sözde

listen to the pronunciation of sözde
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) so-called

So-called winter time is expected to enhance the college reform. - Sözde kış döneminin üniversite reformunu geliştirmesi bekleniyor.

They are the so-called victims of war. - Onlar sözde savaş mağdurlarıdır.

quasi
nominal
would-be
alleged

Tom was Mary's alleged accomplice. - Tom Mary'nin sözde suç ortağıydı.

allegedly
as if

People from the so-called first world look at us Latinos as if we hadn't invented the wheel yet. - Sözde birinci dünyadan insanlar biz Latinlere tekerleği henüz icat etmemiş gibi bakıyor.

as though
nominally
professedly
supposed

Tom is supposedly cleaning his bedroom. - Tom sözde yatak odasını temizliyor.

Even though we're supposedly in a recession, people are traveling abroad in record numbers this Golden Week holiday. - Sözde bir durgunluk içinde olmamıza rağmen bu Altın Hafta tatilinde rekor sayıda insan yurt dışında seyahat ediyor.

ostensible
soi disant
self styled
professed
reputed
supposedly; ostensible, would-be, so-called
of a sort
of sorts
purported
socalled
if
so to say
fictive
assumed
pseudo

Creationism is a pseudo-science. - Yaratılışçılık, bir sözde-bilimdir.

What's the difference between science and pseudo-science? - Bilim ve sözde bilim arasındaki fark nedir?

seeming
so called
dummy
self-styled
pseudorange
soidisant
the so called
so to speak
reputedly
wouldbe
supposedly

They supposedly have reached a deal. - Onlar sözde bir anlaşmaya vardılar.

Tom is supposedly cleaning his bedroom. - Tom sözde yatak odasını temizliyor.

{i} would be
söz
statement

I could not believe his statement. - Ben onun sözüne inanamadım.

I'm going to ascertain the truth of his statement. - Onun sözünün aslını araştıracağım.

söz
promise

He promised to meet him at the coffee shop. - Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi.

Your stomach won't be full from promises. - Miden sözlerden dolu olmayacaktır.

söz
word

The dictionary contains about half a million words. - Sözlük, yaklaşık yarım milyon kelime içeriyor.

80% of all English words come from other languages. - Tüm İngilizce sözcüklerin %80'i diğer dillerden gelmiştir.

sözde ermeni soykırımı
(Politika Siyaset) So-called Armenian genocide
sözde aday
(Hukuk) candidate in name
sözde akıllı
sapient
sözde bağlılık
lip service
sözde bağlılık göstermek
pay lip service to
sözde gürültü
(Askeri) pseudonoise
sözde kalmak
not to be carried out, not to be realized
sözde mahcup
demure
sözde rasgele gürültü
(Askeri) pseudorandom noise
sözde rasgele ikili dizi
(Askeri) pseudorandom binary sequence
sözde sentetik video
(Askeri) pseudosynthetic video
söz
expression

I'll look up the expression in the dictionary. - Ben ifadeye sözlükte bakacağım.

söz
{s} wordy
söz
upon my word
söz
{i} plight
söz
iron
söz
gossip
söz
dixit
söz
fluent
söz
(Dilbilim) parole
söz
commitment

Unfortunately, I had another commitment. - Ne yazık ki başka sözüm vardı.

Unfortunately, I have a commitment. - Ne yazık ki bir sözüm var.

söz
rumour
söz
asseverate
söz
{i} say

I have to check and see what the contract says. - Sözleşmenin ne dediğini kontrol etmek ve görmek zorundayım.

Tom doesn't have a say in that matter. - Tom'un o konuda bir sözü yok.

söz
asseveration
söz
{i} term

The short term contract employees were dismissed without notice. - Kısa vadeli sözleşmeli personel haber vermeden işten çıkarıldı.

According to the terms of the contract, your payment was due on May 31st. - Sözleşme şartlarına göre, ödemenizin vadesi 31 Mayısta idi.

söz
pledge

The pledge to stop smoking cigarettes ranks among the top ten New Year's resolutions year after year. - Sigarayı bırakma sözü her yıl ilk on Yeni Yıl kararı arasında yer alıyor.

Tom pledged his support. - Tom ona destek sözü verdi.

söz
remark

That kind of remark does not befit you. - O tür sözler size yakışmıyor.

His remark was really out of line. - Onun sözü gerçekten uygunsuzdu.

söz
foregoing
söz
undertaking
söz
assurance
söz
saying

You probably don't understand a word I'm saying today. - Galiba sen bugün söylediğim bir sözü anlamıyorsun.

Have you ever heard the saying: Lying leads to thieving? - Sen hiç yalan söyleme hırsızlığa götürür sözünü duydun mu?

söz
wording
söz
spoken of
söz
vocable
söz
mentions

Mary becomes angry when Tom mentions her weight. - Mary, Tom onun ağırlığından söz ettiği zaman sinirlenir.

Nobody mentions my country. - Hiç kimse ülkemden söz etmiyor.

söz
{i} sentence

In a dictionary like this one there should be at least two sentences with fridge. - Böyle bir sözlükte buzdolabı ile ilgili en az iki cümle olmalıdır.

But that's not the whole picture. Tatoeba is not just an open, collaborative, multilingual dictionary of sentences. It's part of an ecosystem that we want to build. - Ama bütün resim bu değil. Tatoeba sadece açık, işbirlikçi, çok dilli cümleler sözlüğü değildir. O, yapmak istediğimiz bir ekosistemin parçasıdır.

söz
talk

She cut in when we were talking. - Biz konuşurken sözümüzü kesti.

Don't interrupt me while I am talking. - Ben konuşurken sözümü kesme.

söz
voice
söz
committal
söz
word, remark; speech, talk; saying; rumour, gossip; promise, assurance, commitment; engagement
söz
rumor

The media got wind of a rumor about his engagement and came quickly. - Medyanın onun sözleşmesi ile ilgili bir söylenti rüzgarı vardı ve hızlı geldi.

söz
faith

You must be faithful to your word. - Sözüne sadık olmalısın.

söz
remark, utterance; expression; statement; word
söz
engagement

I'm sorry, but I have a prior engagement. - Üzgünüm, fakat önceden verilmiş sözüm var.

Tom has broken our engagement. - Tom sözleşmemizi bozdu.

söz
{i} verbalism
söz
{i} spiel
söz
{f} contracting
söz
discourse
Türkçe - Türkçe
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya: "Yazı yazmakta o kadar tembelim ki sözde hislerimi, hatıralarımı günü gününe yazacaktım."- Ö. Seyfettin
Gerçekte öyle olmayıp öyle geçinen veya bilinen
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
sözde özne
Edilgen fiilin özne görevini yüklenmiş nesnesi: Kapı açıldı cümlesindeki kapı sözde öznedir
Söz
(Hukuk) KAVİL
Söz
(Osmanlı Dönemi) LEFZ
Söz
(Osmanlı Dönemi) SERVA
Söz
(Hukuk) KELAM
Söz
bahis
söz
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, kavil: "Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir."- Atasözü
söz
Kesinlik kazanmayan haber, söylenti
söz
Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi: "Yer yer birçok türküde rastladığımız beylik sözler de vardı içinde."- B. R. Eyuboğlu
söz
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelâm, kavil
söz
Müzik parçalarının yazılı metni, güfte
söz
Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük
söz
Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme
söz
(Osmanlı Dönemi) kâl
söz
Bir konuyu yazılı olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi
sözde