble
sol
the syllable naming the fifth (dominant) note of any musical scale in solmization
sol
the Sun in coniunctio; he has corresponding fiery characteristics, and his metal is gold or sulphur He is associated with consciousness and the Animus in Jungian psychology
sol
Gold; so called from its brilliancy, color, and value
sol
A Spanish-American gold or silver coin, now the main currency unit of Peru (also new sol), or a coin of this value
sol
A silver and gold coin of Peru
sol
In solmization, the fifth degree of the major scale
sol
the syllable naming the fifth (dominant) note of any musical scale in solmization (Roman mythology) ancient Roman god; personification of the sun; counterpart of Greek Helios a colloid that has a continuous liquid phase in which a solid is suspended in a liquid
sol
(Roman mythology) ancient Roman god; personification of the sun; counterpart of Greek Helios
sol
{i} fifth tone of the diatonic scale (Music); former French coin; coin and monetary unit of Peru; liquid colloidal solution (Chemistry)
sol
Sticker(s) On Label
sol
A type of colloid in which a solid is dispersed in a liquid
sol
Sol Rising, and sponsors public readings and other events Head librarian is Lorna Toolis
sol
Unix Host
sol
Standards Of Learning (what a student must learn to meet state expectations and receive a diploma)
sol
An old French coin consisting of 12 deniers
sol
A fluid mixture of a colloid and a liquid; a liquid colloidal solution or suspension
solar
Of or related to the Sun Solar energy is produced from nuclear reactions that continually take place inside the Sun
solar
Solar is used to describe things relating to the sun. A total solar eclipse is due to take place some time tomorrow
solar
Measured by the progress or revolution of the sun in the ecliptic; as, the solar year
solar
city lot
solar
Born under the predominant influence of the sun
solar
Solar power is obtained from the sun's light and heat. adj. neutrino problem solar solar cell solar cycle solar energy solar flare solar heating solar nebula solar prominence solar system solar wind
solar
Pokémon that can absorb and use solar energy Skills: Solarbeam
solar
Electricity produced by sources that collect energy from the sun Photovoltaic panels are made from semi-conductor like cells that directly generate electricity from the sun's rays Solar thermal plants use the sun to create steam to turn a turbine
solar
A loft or upper chamber; a garret room
solar
A radar system check used to determine the true electrical tilt and/or azimuth orientation of an antenna, using the sun as a signal source
solar
Having to do with the Sun
solar
relating to or derived from the sun or utilizing the energies of the sun; "solar eclipse"; "solar energy"
solar
Energy from the sun
solar
One of the various U S WEST systems used to input service orders
solar
See Solar system, below
solar
{s} of or pertaining to the sun; powered by the energy of the sun; determined by the sun
Türkçe - İngilizce
{i} end
sol
left

She writes with her left hand. - O, sol eliyle yazı yazar.

Left-wing communism is an infantile disorder. - Solcu komünizm, infantil bir bozukluktur.

sol
{f} fade

Flowers soon fade when they have been cut. - Çiçekler koparıldığında kısa sürede soldu.

Tom is wearing a faded blue shirt. - Tom soluk bir mavi gömlek giyiyor.

sol
(Biyokimya) left handed
sol
(Bilgisayar) left/inside
sol
{f} faded

Faded jeans are still in fashion. - Soluk pantolonlar hâlâ modadır.

The cloth's very faded. - Kumaşın rengi çok soluk.

sol
{f} withered

The flowers in his garden have withered. - Bahçedeki çiçekler soldu.

Roses withered and Ania cried very much. - Güller soldu ve Ania çok ağladı.

sol
levo
sol
{f} wilted

The flowers in the vase were wilted. - Vazodaki çiçekler soldu.

sol
{f} wilt

The flowers wilt without water. - Çiçekler su olmadan solarlar.

The daffodils are starting to wilt. - Nergisler solmaya başlıyor.

sol
{f} fading
Sol
lefthand
sol
on left
sol
left of

The computer is placed to the left of the women. - Bilgisayar kadınların sol tarafına yerleştirildi.

The wardrobe stood to the left of the door. - Gardırop kapının solunda duruyordu.

sol
(Diş Hekimliği) sinister
sol
sol
sol
G; soh
sol
left hand

Raise your left hand. - Sol elinizi kaldırın.

I tried to write with my left hand. - Ben sol elimle yazmaya çalıştım.

sol
sinistro
sol
mus

Arabic must be read from right to left. - Arapça sağdan sola doğru okunmalıdır.

Kate must be sick, for she looks pale. - Kate hasta olmalı, çünkü solgun görünüyor.

sol
fifth tone of the diatonic scale (Music)
sol
group of people who hold radical and socialistic political views; sol
solar
solar
so