set to

listen to the pronunciation of set to
Englisch - Türkisch
dövüş
koyulmak
girişmek
işe koyulmak
tartışmak
başlamak
kavga etmek
e’ duruma ayarlamak
uğraşmak
(Fiili Deyim ) başlamak , şevkle girişmek
kavga
tokuşma
çarpışma
set
takım

Öncüleri bir takım engellerin üstesinden geldiler. - The pioneers overcame a set of obstacles.

Öyle görünüyor ki Tom'un arabasının yeni bir takım lastiğe ihtiyacı var. - Apparently, Tom's car needs a new set of tires.

set
belirlenmiş
set
ayarlamak

Tom'un her gece yatmaya gitmeden önce yaptığı son şey çalar saatini ayarlamaktır. - The last thing Tom does every night before going to sleep is set his alarm clock.

Yatmaya gitmeden önce çalar saati ayarlamak zorundasın. - You've got to set the alarm clock before you go to bed.

set
{f} kurmak

Ürünlerin için bir konferans salonu sahası kurmak istiyorsan lütfen bana hemen bildir. - Please let me know immediately if you would like to set up an area of the conference room for your products.

Ölü bir adamın anısına bir anıt kurmak için bir fon başlatıldı. - A fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.

set
(Tekstil) fikse etmek
set
{f} koymak
set
{f} batmak (güneş)
set
grup

Grup sadece ilk setini bitirdi. - The band has just finished their first set.

set
dikmek
set
{i} batma

Güneş batmadan önce, gideceğimiz yere varacağız. - By the time the sun sets, we will arrive at the destination.

Güneş batmak üzereydi. - The sun was about to set.

set
(Askeri,Matematik,Teknik) küme

Asal sayılar kümesi sayılabilir. - The set of prime numbers is countable.

Aslında beni hiç sevmiyorsun. Tek önem verdiğin şey matematik! Ne münasebet, seni seviyorum! Kanıtla! Peki. Sevdiğim şeyler A kümesi olsun... - You don't really love me at all. You only care about your math stuff! Not at all, I do love you! Prove it! Okay. Let A be the set of the objects I love...

set
gurup
set
batmak

Güneş batmak üzeredir. - The sun is about to set.

Güneş batmak üzereydi. - The sun was about to set.

set
pekiştirmek
set
kışkırtmak
set
girişmek
set
(Sinema) plato
set
belirginleştirmek
set
(Bilgisayar) ayarlama

Tom ayarları ayarlamada biraz sorun yaşadı. - Tom had a little trouble adjusting the settings.

Tom çalar saatini ayarlamayı unuttu. - Tom forgot to set his alarm clock.

set
sertleşme
set
fitillemek
set
yığın
set
katılaştırmak
set
-e yol açmak
set
önceden belirtilmiş
set
donmak
set
oturtma
set
yerleştirme
set
(Bilgisayar) ayarlandı
set
alçaltmak
set
set etmek
set
soğan
set
doğrultmak
set
koyulaşmak
set
koyulmak
set
tutma
set
aynı

İsyancılar sadece rehine almadılar, aynı zamanda tüm köyü ateşe verdiler. - The rebels did not only take hostages, but also set the entire village on fire.

Bilgisayarlar neredeyse her zaman aynı fiyata sahiptir. Belki fiyatlar müşterinin satın alma yeteneğine göre belirlenir. - Computers almost always have the same price. Maybe the prices are set according to the customers' buying ability.

set
(İnşaat) donma
set
koyulaştırmak
set
küçük topluluk
set
başlamak
set
konumuna getirmek
set
{f} yapmak

Tom yapmak için başladığı işi başarmış gibi görünüyor. - Tom appears to have achieved what he set out to do.

Televizyon seti olmadan yapmak zorundaydık. - We had to do without a TV set.

set
(İnşaat) katılaşma

Vücudun katılaşması ölümden hemen sonra başlar. - Rigor mortis sets in soon after death.

set
aygıt
set
değişmeyen
set
donatmak
set
komak
set
feshetmek
set
meyil
set
yaymak
set
anlatmak
set
tespit etmek
set
tartmak
set
kaydetmek
set
(İnşaat) priz
set
sarmak
set
yuva (porsuk)
set
rahatlatmak
set
ayar etmek
set
(Spor) oyun kurma
set
tayin etmek
set
tenis
set
cihaz
set
resmetmek
set
(Askeri,Bilgisayar) ayar

Tom çalar saatini ayarlamayı unuttu. - Tom forgot to set his alarm clock.

Çalar saatin ayarını ayarla. - Adjust the setting of the alarm clock.

set
(Bilgisayar) benimse
set
(Bilgisayar) belirle

Olayın nedenini belirlemek için bir gerçeği bulma komitesi kuruldu. - A fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.

Ebeveynlerinin senin için belirlediği kurallara uymalısın. - You should respect the rules your parents set for you.

set
düzenlemek

Tom bir buluşma düzenlemek istiyor. - Tom wants to set up a meeting.

Beş veya altı Nisan'da bizimle bir toplantı düzenlemek mümkün müdür? - Would it be possible to set up a meeting with us on April fifth or sixth?

set
voleybol set
set
etkilemek
set
ayar çekmek
set
saptamak
set
göstermek

Panama Kağıtlar bir Panama hukuk firması müşterilerine dünya çapında vergi cennetlerinde paravan şirketleri kurmaları için nasıl yardımcı olduğunu göstermektedir. - The Panama Papers show how a Panamanian law firm helped its clients set up shell companies in tax havens around the world.

set
kararlı
set
koleksiyon
set
değişmez

Tom sorunun değişmez olduğunu düşündü. - Tom considered the problem settled.

G-Dragon benim gelecekteki kocamdır. O henüz bunu bilmiyor olabilir ama bu değişmez. - G-Dragon is my future husband. He may not know it yet, but it's set in stone.

set
set
set
(giysi) vücuda oturuş
set
film çekilen yer
set
hazır

Çizgilerinize, hazırlanın, başlayın! - On your marks, get set, go!

Tom Mary'nin masayı hazırlamasına yardım etti. - Tom helped Mary set the table.

set
belirli

Ben daha önce bir blog tuttum. Gerçekten belirli bir konum yoktu; Sadece o gün olan herhangi bir şeyi blogladım. - I've kept a blog before. I didn't really have a set theme; I just blogged about whatever happened that day.

Kendime gerçekçi hedefler belirliyorum. - I set myself realistic goals.

set
seri

Tom seri katili yakalamak için polis tarafından düzenlenen bir entrikaya katıldı. - Tom took part in a scheme set by the police to capture the serial murderer.

set
hazırlamak

Masayı hazırlamak Mary'nin sadece birkaç dakikasını aldı. - It only took Mary a few minutes to set the table.

Masayı hazırlamak için kimin sırası? - Whose turn is it to set the table?

set
(güneş) batma
set
dekor
set
kararlaştırılmış
set
gerçekleştirmek
set
{f} kur

Onun ikinci oğlu evlendi ve yuva kurdu. - His second son married and settled down.

Deneysel kurulum neye benziyordu? Ne neye ve nasıl bağlıydı? - What did the experimental set-up look like? What was connected to what and how?

set
stüdyo düzlüğü
set
kafasına koymuş
set
türküm
setto
tartışma
set
set et(mek)
set
(Harç vs.) Oturmak, donmak

It at first forms a paste with water and then hardens as it sets.

setto
çarpışma
setto
kavga
set
{f} süslemek
set
{i} mat. küme
set
set square gönye
set
{i} batış

Güneşin dağların ardında batışını izledik. - We watched the sun setting behind the mountains.

Tom ve Mary, güneşin okyanus üzerinde batışını izledi. - Tom and Mary watched the sun set over the ocean.

set
(isim) set, seri, dizi, takım, yemek takımı, sahne, topluluk, grup, zümre, durum, hal, eğilim, gidiş yönü, gidişat, batma, vaziyet, batış, fide, fidan, yuva (porsuk vb.), alıcı
set
{i} durum

Bu durum sadece savaşla halledilebilirdi. - The situation could only be settled by war.

set
{f} riske atmak
set
{f} esmek
set
duruş

Duruşma tarihi belirlendi. - A trial date was set.

set
{s} içten olmayan
set
{f} yaptırmak
set
{i} sahne

Hikaye Neuilly -on-the -Seine'da sahnelenmiştir, Paris'ten çok uzak olmayan bir Fransız kasabası. - The story is set in Neuilly-on-the-Seine, a French town not far from Paris.

Biz müzakereler için sahne ayarlamak zorundayız. - We have to set the scene for negotiations.

set
(Tıp) Herhangi bir tıbib müdahale esnasında kullanılan alet ve araçların oluşturduğu takım, alet takımı
set
takım, küme kur
set
{i} alıcı

Büyük bir yerleşimin alıcısıydım. - I was the recipient of a large settlement.

set
{f} saldırtmak
set
{f} kararlaştırmak
set
{i} eğilim
set
(Tıp) Sertleştirmek veya sertleşmek
set
{f} pıhtılaşmak
set
(tabs) Belirle (sekmeler)
set
{i} gidişat
set
oturuş
set
{i} topluluk
set
mizanpli
set
{i} fide
set
{f} belirlemek

Kuralları belirlemek istiyorsan, onlara kendin uymak zorunda kalacaksın. - If you want to set the rules, you'll have to follow them by yourself.

Olayın nedenini belirlemek için bir gerçeği bulma komitesi kuruldu. - A fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.

set
{f} takmak
set
akıntı veya rüzgarın yönü
set
{f} şekil vermek
set
{f} kasılmak
set
{f} ekmek
set
niyetli
set
(Tıp) Tesbit etmek, kılımdamaz hale getirmek
set
{s} dediğim dedik
set
{f} olgunlaşmak
set
{f} ayarla

Ondan TV setini ayarlamasını rica etti. - She asked him to adjust the TV set.

Saatimi her sabah istasyon saatine göre ayarlarım. - Every morning I set my watch by the station clock.

set
(Askeri) Saptama, ayar
set
{f} katılaşmak
set
{f} oturmak
set
{f} oturtmak
set
{f} yerleştirmek
set
{f} tehlikeye atmak
set
{i} vaziyet
set
{f} çizmek
set
{i} dizi

Bir dizi masa örtüsü ve peçete aldım. - I bought a set of table linen.

Bana diğer anahtar dizisini ver, Tom. - Give me the other set of keys, Tom.

set
{i} fidan
set
{f} kakma işi yapmak (taş)
set
{i} yuva (porsuk vb.)
set
{i} gidiş yönü
set
{i} duruş, oturuş: Change the set of your hat! Şapkanın duruşunu değiştir!
set
{f} tayin etmek, tespit etmek, saptamak: Have you set a date? Bir tarih tayin
set
{s} yapmacık
set
{s} belirli, muayyen; önceden belirtilmiş, önceden tayin edilmiş
set
(Tıp) Koymak, yerleştirmek, kırık veya çıkığı, uygunsuz yöntemlerle normal yerine koymak
set
{f} yerleşmek

O, Arkhangelsk'te onunla yerleşmek istiyordu. - She wanted to settle down with him in Arkhangelsk.

O yerleşmek ve çocuk sahibi olmak istiyor. - She wants to settle down and have children.

set
{s} inatçı
set
{f} yazmak
set
tenis set
set
{i} zümre
set
(v) belirlemek
set
{s} geleneksel
set
{s} alışılmış
set
{s} kurulmuş

Fon yetimlere yardım etmek için kurulmuştur. - The fund was set up to help orphans.

set
{f} üzerine salmak
set
{s} sabit
set
{i} yemek takımı
set
{f} (set, --ting)
set
av köpeğinin avı göstermesi
set
mâni
set
{f} dizmek
set
{f} kuluçkaya yatırmak
set
{f} gelmek
set
{i} hal

Tartışma sonunda halledildi. - The dispute was finally settled.

Döğüş hiçbir şeyi halletmez. - Fighting won't settle anything.

set
{f} kesilmek (süt)
set
{f} pekişmek
set
{f} avın yerini göstermek
set
{f} meyve vermek
set
eğilim temayül
set
{s} basmakalıp
set
{f} koymak, komak: Set it over there! Oraya koy!
set
{s} azimli
set
testere dişlerinin çaprazlanması
set
briç yenilgi
set
mizanpili
set
kurma

Ürünlerin için bir konferans salonu sahası kurmak istiyorsan lütfen bana hemen bildir. - Please let me know immediately if you would like to set up an area of the conference room for your products.

Bir tuzak kurmalıyız. - We should set a trap.

setto
tokuşma
Englisch - Englisch
begin with energy; sign
Set
An ancient Egyptian god, variously described as the god of chaos, the god of thunder and storms, or the god of destruction
set
A small tuber or bulb used instead of seed, particularly onion sets and potato sets
set
The amount the teeth of a saw protrude to the side in order to create the kerf
set
A matching collection of similar things

a set of tables.

set
To determine or settle

to set the rent.

set
A punch for setting nails in wood

nail set.

set
Three of a kind in poker. In community card games, the term is usually reserved for a situation in which a pair in a player's hand is matched by a single card on the board. Compare with trips. Weisenberg, Michael (2000) . MGI/Mike Caro University. ISBN 978-1880069523
set
Fixed in one’s opinion

I’m set against the idea of smacking children to punish them.

set
A device for receiving broadcast radio waves; a radio or television

television set.

set
To be fixed for growth; to strike root; to begin to germinate or form

In the Annapolis Valley, in spite of an irregular bloom, the fruit has set well and has, as yet, been little affected by scab.

set
Ready, prepared
set
A collection of zero or more objects, possibly infinite in size, and disregarding any order or repetition of the objects which may be contained within it
set
A sett; a hole made and lived in by a badger
set
To introduce or describe

An incident which happened about this time will set the characters of these two lads more fairly before the discerning reader than is in the power of the longest dissertation.

set
To arrange with dishes and cutlery

Please set the table for our guests.

set
A collection of various objects for a particular purpose

a set of tools.

set
To begin to move; to go forth

The king is set from London, and the scene is now transported, gentles, to Southampton.

set
To solidify

The glue sets in 4 minutes.

set
A complete series of points, forming part of a match
set
To fit (someone) up in a situation
set
to sit

He set down on the stool in the corner of the room.

set
To prepare (a stage or film set)
set
Set theory
set
Intent, determined (to do something)

set on getting to his destination.

set
A group of repetitions of a single exercise performed one after the other without rest

This is the fourth set of benchpresses.

set
To punch (a nail) into wood so that its head is below the surface
set
The initial or basic formation of dancers
set
A complete series of games, forming part of a match
set
A drum kit, a drum set

He plays the set on Saturdays.

set
A musical performance by a band, disc jockey, etc., consisting of several musical pieces
set
Prearranged

a set menu.

set
Fixed in a certain style
set
{n} a number of things or persons suited to each other, living plant, game, wager at dice
set
{v} to place, put, plant, fix, value, disappear, fall below the horizon
set
{a} placed, planted, fixed, regular, formal
SET
(in E-commerce) trademark for a standard protocol for security of financial transactions carried out by Internet credit card
set
In mathematics and logic, any collection of objects (elements), which may be mathematical (e.g., numbers, functions) or not. The intuitive idea of a set is probably even older than that of number. Members of a herd of animals, for example, could be matched with stones in a sack without members of either set actually being counted. The notion extends into the infinite. For example, the set of integers from 1 to 100 is finite, whereas the set of all integers is infinite. A set is commonly represented as a list of all its members enclosed in braces. A set with no members is called an empty, or null, set, and is denoted . Because an infinite set cannot be listed, it is usually represented by a formula that generates its elements when applied to the elements of the set of counting numbers. Thus, 2xx = 1,2,3,... represents the set of positive even numbers (the vertical bar means "such that"). Reduced Instruction Set Computing age set set theory
set
to adjust
set
Hence, to attach or affix (something) to something else, or in or upon a certain place
set
give a fine, sharp edge to a knife or razor
set
locate; "The film is set in Africa"
set
To put into a desired position or condition; to adjust; to regulate; to adapt
set
estimate; "We put the time of arrival at 8 P M "
set
put into a certain state; cause to be in a certain state; "set the house afire"
set
A set is a setting that is placed on a checkout or a reservation indicating that a technical staff member must deliver the resource to the patron at a given location In other words, a set means that the checked-out or reserved resources must be delivered to the patron, rather than being picked up the by the patron (known as a will call) See Also: Strike, Show, Will Call, Will Return
set
To extend and bring into position; to spread; as, to set the sails of a ship
set
Firm; unchanging; obstinate; as, set opinions or prejudices
set
Secure Electronic Transaction MasterCard and Visa developed (with some help from industry) this standard jointly to insure secure electronic transactions
set
to defeat a contract
set
put into a position that will restore a normal state; "set a broken bone"
set
To place plants or shoots in the ground; to plant
set
to compile, to make (a crossword)
set
An object made up several parts
set
set down according to a plan: "a carefully laid table with places set for four people"; "stones laid in a pattern"
set
1 Of a saw - the bending of the teeth alternately to left and right to give clearance in the cut 2 A nail - to drive the head of a nail beneath the surface of the wood with a special punch (nail-set)
set
SET is a secure protocol designed by MasterCard and Visa to facilitate financial transactions over the Internet Compared with SSL, it places more emphasis on validating both parties to the transaction, and uses trusted servers so that a merchant holds only transaction identifiers, not actual credit card numbers
set
To fit or suit one; to sit; as, the coat sets well
set
three of a kind in poker
set
the process of becoming hard or solid by cooling or drying or crystallization; "the hardening of concrete"; "he tested the set of the glue"
set
Any of various standards of measurement of the fineness of cloth; specif
set
A kind of punch used for bending, indenting, or giving shape to, metal; as, a saw set
set
to devise and assign (work) to
set
Camber of a curved roofing tile
set
A young oyster when first attached
set
Secure Electronic Transaction MasterCard and Visa developed (with some help from industry) this standard jointly to ensure secure electronic transactions
set
apply or start; "set fire to a building"
set
If at the end of the tenth game the score is a tie, the set is usually called a deuce set, and decided by an application of the rules for playing off deuce in a game
set
to locate, to backdrop (a play, etc)
set
(usually followed by `to' or `for') on the point of or strongly disposed; "in no fit state to continue"; "fit to drop"; "laughing fit to burst"; "she was fit to scream"; "primed for a fight"; "we are set to go at any time"
set
become gelatinous; "the liquid jelled after we added the enzyme"
set
1) Verb - To set is to prepare the stage for the coming scene by placing everything in its correct position 2) Noun - The set is all the scenery, furniture and props used to create a particular scene 3) When an actor has learnt their lines and stage directions they are 'set'
set
evil beast-headed Egyptian god with high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris a unit of play in tennis or squash; "they played two sets of tennis after dinner"
set
representation consisting of the scenery and other properties used to identify the location of a dramatic production; "the sets were meticulously authentic"
set
bear fruit; "the apple trees fructify"
set
In dancing, the number of persons necessary to execute a quadrille; also, the series of figures or movements executed
set
An obstacle course which, throughout the rehearsal period, defies the laws of physics by growing smaller week by week while continuing to occupy the same amount of space
set
establish as the highest level or best performance; "set a record"
set
To reduce from a dislocated or fractured state; to replace; as, to set a broken bone
set
To pass below the horizon; to go down; to decline; to sink out of sight; to come to an end
set
A well-defined collection of mathematical objects, its elements, often having a common property
set
several exercises intended to be done in series; "he did four sets of the incline bench press" the act of putting something in position; "he gave a final set to his hat" any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals; "the early sets ran on storage batteries" (psychology) a temporary readiness to respond in a particular way; "the subjects' set led them to solve problems the familiar way and to overlook the simpler solution"; "his instructions deliberately gave them the wrong set" the descent of a heavenly body below the horizon; "before the set of sun" a group of things of the same kind that belong together and are so used; "a set of books"; "a set of golf clubs"; "a set of teeth" (mathematics) an abstract collection of numbers or symbols; "the set of prime numbers is infinite" an unofficial association of people or groups; "the smart set goes there"; "they were an angry lot" evil beast-headed Egyptian god with high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris a unit of play in tennis or squash; "they played two sets of tennis after dinner" set to a certain position or cause to operate correctly; "set clocks or instruments" put into a certain state; cause to be in a certain state; "set the house afire" establish as the highest level or best performance; "set a record" give a fine, sharp edge to a knife or razor insert (a nail or screw below the surface, as into a countersink) fix in a border; "The goldsmith set the diamond" put into a position that will restore a normal state; "set a broken bone" apply or start; "set fire to a building" locate; "The film is set in Africa" disappear beyond the horizon; "the sun sets early these days
set
several exercises intended to be done in series; "he did four sets of the incline bench press"
set
To fix, as a precious stone, in a border of metal; to place in a setting; hence, to place in or amid something which serves as a setting; as, to set glass in a sash
set
A number of persons associated by custom, office, common opinion, quality, or the like; a division; a group; a clique
set
fixed and unmoving; "with eyes set in a fixed glassy stare"; "his bearded face already has a set hollow look"- Connor Cruise O'Brien; "a face rigid with pain"
set
Adjusted; arranged; formed; adapted
set
situated in a particular spot or position; "valuable centrally located urban land"; "strategically placed artillery"; "a house set on a hilltop"; "nicely situated on a quiet riverbank"
set
Secure Electronic Transfer protocol for exchange credit card information over networks
set
not blasted in the blossom
set
make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc; "Get the children ready for school!"; "prepare for war"; "I was fixing to leave town after I paid the hotel bill"
set
Permanent change of figure in consequence of excessive strain, as from compression, tension, bending, twisting, etc
set
put or set (seeds or seedlings) into the ground; "Let's plant flowers in the garden"
set
To cause to stop or stick; to obstruct; to fasten to a spot; hence, to occasion difficulty to; to embarrass; as, to set a coach in the mud
set
Of a heavenly body, to disappear below the horizon of a planet, etc, as it rotates
set
A delimited collection of values in which the order of the enclosed values is not significant [641 0-B-1] [641 0-G-1] (typo, "delimited" missing)
set
A group of people, usually meeting socially
set
alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a standard; "Adjust the clock, please"; "correct the alignment of the front wheels"
set
The scenery for a film or play
set
To become fixed or rigid; to be fastened
set
A set is a collection of things, without regard to their order (cf Internet Search and Set Operations Discussion)
set
set to a certain position or cause to operate correctly; "set clocks or instruments"
set
A set is a group of games that is won by the player or side that first wins at least six games with a two-game margin, unless a tie-breaker is employed In major tournaments, there are usually five sets in a men's match and three in a women's match See scoring system; tie-breaker
set
the number of reeds in one inch and the number of threads in each reed
set
An acronym for the Secure Electronic Transaction protocol It's a means for authenticating credit card purchases on the Net Digital signatures are used by all parties Transaction information is encrypted using 1024 bit RSA encryption
set
That which is set, placed, or fixed
set
To fix in the ground, as a post or a tree; to plant; as, to set pear trees in an orchard
set
To indicate the position of game; said of a dog; as, the dog sets well; also, to hunt game by the aid of a setter
set
A young plant for growth; as, a set of white thorn
set
Established; prescribed; as, set forms of prayer
set
That dimension of the body of a type called by printers the width
set
To put in order in a particular manner; to prepare; as, to set (that is, to hone) a razor; to set a saw
set
A short steel spike used for driving the head of a nail below the surface
set
converted to solid form (as concrete)
set
To have a certain direction in motion; to flow; to move on; to tend; as, the current sets to the north; the tide sets to the windward
set
Collectively, the crop of young oysters in any locality
set
Direction or course; as, the set of the wind, or of a current
set
A stone, commonly of granite, shaped like a short brick and usually somewhat larger than one, used for street paving
set
To render stiff or solid; especially, to convert into curd; to curdle; as, to set milk for cheese
set
a relatively permanent inclination to react in a particular way; "the set of his mind was obvious"
set
To make to assume specified place, condition, or occupation; to put in a certain condition or state (described by the accompanying words); to cause to be
set
A set is a collection of related things Example: Days of the week
set
equip with sails, masts, etc ; "rig a ship"
set
an unofficial association of people or groups; "the smart set goes there"; "they were an angry lot"
set
The act of directing the ball to a teammate for an attack
set
The act of setting, as of the sun or other heavenly body; descent; hence, the close; termination
set
SET (Secure Electronic Transaction) is a system for ensuring the security of financial transactions on the Internet It was supported initially by Mastercard, Visa, Microsoft, Netscape, and others With SET, a user is given an electronic wallet (digital certificate) and a transaction is conducted and verified using a combination of digital certificates and digital signatures among the purchaser, a merchant, and the purchaser's bank in a way that ensures privacy and confidentiality SET makes use of Netscape's Secure Sockets Layer (SSL), Microsoft's Secure Transaction Technology (STT), and Terisa System's Secure Hypertext Transfer Protocol (S-HTTP) SET uses some but not all aspects of a public key infrastructure (PKI)
set
A piece placed temporarily upon the head of a pile when the latter cannot be reached by the weight, or hammer, except by means of such an intervening piece
set
(psychology) a temporary readiness to respond in a particular way; "the subjects' set led them to solve problems the familiar way and to overlook the simpler solution"; "his instructions deliberately gave them the wrong set"
set
any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals; "the early sets ran on storage batteries"
set
a group of things of the same kind that belong together and are so used; "a set of books"; "a set of golf clubs"; "a set of teeth"
set
To be fixed for growth; to strike root; to begin to germinate or form; as, cuttings set well; the fruit has set well i
set
To direct (the ball) to a teammate for an attack
set
A number of things of the same kind, ordinarily used or classed together; a collection of articles which naturally complement each other, and usually go together; an assortment; a suit; as, a set of chairs, of china, of surgical or mathematical instruments, of books, etc
set
{i} system; group of items, collection; posture, carriage; series, sequence; receiver, electronic device for receiving radio or television broadcasts; filming location; setting for a drama film or television program; direction; process of hardening
set
evil beast-headed Egyptian god with high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris
set
To give a pitch to, as a tune; to start by fixing the keynote; as, to set a psalm
set
insert (a nail or screw below the surface, as into a countersink)
set
(mathematics) an abstract collection of numbers or symbols; "the set of prime numbers is infinite"
set
To fix firmly; to make fast, permanent, or stable; to render motionless; to give an unchanging place, form, or condition to
set
to put (something) down, to rest
set
A complete series of games
set
decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify the parameters"
set
disappear beyond the horizon; "the sun sets early these days"
set
determined or decided upon as by an authority; "date and place are already determined"; "the dictated terms of surrender"; "the time set for the launching"
set
Secure Electronic Transaction, a protocol developed by Visa and MasterCard to allow secure credit card transactions of the Internet
set
put into a certain place or abstract location; "Put your things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the scent of the missing children"; "Place emphasis on a certain point"
set
To begin to move; to go out or forth; to start; now followed by out
set
Sometimes written sett
set
A series of as many games as may be necessary to enable one side to win six
set
To fit music to words
set
To apply one's self; to undertake earnestly; now followed by out
set
fix conclusively or authoritatively; "set the rules"
set
adapt for performance in a different way; "set this poem to music"
set
The manner, state, or quality of setting or fitting; fit; as, the set of a coat
set
The deflection of a tooth, or of the teeth, of a saw, which causes the the saw to cut a kerf, or make an opening, wider than the blade
set
give a fine, sharp edge to a knife or razor insert (a nail or screw below the surface, as into a countersink) fix in a border; "The goldsmith set the diamond"
set
Fixed in position; immovable; rigid; as, a set line; a set countenance
set
The exact meaning varies according to the location where it is used
set
Secure Electronic Transaction: A system for encrypting e-commerce transactions, such as online credit card purchases Developed by Visa, MasterCard, Microsoft, and several major banks, SET combines 1,024-bit encryption with digital certificates to ensure security SET is still in development
set
being below the horizon; "the moon is set"
set
as, the set of a spring
set
get ready for a particular purpose or event; "set up an experiment"; "set the table"; "lay out the tools for the surgery"
set
a unit of play in tennis or squash; "they played two sets of tennis after dinner"
set
urge a dog to attack someone
set
To fix beforehand; to determine; hence, to make unyielding or obstinate; to render stiff, unpliant, or rigid; as, to set one's countenance
set
To cause to sit; to make to assume a specified position or attitude; to give site or place to; to place; to put; to fix; as, to set a house on a stone foundation; to set a book on a shelf; to set a dish on a table; to set a chest or trunk on its bottom or on end
set
Regular; uniform; formal; as, a set discourse; a set battle
set
{s} fixed, unchanging; arranged, prepared; resolute, firmly resolved; determined in advance
set
When the score reaches 8 all, hand out must choose before the next service is delivered, either to continue the game to 10 points, which is termed 'Set Two', or declare 'No Set' in which case the first player to reach 9 points wins the game
set
The direction towards which the current flows
set
to arrange (type)
set
the descent of a heavenly body below the horizon; "before the set of sun"
set
For sets of feature structures, organized in the same way as sequences For sets containing elements none of which print higher than three times the line height, brackets are scaled from the current font Otherwise scaled braces are constructed in effect
set
arrange attractively; "dress my hair for the wedding"
set
Three of a kind when you have two of the rank in your hand, and there is one on the board
set
A payment standard has been set up in the electronic commerce sector Known as SET (Secure Electronic Transaction) this standard is defined by Visa, Mastercard and American Express This system requests from the user his card number and expiry date, which are then encrypted (this data does not transit 'in clear' on the network) Only the card validity is checked, and not the identity of the person who supplied the information
set
disappear beyond the horizon; "the sun sets early these days
set
two or more Harbour Lights lighthouses intended to be sold together usually with matching edition numbers Examples include the Lady Lighthouse Keepers, Stamp Set, and Morris Island Then & Now More about sets
set
1 a collection of clubs taken as being together 2 when the wrists are cocked at the top of the backswing Example: 1 I carried only 4 irons, a 3 wood and a putter in my mixed set, while Roland's matched set consisted of 14 clubs (1,3 woods, 2-PW,SW,LW and a putter) 2 A good way to identify the wrist set at the top of the swing is to feel the club pull down on the left thumb (for right-handed players)
set
{f} put, place; determine; fix in place; assign, post, appoint a person for a role; cause to be in a particular condition; arrange, prepare; adjust, align, calibrate to a specific position or setting; insert, inlay
set
That which is staked; a wager; a venture; a stake; hence, a game at venture
set
To congeal; to concrete; to solidify
set
Commonly written sett
set
fix in a border; "The goldsmith set the diamond"
set
(set of a boat) The definition of this word that I have found that comes closest to what rowers mean by the set of a boat is `form or carriage of the body or of its parts' In this case the `body' consists of the shell and the rowers Items that can affect the set of the boat are the rower's posture, hand levels, rigging(the favorite culprit especially with the more advanced rowers), timing at the catch and release, and outside conditions such as the wind It is not unusual for rowers within a shell not to agree on what needs to be done to establish a `good' set, i e a level, stable shell that will provide the basis for that symphony of motion
set
- Secure Electronic Transaction and Digital Certificate - Used for on-line credit card transactions SET works with digital certificates that are provided by banks as authorization for credit (like a password ensures that it's you using your card) These digital codes are called a public-private key pair and change with every transaction, to ensure that they are not duplicated
set
the act of putting something in position; "he gave a final set to his hat"
setto
A contest in boxing, in an argument, or the like
Türkisch - Englisch

Definition von set to im Türkisch Englisch wörterbuch

set
{i} barrier

The Belize barrier reef is the largest barrier reef in the northern hemisphere and is also famous for the Great Blue Hole, a popular diving spot. - Belize set resifi, kuzey yarımküredeki en büyük set resifidir ve aynı zamanda popüler bir dalış noktası olan Büyük Mavi Delikle de ünlüdür.

Australia's Great Barrier Reef is threatened by climate change. - Avustralya'nın Büyük Set Resif'i iklim değişikliği tarafından tehdit edilmektedir.

set
{i} wall
set
service
set
grading
set
(Askeri) bulkhead
set
obstructing
set
levee

The levee kept the floodwater back. - Su seti seli geri tuttu.

set
(Askeri) platform
set
sluicegate
set
bar

Scientists say more than half of Australia's Great Barrier Reef has been destroyed in the past 30 years. - Bilim adamları, Avustralya'daki Büyük Set Resifi'nin yarısından fazlasının son 30 yıl içinde yok edildiğini söylüyorlar.

I bought this TV set at a bargain sale. - Bu TV setini indirimli satıştan aldım.

set
music set
set
kit

Don't forget to take the first-aid kit. - İlk yardım setini götürmeyi unutma.

Food and cookware are stored in kitchen cabinets. - Gıda ve tencere seti mutfak dolaplarında saklanır.

set
dike
set
a set of

Tom always keeps a set of jumper cables in the trunk of his car. - Tom her zaman onun arabasındaki sandıkta bir set atlama kabloları saklar.

set
penstock
set
(Avcılık) lands
set
obstacle
set
water gate
set
head gate
set
sluice valve
set
stereo

I got a new stereo at that store. - O dükkânda yeni bir müzik seti aldım.

He could not buy the stereo set at such a price. - Böyle bir fiyata müzik seti satın alamazsın.

set
(Sinema) live stage
set
dam
set
embankment
set
set
set
terrace
set
range
set
retain wall
set
causeway
set
seawall
set
(Çeviri Çalışmaları) Collection (ansiklopedi, kitap setleri vs.)

The collection of Shakespeare/Ömer Seyfettin.

set
the set
set
sports set (a group of games)
set
rampart
set
dyke
set
setting
set
groyne
set
music set, stereo
set
bank
set
cin. set
set
floodgate
set
obstruction
set
weir
set
barrage
set
studio
set to

  Silbentrennung

  SET to

  Türkische aussprache

  set tı

  Aussprache

  /ˈset tə/ /ˈsɛt tə/

  Etymologie

  [ 'set ] (verb.) before 12th century. Middle English setten, from Old English settan; akin to Old High German sezzen to set, Old English sittan to sit.

  Videos

  ... to the word set to paper by our founders are made real ...
  ... it is always mistakenly being sold as the poor man's on set to air travel ...
Favoriten