fuck about

listen to the pronunciation of fuck about
İngilizce - Türkçe
(deyim) aşağılamak
(Argo) şakalaşmak
(Argo) vakit geçirmek
(deyim) kötü davranmak
(deyim) küçük düşürmek
(deyim) hor görmek
(deyim) hareket etmek
aptalca davranmak
İngilizce - İngilizce
: To fool around

He was just fucking about.

To waste time with unimportant activities

She's coming over in an hour, so until then I'll just fuck about on the web.

fuck about