şu ana kadar

listen to the pronunciation of şu ana kadar
Türkçe - İngilizce
so far

You have been doing well at school so far. - Şu ana kadar okulda iyi gidiyorsun.

So far, he has been extremely happy. - O, şu ana kadar oldukça mutlu.

up till now
by now

Tom certainly has had more than one job offer by now. - Tom şu ana kadar birden fazla iş teklifi aldı.

Tom is supposed to be in Boston by now. - Tom'un şu ana kadar Boston'da olması bekleniyor.

until now

I have been lucky until now. - Şu ana kadar şanslıydım.

For some reason the microphone wasn't working until now. - Bazı nedenlerden dolayı mikrofon şu ana kadar çalışmıyordu.

up to now

Next time I switch jobs, I need work that will let me make use of the experience I've gained up to now. - Gelecek sefer iş değiştireceğim. Benim şu ana kadar kazandığım deneyimi kullanmama izin verecek işe ihtiyacım var.

Up to now I've never been abroad. - Şu ana kadar hiç yurt dışında bulunmadım.

yet

Have you finished reading today's paper yet? - Şu ana kadar bugünkü gazeteyi okumayı bitirdin mi?

Have they found Tom yet? - Şu ana kadar Tom'u buldular mı?

as yet
ever

All you ever do is nitpick. I wish you could say something more constructive. - Şu ana kadar yaptığın bütün şey her şeye kusur bulmak, keşke daha yapıcı bir şey söyleyebilsen.

Ever been to Muskogee? - Şu ana kadar Muskogee'de bulundu mu?

thus far
up until now
up to the present
şu ana kadar