bir bakıma

listen to the pronunciation of bir bakıma
Türkçe - İngilizce
in one way, in one respect
in a way

Your opinions are right in a way. - Sizin fikirleriniz bir bakıma doğru.

In a way, you're wrong. - Bir bakıma, hatalısın.

in a sense, in one respect, in one way, kind of, as it were
in one respect
in some sort
in some ways
in a sense

In a sense, you are wrong. - Bir bakıma, yanılıyorsun.

In a sense you are right in refusing to join that club. - Bir bakıma, o klübe katılmayı reddetmekte haklısın.

as it were

That was, as it were, part of the job. - O, bir bakıma, işin parçasıydı.

We're cut from the same cloth, as it were. - Birbirimize tıpa tıp benziyoruz, bir bakıma.

sort of
so to speak
Türkçe - Türkçe
Başka bir görüşle, başka bir düşünüşle
bir bakıma