swing

listen to the pronunciation of swing
İngilizce - Türkçe
sallanmak
{f} sallamak
sallanma

Kızım sallanmayı sever. - My daughter loves to swing.

{i} sallama
çabuk ol
{i} dönüş
becer
indiriş
bir eksen üzerinde dönmek
dönmek (bir yöne doğru)
salına salına gitmek
sallama (orak vb)
sallanma (sarkaç gibi)
eş değiştirmek
savurmak (sopayı/bastonu)
sarkaç gibi sallanmak
farklı eşlerle seks yapmak
çevirivermek (bir yöne)
(Politika, Siyaset) sarkaç
salına salına geçmek
savurma (yumruk vb)
salınım yapmak
sallayış
salına salına yürümek
savuruş
aniden geriye dönmek
ani dönüş yapmak
dikkat çeken değişiklik
hoş bir ritmi olmak
sallandırma
sallanış
göze batan değişiklik
salınarak yürümek
salıncak

Salıncaklarda oynayan çocuk görmedim. - I didn't see any children playing on the swings.

Salıncak yukarı ve aşağı hareket ediyor. - The swing is moving up and down.

{f} sallan

Kızım sallanmayı sever. - My daughter loves to swing.

Julio, eski meşe ağacına kurduğum salıncakta sallanıyor. - Julio is swinging in the hammock that I hung under the old oak tree.

hoş bir ritimle çalmak
salın
{f} döndürmek
{f} dönmek
{f} asılmak
eksen veya reze üzerinde dönmek
salın,v.sallan: n.sallanma
{f} yumruk savurmak
{i} dönme
{f} sendelemek
{f} savurmak
{f} başarmak
{i} sving
hızlan
{i} sapma
salıncakta sallamak
sık sık "up" ile sallandırmak asmak
{i} hareket alanı
{f} salınmak
{f} sapmak
{f} (sarkaç gibi) sallanmak; sallamak: The lamp was swinging in the wind. Lamba rüzgârda sallanıyordu. She was swinging in the
işletmek
salınarak ilerlemek k
{f} sallandırmak
{f} asmak
{f} yalpalamak
asılmak darağacına asılmak
{i} yön değiştirme
{i} tempo
{i} salınım
defol
idare etmek
{f} etkileyerek kandırmak
{f} ipe çekilmek
{f} çark etmek
swing shift
gece mesaisi
swing around
dönüvermek
swing bearing
döner yatak
swing bridge
(İnşaat) döner köprü
swing by
geçerken uğramak
swing by
kısa süreliğine uğramak
swing by
bir yere uğramak
swing chair
Zincirli salıncak sandalye
swing check valve
dönel kanatlı çekvalf
swing credits
(Ticaret) hareketli krediler
swing door
döner kapı
swing drive
kule dönüş tahriği
swing gates
salınımlı kapaklar
swing joint
sapmalı bağlantı
swing lamp
(Mimarlık) asma lamba
swing lock
döner kilit
swing mirror
döner ayna
swing one's feet
ayaklarını sallamak
swing one's head
gerdan kırmak
swing one's legs
bacaklarını sallamak
swing post
(İnşaat) döndürme mihveri
swing the balance
dengeyi döndürmek
swing the lead
(deyim) işten kaytarmak
swing through lead
(Avcılık) süpürme önleme tekniği
swing vote
(Politika, Siyaset) kararsız oy
swing voter
(Politika, Siyaset) kararsız seçmenler
swing axle
esnek yarım dingil
swing bridge
açılır kapanır köprü
swing door
iki tarafa açılır kapı
swing pipe
döner boru
swing plough
tekerleksiz saban
swing arm
salıncak kolu
swing away
uzağa vur
swing bed
Salıncak yatak
swing by
swing tarafından
swing of
Salıncağın
swing off
sallamayı
swing on a swing
bir salıncak üzerinde salıncak
swing open
(kapı vb.) kendiliğinden açılmak
swing set
salıncak seti
swing shut
swing kapattı
swing the elections
seçimler salıncak
swing voter
Kararsız seçmen
swing voters
swing seçmen
swing wheel
swing tekerlek
Swing arm
(Tekstil) Yana açılır kol
Swing arm with catches
(Tekstil) Tutuculu salınım kolu
swing axle
(Otomotiv) serbest süspansiyonlu dingil
swing bridge
kanatlı köprü
swing circle
(İnşaat) kule dişlisi
swing credit
esnek süreli kredi
swing credit
(Ticaret) swing kredisi
swing door
kanatlı kapı
swing gear and bearing
(İnşaat) kule dişli ve yatağı
swing into action
{k} harekete geçivermek
swing it
hızlan
swing it
defol
swing it
çabuk ol
swing it
yaylan
swing machinery
(İnşaat) kule mekanizması
swing motor
(İnşaat) kule motoru
swing one's arms
kollarını sallamak
swing open
kendiliğinden açılmak (kapı vb.)
swing out
menteşeli
swing seat
katlanan koltuk
swing seat
açılır kapanır koltuk
swing shift
dört ile gece oniki arası mesai
swing smth. about
sağa sola sallamak
swing the lead
kaytarmak
swinger
eşini paylaşan kimse
in full swing
En yoğun/aktif döneminde
in full swing
tam faaliyette
swinger
{i} hızlı yaşayan kimse
frequency swing
(Bilgisayar,Teknik) uçtan uca frekans değişimi
get into the swing of things
işlere alışmak
not enough room to swing a cat
(deyim) kıç kadar yer
not enough room to swing a cat
(deyim) göt kadar yer
not enough room to swing a cat
(deyim) avuç içi kadar yer
not go with a swing
yolunda gitmemek
ride on a swing
salıncakta sallanmak
swinger
zampara
swinging
{s} sallanan
swinging
sallanarak
swung
sallanan
swung
sallanmak
in full swing
en hareketli anında
make a swing through
küçük bir tur yapmak
not enough room to swing a cat
ayak koymaya boş yer yoktur
not enough room to swing a cat
boş yerin olmaması
not enough room to swing a cat
avuç içi kadar
not enough room to swing a cat
çok darıskal oda
not enough room to swing a cat
nereninse basırık olması
swinging
yaşam dolu
swinging
{f} sallan

Lamba ileri geri sallanıyordu. - The lamp was swinging back and forth.

Julio, eski meşe ağacına kurduğum salıncakta sallanıyor. - Julio is swinging in the hammock that I hung under the old oak tree.

swinging
canlı
swinging
hareketli
swung
{f} sallan
be in full swing
doruğunda
full swing
tam hız
get into the swing of things
k. dili işlere alışmak
grid swing
ızgara salınımı
hip swing
hip salıncak
mood swing
(Psikoloji, Ruhbilim) İnsanın ruh halinin tutarsız olması, sürekli olarak değişmesi
no room to swing a cat in
hiçbir odada avuç içi kadar
porch swing
Genellikle verendaya (porch) kurulan, salıncak şekilli bir bankı andıran oturma yeri
pressure swing absorption
basınç swing emme
there is not enough room to swing a cat
(deyim) Bir yerin bir işi yapmak için çok dar olduğunu belirten cümle

If your home is very small, you might say there is not enough room to swing a cat.

up swing
salıncağın
wide swing
büyük değişim
be in full swing
{k} (bir şey) en hareketli zamanında olmak, hızını almak; yoluna girmek
frequency swing
uctan uca  frekans degisimi
front wheel swing axle
(Otomotiv) esnek ön dingil
give full swing to
sınırlamamak
go with a swing
salınarak gitmek
go with a swing
yolunda gitmek
in full swing
tam faaliyet halinde
swinger
{i} svingci
swinger
{i} savurarak vuruş
swinger
çılgınca hayatın tadını çıkarmaya uğraşan kimse
swinger
{i} hayatın tadını çıkaran kimse
swinger
özgürlükçü/faal kimse
swinging
dön/sallan/salla
swinging
{s} kuvvetli
swinging
{s} inip çıkan
swinging
{s} çok hareketli ve neşeli
swinging
{s} eşini paylaşan
swinging
salınım
swinging
{s} salınan
swinging
sallanma
swinging
{s} etkili
swinging
{s} açık (sekste)
swinging
{s} ritmik
swinging
sallama
swinging
{s} değişken
swinging
özgür/canlı
swung
dön/sallan/salla
swung
f., bak. swing
take a swing
sallanmak
temperature swing
sıcaklık salınımı
Türkçe - Türkçe
Boksta vurulan bir yumruk çeşidi
İngilizce - İngilizce
A hanging seat in a children's playground, for acrobats in a circus, or on a porch for relaxing
The amount of change towards or away from something

The polls showed a wide swing to Labour.

To dance
to make the ball move sideways in its trajectory
To move (an object) backward and forward; to wave

He swung his sword as hard as he could.

To participate in the swinging lifestyle; to participate in wife-swapping
In a musical theater production, a performer who understudies several roles
To make (something) work; especially to afford (something) financially

If it’s not too expensive, I think we can swing it.

To move one's arm in a punching motion
To change (a numerical result); especially to change the outcome of an election
To play notes that are in pairs by making the first of the pair slightly longer than written (augmentation) and the second, resulting in a bouncy, uneven rhythm
To ride on a swing

The children laughed as they swung.

To move backward and forward, especially rotating about or hanging from a fixed point

With one accord the tribe swung rapidly toward the frightened cries, and there found Terkoz holding an old female by the hair and beating her unmercifully with his great hands.

To hang from the gallows
To fluctuate or change

It wasn't long before the crowd's mood swung towards restless irritability.

to move sideways in its trajectory
A dance style
Sideways movement of the ball as it flies through the air
The diameter that a lathe can cut
The genre of music associated with this dance style
The manner in which something is swung

Door swing indicates direction the door opens.

{n} a waving motion, unrestrained liberty
{v} to wave or move loosely, to whirl round
(Muzik) A swing or shuffle rhythm is the rhythm produced by playing repeated pairs of notes in this way
Take a secure hold with your partner (long-arm hold, short-arm hold, etc ) and use a buzz step to turn clockwise
Shifting the rhythmic accents of a melody
If a vehicle swings in a particular direction, or if the driver swings it in a particular direction, they turn suddenly in that direction. Joanna swung back on to the main approach and headed for the airport The tyres dug into the grit as he swung the car off the road
{f} move back and forth; strike with a sweeping movement of the arm; turn; alter one's opinion or interest; ride on a swing; successfully arrange (Slang); play rhythmically (Music); be hanged (Slang)
changing location by moving back and forth
An ever popular blend of several African American dances, which include Lindy and Ragtime Jazz and Blues, as well as all the other dance music to accompanying dances of the past ninety years Today it generally refers to the ballroom and night club version which is based on two slow and two quick counts or the slow and two quick counts of rhythm dances
have a certain musical rhythm; "The music has to swing"
If something swings or if you swing it, it moves repeatedly backwards and forwards or from side to side from a fixed point. The sail of the little boat swung crazily from one side to the other She was swinging a bottle of wine by its neck Ian lit a cigarette and sat on the end of the table, one leg swinging. Swing is also a noun. a woman in a tight red dress, walking with a slight swing to her hips
Influence of power of a body put in swaying motion
alternate dramatically between high and low values; "his mood swings"; "the market is swinging up and down"
influence decisively; "This action swung many votes over to his side"
To make something work; especially to afford something financially
The frame movement caused by punching
change direction with a swinging motion; turn; "swing back"; "swing forward"
In a musical theater production, a performer who understudies several roles. See understudy
The act of swinging; a waving, oscillating, or vibratory motion of a hanging or pivoted object; oscillation; as, the swing of a pendulum
To be hanged
As defined by Sun Microsystems, the code name for a collection of GUI components that runs uniformly on any native platform that supports the Java virtual machine (JVM) Contrast with Abstract Window Toolkit
a state of steady vigorous action that is characteristic of an activity; "the party went with a swing"; "it took time to get into the swing of things"
If you swing at a person or thing, you try to hit them with your arm or with something that you are holding. Blanche swung at her but she moved her head back and Blanche missed I picked up his baseball bat and swung at the man's head. Swing is also a noun. I often want to take a swing at someone to relieve my feelings. = swipe
The free foot is raised and moved forward, backward sideward or crosswise
To admit or turn (anything) for the purpose of shaping it; said of a lathe; as, the lathe can swing a pulley of 12 inches diameter
If you get into the swing of something, you become very involved in it and enjoy what you are doing. Everyone understood how hard it was to get back into the swing of things after such a long absence
1 to make a stroke 2 a significant change in the score Example: His swing had flaws but he was very effective 2 When Tamara birdied the 3rd hole there was a two shot swing
make a big sweeping gesture or movement
Swaying motion from one side or direction to the other; as, some men walk with a swing
have a certain musical rhythm; "The music has to swing
Partners, in either waltz* or ceili* hold, spin around each other making four (or more) complete turns in 8 bars To accomplish the movement safely, partners' R feet should be placed together, overlapped by about one third and little toe to little toe rather than instep to instep (is 'outstep' an acceptable opposite?) The R foot carries the weight on counts 1 and 3 of each bar while the L foot, held behind the R heel, propels the dancer round on counts 2 and 4 The aim should be to keep the R foot turning in as small a space as possible and as flat to the floor as possible to produce a smooth, flat swing
To use a swing; as, a boy swings for exercise or pleasure
n to move from one sideline to the other, usually in approaching to attack; a type of offense that uses the swing approach 穿插跑動 (從場地一邊到另一邊)。
in baseball; a batter's attempt to hit a pitched ball; "he took a vicious cut at the ball"
To move to and fro, as a body suspended in the air; to wave; to vibrate; to oscillate
A library of Java classes used to write programs for GUIs, including applet programs See GUI
To turn round by action of wind or tide when at anchor; as, a ship swings with the tide
make a big sweeping gesture or movement play with a subtle and intuitively felt sense of rhythm move or walk in a swinging or swaying manner; "He swung back"
Swing is a style of jazz dance music that was popular in the 1930's. It was played by big bands
a style of jazz played by big bands popular in the 1930s; flowing rhythms but less complex than later styles of jazz
Jazzy dance music with an easy flowing rhythm
be a social swinger; socialize a lot influence decisively; "This action swung many votes over to his side"
a jaunty rhythm in music
If you say that a situation is swings and roundabouts, you mean that there are as many gains as there are losses
The Swing classes are part of a wider collection known as the Java Foundation Classes (JFC) Swing classes are defined in the javax swing packages They provide a further set of components that extend the capabilities of the Abstract Windowing Toolkit (AWT) Of particular significance is the greater control they provide over an application's look-and-feel
n to move from one sideline to the other, usually in approaching to attack; a type of offense that uses the swing approach
To change a numerical result; especially to change the outcome of an election
A swing is a seat hanging by two ropes or chains from a metal frame or from the branch of a tree. You can sit on the seat and move forwards and backwards through the air
the act of swinging a golf club at a golf ball and (usually) hitting it
swing by
To pay a brief, informal visit

I'll swing by later if I can clock off early.

swing dog
one of the dogs directly behind the lead dogs, who help set the pace
swing for the fences
To swing at the ball as hard as possible, with the aim of getting a home run, increasing the chance of missing the ball

Don't swing for the fence unless it's an easy ball, be content with running part way.

swing for the fences
To act in a way that might generate a very good result, but which also has a large chance of failing

I'm not going to swing for the fence tomorrow, but I'm hoping my speech will be warmly received.

swing riot
The agricultural riots in England in 1830, lead by Captain Swing
swing riots
plural form of swing riot
swing shift
A work shift between a day shift and a night shift, such as from 4PM to midnight, and the group of workers scheduled to work such a shift at a facility
swing state
A state which may vote Democratic or Republican, in a given election or generally; a purple state
swing the lead
To pretend to be unwell so that you do not have to work

John phoned in sick, but I think he is just swinging the lead. He probably wants to watch the tennis final on TV.

swing vote
vote held by a swing voter, and as such it is an unpredictable vote
swing voter
a person who does not always vote for the same political party, but usually decides on the basis of policies
swing voters
plural form of swing voter
swing votes
plural form of swing vote
swing by
pay a casual visit, drop by
swing carousel
The swing ride or chair swing ride (sometimes called a swing carousel, wave swinger, yo-yo, Chair-O-Planes or swinger) is a fairground ride that is a variation on the carousel in which the chairs are suspended from the rotating top of the carousel. On some versions, particularly on the Wave Swingers, the rotating top of the carousel also tilts for additional variations of motion
swing ride
The swing ride or chair swing ride (sometimes called a swing carousel, wave swinger, yo-yo, Chair-O-Planes or swinger) is a fairground ride that is a variation on the carousel in which the chairs are suspended from the rotating top of the carousel. On some versions, particularly on the Wave Swingers, the rotating top of the carousel also tilts for additional variations of motion
swing around
Turn abruptly and face the other way, either physically or metaphorically; "He turned around to face his opponent"; "My conscience told me to turn around before I made a mistake"; (synonym) swing about, turn around
swing by
An interplanetary mission in which a space vehicle uses planetary gravitation for changes in course
swing set
A tall metal frame with swings hanging from it, for children to play on
swing a deal
make a deal, make a business transaction
swing around
turn abruptly and face the other way, either physically or metaphorically; "He turned around to face his opponent"; "My conscience told me to turn around before I made a mistake
swing bridge
type of bridge that opens to allows ship to pass through
swing bridge
A swing bridge is a low bridge that can be opened either in the middle or on one side in order to let ships pass through. a bridge that can be pulled up for tall ships to go under it
swing dance
Social dance form dating from the 1940s. Danced in the U.S. to swing music, the dance steps have distinct regional variations, including forms such as the West Coast swing, the East's jitterbug-lindy, the South's shag, and in Texas the push (Dallas) and the whip (Houston). Performance versions include extreme athletic moves that distinguish them from everyday social swing dance. Though swing dance had largely disappeared by 1960, a revival began in the late 1980s and has since spread widely
swing door
Swing doors are doors that can open both towards you and away from you. a door that you can push open from either side, which swings shut afterwards American Equivalent: swinging door
swing door
a door that swings on a double hinge; opens in either direction
swing elections
cause a change in elections
swing music
type of jazz music that is based on orchestral music from the 30's
swing of public opinion
fluctuations of the opinion of the general population
swing one's weight
impose one's full influence
swing out
make a big sweeping gesture or movement
swing set
The code name for a collection of graphical user interface (GUI) components that runs uniformly on any native platform which supports the JavaTM virtual machine Because they are written entirely in the Java programming language, these components may provide functionality above and beyond that provided by native-platform equivalents (Contrast with AWT )
swing set
The code name for a collection of graphical user interface (GUI) components that runs uniformly on any native platform which supports the Java virtual machine Because they are written entirely in the Java programming language, these components may provide functionality above and beyond that provided by native-platform equivalents (Contrast with AWT )
swing set
The code name for a collection of graphical user interface (GUI) components that runs uniformly on any native platform which supports the Java(TM) virtual machine* Because they are written entirely in the Java programming language, these components may provide functionality above and beyond that provided by native-platform equivalents (Contrast with AWT )
swing shift
The work shift between the day and the night shifts, usually 4 to midnight. workers who work from three or four o'clock in the afternoon until 11 or 12 o'clock at night, or the system of working these times
swing shift
the work shift during the evening (as 4 p m to midnight)
swing shut
close automatically (of a door, window, etc.)
swing the elections
obtain revolutionary results in an election
swing vote
In a situation when people are about to vote, the swing vote is used to talk about the vote of a person or group which is difficult to predict and which will be important in deciding the result. a Democrat who holds the swing vote on the committee
swing voter
A swing voter is a person who is not a firm supporter of any political party, and whose vote in an election is difficult to predict
swing voter
a voter who has no allegiance to any political party and whose unpredictable decisions can swing the outcome of an election one way or the other
Sweet Chariot Swing Low
a spiritual (=a religious song) from the southern states of the US, originally sung by black slaves working in the fields. It is now often sung at rugby matches by English supporters
Captain Swing
the imagined leader of the swing riots in rural England in 1830
Western swing
Of, or referring to, the subgenre of country music
Western swing
A style of jazz, meshing string bands with other instrumentation - especially drums, saxophones, pianos and the steel guitar - that evolved into a subgenre of country music during the early 1940s
check-swing
A swing where a batter starts to swing for a ball but stops the swing shortly before the ball reaches home plate
compass swing
The process of swinging and compensating a ship or aircraft compass by determining and reducing the deviation coefficients and recording the residual deviations; now done by computer
in full swing
Proceeding fully, quickly, or completely; thoroughly begun and in progress

We arrived an hour late and found the event already in full swing.

mood swing
A rapid and extreme changing in mood, from excessively happy to desperately miserable

The worst thing about my wife's pregnancy was her awful mood swings.

new jack swing
A variety of swingbeat dance music combining elements of rhythm and blues, soul music, hip hop and rap
not enough room to swing a cat
very little space (available)

They had not space enough (according to the vulgar saying) to swing a Cat in.

reverse swing
sideways movement of the old ball through the air in the opposite direction to normal swing
reverse swing
to make the ball so behave
reverse swing
to swing in this manner
swinging
Fine, good, successful

The party was swinging.

swung
Simple past tense and past participle of to swing
swinger
Swingers are people who are married or in a long-term relationship and who like to have sex with other couples
in full swing
At the peak of activity; moving fast or efficiently. (*Typically: be ~; move [into] ~; get [into] ~.)
swinger
The swing ride or chair swing ride (sometimes called a swing carousel, wave swinger, yo-yo, Chair-O-Planes or swinger) is a fairground ride that is a variation on the carousel in which the chairs are suspended from the rotating top of the carousel. On some versions, particularly on the Wave Swingers, the rotating top of the carousel also tilts for additional variations of motion
swinger
{n} one who swings, one who whirls
swinging
{a} waving, very great, huge, large
mood swing
(Psikoloji, Ruhbilim) (adj.) Inducing or suggestive of a particular mood
mood swing
(Psikoloji, Ruhbilim) (Psychology) an abrupt and unaccountable change of mood
porch swing
A type of SWING shaped like a BENCH (=long wooden seat for several people) that hangs from the ceiling of a porch
there is not enough room to swing a cat
(deyim) If there is not enough room to swing a cat, it means that there is a lack of room in a given area. This expression is often thought to be related not to live cats, but a cat o'nine tails - a vicious type of whip, typically used to discipline sailors
A swing
scup
baseball swing
in baseball; a batter's attempt to hit a pitched ball; "he took a vicious cut at the ball
in full swing
proceeding with full vigor; "the party was in full swing
in full swing
in full operation; going on without restraint
no room to swing a cat
no more space, completely full
ride on a swing
swing back and forth of a swing, move back and forth on a swing
swinger
someone who swings sports implements
swinger
Anything very large, forcible, or astonishing
swinger
A swinger is a person who is lively and fashionable
swinger
a person who engages freely in promiscuous sex someone who swings sports implements
swinger
{i} one who swings; lively and active person who enjoys excitement and is interested in the latest trends; sexually promiscuous person
swinger
a person who engages freely in promiscuous sex
swinger
One who swings or whirls
swinger
One who swinges
swinger
A person who practices swinging
swinging
An activity where couples engage in sexual activity with different partners
swinging
characterized by a buoyant rhythm; "an easy lilting stride"; "the flute broke into a light lilting air"; "a swinging pace"; "a graceful swingy walk"; "a tripping singing measure"
swinging
If you describe something or someone as swinging, you mean that they are lively and fashionable. The stuffy '50s gave way to the swinging '60s. exciting and enjoyable
swinging
present participle of swing
swinging
changing location by moving back and forth
swinging
{s} moving back and forth, swaying; rhythmic; spirited, lively; modern, fashionable, trendy; sexually promiscuous
swings
plural of swing
swung
past of to swing
swung
Swung is the past tense and past participle of swing. the past tense and past participle of swing
there's no room to swing a cat
it is completely full, there is absolutely no more space
swing