pull

listen to the pronunciation of pull
İngilizce - Türkçe
çekmek

Tom'un tetiği çekmek için cesareti yoktu. - Tom didn't have the courage to pull the trigger.

Tom tetiği çekmek için kendini ikna edemedi. - Tom couldn't bring himself to pull the trigger.

{i} çekme

Tom'un tetiği çekmek için cesareti yoktu. - Tom didn't have the courage to pull the trigger.

Yağmur yağarsa ve toprak nemli olursa, otları çekmek daha kolay olur. - When rain's fallen and the soil is moist, it becomes easier to pull out weeds.

{i} çekim

Matematiksel hesaplamalar yoluyla Le Verrier Uranüsün ötesindeki başka gezegenin varlığını tahmin etti. Bu gezegenin yer çekimi Uranüsün sıradışı hareketini açıkladı. - Through mathematical calculations, Le Verrier predicted the presence of another planet beyond Uranus. The gravitational pull of this planet would explain the unusual motion of Uranus.

{i} çekicilik
{i} harekete geçirme
{f} 1. çekmek: Six dogs were pulling the sled. Kızağı altı köpek çekiyordu. Who pulled the trigger? Tetiği çeken kimdi? Don't pull that rope! O
yük çekmek
elcik
{i} çekiş
tutamak
flanş
(Askeri) lava etmek
tutamaç
deneme baskısı
yolmak
etki

Otobüs şoförü, Tom'un bilet ücreti için elli dolar uzatmasından etkilenmedi. - The bus driver was not impressed when Tom pulled out a $50 note to pay his fare.

çekiştirmek
çek

O, otu çekti ve onu attı. - He pulled up the weed and threw it away.

O, oğlunun kulağını çekti. - He pulled his son by the ear.

kısa sandal gezintisi
toplamak
zorlu tırmanış
iltimas
yudum
torpil

Tom muhtemelen senin için torpil yapabilir ve seni o okula alabilir. - Tom can probably pull some strings for you and get you into that school.

O, senin için torpil yapabilir. - He can pull strings for you.

nüfuz
koparmak
asılmak
fırt
{f} çevirmek (iş)
{i} zahmetli iş
{f} kenara çekmek (araba)
{i} asılma
{i} kürek çekme
bir nefes çekmek
{f} gelmek
çekmek: Six dogs were pulling the sled. Kızağı altı köpek çekiyordu. Who pulled the trigger? Tetiği çeken kimdi? Don't pull that rope! O
{i} teşvik
kısa s

Marcy haberi duyduğunda göz yaşlarına boğuldu ama kısa sürede toparlandı. - Marcy burst into tears on hearing the news, but soon pulled herself together.

{f} hareket etmek
{f} girmek
{f} kürek çekmek
{f} kenara parketmek
{f} içmek
{f} kalkmak (araba)
çıkarmak
yolmak matb
{i} kayırma
topu eğri meydana getirecek şekilde atmak
{f} nefes çekmek
{i} nüfuzlu olma
{i} arka çıkma
bir yudum içmek
desteklemek
(Bilgisayar) iste
prova baskı
çekemez
pullde
pull off
{f} koparmak
pull out
(Fiili Deyim ) 1- çıkarmak , çekip çıkarmak 2- sökmek , yolmak
pull the plug
(deyim) pull the plug on someone [argo] birinin basarisina,serefine,is beklentilerine vb. zarar vermek
pull up
yanaştırmak
pull a number
Bir numara yapmak, bir numara çekmek, kandırmak
pull one's socks up
Çaba sarf etmek
pull your finger out
(Ev ile ilgili) Sıkı çalış
pull away
(bir yerden) uzaklaşmak: Pull away from the curb a little. Arabayı kaldırımdan azıcık uzaklaştır
pull away
ayrılmak
pull in
tutuklamak
pull in
1. (motorlu taşıt) (bir yere) gelmek/girmek; (sürücü) arabasını (bir yere) sürmek: Pull in over there. Arabayı oraya çek./Oraya gir. 2
pull off
(giysiyi) çıkarmak; (ağacın kabuğunu) soymak
pull off
{f} kenara çekmek
pull on
(Fiili Deyim ) üstüne çekmek , (çorap) giymek
pull out
çıkarmak
pull out
(motorlu taşıt) (bir yere) çıkmak; (sürücü) arabasını (bir yere) sürmek: He suddenly pulled out in front of pull out all the stops k.dili. (bir işte) hiçbir fedakârlıktan kaçınmamak/kaçmamak
pull over
kaldırıma yanaşmak
pull over
kenara çekmek

Kenara çekmek zorundayız. - We have to pull over.

pull over
(Fiili Deyim ) kaldırıma yanaş(tır)mak
pull s.o.'s leg
biriyle dalga geçmek, birini işletmek
pull through
yardım etmek
pull through
atlatmak
pull through
iyileştirmek
pull through
kurtarmak
pull through
kurtulmak
pull up
(Fiili Deyim ) 1- yukarı çekmek , kaldırmak 2- ileri gitmek
pull down
alaşağı etmek
pull down
yerle bir etmek
pull down
temele kadar yıkmak
pull down
aşağı çekmek
pull down
aşağıya çekmek
pull down
(Fiili Deyim ) 1- aşağı çekmek , indirmek 2- yıkmak
pull down
yıkmak (binayı)
pull down menu
(Bilgisayar) aşağıya açılan menü
pull down menu
(Bilgisayar) çekmenü
pull down menu
(Bilgisayar) çekmeli menü
pull down menu
çekme menu
pull in opposite directions
çekişmek
pull of gravity
yerçekimi
pull off
döktürmek
pull off
çıkarmak (giysiyi)
pull off
zafer kazanmak
pull off
kıvırmak
pull on
çekelemek
pull one's socks up
aklını başına devşirmek
pull oneself together
kendini toparlamak
pull out
(Askeri) dalıştan çıkış
pull out
arabayı sürmek
pull out
istasyondan ayrılmak
pull out
yola çıkmak
pull out
sökmek
pull out
çekilmek
pull out of
bırakmak (bir işi)
pull out of
çıkmak (bir işten)
pull over
çekmek

Kenara çekmek zorundayız. - We have to pull over.

pull somebody down
zayıf düşürmek
pull somebody down
zayıflatmak
pull something down
yıkmak
pull something off
fora etmek
pull up
(Spor) barfiks çekmek
pull up
(Spor) barfiks
pull up
sökmek
pull up
yolmak
pull a face
surat asmak
pull a fast deal
hileli iş yapmak
pull a fast one
kazık atmak
pull apart
çekip kopart
pull away
kopartmak
pull away
kaçmak
pull away
(taşıt) kalkmak
pull away
kurtulmak
pull away
çekip ayır
pull down
halsiz bırakmak
pull down
yıkmak
pull down
zayıf düşürmek
pull down menu
aşağı çekmeli menu
pull down the inflation
enflasyonu aşağıya çekmek
pull in
kenara çekilip durmak
pull in
istasyona girmek
pull off
çekip çıkar
pull off
yolun kenarına sürmek
pull off
becermek
pull off
halletmek
pull on
giymek
pull on
çek
pull one's punches
lafını esirgememek
pull one's socks up
işe koyulmak
pull one's socks up
aklını başına toplamak
pull one's weight
kendisine düşen işi yapmak
pull oneself together
özünü toplamak
pull oneself together
toparlanmak
pull oneself up by one's own bootstraps
kendi yağı ile kavrulmak
pull out
sök
pull out
(tren) istasyondan ayrılmak
pull out
çıkmak
pull over
yolun kenarına çekmek
pull sb's leg
gırgır geçmek
pull sth to pieces
eleştirmek
pull strings
torpil kullanmak
pull strings
iltimas yaptırmak
pull switch
çekmeli anahtar
pull the plug on
elini eteğini çekmek
pull the rug out from under sb
birinin ayağını kaydırmak
pull the wool over sb's eyes
aldatmak
pull the wool over sb's eyes
kandırmak
pull through
iyileştir
pull through
yaşa(t)mak
pull through
güçlükleri yenmek
pull through
sağ kalmak
pull to pieces
anlamsızlığını belirtmek
pull to pieces
parça parça etmek
pull together
(özünü) toplamak
pull together
duygularına hâkim olmak
pull up
durumunu düzeltmek
pull up
durdurmak
pull up
durdur
pull up
tırmanışa geç
pull up
durmak
pull up stakes
ayağını kesmek
pull up stakes
bağları koparmak
pull smb.'s leg
şaka yapmak
Pull up a chair and sit down!
Bir iskemle çekip otur!
pull a masterstroke
(deyim) Mükemmel bir çözüm bulmak
pull at
1. -i çekmek/çekelemek. 2. (pipodan) nefes çekmek
pull at one's heartstrings
(deyim) -i çok duygulandırmak; -in yüreğini cız ettirmek
pull away from
uzak çekin
pull chain
zincir çekin
pull cord
kablosunu çekin
pull no punches
(deyim) Deal with something honestly without hiding anything
pull no punches
(deyim) Bir şey saklayıp, gizlemeden bir meselenin üzerine gitmek
pull one's hair out
bir konuda çok endişeli olmak
pull out off
-i çekip çıkarmak
pull punches
insaflı davranmak
pull rank
mevkisini istismar etmekmevkisini kötüye kullanmak
pull s.o./s.t. away
birini/bir şeyi (bir yerden) çekerek uzaklaştırmak
pull s.o./s.t. through
1. k. dili birini/bir şeyi zor bir durumdan kurtarmak. 2. birini/bir şeyi (bir yerden) çekmek
pull s.o.´s leg
birine takılmak, birini işletmek, biriyle dalga geçmek
pull someone off track
(deyim) Birini yoldan çıkarmak
pull someone's leg
Kur yapmak
pull someone's leg
Birine takılmak, birini işletmek, biriyle dalga geçmek
pull something off
Zor olan bir şeyi başarmak
pull something off
off bir şey çekmek
pull station
(Fire Alarm Pull Station) Yangın ihbar butonu
pull system
çekme sistemi
pull tab
sekmesi çekin
pull teeth
canına okumak
pull the pin
pin çekin
pull the pin on something
yaptığı işe son vermek
pull the rug out from under sb
ayağını kaydırmak
pull to
eleştirmek
pull wires
(Veya 'pull strings') Perde arkasından idare etmek, ipin ucu elinde olmak, nüfuzunu kullanarak iltimas yaptırmak
pull-ups
pull-up
pull off
başarmak
pull up
sağa çekmek
pulled
çekilmek
pulling
çeken

Sami ve Leyla birbirlerine doğru çeken iki mıknatıs gibi görünüyorlardı. - Sami and Layla seemed like two magnets pulling towards each other.

Polis, sahnenin arkasında sicim çeken biri olduğunu söylüyor. - The police say there's someone pulling string behind the scenes.

pulling
görkemli
pull apart
(Gıda) didiklemek
pull apart
koparmak
pull apart
kusur bulmak
pull away
hareket etmek
pull away
(Havacılık) ayırmak
pull cord
kordon
İngilizce - İngilizce
A journey made by rowing

As Blunt had said, the burning ship lay a good twelve miles from the Malabar, and the pull was a long and a weary one. Once fairly away from the protecting sides of the vessel that had borne them thus far on their dismal journey, the adventurers seemed to have come into a new atmosphere.

To row

It had been a sort of race hitherto, and the rowers, with set teeth and compressed lips, had pulled stroke for stroke.

To succeed in finding a person with whom to have sex

I pulled at the club last night.

To apply a force to (an object) so that it comes toward the person or thing applying the force
to remove (something), especially from public circulation or availability

Each day, they pulled the old bread and set out fresh loaves.

An attractive force which causes motion towards the source

She took a pull on her cigarette.

To apply a force such that an object comes toward the person or thing applying the force

You're going to have to pull harder to get that cork out of the bottle.

Any device meant to be pulled, as a lever, knob, handle, or rope

a zipper pull.

To retrieve or generate for use

They'll go through their computer system and pull a report of all your order fulfillment records for the time period you specify.

The situation where a client sends out a request for data from a server, as in server pull, pull technology
To toss a frisbee with the intention of launching the disc across the length of a field
An act of pulling (applying force)

He gave the hair a sharp pull and it came out.

Appeal or attraction or (as of a movie star)
To persuade (someone) to have sex with one

He's pulled that bird over there.

influence, especially as a means of gaining advantage
to do or perform

He regularly pulls 12-hour days, sometimes 14.

rein in to keep from winning a race; "pull a horse"
{n} the act of pulling, a pluck, effort
{v} to pluck, draw violently, drag, degrade
{f} grab and draw away; drag, tow; remove, take away; stretch, extend; tear, rip
Heard on the field as much as at the socials The long downfield throw that starts each point Usually discussed thus: "I'll pull", "no, I want to pull", "but I haven't pulled yet"
like a kickoff in football, the throw that begins the possession
If you pull something apart, you break or divide it into small pieces, often in order to put them back together again in a different way. If I wanted to improve the car significantly I would have to pull it apart and start again
An informal term referring to the extraction of a cast from a mold See demolding
Frequently used to describe data sent over the Internet; the act of requesting data from another computer Example: using your web browser to access a specific page Contrast to "push" technology when data is sent to you without a specific request being made
This describes the motion of balls in a split roll shot Under some conditions the balls do not travel along their intended lines but curve slightly back together (towards the aiming line) This is caused by side spin developed in the roll shot
To strike the ball in a particular manner
strip of feathers; "pull a chicken"; "pluck the capon"
To draw, or attempt to draw, toward one; to draw forcibly
A hit executed by a batter "pulling" an off-side pitch (see definition) around his body towards his other (i e on, or leg) side (see definition)
(02/08/25) "Mishima book ordered pulled"; The Tokyo District Court has ordered a publisher to stop selling a book that depicts a homosexual affair with Yukio Mishima A red car pulled up near my house He pulled to a stop behind a truck (by Nikkei)
In a race or contest, if you pull ahead of or pull away from an opponent, you gradually increase the amount by which you are ahead of them. He pulled away, extending his lead to 15 seconds
bring, take, or pull out of a container or from under a cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled a knife on his victim"
hit in the direction that the player is facing when carrying through the swing; "pull the ball"
When an offensive lineman is called upon to run to the outside of the formation in order to block for an outside running play Guards are often called upon to pull
To request data from another program or computer The opposite of pull is push, where data is sent without a request being made The terms push and pull are used frequently to describe data sent over the Internet The World Wide Web is based on pull technologies, where a page isn't delivered until a browser requests it Increasingly, however, Information services are harnessing the Internet to broadcast information using push technologies
To take or make, as a proof or impression; hand presses being worked by pulling a lever
- Making an explicit request for each web page you want to view The traditional method of delivery on the web You go to a server and pull information to your desktop computer
To hold back, and so prevent from winning; as, the favorite was pulled
cause to move in a certain direction by exerting a force upon, either physically or in an abstract sense; "A declining dollar pulled down the export figures for the last quarter
When the ball flies in an inward direction after being stuck Not the same as draw/hook as these are shots affected by spin
A contest; a struggle; as, a wrestling pull
draw or pull out, usually with some force or effort; also used in an abstract sense; "pull weeds"; "extract a bad tooth"; "take out a splinter"; "extract information from the telegram"
To draw apart; to tear; to rend
steer into a certain direction; "pull one's horse to a stand"; "Pull the car over"
To gather with the hand, or by drawing toward one; to pluck; as, to pull fruit; to pull flax; to pull a finch
Each separate print that is placed in the press and removed as a finished print
Getting software products from a depot to be installed or copied onto the local system See also push
To pull crowds, viewers, or voters means to attract them. The organisers have to employ performers to pull a crowd. Pull in means the same as pull. They provided a far better news service and pulled in many more viewers She is still beautiful, and still pulling them in at sixty
take away; "pull the old soup cans from the supermarket shelf"
strain abnormally; "I pulled a muscle in my leg when I jumped up"; "The athlete pulled a tendon in the competition"
A system of cascading production and delivery instructions from the customer, so that nothing is produced further up the supply chain until the downstream customer signals a need
When you pull an object from a bag, pocket, or cupboard, you put your hand in and bring the object out. Jack pulled the slip of paper from his shirt pocket Wade walked quickly to the refrigerator and pulled out another beer
To apply a force to (an object) such that it comes toward the person or thing applying the force
by which anything is pulled; as, a drawer pull; a bell pull
direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes; "Her good looks attract the stares of many men"; "The ad pulled in many potential customers"; "This pianist pulls huge crowds"; "The store owner was happy that the ad drew in many new customers"
To move or operate by the motion of drawing towards one; as, to pull a bell; to pull an oar
To stop a blow short by the tensing of muscles
also, to force a particular card to be played ("My Ace of Trump pulled Pat's Ten [because Pat had to follow suit] ")
move into a certain direction; "the car pulls to the right"
like a kickoff in football, the throw that begins the possesion
When you pull something, you hold it firmly and use force in order to move it towards you or away from its previous position. They have pulled out patients' teeth unnecessarily Erica was solemn, pulling at her blonde curls I helped pull him out of the water Someone pulled her hair He knew he should pull the trigger, but he was suddenly paralysed by fear Pull as hard as you can I let myself out into the street and pulled the door shut. Pull is also a noun. The feather must be removed with a straight, firm pull
take sides with; align oneself with; show strong sympathy for; "We all rooted for the home team"; "I'm pulling for the underdog"; "Are you siding with the defender of the title?"
Something in one's favor in a comparison or a contest; an advantage; means of influencing; as, in weights the favorite had the pull
the force used in pulling; "the pull of the moon"; "the pull of the current"
If you pull a muscle, you injure it by straining it. Dave pulled a back muscle and could barely kick the ball He suffered a pulled calf muscle
To pull a stunt or a trick on someone means to do something dramatic or silly in order to get their attention or trick them. Everyone saw the stunt you pulled on me
A pull is a strong physical force which causes things to move in a particular direction. the pull of gravity
a device used for pulling something; "he grabbed the pull and opened the drawer"
a slow inhalation (as of tobacco smoke); "he took a puff on his pipe"; "he took a drag on his cigarette and expelled the smoke slowly"
pull a
to emulate a behaviour generally attributed to the individual named

He pulled an Elvis and got really fat.

pull a Homer
To succeed despite idiocy
pull a face
To make an abnormal facial expression, either intentionally of because of an emotion
pull a fast one
to deceive or trick

The con artist is trying to pull a fast one on the store.

pull ahead
to start being in a winning position (e.g. in a race or competition)

After being neck-and-neck the whole race, Gibbs managed to pull ahead in the final lap.

pull an all-nighter
Work diligently throughout the night
pull an oar
To contribute toward a group effort
pull apart
to open something by pulling on various parts of it
pull away
To move ahead

Schumacher is beginning to pull away from the rest of the racers.

pull back
To pass (the ball) into a position further from the attacking goal

Jason Scotland should have scored after Tamas advanced purposefully down the right before pulling the ball back into the path of his team-mate, who shot straight at Myhill.

pull back
To pull in a backwards direction
pull back
To retreat

Central African armed forces (FACA) troops were forced to pull back from the town and were planning an operation to retake it, the source said.

pull back
to pull in order to reveal something underneath or behind

An uncircumcised man should always take special precautions when bathing to pull back the foreskin and clean carefully around the glans.

pull back
To retract
pull back
To score when the team is losing

Ronaldinho pulled back a goal for Barca in injury time with a classy free-kick, but it was clearly too little too late to prevent their third Liga defeat.

pull down
To make (something) lower (especially of clothes)
pull down
To demolish or destroy (a building etc.)
pull factor
The lure of another country, region, organization, or religion

Family is often a pull factor for older adults. A senior may want to move closer to family for two fundamental reasons:.

pull factors
plural form of pull factor
pull in
to pull something, so that comes inside

After falling out of the boat, the crew pulled him in.

pull in
to earn

He pulls in a lot of money.

pull in
to arrest
pull in
to approach a station

Quick! The train's pulling in.

pull in
to tighten a sail by pulling on a rope

pull in the main sheet.

pull my finger
A phrase used when playing a prank regarding flatulence, in which a mark is asked to pull the finger of the person playing the prank, who simultaneously flatulates so as to suggest a causal relationship between the pulling of the finger and the resulting expulsion of gas

Charlie: Well, Bob, just pull my finger..

pull off
To achieve; to succeed at something difficult

Six pages is a lot to write in one night. Do you think she can pull it off?.

pull off
To remove by pulling

Pull off old blossoms so that the plant will keep flowering.

pull one's finger out
To stop wasting time in preliminaries, and concentrate on the important task

You've been sitting there all week, it's time you sorted yourself out and pulled your finger out!.

pull one's head in
To withdraw as a turtle might; to discontinue support of a particular argument

I really should have pulled my head in once they produced that evidence.

pull one's own weight
To do the work that one is obligated to

He isn't really pulling his own weight at work.

pull one's punches
Alternative form of pull punches
pull one's socks up
To start making an effort; to renew or redouble one's efforts

They're all going to pull their socks up and play a bit better.

pull one's weight
To do the work that one is obligated to

He isn't really pulling his weight at work.

pull oneself together
To become mentally focused after a period of being unfocused

Damn, damn, damnation! he murmured, together with such other words as he had learnt from older men. Then he raised his hand to his forehead and said, Oh, damn it all— which meant something different. He pulled himself together. He drank a little tea, black and silent, that still survived upon an upper shelf. He swallowed some dusty crumbs of cake. Then he went back to the sitting-room, settled himself anew, and began to read a volume of Ruskin.

pull oneself up by one's bootstraps
To begin an enterprise or recover from a setback without any outside help; to succeed only on one's own effort or abilities

It is conjectured that Mr. Murphee will now be enabled to hand himself over the Cumberland river or a barn yard fence by the straps of his boots.

pull out
To withdraw; especially of military forces; to retreat

The troops pulled out of the conflict.

pull out
To remove something from a container

He pulled out his gun before she had a chance to scream.

pull out
To maneuver a vehicle from the side of a road onto the lane

When joining a road, you should check for traffic before pulling out.

pull out
To use coitus interruptus as a method of birth control
pull out all the stops
To reserve or hold back nothing

They pulled out all the stops for the gala wedding.

pull out of the hat
To select at random, or seemingly at random
pull over
To come to a stop, and turn off the road (i.e. onto the roadside or hard shoulder)

Can you pull over just after the post office? My house is nextdoor.

pull over
To cause to pull over

Police:Yes, please breathe into this, sir, we need to take an alcotest.

pull punches
To word something delicately to avoid giving offense or inciting anger
pull punches
To avoid using a high level of force when punching
pull quotes
plural form of pull quote
pull rank
To assert one's authority over a subordinate who disagrees
pull somebody's leg
To tease someone; to lead someone on; to goad someone into overreacting. It usually implies teasing or goading by jokingly lying

I hadn't pulled Mrs. Barstow's leg for any of that stuff, she had just handed it to me on a platter, and that wasn't my fault.

pull someone down a peg
To lower someone's high self-opinion

She longed to pull him down a peg or two.

pull station
A button, lever, or other device in a building used to set off the fire alarm when manually pulled, pushed or otherwise activated
pull strings
To manipulate a situation, especially by asking favours of others; to use one's influence with others to attain a desired goal

He has the job not because of talent, but because his dad pulled strings with the boss.

pull strings
To control a person, organization, or situation by operating behind the scenes, as a puppeteer controls a marionette

It may have begun that way, says a senior Pentagon official, but as these attacks grow more numerous, you get the sense that there's someone pulling the strings at a higher level..

pull teeth
To do something that is especially difficult or effortful

You will probably have to pull teeth to get a straight answer from a car salesman.

pull teeth
To remove teeth, usually because they are diseased or damaged
pull the fire alarm
To cause the fire alarm to go off, by pulling the button on the fire alarm pull station
pull the other leg
In imperative/precative form, used to imply that the speaker does not accept or believe what another has just said
pull the other one, it's got bells on
A jocular expression used to express disbelief. An extension of the phrase, and response to having, someone pulling my leg (teasing or goading by jokingly lying); the implication is that one leg has been pulled, and the joker will have more fun with the other one due to the bells

Arthur: I am,... and this is my trusty servant Patsy. We have ridden the length and breadth of the land in search of knights who will join me in my court at Camelot.

pull the plug
to cease life support
pull the plug
to cease to support; to halt

It's a wonder the director didn't pull the plug on that project months ago.

pull the plug
to cease from production or publication
pull the plug
to unplug or cut power

He put an end to the loud music by pulling the plug.

pull the string
To throw an off-speed pitch, a change up, to cause the hitter to swing early and miss
pull the trigger
To shoot, kick the ball in hope of scoring a goal
pull the trigger
To fire a gun
pull the trigger
To commit to a course of action

Some traders are too afraid to pull the trigger and just watch the market without ever getting involved.

pull the wool over somebody's eyes
to deceive (someone)
pull through
to come through pain and trouble through perseverance
pull together
To unite for a common objective
pull up
retrieve; get

Pull up that website for me, it looks quite interesting.

pull up
drive close to something, especially a curb

Pull up to that curb slowly, you don't want to scratch that other car.

pull up
lift upwards or vertically

I pull up the level when I want to make my car go into first gear.

pull up a pew
to take a seat, normally used as a casual invitation

Come in, pull up a pew. Do you like chips? I have ketchup.

pull up stakes
To prepare to move one's usually temporary habitation, especially rapidly

They just pulled up stakes and left.

pull up stumps
To cease doing something, at least for the day
pull up stumps
To relocate, emigrate, move one's home to some other place
pull-back
A pass into a position further from the attacking goal
pull-down
a technique by which a protein is being brought down in a test tube by another
pull-down
A dynamic menu; a list of options in a computer application which appears below a heading when it is selected, and remains only as long as the user needs it
pull-focus
A filming technique whereby the focal point is drawn towards the viewer; also a shot (as part of an edit) in which such a technique is used. Also used attributively

To set up a pull-focus shot, frame your shot so that the two subjects, at different distances from the camera, are in view.

pull-in
A rest stop; a place at the side of a road where drivers can rest
pull-quote
In newspaper and magazine publishing, a brief excerpt drawn from an article and used out of context
pull-up
An exercise done for strengthening the arms and back, in which one lifts one's own weight while hanging from a bar
pull a long face
look worried; look unhappy
pull into
When a vehicle or driver pulls into a place, the vehicle moves into the place and stops there. He pulled into the driveway in front of her garage She pulled the car into a tight parking space on a side street
pull the plug
prevent from happening or continuing; "The government pulled the plug on spending
pull a rabbit out of a hat
(Ev ile ilgili) Do something surprising
pull a rabbit out of your hat
(Ev ile ilgili) Do something surprising
pull a trick on someone
Deceive someone
pull one's socks up
Make an effort to improve
pull your finger out
start working hard
pull ahead
If one vehicle pulls ahead of another, it gets in front of it by moving faster

Schumacher pulled ahead of Montoya as the two drivers approached the first corner of the race.

pull along
Pull along heavily, like a heavy load against a resistance, shlep, schlep [N. Amer], schlepp [N. Amer]

She pulled along a large trunk.

pull oneself up by one's bootstraps
(deyim) Improve one's position by one's own efforts
pull someone's leg
Subject to a playful hoax or joke(synonym) hoax, play a joke on
pull someone's leg
(deyim) to make someone believe something that isn't true. -Have I really pass the exam? Or are you pulling my leg?
pull something off
Succeed in doing something difficult

The goalkeeper pulled off six terrific saves.

pull strategy
(Ekonomi) A communications strategy that focuses on the end consumer rather than other members of the channel of distribution. Thus a manufacturer might focus on communication to consumers, rather than to wholesalers or retailers, thus helping to pull the product down the channel
a pull
{n} haul
puller
{n} one who pulls or plucks, a slanderer
pull into
When a vehicle or driver pulls into a place, the vehicle moves into the place and stops there. "He pulled into the driveway in front of her garage.", "She pulled the car into a tight parking space on a side street."
pull together
(deyim) Join your efforts with those of others; work on a task together; cooperate
pull apart
separate into pieces; severely criticize
pull away
When a vehicle or driver pulls away, the vehicle starts moving forward. I stood in the driveway and watched him back out and pull away
pull away
pull back or move away or backward; "The enemy withdrew"; "The limo pulled away from the curb"
pull away
If you pull away from someone that you have had close links with, you deliberately become less close to them. Other daughters, faced with their mother's emotional hunger, pull away He'd pulled away from her as if she had leprosy
pull back
move to a rearward position; pull towards the back; "Pull back your arms!
pull back
make a retreat from an earlier commitment or activity; "We'll have to crawfish out from meeting with him"; "He backed out of his earlier promise"; "The aggressive investment company pulled in its horns"
pull back
use a surgical instrument to hold open (the edges of a wound or an organ)
pull back
pull back or move away or backward; "The enemy withdrew"; "The limo pulled away from the curb"
pull back
If someone pulls back from an action, they decide not to do it or continue with it, because it could have bad consequences. They will plead with him to pull back from confrontation The British government threatened to make public its disquiet but then pulled back
pull back
pull back the sling of (a bow); "The archers were drawing their bows"
pull back
move to a rearward position; pull towards the back; "Pull back your arms!"
pull back
If troops pull back or if their leader pulls them back, they go some or all of the way back to their own territory. They were asked to pull back from their artillery positions around the city He pulled back forces from Mongolia, and he withdrew from Afghanistan
pull down
tear down so as to make flat with the ground; "The building was levelled"
pull down
Area of material next to the penetrating edge of a piercing punch or die edge of the blanking station, where the material yields i e flows in the direction of the applied force, creating a rounded edge Also known as "rollover "
pull down
cause to come or go down; "The policeman downed the heavily armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after she refused to hand over her wallet"
pull down
Area of material next to the penetrating edge of a piercing punch, or die edge of the blanking station, where the material yields, i e flows in the direction of the applied force, creating a rounded edge Also known as "roll-over "
pull down
destroy; lower
pull down
To pull down a menu from the menu bar at the top of the screen, move the pointer to the menu name, press and hold the mouse button, move the mouse so that the pointer is on the menu you want Release the mouse button to choose that menu
pull down
To pull down a building or statue means to deliberately destroy it. They'd pulled the registry office down which then left an open space A small crowd attempted to pull down a statue. = demolish
pull for
hope for success, pray for a good result
pull in
move into (a station) of trains; "The bullet train drew into Tokyo Station
pull in
move into (a station) of trains; "The bullet train drew into Tokyo Station"
pull in
see pull 9
pull in
direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes; "Her good looks attract the stares of many men"; "The ad pulled in many potential customers"; "This pianist pulls huge crowds"; "The store owner was happy that the ad drew in many new customers"
pull in
earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages; "How much do you make a month in your new job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month"
pull in
When a vehicle or driver pulls in somewhere, the vehicle stops there. He pulled in at the side of the road The van pulled in and waited
pull in
get or bring together; "accumulate evidence"
pull off
If a vehicle or driver pulls off the road, the vehicle stops by the side of the road. I pulled off the road at a small village pub One evening, crossing a small creek, he pulled the car off the road
pull off
pull or pull out sharply; "pluck the flowers off the bush"
pull off
{f} succeed, accomplish something in spite of difficulties; remove; bring a vehicle to the side of the road; cause to withdraw
pull off
{i} act of pulling off; rest area, area located near a major highway where cars can stop for a short while
pull off
remove by drawing or pulling; "She placed the tray down and drew off the cloth"; "draw away the cloth that is covering the cheese"
pull off
cause to withdraw; "We pulled this firm off the project because they overcharged"
pull off
If you pull off something very difficult, you succeed in achieving it. The National League for Democracy pulled off a landslide victory It will be a very, very fine piece of mountaineering if they pull it off
pull off
be successful; achieve a goal; "She succeeded in persuading us all"; "I managed to carry the box upstairs"; "She pulled it off, even though we never thought her capable of it"; "The pianist negociated the difficult runs
pull out
A type of hand deploy pilot chute where the pilot chute is packed inside the container and pulled out using a handle with a lanyard to the pilot chute
pull out
If you pull out of an agreement, a contest, or an organization, you withdraw from it. The World Bank should pull out of the project A racing injury forced Stephen Roche to pull out
pull out
bring, take, or pull out of a container or from under a cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled a knife on his victim"
pull out
If a country pulls out of recession or if someone pulls it out, it begins to recover from it. Sterling has been hit by the economy's failure to pull out of recession What we want to see today are policies to pull us out of this recession. see also pull-out
pull out
remove oneself from an obligation; "He bowed out when he heard how much work was involved"
pull out
A flight maneuver at the bottom of a dive or descent
pull out
move out or away; "The troops pulled out after the cease-fire"
pull out
move out or away; "The troops pulled out after the cease-fire
pull out
draw or pull out, usually with some force or effort; also used in an abstract sense; "pull weeds"; "extract a bad tooth"; "take out a splinter"; "extract information from the telegram"
pull out
When a vehicle or driver pulls out, the vehicle moves out into the road or nearer the centre of the road. She pulled out into the street He was about to pull out to overtake the guy in front of him
pull out
If troops pull out of a place or if their leader pulls them out, they leave it. The militia in Lebanon has agreed to pull out of Beirut Economic sanctions will be lifted once two-thirds of their forces have pulled out His government decided to pull its troops out of Cuba
pull out
remove, tear out; abandon; exit, depart; abandonment, departure; detachable sheet
pull out of
leave, exit, abandon
pull over
When a vehicle or driver pulls over, the vehicle moves closer to the side of the road and stops there. He noticed a man behind him in a blue Ford gesticulating to pull over
pull