so that

listen to the pronunciation of so that
İngilizce - Türkçe
böylece

Her şeyi son yudumuna kadar iç, böylece içinde bir şey kalmaz. - Drink everything up, so that nothing remains inside.

Kornaya bas böylece araba geçmemize izin verecek. - Blow the horn so that car will let us pass.

-mesi için
öyleki
ta ki
bu durum üzerine
-sin diye
o kadar ki
öyle
ki
öyle ki
öyle böyle
sin diye, ...mek için, ...mesi için, ... için
Bu nedenle, bundan dolayı
diye

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

onun için

Hasta yardım almanın ötesindeydi, onun için doktorlar daha fazlasını yapamadı. - The patient was quite beyond help, so that the doctors could do no more.

in order that
-sin diye
in order that
-sın diye
in order that
ta ki
in order that
-mesi için
in order that
sin diye, ...mek için, ...mesi için, ... için
so that of
böylece bir
so that to
takı için
in order that
sin diye
in order that
mesi için
in order that
olması için
İngilizce - İngilizce
Indicates purpose; in order that

He seized his axe, which he had made very sharp, and as the leader of the wolves came on the Tin Woodman swung his arm and chopped the wolf's head from its body, so that it immediately died.

With the result or aim that
in order that
so that

  Türkçe nasıl söylenir

  sō dhıt

  Eş anlamlılar

  that

  Telaffuz

  /ˈsō ᴛʜət/ /ˈsoʊ ðət/

  Etimoloji

  [ 'sO, esp before adj or adv ] (adverb.) before 12th century. Middle English, from Old English swA; akin to Old High German sO so, Latin sic so, thus, si if, Greek hOs so, thus, Latin suus one's own; more at SUICIDE.

  Günün kelimesi

  abut