very much

listen to the pronunciation of very much
İngilizce - Türkçe
pek çok

Biz pek çok konuşmadık. - We didn't talk very much.

çok fazla

Tom konserden çok fazla hoşlanmadı. - Tom didn't enjoy the concert very much.

Mike hayvanları çok fazla severdi. - Mike liked animals very much.

kıyamet gibi
gayet

Tehlikenin gayet farkındayım. - I'm very much aware of the danger.

çok çok

Geçen gece beni akşam yemeğine götürdüğün için çok çok teşekkürler. - Thanks very much for having me to dinner the other night.

çok

Sirk bizi çok eğlendirdi. - The circus entertained us very much.

Onu bildiğim için çok rahatladım. - I am very much relieved to know that.

yerden göğe kadar
far
{s} uzak

Onun çalışması kabul edilebilir, ama mükemmel olmaktan uzak. - His work was acceptable, but far from excellent.

Hikaye Neuilly -on-the -Seine'da sahnelenmiştir, Paris'ten çok uzak olmayan bir Fransız kasabası. - The story is set in Neuilly-on-the-Seine, a French town not far from Paris.

miss someone very much
çok özlemek
thank you very much
çok teşekürler
far
{s} öbür
far
pek çok
far
daha uzaktaki
far
bir hayli
far
ötedeki
far
uzağa

Arabayı yarışa sokma.Biz mümkün olduğu kadar onu uzağa götürteceğiz. - Don't race the car. We want to make it go as far as possible.

Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim. - Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone.

far
çok

Bir şey alamayacak kadar çok uzak. - To take something too far.

Jane'in veda konuşması bizi çok üzdü. - Jane's farewell speech made us very sad.

far
alıs
far
öte

Kapıdan daha öteye gitmedi. - He went no farther than the gate.

Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı. - Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.

far
{s} mesafe katetmiş
far
Allah esirgesin
far
(sıfat) uzak, ırak, öbür, öteki, mesafe katetmiş
far
ilerlemiş
far
Far East Uzak Doğu
far
{s} ırak

Gözden ırak olan, gönülden ırak olur. - Far from eye far from heart.

far
uzakta

İstasyona ne kadar uzakta? - How far is it to the station?

Tom karısı Mary ile birlikte Boston'dan çok uzakta olmayan bir çiftlikte yaşıyor. - Tom lives on a farm with his wife, Mary, not too far from Boston.

far
-den uzak; uzağa; uzakta: He's never journeyed far from Istanbul. İstanbul'dan uzağa hiç seyahat etmedi. They didn't go far. Uzağa
i like you very much
senden çok hoşlandım
i'm very much obliged to you
size çok minnettarım
like very much
çok sevmek
love very much
çok sevmek
thank you very much
çok teşekkür ederim
thank you very much
çok teşekkürler
thank you very much indeed
çok teşekkürler
thank you very much indeed
gerçekten çok teşekkürler
İngilizce - İngilizce
to a very great degree or extent; "we enjoyed ourselves very much"; "she was very much interested"; "this would help a great deal"
extremely; immensely, a lot
(deyim) in the worst way

After a day in the hot sun, he needed a shower in the worst way.

to bits
so
tons
very much alive
extremely active
Very much.
far

He was far richer than we'd thought.

spank you very much
thank you very much

He giggled with that obnoxious hyena laugh he has. Spank you very much. I know you missed me, Cindy..

thank you very much
Said to express greater gratitude than would be conveyed by thank you
thank you very much
Obviously ''(principally UK; implying offence that anyone could have doubted the statement)
very much.
strongly

His reply was strongly suggestive of a forthcoming challenge to the governor.

I want you very much to
I would like you to
thank you very much
many thanks to you, i thank you
very much

  Heceleme

  ve·ry much

  Türkçe nasıl söylenir

  veri mʌç

  Telaffuz

  /ˈverē ˈməʧ/ /ˈvɛriː ˈmʌʧ/

  Etimoloji

  [ 'ver-E ] (adjective.) 13th century. Middle English verray, verry, from Old French verai, from Vulgar Latin veracus, alteration of Latin verac-, verax truthful, from verus true; akin to Old English w[AE]r true, Old High German wAra trust, care, Greek Era favor.

  Videolar

  ... Thank you very much, David. ...
  ... makes new mom is very person on this island is very much about my feelings ...

  Günün kelimesi

  nemesis