so far

listen to the pronunciation of so far
İngilizce - Türkçe
şimdiye kadar

Biz şimdiye kadar bunun üstesinden gelemedik. - We haven't been able to handle this so far.

O, şimdiye kadar iki ev inşa etti. - He has built two houses so far.

şu ana kadar

Şu ana kadar Texas'ı nasıl buldunuz? - How do you like Texas so far?

Şu ana kadar her şey iyi. - Everything is fine so far.

belirli bir yere kadar
belirli bir mesafe
o kadar uzak

Sadece o kadar uzaklaşabilirsin. - You can only go so far.

buraya kadar
şimdiye dek

Şimdiye dek harika bir hayat yaşadım. - I've had a great life so far.

bu zamana dek
belirli bir yere kadar; belirli bir mesafe: They can only go so far before they run out of gas. Benzin tükeninceye kadar
bir yere kadar
so far as
kadarıyla

Bildiği kadarıyla işler yolunda gidiyordu. - So far as he was concerned, things were going well.

Bildiğim kadarıyla, o hâlâ bekâr. - So far as I know, she is still unmarried.

so far as
e göre
so far as
bir dereceye kadar
so far as
olduğu sürece
so far as
-diği derecede/kadar

insofar as (or that), to the extent that, to such an extent.

so far away
Çok uzaklarda
so far to
Şimdiye kadar doğru
sofar
(Askeri) SAFOR: Birkaç değişik coğrafi mahalde yüksek enerjinin ortaya çıkmasındaki değişiklikte denizde infilak yaratılması tekniği. (Bu terim "sound, fixing ve ranging" den elde edilmiştir. (Su içinde infilak mesafe ve mevki tespit metodudur)
SOFAR
(Askeri) ses kayıt ve mesafe tespiti (sound fixing and ranging)
Türkçe - Türkçe

so far teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

sofar
Yahudilerin, boynuzdan yapılmış dinsel tören çalgısı
İngilizce - İngilizce
Until now; previously; yet

How is your driving lessons? - So far, pretty good.

used in negative statement to describe a situation that has existed up to this point or up to the present time; "So far he hasn't called"; "the sun isn't up yet"
used after a superlative; "this is the best so far"; "the largest drug bust yet
up until now, until this moment, thus far
sofar
A system for determining the position of survivors lost at sea
so far as
insofar as (or that), to the extent that, to such an extent
so far as
Insofar as: So far as I am concerned, the project is over
so far

  Türkçe nasıl söylenir

  sō fär

  Eş anlamlılar

  hitherto, thus far

  Telaffuz

  /ˈsō ˈfär/ /ˈsoʊ ˈfɑːr/

  Etimoloji

  [ sO, esp before adj or adv f ] (adverb.) before 12th century. Middle English, from Old English swA; akin to Old High German sO so, Latin sic so, thus, si if, Greek hOs so, thus, Latin suus ones own; more at SUICIDE.

  Ortak Eşdizimliler

  so far as, so far away, so far so

  Videolar

  ... SAL KHAN: And one day in the not-too-far future-- or there's ...
  ... used to, digitally so far, and some people think those don't ...